11 gevallen van moedersterfte gerelateerd aan COVID-19

1
covid-19-coronavirus-patiënt-ziekenhuis-suriname

De gezondheid van moeders en pasgeborenen zijn sterk met elkaar verbonden. Ziekte en complicaties tijdens de zwangerschap, bevalling en kort na de bevalling zijn belangrijke oorzaken van zowel moeder- als babysterfte. Suriname behoort tot de vijf landen in het Caribisch gebied met het hoogste aantal sterftecijfers van moeders en pasgeborenen, met een moedersterfte van 139,8/100.000 en een neonatale sterfte van 15,9 per 1.000 levendgeborenen in 2017.

Met deze cijfers ligt onze samenleving nog ver boven het wereldgemiddelde, en nog ver verwijderd van de regionale doelstelling voor een moedersterftecijfer van 30 per 100.000 levendgeborenen en een neonataal sterftecijfer van 7 per 1.000 levendgeborenen voor 2030.

De toegang tot kwaliteitszorg voor moeder en kind werd in de afgelopen periode mede negatief beïnvloed door de COVID-19 pandemie. Niet alleen de toegang tot zorg voor de zwangeren kwam door deze situatie in gevaar, maar ook het aantal moedersterftes nam schrikbarend toe, Van de 21 sterftes per september 2021, staat vast dat zeker 11 gevallen gerelateerd zijn aan COVID-19.

De meeste sterfgevallen van moeders en pasgeborenen kunnen worden voorkomen. Voor het ministerie van Volksgezondheid is maternale en neonatale zorg één van de topprioriteiten. In het kader hiervan is in de afgelopen periode, in nauwe samenspraak met relevante stakeholders gewerkt aan het versterken van een geïntegreerde en structurele aanpak.

Op 13 september jongstleden heeft de launch plaatsgevonden van de nationale strategie Maternale en Neonatale Gezondheid (2021-2025) en een bijbehorend Operationeel Plan (2021-2023), welke werden ontwikkeld met technische en financiële ondersteuning van de PAHO/WHO. De launch vond plaats onder aanwezigheid van de directeur van Volksgezondheid drs. R. Gajadhar Sukul; de PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname Dr. K. Lewis-Bell en belangrijke stakeholders uit het veld.

De strategie is gebaseerd op een mensenrechtenbenadering, omvat behalve verbetering van de medische zorg, ook preventieve maatregelen, met speciale aandacht voor gezondheidsbevordering onder bevolkingsgroepen in een kwetsbare positie, en groepen met een verhoogd risico op maternale en perinatale gezondheidsproblemen. Het Operationeel Plan 2021-2023 is niet alleen gericht op het geven van sturing voor acties maar ook op het coördineren en versterken van de collectieve inspanningen om preventieve maatregelen te nemen die een gezonde zwangerschap bevorderen, en die de sterfte en ziekte bij moeders en pasgeborenen tegen 2025 aanzienlijk kunnen verminderen.

In dit verband is er sinds 2019 een nationale Stuurgroep ‘Moeder- en Neonatale Gezondheid’ ingesteld, als ook de commissie ‘MAternal Mortality Suriname (MAMS)’, die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van elke moedersterfte, om op basis daarvan maatregelen ter verbetering te kunnen aanbrengen. De afdeling Family and Community Health (FCH) van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zal het proces verder leiden naar een systematische en gecoördineerde uitvoering van de Maternale en Neonatale Gezondheidsstrategie, met nadruk op prioriteitsinterventies, zoals geïdentificeerd in het Operationeel Plan 2021-2023.

Voor het welslagen van deze interventies zijn niet alleen de beleidsmakers van Volksgezondheid en de zorgverleners van belang, maar evenzeer de andere ministeries, de buurtorganisaties, andere NGO’s en de (aanstaande) moeders, partners en hun familie.


1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.