CBvS start met veilen termijndeposito’s aan algemene banken

11
Het kantoor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan de Waterkant 20 te Paramaribo.

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) gaat in het kader van de uitvoering van het Reserve Money Targeting Regime (RMT) over tot het veilen van termijndeposito’s (TD’s) aan algemene banken. De termijndeposito’s dienen ter bijsturing van de basisgeldhoeveelheid naar een gewenste omvang ten einde een evenwicht te vinden tussen economische groei en inflatie. Deze TD’s hebben een looptijd van minimaal één (1) week tot maximaal drie (3) maanden. De Bank maakt het wekelijkse veiling volume en de looptijden bekend, waarna de algemene banken termijndeposito’s kunnen afsluiten tegen in de veilingen vastgestelde bedragen en rente.

De veiling van de termijndeposito’s van de Bank zal worden uitgevoerd door middel van concurrerende biedingen. De Bank zal, tegen de achtergrond van transparantie, het publiek op de hoogte brengen van de veiling, door een veilingaankondiging te publiceren op haar website. In de veilingaankondiging, die tenminste twee (2) werkdagen vóór de veiling dag zal worden geplaatst op de website van de Bank, zal worden opgenomen de veiling dag en het totale bedrag aan termijndeposito’s voor die veiling.

Op de veiling dag vullen de algemene banken een veiling biedformulier in voor inschrijving op de termijndeposito’s met hierin vermeldt het aangeboden bedrag en de gewenste rente. Na de sluitingstijd van de veiling zal de Bank de algemene banken in kennis stellen van de cutoff rente, zijnde de maximaal aanvaarde rente, en de bedrag(en) die zijn toegewezen aan de bieder(s). Door ontvangst van deze bevestiging gaat de bieder een bindende overeenkomst aan met de Centrale Bank van Suriname tegen de geboden rente, voorwaarden en bedragen die bij de veiling van de termijndeposito’s zijn geaccepteerd.

Met de veiling van de termijndeposito’s moderniseert de Bank haar monetaire beleidsvoering op een wijze die meer marktgeoriënteerd is. Het rente-instrument wordt actiever ingezet om de hoeveelheid liquiditeiten in omloop te beïnvloeden en daarmede de gewenste randvoorwaarden te creëren ter beheersing van de inflatie.

11 REACTIES

 1. Hier moet ik toch wel om lachen en wel om twee redenen

  1. De doelstelling is aangepast. Enige tijd geleden las ik hier dat een doelstelling was wisselkoersstabilisatie (waterkant.net/suriname/2021/06/13/vanaf-morgen-belegging-in-termijndeposito-cbvs-mogelijk-via-banken/#comment-1661599)
  Toentertijd schreef ik dat dit stompzinnig was> Als je de wisselkoers wil stabiliseren dan zijn daar andere/betere instrumenten voor, zoals de rente.
  Nu lees ik inflatiebestrijding. Als je puur het boek/de theorie volgt dan is verkrapping van de geldmarkt met als achterliggend doel de maatschappelijke geldhoeveelheid te verminderen een goede maatregel.
  Maar nu niet.
  De CBVS zegt in feite dat de inflatie wordt veroorzaakt doordat men teveel koopt. Zo veel dat bedrijven om die reden hun prijzen verhogen. Hou op met deze onzin
  Of zijn ze van mening dat de bevolking teveel geld heeft en teveel koopt met als gevolg prijsstijging
  De prijzen in Suriname stijgen niet door overbesteding, maar doordat de kosten voor het bedrijfsleven omhoog gaan en die hogere kosten worden doorberekend in de prijzen
  Ook de overheid is schuldig aan de prijsstijgingen onder andere door het verminderen van subsidies. Of dit een goede maatregel is of niet staat hier los van
  Anders gezegd er is geen sprake van bestedingsinflatie maar van kosteninflatie en daarmee is het ingezette instrument totaal fout!

  2. Een paar jaar geleden gaf ik aan dat als je de geldmarkt wil verkrappen of verruimen en daarmee de liquiditeitenmassa (oa de hoeveelheid geld in omloop) dan zou je een nieuw instrument moeten toevoegen aan de bestaande instrumenten. Te vergelijken met wat in Nederland ooit NBC’ s werden genoemd (Nederlandse Bank Certificaten). De CBVS doet zoiets nu, alleen noemt zij ze niet zoals ik voorstelde SBC’s, maar termijndeposito’s
  Ik moet erom lachen niet zozeer omdat het nu wordt uitgevoerd, maar omdat het omgekeerd wordt uitgevoerd. De CBVS moet de markt niet verkrappen, maar verruimen. Zeker als je de gevolgen van corona en dan met name de gevolgen van de lockdown voor ogen hebt.
  Ik denk daarom dat en dat heb ik al eerder aangegeven, iets heel anders speelt dan wij te lezen en te horen krijgen.
  Wat wel correct is en dat stond in het eerste artikel niet dat de rente nu variabel is en daarmee het een beleggingsinstrument is voor banken (dus niet voor het publiek)
  Maar ook dit vind ik onjuist.
  Een centrale bank moet zich ervan onthouden om zich te begeven op de markt van beleggingen. laat dit over aan banken en het publiek.

  Los van de bovenstaande punten vind ik het systeem onnodig ingewikkeld en niet transparant
  Veel duidelijker zou zijn om simpelweg het volgende te stellen
  Termijndeposito X%
  looptijd drie maanden
  Inschrijven vanaf xxx juli tot xxx juli
  Waarmee het beleggingsdoel gelijk verdwenen is.
  gemodereerd

 2. Ma is alemaal abradabra foor mei wat sta hier. Kang iemang misgien eenfauwdig taaal uitlegge wat doet die sentraal bangk en wat doet die andere bangk en warom.


  Maak melding

 3. @ Zwakka15 juli 2021 At 21:29

  In 1vaudige taki taki ik kan jau sekke dat door de rente kan de koers en de preise kan bewege doen.
  De moeder bank geve die rente op die spaarpotgelde dan koers en preise gan bewege maken.

  Owkee.

  Krakti


  Maak melding

 4. Ma die koers maake al beweeging. In die toer de frans. Dang niemang hebbe rente ferhoog daafoor.
  Dang se hebbe al fan foore die koers uitgestippel. Langs welke dorpe se gaan vietse, welke dag.
  Is moeilik hoor.
  Ma is iets met inflaasie beheerse ov so iets. Dang Sentraal wille ferkoope die termein ding om genoeg gelt te kreige. Ma as kreige die Sentraal Bank genoeg gelt van die ander bangke, door die termein dinge, dang die ander bangke raake gelt kweit door die aankoop van die termein dinge, dang hoe se moete doen saake? Se hebbe dang juis minder gelt om die klante te leene. Dang wanneer die bangke kreige weer die gelt terug fan die aankoop fan die termein dinge? Weet ik nie hoor. Is nie so makkelik begreipe. Leike beetje op as jei drukke gaspedaal dang ik drukke rem.


  Maak melding

 5. Net zoals een schilder kwasten gebruikt en een automonteur steeksleutels gebruikt, zo heeft de bank “de rente” als gereedschap / the master key om te sleutelen aan de waarde van de munt.

  Wetten, regels en procedures zijn veiligheidsmiddelen / -maatregelen.

  De vorige regering olv van de NDP heeft truckjes geruikt om de waarde op een ongezonde manier te manipuleren en te stutten en dus de veiligheidsmiddelen op een verkeerde manier ingezet.

  Het gebruik van “de rente” als “stelsleutel” is in de financiele wereld een gezond en logisch middel.

  Heel beknopt weliswaar maar ik denk dat het zo voor een ieder beter te begrijpen is waar de regering meebezig is en dat er volgens een logische en gezonde stappenplan gewerkt moet worden.

  Suriname wordt steeds slimmer.

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  Maak melding

 6. @ Para express
  Op basis waarvan doe je de uitspraak :
  Suriname wordt steeds slimmer.

  Ik zie slechts een ding waarvan ik kan zeggen dat de huidige groep beter is dan de vorige groep. Dat is op het gebied van het wederom aanknopen van betrekkingen met het buitenland
  Daarvoor een tien
  Maar verder is het kommer en kwel.
  Men staat wel in de rij om Bouterse cs te besmeuren, al dan niet terecht dat laat ik even in het midden, maar ik zie niets vernieuwends. Integendeel, men gaat verder op de oude voet*
  en pronkt met veren die door de vorige groep is ingezet. Ik denk hierbij aan de geweldige foto met oa Brunswijk. Men liet zich trots fotograferen bij het in gebruik nemen van waterleiding in het binnenland. Ik weet niet exact meer hoe hoe if wat, maar wat ik wel weet is dat dit door de vorige groep is geëntameerd. Nu is het voltooid en de huidige groep doet alsof het hun werk is.
  Op mij komt het over alsof alles, maar dan ook alles slecht was en nu is alles, maar dan ook alles goed.
  Zo werkt het niet

  Je opmerking over de rente
  Dit is precies mijn punt altijd al geweest, al jaren. Gebruik de rente. Uit jouw posting leid ik af dat je de mening bent toegedaan dat de rente nu wordt gebruikt.
  HELEMAAL NIET
  De rente wordt nu gebruikt om het aantrekkelijk te maken de deposito te kopen.
  Als de CBVS de rente daadwerkelijk had willen gebruiken dan had ze de rente op een vreemde valuta ($ en €) moeten verhogen. Dat doet ze niet!

  Het artikel
  1. De doelstelling is aangepast. Enige tijd geleden las ik hier dat een doelstelling was wisselkoersstabilisatie (waterkant.net/suriname/2021/06/13/vanaf-morgen-belegging-in-termijndeposito-cbvs-mogelijk-via-banken/#comment-1661599)
  Toentertijd schreef ik dat dit stompzinnig was> Als je de wisselkoers wil stabiliseren dan zijn daar andere/betere instrumenten voor, zoals de rente.
  Nu lees ik inflatiebestrijding. Als je puur het boek/de theorie volgt dan is verkrapping van de geldmarkt met als achterliggend doel de maatschappelijke geldhoeveelheid te verminderen een goede maatregel.
  Maar nu niet!!!
  De CBVS zegt in feite dat de inflatie wordt veroorzaakt doordat men teveel koopt. Zo veel dat bedrijven om die reden hun prijzen verhogen. Hou op met deze onzin
  Of zijn ze van mening dat de bevolking teveel geld heeft en teveel koopt met als gevolg prijsstijging
  De prijzen in Suriname stijgen NIET door overbesteding, maar doordat de KOSTEN voor het bedrijfsleven omhoog gaan en die hogere kosten worden doorberekend in de prijzen. (een daling van de SRD tov de $ heeft hetzelfde effect)
  Ook de overheid is schuldig aan de prijsstijgingen onder andere door het verminderen van subsidies. Of dit een goede maatregel is of niet staat hier los van
  Anders gezegd er is geen sprake van bestedingsinflatie maar van kosteninflatie en daarmee is het ingezette instrument totaal fout!
  2. Een paar jaar geleden gaf ik aan dat als je de geldmarkt wil verkrappen of verruimen en daarmee de liquiditeitenmassa (oa de hoeveelheid geld in omloop) dan zou je een nieuw instrument moeten toevoegen aan de bestaande instrumenten. Te vergelijken met wat in Nederland ooit (jaren ’80?) NBC’ s werden genoemd (Nederlandse Bank Certificaten). De CBVS doet zoiets nu, alleen noemt zij ze niet zoals ik voorstelde SBC’s (Surinaamse Bank Certificaten), maar termijndeposito’s. (een ongelukkig gekozen naam ook nog)
  Ik moet erom lachen niet zozeer omdat het nu wordt uitgevoerd, maar omdat het omgekeerd wordt uitgevoerd. De CBVS moet de markt niet verkrappen, maar verruimen. Zeker als je de gevolgen van corona en dan met name de gevolgen van de lockdown voor de economie voor ogen hebt.
  Ik denk daarom dat en dat heb ik al eerder aangegeven, dat iets heel anders speelt dan wij te lezen en te horen krijgen.
  Wat wel correct is en dat stond niet in het eerste artikel dat de rente nu variabel is en daarmee het een beleggingsinstrument is voor banken en daarmee indirect voor het publiek
  Maar ook dit vind ik onjuist.
  Een centrale bank moet zich ervan onthouden om zich te begeven op de markt van beleggingen. laat dit over aan banken en het publiek.
  Los van de bovenstaande punten vind ik het systeem onnodig ingewikkeld en niet transparant
  Veel duidelijker zou zijn om simpelweg het volgende te stellen
  Termijndeposito X%
  looptijd drie maanden of een andere termijn
  Inschrijven vanaf xxx juli tot xxx juli
  Waarmee het beleggingsdoel gelijk verdwenen is.

  Ik ben totaal niet onder de indruk van de huidige regering


  Maak melding

 7. @ Zwakka
  Altijd top. Ik heb ooit geleerd dat een stroming pas een school mag worden genoemd als er volgelingen zijn, als meer mensen de ideologie omarmen.
  Gefeliciteerd, het is u als eerste hier gelukt.
  Voorwaar, u bent een groot man

  Ik zie dat mijn posting van gisteren nu is geplaatst.
  De redactie van het zeker boeiend. haha


  Maak melding

 8. @ Pico16 juli 2021 At 12:41

  U hebt duidelijk veel ervaring en verstand van zaken.

  Bepaalde dingen zie ik anders, ik zie bijvoorbeeld een vereniging van deskundigen (waarschijnlijk zoals u) uit het bedrijfsleven die de regering bij staat om Suriname uit de blubber te trekken. Het zijn dus niet alleen politici.
  Op dit moment is het voor mij daarom niet van belang om naar de indruk te kijken, er wordt nml geen indruk gemaakt er wordt gezocht naar oplossingen voor de crises zonder dat het volk te veel belast wordt. En dit is juist ook een van de punten. Het volk kan niet meer betalen terwijl er wel betaald moet worden.
  Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en er moet met veel meer zaken rekening gehouden worden. Er is dus niet slecht 1 absolute oplossing voor alle problemen. Het is trouwens van buitenaf onmogelijk om een complete pasklare oplossing te bedenken dat in 1 keer werkt.
  Ik probeer de regering te begrijpen en aan de hand daarvan kan ik zeggen dat de regering een strategie volgt dat uiteindelijk er wel voor zal zorgen dat het met Suriname veel beter zal gaan. En dat anderen het op een andere manier zouden doen kan best.

  Steeds meer Surinamers tonen meer interesse en betrokkenheid met de politiek, de economie en de ontwikkeling van Suriname. De regering geeft consequent aan wat er aan de hand is en steeds meer Surinamers stellen zichzelf vragen en proberen de situatie en het handelen te begrijpen, zij worden nieuwsgierig. Meningen en inzichten zullen altijd blijven verschillen dit is ook te merken aan de discussies.
  Daarom: “Suriname wordt steeds slimmer” !

  Prettig weekend.

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.