Anti-Money Laundering Steering Council rapporteert aan president

18
Anti-Money Laundering Steering Council rapporteert aan president

Afgelopen vrijdag heeft president Santokhi een meeting bijeengeroepen na de installatievergadering begin van deze maand. De installatievergadering van de Anti-Money Laundering Steering Council in Suriname, wordt zelf door de president voorgezeten. In de council zijn er vakministers erbij die direct en indirect te maken hebben met het vraagstuk van Anti-Money Laundering, de bestrijding van de financiering van terrorisme, en de bestrijding van de financiering van proliferatie (handel in wapen en munitie).

Naast de vakministers van Justitie en Politie (JusPol) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Financiën en Planning (BIBIS), nemen de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de waarnemend procureur-generaal zitting in de Anti-Money Laundering Steering Council.

“We hebben sinds 2013 een Steering Council gehad en die bestond uit 3 functionarissen met name de ministers van Financiën en Planning, Justitie en Politie en de Governor van de Centrale Bank van Suriname. Anno 2021 is er beslist dat de Steering Council wordt verruimd en voorgezeten door de president zelf. Dat is het hoogste politieke besluitvormingsorgaan die ook internationaal wordt aangeduid in aanbevelingen van onder andere de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) om een zo hoog mogelijke politieke verantwoordelijke functionaris in het beleidsdomein te laten functioneren, om het Anti-Money Laundering beleid en alles wat daarmee te maken heeft, te helpen formuleren en daar uitvoering aan te geven”, legt de coördinator van de Project Implementation Unit (PIU), Roy Baidjnath Panday uit. Dat behoort tot het werkgebied van de Steering Council.

Begin van de maand is ook geformeerd een PIU, opgehangen aan de Steering Council om uitvoering te geven aan besluiten van de Steering Council, maar tegelijkertijd ook voorwerk te doen voor de Steering Council teneinde besluiten te nemen en deels of geheel belast te worden met de uitvoering van die besluiten. Dat is dus een lichaam opgehangen aan de Steering Council, maar in het besluit van de PIU is er tevens voor gekozen dat de PIU schakelt met de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC). Dit is een commissie waarin vertegenwoordigers zijn van de overheid, Justitie, Politie, Meldpunt ongebruikelijke transactie, het Openbaar Ministerie en daarnaast ook de Belastingdienst en de Gaming board. Deze functionarissen hebben in hun instellingsbeschikking staan dat ze onder meer op het beleidsniveau voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de Steering Council, die dan de voorbereidende beleidsactiviteiten beoordeelt en beslist.

Coördinator Baidjnath Panday zegt dat na de installatie van de Steering Council begin van deze maand de president heeft gevraagd om enkele documenten op te stellen. Een daarvan is een actieplan die de PIU heeft bediscussieerd en opgesteld en dat is gepresenteerd. Er zijn 8 directe actiepunten benoemd en toegelicht die vorm moeten krijgen.

“Uit de vergadering van vandaag is er groenlicht gegeven om daar verdere uitvoering aan te geven. Tegelijkertijd hebben we in onze PIU-deliberaties kunnen vaststellen dat er een aantal aandachtsgebieden zijn die eveneens geadresseerd moeten worden. Vandaag is onder andere besloten dat er een aantal van de aandachtsgebieden worden gebracht naar de regeringsvergadering c.q. de Raad van Ministers. Een van de meest verstrekkende aandachtspunt is dat het rapport van het project van het managementteam voor een National Risk Assessment (NRA) goedgekeurd moet worden door de regering. De Raad van Ministers zal zich daarover buigen”, geeft de coördinator verder aan.

Er is aangegeven dat het rapport van de NRA en ook wat we als land wettelijk en qua rechtshandhavings- en toezichtsinstituten, als twee basisdocumenten zullen aanbieden aan de Caribbean Financial Action Task Force voor de evaluatie komend jaar 2022 in de periode van februari- of maart. Nu volgen er stappen om het rapport finaal te krijgen met de goedkeuring van de regering zodat het een public statement krijgt.

18 REACTIES

 1. Het is te hopen dat deze taskforce er eindelijk werk van maakt op boefdraad op te sporen en te veroordelen. Zeer teleurstellend dat deze zaak helemaal geen prioriteit en aandacht krijgt.


  Maak melding

 2. Boesskowtoe, er gaat helemaal niks gebeuren met het opsporen van boefie de boefdraad, en ik weet waarom, pas na 5 jaar van deze regering, kom je erachter dat het inderdaad geen prioriteit is, in ieder geval, sommige hebben ook uit de pot gegeten, en doen alsof zij anti bouta zijn, alles is een soort spelletjes wat nu wordt gespeeld, alleen de arme surinamers zijn het haasje, die moeten de schulden terug,boefdraad lig ergens lekker te genieten, dus wacht na 5 jaar, het onderzoek is en blijft 00000000


  Maak melding

 3. Deze taskforce is dringend vereist omdat suri een slecht NRA rapport heeft staan.
  Aanpak is nodig om een zuiver investeringsklimaat te creëren. Prio 1

  De vele strafzaken v hoefdraad gaan gewoon door, verschoven naar november.

  Kwestie van vertrouwen op de expertise van betrokkenen.


  Maak melding

 4. @Debby

  Laat ik het voor een keer eens zijn met jou.
  Er zijn belangrijkere zaken die met prioriteit behandeld dienen te worden door de president dan het openen van een ATM.


  Maak melding

 5. Op één persoon na zijn het allemaal figuren met een verborgen agenda die participeren in deze commissie. Voor een deel zijn het Friends & family. Ze zijn een-voor-een niet te vertrouwen. Kijk maar naar het debacle met Nieuw Surfin Ze gooien je dood met allerlei vaktermen terwijl zij bezig zijn om ons te misleiden.Geld stinkt niet, sneeuwwitje rules. Het is niet Hezbollah die zij buiten de deur willen houden.Ha,ha,ha, je zou willen denken dat ze het op Jim Bousaid gemunt hebben. Maak dat de kat maar wijs. Het draait om wat anders. Ze bedenken allerlei mogelijkheden om ” unfresh kapitaal ” om te zetten in “fresh kapitaal “.


  Maak melding

 6. Deze president werkt keihard. En so what als hij naar het binnenland gaat voor de opening ve ATM. Zijn net mensen daar in het binnenland. Niet alleen tijdens de verkiezingen maar ook daarvoor moeten ze hun president kunnen zien. Het is geen privilege voor foto-sma.

  Die dibri lag 7×24 uur beneveld in zijn hangmatten op broko baka, antondragtenweg of Nickerie.
  Nooit in een commissie gezeten en alleen aanwezig voor acceptatie en overdracht vh presidentschap.


  Maak melding

 7. @Koos Banti, hoe né begrijp a materie.

  ###

  Een president die keihard maar niet slim werkt. Een president die zijn taken maar niet zijn bevoegdheden delegeert naar een tiental of meer commissies. Dat heb je nu eenmaal met bureaucraten. De grote aantallen commissies moeten de indruk wekken alsof er hard wordt gewerkt. Je waant je in een jungle van commissies. Het moet macht uitstralen. A mang broeja(op zijn Surinaams uitgedrukt). Tot heden hebben deze commissies alleen maar gebakken lucht geproduceerd. Dat is niets anders dan water naar zee dragen.


  Maak melding

 8. En wat heeft bouta geproduceerd???
  een Surinaamse bacovenwinkel, een slechte Billiton deal, de Surinaamse economie naar de klote geholpen, Suriname en haar volk opgezadeld met miljarden aan buitenlandse schuld, het volks veroordeeld tot de bedelstaf want die betaald de prijs, zijn schoonzoon een vrijbrief gegeven om het land te ontvluchten met miljoenen dollars, vlak voor de verkiezingen nog even paar honderd mensen aannemen bij de overheid, in ruil voor stemmen.
  En dan hebben we het nog niet gehad over zijn luchtkastelen (en gebakken lucht); tramverbinding Paramaribo-naar nergens, Flyovers, 2e Dubay, investeerders die in de rij staan.


  Maak melding

 9. @Boes skowtoe, bijna elk land in de wereld heeft een staatsschuld. Alleen in Suriname willen deze machthebbers jouw wijsmaken dat het niet gebruikelijk is. Het is een teken dat je niet leest. Mensen die niet lezen zijn beperkt of zeer slecht geïnformeerd. Het internet is een open informatiebron. Deze informatie over staatsschulden per land kan je in een wip en een zucht opvragen. Maar voor meesten van jullie is dit hoofdpijn materie.

  Je zou ook mogen denken dat Santokhi het slim zou aanpakken met de hoge wisselkoers van Suriname. Ik dacht dat hij daarmee de export van Surinaamse grondstoffen en producten wilde stimuleren. Maar het concept snapt hij niet. Hij doet rommelt wat.Hierdoor kwam Suriname in een diep dal terecht. Nu vecht Santokhi voor adem. Het is makkelijk om telkens te verwijzen naar de vorige regering en Hoefdraad. Op een gegeven ogenblik kom je dan ongeloofwaardig over.Ik denk dat we nu in die fase terechtkomen, en terecht.


  Maak melding

 10. Fase ongeloofwaardig???
  Je verkeerd in de fase ontkenning…
  Dat veel landen een staatsschuld hebben klopt, maar ze kunnen aflossen en Suriname niet.
  En dat begrijp jij niet. Jou grote god heeft alle inkomsten van de staat verpand aan Oppenheimer, in ruil voor leningen. De enige inkomsten die de Surinaamse staat momenteel heeft, zijn inkomsten uit belastingheffingen. Ook de olie die de staat Suriname levert aan iamgold moet iamgold afrekenen met Oppenheimer.
  En als pseudo econoom zou je moeten weten dat hoge wisselkoersen leiden tot nog hogere prijzen van levensmiddelen in winkels. Dat is de genadeklap voor het volk.


  Maak melding

 11. =Feit is dat deze president daadkrachtig is en haast altijd aanwezig is in de DNA, dit kan niemand zeggen van die moordenaar bouterse.

  bouterse kan in ieder geval zich zelf NIET als leider noemen, omdat hij de DNA als poppenkast heeft bestempeld en genoemd.

  De president heeft het recht om een commissies te noemen om dergelijke werkzaamheden te doen, zodat hij meer tijd heeft voor zaken op internationaal gebied.

  Voor bouterse deed boefdraad dit, terwijl de vorige ministers van buitenlandse zaken nooit aan zijn of haar trekken kwam. Soms was het even een show.


  Maak melding

 12. @Boesskowtoe,
  Suriname is in staat om de schulden af te lossen. Maar in Suriname regeert nu leugen,bedrog en misleiding. De kapitaalverschaffers van Oppenheimer hebben hun beste experts laten uitrekenen of Suriname instaat zou zijn om de leningen af te lossen. Suriname kon de leningen aflossen.Mede door de overname van de stuwdam kwamen veel meer geldmiddelen vrij om anders te besteden o.a. voor de sflossingen. Ook hield men rekening met de stijging van de goud-en olieprijzen. Maar deze regering wilde het anders, volgens haar eigen beleidsinzichten aanpakken. Als men geen deskundigheid in huis heeft stevent men natuurlijk af op brokken. Dat is hen overkomen. Daarnaast wilde deze regering overstappen op een neo-liberale aanpak van de Surinaamse economie. Men ging ook de lange termijn kredieten van China en India betrekken in het korte termijn plaatje. Je roept hiermee alleen gedonder over je heen. Voor een land als Suriname is het not done.


  Maak melding

 13. @Boesskowtoe,
  In de rapportage over de onderhandelingen van de Surinaamse regering met Oppenheimer schreef de kapitaalverschaffers ” het is de Surinaamse regering niet gelukt om te goeder trouw te onderhandelen met Oppenheimer. M.a.w. de regering Santokhi heeft getracht Oppenheimer te misleiden met valse informatie en vervalste documenten. Ooh, was je hiervan niet op de hoogte? Leugen, misleiding en bedrog is het uitgangspunt van de regering Santokhi.


  Maak melding

 14. @Ira, de president wel vaker in de DNA? Je kan dan wel vaker aanwezig zijn om gebakken lucht te komen verkopen. Noem voor mij de grote verworvenheden na één jaar regering Santokhi? Het antwoord ben je mij natuurlijk schuldig.


  Maak melding

 15. @Koos Banti, Jij kan niet met rationele argumenten mijn standpuntbepaling weerleggen. Jij kiest de weg van de minste weerstand en gaat op de etnische tour beschuldigingen uiten. De politiek van Santokhi heeft het grootste deel van het volk in diepe ellende gebracht. Maar je hebt het totaal mis met je president. Hij heeft de gemeenschap zeer zwaar teleurgesteld. Mensen voelen zich bedrogen door het beleid van Santokhi. A beweren en B uitvoeren. Daarom zijn veel mensen terug bij de NDP. Ondanks alle leugens, misleidingen en bedrog zal de NDP uitgroeien tot de grootste politieke partij van Suriname. Ik zie als toekomstige president van Surinamebde NDP kandidaten de heer Parmesar of de heer Adhin.


  Maak melding

 16. Haha

  ” …
  Ik zie als toekomstige president van Surinamebde NDP kandidaten de heer Parmesar of de heer Adhin.
  …”

  Een heel klein gedeelte klopt hier wel. En dat is dat Carmisser en Aloedin de NDP hebben overgenomen, zij zijn de nieuwe leiders van de Nationale Dagu Partij. Bullshit Bouta heeft te veel stront aan zijn knikker.

  NDP-volk gefeliciteerd met jullie nieuwe partij leiders !
  In das NDP kampf OCER wordt gratis kartoffel und sauerkraut uitgedeeld !

  Haha

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  Maak melding

 17. robg , wordt zo uit de ndp geflikkerd , hij praat met nog meer stront dan dat bouva dat deed en die is zo dadelijk ook van het toneel verdwenen , en robg er zal nooit meer een paarse rat president worden , de ndp is bezig zich zelf te vernietigen
  die lila ratten der ndp sind kannibalen, also ist keiner mehr da, er robje g


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.