woensdag, mei 29, 2024
HomeOnderwerpenEconomieOmzetbelasting Suriname vanaf 1 oktober naar 12%

Omzetbelasting Suriname vanaf 1 oktober naar 12%

-

Does Travel - naar Suriname

De Surinaamse Belastingdienst heeft officieel bekendgemaakt dat met ingang van 1 oktober 2021 de tarieven van de Omzetbelasting gewijzigd en vastgesteld zijn op 12% voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en het verrichten van diensten die zijn genoemd in bijlage 2 van de wet OB.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen belastingplichtige ondernemers die belaste, goederen leveren en belaste diensten verrichten, de reguliere aangiftebiljetten gebruiken voor het doen van de maandelijkse aangifte en betaling van de Omzetbelasting.

In de kolommen 3 en 4 van het aangifte biljet moet het tarief van 12 procent voor de belaste leveringen en verrichte belaste diensten vanaf 1 oktober 2021 vermeld worden. De op het formulier voorbedrukte 10% en 8% mag handmatig gecorrigeerd worden. De kolommen 5 en 6 van het aangiftebiljet de ondernemers gebruiken om de ontvangen vergoedingen voor belaste leveringen en belaste diensten die vóór 1 oktober 2021 zijn verricht, aan te geven. De tarieven waren toen 10% voor belaste leveringen en 8% voor belaste diensten.

Verder is de vrijstelling voor kleine ondernemers verhoogd van SRD 6.000 naar nu SRD 24.000 omzet per jaar. “Denkt u dat u voor deze regeling in aanmerking komt, dan kunt u een verzoek bij de inspecteur van de omzetbelasting indienen. Is uw omzet echt maximaal SRD 24.000 per jaar, dan kunt u dus vrijgesteld worden voor het doen van aangiften omzetbelasting”, aldus de Belastingdienst.

Voor meer informatie mag contact worden opgenomen met de Belastingdienst, te bereiken op het nummer 477222.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

14 REACTIES
 1. Mijn koffie is al met srd 25 verhoogd. Viel me al op.
  Ik heb nog geen maandinkopen gedaan maar ik merk het nog,
  Chan is al bezig met campange voeren op de kosten van de arme Sur.
  De grootste mislukte regering te aller tijden.
  Chan kan andere vrouw zoeken want Melissa gaat na zijn aftreden weg naar Nl en neemt andere man. Nu genoeg geld


  Maak melding
 2. Ze, deze regering van Suriname olv Santhoki (en zijn racistische club), weet alleen het volk uit te kleden….

  Ze krijgt de rekening nog gepresenteerd, mark my words!


  Maak melding
 3. Klaagvolk! wel de lusten, maar niet de lasten…
  Een land bouw je niet op door alles te subsidiëren. Elke regering, waar ook ter wereld heft belastingen om inkomsten te genereren. Surinamers schreeuwen dan meteen moord en brand,
  En, als je die koffie te duur vind, dan koop je het toch niet….


  Maak melding
 4. Voor mij mag de omzetbelasting nog hoger en andere belastingen ook.
  Om de economie gezond te maken moet de regering impopulaire maatregelen nemen en dat snappen mensen als Debby en andere laag geletterden niet. Alleen aan eigen belang denken.

  Debby
  De regering deugt niet, omdat je koffie duurder geworden is. Heb je geen loonsverhoging gekregen! Verhoog de prijs van je awara’s. Zielig ben je. Je hoeft niet per se koffie te drinken. Thee is ook goed en water nog beter. Je hebt de groeten van een mooie en intelligente dame.
  De jaloezie straalt van je af.


  Maak melding
 5. “met ingang van 1 oktober 2021 de tarieven van de Omzetbelasting gewijzigd en vastgesteld zijn op 12% voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en het verrichten van diensten die zijn genoemd in bijlage 2 van de wet OB.”
  ==============================================

  Alleen de mislukkelingen die zelf niets te produceren hebben zijn tegen deze Omzetbelasting. Ze willen nog steeds alles voor niets hebben en snappen nog steeds niet dat het gratis tijdperk zo langzamerhand ten einde komt.


  Maak melding
 6. Gaarne wil ik als een van de mislukkelingen mijn mening geven
  Vooraf
  Omzetbelasting (OB)
  Belasting over je omzet. OB voor de bedrijven is aftrekbaar. (zie tekst over de kolommen 5&6) Dit wil zeggen dat als bedrijf B bij bedrijf A producten koopt en hier belasting over heeft betaald, hij bij verkoop van deze goederen de door hem betaalde belasting af mag trekken van de belasting (die hij namens de fiscus ontvangt) bij verkoop
  Een voorbeeld
  Bedrijf B koopt goederen ter waarde van SRD 1000 bij bedrijf A, In dit bedrag zit bijv SRD 200 belasting opgesloten
  Bedrijf B verkoopt deze goederen aan consumenten voor bijvoorbeeld SRD 2000, in dit bedrag zit bijv SRD 400 opgesloten. Bedrijf B dient dit bedrag aan de belastingdienst af te staan, maar hij
  mag nu de door hem betaalde belasting aftrekken van het bedrag dat hij aan de fiscus moet afstaan.
  Dus hij staat aan de fiscus af 400 – 200 = SRD 200
  Conclusie, het is de consument die uiteindelijk de belasting betaald.

  De regering heeft besloten de OB te verhogen.
  Is dit verstandig?
  In ieder geval is de verhoogde vrijstelling voor kleine ondernemers een pluspunt.
  Maar, om twee redenen denk ik dat deze maatregel niet slim is, misschien zelf dom
  Naar ik heb begrepen is de economie in zwaar weer, consumenten hebben steeds minder te besteden (de oorzaak doet nu even niet ter zake). Dan zou je deze indirecte belasting niet moeten verhogen eerder verlagen. Dat verlagen geen optie is, gelet op de financiële toestand van de overheid, kan ik enigszins begrijpen. Enigszins, dus niet helemaal. Want
  Dit brengt mij bij reden twee
  Je stimuleert de economie niet, maar remt deze af, waardoor je per saldo minder inkomsten uit deze indirecte heffing kan/zal ontvangen. Waarom afremmen? Gaat het dan zo goed? Heel apart.
  Bovendien zal je merken dat de vlucht naar het illegale circuit toeneemt. Ook dit zal leiden tot lagere inkomsten uit deze heffing
  Conclusie
  Overheid, verhoog de indirecte belasting als je de economie wil afremmen niet als je deze wil stimuleren.

  Wat mij ook opviel in het artikel is dat deze verhoging alleen geldt voor in Suriname vervaardigde goederen en diensten.
  Dit snap ik totaal niet
  Dus je wilt de concurrentiepositie van het Surinaamse bedrijfsleven verslechteren? Immers deze goederen worden duurder
  Of anders geredeneerd, de concurrentiepositie van buitenlandse producenten verbeteren?? Terwijl je al klaagt over een gebrek aan deviezen?
  (met 20%; van 10% naar 12% en met 50% van 8% naar 12%). Nogal rigoureus.
  Wie heeft deze onzin bedacht. Maar als je echt de Surinaamse economie wil frustreren dan is het natuurlijk een uitstekende maatregel

  Nu ik hier toch ben wil ik terugkomen (aangezien ik het toen ook al stupide vond) op de zogenaamde belegging:
  termijndeposito’s uitgegeven door de centrale bank (gewoon sparen, waarbij de rente bij inschrijving werd bepaald)
  Ik heb toen geschreven dat dit een idiote actie was, onder andere omdat het TOTAAL niet paste in de economische situatie waarin het land verkeerd(e), onder andere ten gevolge van de lock down en de zeer zwakke SRD
  Hoe haal je het in je hoofd om dit te doen dacht ik. Maar ja, misschien was het wel de bedoeling om bepaalde mensen, die over grote sommen geld beschikken een extraatje in de vorm van een hogere rente te schenken. Of denk ik nu slecht? Ok, het was misschien een slechte gedachte. Misschien was het alleen bedoeld om de overheid tijdelijk aan extra inkomsten te helpen
  Maar
  Ik was benieuwd naar de omvang , maar kan deze niet terug vinden op de weekstaat van de centrale bank. Een kwalijke zaak. Transparantie was het woord toch??
  De weekstaten worden wel bijgewerkt, dus daar lig het niet aan, aangezien de waarde van de goudvoorraad fors is toegenomen. Dit ter voorbeeld


  Maak melding
 7. Pico 29 september 2021 At 20:34
  ===============================

  Pico, ik snap wat je zegt, maar waarom zou je de belastingen niet zoveel mogelijk op de eindgebruiker kunnen/mogen verhalen? In combinatie met het op termijn verlagen van de inkomsten-/ loonbelasting bijvoorbeeld, zou het zelf ideaal zijn voor velen in Suriname. Immers door het verlagen van deze inkomsten-/ loonbelasting houden de mensen meer loon over, hebben ze meer bestedingsruimte en bepalen zij zelf wel waar ze hun geld aan uitgeven. En ze hoeven niet speciaal hun geld uit te geven aan dure consumptiegoederen. Doen ze dat wel, dan is het een bewuste keus en betalen ze de hoofdprijs. Meer consumeren is meer betalen helaas.
  En aan de andere kant kan het juist een stimulans zijn voor Surinaamse producenten om goedkoper te gaan produceren en wellicht nieuwe producten ontwikkelen als ze willen kunnen concurreren met b.v. buitenlandse producten.
  Vervolgens is het ook gissen hoe de accijnzen op de importheffingen er op termijn uit zullen zien op goederen die binnen worden gebracht om zo de binnenlandse productie te beschermen.
  Linksom of rechtsom zal de overheid toch inkomsten moeten genereren om haar huishoudboekje sluitend te krijgen.


  Maak melding
 8. Pico 29 september 2021 At 20:34
  Gaarne wil ik als een van de mislukkelingen mijn mening geven
  ===================================

  En btw, met een beetje minder cynisme had je ook mijn aandacht gehad..🤣


  Maak melding
 9. @ Sabaku. Het heeft enige tijd geduurd, maar ik was het niet vergeten. Andere bezigheden vond ik interessanter dan het geschreeuw van enkele forumleden hier en het weinige interessante nieuws dat te lezen valt op Waterkant.
  Ik zal trachten antwoord te geven op de door jouw gestelede vragen.
  Je stelt een vraag, maar voegt vervolgens iets toe aan de maatregel die er NIET is. Het gevolg is dat
  1. De vraag sec kan worden beantwoord door te kijken naar je vraag voordat de toevoeging
  2. De vraag kan worden beantwoord door te kijken naar je vraag na de toevoeging.

  Ad1) Sec
  De belasting verhalen op de eindgebruiker is in de situatie waarin Suriname verkeerd niet slim, misschien zelf dom, omdat de KOOPKRACHT van de burger al behoorlijk achteruitgegaan is als gevolg van allerlei zaken zoals
  a)de devaluatie van de valuta, (leidend tot een toename van de inflatie)
  b)toename van de werkloosheid , die op haar beurt een gevolg is van covid-19. Dit heeft namelijk zijn impact op het de onderneming die voor de lokale markt produceert en de onderneming die voor de internationale markt produceert
  c) maatregelen die genomen worden door bijvoorbeeld de EU, waardoor de export van bepaalde goederen worden bemoeilijkt.
  d) maatregelen genomen door de regering, die noodzakelijk zijn, omdat zij nou eenmaal haar huishoudboekje per begrotingsjaar in orde moet zie te krijgen.
  Bovendien moet zij zorgen voor aflossing van een immense schuld inclusief rente . Een gevolg van het desastreuze beleid dat gevoerd is door de vorige regering

  ad2) met toevoeging*
  Tja dan wordt het natuurlijk heel anders. Je stelt dan dat de regering de indirecte belasting verhoogt ( koopkrachtdaling) en vervolgens de directe belasting verlaagt (koopkrachtstijging)
  Welnu, dit zou je kunnen doen en kan als je dit goed doet inderdaad leiden tot koopkrachthandhaving. Je legt de last bij de eindgebruiker (in Nederland valt dit onder het zogenaamde profijtbeginsel)
  Maar dit lijkt me een maatregel die je neemt als je de mening bent toegedaan dat de vervuiler/ de eindgebruiker de schuldige is. Of dat de productiecapaciteit zijn grenzen nadert en je de toename van de bestedingen wil afremmen.
  In het eerste geval ( de vervuiler betaalt) is een andere maatregel nodig en niet verhoging van de omzetbelasting (de btw). Namelijk een heffing op het product, middels verhoging van de accijns op het product en niet verhoging van de prijs op ALLE producten.
  Het tweede geval ( afremming van de bestedingen). Is ridicuul, omdat de bestedingen zeer zeker niet te hoog zijn in Suriname

  Tot zover mijn antwoord op je vraag

  In je posting ga je verder en schrijf je
  -Een stimulans. Dit doet me denken aan die jongen robg die zo graag econoom wil zijn , maar nooit verder is gekomen dan; ik wil me gaan inschrijven voor een studie economie. De “vriend” van Bigi sma
  Je bent van mening dat sancties opleggen aan de burger ertoe zal leiden dat de onderneming die voor de lokale markt produceert innovatief zal worden. (die jongen stelde in het verleden dat een devaluatie heel goed was, want dan zou de lokale onderneming innovatiever worden. Hak je linkerhand af, dan zal je leren om je rechterhand beter te gebruiken)
  Zo lust ik er nog wel een. Als je de onderneming wil helpen doe dit dan. Maar betrek een ander hierin niet. Geef voorlichting, neem hen dan mee op zakenreis, zodat zij hun blik kunnen verruimen en wellicht contracten kunnen afsluiten. Haal buitenlandse ondernemingen naar Suriname, niet op te komen produceren, maar om hun know how over te brengen op de lokale onderneming.

  *Ik wil eindigen met wat door mij hoofd spookt bij de maatregel die je voorstelt
  Voor alle zekerheid. Je schreef verhoging omzetbelasting (gecompenseerd in de toekomst!!!) met verlaging loonbelasting.
  Ik wil je niet beledigen, noch op andere wijze belachelijk maken, maar het spookte echt door mijn hoofd.
  Het doet me namelijk denken aan uit eten gaan.
  We gingen voor een eenvoudig driegangen menu. Vooraf, hoofdgerecht en nagerecht (ik krijg nu ineens trek in bojo en maïzenakoekjes,)
  Daar zitten we dan. Genieten van elkaars gezelschap. Voorgerecht erbij . Niets mis mee, toch.
  Dan komt de ober met witte rijst en de rekening. Hij zegt dat de groente en het vlees over ongeveer een half uur zullen komen. Het duurt wat langer in verband met wat problemen.
  We kunnen alvast aan ons rijst beginnen en hij zou het zeer op prijs tellen als we alvast willen afrekenen.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES