Nationaal Winti Instituut NIRASԐ opgericht

22
Beeld: Brasa Media/Suriname Overzee

Ruim een week geleden ondertekenden ᴐkomfo (Winti priesteres) nana Efua Markelo, en baba Kenneth Vers Babel, (Afro theoloog/Geestelijk Verzorger) de notariële oprichtingsakte van het Nationaal Winti Instituut NIRASԐ. De oprichting van het Instituut komt vijftig jaar nadat het verbod op het Winti geloof in 1971 uit het koloniale wetboek van strafrecht in Suriname werd verwijderd.

De belangrijkste doelstelling van NIRASԐ is de rehabilitatie, c.q. reparatie van de negatieve beeldvorming over Winti, die willens en wetens werd gecreëerd door de christelijke kerk en de koloniale overheid.

De geloofsovertuiging Winti, werd in 1776 door de Nederlandse koloniale overheid bij wet strafbaar gesteld. Op 13 september 1916 werden vier Afrikanen in Suriname tot acht dagen hechtenis veroordeeld wegens het beleiden van de Winti vanwege ‘plegen van afgoderij in vereniging’.

Onder afgoderij werden, toentertijd in het wingewest Suriname, alle handelingen bedoeld die een Afrikaanse oorsprong hadden en die, volgens de koloniale overheersers, dienden om de invloed van geesten voor één of ander kwaad doel te verkrijgen.

Recentelijk heeft het Nederlands Commissariaat van de Media met dezelfde argumenten een verzoek van het 30juni/1juli Comité Nederland afgewezen voor het gunnen van een omroep die gestoeld is op het Winti geloof.

Het eeuwenlange verbod bewerkstelligde onderdrukking van de Afrikaanse spirituele identiteit, waadoor er geestelijke disbalans bij Afro-Surinamers is ontstaan. De framing van Winti als afgoderij, leidt ertoe dat Afro-Surinamers met geestelijke problemen liever bij een westers georiënteerde psycholoog of psychiater hulp zoeken, dan bij een Winti deskundige. Maar psychiaters en psychologen komen, met hun Westerse therapieën, vaak niet veel verder dan symptoombestrijding.

De negatieve beeldvorming over Winti werkt ook nog als een splijtzwam binnen Afro-Surinaamse gezinnen.

Door gebrek aan een Afro spirituele verankering mist deze Afro-Surinaamse generatie een stevig spiritueel houvast. Zij zijn mede daardoor onvoldoende in staat hun individuele talenten te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze samenleving.

NIRASԐ zegt dat de eeuwenlange, systematisch door de koloniale overheid georkestreerde religieuze verdeel- en heers tactiek, intergenerationeel een destructieve werking heeft op het saamhorigheidsgevoel van m.n. Afro-Surinamers.

NIRASԐ onderkent daarom ten volle de noodzaak en urgentie, om Winti te rehabiliteren zodat het een prominente(re) plaats krijgt in de spirituele realiteit van velen onder ons.

Het Nationaal Winti Instituut NIRASԐ streeft naar intensieve samenwerkingsverbanden met de GGZ, onderwijsinstellingen, politie, justitie en alle voor haar doelstelling relevante sociaal maatschappelijke organisaties. Bovendien beschouwt NIRASԐ alle organisaties en personen, die in de Afro-Surinaamse religieuze community begeleiding en ondersteuning bieden bij Winti gerelateerde problematiek, als haar natuurlijke samenwerkingspartners.”

Eén van de speerpunten in het Beleidsplan van 2021-2022, is dat Winti spiritualiteit een plek krijgt in het curriculum van onderwijsinstellingen. NIRASԐ is ervan overtuigd dat Afro spiritueel onderricht aan kinderen hun religieuze kennis verrijkt en bijdraagt aan versterking van hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen.

Het Nationaal Winti Instituut zet zich door middel van voorlichting, educatie, training en consultatie in om, zowel bij ouderen als jongeren, de appreciatie van Winti te vergroten. De initiatiefnemers beseffen dat er nog een lange weg is te gaan voordat Winti is ontdaan van negatieve connotaties als afgoderij en achterlijkheid.

De presentatie van het Beleidsplan 2021-2022 en de eerste bijeenkomsten met potentiële samenwerkingspartners, vinden plaats in september 2021.

22 REACTIES

 1. Wat Mozes zegt
  Mozes definieert heel precies wat afgoderij is, wanneer hij in Deuteronomium 12:30-31 zegt:

  WEES OP UW HOEDE (…) DAT U NIET VRAAGT NAAR HUN GODEN, DOOR TE ZEGGEN: ZOALS DEZE VOLKEN HUN GODEN GEDIEND HEBBEN, ZO ZAL IK HET OOK DOEN. U MAG TEN AANZIEN VAN DE HEERE, UW GOD, NIET DOEN ZOALS ZIJ!

  Ook in vers 4 van hetzelfde hoofdstuk staat het al nadrukkelijk: “U mag tegenover de Heere, uw God, niet doen zoals zij!“. Dit is meteen al heel duidelijk.

  GODS VOLK MAG NIET TOT GOD NADEREN, ZOALS DE VOLKEN OM HEN HEEN TOT HUN GODEN NADEREN.

  Als het volk Israël toch op een heidense manier tot de Here zouden naderen, noemt Hij dat ‘afgoderij’. Ze zouden dan niet de Here dienen, maar de (af)goden! Op die manier zou men niet met de Here, hun God in contact komen, maar met de afgoden, de demonen. Het volk kon wel denken dat ze God dienden, maar in werkelijkheid dienden ze de afgoden en stelden ze zich open voor demonen.

  Bij afgoderij is het dus niet een kwestie van bewust God de rug toekeren en je toewijden aan de goden. Dit is heel cruciaal en we zullen dat voortaan steeds goed moeten bedenken. Ze denken dat ze tot God naderen, hun eigen God. Prima toch? Ja inderdaad, niks mis mee,

  maar omdat ze tot God naderen op de manier waarop de volken tot hun goden naderen, ervaren ze niks van God, maar van de afgoden, de demonen. Ze staan dan in contact met de demonenwereld, terwijl ze denken dat het (van) God is!


  Maak melding

 2. WINTI geloof dient de gevallen engelen (DEMONEN
  Wat zijn de belangrijkste religies in Ghana?
  De overgrote meerderheid van de Ghanezen is christelijk. Het is het gevolg van decennia lang agressief zendingswerk vanuit Europa en de Verenigde Staten. Elke mogelijke christelijke stroming heeft wel een kerk in het land. Ongeveer zeventig procent van de bevolking is christelijk.

  Het geloof ligt in Ghana vaak letterlijk op straat. Winkels, kapperszaken, autowerkplaatsen, scholen, alles heeft een naam met daarin God of Jezus. Ook verzorgen veel kerken nog altijd onderwijs in Ghana en ontwikkelingswerk. Je ontkomt dus nooit aan het geloof, zeker niet in het zuiden van het land. Rond christelijke feestdagen zijn er vaak processies.

  ZELF NAAR GHANA?

  Bekijk alle 3 reizen naar Ghana

  In het noorden wonen juist veel moslims. In totaal is zo’n vijftien procent van de Ghanezen islamitisch. De scheidslijn tussen Bijbel en Koran loopt van oost naar west door het midden van het land.

  De meeste Ghanezen mixen hun christelijke of islamitische overtuiging overigens met animistische, traditionele tradities en rituelen.


  Maak melding

 3. Men zegt dat er een god is waarom zo veel geloven en welke is het beste bestaat de duivel of de engel wie kan mij dat uitleggen ,ik denk zelf zonder geloof is er geen oorlog, de ene zegt mijn geloof is het beste de andere weer de mijne leg mij uit allemaal kwakzalverij.Bij alle geloof worden er kinderen misbruik zou god dat toelaten als hij zou bestaan?


  Maak melding

 4. De zin – Eén van de speerpunten in het Beleidsplan van 2021-2022, is dat Winti spiritualiteit een plek krijgt in het curriculum van onderwijsinstellingen – vind ik opmerkelijk.
  Ik hoop niet dat hiermee bedoeld wordt dat alle leerlingen van welk geloof dan ook verplicht worden de Winti spiritualiteit mee te krijgen.
  Als dat de bedoeling is dan wordt de spiritualiteit van andere geloven ondergegraven.
  De Winti spiritualiteit hoort niet aan kinderen van andere geloven opgedrongen te worden. Er zijn bijzondere scholen zoals Christelijke en Hindoe scholen. Is het de bedoeling dat ook op deze scholen aan de Winti spiritualiteit aandacht wordt gegeven?

  Er moet zorgvuldig omgegaan worden met alle geloven die Suriname rijk is, geen enkel geloof mag domineren. Het moet niet uitmaken welk geloof groter is, alle geloven dienen gerespecteerd te worden.


  Maak melding

 5. DiDiBri 4 augustus 2021 At 08:55
  Mooie posting!
  Mensen die hierin geloven zullen het moeten stellen zonder de rijkste zegen in het leven en lopen met bakroes op hun schouder.


  Maak melding

 6. Beste famiri, dit is ” super nieuws”, ik heb besloten geen winti te raadplegen,.. ik laat ze liever in verschillende geuren, naar gelang van de voeding.

  Welk Afrikaans land is dankzij winti vooruit gekomen?
  Kijk naar Haiti in het Caraïbisch gebied, de overlevering vertellen dat François-Dominique Toussaint Louverture met behulp van winti het land heeft bevrijd, maar kijk wat het resultaat is. Natuurlijk gaan sommige belijders van het Christelijk geloof niet vrij uit, want velen hebben het geloof misbruik voor hun eigen begeerten / macht. Maar winti?

  Ik volg liever een God, die je accepteert zoals Zijn Zoon. Vrij voor altijd, zonder balast om de wintie’s constant te pleasen. Vraag maar aan Bally Brashuis wat winti hem heeft gebracht.

  Gado de wi fesi mang


  Maak melding

 7. De mensen worden aangeraden om de winti met rust te laten als ze niets van weten.En wat ga je op school uitleggen als je zelf alleen van de winti hebt gehoord.


  Maak melding

 8. In Suriname hebben we godsdienstvrijheid, niemand heeft het recht om het geloof van anderen af te kraken, hun Goden demonenen te noemen of het geloof van anderen afgoderij te noemen. Geloof waarin je wilt maar bemoei niet met het geloof van anderen. Zolang ze met hun handelingen de rest van de samenleving niet schaden, moet de rest niet zeuren.


  Maak melding

 9. ==Er staat geschreven:::::::::De framing van Winti als afgoderij, leidt ertoe dat Afro-Surinamers met geestelijke problemen liever bij een westers georiënteerde psycholoog of psychiater hulp zoeken, dan bij een Winti deskundige. Maar psychiaters en psychologen komen, met hun Westerse therapieën, vaak niet veel verder dan symptoombestrijding.

  Maar als men goed leest zoekt men wel een samenwerking met de GGD en het onderwijs, dit zijn toch ook westerse denkwijze om mensen te helpen????

  Ik wens ze heel veel succes en zal nagaan of er wel verbetering in komt zodat velen NIET meer en NOOIT meer de gevangenis ingaan.


  Maak melding

 10. =Er is een universeel gedachte dat alle geloven verbindt en dit is de 10 geboden, maar omdat men vecht voor macht om aan te geven dat zijn of haar geloof het beste is vecht men vandaag op deze wereld.
  Er is maar 1 GOD en deze is voor een ieder


  Maak melding

 11. Mensen hebben het over afgoderij maar ze weten niet eens waar ze over praten. Afgoderij is het aanbidden en vereren van elke vorm van beelden en mensen. Dus dat houdt ook in een Mariabeeld, een christusbeeld, beelden van zogenaamde engelen, boeddha beelden, hindoebeelden etc.

  Dat is waar Mozes tegen heeft gestreden en waar de profeet Mohammed ook tegen heeft gestreden. En nog steeds aanbidden mensen afgoddelijke beelden.

  God zit niet in een kerk, moskee, tempel of beeld. Niet in een bijbel, thora, koran of ander boek. Maar in je HART.


  Maak melding

 12. Winti is de beste naam ooit bedacht voor een religie, omdat alle religieën stuk voor stuk alleen maar gebakken lucht aan de man proberen te brengen.


  Maak melding

 13. Eindelijk erkenning voor mijn twee Bakroe’s.
  Ik heb ze direct uit de schuur gehaald.
  Ze staan nu in de vensterbank voor het raam.
  Geen enkele voorbijganger durft ze aan te kijken.
  Hij heet Karel, en zij heet Anna.

  Ave Sranan


  Maak melding

 14. @,grietjebie grappig geschreven ik heb nog nooit een bakroe gezien in nederland. Ik vind Winti een bijzondere goddienst. Meer wil ik niet zeggen ook niet negatief. Iedereen zijn geloof, maar voodoo ik heb best veel dingen meegemaakt in nl wat jaloerse zieke mensen kunnen doen in je omgeving het worden Voodoo ratten duivels in mum van tijd . Gewoon haat en jaloezie en veel erger dan Winti.


  Maak melding

 15. In nederland noemt men Bakroe een kabouter. Klinkt liefelijk en wordt ook zo uitgebeeld.
  Wij mochten ons nooit inlaten met winti of voodoo. Een wereld waar je ver vandaan moest blijven. Onze buurman in suriname was een bonoe man. Nooit last gehad van die man. Deed zijn eigen ding en had veel klanten, die langs kwamen. Later werd ik met dit soort dingen geconfronteerd in mijn huwelijk. Mijn ex had buitenvrouwen, die kwamen mij bestoken met allerlei prat lobie enz. Heel de garage en looppad vol met dat spul, had er nog nooit van gehoord. Ik heb mijn leven lief en heb alles achtergelaten en weggegaan, notabene een boeroe, wist niet eens, dat die ook naar de bonoe man gingen. In suriname is er nou eenmaal veel bijgeloof. Of je nou Hindoe, moslim, christen of wat dan ook bent, we zijn bijgelovig. Er gaan ook veel mensen uit nederland naar suriname om een wassi te doen.
  Mijn vroegere buurman deed ook wassi en soms ging een buurvrouw ernaar toe. Later vertelde ze dat ze nooit meer zou gaan, omdat buurman haar had geknepen en geslagen om die boze geest te verwijderen. Dat was echt grappig. Maar voor mij geen winti, ik hou van de Here Jezus, hij helpt mij elke dag.


  Maak melding

 16. Mooi verhaal @kat mensen denken in nederland gebeuren zulke dingen niet maar zo zie je maar. Ik had een paar dieren door enge voodoo van de buren allemaal heel triest mysterieus gestorven. Zo vreemd maar ik ben niet bang hoor maar dit gebeurt in nl voodoo etc door jaloezie en haat en afguns door gefustreerden. Ook geest spookverhalen blonde oude vrouw loopt langs buren hun deurbel en plots verdwijnt ze in niets als je gaat kijken. Ik ben niet bang.


  Maak melding

 17. Kat, waarom denk je dat Boeroes niet aan bonoe (kunnen) doen? Boeroes zijn Srananman en ook Bakras hebben hun eigen boenoeman, ze noemen hen waarzeggers. Een voormalige Nederlandse vorstin ging ook voor hulp naar een waarzegger, om genezing voor haar gehandicapte dochter te zoeken, hetgeen voor een heleboel ‘dyugu dyugu’ gezorgd heeft binnen de Nederlandse samenleving.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.