Negatief advies voor wijziging naam Afobakaweg

48
afobakaweg-suriname

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft vrijdag in het hoogste college van Staat aangegeven dat de commissie straatnamen een negatief advies heeft uitgebracht om de naam van de historische Afobakaweg te wijzigen.

De stichting Kela Kie Poedja had het verzoek gedaan om de Afobakaweg vanaf Paranam tot aan de stuwdam te vernoemen naar ingenieur Rajkoemar Hendrik Ramdin.

Somohardjo merkte op dat wanneer er verzoeken worden gedaan voor nieuwe of het wijzigen van bestaande straatnamen in Suriname, de verzoeken volgens de regelgeving gericht moeten worden aan de minister van Biza. Vervolgens stuurt de bewindsman het voorstel naar de commissie straatnamen.

Het voorstel van de stichting heeft voor heel wat commotie gezorgd binnen de Surinaamse samenleving. Aan de stichting is geadviseerd om uit te kijken naar een andere straat of wegstrekking.

48 REACTIES

 1. Luister noh, alle belangrijke plaatsen heeft een creoolse naam?
  Wonnen er alleen creolen in Suriname?
  Als wij zo elkaar omgaan, hoe zal het land vooruit komen?mie na wang crioro?
  Geef het aan Hindoestaan javaan een indiaan?maar als zo elkaar omgaan komt er nooit eenheid, Bovendien we in leven 2021??


  Maak melding

 2. Wat een belachelijk idee. Bij de tijd dat je de taxi rijder zegt dat je naar de Rajkoemar Hendrik Ramdin wil gaan is hij de plaats al voorbij. En Afobaka is geen Creoolse naam.


  Maak melding

 3. Als de totaal onbekende stichting “Kela Kie Poedja” zo Surinaams is en Suriname hoog in het vaandel heeft waarom dragen ze alleen Hindostanen voor? Waarom niet een Indiaanse klinkende naam of een Javaans klinkende naam of zijn dat geen Surinamers bij deze organisatie.

  Niet zo lang geleden waren er zomaar drie nieuwe beelden buiten de juiste procedure op het Baba en Mai-plein neergekwakt door wederom een louche organisatie genaamd “Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI)”. Het ging hier om zogenaamde vrijheidsstrijders, wat overigens niet of nooit door historici is gecheckt, gecontroleerd en erkend. Maar opnieuw werd er iets totaal onsmakelijk waar je echt een vieze smaak van in je mond krijgt door zo’n akelig smerig clubje geprobeerd.

  Willen deze veelal zeer dubieuze, ongure en Apartheids stichtingen profiteren van een regeerperiode en daarbij een al zeer onrustige maatschappij volledig ontwrichten omdat er weer eens een president zit die van hindostaanse afkomst is?!?


  Maak melding

 4. Hebben we in Suriname niks ander te doen dan dit soort typische Surinaamse gekloot. Suriname is indianen land en dat soort namen mis ik in indianen land. Standbeelden van alle corrupte presidenten en rovers zie je wel. Mai en babba hebben ook een standbeeld, Gandhi,wat voor ka moet ik met dit soort onzin beelden ik wil indiaanse cultuur zien inplaats van de oostkust van Afrika. Men denk dat Suriname in Afrika ligt en staan verbaast als je zegt dat je uit Suriname komt. Laat deze werkgroep gaan kijken hoeveel mensen zijn bestolenvan hun stukken grond langs de Surinaamse rivieren. Mensen zijn bestolen van huis en haard of bedrijven. Dit omdat ministers,rechters en ambtenaren valse papieren toonden.


  Maak melding

 5. Wat is er fout aan de naam.Afobaka (weet niet wat Afobaka betekent, maar het klinkt wel Creools of Saramaccaans.en de Afobakaweg loopt door het gebied waar voornamelijk Saramacaners wonen. Waarom kreeg Kela Kie Pudja het in hun hoofd om.die weg te willen vernoemen.naar Ramdin, die wel een bekende figuur is binnen de Surinaamse samenleving, maar niet iets opmerkeliijks heeft gepresteerd in de orde van Anthony of Jarap (ik hoef verder niet uit te leggen wie deze twee grote Surinamers zijn, maar dat moet ik.wel als ik slechts de voornaam of familienaam noem van Ramdin). Laat Kela Kie Poedja maar een nieuwe, nog aan te leggen, naamloze weg zoeken om.Ramdin te even, daar zal geen enkel weldenkende Surinamer bezwaar tegen hebben.


  Maak melding

 6. “Negatief advies voor wijziging naam Afobakaweg”

  En terecht, de rest van de argumenten over deze discussie is poep.
  Je wordt toch ziek van al die populistische naamsveranderingen. Zanderij is voor mij nog steeds Zanderij en zo ook de oude straatnamen. Er komen voldoende nieuwe wegen om mensen te eren.
  Als ik dood ben kunnen jullie je gang gaan, stelletje cultuurbarbaren.


  Maak melding

 7. De historische namen zoals: Wanicastraat, Coppenamestraat, Gravenstraat, Rustenvredestraat, Pontewerfstraat, Hogestraat, Nepveustraat, enz moeten behouden blijven.

  Als men na historische kaarten van Paramaribo kijkt, zal men deze namen op vinden. OP grond daarvan is het heel goed dat de namen niet veranderd worden en behouden blijven.

  Wil men namen geven aan straten, leg dan nieuwe straten aan en geeft deze nieuwe straten dan namen van personen die iets betekend hebben voor Suriname.

  Er is een stichting of orgaan vd overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken die zich hiermee bezig houdt en die moet bemand worden met personen die van de hoed en de rand weten. Hierdoor kunnen niet allerlei voorstellen, hoe goed bedoeld ze ook zijn, voor onrust, geschiedenis weg vagen zorgen. Ook Geografisch is dit niet goed. Ook niet voor de generaties die erna komen.

  Een bevolking dient haar geografie ( kaartkennis, stad, plaatsen, enz), geschiedenis te kennen.

  Het zou triest zijn als er allerlei figuren, familie, politieke machthebbers ( zie ddb met zijn weg), dit doen.

  Laat dit orgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken die hierover gaat dit doen en grond van deskundige lieden, geschiedenis te kennen, geografie, enz.

  Ook hierover moet goed naar gekeken worden
  Ik ben ook tegen dat er families zijn die grote stukken domeingrond hebben en als ze deze verkavelen en wegen aanleggen, ze deze straten namen van hun familie geven. Zie Uitvlugt.


  Maak melding

 8. correctie:

  Ook hierover moet goed naar gekeken worden
  Ik ben ook tegen dat er families zijn die grote stukken domeingrond of Eigendomsgronden hebben en als ze deze verkavelen en wegen aanleggen, deze straten namen van hun familie geven. Zie Uitvlugt.


  Maak melding

 9. Afobaka betekent halfbakken. Wie noemt nou een weg de Halfbakkenweg?
  De regering moet ook ophouden om Nhengre Tongo als taal te hanteren. De regering en alle regeringsinstanties moeten alleen het (taal neutrale) Nederlands gebruiken.
  Van Santokhi is bekend dat hij regelmatig Nhengre Tongo gebruikt, daarmee deze taal voortrekkend boven de andere talen.
  Het Surinaami is een mooiere taal dan Nhengre Tongo. Bovendien gebruikt het Surinaami zowat alle klanken en door Surinaami te spreken worden zowat alle spieren in de tong gebruikt wat de gezondheid en de hersenontwikkeling ten goede komt. De andere talen gebruiken lang niet alle tongspieren.


  Maak melding

 10. Het Surinaams Nederlands is de officiële taal van Suriname. De taal die men bij de overheid en op scholen gebruikt om in te communiceren.

  Vele Surinamers hebben problemen met het Surinaams Nederlands en daarom wordt de Sranan Tongo, de lingua france gebruikt als men uit het Nederlands niet uit komt. Niets is daarmee mis, omdat de andere groepstalen dat niet kunnen.

  Laten we daarom blij zijn dat in een land als Suriname met diverse etniciteiten, culturen, zeden, gewoonten, enz, waar wij vastlopen in het Nederlands dit in de Sranan Tongo kunnen doen. Groepen die tot dezelfde etniciteit behoren en vastlopen in het Nederlands kunnen dat dat in hun eigen groepstaal doen. Waar de etniciteiten verschillen is de Sranan Tongo een goede vervanger om met elkaar te praten en elkaar te begrijpen of de boodschap te brengen.


  Maak melding

 11. Passant,

  Je geeft het verkeerde voorbeeld. Surinamers moeten het Nederlands leren. Onderwijs is daar gratis, in ieder geval de basisschool. Zo beloon je mensen om geen Nederlands te leren- dus niet naar school te gaan – en afhankelijk te worden van anderen wat betreft communicatie met de overheid.
  Dat de meeste Surinamers Nhengre Tongo spreken – de nieuwe Chinezen bijv. niet – komt omdat m.n. de marrons geen Nederlands kunnen/willen spreken. Je moet de onwil van deze groep om Nederlands te spreken niet belonen. Ze plegen chantage naar de andere taalgroeperingen toe. Aanpassing moet bovendien niet eenrichtingverkeer zijn. Ook de creolen/marrons moeten zich aanpassen aan de andere groepen zoals de andere groepen zich aan hen aanpassen.


  Maak melding

 12. Ik ben het volkomen eens met Sabaku.
  Wij hier zijn een stelletje cultuur barbaren. Laat historische namen voor wat ze zijn. Het behoort tot onze geschiedenis en deze verdoezelen heeft geen enkele nut.
  Zo ook het slopen van oude gebouwen in de binnenstad. Je kan kortemetten willen maken met verleden, maar die blijft en heeft ervoor gezorgd, wat Suriname is.
  Men kan nu ook alle namen van plaatsen gaan veranderen.
  Er zijn belangrijkere zaken dan dit geneuzel.
  Wat men moet veranderen danwel herstellen is hun vreemd.
  Hier in Suriname maakt men ophef over nietszeggende zaken alsof hun leven van afhangt, trieste sukkels zijn wij toch.
  Als de olie vloeit, zal men het dan ook in hun kolder krijgen om de naam Suriname te schrappen voor dubai 2.


  Maak melding

 13. Passant,

  Lees zelf je stukje nog eens door. Je verontschuldigt daarin degenen die geen Nederlands willen of kunnen spreken. Eke Surinamer hoort het Nederlands te kennen omdat onderwijs gratis is in Suriname.


  Maak melding

 14. Waarom zou een soeverein land een taal om armen welke door onderdrukking is opgelegt…Een beetje dom om af te geven op eigen tongval…geeft tevens aan dat het intrinsieke minderwaardigheids coefficient bij sommige (misschien niet ingezetenen) toch wel hoog is ondanks de hoge opleiding in het Nederlands…Toch wel jammer.


  Maak melding

 15. =Ik kan het fout hebben, maar het ging om een gedeelte van de weg die een naamsverandering zou brengen.

  Ik lees dat vanaf 1700+ een zekere “””Excellent””” gramman die ze toen afo……gingen noemen de weg ook vernoemd is.!!!!

  1. Kun je vandaag ook praten over een weg!!
  2. In 1700+ sprak men NOOIT over Excellent, omdat dit woord NOOIT bekend was in de achterliggende dorpen.
  3. In 1700 was er wel een wegje waar je naar de buren kon lopen, maar niet de lange weg die vandaag de Afobakkaweg wordt genoem.
  4. Die zogenaamde gramman heeft NIETS voor land en volk betekent, wel voor zijn dorp waar hij bleef.

  Mensen in het binnenland zijn geneigd zelfs plaatsen te benoemen zoals ze het zelfs willen en deze NOOIT bij de overheid bekend zijn. Zodra de overheid om een hoekje komt kijken krijg je gelijk een gedoe.

  Soms lijkt het alsof die mensen in de dorpen een tweede overheid zijn, dit vanwege hun gedrag.

  Ik hoop dat het probleem goed opgelost wordt.


  Maak melding

 16. Is dat dan niet zo dat door allerlei omstandigheden grote groepen Surinamers het Surinaams Nederlands de officiële taal van de overheid en school niet goed praten of begrijpen en als ze op school of de overheid hun zaken moeten bespreken, uitgelegd moet worden ( regelen) dan dit in het Sranan Tongo gebeurt omdat de ene etniciteit het Surinaams Nederlands niet goed begrijpt en van etniciteit verschillen en dit niet in de taal van dezelfde etniciteit kan gebeuren?

  Is het zo dat iedereen het Nederlands niet wil spreken of leren? gratis onderwijs of Nederlands op de (basis)school zoals je zegt, wil nog niet zeggen dat alles zo eenvoudig is als je beweert. Suriname is heel groot. Een school in een inheemse dorp of marrondorp ergens ergens aan een rivier in het oerwoud, is wat anders dan niet zoals in Paramaribo, of een plaats, kampong, enz, in Wanica, Para, Nicerie, aan de Oostwestverbindig. Er zijn vele oorzaken waardoor wat je voor gratis ziet zo zijn. Zie maar de binnenlandse oorlog vd aflopen 40 jaar en mensen overal naar toe vluchten, zelf naar Frans-Guyana zie dat daar Frans wordt gesproken en geen Nederlands, de volwassen nieuwe Chinezen hebben geen enkele recht op gratis school in Suriname,, Hetzelfde kan je zeggen van de Haitianen, Brazilianen, Guyanezen, Venezolanen, Cubanen, enz. En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven.

  Sranan Tongo is de eerste taal waar deze groepen zich ook in scholen om mee te gaan in de Surinaamse mij.

  Ik zelf heb pas toen ik op de middelbare school was, het Sranan Tongo geleerd op straat en door oefeningen. Het Sranan Tongo praten lukt mij beter dan schrijven. Vele van mijn moedertalen/vadertalen zelf kan ik niet spreken of laat staan schrijven. Gelukkig zijn ook enkele Westeuropese (vreemde) talen mijn vader-of moedertalen die ik op de middelbare school en thuis geleerd hebt.


  Maak melding

 17. Van entornointeligente . com:

  Kela Kie Poedja vroeg om de Afobakaweg – vanaf Paranam tot aan de stuwdam – te vernoemen naar Rajkoemar Hendrik Ramdin, de eerste Surinamer die directeur was van de Suralco en vice-president van moedermaatschappij Alcoa.

  In hetzelfde schrijven is geopperd de Industrieweg Zuid vanaf Vabi tot aan Domburg te vernoemen naar Eddy Jharap, grondlegger en eerste directeur van Staatsolie.


  Maak melding

 18. “Nhengre Tongo” heb ik nog nooit van gehoord, verzinsel van jewelste.
  Men spreekt SRANANG Tongo of hoe de kolonisten het ook bespottend “Ne9er Engelsch” of “takitaki” noemden.

  De Nederlandse taal is voor op school en de officiële instanties.
  Daarbuiten mag men zelf bepalen welke taal die spreekt.

  Dat gaat niemand, en zeker geen mensen die helemaal aan de andere kant van de oceaan wonen, voor hen bepalen.


  Maak melding

 19. @HongKongFree,

  De regering (menige ministerie) doet er verkeerd aan om op grote borden langs de wegen teksten in het Nhengre Tongo te plaatsen. Een inwonerdie die tekst kan lezen, kan natuurlijk ook Nederlands lezen. Dus in het Nhengre Tongo die tekst weergeven is overbodig en discriminerend naar de andere talen in Suriname en van overheidswege voortrekken en promotie van één bepaalde taal dat slechts één van de zoveel talen in Suriname uitmaakt.

  @Passant,

  Waar jij voor pleit is dat het gros der niet-Nederlands sprekenden geen hoger en academisch onderwijs mag volgen. Immers, men gaat daarvoor naar Nederland of de VS. Dan moet je het Nederlands of Engels redelijk tot goed beheersen. Als je dan nog alles in het Nhengre Tongo vertaald moet krijgen, dan kan je net zo goed thuis blijven.
  Wat je zegt komt hierop neer: Nhengre Tongo is goed voor laaggeschoold arbeid in Suriname. Hogerop kom je niet. Is ook niet nodig.


  Maak melding

 20. Het is eigenlijk heel goed dat jullie, nu de VHP aan de macht is en dan bedoel ik de Verenigde Hindoestaanse Partij, want dat blijkt uit alles wat ze doen, laten, benoemen, voortrekken, nu je diepste ethische verlangens tonen. Gedreven door de drang alles en iedereen te beheersen tonen jullie steeds duidelijker je dierlijke inborst! Wat een beetje macht met sommige groepen kan doen zie je op dit forum en het neemt steeds ergere vormen aan! MACHT IS BETREKKELIJK EN TIJDELIJK!! en jullie klok tikt sneller dan normaal!


  Maak melding

 21. Er zijn genoeg straatnamen in het SRANANG tongo en ook met namen van allerlei etnische achtergronden die je ook heel moeilijk uit kunt spreken. Niemand klaagt of zeurt daarover.

  Dat is Suriname. Mensen die aan de andere kant van de oceaan wonen die willen daar een andere draai aan geven. Gelukkig gaan niet zij, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken daarover.


  Maak melding

 22. HongKongFree,

  Ik prefereer Nhengre Tongo of Djoeka Tongo.
  Javanen spreken thuis deze taal niet, Chinezen niet, Hindoestanen niet, Indianen ook niet. Creolen en Marrons wel. Derhalve is Nhengre Tongo of Djoeka Tongo gerechtvaardigd.


  Maak melding

 23. Luciën Karwofodi
  28 augustus 2021 At 18:00
  Het is eigenlijk heel goed dat jullie, nu de VHP aan de macht is en dan bedoel ik de Verenigde Hindoestaanse Partij, want dat blijkt uit alles wat ze doen, laten, benoemen, voortrekken, nu je diepste ethische verlangens tonen. Gedreven door de drang alles en iedereen te beheersen tonen jullie steeds duidelijker je dierlijke inborst! Wat een beetje macht met sommige groepen kan doen zie je op dit forum en het neemt steeds ergere vormen aan! MACHT IS BETREKKELIJK EN TIJDELIJK!! en jullie klok tikt sneller dan normaal!

  He jij zwarte racist. Weet je wat de fascist Bouterse antwoordde op de vraag waarom in zijn fascistische beweging er zoveel Hindoestaanse ondernemers zijn?
  Deze fascistische dictator zei dat zijn soortgenoten geen ervaring hebben hoe ze zaken moeten aanpakken, geen visie hebben en niet te vertrouwen zijn. Deze eigenschappen tref je dus aan bij de zwartjes. In jouw eigen bloedbroeder die het zei.
  Hij heeft ook gelijk. Zie Guyana met Irfan Ali als sterke leider. Wat een vooruitgang boekt dat land. 35 jaar lang is dat lang geregeerd door een zoewarte en geen moet vooruitgekomen.


  Maak melding

 24. Jaichand
  28 augustus 2021 At 18:24
  HongKongFree,

  Ik prefereer Nhengre Tongo of Djoeka Tongo.
  Javanen spreken thuis deze taal niet, Chinezen niet, Hindoestanen niet, Indianen ook niet. Creolen en Marrons wel. Derhalve is Nhengre Tongo of Djoeka Tongo gerechtvaardigd.

  Met die beredenering kan men dus ipv Sarnami dus gewoon zeggen Koeli tongo of Koeli taal.

  En een koeli kan slaan op een Hindostaan, Javaan of Chinees. Dus kies maar uit.

  Het is maar wat je prefereert…

  Mooier kan je het niet maken, wel gekker…


  Maak melding

 25. Ik weet niet waar je dat uit afleidt.

  Bovendien als men tegenwoordig hoger onderwijs of academisch Onderwijs/wetenschappen wil volgen in Nederland gebeurt dat al in het Engels. Er zijn grote voorstander van hoogleraren, professoren, wetenschappers dat de Engelse taal de aller beste is. De reden daarvan kan je zelf weten of raden. Ook andere Europese talen.

  Iedereen mag zijn of haar eigen taal spreken. Waar het bij mij omgaat en de logica is dat als er een taal in een land gesproken wordt en je die taal niet kent, dan
  ga je het leren als de meerderheid het spreekt. Blijkt zoals in Suriname een andere te zijn die de rol daar in de mij heeft dan doen mensen dat. ja toch? En dat doen al de mensen, vanaf deze Linga Franca in Suriname is ontstaan. Dus jouw verzet is niet logisch. Hoe ik er echt over denkt zal ik niet zeggen.

  In Suriname is dat voor vele etniciteiten, buitenlanders de Sranan Tongo. Zie die hier boven noemde nieuw komers in Suriname waarom die kiezen voor, het Sranan Tongo. Als dit de contacttaal is waar iedereen zich in bedient, wat is er dan mis mee. Mensen willen snel meegaan in een land om zich te handhaven. Waarom zou je dan een taal ve andere Surinaamse etniciteit moeten gaan leren, waarmee je niet veel opschiet om je te handhaven in de Surinaamse Mij. De Surinaamse Nederlandse Taal is het beste wat iedere buitenlander zou kunnen leren, maar die hebben snel door dat de Sranan Tongo het gemakkelijker maakt om beter en sneller mee te gaan in Suriname en daarom doen ze dat ook.

  Dat de verschillende etniciteiten elkaars talen kunnen leren is geen slecht voorstel, maar als mensen het al zo moeilijk hebben om hun leven op orde te stellen en de overheid ook krab bij kas is of geen geld heeft, zal dat niet gebeuren in het onderwijs in deze tijd. Wellicht in betere tijden van Suriname.

  Waarom moeilijk doen als het eenvoudig kan in Sranan Tongo. Al de buitenlanders die ik opnoem zien dat in en volgens logisch denken is dat heel eenvoudig om in te zien en ook te doen. Waarom is dat voor jouw zo moeilijk om in te zien?

  De Sranan Tongo is geen taal ve etniciteit, ook al is het ontstaan in de koloniale tijd door westerse talen en afstammelingen vd Afrikanen en latere andere etniciteiten of groepen die nog bij komen en ook hun woorden in brengen.

  Wees blij dat je/we op die manier met een ( Surinamer): Jood, Chinees, Boeroe, Javaan, Hindoestaan, Moslim, Marron, Inheemse mens, Creool, Moksi Surinamer, enz. kan praten als dat niet in de Nederlandse taal of de taal vd etniciteit die de andere toe behoort, niet kent en kan in Suriname met hem/haar Sranan Tongo kan spreken in Suriname. Idem voor de nieuwe buitenlanders in Suriname die ook Sranan Tongo spreken.

  Doe niet zo moeilijk. In Nederland spreek jij toch Nederlands en niet jouw etniciteitstaal met anderen die het niet kennen. In Nederland spreken de Nederlanders, de meerderheid van de inwoners het Nederlands, dus alle groepen die hier komen gaan ook die taal spreken. Wat het spreken betreft in Suriname kan moet je dat ook zo zien door al de groepen die in Suriname zijn. Velen spreken alle groepen, waarom dat een andere taal van een Surinaamse etniciteit gaan leren en gaan spreken die vele Surinamers niet spreken? Je maakt het voor jezelf alleen maar moeilijk om met iedereen mee te gaan en doen.


  Maak melding

 26. Alle groepen of velen in Suriname spreken en verstaan het Sranan Tongo, waarom dat een andere taal van een Surinaamse etniciteit gaan leren en gaan spreken die vele Surinamers niet spreken?

  Je maakt het voor jezelf alleen maar moeilijk om met iedereen mee te gaan en doen in een mij met diverse etniciteiten.


  Maak melding

 27. Mensen die wonen in een land waar zij in de minderheid zijn, leven volgens totaal andere normen en waarden dan de Nederlandse, willen voor Suriname bepalen hoe een taal genoemd moet worden en welke taal men moet spreken.

  Je woont in Nederland en bezigt een taal die jouw oorspronkelijk ook niet toebehoort.
  Met die beredenering ga je ook niet de Nederlandse taal continu de taal van de witte Hollander noemen.

  Echt volkomen gestoord dit.


  Maak melding

 28. Ik hou van goed opgeleide mensen en zeg niet dat mensen niet moeten door leren en studeren. T.a.v. Suriname zeg ik ook dat iedereen het beste uit zich moet halen als het om leren en studeren gaat en dat gebeurt in de Nederlandse taal.

  Wat er in Suriname speelt is dat als je buiten de overheid of bedrijven die niet internationaal bezig zijn de Nederlandse taal of westerse taal niet hoort, Andes gezegd als mensen op straat zijn, de markt het Sranan Tongo gesproken wordt door een zeer grote groep Surinamers en nieuwkomers in Suriname.

  Op grond hiervan kiezen velen het Sranan Tongo om te praten ook mee te gaan in de mij en zich te handhaven. Veel van deze nieuwkomers in Suriname zijn ook niet de hoog opgeleiden van hun landen, afgezien van de Cubaanse artsen.


  Maak melding

 29. Voor mij maakt het niet uit of een deel van deze weg, die ook Martin Luther Kingweg heet te vernoemen naar Surinamers die iets voor Suriname hebben gedaan.

  drs Johan Ferrier, Ir Frank Essed, deze Ramdin, Granman Aboikoni, als een gedeelte maar Afobakaweg blijft heten.

  Wel zou ik zeggen, maak liever een nieuwe weg en geef het dan een naam van een persoon die iets betekend heeft voor Suriname. Men zal met heel veel zaken rekening moeten houden, voordat men een bestaande naam van een weg, enz verandert of een weg,, enz een naam geeft. Er gebeurt veel op grond van een zekere macht/ arrogantie die men heeft en het volk kijkt ernaar en moet zijn of haar smoelwerk maar houden en het inslikken.


  Maak melding

 30. In Suriname zijn er Surinsmers die vanaf hun geboorte het Surinaams Nederlands mij krijgen. Zelf hun ouders en wellicht hun grootouders.

  Van deze groep Surinsmers mag gezegd worden dat het Surinaams hun moedertaal is.

  Ik zeg dat mijn moedertaal het Surinaams Nederlands is geweest en daarnaast, het ABN ook in Suriname goed geleerd heeft en ook in Nederland dit geleerd heb.

  Over de verschillen praat ik niet, maar gaan passen naadloos in elkaar.

  De Surinaamse mij oa , flora en fauna. zeden en gewoonten, voedsel, gedrag, intichting vd mij ) en vele zkn zijn anders dan in Nederland en dat merk je ook in deze twee talen.

  Het Surinaams zie ik als een dialect van het Nederlands of het Vlaams, waar je ook het verschil van merkt. Deze twee talen liggen naast elkaar en ern grens die ze scheidt. Ook de verschillen merk je van deze twee talen, die dezelfdr basis hebben als het Surinaams Nederlands.

  Een ding moet men weten, precies zoals erin Nederland het algemeen Nederlands de moedertaal is van Nederlanders of het Vlaams vd groep in Noord Belgie, zo zijn er ook in Suriname inwoners waarvan het Surinaams Algemeen Ndderlands de moedertaal is. Ze zijn er uit verschillende etniciteiten. Niet te geloven he?


  Maak melding

 31. Het algemeen beschaaf Surinaams Nederlands zie ik als een dialect van het ABN in Nederland of vd Vlaamse taal. Alle drie hebben dezelfde basis.

  Let op! wat ik geschreven hebt in de laatste postings heeft niets te maken met het Sranan tongo. Dit is een andere discussie of punt.


  Maak melding

 32. @Passant,

  Waarschijnlijk onderschat jij de invloed van taal op cultuur, gedrag, godsdienst en mentaliteit. Een Hindoestaan die veel Nhengre Tongo spreekt, zal beïnvloed raken door de Creoolse gewoonten cultuur, mentaliteit en godsdienst en zijn eigen dingen langzaam aan vergeten. Zoals gebeurt in bijv. Nederland, waar zowel Hindoestanen en Creolen ook thuis Nederlands spreken en de kinderen daardoor de eigenheden van hun eigen cultuur (zijn) vergeten. Onderschat de kracht en invloed van taal niet.
  Er is een groot verschil tussen:
  Pé ye go?
  Waar ga je?
  Kahan djaa hai?
  Je kan zelf invoelen wat het verschil is door deze drie zinnen een voor een uit te spreken en te kijken welke voor jou het meest natuurlijk is (als je een Hindoestaan bent, wat ik aanneem).


  Maak melding

 33. Jaichand, wat of welke taal is Nengre Tongo? Je bedoelt waarschijnlijk het Sranan. Weet je hoeveel verschillende talen er gesproken worden door de mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara en door mensen die hun roots hebben in dat deel van Afrika. In theorie zijn al die talen dus Negre Tongo. Dus doe niet stom en noem de taal die in Suriname ontstaan is door vermenging van Afrikaanse en Eurpese talen gewoon bij de officiele naam namelijk het Sranan. De taal die in Suriname ontstond door vermenging van Indiase talen met reeds aanwezige talen in Suriname, heet Sarnami en ook niet de door jou bedachte naam. Het Sarnami is een Surinaamse taal waar je in de meeste regios in India niet ver mee komt, met woorden als kukru, boiti, kosbanti, bret, bonki, tobo, pleti enz.
  Jaichand, als je in Nederland woont en intussen blaka Bakra bent geworden, wil ik je vragen je niet te bemoeien met de taalontwikkeling in Suriname, wij zoeken het hier in Suriname zelf wel uit.


  Maak melding

 34. Jaichaind ik onderschat het geen jij in je kaatste postings niet. Waar je woont, taal dis je praat. zeden en gewoonten van een andere cultuur, gedrag enz neemf iedereen over alz je in een andere beschaving, maatschappij leeft.

  Dan maakt het niet uit of je zwart, wit, geel. rood of what voor kleur of etniciteit js hebt. Zid naar als deze kleuren in Cuba wonen/ Rusland, Chin wonen communistisch. Alle drie Communistisch en zie dat er verschillen zullen zijn door de landen, cultuur k, zeden en gewoonten. cultuur, muziek. dans, klederdracht, klimaat, enz, naast dat er ook overeenkomsten zullen zijn. oa op commando slle maal gaan lopen klappen
  in de handen voor de dictator of huilen als hij dood is, zelfde klederdracht, enz

  Een inwoners uit Vlaanderen. noord -Belgie die de dialect spreekt vh Nederlands is ook in vele zajen anders dan een Rotterdamer of Zeelander, hun manier/ toon van praten, hun gedrag, enz

  Dit is ook in Suriname zo. Ik ken hindoestanen in kampongs in Suriname did vlot Javaans sprekennalsof dat hun moedertaal is. Ik denk zelc dat zd dezd beter kennen dat hun moedertaal of zeden en gewoonten. Idem andere etniciteiten die hindoestaans spreken alsof het hun moedertaal is en hun gedrag zo is als de andere etniciteit. hu emoties, gedrag, dus het is niet vreemd eaar je woont tussen een bepaalde etniciteit dat dis sterke invloed op mensen heeft.

  Alleen door je af te schieden kan je je onttrekken van dit gedrag en je met je eigen cultuur, zeden en gewoonten, klederdracht, taal. muziek behouden.Een goed voorbeeld hiervan in het westen zijn dd Moslims, Turken, Marrokanen die niet zijn aangepast, deviant gedrag vertonen. hun regels, godsdienst, voedsel, enz.
  Zie de problemen die dit geeft in de grote steden. vrouwen in buskas, halalvlees, geen varkensvlees eten. hun moslimfeesten. Wel in het westen willen wonen. Alles afkeuren en hun regels vooral uit de Koran als belangrijkste willen opleggen. Deze mensen vormen een bedreiginv voor de autochtonen. die hun cultuur, zeden en gewoonten niet pruimen, zeer ouderwets vinden, niet gepast in het westen en zie de gevolgen ervan. Deze moslims komen in het vrije westen ennweten niet met deze vrijheden om te gaan.

  Alle mensen die uit andere culturen of derde werekdkanden komen, andere taal en in het eesten komen zullen problemen veroorzaken. Ook Surinamers hebben dit gedaan. Hier wirdt er door het klimaat binnen geleefd. vooral in de winter, In Su, voormalligd Antillen zijn de bewoners veel buiten als ze niet op het werk of school, zijn.

  De Westerse mij heeft veel regel, eaar men in derde wereldlanden, moslimlanden. China, Ruskand anders zijn, zelf in de USA met de discriminstie daar. In de EU, Ned is het ook, maar als js niet mee weet om te gaan en mondig ben, ben je overgeleverd.

  Ik ben klaar met deze discussie. Ik besta uit diverse culturen en kan er gemakkelijk mee omgaan.

  Ik weet precies hoe je je staande moet houden in het Westen, in Suriname. In Rusland zou ik niet overleven, even eenz niet in een Surinsme dat geleid zou worden door een dictator als ddb. Ik zou allang de eerste dag vd staatsgreep al dood zijn. omdat ik in het verzet zou zijn en mijn mind niet zou houden en buigen helemaal niet. Dat dod ik voor geen enkele mens.


  Maak melding

 35. Jaichand, jij bent zeker tolkvertaler om te weten dat Afobaka halfbakken betekent. En omdat ik aan dezelfde tolkvertaler universiteit heb gestudeert weet ik ook, zonder de mensen die de taal spreken te vragen, dat Kela Kie Poedja betekent; die kerel Kie heeft hier een scheet gelaten.. Als je niet weet wat Afobaka of Kela Kie Poedja betekenen, lijkt het me ook verstandig voor de zichzelf benoemde tolkvertaler om de mensen die de taal spreken, te vragen wat het betekent en niet zelf onzin te gaan verzinnen.


  Maak melding

 36. Jaichand, ik vermoed dat je in Nederland woont. Ik vermoed ook dat je nooit een Nederlandse universiteit van binnen hebt gezien. Want dan zou je weten dat op Nederlandse universiteiten het Engels, het door jou zo hoog aangeslagen Nederlands verdringt. Zelfs de Bakras hebben door dat je in deze moderne wereld niet ver komt met het Nederlandse taaltje.. Waarom pleit je niet voor onderwijs in het Engels, Spaans, Hindi of Chinees in Suriname? Dat zijn tenminste talen die door hondrrden miljoen mensen gesproken worden en niet alleen door een handjevol Nederlanders en de helft van de Belgen.
  N.B. ik heb niets tegen geen enkele taal, ik zou het liefst alle talen van de wereld willen spreken of op z’n minst willen verstaan. Nederlands, Engels, Duits en Spaans heb ik op school geleerd, Sranan heb ik op straat en thuis geleerd en om Sarnami te verstaan heb ik een cursus bij Hindi Parishad gevolgd, niet lang omdat de docent, de heer Satoe (dacht ik) snel nadat ik was ingeschreven kwam te overlijden en toen hield ik ermee op.


  Maak melding

 37. @Patriot

  Worden alle Creoolse, Marron, Javaanse, Inheemse, Chinese stichtingen vertegenwoordigd door alle Surinamers? Waarom vind je deze stichtingen niet dubieus maar de hindoestaanse wel?

  Jouw comment is op racisme en haat gestoeld. Geen wonder dat Suriname niet vooruitkomt.
  Als het aan jou ligt moeten alle presidenten van Suriname of creool of marron zijn.


  Maak melding

 38. @Henkes

  Op de hindischolen in Suriname leer je geen Sarnami maar Hindi.
  Ik kan het weten omdat ik het Hindi op een Hindischool heb geleerd. Het Sarnami heb ik van huis uit meegekregen. Het Nederlands heb ik vanaf mijn derde jaar op school geleerd. De paar woorden Sranan van de straat. Versta het wel redelijk goed.
  Het woord kukru komt ook voor in een Indiase dialect. Ik was verbaasd toen ik dat hoorde. In haast alle talen komen leenwoorden voor, zo ook in het Hindi.

  Het Engels op de universiteiten in Nederland, wil men gaan beperken.
  Of het zal lukken betwijfel ik, want er zijn studenten van andere landen die ook op de Nederlandse universiteiten studeren.

  Suriname doet er goed aan om over te gaan naar het Engels vanwege het feit dat deze taal over heel de wereld wordt gesproken. Om verder te studeren is het Engels erg belangrijk.
  Met het Sranan, het Sarnami het Nederlands, bereik je niets op de wereld.


  Maak melding

 39. Sanskriet is de bakermat van alle talen dus mondje toe
  Tan tri
  Chup kar
  Ugrek barra
  Ghamoesj ( pashtu & Farsi)
  Fermez ta bouche ( Frans)
  Oer you go ( Taki taki)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.