Commissie ‘onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname’ ingesteld

35
euro

De Nederlandse ministerraad heeft begin deze maand een commissie van wijzen ‘onverplichte tegemoetkoming ouderen van Surinaamse herkomst‘ ingesteld. Deze commissie bereidt een juridisch advies voor over de vraag of er een onverplichte tegemoetkoming mogelijk is voor uitsluitend deze ouderen die een onvolledige AOW hebben.

Inwoners van Suriname waren tot 1975 rijksgenoten in het Koninkrijk, maar zij waren niet in Nederland verzekerd voor de AOW. Het gaat hierbij dus om inwoners van ons land die tot 1975 in Suriname woonden en gedurende die tijd geen AOW hebben opgebouwd.

Het Nederlandse kabinet heeft eerder aangegeven dat er geen juridische verplichting ligt bij de Nederlandse overheid om deze ouderen tegemoet te komen in hun onvolledige AOW-opbouw. Op verzoek van de Tweede Kamer kijkt de commissie van wijzen nu of een onverplichte tegemoetkoming voor alleen deze groep juridisch mogelijk is.

De commissie bestaat uit voorzitter dr. J.J. (Joyce) Sylvester, sinds 1 februari 2016 substituut ombudsman en de leden prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards, hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht en mr. dr. R.K. (Rob) Visser, voormalig secretaris Raad van State.

In de samenstelling van de commissie is er affiniteit met de problematiek, is er een brede maatschappelijke ervaring en is er expertise op het gebied van gelijke behandeling vertegenwoordigd. De commissie van wijzen is gevraagd om deze zomer te komen met haar bevindingen.

35 REACTIES

 1. Ik herkend dit de Indonesie kwestie en de Ambonesie kwestie, dit is het traject en tegen de tydt dat men bereidt gaat zyn voledig tot rectificatie over tegaan dan hebben wy het over de nog laatste over gebleven vyftig die er nog rechtop hadden, schaamteloos.
  maar dat komt ook door de laksheidt van onze overheidt die niet opkomt voor onze belangen.


  Maak melding

 2. Ik verwacht weinig van deze anders denkende nederlands volk.Ze willen alleen gratis geld van uitbuitende kolonien.Ze houden niet van geld uitgeven.


  Maak melding

 3. Slimme zet van de nl overheid. Al gaan die oudjes bedelen toch krijgen ze niets of ze moeten schaamteloos net als witte oudjes in playboy zichzelf poseren dit is nl anno 2021 het wordt nog erger. Zielig ik ga niet nog meer schrijven want veel gekken zitten op deze site die draaien door.


  Maak melding

 4. Men heeft toendertijd niet eens een enquette gehouden om te vragen wie wel en wie geem Nederlander wilde blijven, kortweg, men heeft geen ruggespraak gehouden met het volk in Suriname, dus een zeer slechte voorbereiding naar de bevolking toe.
  Dat gebeurt nog steeds.
  Men neemt beslissingen voor het volk zonder ze te raadplegen of ze het eens zijn of niet
  gemodereerd

 5. Als het een onverplichte tegemoetkoming wordt, kunnen de meeste oudere Surinamers het vergeten. De VOC-mentaliteit komt uit Zeeland, niet voor niets zegt het Zeeuws Meisje in de reclame voor margarine ‘Geen cent te veel hoor’. Geen cent te veel, vooral als het om.voormalige rijksgenoten gaat. Surinaamse Nederlanders die remigreerden naar Suriname na de onafhankelijkheid, werd na twee jaar de Nederlandse nationaliteit ontnomen, ze hadden, als Surinamer, geen recht meer op sociale uitkeringen van Nederland, maar ze waren wel verplicht, als ze dat hadden, hun Nederlandse studiebeurs af te lossen. Waarom wel plichten, maar geen rechten als je in Suriname woonde of woont?


  Maak melding

 6. Ik denk dat we hierbij de schuld in Suriname moeten zoeken. Alle voorgaande corrupte regeringen hebben hier nooit aandacht aanbesteed. En met de afgelopen tien jaar een roversbende aan de macht,was er nergens tijd voor dan stelen.


  Maak melding

 7. als nederland een goed hart had hadden ze suriname in deze tijd geholpen met 1 miljard euro tegen een lage rente. LET OP NIET GEVEN NIET GRATIS MAAR LENEN TEGEN 2% RENTE MISSCHIEN.
  Dan had su een redelijk stabiele economie.

  ze hebben in 1975 het land achtergelaten in kapotte toestand met 1 miljard euro. hiervan is 90% weer in hun eigen zak gevloeid door nederlandse bedrijven in su dingen te laten doen.

  uit berekeningen heeft de slavernij 40 miljard opgeleverd aan nederland. hiermee is amsterdam / rotterdam etc gebouwd. ze hadden niks te eten in nederland. geen suiker-geen chocolade geen koffie geen thee geen kleding niks. aloe komt van de indianen uit zuid amerika.

  de afrikaanse hindoestaanse en javaanse slaven hebben holland gratis opgebouwd.

  duizenden grote staven goud liggen bij de nederlandse bank. Maar nergens in de nederlandse bodem komt goud voor rarararara
  gemodereerd

 8. Slimme zet van de nl overheid. Al gaan die oudjes bedelen toch krijgen ze niets of ze moeten schaamteloos net als witte oudjes in playboy zichzelf poseren dit is nl anno 2021 het wordt nog erger. Zielig ik ga niet nog meer schrijven want veel gekken zitten op deze site die draaien door hun leven in fairtaile world.


  Maak melding

 9. Verwacht niets van de Nederlandse regering. Ik heb wel een volledige AOW naast mijn pensioen. Woon vanaf 1964 in Nederland moest van mijn ouders mee. Dus de mentaliteit van Nederlanderd is mij niet onbekend.
  gemodereerd

 10. De beer vd huid niet verkopen, voordat het geschoten is. Het gaat om een advies die de commissie zal geven. Dit kan negatief of positief zijn.
  Mocht het positief zijn dan is het de vraag wat de regering e/o de Tweede Kamer, eerste kamer ervan vindt.

  Ik vind dat het desnoods om humanitaire redenen/humanitaire hulp, positief moet zijn en dat alle partijen daarna, het ook overnemen en het in werking treedt, ook met terug werkende kracht voor Surineds die al AOW ontvangen en nog leven.

  Surinamers, Antillianen en zelf bepaalde groepen Indonesiërs, ea in Nederland hebben net zoveel rechten en plichten als de Nederlanders. Er mag niet gediscrimineerd worden op grond van artikel 1 vd grondwet.

  De bijdrage van Suriname ea landen tijdens de koloniale periode aan Nederland spreekt genoeg. Er mag op geen enkele grond gediscrimineerd worden volgens artikel 1 vd grondwet van Nederland. Het Mensenrechten Verdrag vd VN staat hoger dan de grondwet ve land, cq Nederland en op grond daarvan kan men Surinamers, voormalige Antillianen, enz , cq AOW niet onrechtvaardig behandelen.

  Met de wijziging vd wet AOW vanaf 15 maart 1990 is een gat in de AOW ontstaan vd SuriNeds in Nederland. Het is gewoon crimineel dan menssen in het rijk wonen en dat er dan een onderscheidt, wet wordt gemaakt om ze buiten spel te zetten. Voor 15 maart 1990 was er geen gat voor Surineds in Nederland, maar sinds 15 maart 1990 door de wijziging deze gat in de AOW ontstaan. Surineds hebben 100 % recht op AOW met terugwerkende kracht tot 1956 voor ao Surineds die het nu al ontvangen. Vele Surinamers die deze rechten hadden zijn inmiddels gestorven.

  Dan heb ik het alleen over Surinamers in Nederland. Surinamers in Suriname hadden ook recht op AOW omdat het Koninkrijk de Nederlanden sinds 1954 bestond uit Nederland, Suriname ( tot 25 november 1975) en de voormalige Antillen/nu Gemeenten. Gewoon discriminatie wat er heeft plaats gevonden door de beleidsmakers die de wet op 15 maart 1990 hebben aangepast en Surinamers en “Antillianen” buitenspel te zetten en er het AOW-gat is ontstaan.

  Vanaf 1954 bestond het Koninkrijk der Nederlanden, Nederland, Suriname en de Voormalige Antillen, nu Gemeenten.
  Dus in wezen hebben de Surinamers in Suriname geboren voor 25 november 1975 ook gewoon recht op de 100 % AOW tot 25 november 1975. Zij waren gewoon Nederlanders in die periode. Het Koninkrijk der Nederlanden bestond sinds 1954.


  Maak melding

 11. Je vergeet dat dit ook voor nederlanders geldt, die een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond. Die krijgen ook een korting. De regeling geldt voor alle mensen, die vanaf hun 15e tot en met hun 65e jaar in nederland hebben gewoond. Als je als nederlander emigreerd en je komt terug, krijg je ook geen volledige aow. Dan moeten ze ook al die mensen compenseren. Ben je gek, het gaat toch gewoon van onze eigen belastinggeld betaald worden. Ik heb 43 jaar gewerkt en belasting betaald en na mijn pensioen werk ik alweer nog 5 jaar. Als ik me goed voel ga ik gewoon door, als je maar je belasting betaald. Maar ja je hebt van die mensen, die graag handje ophouden en gratis geld willen.


  Maak melding

 12. @Passant.
  Curacao,Aruba en Sint Maarten zijn zelfstandige landen in het Koninkrijk der Nederlanden en Saba ,Sint Eustatius en Bonaire zijn byzondere gemeentes in het Koninkrijk der Nederlanden.Ik vraag me echt af hoe het kabinet dit gaat oplossen vooral voor de voormalige Antillen Want zij zijn tot de dag van vandaag Nederlanders met een Nederlands paspoort.


  Maak melding

 13. @ Kat

  Jij bent de enigste die het goed hebt verwoordt, de Surie’s denken alleen aan geld.
  De mensen begrijpen niet dat je in Nederland moet wonen, om in aanmerking te komen voor een volledige AOW uitkering. Ik durf gewoon te zeggen dat ze het niet voor elkaar gaan krijgen, anders moeten ze ook AOW aan de destijds wonende en werkende Turken Italianen Polen Grieken Portugezen en Spanjaarden volledige AOW moeten uitkeren! Veel van deze mensen hebben hier jaren gewoond en gewerkt, de meesten waren destijds geremigreerd naar hun eigen land. Morgen 07- 04-2021 ben ik precies op de kop 55 jaar in NL,( toen ik Su verliet was het oké.) Ik hoop dat de geld wolven hun gelijk krijgen, maar ik heb mijn twijfel hierover.

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 14. percival
  Ja, daar heb je gelijk in.

  Het gaat bij meer om de boodschap en zkn als deze ben ik dan in onverschillig

  even als moet zijn, huid vd beer.

  maar verder is de boodschap duidelijk

  oa wijziging wet AOW 15 maart 1990, waardoir oa de groep Surineds een gat kregen in hun AOW.
  Met het rijk werd vanaf toen bedoeld, alleen Nederland. Suriname was sinds 25 november 1975 geen deel meer van hef Koninkrijk Der Nederlanden.

  Maar zie dat er Surineds, Rijksgenoten zoals heten vanaf 1954 toen het Koninkrijk Der Nederlanden onstond met de overzeese gebieden in de west.
  Er woonden Surinamers in Ned en er kwamen meer bij in de loop van de tijd toen ze rijksgenoten waren en er zijn nog enkelen die gewoon op 15 maart 1990 door de wet wijziging AOW een gat kregen in hun AOW, omdat ze niet in Nederland woonden.

  Dit is het verhaal in grote lijnen.


  Maak melding

 15. =Alleen mensen in Ned betalen hun premie, maar daar buiten betaalt niemand een cent.

  Straks wordt er ook gevraagd hoe eerlijk dit is als men gaat praten over rechten, maar die groep die buiten Ned woont geen plichten heeft.


  Maak melding

 16. Kat, Surinamers die voor 1975 in Suriname woonden, woonden formeel ezien niet in het buitenland, maar gewoon in het koninkrijk van Nederland. Dat kun je niet gelijkstellen aan een Nederlander die nu vrijwillig in b.v. Ghana of Egypte gaat wonen en werken voor enkele jaren.
  Zelfs de Surinamers die zo stom waren in dienst van het Nederlandse leger in Korea te gaan vechten, zijn intussen allemaal dood (denk aan S. Refos) en Nederland heeft ze nooit een pensioentje willen geven, al was het maar voor de dienstjaren doorgebracht in Korea en later in Indonesie. Nederland zou zich moeten schamen, maar met regeringsleiders, die zich als Pinokkio gedragen en als de duivel liegen om alles wat krom is recht te praten, verwacht ik geen schaamtegevoel van Nederland.


  Maak melding

 17. De AOW wet trad in Januari 1957 in werking en gold voor het Rijk.

  Wat was het Rijk?

  Het Koninkrijk Der Nederlanden, Rijk, onstond. let op! in in 1954.
  Ned, Su, voormallige Antillen. Dus met rijk kan nooit alleen Nederland, zonder Suriname tot 25 november 1975 en de voormallige Antillen worden bedoeld. Su was en de voormallige Antillen is de deel vh Koninkrijk/ Rijk.

  Je kreeg dus op een gegeven moment dat Nederland de Tweede Kamer vindt dat met het Rijk alleen Nederland werd bedoeld en hierdoor Su en voormallige Antillen niet in aanmerking kwamen voor de volledige AOW en de jaren van oa in SU niet meetelden. Op 15 maart 1990 wordt bepaald dat met het rijk alleen Nederland wordt bedoeld. Het AOW- gat ontstond vanaf Su en voormallige Antillianen in Nederland woonden. De periode tussen 1957 – en ze in niet in Nederland woonden kregen ze 2 % korting voor elk jaar.

  Op 15 maart 1990 wijzigde de AOW en was de regel oa van toepassing voor Surinamers. Hierdoor ontstond het AOW gat. Het aantal jaren dat men buiten Nederland in Suriname woonde. Deze mensen waarvan een groep op oudere leeftijd in Nederland kwamen en niet genoeg pensioen met werken had opgebouwd met werken in Nederland.
  , hadden minder geld maandelijks om te besteden, vaak onder het minimumloon om van te leven. Ze moesten het vaak alleen hebben van hun AOW. Met het gat werd het dus erger. Gewoon bittere armoede voor deze mensen. ouderen, ongeschoolden, enz na hun 65 e/o 67 jaar.

  De vraag, was de AOW voor het Rijk? Wat is het rijk? Alleen Nederkand???? of behoorden oa Su tussen 1954 – 25 november 1975 en voormallige Nederlandse Antillen ook tot het Rijk?

  Op 15 maart 1990 werd bij wetzijging met Rijk uitsluitend Nederland bedoeld en waren de overzeese Rijksgenoten in Nederland uitgeschakeld en hadden ze een AOW gat van al de jaren x 2% dat ze niet in Nederland woonden. AOW opbouw begint op je 15 de jaar – 67 jaar in Nederland.

  Als met het rijk, het Koninkrijk Der Nederlanden vanaf 1954 wordt bedoeld, dan hebben Su en voormallige Antlllen recht op 100 % AOW. Omdat ze in Su tot 25 november 1975 Nederlanders waren woonden en voormallige Antillen wonen. Ze hebben dus altijd in het Rijk gewoon. Koninkrijk Der Nedelanden vanaf 1954

  De vlieger gaat niet op voor Nederlanders die buiten het Koninkrijk Der Nederlanden woonden. dus niet in Su voor 25 november 1975 of Antillen

  Als met het Rijk ( 1954. Koninkrijk Der Nederlanden ) Suriname tot 25 november 1975 wordt bedoeld zal Nederland de portemonnee moeten optrekken voor Surinamers die voor 25 november 1975 Nederlanders waren en nu nog leven en recht hebben op deze AOW.
  gemodereerd

 18. Een familielid (die zich van geen kwaad bewust was) van mij kreeg door een vergissing van het AOW kantoor een AOW zonder gat. Toen de Nederlandse staat de vergissing opmerkte, moest zij het teveel ontvangen geld terugstorten voor de overheid. De Nederlandse staat zelf vond dit te gortig, dus kwamen ze een belachelijk bedrag overeen (NF 5) dat ze elke maand achterhielden van haar AOW met gat. Ze wisten dat iemand van over de 75 het teveel ontvangen geld op die manier nooit zou kunnen aflossen, maar voor deze zuinige gierige, rijke Bakras ging het om het principe.


  Maak melding

 19. Ja hier in Suriname gebeurt het zelfde wat je zegt Ram Singh over commissies , en als iets bij de rechter neergelegd wordt duurt het jaren , genoeg voorbeelden hier toch.


  Maak melding

 20. Het water staat aan hun lippen en wat gebeurd er , zeuren over geld waar men geen recht op heeft .
  Is er premie afgedragen , er is al lang over gepraat maar uit niks is gebleken dat we daar recht op hebben .
  1954 zelf bestuur.
  Dammen en dijken ,sluizen en kanalen , gemalen en pompen , gefinacieerd
  Door Nederland terug gerekend naar 1945 dan heeft holland nog een Gods vermogen Suriname tegoed ,daar in ogen schouw genomen van de werk gelegenheid, reken dat eens uit


  Maak melding

 21. Wel de lusten maar niet de lasten van Nederland mensen met een gat ,zijn geen geldwolven.
  Die mensen hebben geen cent te makken, dus waarom geldwolven.
  Het had duidelijke moeten zijn, zoals je kan Nederlander worden ,maar je krijg geen pensioen
  Je gaat armoe lijden als je Nederlander wil worden.


  Maak melding

 22. Kolonialisme, uitbuiting, discriminatie, imperialisme, oorlog, mensenhandel, onderdrukking van derden/ zie USA hoe men omgaat met Afrikaanse -Amerikanen, Inheemsen in Amerika, uitroeien van volkeren, enz. Zie hoe men omgaat met Flora en Fauna in de EU en hoe men vindt dat er ontbossing kan plaats vinden in de derde wereld, maar wel hout/producten wil hebben in het westen, enz

  Hoe zag West- Europa er uit voor dat Coloumbus naar Amerika was vertrokken. Waar komt aardappelen vandaan? Wie zijn aardappels vreters, enz. koffie- thee en chocoladezuipers.

  Waar komen veel grondstoffen vandaan waar vele producten in het westen voor hen gemaakt worden.

  Waarom varen er zoveel schepen naar derde wereldlanden, China, Azië, Afrika.

  Zie hoe het gesteld is met Inheemsen/Indianen, Afrikanen, Aziaten in hun werelddelen.
  enz, enz, enz.

  Als men de mensen in hun thuislanden had gelaten of in West-Europeanen in hun eigen thuislanden waren gebleven en elkaar uitmoorden, zou de wereld er nu anders uitzien.

  Wel andere volkeren willen uitbuiten, maar als het om de rechten van de mensen gaat dan moet je die klootzakken horen janken.

  Zie hoe Nederlanders zijn omgegaan in Indonesië, Zuid (Afrika), Suriname, voormalige Antillen, Brazilië,

  Zie hoe USA is omgegaan met Vietnam, enz.

  En zij willen mensen vertellen over mensenrechten en wat wel goed en wat fout is, wat wel kan en wat niet kan.

  China heeft de toon al gezet en trekt haar eigen lijn. India houdt zich rustig, maar is ook bezig met haar eigen plan.

  f..k you!


  Maak melding

 23. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Commissie ‘onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname’ ingesteld.
  @Passant 7 april 2021 At 12:40.
  Ik ben het volkomen eens met je reactie.

  Want een andere grappenmaker gaf in deze een heel ander en onjuiste reactie op bovengenoemd artikel.
  Deze had het in zijn (reactie) over: dammen en dijken ,sluizen en kanalen, gemalen en pompen, gefinancierd door Nederland.
  Maar ik zeg: Wel met het vermogen die ze uit Suriname hebben gehaald.
  En niet te vergeten: Met de arbeidskrachten van de tot Slaafgemaakte uit Afrika en de zogenaamde contractarbeiders die naar Suriname werden overgebracht.

  En nog een aanvulling op bovengenoemd artikel. Stof tot nadenken.

  En heeft de weduwe van Anton de Kom van de Nederlandse overheid daadwerkelijk een Nabestaande Pensioen met haar 4 kinderen van de Nederlandse Staat tot haar overlijden in 1983 te Suriname ontvangen?
  En het gaat over Petronella Borsboom.
  De laatste rustplaats van de weduwe van Anton de Kom in Suriname.

  Afgelopen week werd de dochter van Anton de Kom, mevr. Judith de Kom 90 jaar oud.
  Je kan haar persoonlijk verhaal ook zien en beluisteren via (kro-ncrv.nl) via (youtube)
  “Het onrecht dat mijn vader is aangedaan is, draag ik mijn hele leven bij me”.

  Er is nimmer in Nederland een “commissie” in het leven geroepen tegen hun eigen witte mensen.
  Je zal je wel afvragen wat ik er mee bedoel.
  Google rustig naar het volgende artikel en lees het rustig door.
  Vervolgens mogen jullie je eigen conclusie in deze trekken.

  De Dokwerker
  De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam.
  Eens een Duitser, altijd een Duitser.

  Maar wij zullen wederom wachten op het resultaat van deze “commissie”.
  Want dan zijn velen hier reeds naar het HIERNAMAALS.


  Maak melding

 24. @Passant
  Het koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 1815 Het statuut is van 1954 die de koloniën meer zelfstandigheid gaf.Nu geldt het alleen voor het Caraibisch deel van Nederland.


  Maak melding

 25. In 1954 werd de koloniale relatie tussen Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen beëindigd door de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname en de Nederlandse Antillen kregen beiden de status van land en daarmee onder andere autonomie op het gebied van binnenlands bestuur.[11

  De acte van bevestiging werd op 15 december 1954 in de Ridderzaal plechtig ondertekend door koningin Juliana en op 29 december 1954 officieel afgekondigd. De verjaardag van het Statuut wordt elk jaar op 15 december op Koninkrijksdag gevierd.

  Bron: Wikipedia/ Het statuut

  Het artikel gaat AOW en met het statuut waren Suriname, voormalige Antillen en Nederland vh Koninkrijk Der Nederlanden. Dus kan met met het rijk onmogelijk vanaf die datum alleen Nederland bedoelen. Ik haal zaken aan waar Suriname en de Antillen met deze AOW te maken hebben, gelet op het Rijk vanaf 15 december 1954, d.m.v. het statuut.


  Maak melding

 26. nee, omdat de bijdrage aan de AOW gekomen is uit de inkomens, verdiende inkomens, salarissen van werknemers. het is dus geen gratis geld, degenen die de uitkering ontvangen, hebben gedurende hun gehele leven daar de premie voor betaald, vanaf hun 15e levensjaar. als suriname ditzelfde systeem had toegepast, was er misschien een mouw aan te passen geweest, dat weet ik niet. nogmaals: de AOW-pot is ingelegd door werkenden, voor zichzelf, en anderen die hier woonden hebben ervan meegeprofiteerd. waarom heeft suriname toen daar niets mee gedaan? te druk om zichzelf te identificeren als koelie en blakkaman en jampanesie en snesie en ingie? schuld zoeken in suriname, laat ons zien of hier een oplossing voor komt, en inderdaad: hoe groot is de groep?
  gemodereerd

 27. Dre: Willem Drees had dit in het leven geroepen voor alle nederlanders, die vanaf 15 t/m 65 jaar in nederland hebben gewoond. En dat is of je gewerkt hebt of niet. Mijn schoonzus is bakra, heeft geen dag gewerkt, maar ontvangt samen met haar man volledige AOW. En inderdaad welke surinaamse politicus heeft toen zijn of haar mond opengedaan om dit te regelen voor landgenoten overzee. Voor nederland zijn overzeese landen verweggie stan. Ze gaan echt hun best niet doen voor surinamers, antilianen enz. De kolonieen waren alleen maar goed om rijkdommen te vergaren voor hun eigen land. En als er niks meer valt te halen, wordt je als land onafhankelijk verklaard en wordt je achtergelaten als wees, met mensen, die geen snars hebben begrepen hoe je een land moet leiden. En je hebt gelijk, de meeste mensen zijn al oud, wij zijn ook al oud, maar proberen zo goed mogelijk te overleven. Ik wordt 70 jaar en doe nog steeds elke ochtend een dubbele krantenwijk. Aan de ene kant is het heel triest, maar mijn omstandigheden wijt ik niet aan de nederlandse regering, meer aan mijn eigen ouders en een prachtig land waar ik vandaan kom, maar slechte regeerders had, waardoor je weg moest. En ik word heel verdrietig als ik lees hoe het in Suriname is. We sturen spullen naar familie die daar nog wonen. Als je verhalen leest, dat kinderen geen eten hebben, dan draait je maag om. Suriname zo’n mooi land, helemaal kaal gevreten.


  Maak melding

 28. Het Universele Basis Inkomen (UBI) komt er. Iedereen die niet werkt, krijgt geld, maar met 1 voorwaarde: volledige gehoorzaamheid aan de regering! Dus als ze je verplicht willen prikken tegen Covid, dan moet je gehoorzamen! Zo niet, dan ook geen UBI.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.