woensdag, mei 29, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijOPINIE: 'Zwerversproblematiek in Paramaribo'

OPINIE: ‘Zwerversproblematiek in Paramaribo’

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – Ook Suriname worstelt reeds jarenlang met het zoeken naar een adequate oplossing voor ‘het thuis en daklozen’ vraagstuk. Verschillende regeringen hebben middels projecten en programma’s getracht om dit steeds groter wordend probleem aan te pakken, doch zonder het gewenste resultaat. Ook vanuit het particuliere veld werden er talloze acties ondernomen echter blijft het steeds weer ‘een gebed zonder einde’ te zijn. 

Vast staat dat het zwerversprobleem in de binnenstad thans de spuigaten uitloopt. Het lijkt wel een invasie te zijn, van duidelijk herkenbare onverlaten en landlopers, die als ‘zombies’ dag en nacht doelloos door de stad dwarrelen. Deze personen worden door de stadbezoekers ervaren als irritant, hinderlijk, armlastig, molesterend, belagend. Vooral vrouwen en kinderen voelen zich onveilig en onbehagelijk bij het zien van de zwervers. De ervaring is dat zij extreem armlastig zijn en op een brutale agressieve manier zaken afdwingen. 

Voor de bonafide ondernemers, waaronder de grote en kleine handelszaken vormen deze personen een ernstige directe bedreiging voor zowel het personeel en de klanten. Deze worden niet alleen op straat, maar tot in de handelszaken geteisterd, terwijl de eigendommen en aanzichten van de winkels worden vernield.

Nette burgers vermijden om deze rede bewust de stad, wat leidt tot kostenderving van de ondernemers, die hun hoofd in deze economische malaise reeds moeilijk boven water kunnen houden. 

Dit vertoon is absoluut niet bevorderlijk voor de toerisme sector, omdat de zwervers als ‘Braziliaanse bijen’, deze personen belagen.

Vanuit zowel de overheid als de particuliere sector werden er exercities gepleegd naar deze dak en thuislozen, die achteraf bekeken het probleem alleen maar groter maakten. Een stimuleringsbeleid zal op de lange duur de zwerversgroep alleen maar doen expanderen. Veel winkeliers en ondernemers in Paramaribo geven één of twee zwervers de toestemming om voor de winkel betaald parkeren uit te oefenen en om in ruil kleine karweitjes voor een fooitje te doen opknappen. De gedoogde zwervers moeten dan ervoor zorgen, dat er geen andere lotgenoten in de omgeving komen. 

De centrale overheid zet de zwervers in de stad aan het werk om tegen een vergoeding te helpen bij het verzamelen van vuil. Organisaties en personen brengen op vaste locaties in de binnenstad porties en drank voor deze groep, die in steeds grotere getallen komt opdagen. Deze vormen van aanpak zijn ongetwijfeld heel erg humaan en met alle goede bedoelingen. Echter zal dit stimulerend beleid het probleem alleen maar verergeren. Nu al zien wij dat in de huidige crisistijd, waar een goede porties eten circa SRD.120 kost, de rijen bij de afhaalcentra steeds langer worden. 

De zwervers hebben intussen de hele binnenstad overgenomen en hebben hun territorium vastgesteld. Als bedelen en afdwingen niet meer helpt dan kiezen ze voor het minst zware werk en dat is ‘parkeerwachter’ te spelen. De zogenaamde kleine straat criminaliteitsvormen, zoals: diefstal, zakkenrollenrij en drugsverkoop worden hierbij bevorderd. Vandaag de dag is het heel slim en lucratief om als zwerver door het leven te gaan. Deze bewuste keus moeten wij zien als asociaal en afkeurend. 

Terwijl particuliere organisaties de mooiste plannen hebben, om tezamen met winkeliers en andere entrepreneurs Paramaribo een facelift te geven en de stad te maken tot een wandelcentrum zitten wij opgescheept met dit enorm probleem. Er is over dit onderwerp reeds zoveel geschreven en gepraat, maar er gebeurt praktisch niets. Moet onze historische stad Paramaribo vervallen tot een soort ‘ghosttown, waar veel winkeliers de doek in de ring gooien en de deuren sluiten?

Misschien is er hoop. Om dit probleem voor eens en voor altijd structureel op te lossen zal er een PPP (Public Private Partnership) tot stand moeten komen en zal er een collectieve, integrale en multidisciplinaire aanpak aan de orde zijn, met garantie tot levensvatbaarheid. Binnen het collectief zullen er personen, vanuit de publieke sector (ministerie JusPol, KPS, BBS, BAVP’ers, ministerie Defensie (militaire), ministerie OW (Openbaar Groen), ministerie Volksgezondheid (PCS) en de particuliere sector (religieuze opvangcentra), die personen zullen afvaardigen om zowel in het bestuur als op het operationeel vlak gaan opereren. 

Er zal hierbij sprake zijn van het opzetten van een autonome beheer autoriteit, in de vorm van een entiteit met rechtspersoon. Deze organisatie zal als één van de voornaamste doelen hebben, om op een verantwoordelijke, competente en humane wijze, het zwerversoverlast probleem in Paramaribo adequate op te lossen. Naar behoefte zal de dienstverlening zich uitstrekken naar de overige districten. Vanuit deze organisatie zal er beleid bedacht en uitgewerkt worden, welke zal moeten resulteren in acties. De acties moeten gericht zijn op een 1x 24 uur functioneren, waarbij er binnen een afgebakend gebied, de zogenaamde speciaal hiervoor getrainde ‘Zwerversbrigade’ legitiem zal optreden. Hierbij zullen de zwervers en illegale parkeerwachters in Paramaribo en omgeving geregistreerd worden, waarna deze van de openbare weg gehaald zullen worden. Het operationeel werk zal uitgevoerd worden door een samengesteld team, dat uiteindelijk met de B.O.A (Bijzondere Opsporingsambtenaren) conform de wet zal optreden.  

In dit kader zal de taak van de politie een ondersteunde rol hebben en afhankelijk van de omstandigheden en behoeften direct betrokken zijn. 

De inspecteur van politie, Kia, die reeds in de startblokken staat zal als nationaal-coördinator Buurtmanagement de zaak aansturen en begeleiden. Er zal met inachtneming van alle wettelijke regelgeving bij de handhaving en het optreden steeds in achtgenomen worden dat dit op een humane verantwoorde wijze gehandeld wordt. Het beleid moet erop gericht zijn dat de zwervers, de onverlaten, landlopers als ook de zogenaamde parkeerwachters ontmoedigd worden hun heil te zoeken in de binnenstad. Bij het afvoeren van deze personen zullen er voornamelijk drie bestemmingen zijn: 

 1. Het politiebureau bij het strafbare feiten of handelingen, 
 2. PCS, indien er sprake is van een geestes- of mentale stoornis,
 3. Hun thuis of opvangcentra, indien er sprake is van een mantelzorg patiënt.

De Zwerversbrigade zal 1x 24 uur binnen Paramaribo operationeel zijn met een meldnummer. 

Het KPS zal op maat van de taken en verantwoordelijkheden binnen de politieacademie een BAVP-training verzorgen aan het ‘team’, waarna betrokkene eventueel beëdigd zullen worden. Een gepensioneerde ervaren oud-politie inspecteur zou, vanuit een centrale plaats de zaak kunnen monitoren. Natuurlijk zijn er nog haakjes en oogjes bij dit plan, die ‘on the job’ structureel zullen worden opgelost. 

Fondsen voor het uitvoeren van dit plan kunnen, vanuit de PPP, onder andere gevonden worden bij internationale ontwikkelingskrediet organisaties, zoals de IDB. 

Indien wij met z’n allen bereid zijn dit probleem op te lossen zullen wij moeten stoppen de beschuldigende vingers naar elkaar toe te wijzen en de spijkers met koppen te slaan. Wij kunnen voorkomen dat Paramaribo verworden wordt tot een ‘zombie stad’, waar je zo nodig alleen maar langs rijdt, maar niet durft uit te stappen. 

Het is tijd om Paramaribo te redden. 

Hoogachtend,

Omar T.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

6 REACTIES
 1. Begin maar om al die revo-stichtingen die een perceel en subsidies hebben ontvangen om dak en thuislozen en verslaafden op te vangen, onder de loep te nemen.
  Wie zijn deze witwassers. Laat ze maar alles teruggeven.

  En het is ook belangrijk dat PCS wordt gesteund. Geen financiën is geen medicijnen en geen opvang van patiënten.

  Het heeft geen zin om dagelijks “pakkertje” te spelen met deze mensen. Er zit een verhaal achter! Waarom slapen ze nu op straat. Registreren, analyseren, vervolgens concrete actie.


  gemodereerd
 2. waarna deze van de openbare weg gehaald zullen worden.

  wie ben jij om te bepalen dat deze mensen zolang ze niets doen, verwijderd behoren te worden uit de stad?
  ze hebben wel dezelfde rechten om daar te zijn als jij.
  zolang ze niets doen, heb je totaal het recht niet om hun lastig te vallen alleen omdat jij iets van ze vind
  je maakt 3 punten waarvan je alleen op punt 1 wat kan doen
  punt 2 en 3 zijn totaal jouw of de regering hun zaak niet en behoor je gewoon niet mee te bemoeien zolang er niets gebeurd.
  ik denk dat jij geestesziek bent met je idee, dus kan jij ook de stad niet meer in?

  ga eens uitzoeken waarom deze mensen dakloos en zwerver zijn?
  met de huidige economie en wat de regering aan het doen is, is het helemaal niet gek dat er steeds meer daklozen bijkomen.
  want de regering doet nog steeds niets voor het volk.
  de volgende ronde prijsverhogingen is alweer komende, waardoor ondernemers nog meer verlies gaan lijden.


  gemodereerd
 3. Heel veel woorden voor een complex probleem. Ongetwijfeld zijn ze goed bedoeld. Maar in de eerste plaats, je hebt het hier over mensen. Ergens in je stuk lees ik het woord ” zombies “! Ieder individu is uniek, heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Bent u wel eens met deze mensen in gesprek gegaan of zijn ze bij voorkeur al te min. Want dat is een beetje wat ik bij u proef!

  Het verbaasd mij niet dat het nu drukker is geworden in Paramaribo, de economische malaise is ook voor de overige burgers nijpend. Velen kampen met psychische problemen, en hebben begeleiding nodig. De overheid regelt van alles, maar deze groep blijft inderdaad een zorg. Dit zijn zaken die ook benoemd dienen te worden. En geloof mij, het woord ” zombie” is in deze een misvatting. Niet iedereen is een crimineel, velen hosselen op hun eigen wijze om de dag door te komen. Dat is minder erg dan iemand, die bij zijn volle verstand, besluit om over te gaan tot roven.

  Verder ben ik het met u eens dat dit straatbeeld niet uitnodigd om het toerisme te bevorderen. Er dient zeker een oplossing bedacht te worden, om deze mensen op te vangen en te helpen om weer op een andere manier terug te komen in de maatschappij.


  gemodereerd
 4. Ik verbaas mij dat geen enkele regering dit probleem aanpakt.
  De Zwerfers/ junks/ zombies, kosten het land meer dan een mogelijke oplosing voor dit probleem zou hoeven kosten. Reken maar na:
  -Schade die wordt aangericht aan gebouwen, prullenbakken, enz.
  -Extra kosten voor bewaking.
  -Kosten voor schoonmaak en opruimen van de rotsooi die gemaakt wordt.
  -Morele schade die niet te meten is, maar wel door werkt naar de maatschappij. Hierbij valt te denken aan zwervers die geheel naakt rondlopen, overal tegenaan piesen en poepen, of langs de straat liggen te slapen, dit krijgen onze kinderen wel mee.
  -Terug val van het toerisme, een toerist die 1 of meerdere keren agressief door zwervers wordt benaderd komt niet meer terug, en geeft geen goede reclame!
  -Devaluatie van de hoofdstad die door een paar honderd zwervers een negatief aanzien krijgt, en niet meer de mooie stad is die het vroeger was.
  -Terugval van het winkelend publiek in de binnenstad.

  Oplossingen zijn toch wel vrij simpel.
  Er moet een nieuwe dependance van het PCS komen om in elk geval de psychische gevallen van de straat te halen. De kosten hiervan, hoeven niet te hoog te zijn. Eten wordt al op straat verstrekt, dus hier kan makkelijk iets mee georganiseerd worden.

  De agressieve of criminele gevallen moeten sowieso van de straat, of in de gevangenis, of in een aparte afdeling van PCS.

  De ongevaarlijke niet overlast gevende zwervers kunnen een open complex krijgen met slaapplaatsen, ook dit hoeft niet te duur te zijn.

  Ten slotte moet erop gewezen worden dat landloperij ook in ons land strafbaar is. Binnen de wet zijn er genoeg mogelijkheden dit probleem op te lossen.
  Als alle landen in het Caraibische gebied in staat zijn dit probleem op te lossen, zou dat ook in Suriname mogelijk moeten zijn dit probleem op te lossen.


  gemodereerd
 5. Groot probleem : 🤔💰💰eerste .
  Onderdak / opvang
  Medische zorg & begeleiding
  Personeel / levensonderhoud.
  Ik denk dat de regering , bedrijfsleven, ondernemers & andere sociale organisaties bij een moeten komen om deze problematiek op te lossen door gezamenlijk een locatie te kiezen om onderdak te bieden voor deze doel groep.
  Ik woon in Rotterdam en zulke mensen worden degelijk geholpen en als zij niet geholpen willen dan krijgen zij automatisch een gebiedsverbod.
  In Nerderland heb je dag en nacht opvang en begeleiding die ondersteund wordt door onafhankelijke organisatie en het OVERHIED.
  Als de ondernemers en overheid dat samen kunnen realiseren dan is het opgelost.
  1000000 srd door een inzameling activiteiten te organiseren. ( Makkie)


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES