Nieuwe stroom tarieven EBS bekend gemaakt

16
EBS Suriname

De Surinaamse regering heeft op vrijdag 9 juli 2021 de staatsbesluiten, die de introductie van een nieuwe tarievenmethodologie en nieuwe elektriciteitstarieven mogelijk maken, goedgekeurd. 

“Deze nieuwe tarieven zijn met verschillende maatschappelijke groepen en stakeholders besproken. Hierbij is de algemene opvatting dat de nieuwe tarieven lager en beter gebalanceerd zijn uitgevallen”, aldus de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De noodzaak van een tariefsaanpassing wordt door vrijwel iedereen erkend.  Op het vorig besluit van de regering dat op 9 juni 2021 werd gepresenteerd aan de samenleving, was er echter vanuit de samenleving veel kritiek. De regering heeft hiernaar geluisterd en scenario’s om te geraken tot lagere tarieven verder onderzocht en uitgewerkt. De nieuwe tarieven zijn:

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het initiële voorstel zijn:

 • Het basistarief is verlaagd. Het basistarief is het vast gedeelte van de rekening dat niet varieert met het werkelijke verbruik. Dit is nu substantieel lager voor alle groepen.
 • Het basistarief voor 3-fase aansluitingen (huishoudens en niet-huishoudens) is niet meer gebaseerd op de kVA aansluiting. De 3-fase verbruikers zullen net als anderen een vast basistarief per maand (SRD 200 voor huishoudens en SRD 300 voor niet-huishoudens) betalen en zij zullen ook aanspraak maken op subsidie.
 • Het verbruikstarief (kWh-tarief) voor huishoudens is verlaagd. Tot 800 kWh per maand betalen huishoudens nu een lager kWh tarief (SRD 1,15). Circa 92% van alle huishoudens heeft een gemiddeld verbruik van minder dan 800 kWh. 
 • Het verbruikstarief (kWh-tarief) voor niet-huishoudens is verlaagd. Tot 2600 kWh per maand betalen niet-huishoudens winkels en bedrijven nu een lager kWh tarief (SRD 1,15). Circa 91% van alle niet-huishoudens heeft een gemiddeld verbruik van minder dan 2600 kWh. 
 • Voor grootverbruikers (niet-huishoudens groter dan 24 kVA en hoogspanningsverbruikers) is het kVA tarief substantieel verlaagd. Dit is nu respectievelijk 11 SRD per kVA en 13 SRD per kVA. Daarnaast is het kWh meer gebalanceerd tussen het hoog- en laagtarief. 

De subsidiebedragen zijn conform deze wijzigingen ook aangepast. De regering blijft circa 26% van de totale energiekosten subsidiëren. Circa 30% van alle huishoudens zal nooit meer dan SRD 50 per maand hoeven te betalen. 

De berekening van de maandrekening onder de nieuwe tarieven kan worden gedaan met behulp van deze tarievencalculator op de website van de EBS. Deze pagina is vooralsnog gratis te benaderen (zonder internetkosten dus) In de dagbladen van maandag 12 juli zullen overzichtelijke tabellen met de gemiddelde rekening per verbruikscategorie gepubliceerd worden. Stroomafnemers zullen de nieuwe rekeningen vanaf augustus 2021 ontvangen.

Naast de nieuwe tarieven buigt de regering zich thans over de herstructurering van de energiesector. Dit houdt onder andere in een doorlichting van de EBS en het ontwikkelen van een herstructureringsplan voor het bedrijf. De introductie van een nieuwe tarievenmethodologie met gefaseerde afbouw van de overheidssubsidie is dus niet het einde, maar juist het begin van het proces van gezondmaking van de energievoorzieningssector.

16 REACTIES

 1. men kan flink besparen, eerder het licht uit, wassen met de hand,
  geen droger gebruiken, fohn niet gebruiken, dildo in nachtkastje. Je zult
  zien dat de rekening flink lager kan


  Maak melding

 2. Forza 10 juli 2021 At 16:30
  men kan flink besparen, eerder het licht uit, wassen met de hand,
  geen droger gebruiken, fohn niet gebruiken, dildo in nachtkastje. Je zult
  zien dat de rekening flink lager kan
  //////////////////////////////////////////////////////////
  Eentje vergeten,gèèn water meer drinken, in plaats daarvan met gotrowatra koken zeker,joker..!
  gemodereerd

 3. Forza hb je de jouwe al verschoond ,ontsmet en netjes opgeborgen???
  Het luxe leven in sur is allang voorbij aln beseffen sommigen ht nog niet.


  Maak melding

 4. Via de ebs calculater zie ik voor fase1 tot 182 Kwh , je betaalt 50 srd.Of je gebruikt of niet ,je betaal 50 srd.Voor fase2 is dit tot 139Kwh.Conclusie:tot 182 kan je niet bezuinigen,want het levert geen geld op.Allemaal idioten en graaiers bij ebs.


  Maak melding

 5. Je gebruik bepaald hoeveel je betaald. Wil je airco en allerlei andere stroomvreters dan ga je sowieso meer betalen. Voor nu nog subsidie, in de toekomst niet meer.


  Maak melding

 6. Verbruik moet het zijn.

  Ja. EBS heeft geen concurrentie. Dus in principe kunnen ze doen wat ze willen. Ik hoop het niet, maar is denk ik in de praktijk wel zo…


  Maak melding

 7. Nu gaan de stem slim mensen sneller creperen. Wat is betaalbaar in Su?? Waar zijn al de investeerders van Chan?? Deze gasten zijn een vloek. En hele grote ook.
  gemodereerd

 8. Het artikel zegt: dit ZIJN de nieuwe tarieven, dus geen geleuter meer door het volk! Is DNA hierin gekend? Dan heb ik het nog niet over VSB en andere maatschappelijke groepen. Ware het niet beter, transparanter als de auteur van dit stuk voor de lezers ook de oude tarieven en de verhoogde tarieven voor deze bijstelling plaatst? Visualiseren heet dat, voor de trollen. Dan kunnen de lezers zelf en beter hun waardering aan de nieuwe tarieven geven. Maar ja, zo eerlijk zijn jullie no eenmaal niet!


  Maak melding

 9. Het is nu maar afwachten hoe de nieuwe tarieven door burgers en ondernemers ontvangen gaan worden. De roep om compensatie zal gegarandeerd niet verstommen. De verhoogde tarieven zullen doorberekend worden aan de consument. De ondergang van deze regering valt niet meer tegen te stuiten.
  gemodereerd

 10. als er een basis bedrag is voor elke groep?
  en elke groep heeft zoals de tabel aangeeft minimaal 50 srd subsidie?
  waarom wordt overal die 50 srd subsidie niet van het basis bedrag afgehaald?
  welke randdebiel heeft dit verzonnen?
  of is dit gewoon een visueel lokkertje van ebs om te kunnen zeggen dat iedereen subsidie krijgt?
  enige logica ontbreekt in dit hele verhaal
  dit lijkt me meer een manier om weer te kunnen graaien hier en daar
  en om mensen hoge rekeningen te kunnen presenteren
  gaat personeel van ebs zelf nu ook eens de rekening krijgen van hun stroomverbruik?
  of krijgen die nog steeds gratis stroom omdat ze bij ebs werken?
  laten ze daar eens naar gaan kijken


  Maak melding

 11. Hoop babbels van deze regering maar de kostprijs klopt niet dus het volk wordt genaaid. Zie ook het ingezonden stuk in DWT van de heer Neus.

  In 2016 heb ik in deze krant een artikel gepubliceerd over de EBS-tarieven, waarop volgens de overheid zwaar werd gesubsidieerd. In het artikel is aangetoond dat deze voorstelling van zaken niet klopte. We hebben intussen een andere regering en mogen we verwachten dat er serieus naar oplossingen wordt gezocht.

  In 2017 is een rapport van Jacobs Consultancy opgemaakt waarin het verbruik van de EBS gesteld is op 1550,4 gigawattuur (GWh). De afgelopen vier jaren is de groei van het verbruik wisselend geweest. Vanwege Covid-19 is er door lockdowns en andere redenen tot sluiting van fabrieken overgegaan en een grote dip geweest in het verbruik, terwijl huis- verbruik is toegenomen. Toch is het verbruik momenteel 2,3 procent lager dan in 2016. Te verwachten is dat per eind 2021 min of meer dezelfde cijfers als 2016 zullen gelden; dus 1550 GWh.

  Volgens het jaarverslag 2019 van Alcoa was de opwekking van de dam 949,7 GWh en 2019 daarmee een gemiddeld jaar. Dus voor 2021 zal de dam minstens 61 procent = 949,7/1550,4 van de productie opleveren. Met de regenval en het volle stuwmeer kan dit zelfs oplopen tot meer dan 65 procent.

  Opbrengsten Afobakadam

  De opbrengsten van de dam worden te laag ingebracht in de becijfering. Uit hetzelfde jaarverslag blijkt dat Alcoa 20 miljoen US dollar zal mislopen omdat de Afobakadam is afgestaan. Dit doet vermoeden dat Alcoa de stroom verkocht voor een prijs van 20/949,4 = 2,1 (US dollar)cent per kilowattuur (kWh). De kostprijs voor 1 kWh energie van de dam is feitelijk 1 cent. Volgens de Brokopondo-overeenkomst heeft de dam per jaar 10 miljoen US dollar aan operationele kosten. Dat geldt nog steeds.

  Een deel van onze stroom wordt opgewekt door het stoken van olie. De huidige wereldprijs voor HFO (stookolie) is 440 US dollar per metrieke ton. Volgens berekening is dan de prijs per kWh: 440/4,634 = 9,5 cent. Momenteel is de prijs voor afvalolie ook hoog. Bij gebruik van gewone ruwe olie in vaten wordt de prijs 75/707 = 10,6 cent. Extra milieuheffing verhoogt de internationale prijs van HFO. Toch was in januari 2021 de prijs nog 250 US dollar per metrieke ton. De huidige prijs van olie hangt samen met krapte op de oliemarkt.

  Nu we weten wat de kostprijs voor de dam is en de prijs voor olie, kunnen we berekenen wat de globale kostprijs voor opwekking dit jaar zal zijn. De kostprijs in Suriname is 0,61 x 1 cent + 0,39 x 9,5 cent = 4,3 cent per kWh, en niet 14 cent. Het verhaal wordt echter nog dramatischer. De Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) gebruikt een centrale met warmtekrachtkoppeling.

  Op Wikipedia kunt u lezen dat een dergelijke centrale elektriciteit en stoom maakt met een rendement van 69 tot 90 procent. Met 40 procent efficiency kost 1 kWh 9,5 cent bij een prijs van 440 US dollar per metrieke ton stookolie, zoals de berekening hierboven laat zien. Bij 69 procent efficiency kost het 40 x 9,5/69 cent = 5,5 cent per kWh. Toch verkoopt SPCS een kWh voor 14 cent. Dit zijn conservatieve schattingen.

  Slecht ingekocht

  Ook over de oliehandel valt genoeg te zeggen. Er wordt slecht ingekocht omdat er een verzekerde afzet is. Als we al deze gegevens meenemen en opnieuw de balans opmaken, dan blijkt de echte stroomkostprijs dus: 0,61 x 1 cent + 0,30 x 5,5 cent + 0,09 x 9,5 cent = 3,1 cent. Naarmate het proces efficiënter wordt gemaakt, gaat de prijs omlaag.

  Van de aanbevelingen van Jacobs is er weinig terechtgekomen. De samenvatting laat het zien. Jacobs start met de vermelding dat de beschikbare informatie is aangeleverd door het ministerie, EBS en Staatsolie. Zij hebben niet zelf gemeten en zijn niet aansprakelijk voor de gegevens. De aangeleverde gegevens in het rapport geven aan dat de prijs per kWh SRD 0,93 of 14 US dollarcent is, met een koers 1 US dollar = SRD 7 (2017). Als we dit narekenen met exact dezelfde data blijkt een kWh SRD 0,84 te kosten, omdat SRD 1.304.088.000/1.550.400 GWh = 0,84. En dat is 12 US dollar cent.

  Al vanaf toen is er dus per kWh 2 US dollarcent te veel doorberekend aan de consument. Tel uit je winst. Vervolgens geeft Jacobs aan dat er bezuinigd kan worden, omdat er een enorme verspilling is vastgesteld. Echter na aftrek van alle directe besparingen van de totale omzet, wordt dat SRD 1.304 miljoen (omzet) 310 miljoen (o.a. afspraken met Alcoa) 90 miljoen (efficiency) = SRD 904 miljoen. Bij een koers van 7 wordt de stroomprijs dan 8,3 US dollarcent, en dus niet 12 US dollarcent.

  Kosten voor de consument zouden toen dus SRD 0,58 per kWh moeten zijn. Zelfs met dit rapport is er geknoeid. We hebben al die jaren SRD 0,54 betaald (plus het vastrecht), er is dus geen sprake van sub-sidie geweest aan de klant.

  Conclusie

  Met de bekende gegevens geldt: de productie van 1.550 miljoen kWh stroom is aan kostprijs 6,9 US dollarcent of SRD 1,45 per kWh. Daar zit dus in: opwekking (3,1 US dollarcent), stroomtransport (1,6 US dollarcent), machinepark (0,6 US dollarcent), gebouwen (0,5 US dollarcent) en personeel (1,1 US dollarcent) is opgeteld 6,9 US dollarcent.

  De EBS heeft om dit mogelijk te maken dus nodig 1.550 miljoen kWh x 6,9 cent = 107miljoen US dollar of SRD 2.246 miljoen (koers van 21). De overheid geeft aan dat ze op jaarbasis niet meer dan SRD 500 miljoen wil subsidiëren, dan blijft er SRD 1.746 miljoen totaal over voor de klanten om op te brengen. Dit zou een prijs betekenen van SRD 1,13 per kWh. En geen 14 US dollarcent.

  De overheid beweert dat wij, de burgers van dit land, energie verspillen. Echter kan ook gezegd worden dat er iets ernstig mis is, omdat onze installaties niet de rendementen halen die volgens de huidige stand van de techniek mogelijk zijn, behalve de dam. Ook de waterleiding is niet efficiënt, zie de hydro-foren. Overheidsinstanties moeten hun stroom- rekening betalen, en flink bezuinigen, evenals de EBS zelf.

  Tot mijn spijt moet er worden geconstateerd dat deze regering niet doet wat ze heeft toegezegd. Narekenen van de gegevens laat zien dat er niet transparant wordt gewerkt, want de cijfers kloppen niet. Het systeem bestaat uit deskundigen die deze berekeningen ook kunnen maken, maar dat om de een of andere reden niet doen. De regering heeft gezegd dat competente Surinamers zullen worden ingezet. Ik hoop niet dat er nu weer dure consultants van buiten worden ingehuurd. We kunnen het zelf!

  Ir. Edmund Neus


  Maak melding

 12. Het is nu maar afwachten hoe de nieuwe tarieven door burgers en ondernemers ontvangen gaan worden. De roep om compensatie zal gegarandeerd niet verstommen. De verhoogde tarieven zullen eindelijk toch doorberekend worden aan de consument. De mensen zijn moe. Men voelt zich beetgenomen.


  Maak melding

 13. robg je bent al dement je plaats telkens de zelfde reactie , dus ga na leonsberg en ga je verhaal aan je afgod bouta vertellen , nou die zal elke keer als je het verteld gaan lachen , en zich afvragen wat is stroom en wat zijn tarieven , , bouta zal je vragen robje g hebt je nog nieuws , ja hoor en je verteld weer je verhaal en weer gaat bouta lachen , dit gaat de hele dag door , op het laatst vraagt bouta aan robje g is stroom van de SWM en wie ben jij , ik heb je nog nooit gezien , ben je van de VHP dan is het okee , doe de groeten aan Santokhi , nou robg je verlaat leonsberg , en je weet niet meer aan wie je de groeten moet doen en aan wie je de tarieven moet geven , ze zagen jou in de rij staan bij Telesur om te betalen of zo
  mensen robg wordt opgenomen in een ratten tehuis voor demente paarse ratten , en telkens vraag hij zich af , maar water is toch van de EBS , nou die mollige paarse verpleegsters geven hem een ijsje van de DNA


  Maak melding

 14. robg , jij kent toch 380 volt in Nederland , nou hiermee kun je van je dementie afkomen, en is zeker zo sterk als ongebluste kalk , alleen is ongebluste kalk vriendelijker , je ziet niets meer , en 380 volttrouwens ook niet meer . simpele keuze toch dr. robje g


  Maak melding

 15. Robles heeft een hele Google website gepost. Rob g is ook zo een Google prof,totaal geen kennis. Wat willen jullie ratten nou bereiken met jullie commentaar?jullie hebben verloren en verliezen nog steeds. Elke dag komt er een ndp lijk uit de beerput. En die beerput zit bij Wendy tussen haar benen.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.