dinsdag, mei 21, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijOPINIE: 'Oproep van vp Brunswijk om te bundelen is goed'

OPINIE: ‘Oproep van vp Brunswijk om te bundelen is goed’

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – De oproep van de vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk op de Marrondag aan de nazaten van de slaven om zich te bundelen en zo hun belangen beter te kunnen behartigen keur ik goed en is beslist niet in strijd met de moderne diversiteit & inclusie zienswijze. In dit artikel ga ik dit nader uitleggen.

Ten eerste weten we dat de ketenen van de slavernij zijn doorbroken, maar dat het leed voor de nazaten van de slaven nog steeds niet is geleden. Anno 2021 worden ze door de politiek nog steeds achtergehouden in hun ontwikkeling en gediscrimineerd. De VP heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om ook voor hun belangen op te komen. Ten tweede ga ik hier uitleggen waarom bundeling goed past in het nieuwe normaal en wat er allemaal bij komt kijken om dit goed te doen. 

Verschillen en overeenkomsten van Surinamers
Zoals we weten is een inclusieve cultuur in ons land essentieel voor duurzame economische ontwikkeling. Een inclusieve cultuur is een cultuur waarin zowel VERSCHILLEN alsook OVEREENKOMSTEN tussen mensen waardevol zijn en waarin er synergie is tussen mensen, talenten en vaardigheden. Is een cultuur waarin mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich betrokken, gerespecteerd en verbonden te voelen. Is een cultuur waarin slimmer werken en empathie centraal staan. Is een cultuur waarin mensen op een etische, harmonische en respectvolle manier met elkaar omgaan in een synergetische cultuur van vertrouwen, leren, open-communicatie en innovatie, teneinde tot beste resultaten te komen.

De vp heeft op de Marrondag gefocust op de OVEREENKOMSTEN tussen de mensen in het binnenland om zo hun kennis en vaardigheden  te bundelen ten dienste van een beter Suriname. Dit is door een aantal Surinamers verkeerd opgevat als te zijn racistisch. We weten allemaal dat de vp de eerste en enige empatische en niet racistische politieke leider in Suriname is en dat hij ook heel sterk op de VERSCHILLEN tussen mensen is gefocust. Dit blijkt onder meer uit de financiële ondersteuning die hij aan mensen in nood uit ook andere bevolkingsgroepen biedt en als vp opkomt voor de belangen van alle Surinamers.(tekst loopt door onder filmpje)

Nog enkele belangrijke redenen waarom bundeling goed is in het nieuwe normaal in Suriname. Door te bundelen en te mobiliseren kun je gemeenschappelijke problemen gezamenlijk oplossen, kennis en ervaringen met elkaar beter delen, samen leren en van elkaar leren, beter leren van eigen rolmodellen,  meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zo meer innovaties realiseren in de achtergestelde gebieden in het binnenland. Suriname ga je niet duurzaam kunnen ontwikkelen als mensen in het binnenland achtergesteld zijn en blijven.

Alle Surinamers moeten goed ontwikkeld zijn, integer zijn, slim en innovatief zijn en goede leiders zijn. Bundeling hoort samen te gaan met verandering van de mindset van de mensen, ontwikkeling van emotionele intelligentie, persoonlijke innovatie, schooling, ontwikkeling van persoonlijke integriteit, etc. Ik weet dat de VP hieraan een hoge prioriteit geeft. Hij weet als geen ander dat succesvolle bundeling van de nazaten van de slaven samen moet gaan met de ontwikkeling van de VERSCHILLEN en OVEREENKOMSTEN tussen alle Surinamers. 

Duurzame cultuur van diversiteit en inclusie
De VP weet als geen ander dat we in ons land een duurzame cultuur van diversiteit en inclusie moeten creëren waarin er sprake is van gelijke kansen voor iedereen, geen racisme en discriminatie, respect en waardering voor elkaar, persoonlijke integriteit en empathie, een authentiek gevoel van verbondenheid, waarin er synergie is tussen verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden,  waarin mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich betrokken, gerespecteerd  en verbonden te voelen en waarin mensen op harmonische manier met elkaar omgaan en elkaar vertrouwen. Hoe je deze cultuur duurzaam ontwikkelt en succesvol implementeert staat in mijn bijgaande artikel. 

Gelijke kansen voor de binnenlandbewoners is er helaas nooit geweest. De vp weet dat deze cultuur de basis is van innovatie en dat innovatie de motor van de economie is. Daarom is hij continu bezig zich veder te scholen en verder te ontwikkelen om de rolmodel-funktie nog beter te kunnen vervullen en om zo ook de nazaten van de slaven te stimuleren via kennisontwikkeling en gedragsverandering van toegevoegde waarde voor ons land te zijn in harmonie met de andere beviolkingsgroepen. Het wordt tijd dat ook zij gelijke kansen krijgen. Alleen zo ga je Suriname versneld en duurzaam tot ontwikkeling brengen.  De oproep van de VP om te bundelen dient dus een hoger doel om ons land duurzaam te ontwikkelen, in het voordeel van alle Surinamers.

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad

 8532273 

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

30 REACTIES
 1. =Dit staat geschreven::::;;;Gelijke kansen voor de binnenlandbewoners is er helaas nooit geweest. De vp weet dat deze cultuur de basis is van innovatie en dat innovatie de motor van de economie is.

  Wat geschreven staat zal NOOIT gebeuren onder Brunswijk. Zie zijn gedrag en hij is ook GEEN goede voorbeeld voor de achterban. Het is de vraag of het wel zal lukken.

  -te veel verschillende stammen en talen
  -kapiteins denken aan hun zelf
  -verschillende tradities
  -ze gunnen elkaar niet

  Zie hoe “BEP” op een nette manier afgeeft op Brunswijk.

  Oplossing:
  Zolang de jongeren niet goed geschoold worden en goede voorbeelden hebben van leiders is het water naar zee dragen. Hopende dat individuen de draad wel positief benaderen.

  Hubert, welke positie zul je later bekleden????


  gemodereerd
 2. Nu komt er een strijd tussen naipal en rampersad.
  Ik vind ook niks mis mee om de mensen op te roepen een eenheid te vormen. Pl / Somo doet het ook, Vhp/chan ook, chinezen bundelen altijd, nps/ Rusland alleen doet het niet. Die denkt aan zichzelf en zn kids in buitenland


  gemodereerd
 3. Het probleem met Brunswijk is dat hij SELECTIEF bundelt.
  m.a.w. te a mang klarie dan trapt hij je eruit.
  Kijk naar Somo en Greg Rusland.
  Ook E Belfort is kalt gestellt.
  Hij probeert ook VHP te bespelen maar daar hebben ze hem door.
  Dus krigt hij op kleine elementen zijn zin.
  ABOP is niet geschikt voor FOTTO SEI en het BUITENLAND.


  gemodereerd
 4. @ Prof.dr.ir (INSPECTOR GADGED) Rampersad : Klinklare ONZIN,dat heeft niks met bundeling van Afro Surinamers te maken …One bad apple spoils the bunch.


  gemodereerd
 5. Onzin, een VP, dient samen met de regering, het volk te bundelen, fungeren als een bindmiddel, voor land en volk.
  Zoniet, kan hij ander werk zoeken.


  gemodereerd
 6. Bijna alle groepen doen aan verenigen. Kijk maar naar Kong Ngie Tong Sang, bestaat al sinds 1888. Zo kunnen Chinezen elkaar poweren. Net als al die andere verenigingen.

  Op de hoofddeur staat aan de zijkanten de duilian “广联声气,义冠华洋”, wat “Verspreid met eenheid de stem, rechtvaardig goed de Chinezen in den vreemden” betekent.


  gemodereerd
 7. Het is de realiteit. En of je het openlijk doet of achter gesloten deuren het blijft hetzelfde.
  Neemt niet weg dat we het met elkaar moeten doen. We zijn en blijven Surinamers.
  En had Brunswijk ook gesierd als hij een oproep had gedaan aan afro Surinamers om op te houden met de criminaliteit. Ik word ook doodmoe van al die berichten. De hardwerkenden moeten leiden onder het gedrag van anderen die niet willen deugen.
  Creëer werk. Als mensen honger lijden, zijn ze tot alles toe in staat.
  Degenen die niet ophouden, fors straffen.


  gemodereerd
 8. Goed gezegt in su zijn wij snel om te praten over voordelen van anderen, maar doen we stom/doof over de vele nadelen die anderen hebben…. Binnenland moest allang opgepakt worden en snap het helemaal niet hoe er zoveel “leiders” zijn gekomen en gegaan en maar 3-4 dorpjes met electricity hebben kunnen voorzien…hoop dat VP inderdaad wat aan doet.. alhoewel er vanmorgen nog een klacht was over hoe boven surinaamse abop’ers vinden dat zij voor de gek zijn gehouden door de VP zelf voor werkcontracten mbo opruiming bermen…. Maar ja we zullen zien. Ik Hoop voor t beste


  gemodereerd
 9. Wat mij niet duidelijk uit het verhaal blijkt is, of onze vp inmiddels zijn naam heeft gewijzigd in
  prof.dr.ir. Hubert Rampersad.

  Wil de vp de lezers een simpele uitleg geven over het woord ,,synergie,,.

  Ik lees een hele phoewa van verhaal maar ontbeerd aan grondslag. Wat ik duidelijk mis is de vraag; hoe lost de vp het onderwijssysteem voor de bosland creolen. Gaat het onderwijs naar de binnenlanden of komen de kinderen in de stad studeren. Hier komt heel veel bijkijken zoals; huisvesting, kleding, zorg en eten en begeleiding.

  Ik kan mij herinneren dat papa Lachmon in zijn regeerperioden heel veel heeft geïnvesteerd in de boslandbewoners om op een hoger niveau te tillen. Maar daar was er totaal geen interesse voor het onderwijs. The jungel daar voelen zij zich thuis.

  De vp en alle andere parlementsleden weten als geen ander dat, alleen het onderwijs ongeletterden naar een hoger niveau kan tillen en dat het een meer jarenplan zo niet enkele generatie plannen zijn om op een gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen met de reeds ontwikkelden.

  Inhoudelijk blijkt uit de artikel alsof zij dus de ontwikkelden de schuldigen zijn voor hun achtergesteldheid.
  Dit wilde ik even laten rechttrekken!!!


  gemodereerd
 10. Daarom is eenzijdig oproep voor een bepaalde groep burgers niet de juiste manier. Maar een oproep aan alle surinamers, om zich te scholen, en een oproep aan de Surinaamse machthebbers (de Staat).om daarvoor te zorgen. Het moet de mensen langs de rivieren ook de middelen en scholen geven. Er is genoeg goud, hout olie enzo, begin klein desnoods.


  gemodereerd
 11. Stel je vOor dat de slager zijn eigen vlees zou keuren. Oproep is goed slechts voor brunswijk en de familie brunswijk.


  gemodereerd
 12. Volgens de schrijver van het stuk worden de nazaten van de slavernij nog steeds gediscrimineerd en achter gehouden door de politiek.

  Jammer dat hij dat niet verder heeft onderbouwd, desnoods met een paar voorbeelden.

  Op dit moment wordt niemand in Suriname achtergehouden, iedereen heeft gelijke kansen, iedereen heeft toegang tot het onderwijs, en tot de zorg, hierin wordt niemand gediscrimineerd.

  Dat bepaalde groepen in de samenleving zich niet kunnen ontplooien ondanks de geboden kansen die zij krijgen is toch echt de schuld van de mensen zelf, en hun mentaliteit.

  De enige manier voor deze groep om zich net als de andere bevolkingsgroepen te ontplooien is uit de slachtofferrol te stappen, en onder ogen te zien wat de echte oorzaak van hun falen is.


  gemodereerd
 13. De oproep van de VP om te bundelen dient dus een hoger doel om ons land duurzaam te ontwikkelen, in het voordeel van alle Surinamers.

  De meest belangrijke opmerking die ik mis van Prof.dr.ir. Hubert Rampersad is:
  De VP oproepen om zijn marrons op te roepen om:
  – aan een goede gezinsplanning te doen
  – een goede opvoeding te geven
  – het bijbrengen van normen en waarden
  – controle op de nazaten dat zich als mens gedragen
  – dat Suriname wetten en regelgeving kent en dat deze moeten worden nageleefd


  gemodereerd
 14. Hubert Rampersad schandalig zo zie je maar nu je een post heb gekregen van Brunswijk keurt je zn taal ook goed en zeker die 8 jaar voor drugssmokkel en bankroof zal je ook goed keuren.Boi Rampersad ie lading yereh maar begrijpje ook hoor hoe je werkloos was.


  gemodereerd
 15. zorgwekkend voor ons Suriname , bouta hits de jongeren op , brunswijk roept op om alle nazaten van de slavernij zich moeten bundelen , dus samen met bouta die wapens heeft en brunswijk zijn aanhang , gaat Suriname een zwarte tijd tegemoet , heer h. Rampersad heeft U daar ook over nagedacht , de VHP-NPS-PL zullen worden opgedoekt door die gasten

  ook op een ndp meeting zit die bouva te verkondigen dat deze regering de asociale regering ooit is , nou heer H. Rampersad ziet U ook deze heer zit alles op te fokken

  en heer H.Rampersad , dan hebt je nog die misbaksel misiebaka( hij was toch verdwenen van het toneel , en is hij weer opgeroepen door de ndp clan) de ex minister van sociale zaken , zit ook deze regering te beschimmen en er zo voor te zorgen dat hij ook alles zit op te fokken


  gemodereerd
 16. contradictio in terminus

  “We weten allemaal dat de vp de eerste en enige empatische en niet racistische politieke leider in Suriname is”
  “Alle Surinamers moeten goed ontwikkeld zijn, integer zijn, slim en innovatief zijn en goede leiders zijn.”
  professor in de domkunde dus
  lachwekkend


  gemodereerd
 17. ‘Bundeling is goed, met name de bundeling op basis van de etnische afkomst. En het is ook nog inclusief’ Ik reageer met name omdat deze uitspraak wordt gedaan door een professor. Dit is een contradictio in terminis. Inclusie is een geen keuze maar een consequentie. De achterstelling van onze marronbroeders wordt inmiddels ingelopen door hun eigen inspanning. Waar het in Suriname aan ontbreekt is een inclusief onderwijs systeem. Van een professor mag meer verwacht worden dan met termen te strooien zoals inclusie en emancipatie als onderdeel van bundeling op raciale basis. Het riekt naar intellectueel nepotisme.
  Immers het feit dat populisme steeds wint inclusief Brunswijk, dat nu goed wordt gepraat door een professor, heeft te maken met een falend onderwijs. En het populisme zal blijven winnen zolang 70 % van de mulo leerlingen, om verschillende redenen, de eindstreep niet haalt. Inclusief denken en handelen is een consequentie van een holistisch onderwijssysteem. Dit is een ambitie dat ook de VN onderstreept. Identiteitsontwiikkeling is doorslaggevend aspect van een inclusief denken. Identificeren met een raciale afkomst leidt niet tot inclusifiteit. Immers, het intellect is altijd in dienst van de identiteit. Het onderwijs die het opgroeiende kind een identiteit onderwijst, het raciale, het nationale het culturele het religieuze overstijgend naar een ‘ global identify’ met een verantwoordelijkheidsgevoel voor het aardse, voor het universum, getuigt van integere ambitie. Dat is naar mijn bescheiden mening inclusiviteit.


  gemodereerd
 18. Onze a.s. niuewe plesident prof.dr.ir. Rampersad heeft dus snel zijn zegje gedaan.
  Hoeveel gram goud zal hij ontvangen hebben van de Vieze Plesident ?


  gemodereerd
 19. Er dubbel verklaring, dit betekend dat mensen vaker in etnische groepen gaan optrekken.
  Ik kan niet inzien dat dit veel goedts voor de totale gemeenschap met zich mee brengt.
  De indruk die onstaat is apartheidt, en dat vindt nu al plaats.een vorm van Racisme.


  gemodereerd
 20. @Bigi Sma, je kletst uit je nek. Jij wilt met jouw bestraffende vingertje verwijten maken aan mensen in het binnenland van Suriname die van overheidswege nauwelijks goed onderwijs kregen. Shame on you…….Je moet je schamen.


  gemodereerd
 21. En nu heeft de vicepresident duidelijk gemaakt dat hij vooral opkomt voor Afro-Surinamers. Dat is absoluut niet te accepteren, maar wie gaat hem corrigeren? Waar is de zo gepredikte bromki dyari gebleven? Brunswijk heeft op dit moment meer te danken aan Pertjajah Luhur door de bundeling, maar schijnt dat te zijn vergeten en laat etnisch denken prevaleren. Een kennis merkt op dat rasgenoten niet met elkaar bundelen. Soortgelijke mensen in handelen bundelen met elkaar. Criminelen, drugsdealers, geloofsgenoten, misdadigers, links en rechts georiënteerden. En dan nog maken ze elkaar af want ze dulden geen concurrentie. Nu is de coalitie, die een samenraapsel blijkt te zijn, bezig zich af te maken op weg naar de komende verkiezing. Wie zei ook alweer dat wat niet bij elkaar hoort niet bij elkaar zal blijven?


  gemodereerd
 22. “Duurzame cultuur van diversiteit en inclusie” ofwel in de volksmond tweedeling zaaien en gewoon het aanwakkeren van racistisch gedrag. Onze professor leeft in het verre verleden, de historische tijd van verzuiling is allang voorbij. De nieuwe diversiteit is respect en verdraagzaamheid onder de Surinamers. Daar wordt je één volk van.
  Brunswijk vertegenwoordigt niet de totale Afro-Surinamer gemeenschap, hij vertegenwoordigt de Marons. Hij wordt niet gedragen door de stads creool en ook niet door de gehele Marron gemeenschap. Samenbundeling betekend dat hij de volgende verkiezingen zonder PL kan vergeten. En als de PL gaat samenbundelen met VHP en NPS is de ABOP gezien. Het volk zal de volgende verkiezing nog slimmer gaan stemmen.


  gemodereerd
 23. robg , waarom kregen ja kregen de binnenlanders van overheidswege geen onderwijs , ja robg jou paarse regering deed niets voor het binnenland , dus jij klets uit je nek en jij moest je schamen , maar dat doe je niet je bent te verliefd op die massamoordenaar die heeft volgens jou alleen maar goeds gedaan , robg du solltest dich schämen arschloch


  gemodereerd
 24. RobG
  Ik heb het vermoeden dat jij toch wel één van die mensen bent uit in het binnenland van Suriname die van overheidswege nauwelijks goed onderwijs kregen gezien al je geleverde postigs / commentaar op WTK.
  Ja ga maar de keistenen op maripaston tellen want kennelijk heeft dit tellen jou ertoe bewogen jezelf als econoom te zien alsook de rimpelingen op het water waarvan jij RobG denkt dat dit de impulsen zijn waarvan het licht in een glasvezel getransporteerd vetaald kunnen worden als een code (IT specialist).
  RobG je gedraagt je wederom als een teken aan de wand die denkt dat ie een Picasso is (Yu djersie te deng plak ka tap wang duku en a denki ing na wang skilderij


  gemodereerd
 25. Deze Hubert Rampersad kan niet tippen aan Rampersad de Olifant.
  Rampersad de Olifant was een heel trouwe dier. Toen de Mughals (moslimleger van Akbar) hem in de strijd gevangen hadden genomen, weigerde hij te eten en stierf binnen een maand. Rampersad de Olifant was n.l. gewend dat Maharana Pratap Singh hem persoonlijk te eten gaf.
  Rampersad de Olifant was een trouwe strijder in het legertje van Maharana Pratap Singh. Maharana Pratap Singh was een formidabele strijder wie de Mughals nooit hebben kunnen verslaan ondanks dat hun leger steeds 10 tot 100 keer (diverse battles) groter was dan die van de Maharana.
  Alleen al de speer van Maharana Pratap Singh woog 80 kg!!!
  Zijn hantering van het zwaard was ongelooflijk. Hij heeft één van de fysiek grote krijgers van het leger van Akbar in één klap met zijn zwaard zo hard op diens hoofd geslagen dat die man letterlijk doormidden is gekliefd en in 2 delen is uiteengevallen. Dan krijg je een idee hoe sterk deze man was.
  Zijn paard Chetak is misschien de beste paard geweest die er ooit was. Chetak kon nl de gedachten van Maharana Pratap Singh lezen, was slim, erg snel en heel sterk. Diverse malen heeft hij de Maharana, die in z’n eentje alleen tegenover een overmacht aan moslimstrijders kwam te staan, gered met zijn geslepenheid.
  In de folklore van India (Rajasthan) zijn er heel wat liederen gewijd aan deze Chetak en aan de band tussen Maharana en Chetak.
  Na de dood van Chetak (ernstig gewond geraakt op het slagveld), was de Maharana niet meer dezelfde. Hij won weliswaar zijn battles, maar het gemis van Chetak brak zijn hart en had hem verzwakt.
  Had deze Hubert Rampersad maar wat meer van Chetak en Rampersad de Olifant, dan zou hij niet met diverse winden meewaaien.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES