Nieuwe COVID-19 maatregelen van zaterdag 10 juli – zaterdag 24 juli 2021

9
Scholen onder strikte COVID-19 maatregelen weer van start

De Surinaamse overheid heeft vanmorgen de nieuwe COVID-19-maatregelen die in Suriname gelden van zaterdag 10 juli 2021 tot en met zaterdag 24 juli 2021, bekend gemaakt. In essentie zijn de volgende punten aangepast:

• Gebedshuizen zijn geopend met een maximaal aantal van 50 personen per keer.
• Outdoor dining/ terrasbezoek is toegestaan
• Aantal personen bij uitvaarten is bijgesteld naar max 25 personen per keer.
• Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), met ingang van woensdag 14 juli 2021 geopend.

Alle maatregelen op een rij:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 • Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. 
 • Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
 • Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. 
 • Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. 

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 • Het uitgaansverbod is gedurende deze periode dagelijks van 18:00 uur in de avond tot 06:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de middag, begeven op de openbare weg.
 • Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.
 • De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
 • Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan. 
 • De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team. 
 • De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. 
 • De Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod

 • Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 • Voorgaande is niet van toepassing op
  • Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en 
  • Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. 
 • Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 
 • Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan. 
 • Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. 
 • Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. 
  • Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team. 
  • Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
  • Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan. 
 • Contactsporten zijn verboden. Individuele sporten zijn toegestaan
 • Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen. 
 • Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. 
 • Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 • Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 • Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; Bordelen; Bars; Restaurants, behoudens de uitzonderingen in de leden 2, 3 en 4; Casino’s; Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden; Kansspelkantoren; Recreatieoorden; 
 • In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
 • Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 06.00 uur tot 17.00 uur;
 • Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten: 
  • Dagelijks uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 06.00 tot 17.00 uur; en
  • Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag. 
 • Terrassen oftewel Outdoor dining; 
  • Dagelijks van 06.00 tot 17.00 uur 
 • Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie). 
 • Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 • 1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:
  • Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De volgende documenten zijn vereist: 

– Bewijs van volledige vaccinatie 

– Negatieve PCR en 

– Geldige reisdocumenten

 • Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd. 
 • Niet – of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internationale Samenwerking (zie lid 6). 
  • Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
  • Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
 • Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim: 
  • Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
  • Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
  • Haïti: geen personenverkeer toegestaan. 
 • Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.
 • Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.
  • Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus; 
  • Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  • Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan. 
 • Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:  
  • In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
  • Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
 • Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 • De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.

Maatregel 7 – Onderwijs;

 • Met ingang van woensdag 14 juli 2021 zal het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), zijn geopend. Hieromtrent neemt het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur contact op met de scholen voor nadere instructies.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 • Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.

De nieuwe maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.

De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.

Bekijk ook:

9 REACTIES

 1. Beste Conservatieven

  Dit Maakt Van Suriname Een Uniek Land.. Midden In Een Pandemie Covid Maatregelingen Versoepelen Terwijl Men Het Weet Dat De Delta Variant Elk Moment Kan Toeslaan.

  Ik Hoop Dat Men De Vaccinatie Tempo Verhoogt Zo Kan Men Erger Voorkomen
  Mensen Laat U Zich Zo Snel Als Mogelijk Vaccineren

  Do Or Die


  Maak melding

 2. Pietiekôhkôhkôh; alles apen deze jappies na van Olland.
  Als het even een beetje meezit met de besmettingsgraad gaat men over tot rigoreuze versoepelingen.
  Belachelijk dat men gezwicht is voor kerkleiders die het gerinkel van hun collectebussen node hebben moeten missen; als je zo nodig moet bidden, doe dat dan gvd thuis.
  Inmiddels erkent Olland de voorbarigheid van alle versoepelingen en haast men zich om deze ongedaan te maken.
  Ik ben benieuwd wat de volgende aktie is van die na-apende jappies; alhoewel, het is zo voorspelbaar.
  gemodereerd

 3. De meeste Surinamers willen zich niet laten inenten, want ze luisteren naar hun zelfbenoemde bisschop en grootste idioot genaamd Meyer.🙄 Op school was hij al een loser, en nu komt hij met zijn zogenaamde wijsheden, en heeft gehoor van de hersenloze volgelingen. Geloof me deze Meyer was op school al de grootste pispaal en nu voelt hij zich een hele meneer. 😂🤣😅
  Wat een achterlijkheid, om in deze gast te geloven😅🤣 Wel mensen laat je lekker besmetten, maar wees dan ook zo flink om geen beroep op de medische zorg te doen, als dat nodig mocht zijn..🤔


  Maak melding

 4. Nederland legt uitgaansleven weer aan banden, infecties stijgen.
  Spanje, Portugal deel Nederland code rood.
  Suriname nog steeds code paars en ziekenhuizen code zwart en toch worden maatregelen versoepeld ?????
  Ik hoop niet dat het erger wordt met de versoepeling in SU.


  Maak melding

 5. Ja als mensen regeren kunnen apen niet luisteren. Ze luisteren vooral naar mensen als leeghoofd Rob g en nog een paar idioten hier op wtk. Mica geeft mooi aan heb je meer vertrouwen in boenoemang,maak dan geen gebruik van de aangeboden


  Maak melding

 6. Ik neem de aangepaste maatregel1 niet serieus.
  Kijk naar maatregel 3:
  Samen scholing niet meer dan 5 mensen. Begrijp ik het verkeerd of ben ik te moe van lui zijn???
  Geef maar weer een lekker glaasje zuurwater en een goed boek 😁😁😝😝😝😝😝


  Maak melding

 7. Als zich iedereen aan de regels houdt kan deze versoepelingen best goed uitpakken , maar velen zullen er misbruik van maken en dat komt de totale lockdown weer om de hoek kijken
  Je kunt Suriname nooit vergelijken met landen van Europa of met Amerika , in die landen stijgt het aantal covid positieven weer drastisch , omdat ze een veel te ruime versoepelingen hebben laten plaats vinden , en nu achteraf door de forse stijgingen , moeten ze de versoepelingen weer terug draaien , dus ze zijn weer terug bij af.
  Surinamers hier in Suriname , wij ons land met 600 000 inwoners kunnen toch er voor zorgen dat we met zijn allen die covid toch de das om kunnen doen , en laten we ons niet beïnvloedden door mensen die covid voor een griepje aanzien.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.