PvdA wil compensatie voor Surinaamse Nederlanders met ‘AOW-gat’

18
geld euro

Hoewel de Raad van State afgelopen week aangaf geen reden te zien om Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat financieel te compenseren, wil de PvdA toch een compensatie.

Volgens De Volkskrant zal PvdA Kamerlid Gijs van Dijk dinsdag vragen om een debat hierover in de Tweede Kamer. Als dat debat er komt, wil hij voorstellen de betrokken Surinaamse Nederlanders een eenmalige compensatie toe te kennen.

Volgens Van Dijk adviseerde een commissie dat al eerder en was het rapport hierover duidelijk: ‘Er is een mogelijkheid en een morele verplichting om dit te doen’ schrijft de krant.

Het Kamerlid verwacht gesteund te worden door het linkerdeel en het midden van de Kamer. ‘We hebben in het verleden ook met D66 en CDA opgetrokken op dit dossier. Een nieuw kabinet zal dit dan moeten uitvoeren.’

De Raad van State schreef in een afgelopen vrijdag verschenen advies dat de tienduizenden Nederlandse ouderen van Surinaamse afkomst die een gedeeltelijke AOW-uitkering ontvangen, geen financiële compensatie hoeven voor dit zogenoemde AOW-gat.

De raad keek op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de wettelijke grondslag voor zo’n tegemoetkoming. Die ontbreekt, omdat Suriname voor de onafhankelijkheid in 1975 niet tot het Nederlandse “Rijk in Europa” behoorde, aldus de Raad van State. Bij de invoering van de AOW in 1956 was dat een voorwaarde voor het basispensioen.


18 REACTIES

 1. Ach ja…PvdA……wanhopige pogingen om, als politieke kuikentjes, op deze wijze trachten stemmen binnen te harken. Erg doorzichtige aktie.
  gemodereerd

 2. Terecht dat de Raad van State het verzoek afwees. Laten de mensen die zo voor de onafhankelijkheid waren hun compensatie vergoedingen halen bij de initiatiefnemers van de onafhankelijkheid.
  gemodereerd

 3. Never ending story!

  Waarom richten jullie geen fonds op voor deze mensen. Als het je ouders, grootouders of andere grootfamilie is, richt een aow-gab fonds op en stort maandelijks een bedrag.
  Dit fonds kunnen jullie vervolgens gebruiken als aanvulling op hun aow en eventueel (feest of religieuze) bijeenkomsten voor de mensen organiseren.
  Wie weet stort de Nederlandse overheid jaarlijks een stevig bedrag die zij en jij ook, terug kunnen vragen van de belasting.
  Een gift is makkelijker te verantwoorden voor de ned overheid, dan het invoeren van wetgeving.
  Organiseer benefietavonden en gebruik het geld voor deze oudjes. Alle surined feestjes één euro voor een goed doel.

  Deze mensen hebben wel ‘have en goed’ verlaten, zodat de kids en kleinkids een betere toekomst hebben.
  Dit is het minste wat je kunt doen en laat politiek erbuiten! Schelden als een inboorling helpt niet, want je hebt nergens recht op.

  Dat is mijn idee, overnemen mag, bestaande organisaties jazeker, maar doe er iets aan.
  gemodereerd

 4. Zou het nou echt zijn voor onze oudjes dat de pvda bezig is. Ik geloof er niets van. Volgens mij willen ze kiezers van Bij1 afsnoepen. Trap er niet in
  gemodereerd

 5. Hoe zo, Suriname en “Antillen” buiten het rijk of buitenland vielen?

  Suriname was onderdeel van het Statuut, maar buitenlandse zaken en het leger vielen wel onder het Koninkrijk Der Nederlanden/ Rijk. Hoe is dit dan te verklaren? Dus als het om Surinamers/ SuriNeds gaat dan zijn ze buitenland (en als het om het Nederlandse leger, NAVO of buitenlandse zaken ( grenzen van Suriname) van Suriname ging was Suriname toen geen buitenland. Of was dat toen al zo voor 25 November 1975? of buitenlandse zaken van Suriname dan zijn ze buitenland en ook hun AOW waren ze toen al buitenland).

  De waarheid is dat het leger, NAVO en buitenlandse zaken van Suriname wel Nederland/RIJK waren en van Suriname van toepassing was in die periode. De Antillen en Suriname hadden niets te vertellen over het leger en buitenlandse zaken en de Antillen nog steeds niets, want dat valt wel onder het RIJK in Nederland/EU, West- Europa. NAVO.

  Op grond dat Buitenlandse Zaken en het Leger/NAVO wel voor Suriname tot 24 november 1975 wel bij het Rijk/Nederland, Europa, West-Europa gold. Er kon dus gezegd worden dat Suriname geen buitenland was tot 24 november 1975 als het om het leger ging of als Suriname iets moest regelen oa over de grenzen van het land.

  De vraag, hoe valt AOW van Surinamers tot 25 November 1975 dan niet onder het RIJK/Nederland. Het leger/Nederlandse Leger, NAVO en buitenlandse betrekkingen/ Zie de grenzen met Guyana/ zuidwest van Suriname en Frans-Guyana zuidoosten wel onder Nederland.

  Wat is het grondgebied die Suriname bij de onafhankelijkheid aan Suriname heeft overgedragen? Wat zijn de grenzen van Suriname?

  Zie dat als het leger gaat Nederland/NAVO, Hans Valk zelf nog op 8 december 1982 daar een rol in heeft gespeeld, maar het AOW-gat daar bemoeit Nederland niet mee. Dat is buitenland of is het Buitenlandse Zaken? Buitenlandse Zaken van Suriname viel tot 25 november 1975 wel bij het Rijk/Nederland, dus ook de AOW.

  Er was een Commissie Gelijke Behandeling die een reparatoewet voor AOW had gemaakt in 1985, die uitlegde dat de gewoonde jaren in Suriname voor 1957 weer wel meetellen voor AOW.

  Artikel 1 vd Grondwet
  Artikel 1 gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan wetgever, bestuur en rechters de opdracht om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen.

  Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. De woorden of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden uit.

  Alle Nederlanders zijn gelijk als het om AOW gaat er mag niet gediscrimineerd worden. Dus geen enkele Nederlanders mag een gat hebben in zijn/haar AOW, tenzij, Sommige Nederlanders meer zijn dan andere Nederlanders. Artikel 1 vd grondwet moet dan worden aangepast.
  gemodereerd

 6. Ja, maar wij waren wel goed om uitgebuit te worden en Suriname te plunderen, stelletje achterlijke debielen!
  gemodereerd

 7. Den Uil was toch ook pvda in 1975 met de onafhankelijkheid , waarom heeft de pvda het toen niet geregeld zij waren toen de regering , dus deze aow gat is een product van hen , flyer jij ziet het goed.
  gemodereerd

 8. Het is niet voor niets dat het woord Apartheid het enige Nederlandse woord is dat wereldwijd niet vertaald hoeft te worden. Nederlanders en hun koloniale nakomelingen in Zuid Afrika zijn meesters geweest in het implementeren en weer afschaffen van apartheidswetten, naar gelang het hen goed uitkwam/komt. Japanners waren b.v. ere blanken waarvoor de apartheidswetten niet golden, terwijl Chinezen wel gediscrimineerd werden. Op dezelfde manier heeft men iets bedacht om niet blanke onderdanen van het Koninkrijk van Nederland te kunnen discrimineren. Deze regeling is niet door God gemaakt, maar door racistische mensen bedacht, ze kunnen het daarom net zo makkelijk ook weer ongedaan maken. Ik vraag me overigens ook af of Surinaamse Burus ook een AOW-gat hebben? Ik weet wel dat Surinaamse Burus makkelijker de Nederlandse nationaliteit terug kunnen krijgen in vergelijking met andere Surinamers.
  gemodereerd

 9. Wat heeft dit met slavernij van doen?

  Jullie denken echt dat die Hollanders achterlijk zijn.
  Hoeveel remigranten hebben nog steeds hun Hollands paspoort en gaan een paar maanden per jaar, naar Nederland, totdat ze de aow leeftijd hebben bereikt. Sommigen laten hun man achter totdat ze de aow-leeftijd hebben bereikt. Bij terugkomst heeft pa al 20 buitenkindjes.

  Hoeveel remigranten hebben binnen 10jr hun suri-paspoort weer ingeruild.
  Hoeveel suri kids krijgen kinderbijslag omdat pa of ma een Nederlands paspoort heeft.
  Hoeveel suri kids gaan naar Holland om hun stufie op te eisen.
  Hoeveel surineds hebben tropenjaren ontvangen en dus korter gewerkt. Alleen dit ene stukje schijnt niet te lukken. Gaat ook niet gebeuren.

  Jullie zijn behoorlijk creatief voor zo’n kleine bevolking en maar schelden en denken dat Holland dit niet weet.
  gemodereerd

 10. Ik woon en werk al 55 jaar in NL, maar in hart en nieren ben ik een Sranangman.
  Deze Ptata’s zullen ons op allerlei manieren boycotten, nu de Raad van State gezegd
  heeft dat ze ons niet hoeven te compenseren, gaat dat ook niet gebeuren. Helaas is mijn reactie niet door de redactie geplaatst, heb al eerder gereageerd.
  De ptata’s zijn goed, maar als ze moeten betalen zijn ze nergens thuis !!!
  Maar ik ben toch blij dat in NL woon: ik kom niks te kort, en krijg mijn geld waar ik recht op heb op tijd !

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 11. Esmeralda, ba suku, ba feni, ba tyari. Voordat de Nederlanders andere mensen begonnen te onderwerpen door hun woongebied in hun Koninkrijk in te lijven, hadden ze zich twee keer moeten bedenken. Dat Surinamers, Antillianen, Molukkers, Indische Nederlanders en weet ik veel wie nog meer, nu in Nederland rondlopen, is het gevolg van Nederland’s koloniale verleden.
  gemodereerd

 12. Je slaat de plank totaal mis henkes.
  Ik ga niet eens moeite doen om je te overtuigen.
  Misschien kun je aansluiting zoeken bij biekman, die legt dezelfde link.

  Dus wat je bent boos, want plots ben ik “esmeralda” 😂.
  gemodereerd

 13. Er mogen debatten op debatten gevoerd worden over het AOW gat van Surinaamse Nederlanders, zelf geloof ik al jaren niet meer dat dit gat gedicht zal worden. Een éénmalige compensatie zie ik ook niet gehonoreerd worden.

  Hoewel ik ook met dat AOW gat te maken heb, reken ik nergens op. Samen met mijn opgebouwde pensioen en AOW, heb ik geen reden tot klagen.

  Is de AOW niet toereikend om te voorzien in de vaste lasten en andere voorzieningen, wordt die aangevuld tot bijstandsniveau afhankelijk van 1 persoonshuishoudens en gezinnen.
  Het is geen vetpot, ben ik me van bewust, maar dan komt men in aanmerking voor zorg- en huurtoeslag. Bovendien is het ook mogelijk om teruggaven van de belastingen te krijgen als blijkt dat er te weinig zorg- en huurtoeslag is uitbetaald of dat er teveel belastingen zijn ingehouden.
  In bepaalde gemeenten krijgen de ouderen gratis busvervoer voor in de stad zelf.
  Helaas in de gemeente waar ik woon niet. Wel krijgen de ouderen, 65plussers, 40% korting en dat kan oplopen tot 60% als men die extra korting koopt. Voor dit jaar heb ik €12,00 voor die extra korting betaald. En dat is gunstig voor mij omdat ik vaak gebruik maak van de bus.
  Dus mensen let goed op kortingen die je kunt krijgen, je kunt profijt hebben van die kortingen.

  Nederlanders staan erom bekend/berucht hoe geld binnen te harken van de burgers, maar uitbetalen daar zijn ze niet happig op.
  De Toeslagen affaire is een goed voorbeeld.
  gemodereerd

 14. Als het op de agenda van de Tweede Kamer komt zal het afhangen vd
  Sylvano Simons, Bij 1
  Linkse Partijen, Groen Links, SP,
  Midden Partij D66, Raoul Bouke, die stevig en goed zullen moeten lobbyen in de Tweede Kamer bij hun Collega’s van Linkse, Midden en Links van het midden leden vd rechtse partijen, rechtse partijen. De CDA kan als al deze partijen voor stemmen er zorg voor dragen dat het over de streep getrokken wordt.

  Moslim partijen/ Denk met 3 zetels,
  Rechtse Partijen CU, waar Don Ceder zelf lid van

  Dus als deze partijen allemaal voor stemmen en er flink wordt gelobbyd bij CDA kunnen ze de net halen. Gemakkelijk zal het niet worden. Hangt ook van de totale bezetting vd kamer op dat moment. Hoe minder rechtse Tweede Kamerleden aanwezig zijn, hoe groter de kans dat het wel wordt gehaald bij het in stemming brengen ervan.

  Voor de Surinamers in de Tweede Kamer en voor de PvdA Kamerlid Gijs van Dijk zal als het op de agenda komt heel hard onder hun partijen gewerkt moeten worden om alle neuzen 1 kan op te krijgen en andere linkse/midden leden van andere Rechtse of middenpartijen mee te krijgen.

  En als het dan door de Tweede kamer komt, dan volgt nog de eerste kamer, er zal weer hard gewerkt moeten worden om het dan ook weer door te krijgen.

  Het enige voordeel voor Surinamers, Antillianen is, dat de demissionaire regering VVD onder Rutte op dit moment niet zo geliefd is bij de kiezers, door de grote schanden die ze hebben gemaakt op Milieulgebied, Broeikasgassen bij de boeren, Grote schade aan huizen door gasboringen door aardbevingen in Groningen, Toeslagen affaire bij de belastingen die duizenden mensen behoorlijk hebben getroffen en maar niet goed kan worden opgelost, COVID-19 virus aanpak, enz.

  De vraag, Hoe zou het AOW-gat tussen al deze zaken het doen? Het wordt hangen en wurgen.

  Als het gehaald wordt in de eerste en tweede kamer zullen ook de andere etniciteiten in Nederland hier een beroep op doen en dat is waar Nederland nu zo bang voor is.

  Alle Nederlanders zijn gelijk volgens Atikel 1 op papier vd grondwet gelijk, maar in de praktijk zijn sommige Nederlanders meer/minder dan andere Nederlanders. Kijk maar naar het Koningshuis ( er beter van afkomen of Surinamers, Antillianen, buiten het Europese Rijk, ea die een gat hebben in hun AOW en slechter van afkomen dan de Europese Nederlander binnen het Rijk.
  gemodereerd

 15. Hollanders hebben respect voor de Duitse zweep.
  Morgen zal Ajax dat ervaren tegen Dortmund.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.