President hoort wensen en grieven politiebond aan

30
President hoort wensen en grieven politiebond aan

President Santokhi heeft tijdens een overleg met het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) de wensen en grieven van de bond aangehoord. De SPB had op donderdag 20 mei besloten naar het parlementsgebouw van Suriname te lopen (foto) om daar haar eisen voor zaken die zij gedaan wilde hebben, kracht bij te zetten.

De bond is bij het parlementsgebouw ontvangen door vicepresident Ronnie Brunswijk en DNA-voorzitter Marinus Bee, waarna er een gesprek met president Santokhi volgde. Het staatshoofd heeft op zijn beurt hetgeen waarmee de bond zit, aangehoord. Zo werd aan de president kenbaar gemaakt dat heel wat zaken niet zijn aangepakt. Een van de punten is de SZF-verzekering, waarbij er sprake moet zijn van algehele vrije medische voorzieningen. Ook de onderhandelingen over loonaanpassing, de bevorderingen, de opleidingen die niet van de grond komen, de aanschaf van uniform en andere attributen kwamen aan de orde tijdens het onderhoud met de president.

De politiebond wees verder ook op de onveilige en onhygiënische omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden op diverse politiebureaus. Zij heeft ook haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) alsook de situatie met betrekking tot de wisselkoers. 

President Santokhi onderkende dat zaken wat betreft het korps zijn blijven hangen. De bureaucratie om deze in orde te krijgen, is daarbij een voorname uitdaging. Voor wat betreft de SZF-verzekering is de politieorganisatie aangegeven dat de mogelijkheden op dit stuk worden bekeken. De wensen en grieven van de politiebond genieten volgens het staatshoofd wel degelijk de aandacht van de regering. 

Wat er echter speelt, is dat het clusterteam van de regering overlegt voert met de bonden die verenigd zijn in een vakcentrales, terwijl er daarnaast ook gesproken moet worden met de individuele vakbonden. Hier zal verandering in moeten komen. Er zijn vakbonden die uitgaan van een nuloptie en voorstellen om problemen op een andere manier dan het toekennen van een loonronde op te lossen. President Santokhi liet weten dat de regering gereed is om een salarisverhoging toe te kennen, maar dat de vakbonden elkaar ook moeten kunnen vinden op dit stuk.

Het staatshoofd heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het kader van transparantie meer duidelijkheid te scheppen omtrent de gang naar het IMF. De politiebond mag tegen deze achtergrond gedetailleerde informatie tegemoet zien. Ook zal de communicatie met betrekking tot een aantal maatregelen worden verhoogd. In dit kader werd genoemd het staatsbesluit op grondhuur en erfpacht, dat reeds is goedgekeurd. Voor wat betreft interne zaken van het politiekorps zal er een clusterteam daarmee belast worden bestaande uit een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, het Ministerie van Justitie en Politie en de Nationale Assemblee. 

Het eerstvolgende onderhoud tussen president Santokhi en de SPB is voorzien voor zaterdag 29 mei. Daarnaast is overeengekomen dat er in de komende dagen in clusterverband vier meetings worden gehouden betreffende:
1. Resolutie en beschikkingen; opleidingen, politie uitrusting, werkomstandigheden en dienstrooster (donderdag 20 mei);
2. IMF en Herstelplan (maandag 24 mei) met minister BIBIS en IMF Onderhandelingsteam;
3. Loononderhandeling (zaterdag 22 mei) en
4. SZF – kwestie betreffende de vrije geneeskundige behandeling van de KPS-leden (zondag 23 mei).

Verder heeft president Santokhi geeft aan dat de communicatie met de diverse bonden opgevoerd moet worden. De president zal in samenspraak met de regering werken aan de bescherming van de samenleving en vraagt extra aandacht voor de handhaving van de Covid-19-maatregelen.


30 REACTIES

 1. 10 jaar hebben ze in hun hangmatten gelegen. Nu zijn ze wakker. Eet mijn mars. Laat ze demonstreren bij Ocer.
  gemodereerd

 2. kijk daar lopen alle paarse politieagenten in colonne in opdracht van dat sergeantje bouta , , 10 jaar lang durfden ze niet de straat op te gaan , want bouta zou korte metten maken met die gasten , en nu worden ze gedwongen , deze agenten en de vakbondsleiders zijn niet capabel , de regering moet ze bij de vuilophaaldienst plaatsen met de desbetreffende salaris van een vuilophaler.


  Maak melding

 3. bevorded worden op basis van dienstjaren
  het is een grote lachwekkende bende
  zeuren over salaris?? poen krijgen voor vooral niets doen?
  laat ze eerst maar eens zorgen dat het een echt politiekorps wordt ipv een roversbende.
  onhygienisch? en wie maakt die werkomgeving op bureaus vuil dan?
  als je een varken in huis neemt krijg je nu eenmaal een rotzooi

  totaal geen draagkracht om ook maar enigszins toe te geven aan dese opgeklopte bende.
  niet te vergeten al die verschillende domme vakcentrales wat gewoon opvreters zijn.

  lachwekkend dat deze pleesident daar ook maar gehoor aangeeft.
  grotendeels van het land kan moeilijk of niet rondkomen en deze opvreters willen salaris verhoging?
  ga eerst eens echt je vak uitoefenen voor je begint te zeuren om iets wat je totaal niet verdiend
  gemodereerd

 4. President santhoki u probeert het land uit de problemen te halen, het is zwaar werk, maar ik zou het land Suriname overdragen aan ndp, zodat de leen molen beginnen te draaien, en Suriname gaat mooi richting Venezuela, dat wat zij willen, u krijgt de schuld van alle ellende in Suriname, het werkelijke ellende is begonnen toen ndp 10 jaar lang het land bestuurde ,die hebben miljard gestolen, wat een volk zeg??


  Maak melding

 5. sital , zwart is racist , wit is racist , geel is racist , oranje is racist , groen is racist , rood is racist , maar uilenbalk paars , ja paars , paarse eikels dat zijn de grootste racisten , dus jij bent blij bij paars te horen he racist.


  Maak melding

 6. Als ik goed heb geluisterd naar een politie agent sedert 2017 hadden, ze aan de bel getrokken, maar nu leven we 4 jaar verder. waar waren jullie en waarom nu pas in actie?
  Ben een voorstander om te mogen voor je recht , maar waren de politie in winterslaap 4 jaar lang!


  Maak melding

 7. Bouterse had ze in diepe hypnotic slaap. Mooie nieuwe pickup trucks.Electrische scooters Straat cameras.

  Nu wakker mist de politie essentiele werk zaken.


  Maak melding

 8. ” …
  2. IMF en Herstelplan (maandag 24 mei) met minister BIBIS en IMF Onderhandelingsteam;
  …”

  Dit getuigt dat Suriname nu een president heeft met oor heeft voor het volk uit alle lagen.
  Want sinds wanneer krijgt de politie of andere groepen zeggenschap over (macro) economische issues ?

  Er heerst angst door onwetendheid onder de bevolking. Bullshit Bouta en zijn dievengilde hebben jaren lang zijn eigen achterban voorgelogen en voor de gek gehouden. Dit zorgt nu voor onrust.

  De dringende behoefte aan overduidelijke en bovenmaatse communcatie geeft aan dat men heel voorzichtig begint te beseffen dat Bullshit Bouta en de paarse profeten grote delen van het volk hebben gehersenspoeld.

  De regering Santo. / B. verdient hier een hele grote pluim voor het begrip hebben voor de gehele samenleving. Zij blijven voortdurend in contact en in gesprek met de gehele samenleving !

  Als wij als samenleving willen ontwikkelen en vooruit willen gaan dan moeten wij wel wederzijds begrip tonen !
  De regering Santo. / B. betrekt een ieder en geeft gehoor. Het is nu ook de taak van de samenleving om in te zien wat de minimale mogelijkheden zijn die wij als geheel Suriname hebben en wat nu de noodzaak is !

  Blijven klagen stuwt de koers en “preisen” verder omhoog en is kostbare tijdverlies !

  Suriname voorwaarts. Krakti !


  Maak melding

 9. Onder het bewind van ndp ,met geleende money was het goed.
  Nu ze in de shit zitten , wil men terug naar het leen systeem.
  M.a.w schijt aan ander ( toekomst ) en ik is die telt .

  Wat een domvolk.


  Maak melding

 10. Onze beste kameraad en andere zeer gewaardeerde broodnodige arbeidskrachten zoals de verpleegkundigen ,verzorgenden ,burgers, enz., hebben gebruikgemaakt van hun democratische recht. Het was feitelijk een uiterst redmiddel aangezien deze regering uiterst bedreven is in struisvogelpolitiek. Het betekent je kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is en je ogen en oren sluiten voor de realiteit. Middels deze demonstratie, hebben de nobele demonstranten de kop van de struisvogel uit het zand getrokken en de struisvogel geconfronteerd met de werkelijkheid.

  Kijk nu eens aan wat men allemaal moet doen alvorens deze regering bereid is te voldoen aan bepaalde eisen. Normaal aan de tafel plaatsnemen en onderhandelen, zet geen zoden aan de dijk. Je wordt straal genegeerd of aan het lijntje gehouden en van het kastje naar de muur gestuurd. Vandaar dat het verheugend is te vernemen dat de Surinamer steeds assertiever wordt. Het is verheugend te vernemen dat de Surinamer de daad bij het woord voegt. Wan tra fasi no de! Het blijft vereist de aankomende ontwikkelingen nauw in de gaten te houden en onmiddellijk in te grijpen wanneer blijkt dat de regering vertragingstechnieken gaat toepassen en/of verder gaat met het “gaslighten” van het Surinaamse volk.


  Maak melding

 11. @ Sranang
  Het is de mentaliteit die met de pap lepel is ingegoten.
  Vandaag alles opeten ( dansen en feesten)
  Morgen geld lenen of stelen of een regering ambiëren die het met geleend geld mondjes kan vullen.


  Maak melding

 12. Ndp-ers hier op wtk hebben een vluchtig geheugen en een paarse balk in hun ogen. Ze willen maar niet begrijpen en toegeven dat alle ellende veroorzaakt is door 10 jaar onbehoorlijk bestuur en mismanagement. Ook maakt een ieder in Suriname weer gebruik van zijn recht om te gaan demonstreren omdat de regering een luisterend oor heeft voor de problemen in de maatschappij en op ministeries. Onder dictator Bouta ging niemand de straat op want ze wisten hij hun mars zou breken. Het was onder dezelfde Bouta die de voorzitter van BVL tijdens een bijeenkomst met veel machtsvertoon liet arresteren. Aan die dictatuur en het onbehoorlijk bestuur is een einde gekomen dankzij deze regering en iedereen durft weer zijn zegje te doen. Waar het nu op aankomt is dat Surinamers geduld moeten hebben en de handen uit de mouwen moeten steken, want Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. Dus ga werken, help om je land op te bouwen en loop niet te lanterflanteren.


  Maak melding

 13. Het is je democratisch recht om voor je rechten op te komen.
  Het is ook je democratisch recht om het land helpen op te bouwen.
  Elk actie die in tegenspraak is voor het wederopbouw van je land is een obstakel en tijdverspilling. We zijn al gewend om voor eigen belangen op te komen en vergeten lands belang. We zijn Legoe’s en Awarie’s die niet weten van offers brengen in lands belang.

  Wij Surinamers willen het liever vandaag goed hebben, morgen zullen we zien, Dagoe mentaliteit, zelfs dagoe’s bewaren een kluif voor tamara.

  Er zijn nog te veel die zich laten beïnvloeden als kippen zonder koppen, ook de politie.


  Maak melding

 14. sital 21 mei 2021 At 02:44

  chan dagen zijn geteld weg met die racist
  =========================
  Liever een racist dan een boutist, verschil is een racist werkt nog altijd voor land en volk.
  Een boutist is en blijft een vernietiger van land en volk. En die Sital heeft ongelooflijk veel gestolen van land en volk, sa yeh kong leg uit.


  Maak melding

 15. De actie van KPS is een waarschuwing / attendering voor JusPol en Defensie dat gecamoufleerde paarse extremisten geinfiltreerd zijn in de veiligheidsdiensten !

  Amoksie en Krishna-Mathoera zouden een screening moeten houden en ongeschikten voorzien van andere functies dan bestuurlijke en het bezit van dienstwapens ontnemen.

  Dit is de tweede actie van KPS, de opruiing van Hellings en Co moet men niet onderschatten. De volgende zal extremer zijn !
  Hellings, Gentle en Co lijken uit te zijn op provocatie !

  Het zal mij niet verbazen dat er een machtsovername m.b.v. wapens in de maak is !

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  Maak melding

 16. “Het is je democratisch recht om voor je rechten op te komen.
  Het is ook je democratisch recht om het land helpen op te bouwen.”

  Vind ik mooi 🤩
  @Boskopoemang


  Maak melding

 17. Dit is een strategische zet van jewelste!
  Zoveel geduld en compassie.
  Hopelijk pas in juli aanpassingen, 2 vliegen in één klap.

  Dit is ook politiek gestuurd. Geen enkele bondsman zal uitleg eisen over het bestuur (imf) van een land. Het is tijd dat Struis afstand neemt.

  Klopt wat @Wat zegt.
  Dit was geëngageerd met als doel kopietje
  van de usa (6 jan).
  Ook te horen in het filmpje. Willen jullie dat de geschiedenis zich herhaalt? Duidelijk voor mij dat die mensen niet communiceren met hun ouders en/of grootouders. Ze hebben geen idee, hoe het toen was. Dat is het grote verschil tussen diaspora en locals; storytelling!


  Maak melding

 18. Al werden de leden van de SPB behalve door de Vice President, de President en de heer Marinus Bee ontvangen door onze lieve heer himself; we leven nog steeds in Suriname. Van een ding kunnen ze zeker zijn; zolang deze regering zit zal er niets veranderen en kunnen ze zich opmaken voor de volgende demonstratie.


  Maak melding

 19. Het moet duidelijk zijn voor het volk dat dit
  een solo (politieke) actie is vd bondsman.

  De stootgroep rechtspositionele aangelegenheden staat niet achter de
  acties vd bond.
  Statement ondertekend.
  Bron:srherald


  Maak melding

 20. Het verbaasd mij keer op keer dat men dit soort acties nodig heeft om op audiëntie te komen bij de leiding van het land om vervolgens met een kluitje in het riet, onverrichter zake te worden heengezonden.
  De vakbondsman heeft zijn spierballen getoond en heeft helaas zijn meerder moet erkennen in de President van Suriname.


  Maak melding

 21. OOK na de Huidige President; Komt het NOOIT goed in SURINAME.
  Het is niet één op een andere dag, dat je het kan omtoveren tot Stabiliteit.
  SU is allang een FAILED STATE- uitverkocht.
  Demonstreren, klagen het zal niet helpen. HET Land is kapot.
  Helaas het kan wat BETER, maar hierbij genoegen nemen.
  Nieuwe President of niet, het is ver te zoeken met de Economie.
  gemodereerd

 22. “Stootgroep rechtspositionele aangelegenheden staat niet achter actiemodel politiebond”

  Aha, nu blijkt het ook nog eens een interne strijd te zijn, waarbij paarse gelieerde elementen een heel ander agenda op na houden.
  De vakbondsman had blijkbaard zoals ik al eerder dacht, dus ook een andere weg, dat van dialoog, kunnen volgen.
  Ik zou zeggen, wie niet voor de opbouw van Suriname is, is tegen. Maar dat ben ik.


  Maak melding

 23. ” …
  Boskopoemang21 mei 2021 At 09:39

  Het is je democratisch recht om voor je rechten op te komen.
  Het is ook je democratisch recht om het land helpen op te bouwen.
  … ”

  Helemaal mee eens !

  Ik wil eerder zeggen:
  het is ook je democratisch plicht om je land te helpen opbouwen !

  No aksi sa yu kondre kan du gi yu,
  ma aksi yu srefi sa yu kan du gi yu kondre !

  W’o set en nanga makandra. Krakti !


  Maak melding

 24. Allen,

  Als DDB een echte vent is, geeft hij een persconferentie op de Suriname tv om aan te geven hoe Suriname zoveel schulden heeft opgebouwd, en dat de huidige regering hier geen schuld aan heeft.
  Hij moet mans genoeg zijn om aan te geven dat de huidige regering geen schuld heeft aan de ellende waarin Suriname nu in zit.
  Hij moet laten zien dat hij ballen heeft en niet op de achtergrond als een lafaard de Surinaamse bevolking op te hitsen.

  SUCCES


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.