maandag, juni 17, 2024
HomeNieuws uit SurinameGezamenlijke aanpak bij grenskwestie Suriname en Frans-Guyana

Gezamenlijke aanpak bij grenskwestie Suriname en Frans-Guyana

-

Does Travel - naar Suriname

Suriname en Frans-Guyana hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te brengen in de kwestie van de Zuidoost driehoek. Ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grenscommissie zegt dat het in deze fase van het vast stellen van de grens, gaat om het zogenaamde betwist gebied, dat ligt tussen de Litanirivier en Marowinikreek.

“De Fransen gaan ervan uit dat grens in dat gebied bepaald wordt door de Litanirivier (westwaarts), terwijl Suriname ervan uit gaat de grens wordt bepaald door de Marowinikreek (oostwaarts). Jarenlang is dit betwist gebleven. In opdracht van de president moeten wij proberen een oplossing ervoor te vinden. We zijn in overleg met de Fransen”, aldus de voorzitter.

Ambassadeur Kolader zegt dat er in dit kader een werkbezoek zal worden gebracht aan het betwist gebied, waarbij beide partijen zich gezamenlijk gaan oriënteren. Ik ben ervan overtuigd dat wij tot een voordelige oplossing komen, misschien niet morgen, maar het komt zeker. Dit is een heel belangrijke stap”, benadrukt hij. Hij zegt verder dat op basis van de informatie die uit het gebied, technische-, antropologische- en historische-informatie die verzameld worden, gewerkt zal worden aan een oplossing.

Ten aanzien van eerdere trajecten bij het vaststellen van de grens zegt de voorzitter dat beide na onderhandelingen in 2017 de grens in zee hebben vastgelegd. In 2018 zijn de onderhandelingen gestart om de grens vast te stellen in de Marowijne- en de Lawa-rivier. Deze grens is na wederzijds goedvinden vastgelegd in een overeenkomst, die getekend is in maart 2021 in Parijs, laat de ambassadeur optekenen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

15 REACTIES
 1. Er is maar éém grensrivier tussen Suriname en Guyana en dat is de Corantijnrivier. De Corantijnrivier is Surinaamsgrondgebied in de lengte en in de breedte en de diepte en er boven.

  De grens tussen Suriname en Guyana is de laag waterlijn aan de oever vd Corantijn aan de zijde van het grondgebied van Guyana.

  De Corantijnrivier heeft een oorsprong vd rivier en dat is in de Acaraigebergte. De Newriver is gewoon een fake name voor het gedeelte vd Corantijnrivier tussen het eindpunt vd Coeroeniriver en de oorsprong vd Corantijnrivier.

  Er is maar een grensrivier tussen Suriname en Guyana en dat is de Corantijnrivier dat begint ( oorsprong) in de Acaraigebergte en en eindigt bij de monding aan de Atlantische Oceaan.

  Het Acaraigedeelte dat nu bekend is als betwist gebied is Surinaams grondgebied.


  Maak melding
 2. Dit zal dan weer ruselteren tot een nog kleiner Suriname, hoeveel keer moet men deze grens regelen dat is al geregeld voor de onafhankelykheidt toch, nederland kan suriname niet de onafhankelykheidt geven met grenzen die betwist zyn, dit is toch onbegrypelyk
  zal bouterse daar ook schuldig aan zyn, zo tezien waren ze in 1975 ook al met andere dingen bezig in ons parlement .


  Maak melding
 3. HEt gebied in het Zuidoosten van Suriname is gewoon Surinaamsgrondgebied.

  De grens tussen Suriname en Guyana wordt aangegeven door de middenlijn van de Marowineiriver, de middenlijn vd Lawarivier en de middenlijn vd Marowijnerivier.

  Omdat er in het Lawagebied veel goud gevonden was, ontstond er tussen Frankrijk en Nederland ruzie over dat gebied. Een Internationale commissie onder leiding vd Tsaar/ Czaar van Rusland wees het gebied in 1891 toe aan Nederland, waar Suriname een kolonie van was.

  Op grond van deze toewijzing van het gebied tussen de Marowiniriver en Litanieriver aan Suriname van de Tsaar/ Csaar van Rusland aan Nederland waar Suriname een kolonie van was is de grens van Suriname en Frans-Guyana de middenlijn van de Marowinirivier.. Het gebied tussen Marowinirivier en Litanierivier is gewoon Surinaams grondgebied vanaf het jaar 1891. Het is bepaald door een internationale commissie waar de Tsaar/Csaar van Rusland

  in 1891 is het gebied tussen de Marowinirivier en de Litanirivier door een internationale commissie onder leiding van de de Tsaar/ Csaar van Rusland aan Nederland toegewezen, waar Suriname een kolonie van was. Het is dus nu gewoon Surinaams grondgebied.

  Frankrijk/Frans – Guyana moet dit onder ogen zien en de middenlijn vd Marowinirivier, de middenlijn van de Lawarivier en de middenlijn vd Marowijnerivier als de grens zien tussen Frans – Guyana en de republiek Suriname zoals dat op 25 november 1975 door Nederland aan de regering van Henk Aron is overgedragen.

  Nu is ook de zeegrens bepaald tussen Frankrijk/Frans-Guyana en Suriname, dus in het oogsten van Suriname is zowel de zeegrens als de grens in de rivieren door de middenlijn bekend tussen Frans – Guyana en Suriname.

  Nogmaals, in 1891 heeft een internationale commissie onder leiding van de Tsaar/Csaar van Rusland het gebied tussen Marowinirivier en Litanierivier aan Nederland toegewezen, waarvan Suriname een kolonie was.


  Maak melding
 4. Correctie

  Moet zijn

  Op grond van deze toewijzing in 1899 van het gebied tussen de Marowiniriver en Litanieriver aan Nederland door een internationale commissie waar de de Tsaar/ Csaar van Rusland de leiding had aan Nederland waar Suriname een kolonie van was is de grens van Suriname en Frans-Guyana de middenlijn van de Marowinirivier.. Het gebied tussen Marowinirivier en Litanierivier is gewoon Surinaams grondgebied vanaf het jaar 1891. Het is bepaald door een internationale commissie waar de Tsaar/Csaar van Rusland


  Maak melding
 5. Het gebied tussen Marowinirivier en Litanierivier is gewoon Surinaams grondgebied vanaf het jaar 1891. Het is bepaald door een internationale commissie waar de Tsaar/Csaar van Rusland de leiding had.


  Maak melding
 6. Dat er nu in de 21 ste eeuw nog problemen zijn met de grenzen van Suriname en haar buurlanden, komt door dat in de koloniale tijd, “Nederland”of Bataafse republiek, problemen had met Frankrijk en Engeland of omgekeerd over hun koloniën in oa in de Nieuwe Wereld en er veel oorlogen mee gevoerd werden.

  Bovendien was men in die periode ook niet direct bezig met de oorsprong vd rivieren en dit nauwkeurig in kaart te brengen wat de grenzen van de koloniën waren, cq Suriname.

  Ook UK wat Guyana betrof en Frankrijk/Frans – Guyana, idem wat de zeegrenzen waren. Men was meer met de kustvlakte bezig waar voordelen voor het rapen waren, het grondgebied goed was, enz, dus waar snel goederen te halen viel voor het moederland en het naar toe gebracht werd. Later in de tijd waren de bezetters van deze gebieden wel met expedities bezig naar oa de oorsprong vd rivieren en dit in kaart te brengen, maar het verliep ook niet op correcte manier, vandaar de onduidelijkheden die toen ontstonden er nu nog zijn voor de onafhankelijke landen, Guyana, Suriname en Frankrijk/Frans-Guyana over hun grondgebied.

  Bij de onafhankelijkheid op 25 november 1975 gaf Nederland wel aan wat de grenzen van Suriname waren op papier, maar de buurlanden van Suriname, Guyana, Frankrijk/Frans-Guyana namen hier geen genoegen mee. Zij gaan vanuit dat de betwiste gebieden wel aan hen toebehoren. Guyana heeft het Acaraigebied, waar het vliegveld Tigri in ligt, vanaf 1969 bezet en houdt het nog steeds bezet. Ook de zeegrens tussen Guyana en Suriname was niet goed vastgesteld bij de onafhankelijkheid van Guyana door UK en Nederland in 1969.

  In juni 2000 laaiden de spanningen tussen Guyana en Suriname hoog op, toen de Surinaamse marine activiteiten vanaf een olieboorplatform van de Canadese maatschappij CGX Energy verhinderde. CGX had een concessie van Guyana in een zone die dat land claimde.

  Zeegrens in het westen
  Een zeerecht tribunaal bepaalde de zeegrens tussen Suriname en Guyana in 2007. Hierdoor is de Zeegrens tussen Suriname en Guyana bepaald, vastgelegd en opgelost.

  Zeegrens in het oosten
  Ook de zeegrens tussen Frankrijk/Frans – Guyana en Suriname is vastgesteld in 2018. Hierdoor is de zeegrens tussen Frankrijk/Frans-Guyana en Suriname ook bepaald, vastgesteld en opgelost.


  Maak melding
 7. In Su hebben we nooit gehoort wat er bij de ondertekening in maart 2021 hft plaatsgevonden.
  Deze ka regering verdeeld maar links en rechts van Su. Straks ook aan Brazilië.
  Iedereen zit te azen maar die labielen geven maar af.
  Brunsie pas maar op. Jou willen ze aan de fransen uitleveren


  Maak melding
 8. Debby
  18 september 2021 At 16:16
  In Su hebben we nooit gehoort wat er bij de ondertekening in maart 2021 hft plaatsgevonden.
  Deze ka regering verdeeld maar links en rechts van Su. Straks ook aan Brazilië.
  Iedereen zit te azen maar die labielen geven maar af.
  Brunsie pas maar op. Jou willen ze aan de fransen uitleveren

  Heb jij je wel eens afgevraagd waarom het uitsluitend Afrikaanse leiders voor oorlogsmisdadigers vervolgd worden? Zal vast komen omdat de president van Suriname ook voorzitter is van het Internationale Strafhof is. Je bent zelf een labiel persoontje die overal in de hand van deze regering ziet.


  Maak melding
 9. Ja hoor, het is van ………… ( vul maar in). De meeste Surinamers en de meeste Fransen zullen nooit dit gebied in levenden lijve bezoeken en wanneer ze straks dood zijn weten ze niet eens meer wat Suriname of Frans Guyana is. Frankrijk en Nederland, de twee zeerovende, koloniale mogendheden van vroeger, hebben nooit een Indiaan in dat gebied gevraagd van wie het gebied was en dan moet ik mij, als erfgenaam van de geschiedenis, die vorm is gegeven door deze twee schurkenstaten, druk gaan maken over van wie dit gebied is? Ik heb meer dan genoeg aan mijn eigen erf, dat ik, hoe ouder ik word, hoe meer moeite ik heb met het te onderhouden.

  Mijn voorstel over beide betwiste gebieden is: maak er natuurreservaten van. Niet Indiaanse toeristen mogen deze natuurreservaten bezoeken, maar verder geen economische activteiten als mijnbouw, houtkap, landbouw en jacht uitoefenen in deze gebieden. Alleen de Indianen mogen aan landbouw, visvangst en jacht doen in deze gebieden en verder blijft iedereen er met zijn tengels van af.


  Maak melding
 10. Zoals de ambassadeur aangeeft is de riviergrens tussen Frankrijk/Frans – Guyana en Suriname vd grensrivieren Lawarivier en Marowijnerivier in een overeenkomst vastgelegd en maart 2021 in Parijs- Frankrijk getekend,

  Wat dus nu rest is het gebied tussen de Marowinirivier en Litanierivier dat door een internationale commissie onder leiding vd Csaar van Rusland in 1891 aan Nederland werd toegewezen, waar Suriname een kolonie van was.

  De Surinaamse regering of het orgaan die met de Fransen hierover praat over het zuidoostelijk betwist gebied moet de Fransen op wijzen dat dit gebied al op 1891 aan Nederland was toegewezen, waar Suriname een kolonie van was en bij de onafhankelijkheid op 25 november 1975 door Nederland ook al als onderdeel vh Surinaams grondgebied is overgedragen.

  De middenlijnen vd Marowinirivier, Lawarivier en Marowijnerivier is de grens van Frans-Guyana en Suriname.

  Ook moeten de regeringsn duidelijk aangeven over de tabbetjes en de dorpen in deze rivieren omdat deze wellicht meer aan Frankrijk/ Frans – Guyana zijn of van Suriname. Welke tabbetjes zijn van Sme of Frankrijk. Door de geografische ligging kan het zijn dat de middenlijn die de grens aangeeft, bewoners die zich al die tijd als Surinamers beschouwen, nu op Fransgebied wonen. Dit moet ook goed worden aangegeven op deze dorpen in de rivieren. Wellicht dat daar een andere regel/ wet geldt, nl dat die tabbetje met de dorpen aan Frankrijk/ Frans – Guyana toe behoren of zijn.

  Wat goed is dat de grens in het oosten van Suriname als in het westen zo goed als duidelijk is, wat rest is nu nog de betwistgebieden. Ook de zeegeenzen.

  Werk aan de winkel voor de regering of het orgaan die over gaat. Laten we aan de slag gaan en als het niet bilateraal kan worden opgelost dan naar een internationale rechttribunaal die over landsgrenzen gaan voor leggen, die daar een beslissing over geeft.

  Wel goede advocaten in de arm nemen en het papier huiswerk zoals het in de historie was goed uitzoeken en over beschikken en aan de advocaten geven.

  Laten we deze uitdagingen vd betwiste gebieden zo snel mogelijk op lossen. We hoeven nog niet honderden jaren te gaan wachten voor een oplossing in zo’n moderne tijd waar zaken bij tribunalen kan worden voor gelegd.

  Het is een kwestie van willen en doen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES