FIBOS pakt haar Digitaal onderwijsaanbod verder aan

0
computer

Nu ruim een jaar verder, blijkt de COVID-19 pandemie de wereld en daarmee ook Suriname nog steeds in haar greep te houden. Dit heeft de schoolbesturen van de FIBOS scholen er echter niet van weerhouden om door te gaan met zoeken naar oplossingen om het onderwijs draaiende te houden. Hieronder leest u hoe FIBOS als voortrekker, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, en UNICEF de impact van COVID-19 op het Surinaamse onderwijs heeft aangepakt.

De scholen van FIBOS bevinden zich in een grote omschakeling. Covid-19 houdt de wereld inmiddels langer dan een jaar in zijn greep. Wereldwijd is fysiek onderwijs geven een enorme uitdaging geworden. Daar waar fysiek onderwijs haast niet meer mogelijk is, werd afstandsonderwijs, of onderwijs op afstand een must. Met dit als uitgangspunt is FIBOS verdergegaan met de ontwikkeling van een gloednieuwe serie lesfilms genaamd COOL, om haar digital onderwijscontent uit te breiden.

In samenwerking met het MinOWC en UNICEF Suriname wordt er gestaag gewerkt aan het verder moderniseren en toekomstbestendig maken van het Surinaams onderwijsaanbod. Het onderwijs wordt geschikt gemaakt voor de huidige, maar vooral voor de toekomstige generatie leerkrachten en leerlingen.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle gangbare en denkbare technologische en multimedia tools die wij nu voor handen hebben. Uiteindelijk is het doel om ons onderwijs toekomstbestendig te maken en daarmee het welzijn van onze kinderen te garanderen. Door de interventie om andersoortig onderwijsmateriaal (o.a. digitaal onderwijs, gemixt onderwijs) aan te bieden, is er een aantal uitdagingen blootgelegd. Die uitdagingen hebben er ook voor gezorgd dat wij bewuster werden van hetgeen we voor continuering van ons onderwijs nodig hebben.

Door tussenkomst van UNICEF Suriname is FIBOS gestart met enkele interventies om de onderwijsachterstand dat door het coronavirus in het onderwijsproces ontstaan is – te dichten en niet nog meer te laten oplopen. Om de interventie zo goed mogelijk in beeld te krijgen was er een belangrijke vraag te beantwoorden. Welke middelen zijn er nodig om, vanwege de impact van covid-19, het onderwijsproces te continueren? De FIBOS lesfilms zijn, gegeven de omstandigheden het meest toegankelijk voor een grote doelgroep en daarmee de meest voor de hand liggende oplossing.

Dagelijks werden de schoollessen in video vorm via televisie en op het speciaal ingerichte YouTube Edumedia kanaal aangeboden aan alle basisschool leerlingen Het totale leerlingenbestand van de FIBOS scholen bestaat op basisniveau uit ruim 40.000 leerlingen. Dit is ongeveer 40% van het totale leerlingenbestand op alle basisscholen in Suriname. FIBOS streeft ernaar om deze (nieuwe) vorm van onderwijs een vast aanvullend onderdeel te maken van het landelijke reguliere schoolprogramma.

Om dit te bereiken heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kenbaar gemaakt haar leerlingen (60% van de leerlingen via de openbare scholen),  ook mee te krijgen in de verdere uitrol van het programma. De eerste serie videolessen werd uitgezonden onder de naam Skoro Doro. Deze lessen waren de eerste serie lessen over de 3e kwartaal leerstof (rekenen en taal) die vanwege COVID niet behandeld is geworden het vorig schooljaar.

In de nieuwe serie lessen is de leerstof van 1e en 2e kwartaal geproduceerd onder een nieuwe naam, te weten, COOL. COOL staat voor “Click voor Onderwijs Online en Leer”
Met COOL als nieuw digitale onderwijs content hebben wij de series van Skoro Doro verfijnd en vernieuwd.

COOL dekt bovendien breder de lading van de digitaliseringslag waar FIBOS mee bezig zijn. Er wordt namelijk onderwijsaanbod gemixt. De verwachting is dat rond oktober deze geheel nieuwe lesfilms als vast onderwijsonderdeel zal worden aangeboden via diverse TV kanalen en via de FIBOS Edumedia YouTube Channel.  YouTube en FB zullen speciaal voor dit onderwijsprogramma een primaire rol vervullen.

Het idee van de videolessen past geheel in het nieuwe onderwijsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. “Geen kind blijft achter” Om die reden juicht het Ministerie de voortrekkersrol van FIBOS toe en is er een speciaal hiertoe ingerichte MoU ondertekend en geactiveerd waardoor het mogelijk is om de videolessen aan het totale leerlingenbestand van Suriname beschikbaar te stellen.

Duurzaamheid.
Een samenwerking tussen FIBOS en het Ministerie van OWC door digitaal onderwijscontent te ontwikkelen in de vorm van lesvideo’s in Suriname is enerzijds nieuw, anderzijds uitdagend. Naast het bestaande reguliere fysieke onderwijs zijn de videolessen als onderwijsprogramma slechts één van de interventies die FIBOS en het Ministerie van OWC plegen. Verbetering van het onderwijs, waarbij Distance and Blended learning wordt verankerd in het onderwijsaanbod is het einddoel. Naast de lesvideo’s worden leerkrachten met e-learning en moderne media bijgespijkerd om onderwijs te verzorgen. Elk van de partners is van mening en ervan overtuigd, dat dit dé manier is om het onderwijs in Suriname duurzaam te ontsluiten. FIBOS en het Ministerie stellen zich als doel de hedendaagse generatie kinderen, maar ook leerkrachten de vereiste tools en methodes aan te reiken, die aansluiten op de 21eeuwse vaardigheden van leren, onderwijzen en ontwikkelen. Partijen zetten om die reden maximaal in op het toekomstbestendig maken en het verstevigen van de onderwijsketen met ICT en Multimedia als hulpmiddelen met een sterke focus op de leerling en leerkracht.

Lange termijnvisie
De Spin off van de digitale en multimedia lessen moet een duurzame verankering van het onderwijsmodel voor alle scholen in Suriname betekenen.  Dit traject sluit goed aan bij het beleid en nieuwe koers van de samenwerkende onderwijsorganisaties. Om de multimedia lessen als product mee te laten bewegen met de tijd, zal FIBOS blijvend op zoek gaan naar specialistische samenwerkende partijen, die zich committeren aan de gestelde onderwijsdoelen van FIBOS en het MinOWC.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.