IMF bereikt akkoord met Suriname

40
Kredietwaardigheid van Suriname door Standard & Poor's verlaagd

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vandaag bekend gemaakt dat er een overeenkomst met Suriname is bereikt, over een driejarig programma en een lening van in totaal US$ 690 miljoen.

Minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, geeft aan dat tussen Suriname en het IMF, op technisch niveau overeenstemming is bereikt met betrekking tot een economisch hervormingsprogramma om de Surinaamse economie weer op de rails te brengen.

Met het IMF-programma is ook de weg vrij voor Suriname om aanvullende financiële ondersteuning te verkrijgen van multilaterale organisaties en met name de Wereldbank, Inter-American Development Bank (IDB), en de Caribbean Development Bank (CDB). Deze ondersteuning voor begrotings- en beleidssteun zal ongeveer gelijk zijn aan het bedrag van US$ 690 miljoen dat door het IMF ter beschikking zal worden gesteld.

Achaibersing bevestigt dat na maandenlange virtuele onderhandelingen onder leiding van de hoofdonderhandelaars Karel Eckhorst van Suriname en Ali Alichi van het IMF, ondersteund door een team van experts, het moment is bereikt dat de technische onderhandelingen zijn afgerond. Als sluitstuk hiervan heeft woensdagavond j.l. een gesprek tussen het IMF en de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, plaatsgevonden.

Het programma heeft als doel de samenleving, m.n. de minder draagkrachtigen, te beschermen, de overgenomen Surinaamse schuld te saneren, de koers te beheersen, de inflatie te verlagen en de basis te leggen voor een krachtig en duurzaam economisch herstel.

Deze overeenkomst zal nog goedgekeurd worden door de IMF Executive Board nadat de zogenaamde “prior actions“ uitgevoerd zijn. Het streven is deze binnen twee maanden af te ronden.  In de IMF Executive board zitten vertegenwoordigers van alle landen die aangesloten zijn bij het IMF.

De belangrijkste beleidsmaatregelen zijn onder meer een substantiële verlaging van het begrotingstekort, een verhoging van de financiële steun voor de meest kwetsbaren, een verschuiving naar een wisselkoers die een reflectie is van de marktcondities, verlaging van de inflatie, het herstel van internationale reserves, en een reeks institutionele hervormingen om het beleid te versterken en het bestuur te verbeteren.

De Regering van Suriname zal binnenkort ook het Herstelplan, met de daarop gebaseerde begroting, aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring aanbieden.

Het IMF heeft inmiddels de volgende verklaring uitgegeven:

“De Republiek Suriname en het IMF hebben beleidsbesprekingen afgerond over een nieuw middellange termijn programma dat ondersteund zal worden met IMF-middelen van ongeveer US$ 690 miljoen in het kader van de Extended Fund Facility (EFF).

Toen de Surinaamse regering aantrad, werd ze direct geconfronteerd met een moeilijke situatie van een enorme staatsschuld, hoge inflatie, lage internationale reserves, een groot begrotingstekort en aanzienlijke financieringsbehoeften van het budget en de betalingsbalans. Deze uitdagingen werden verergerd door de problemen veroorzaakt door de Covid-19-pandemie en volatiele handelscondities.

Het economische programma van de autoriteiten is gericht op een aanzienlijke vermindering van het begrotingstekort en een brede herstructurering van de buitenlandse schulden om de Surinaamse schuldpositie houdbaar te maken. 

Tegelijkertijd is de regering vastbesloten om voor de zwakkeren in de samenleving, goed gerichte steunprogramma’s zowel te beschermen als uit te breiden. Bovendien zal de regering ervoor zorgen dat er steun voor de gezondheidszorg beschikbaar is om op effectieve wijze de pandemie te bestrijden.

Om de internationale reserves te beschermen en het aanpassingsvermogen van Suriname aan externe schokken te vergroten, zijn de autoriteiten vastbesloten om een ​​flexibele wisselkoers na te streven. De regering is vastbesloten om de huidige premie van de parallelmarkt te elimineren en ervoor te zorgen dat het monetaire beleid effectief is om de huidige hoge inflatie te verlagen.

Het programma van de autoriteiten bevat ook belangrijke stappen om de institutionele capaciteit van het land voor beleidsvorming te verbeteren, waaronder het moderniseren van zowel het monetaire als het fiscale beleidskader. Er zal aanzienlijk worden geïnvesteerd in het verbeteren van het bestuur, het versterken van het kader om het witwassen van geld tegen te gaan en het bestrijden van corruptie. Het plan van de regering geeft ook prioriteit aan de financiële situatie van het bankwezen en het weer te herstellen naar robuuste kapitalisatie, liquiditeit en winstgevendheid.

De autoriteiten verwachten dat hun uitgebreide beleidsinspanningen, middels betrokkenheid van en consultatie van relevante belangenorganisaties, in combinatie met financiële steun van het IMF, zullen helpen om niet alleen financiële steun van andere internationale financiële instellingen te krijgen maar ook schuldverlichting van externe schuldeisers, en uiteindelijk moet resulteren in een duurzaam economisch ontwikkelingstraject.”

40 REACTIES

 1. Als het daadwerkelijk eraan gewerkt wordt en tot stand komt.
  Niet alleen mooie herstelplannen creëren en uitvoering moet lang wachten.
  (Zou moeten eerst zien dan geloven) Maar vertrouwen is een grote overwinning.
  gemodereerd

 2. “Om de internationale reserves te beschermen en het aanpassingsvermogen van Suriname aan externe schokken te vergroten, zijn de autoriteiten vastbesloten om een ​​flexibele wisselkoers na te streven. De regering is vastbesloten om de huidige premie van de parallelmarkt te elimineren en ervoor te zorgen dat het monetaire beleid effectief is om de huidige hoge inflatie te verlagen.” Volgens Chan en zijn rovers was de kas leeg!! Wat valt er dan te beschermen? Of hebben ze weer eens gelogen? De koers gaan ze niet kunnen beteugelen want het zijn hun eigen mensen die die markt beheersen, dus weer een leugen. Het is vandaag bekend gemaakt….is het misschien tijdens de lockdown bekokstoofd zoals ze wel vaker doen? Konden ze het geld niet halen bij de VP en andere grootgrondbezitters als Jogie? Wat is er mis met een onroerendgoedbelasting, of is dat nu ook EINDELIJK de bedoeling? Dit wordt nog lachen, want ze gaan hun eigen mensen moeten aanpakken!!


  Maak melding

 3. Gefeliciteerd Suriname 🥳💥💥

  Eindelijk lucht voor de komende 5 jr.
  Wie na 5 jr komt is hun probleem 😝
  Schuldenberg verspreid tot 2035.

  Punten voor de regering!


  Maak melding

 4. Wat een geweldige overwinning voor de allerbeste president die Suriname ooit geleid heeft. De wereld heeft deze man erkend als de enige en sterke leider van Suriname. Door deze lening spreekt er vertrouwen uit en is de weg naar verlichting ingezet. Het enige wat ZE Santokhi moet doen is de fascisten van de ndp oppakken en laten vluchten en dan opdracht geven deze landverraders in de rug te schieten.


  Maak melding

 5. Hopelijk wordt er nu wel serieus in de binnenlandse productie geïnvesteerd ipv het vernietigend importportbeleid voort te zetten.

  Nu kan men niet zeggen dat er geen geld is…


  Maak melding

 6. Beste landgenoten,
  de Almachtige heeft onze gebeden gehoord en gehonoreerd.
  Laten wij de Almachtige dankbaar zijn !
  En laten wij leren van de verkeerde keuzes die wij hadden gemaakt. Wij waren misleid en bedrogen.
  Maar laten wij nu Mama Sranang beloven haar te beschermen en laten wij onze vlag met daden verheffen tot ongekende hoogtes.
  Amen !

  Team Santokhi bedankt !
  Special thanks to Team Achaibarsing and Team Ramdin !

  Het wordt nu tijd om de mouwen op te stropen !
  Zij aan zij en schouder aan schouder gaan wij bouwen aan een Nieuw en Beter Suriname !

  Tja go. Set kong !

  W’o set en nanga makandra.
  Suriname voorwaarts. Krakti !


  Maak melding

 7. Deze geweldige president moet de grondwet wijzigen met dien verstande dat hij president voor het leven benoemd wordt. Helaas zo steekt onze ZE president niet in elkaar.


  Maak melding

 8. De ene lening inwisselen voor de andere en wachten op inkomsten uit olie. Meer is het niet vrees ik. Ondertussen moet je voldoen aan de eisen van het IMF. Dus de wisselkoers zal losgelaten worden. Subsidies verdwijnen.
  Ik hoop van harte dat er snel wat lucht komt voor het volk maar heb er een zwaar hoofd in.


  Maak melding

 9. Paul “ recht voor zijn raap” 29 april 2021 At 22:27
  Deze geweldige president moet de grondwet wijzigen met dien verstande dat hij president voor het leven benoemd wordt. Helaas zo steekt onze ZE president niet in elkaar.
  =====================

  Grapjas.


  Maak melding

 10. Me teigi me vertrouw a president disi, hij zal Suriname zeker uit de shit halen, een voorbeeld is india, geld geleend bij deze genoemde geld schieters, en india heeft na 50 jaar alles terug betaald, nu heeft india een reserve van 700 biljoen, het verschil is elk cent is geïnvesteerd, het volgende is bouta en ndp, onder de mom geld geleend om in Suriname te investeren, inplaats daarvan is al het in het buitenland gestald, maar de domme owroe koekoe geeft santhoki de schuld, terwijl de boeven als ndp 10 bezig is geweest om te stelen en staatkas te plunderen, maar daar hoor de dikke bil koe feller,nooit iets van, want hij kan niks meer gratis krijgen,
  Santhoki brunswijk laat jullie zien hoe een eerlijke geregeerd moet worden, veel succes???


  Maak melding

 11. Nu er weer geld komt zal Bouta van alles doen om weer aan de macht te komen let op mijn woorden.
  Hij gaat de druk op voeren met zijn loop jongens zoals Piqué en de rest van de ongeschoolde paarse ratjes.


  Maak melding

 12. directeur zonder begeleiding, als een land 10 jaar geroofd is, hoe verwacht je van santhoki dat hij Suriname binnen een jaar uit problemen haalt, als ndp eerlijk transparant en op een nette manier had gereageerd, dan tijdens het overdracht moet alles bij het zelfde blijven, zoals venetiaan sardjoe die hadden tijdens het overdracht het land dan 1 miljard en 300 miljoen dollar achter gelaten in staatkas, binnen no time heeft ndp dat geld ook geroofd, geduld is een schone zaak, maar sommige surinamers willen een twee drie, het goed hebben, ik kan je garanderen deze regering gaat jouw niet teleurstellen tang boeng


  Maak melding

 13. Feit is dat dit de arme burgers een steen om de nek wordt,er is geen plan van aanpak
  Men is gefixeerd op het geldt om de salarisen te garanderen,met zo een ongenuanceerde
  uitgave patroon is dit zo uit gegeven, met dit bedrag kun je niks wezenlyk ontwikkelen in Suriname,rest de vraag als je de bestaande leningen niet kunt afbetalen hoe ga je deze afbetalen,inkomsten uit de olie zal over vyf jaar beginen,de goudt sector is gebleken niet instaat te zyn te ordenen, de grondtkwestie ten aanzien van de inheemsen en de maron gemeenschap is men ook niet instaat te regelen.
  Het feest gaat beginen er is weer geldt inkas


  Maak melding

 14. ” …
  @ para?
  bedankt chan? voor wat? nog meer geld lenen?
  … ”

  Voor sommigen heeft uitleggen geen zin, zij moeten gewoon rustig blijven zitten en toekijken wat er gebeurd. Een deel van deze mensen zullen het pas achteraf begrijpen en een deel zal het echter nooit begrijpen.

  In ieder geval is het nu van belang dat de aasgieren in de lucht en de kapers op kust definitief uitgeschakeld worden.

  Een beroep op het volk en de klokkenluiders:
  Help mee aan de wederopbouw en blijf corruptie en criminaliteit aangeven.

  Zoals eerder vermeld hoort dit kwartaal nog bij het voorwerken en zal met Gods wil vanaf komend kwartaal het echte werk beginnen.

  En als ik het verder goed lees en begrijp zal de regering Santo. / B. in eerste instantie de zorg en de behoeften voor de minder draagkrachten veilig stellen.

  Houd er verder nog rekening mee dat de koers nog een dip kan krijgen maar dit is voor korte duur. Denk aan het springplank effect, dus uiteindelijk moeten wij omhoog gaan !

  No spang.
  Chan n’a pres fu Sranan.
  W’o set en nanga makandra. Krakti !


  Maak melding

 15. Gefeliciteerd Z.E. president Chandrikaperkash Santokhi, Z.E vp Ronny Brunswijk, minister van Financien Armand Achaibersing met dit resultaat en dat er ook lange trrmijn leningen met zeer gunstige renten voor Suriname bij komen, die soepel kunnen worden afgelost. Deze leningen voir productie exportondernemingen kunnen zorgen in de grote moderne landbouw/ rijst, eco- toerisme, grote moderne zeevisserij, moderne schepen, tot opslag, verwerking en voor veilingen overal ter wereld, enz.

  Ook moet er een diepzee eilandhaven voor zeeschepen 50 km voor de westkust van Surinamerivier voor Paramaribo in de Atlantische Oceaan gebouwd worden. Idem een goede kade aanleggen tussen 3 de rijweg en 4 de rijweg voor de kust van Paramaribo bij zee voor opslag van containers met goede wegen ernaar toe door vrachtauto’s voor halen en brengen ervan.

  Ook moet de regering Chan Bravo achter de gestolen miljarden die biefdraad en ddb, ndp-kliek gesloten hebben terug halen en er zorg voor dragen dat deze zware criminelen criminelen voor lange termijn in de gevangenis terecht komen.

  Samen Werken, Samen Sterker.

  Nu goed lange termijn beleid maken waar scholing van het volk belangrijk is, even als normen en waarden, veiligheid, goed bestuur, alls eerlijk verdelen voor alle Surinamers van Noord – Zuid, Oost – West in Suriname.


  Maak melding

 16. Robles
  Dit zijn geen leningen voor het land maar middelen voor de CBvS om de economie te versterken.
  Het voordeel is dat er vertrouwen ontstaat en er na nu de herstelplannen uitgerold kunnen gaan worden.
  Het belangrijkste wordt dat schulden herschikt gaan worden en zodanig verschoven kunnen worden dat ze uiteindelijk betaalt gaan worden in de tijd dat er extra olie inkomsten zullen zijn.
  Het voordeel wordt dat de molensteen rente en aflossing van de Boefdraad Bouta schulden voorlopig sterk gereduceerd wordt en de regering weer ruimte gaat krijgen om de economie te saneren.
  Het is niet slecht dat er gesaneerd gaat worden. Denk aan EBS dat allereerst een bodemloze punt is door de subsidies en verder dat vooral de rijke mensen die de meeste elektriciteit verspillen de meeste subsidie krijgen. Middels subsidie wordt verspilling in de hand gewerkt.
  Subsidieer klein verbruik en straf verspilling. Geeft reductie subsidie, verhoogt de inkomsten en stelt investeringen in extra capaciteit uit.


  Maak melding

 17. dikkedeur zonder iets , bouta nam in 2010 het stokje over van regering Venetiaan , hij had beschikking over een goed gevulde staatskas , geen schuldenlast , en wat doet dit sergeantje gaat al het geld in een project steken , en wel zelfverrijking voor hem zijn familie ,en zijn ndp topleden , en ja toen was het geld op he dikkedeur , , wat volgde was geld gaan lenen en bouta zag , mooi die speknek boefdraad moet het doen , zie alle gevolgen nu april 2021.
  en bouta was toch ook met het IMF in zee gegaan , maar na een eerste betaling zag het IMF dat het geld niet gebruikt werd om het volk te steunen , maar weer voor zelfverrijking.
  maar als jij het beter weet dan de regering Santokhi , wat laat je ga een partij oprichten (wel met leden he) en gooi in 2025 je in de strijd , wie weet president 2025 is geworden dikkedeur.


  Maak melding

 18. rbrowny met y,
  je bent echt een mongool
  je bent echt laag geschoold
  je bent echt een paarse dommie
  dus echt browny ga eerst weer naar school en ga voor het bord staan , aap-noot-mies
  dit zal je misschien kunnen begrijpen
  maar IMF is te hoog gegrepen voor jou


  Maak melding

 19. JoJo 30 april 2021 At 00:35

  Ik hoop dat je gelijk hebt. In Equador ging dat dus helemaal niet zo. Aantal werkelozen nam toe. Leven werd nog duurder. Kleine bedrijven gingen over de kop door het stoppen van subsidies. Er ontstond sociale onrust. Er zijn meer voorbeelden waar hulp van het IMF niet de gewenste resultaten hadden. Ik snap verder je punt hoor. Maar ik moet het eerst nog maar zien of het allemaal gaat lopen zoals we hopen. De olie inkomsten zien we pas over 5 jaar. Tot die tijd het volk laten pinaren?


  Maak melding

 20. Waar is Boefdraad gebleven met al de miljarden van het volk? Undercover laten sporen deze dief.
  gemodereerd

 21. ha-ha-ha ha – , luci-en-k…… , , je lacht , waarom paarse rattenluis , heeft een van die strontvliegen van bouta jou zitten te kietelen ofzo , maar jou lachen gaat straks over in huilen als bouta in het gevang zit , of nog mooier dat hij na morgen 30 april de pijp aan maarten geeft , of verkort zeggen de pijp uitgaan.


  Maak melding

 22. @Wat
  ik weet zekerdat het niks wordt,ik ben een optimist maar ik weet ook wanneer ik opitimistisch, moet zyn ,ik ben niet zo,n kortzichtige aap als dat jy ben,je klets maar er is nog steeds niets veranderd,dat je niet moe van je zelf wordt bewonder ik,deze doorzettings vermogen moet je behouden je zult het nodig hebben.
  voorlopig is de goudt sector niet geordend , grond kwestie met de Inheemsen en de Maron nogsteedts niet in orde ,WAT je zal weer verwyzen naar de Paarsen of is het de schuld van Adam en Eva


  Maak melding

 23. Goed verwoord Esmerald , en deze lucht hebben ze zeker nodig nu met covid,
  Ze krijgen een mega bedrag verspreid over een paar jaren , maar het is een groot bedrag , een er van is om de schulden aftelossen met rente veroorzaakt door de vorige regering de ndp , , en ze moeten ervoor zorgen dat het gewone en arme volk het beter gaat krijgen en daar is niets mis mee.
  Heeft U gisteren 28 april 2021 op Starnieuws gelezen wat de slm wil , de slm wil- wil – wil-wil -, 2 miljoen US Dollars per maand een jaar lang als steun , , als de regering dit gaat doen zal het IMF hun terug fluiten , het IMF steungeld mag niet gebruikt worden om staatsbedrijven te steunen , en terecht , doen ze dit wel dan einde regering Santokhi.
  Laten wij wel blij zijn dat deze steun en goed gebruikt wordt wel ons een stap voor Suriname kan zijn toch.


  Maak melding

 24. goed gezien rbrowny met y ,, maar we zeggen toch dat je geen aap bent en ook geen kokos noot , en mies ken je niet , dus , , wat is jou probleem , en we worden niet moe hoor , kletsen dat doen holmaatjes op WTK zoals jij , maar je ziet het goed als blindganger en je doorzettingsvermogen om iets op WTK te zetten is iedere keer weer om een tegen reactie.


  Maak melding

 25. directeur zonder bedrijf 29 april 2021 At 23:19
  snap nog steeds niet dat mensen zo weg lopen met santokhi
  de man heeft totaal…………. nog geen reet gedaan?
  uitgaves niet verminderd

  Nog geen reet gedaan? Klopt inderdaad in tegenstelling tot de racist en fascist Bouterse heeft ZE Santokhi nog geen één cent uit de Staatskas gestolen. Je hebt steeds de mond vol over kolonialisme maar wat Bouterse in 10 jaar heeft gepresteerd lukte het de Hollanders in geen 400 jaar. Dat moet gesteld worden en ik denk dat jij racistische trekjes hebt. Nog steeds moeite dat een Hindoestaan het land leidt ?

  Wees gerust deze man zal jouw creoolse en Afro broeders redden. Want jouw broeders zogenaamd uit Afrika doen geen reet voor Suriname.


  Maak melding

 26. Mooie prestatie ZE Chan! Uw min. van Financiën verricht zeer goed werk. Suriname is de komende jaren in goede handen. Met deze deal kan eindelijk een begin worden gemaakt met het economisch herstel van Suriname. Ik wens U en uw team veel zegen en suc6 om van Suriname weer een mooi land te maken, waar we trots op mogen zijn.


  Maak melding

 27. De paarse ratten zien in, dat hun tijdperk voorbij is. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de gasten hier, die voor bouta opkomen. Volk van suriname het licht komt eraan, mijn moeder leerde ons altijd, als je 10 gulden hebt, moet je 3 gulden sparen en de rest gebruiken om te leven. Zo kom je wel uit de shit. Maar als je 10 gulden hebt verdient en je geeft gelijk een feest is alles op en de volgende dag hou je je handje op bij de buren voor een kannetje rijst, dan ga je het niet trekken. Chan heeft dat ook geleerd van zijn ouders en laten we daarmee beginnen, sparen en het land opbouwen, daar moet je als bevolking als een man achter staan. Het was gelukt met Venetiaan, maar Bouterse speelde mooi weer met andermans geld. Ik hoop dat die paarse rat gauw achter slot en grendel verdwijnt, hij heeft nog veel handlangers, die uitgekookt zijn. Niks doen en geld krijgen.


  Maak melding

 28. Succes heeft vele vaders en de mislukkeling is steeds een wees.

  De eerste hobbel is genomen om
  de schulden van ddb- boefdraad te herschikken in een grote lening en deze met soepel af te lossen idem met een lage rente.

  Hopelijk dat de inkomsten van goud van Iamgold. Newmont, Staatsolie, enz weer vrij komen om het land en de Surinamers verlichting te brengen en de inkomsten van de aardolie op zee ook binnen 5 haar voor nog merr verlichting gaan zorgen voor de bevolking, rust in de samenleving, goed bestuur en beleid, criminaliteit op grote schaal de kop in wordt gedrukt, normen, waarden, goede scholing, sport/ oa profvoetbal, Natio, goede gezondheidszorg, schulden aflossen, opbouw in Suriname. werkgelegenheid en export, enz, vertrouwen op eigen kunnen, Surinamers een trotse volk en kand kunnen zijn, kortom welvaart en welzijn.

  Samen Werken, Samen Sterker

  God Zij Met Ons Surinamers.


  Maak melding

 29. Paul heeft weer eens gesnoven. Van WAT weten we dat het een hersenloos geval is. Pasant feliciteert zelfs Ronnie die er de ballen niet van snapt. Al die jubelkreetjes hier zeggen genoeg over het verstandelijk niveau van de vaste VHPtrollen hier. Ze komen haast klaar van het nieuws over deze z.g. overeenkomst. Ik zal jullie wakker schudden. ER is nog nietsn vastgelegd. Nu moet Chan met zijn roversbende eerst nog het volk de keel dichtknijpen. Als ze paars aanlopen gaat het IMF geld geven. Maar dat snappen jullien hier natuurlijk niet, want dat heeft jullie god, Chan je natuurlijk niet verteld. Over twee weken zullen we zien of jullie bereid zijn je tong uit zijn reet te halen of liever verder ondergescheten worden.


  Maak melding

 30. Suriname heeft gewoon leiderschap nodig in de zin van iemand die denkt aan het land. En dat zie je nu redelijk terug alleen zou ik niet te vroeg juichen. Het verschil met de lening van nu en toen is dat het geld rechtstreeks naar de staat gaat. Dus laten we hopen dat we er samen de vruchten van zullen plukken
  gemodereerd

 31. Alweer een lening!!!! Deze keer met richtlijnen van de verstrekker. Zal het ons land helpen om uit de rotsooi te geraken. Iedereen blij en opgelucht, maar moeten wij dat. Elk land dat lid is van het IMF heeft recht op hulp, het is geen prestatie, als je voldoet aan de gestelde regels dan is er geen belemmering.
  De mensen die nu halleluja juichen, besef wel dat dit een lening is die te zijner tijd terugbetaalt dient te worden.
  Het geld wordt gebruikt om de monetaire positie van ons land te versterken, zodat de buitenwereld weer vertrouwen in ons land krijgt.

  Maar…..wat gebeurt er met onze al belabberde economische situatie, wat zullen de gevolgen zijn voor de allerarmsten onder ons, ik heb nog geen behoorlijke sociale vangnet gezien. Zullen de ambtenaren content zijn met de inkrimping van het ambtenaren bestand, zijn er voldoende vacatures, om-en bijscholing voor hen die hun baan gaan verliezen, is er al wat gedaan aan de belabberde Overheidsadministratie op de ministeries, werken de onderdelen van het Gezag op niveau, hoe verloopt de samenwerking met de Sociale partners, kortom, er zijn nog nog tal van vragen en men wordt in het ongewisse gelaten. Men hoort weinig concreets van de plannen van deze regering.

  Nu even over de verloedering in onze maatschappij dat al jaren gaande is. Het gaat berg afwaarts met ons landsbestuur, nepotisme, vriendjes politiek, onbekwame mensen die op hoge posten worden geplaatst, bijna overal heerst er corruptie, niemand is er te vertrouwen, zelfverrijking in de politiek enz. De misdaad tiert welig, veel overvallen, moord in privé sfeer, zelfdoding, een corrupte politie apparaat dat weinig daadkracht toont, hoge werkloosheid (misschien ook werkeloosheid). Welnu beste forumleden, onder deze omstandigheden moet de regering Santokhi opereren met geleend geld. Hoe gaat hij met deze corrupte maatschappij de lening terug betalen, hoe gaat hij met deze onbetrouwbare arbeidspotentieel de productie, die hard nodig is, vergroten.
  Zij hebben een Herstelplan op papier met veel projecten in de aanbieding.
  Als je de verloedering in alle gelederen van ons allen geliefde land niet een halt toeroept, dan ben ik bang dat geen ene lening van wie dan ook gaat helpen.
  Ons land is nog lang geen zelfverzorgende staat die het wil zijn.
  In privé sfeer ga je toch ook geen geld geven aan familieleden die niet willen werken.

  Dus president Santokhi als ik U een raad mag geven, zou ik maar eerst schoon schip maken met de corruptie en andere desastreuse gedragingen in ons land, anders ben ik bang dat U het niet gaat redden, ook niet met een batterij aan deskundigen en vele miljarden buitenlandse valuta. Succes in ieder geval👊🏽👊🏽 If a gron no lepi ju no kang prani sa ju wani. Jip en Janneke.

  Ik wil niet de hoera stemming bederven, iedereen heeft recht op zijn momentum, maar je moet wel realistisch blijven.


  Maak melding

 32. Als je lid bent van politieke partij, dan leg je jou vragen voor aan degenen die jou vertegenwoordigen, in dit geval het dna.

  Dus, stel je bent ndp en je wilt weten wanneer de criminelen en corrupten van de ndp wordt opgepakt, dan leg je dit voor aan, effe check, ik zie maar 3 in beeld; paramis, bouva en vreedzaam. Vervolgens kunnen zij de vragen namens jou, stellen aan de minister.

  Het leven is soms zo simpel.


  Maak melding

 33. De zwakbegaafde waterkant vhp’ers juichen want ze hebben een akkoord bereikt. Wat hebben ze precies bereikt, Chan is onder curatele gesteld vanaf vandaag mag hij Presidentje spelen in de bananenrepubliek die hij heeft gecreëerd, de macht ligt nu bij IMF zij zijn vanaf nu de baas van Chan, hij zal moeten uitvoeren wat ze voorkauwen en dat is het volk laten pienaren als ratten. Eerst de straf nurmohamed en nu de straf van imf, dit allemaal dankzij Chan en het volk.

  Het volk krijgt de regering die het verdient.

  Dezelfde gasten die vroeger tegen imf waren ze zijn zelf de straat opgegaan tegen imf en ze zijn nu voorstander. Het kan verkeren, eentje van Vhp beweerde doodleuk dat imf van vroeger niet hetzelfde imf van nu is.


  Maak melding

 34. Zoveel domheid in het eerste stuk van ponny dat ik maar gestopt ben met lesen (get it)
  luister meisje als je geen verstand hebt stop dan om je mening te geven. Te dom voor woorden

  Het allerleukste is dat dreai het een goed stuk vindt, nu brown nog
  hahaha.


  Maak melding

 35. pony die dreai wil een date met jou en ook die rbrown , mooi toch , ga naar jullie afgod bouta en vertel hem het nieuws , nou hij zal direct ook een date met je willen pony ,je krijgt het nog druk , wees blij dan hoeft je geen rotzooi meer te schrijven hier op WTK , o ja IMF heeft geen interesse in jou hoor.


  Maak melding

 36. Wim, over zoveel domheid gesproken, ik neem aan dat je het over jezelf hebt. Waar is jou mening!!!!! Je bent gestopt met lezen omdat je hersens het niet meer konden bevatten.
  Ik zou zeggen, ga maandag een borreltje drinken met WAT.
  Wim de waarheid is hard (get it)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.