vrijdag, mei 24, 2024
HomeOnderwerpenEconomieBeëdiging voorzitter, ondervoorzitter en plaatsvervangend lid Rekenkamer

Beëdiging voorzitter, ondervoorzitter en plaatsvervangend lid Rekenkamer

-

Does Travel - naar Suriname

De Rekenkamer moet midden in de samenleving staan en een baken van vertrouwen zijn dat er deugdelijk toezicht is op het geld van de samenleving. Zo sprak president Santokhi op maandag 27 september bij de beëdiging van de voorzitter, ondervoorzitter en een plaatsvervangend lid van de Rekenkamer van Suriname.

Het staatshoofd gaf nieuwbakken voorzitter Shaan Romano Bhoendie, ondervoorzitter Sieske Bonjaski en plaatsvervangend lid Varun Yogesh Ramdin mee dat zij een zeer belangrijke taak, bestemd voor de samenleving, uitoefenen. “Laat goed toezicht uw missie zijn en rekenschap het product daarvan”, voegde de president eraan toe.

Het drietal werd beëdigd In aanwezigheid van parlementsvoorzitter Marinus Bee, leden van de Raad van Ministers, de ondervoorzitter van de Staatsraad, waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh. Volgens het staatshoofd draagt de voordracht van het drietal de goedkeuring van zowel De Nationale Assemblee, de regering, de wetgevende en de uitvoerende macht. “Dat betekent dat u een breed vertrouwen geniet om uw functie – het bewaken van de gelden van de samenleving – naar behoren te kunnen uitoefenen.”

De president riep de Rekenkamer op om intensief te communiceren met de samenleving. Zij zal naast haar formele verslaglegging ook de samenleving moeten bedienen met uittreksels daarvan en wel in voor de samenleving begrijpelijke en eenvoudige taal.

Hij legde voornamelijk de nadruk op het vertrouwen naar de samenleving toe. De Rekenkamer is een constitutioneel orgaan dat zijn oorsprong vindt in artikel 149 van de Grondwet waar is voorgeschreven dat bij wet een orgaan dient te worden ingesteld dat tot taak heeft: Toezicht uitoefenen op de besteding van de staatsgelden alsmede controle op het geldbeheer van de overheid in de ruimste zin des woords. “Een deugdelijke controle en verslaggeving bevordert ook het vertrouwen van de samenleving in het bestuur. Dat herstel van vertrouwen is dringend noodzakelijk”, aldus president Santokhi.

Hij benadrukte dat de Rekenkamer in onze democratische samenleving een essentieel instituut is dat als een van de sluitstukken van het constitutioneel bestel dient, te weten: toezicht op de juiste omgang met het geld van het volk door de volksvertegenwoordigers. “De Rekenkamer vervult een belangrijke rol in een democratische rechtstaat. Het gaat immers om controle op bestedingen van geld van de samenleving en geld van de bevolking, dat dient zeer zorgvuldig te geschieden.”

Zowel de Comptabiliteitswet als de Wet Rekenkamer van Suriname verplicht alle overheidsinstellingen om informatie te vertrekken aan de Rekenkamer ter uitoefening van de toezichthoudende taak. Het orgaan toetst de uitgaven van de overheid op doelmatigheid en rechtmatigheid. “Het besteden van financiële middelen van de staat dient namelijk uitsluitend in het belang te zijn van de samenleving”, benadrukte de president. Hij merkte verder op dat de toezicht- en controlebevoegdheden van de Rekenkamer zich uitstrekken op alle lichamen (de regering, haar administratieve autoriteiten en andere parastatale instituten), die op enigerlei wijze werken met staatsgelden, -goederen of -garanties. Controle op deze lichamen dient ook om hun organisatie te verbeteren.

De Rekenkamer brengt jaarlijks voor 1 april schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden in het daar voorafgaande jaar aan De Nationale Assemblee, de regering en de Staatsraad. Daartegenover staat dat de regering erop toeziet dat aan de in het verslag van de Rekenkamer opgenomen bevindingen en aanbevelingen uitvoering wordt gegeven.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

47 REACTIES
 1. Voorzitter Hindoestaan, ondervoorzitter afleider van het etnisch beleid, plaatsvervangend ondervoorzitter Hindoestaan. De man gaat gewoon door omdat de Surinamers gewoon door blijven slapen! Natuurlijk start hier nu het gelul over competentie enz maar we weten wel beter! Er is geen een commissie of bestuur dat door Chan is aangesteld dat een representatie is van de Surinaamse bevolking! Het zijn telkens Hindoestanen en een paar van de rest!


  Maak melding
 2. Bonjaski is een Poolse naam.
  Voorz een Hindoestaan, onderv een Pool, pl ververv. een Hindoestaan. Goede Keus.
  Sinds Surinamers mochten regeren in Sur is er nooit een juiste afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in de regering geweest. Hindoestanen waren niet of nauwelijks vertegenwoordigd. De Hindoestanen waren altijd (over) vertegenwoordigd is
  landbouw, veelteelt, handel,economie etc en het is nu de hoogste tijd om ook in de regering hun aanwezigheid te laten zien en het is nu ook de hoogste tijd dat de rollen omdraaien. Om Sur vooruit te helpen moet iedereen werken en niet alleen maar slapen en rondhangen. Ik heb gevallen gezien waarbij er meer creolen benoemd werden dan anderen.


  Maak melding
 3. @lucien: Kamperveen stadion blakamang, luchthaven Johan Pengel blakamang , bosje brug blakamang, Essen haven blakamang, en zo kan ik nog doorgaan. Dus wal lul je om een flut benoeming racist .


  Maak melding
 4. Eindelijk de juiste mensen op de juiste plekken. Jammer dat mensen alleen maar kijken naar de etniciteit, en daar kunnen we ook kort over zijn, de hindoestaan is vaak toch de meest geschikte vanwege hun opleiding, intellegentie en know how.
  Denk we nou werkelijk dat we iemand als daggoe bal bordo hier op deze functie kunnen zetten of iemand anders uit de djoeka clan van de ABOP!!!
  Die mensen kennen niet eens hun eigen naam schrijven dan is beleid maken nog heel ver weg.

  Uiteindelijk zullen de hindoestanen Suriname redden!


  Maak melding
 5. Ik word moet van dir etnish beleid van deze VHP.
  Die Bonyaski gaat er voor de vorm zijn.
  Deze Chan toont keer op keer dat hij ern rasechte racistische Hindoestaan is.
  Laten de ‘stem slimme ” ezels zien.


  Maak melding
 6. De zwarten zijn niet competent een land te leiden. Dat heeft deze president, die geen racist is, goed gezien. En nu de benoeming van Ramlall doordrukken. Laat de politiebond eerst antwoord geven hie het kon dat zwaar wapentuig bij de fascist Bouterse was. Neem, Zwartmans en vrouw is niet te vertrouwen.


  Maak melding
 7. “Het orgaan toetst de uitgaven van de overheid op doelmatigheid en rechtmatigheid.”
  Wat betekent: doelmatigheid- en rechtmatigheidscontrole van de staatsuitgaven.

  Mijn probleem is of deze figuren hun taak wel aankunnen.
  Het moet niet gaan om politieke benoemingen in deze, maar om de kennis en kunde van deze mensen. In dit bericht wordt niets vermeld over hun kennis en ervaring.

  Volgens de Heer Bonjaski, in een tv uitzending ooit, is de oorspronkelijke naam anders geweest. Door een fout van de burgerlijke stand is het Pools gaan klinken.


  Maak melding
 8. Voor zover ik weet hebben de meeste Surinamers nooit een punt van gemaakt als er onevenredig veel personen uit een bepaalde etnische groep in bepaalde branches of sectoren werden benoemd of werkzaam waren. Zo heb ik geen enkele moeite mee dat de meeste winkels in handen zijn van Chinezen, of dat het Surinaamse elftal geen afspiegeling is van de Surinaamse samenleving. Iedereen steunt het elftal, omdat deze samen gesteld is uit de beste spelers. Zouden wij niet meer moeten kijken naar de kwaliteiten van de personen i.p.v. de etniciteit van de personen?


  Maak melding
 9. Denise, volkomen eens met je.
  Hier lijkt het wel op een opwarming van een strijd, Surinamers, tegen Surinamers, danwel, afstammelingen can Surinamers tegen Surinamers.
  Men is slechts gefocust op etnischiteit.
  Weet niet, wat men hiermee wilt bereiken en welk doel men dient.


  Maak melding
 10. Denise, volkomen eens met je.
  Hier lijkt het wel op een opwarming van een strijd, Surinamers, tegen Surinamers, danwel, afstammelingen can Surinamers tegen Surinamers.
  Men is slechts gefocust op etnischiteit.
  Weet niet, wat men hiermee wilt bereiken en welk doel men dient.
  Dit is typerend voor het volk. Hokjesdenkers.
  Kijk vooruit achterom kijken is en gegeven.


  Maak melding
 11. Al voor de verkiezingen had ik de Santokhi het advies gegeven om grondig met de fascisten van de NDP af te rekenen, desnoods met hulp van de US en Frankrijk en desnoods met geweld. Want alleen zo kan een stabiele samenleving bereikt worden. Helaas heeft de president te veel vertrouwd op de loyaliteit van de NDP. Zolang de fascisten van deze partij zich met het politiek bestel bemoeien zal er een deel van het volk, niet het meest intelligente deel, blijven stoken. Maar het is nog niet last om het tij te keren.


  Maak melding
 12. Heb vandaag een filmpje bekeken op YT over hoe Brunswijk zich heeft gedragen op het voetbalveld. Zijn gedrag is schandalig. Hij heeft een cameraman bedreigd.
  Is dit gedrag het voorbeeld van zijn achterban?
  Bij Brunswijk zit intelligentie niet in zijn brein maar in zijn achterste.

  Mag Brunswijk van Santokhi nog langer als VP aanblijven?


  Maak melding
 13. =Mensen, doe maar eens onderzoek om na te gaan in welke branche de meeste mensen werken van verschillende culturen als men vind dat het om etniciteit gaat.

  Ik snap niet dat mensen het nog steeds over een huidskleur hebben als het om een baan gaat. Waarom kijkt men niet naar de KWALITEIT van iemand??????

  NIET de kleur speelt een rol, maar:::kennis, kunde, kwaliteit, integriteit, scholing en vooral het gedrag van iemand.

  De rekenkamer heeft bouterse toen afgezwakt, dit omdat schoonzoon boefdraad lekker kon manipuleren met cijfers en het volk voor de gek kon houden. Zie nu die grote schuld die achtergelaten is.

  Met narcisten hoef je niet in discussie te gaan, omdat ze liever zien dat alles kapot gaan en ze houden van stoken om een ander zijn of haar leven zuur te maken.

  Ik hoop het beste voor land en volk.


  Maak melding
 14. Off Topic:
  Bron: Telegraaf 28-9-2021

  ’Surinaams gas redding NAM’

  Het kabinet overweegt bij een koude winter toch weer meer gas uit Groningen te leveren. Maar de aardgasvelden in het noorden zijn al behoorlijk leeg, denkt Romeo Sarabdjitsingh.

  Om te voorkomen dat de NAM als bedrijf failliet zou gaan, zou de onderneming er goed aan doen om te participeren in Surinaamse aardgasvelden die nog ontwikkeld moeten worden. Zo kan de NAM misschien nog wel 50 jaar blijven bestaan.

  Romeo Sarabdjitsingh,

  Den Haag

  Ik krijg een onsmakelijk gevoel met betrekking tot bovenstaande bericht.Doet me denken aan Biliton en Suralco. Gaan we Suriname in de uitverkoop doen om een Nederlands bedrijf te redden? De kruimels zijn voor Suriname.


  Maak melding
 15. mie gado, iemand op deze aardbodem heeft iets geroepen en de dwaas is helemaal van de kaart.
  Boi, dan moet je die sperm van bouta doorslikken dan verdwijnt het onsmakelijke gevoel dombo
  of als je weer een schijt gelikt hebt uit z’n go snel je smoel spoelen

  Deze sukkel heeft een artikel van zomaar iemand gevonden in een nederlandse krant en denkt aha ik heb een rietje van papier gevonden om te dreigen. arme jongen toch

  wel een topartikel
  telegraaf.nl/watuzegt/1715195199/surinaams-gas-redding-nam


  Maak melding
 16. Denise 28 september 2021 At 12:03
  ‘Zouden wij niet meer moeten kijken naar de kwaliteiten van de personen i.p.v. de etniciteit van de personen?’

  Om dat te kunnen doen zou je moeten kunnen relativeren en dat is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn anno 2021 nog steeds Surinamers die zich niet of nauwelijks ontwikkeld hebben, sommigen hebben een diep geworteld minderwaardigheid complex en weten als zodanig niet op een andere manier te reageren dan o.b.v. etniciteit.

  Trouwens, weer een mooie posting van je!


  Maak melding
 17. Ik raad alle racisten hier op wtk. aan om nog eens naar het liedje Zwart-Wit van Frank Boeijen te gaan luisteren. En als je er niks van snapt ben je gewoon een bakroe!


  Maak melding
 18. In SU is er geen plaats voor overheersing van één bevolkingsgroep.
  In de ontwikkelde landen, zoals NL, Verenigde Staten, wordt de maatschappij overheerst door een homogene bevolkingsgroep, de anderen zijn dan minderheden die achtergesteld zijn en nu strijden voor diversiteit.
  In Su wil geen enkele bevolkingsgroep door de ander overheerst worden. Daarmee moet elke leidinggevende rekening mee houden, anders wakker je de rivaliteit aan en dat kan uitmonden in racisme, achterstelling enz.
  Ik heb het idee dat Santokhi een bepaald scenario volgt. Als je goed oplet zie je een vast patroon in de benoemingen (wie zijn de mensen die hij rekruteert, waar komen zij plots vandaan).
  Wat Santokhi nu doet, is de ene bevolkingsgroep boven de ander stellen zodat zij de lakens kunnen uitdelen, zodat de ene bevolkingsgroep ten koste van de anderen kan overheersen. Dat is waarmee hij bezig is.
  Als je goed oplet, is er geen sprake van RACISME, hij wil de ene bevolkingsgroep laten overheersen, omdat hij overtuigt is, dat de anderen niet mee kunnen komen (denk aan de uitspraken van zijn ene adviseur de hr Orie).
  In Su is het altijd rustig geweest doordat Nederland de touwtjes in handen had. De Hindoestaanse bevolkingsgroep vindt terecht dat zij jaren lang politiek is achtergesteld bij de Creolen. Dat vinden de overige bevolkingsgroep ook, maar die zijn kleiner in aantal. Nu azen de ‘Hindoestanen’ op revanche, maar dit is niet de oplossing, het zal leiden tot meer politiek gedonder dan goed is voor het land.
  Santokhi moet dit goed beseffen en stoppen om steeds uit een en dezelfde bevolkingsgroep te rekruteren, met de dooddoener, hij rekruteert op kennis en kunde en vindt dit in voldoende mate in de ene bevolkingsgroep. De anderen hebben dan het nakijken. Santokhi heeft waarschijnlijk nooit van diversiteit gehoord.
  Zelf premier Rutte van NL moet eraan geloven, hij kon vroeger ook geen bekwame vrouwen en allochtonen vinden.
  Nu, hetzelfde doet Santokhi.

  Mensen, maak er geen RACISTISCHE issue van, het heeft niks met racisme te maken. Waarom denk je dat Santokhi meer dan 28 parlementszetels wil hebben, waarom denk je dat hij alleenheerser wil zijn. Niet alleen omdat hij denk het alleen te kunnen en hij van dit mooie land houdt, neen hij wil meer meer voor die ene bevolkingsgroep.
  Zie als voorbeelden de landen in ‘donker’ Afrika (met name Rwanda en Ethiopië) waar de ene stam de boventoon voert in het beleid van het land en dat geleid heeft tot een bloedige slachting onder de bevolkingsgroepen. En we zien wat er terecht komt in Afrika, alleen maar oorlog. Geen enkele bevolkingsgroep/stam wil overheerst worden. Met dit benoemingsbeleid van Santokhi (Brunswijk en de twee ander leiders zitten erbij voor spek en bonen). Santokhi wil alleen voor de VHP meer dan 28 Parlementszetels om alleen te kunnen regeren. Hij heeft de anderen niet nodig in tegenstelling wat hij altijd zegt, de anderen nodig te hebben. Zijn bromtjidjarie blablablabla wordt als dekmantel gebruikt, luister eens goed naar zijn toespraak, gehouden op de VHP-NL meeting, vooral de toonzetting. Als dit benoemingsbeleid wordt voortgezet gaan we Afrika achter na (Popo Jantje, hiermee moet het voor jou duidelijk zijn waarom het altijd verkeert afloop in Afrika).Jip en Janneke.


  Maak melding
 19. @Redskin, het racisme van jou en de jouwen laat zien hoe primitief jullie denken is. Jullie hebben een diep verankerd probleem in de psyche. Ik wil me niet mee vereenzelvigen. Zoek maar een psychiater op. Jouw ziekenfonds dekt psychiatrische hulp. Je bent ervoor verzekerd.


  Maak melding
 20. Wat een onzin kraam je weer uit. Is het Surinaamse voetbalelftal een afspiegeling van de Surinaamse samenleving? Geen Chinees, geen Javaan of Indiaan noch een Hindoestaan. Niemand die daarover zijn beklaag doet.
  Verder is het de fascist Bouterse geweest die over zijn eigen soort ( de zwartjes)gezegd heeft dat ze niet te vertrouwen zijn en dat ze geen ondernemingsgeest hebben. Daarom werkt hij liever met Hindoestaanse ondernemers als Dilip en Parmessar. Waarom deed niet een zwartje zijn kwebbel open? Was dat geen racisme.
  Over Afrika kan ik kort zijn. De Afrikaan speelt liever het slachtoffer dan dat hij trots is. Iedereen weet hoe de Indiers uit Oeganda, Malawi en Kenia verjaagd werden. Gevolg :in alle genoemde landen heerst armoede, genocide en chaos.


  Maak melding
 21. Redskin 28 september 2021 At 14:22

  Debby hahah ypu kah,want de hindoestaan bepaald nu en straks jou toekomst. Neem een voorbeeld aan je dochter bij de vhp. Het zit wel diep bij jou en Glenn Franco 2xniks .maar door jou reactie lees je toch dat je een probleem heb met je eigen kleur.
  ————————————————————————————–
  Reageren op deze onzin is totaal zinloos. Straks zullen we zien WHO is TALKING and WHO is bagging for murcy…….
  BLACK POWER will TAKE control ……………………….WEG MET RACISME en NEPOTISME.


  Maak melding
 22. Popo Jantje 28 september 2021 At 16:21

  Wat een onzin kraam je weer uit. Is het Surinaamse voetbalelftal een afspiegeling van de Surinaamse samenleving? Geen Chinees, geen Javaan of Indiaan noch een Hindoestaan. Niemand die daarover zijn beklaag doet.
  ————————————————————————-
  @POEPE JANTJE……………….De HINDOSTAAN moet gewoon accepteren dat zij geen uithoudingsvermogen hebben om te presteren op het voetbalveld.
  Helaas …pindakaas.


  Maak melding
 23. Chan stop met uw nep benoemingsbeleid.
  – Peggy Bouterse hoofd rekenkamer.
  – Dino vervanger van Ramlall. En bombardeer hem gelijk tot hoofdcommissaris met alle sterren die uit de hemel kUNNEN vallen.
  – Prade zit goed op zijn plek. Zwart en erg competent. hoofdbestrijder van corruptieve praktijken en drugspraktijken.’
  – Atompai donker gekleurd die zit op zijn plek. Erg competent. Ze moesten eens maar boeven gaan vangen.
  – Gentle zit ook op zijn plek. Paars en van de NDP. Representant van kwaliteit en intregiteit.
  – Een andere integere is die eikel, sorry Eijk. Was bezig met corruptieve praktijken tijden de telling van de stemmen.
  Dit zijn allemaal toonbeelden van integriteit, deskundigheid, intellectualisten. Zo moet het Chan in het PARADIJS VAN BOUTERSE 2.0. ZO BETREDEN WE ALLEMAAL HET PARADIJS DIE SURINAME HEET.


  Maak melding
 24. Redneck @@@ hahaha. Het interesseert mij helemaal als Hindoestanen zijn benoemd. Ik kijk niet naar ras, maar naar het lands belang..Heb je ooit gehoord dat ik een hekel heb aan Hindoestanen ? Is lezen soms zo moeilijk voor jou hahah? Zijn ze geschikt voor hun functie hebben ze mijn zegen. Ik denk niet in kleur of ras. Ik heb hekel als mensen zoals jij en Poepejantje. Ik weet dat jullie Hindoestanen zijn. Zulke Hindoestanen als jij en Poepejantje heb ik inderdaad een hekel aan. Als creool, Chinees, Javaan enz zulke racistische gedrag ook vertonen heb ook een hekel aan. Je heb het weer mis Redneck


  Maak melding
 25. Even een vraag aan paars, zwart, geel, bruin. Aan intellectueel en integer Suriname.
  WAAROM WORDEN ALLE MULTINATIONALS GELEID DOOR INDIËRS (Mensen afkomstig van India).
  Denk aan Sundar Pitchai, Satya Nadella, Indra Nooyi.
  Pepsi, Duetsche Bank, Master Card, Adobe en Digeo hebben allemaal Indies (mensen afkomstig uit India) aan het roer.
  Hoeveel Indiërs/Aziaten werken niet voor het NASA. Wie was directeur van Suralco.
  Even een vraag aan intellectueel Suriname??


  Maak melding
 26. We kunnen verder gaan?
  Welk Afrikaans land bezit kerntechnologie, Atoomtechnologie, Ruimtevaarttechnologie, stuurt een sonde naar Mars, heeft kernonderzeeërs gedreven door kernenergie, stuurt een missie naar de maan?????
  Ja, het land van de voorouders van Chan bezit dat en doet dat.


  Maak melding
 27. Een uur geleden is bekend geworden dat de heer Rabin S. Baldewsingh per 15 oktober 2021 wordt aangesteld tot Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

  De Nationaal Coördinator zal aan de slag gaan met een meerjarig nationaal programma tegen racisme en discriminatie. Input hiervoor zijn onder meer de signalen uit de samenleving. Hij zal als aanjager de ambitieuze agenda omzetten tot resultaten die in de hele samenleving moeten bijdragen aan het tegengaan van racisme en discriminatie, ook in het Caribisch deel van Nederland. Ik ga ervan uit dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland trots is op deze belangrijke benoeming.


  Maak melding
 28. De creolen hebben er moeite mee dat erin de regeringscoalitie veel Hindoestanen/Moslins en Marrons de leiding hebben en op steutelposities veel van deze mensen zien.

  Beste Surinamers, het is de uitslag vd verkiezingen van 25 mei 2020 en de samenstelling vd regeringscoalitie dat dit zo is.

  De creolen hebben altijd de (minister-) of op sleutelposities gehad, nu is het door de uitslag gewoon anders.

  Het is op grond van de uitslag dat Chan Santokhi, Brunswijk mensen die ze vertrouwen en kennen op die posities plaats. ddb, ddb-kliek bestond ook uit family and friends. Het is niet is uitzonderlijk. Het gebeurt overal in de wereld en gebeurde ook in het verleden.

  Napoleon deed het ook, zijn broer was ook de baas in Nederland, Trump had ook familieleden bij zich, enz.

  Z.E. president Chan Santohki moet veel puin opruimen en er zijn veel criminelen van ddb, ndp nog op leidinggevende/sleutelposities op de ministeries. Deze mensen moeten vervangen worden, anders gaan ze het beleid en werk van deze regering ondermijnen. Deze personen moeten vervangen worden door mensen die Chan, Brunswijk vertrouwen. Zij hebben mensen om zich nodig die ze kennen en vertrouwen, vandaar dat jullie mensen die op hen lijken zien.

  Suriname is van alle Surinamers, ongeacht, etniciteit, geloof, afkomst, enz dan ook.

  Laat deze regeringscoalitie haar werk doen en Suriname weer goed op de kaart proberen neer te zetten.

  ddb, ddb-kliek, ndp-criminelen, een moordenaar, dictator mag nooit meer aan de regeringscoalitie in Suriname komen, die les hebben we geleerd en de gevolgen ervan voelen we nog steeds. Zie de grote schulden, grote armoede en grote ellende, enz.


  Maak melding
 29. De creolen hebben altijd de (minister-) president of op belangrijke posten sleutelposities gehad, nu is het door de uitslag gewoon anders. De weerspiegeling van deze regeringscoalitie.

  Vele Surinamers, andere etniciteiten hebben voor de VHP gestemd, waardoor deze 20 zetels heeft gehaald, maar dat wil nog niet zeggen dat deze personen ook al jaren lang binnen de partij iets te betekenen hadden. Sommige van hen zijn er sinds kort bij en die hebben toch ook goede banen gekregen. Natuurlijk willen vooral de kiezers die anders zijn dan de traditionele achterban en op de VHP gestemd hebben mensen zien die op hen lijken, maar zo eenvoudig is dat ook weer niet. Aan de ene kant, geeft dat weerstand in de partij die etnisch wil blijven en waarschijnlijk zijn ze ook niet goed genoeg zichtbaar nog op dit moment.

  Op grond daarvan moeten de kiezers daar ook rekening mee houden, dat zaken niet zo snel gaan in etnische partijen als men wil.

  Een ding moeten de kiezers ook rekening mee houden dat degenen die op de VHP gestemd hebben, ddb, ndp-kliek, de criminelen niet meer lusten. De enige en beste alternatief was op 25 mei 2020, om slim te stemmen en dat was op de VHP.

  Het proces van vernieuwing vd VHP is nog bezig en daar moeten de kiezers ook rekening mee houden.

  Zo eenvoudig is het. Suriname is ook van andere etniciteiten en niet uitsluitend van de Creolen. De uitslag van de verkiezing van 25 mei 2020 heeft dat duidelijk gemaakt. Wellicht een eye-opener die van uit gingen dat Suriname van hen alleen is.


  Maak melding
 30. Ik ben een afstammeling van verre land. Ook al ben ik zwart getint.
  Van Hindoestanen, weet ik dat ze hardewerkers zijn.

  Deze lichtgetinten, laten zie, hoe een land bestuurt wordt.
  De vorige regering, was de spoor kwijt.

  Iedereen, wilde rechtdoor gaan, de leider nam de afslag ” terug “.


  Maak melding
 31. Welke les kunnen alle Surinamers leren uit de uitslag vd verkiezingen van 25 mei 2020.

  Een les die hier ook niet over het hoofd mag worden gezien is, periode ddb vanaf 25 februari 1980 tot 25 mei 2010.

  Zie deze twee lessen en wat kunnen alle etniciteiten/ politieke partijen van Suriname hieruit leren,

  De les did alle etniciteiten/ politieke partijen van Suriname uit moeten leren is dat de republiek van Suriname van al de etniciteiten van Suriname is. Suriname is niet vd Creolen, die al de belangrijke posities van Suriname in handen altijd heect gehad.

  De Politieke Partijen die etnicisch ziin, zullen op grond hiervan de etniciteit moeten los laten en zich moeten bezig houden met het algemeen belang/ Algemene doelen van alle etniciteiten/ Surinamers, niet alleen met eigen persoonlijke doelen.

  Samen Werken, Samen Sterker

  Politieke Partijen die etnisch denken, laat u dat achter wege en richt uw programma’s op algemene doelen van Surinamers en Suriname.

  ndp, ddb, ddb- gezin, friends waren duidelijk gericht op persoonlijke doelen.

  Zie wat het resultaat daarvan is geweest vanaf 25 februari 1980 – 25 mei 2010.

  Als jullie nog niet begrijpen wat algemene doelen zijn voor, let op!, Surinamers en Suriname blijf dan aan jullie eigen etniciteit en jezelf, gezin, friends denken

  Het resultaat/ les daarvan is meer dan duidelijk geweest door de periode van ddb, ndp.

  De uitslag van de verkiezingen wijst u een nieuwe weg, die jullie coalitiepartijen niet onder ogen willen zien, maar willen vastklampen aan etniciteit.

  Nogmaals zie het resultaat van ddb en zie ook waarom El Vene niet met El Somo wilde samen werken bij de verkiezingen van 25 mei 2010.

  Samen Werken, Samen Sterker, Algemene Doelen, Ja of Ja.

  Een andere keus is er niet voor zij die het etnisch willen blijven voor hun eigen groep of eigen persoonlijke doelen/ belangen zijn en dit niet los willen laten.

  Het resultaat vood Suriname zal hetzelfde zijn als die ddb, ndp voor Suriname heeft behaald in zijn periode die hij aan de touwtjes trok.

  Suriname is van alle Surinamers en de doelen moeten zijn voor het algemeen belang.

  Samen Werken, Samen Sterker


  Maak melding
 32. Als de regeringscoalitie niet voor het algemeen belang gaat, maar voor het eigen etnisch belang of persoonlijke belang, zal het resultaat hetzelfde zijn als het resultaat die ddb, ddb- gezin, ddb- friends ndp voor Suriname met hun persoonlijke belang heeft behaald in de periode die hij aan de touwtjes trok. Heel grote armoede en heel grote ellende voor de etniciteiten, “ Surinamers”. Brandend Zand en een verloren land

  De verliezers zijn de Surinamers, Suriname, onze toekomst.


  Maak melding
 33. Ronny Brunswijk vindt zich zelf heel erg belangrijk en kijkt u wat dit Suriname en de Surinamers internationaal op levert.

  Wat is nu belangrijk, de persoon of het algemeen belang van Suriname en de Surinamers?

  Mensen die niet uit het juiste hout gesneden zijn voor een functie, moeten niet op die stoel ervan gaan zitten om
  het te doen. Als kennis en ervaring, juiste persoonlijke eigenschappen , enz ontbreken zullen Suriname en de Surinamers niet opschieten om de algemene doelen te behalen.

  Suriname moet ophouden met poppenkast. Als je geen piloot bent, kan je niet een vliegtuig van de grond krijgen/ laten stijgen of in de lucht houden of laten landen.


  Maak melding
 34. Glenn
  28 september 2021 At 18:43
  Sing Sing@ Gelukkig heb de Afrikaanse landen zulke rotzooien niet. De wereld is niet beter op geworden met zulke rotzooi.

  He kakkerlakka maar jaarlijks gaan duizenden zwarte Afrikanen naar India om een ict opleiding te volgen.deze sloebers zijn zo arm als een straatratten en daarom worden alle kosten door India betaald; van studiekosten, huisvestingskosten en krijgen ze ook nog eens een beurs. Daarom blijven veel van die zwarten liever in India wonen.
  Ga je kennis eens bijspijkeren want een land India is in staat voor zichzelf te zorgen terwijl heel Afrika bedelt.


  Maak melding
 35. Passant 28 september 2021 At 18:49
  De creolen hebben er moeite mee dat erin de regeringscoalitie veel Hindoestanen/Moslins en Marrons de leiding hebben en op steutelposities veel van deze mensen zien.

  @Passant
  Hindoestanen staat niet voor mensen die een bepaalde religie vertegenwoordigen.
  Een hindoestaan kan christen, moslim, buddhist, hindu enz. zijn of zelfs agnost dan wel
  Atheïst.
  In Suriname zijn niet alle moslims uitsluitend hindoestanen, maar ook javanen zijn voor het grootste deel moslim. Onder de marrons en andere etniciteiten zijn er ook moslims.

  Hindoestanen wil dus niet zeggen dat ze allemaal hindus zijn. Alle DNA-leden, de ministers, de president en de vice president zijn Surinamers. Soms kun je niet anders om de etniciteiten te benoemen, maar om onderscheid te maken naar geloof gaat in deze niet op.

  Nurmohamed is een hindustaanse Surinamer met als geloof de Islam, dus is hij moslim van geloof.
  Santokhi is een hindustaanse Surinamer met als geloof het Hinduïsme, dus is hij hindu.


  Maak melding
 36. RobG 28 september 2021 At 14:11
  Off Topic:
  Bron: Telegraaf 28-9-2021

  ’Surinaams gas redding NAM’

  Het kabinet overweegt bij een koude winter toch weer meer gas uit Groningen te leveren. Maar de aardgasvelden in het noorden zijn al behoorlijk leeg, denkt Romeo Sarabdjitsingh.

  Om te voorkomen dat de NAM als bedrijf failliet zou gaan, zou de onderneming er goed aan doen om te participeren in Surinaamse aardgasvelden die nog ontwikkeld moeten worden. Zo kan de NAM misschien nog wel 50 jaar blijven bestaan.

  Romeo Sarabdjitsingh,

  Den Haag

  Ik krijg een onsmakelijk gevoel met betrekking tot bovenstaande bericht.Doet me denken aan Biliton en Suralco. Gaan we Suriname in de uitverkoop doen om een Nederlands bedrijf te redden? De kruimels zijn voor Suriname.
  ===================================

  Stomme lullo RobG, Suriname is tot niets verplicht aan Nederland. En daarnaast als Suriname niet wil verkopen en geen inkomsten voor het land wil genereren, dan vreten ze hun gas en olie toch lekker zelf op, dat is hun goedrecht.
  Dat onlosmakelijk gevoel van je wat betreft Biliton en Suralco heb je te danken aan die paarse meute van je die de boel heeft zitten belazeren. Dat is wat 40 jaar je zogenaamde “revo” voor elkaar heeft gekregen.
  Je bent zo verblind door haat tegen de witte man, waarvan je overigens zelf nog steeds van harte profiteert, dat je zelf niet door hebt welk een nonsens je hier zit te verkondigen ten koste van het Surinaamse volk.


  Maak melding
 37. FRANCO 11 28 september 2021 At 16:56
  Redskin 28 september 2021 At 14:22

  Debby hahah ypu kah,want de hindoestaan bepaald nu en straks jou toekomst. Neem een voorbeeld aan je dochter bij de vhp. Het zit wel diep bij jou en Glenn Franco 2xniks .maar door jou reactie lees je toch dat je een probleem heb met je eigen kleur.
  ————————————————————————————–
  Reageren op deze onzin is totaal zinloos. Straks zullen we zien WHO is TALKING and WHO is bagging for murcy…….
  BLACK POWER will TAKE control ……………………….WEG MET RACISME en NEPOTISME.
  ============================================

  Ik vind het zo zielig voor je en ik gun je van harte ook de stelling in je laatste regel
  “BLACK POWER will TAKE control ……………………….WEG MET RACISME en NEPOTISME.”.

  Het probleem is alleen, dat elke keer wanneer “BLACK POWER” “in control is”, het meteen chaos en ellende veroorzaakt voor de rest van het volk.
  Dus blijf lekker dromen en focus je maar op het allerlaatste “WEG MET RACISME en NEPOTISME” wat een stuk realistischer is en dan komt het allemaal goed.


  Maak melding
 38. Chan heeft jullie om 28 zetels gevraagd en een bromkidyari belooft.
  De historische feiten wijzen er inmiddels op dat jullie Chan geen 28 zetels hebben gegeven.
  Vertel, waar de f@ck halen jullie het vandaan om Chan aan zijn belofte te houden als jullie zelf wel slim, maar bij lange na niet slim genoeg gestemd hebben? Al het andere zijn alleen maar aannames en proberen disbalans te creëren door op het rassensentiment te spelen.
  Jullie willen geen Hindoestaan als President, jullie zijn zelf de grootste racisten, jullie denken het altijd beter te weten, jullie kunnen door jullie onvermogen het land niet vooruit brengen.
  Accepteer dan maar dat als het beter gaat met de Hindoestaan, dat je wellicht kan meeliften op het succes, op dit moment tra fasi no de…
  Denk daar maar eens over na….


  Maak melding
 39. @Sabaku Mooi betoog en klopt als een bus, en zeer duidelijke taal ook, complimenten bro!

  10 jaar boeven, tralalalala, begie begie, en ratten beleid ga je niet in 1 jaar tijd corrigeren enof recht trekken. Als je op een drugs dealer en moordenaar stemt dan krijg je waar Suriname nu staat!!!!!
  En nu een hindoestaan president is krijg je alleen maar ge-ouwehoer, ongekend triest.


  gemodereerd
 40. We zitten nu 3 jaar in de ellende maar de gasten van rekenkamer hun snuit is nooit opengegaan. Krijgen hun ook 50% omkoopgeld


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES