Openbaar Ministerie en Belastingdienst Suriname slaan handen ineen

17
Openbaar Ministerie en Belastingdienst Suriname slaan handen ineen
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de directeur der Belastingen, Ismaël Kalaykhan hebben op 15 maart 2021 een convenant getekend.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Surinaamse Belastingdienst hebben de noodzakelijkheid ingezien om te komen tot een samenwerkingsverband. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de directeur der Belastingen, Ismaël Kalaykhan hebben op 15 maart 2021 een convenant getekend. Dit convenant beoogt samenwerking om fiscale fraude te elimineren. Het parket van de procureur-generaal en de fiscus zijn nu gerechtigd om informatie met elkaar uit te wisselen.

Het OM heeft in de afgelopen jaren bij herhaling een aantal strafzaken onderzocht. Een deel daarvan heeft het OM kunnen vervolgen bij de kantonrechter. Bij een deel van deze strafzaken is namelijk gebleken dat er sprake is geweest van verrijking door verdachten, zonder dat het instituut voldoende in staat is geweest om het onrechtmatig verkregen vermogen genoegzaam zichtbaar te maken en het afromen daarvan middels strafrechtelijke bepalingen tot stand te brengen.

Procureur-generaal Baidjnath Panday benadrukt dat er in de wereld mechanismen zijn ontwikkeld die erop toezien dat er naast strafrechtelijke interventies om daders zichtbaar te maken en aan te pakken er ook fiscale interventies mogelijk moeten zijn. Dit, wanneer justitie en de fiscus beiden het oogmerk hebben om te stuiten op het illegaal verkregen vermogen uit strafbare handelingen. De hoogste vervolgingsambtenaar stelt dat het ook de bedoeling is om het illegaal vermogen ten voordele van de staat af te pakken. 

De directeur der Belastingen merkt op dat samenwerken van eminent belang is. “Wanneer je niet samenwerkt, bereik je het doel niet dat je wilt behalen. De financieel-economische wereld in Suriname moet veilig worden gemaakt. “Wij moeten gaan focussen op mensen, die zich niet houden aan wet en regelgeving. Binnen de wettelijke mogelijkheden moet crimineel vermogen afgepakt en teruggebracht worden in de boezem van de staat”, benadrukt directeur Kalaykhan. De Belastingdienst zal zo effectief mogelijk ingezet worden ten gunste van de Staat.

De samenwerking tussen beide instituten kan gekenmerkt worden als historisch.

17 REACTIES

 1. Beste mensen op wie stemmen we.. Het is belangrijk . De verkiezingen voor het Nederlandse parlement is deze week. Let op. Stem op de partij die U denkt dat het voor U wat betekent… Nu en in de toekomst.. Rutte lacht weg als een journalist hem verwijt dat de VVD lijst uit rijke witte mensen bestaat.. Een subgroep uit de quote 500 lijkt het ..Mensen kijk en vraag wat interessant is voor U.. . Neem nou GroenLinks.. “Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over het klimaat en de leefbaarheid op onze aarde en zijn erg bezig met inclusiviteit en diversiteit”.. Is dit wat U wilt.. U wilt meer.. U hebt gezien dat de kinderopvangtoeslag een regelrechte vloek is geworden… Ook de CDA heeft het geweten.. CDA is in het verleden vaak genoemd als instructeur voor negatieve politiek in Suriname.. . U kent de bemoeienissen.. van vroeger.. Dus nogmaals mensen het wordt een moeilijke keuze maar laat Uw stem horen… . “Maar we hebben daar geen stem in beslissingen ,, nee.., dat is geen positieve gedachten-goed.. u kunt wat meer.. ,.’’Mensen voor nu sterkte en kracht en vergeet je mondkapje niet…


  Maak melding

 2. Eindelijk!!! Dan kunnen heel wat mensen aan de tand gevoeld worden.Laat ze maar bewijzen hoe ze aan hun verkregen rijkdom gekomen zijn.DB,Abrahams ,Bouterse-Waldring laat ze maar met de billen bloot gaan


  Maak melding

 3. Hmmm. Inderdaad goed nieuws. Heel veel mensen gaan nu moeten verantwoorden. Dan ga je zien dat niet eens 5% van de grootvermogenden aan de rijkdommen is gekomen door “eerlijk” en “hard werken”…

  Ik voorspel wel heel veel sabotage en intimidatie in het speurwerk. In elk kamp zitten er namelijk corruptievelingen…


  Maak melding

 4. Eindelijk zicht op einde corruptie. Goedoe pa gekke lonnie kandidaat #1. Kijk naar de rijkdommen van de douane in vergelijking met hun inkomen. Even alle rekeninghouders uit Suriname in Zwitserland nagaan.


  Maak melding

 5. yu no kan poti puspusi luku merki.
  Dit initiatief is veel te laat en politiek gericht.
  De OM moet zich niet bezighouden met overheid structuren om inzage te kunnen krijgen.
  De DNA moet de wetten maken en het testen en uitvoeren, en iedere organisatie is verplicht invulling te geven aan het verzoek van een rechterlijke macht. Dus speciaal afspraken maken door de OM met de belasting dienst, lijkt alleen maar op afspraken maken voor corruptieve handelingen.
  Waar blijft de DNA?
  Wie roept deze OM tot orde?
  Heeft de DNA geen werkarmen die dit zouden moeten oplossen?
  Is dit het alternatief voor de deviezen wet die in de DNA was weggestemd, op verzoek van deze zelfde OM?
  Ai tiengi, tiengi tiengi.
  Het volk wordt op alle fronten, monddood gemaakt, zelfs in de DNA.


  Maak melding

 6. Er is geen zicht op einde corruptie, de corruptie wordt eigenlijk gestructureerd en gefaciliteerd.
  Boefdraad en van Trikt zijn eigenlijk kruimeldieven, want ze handelden in strijd met de wet, nu wordt de wet aangepast om vrij en blij zaken te regelen.


  Maak melding

 7. Beste Mensen

  Geldt Dit Ook Voor Dilp Sardjoe.. Kirpalani. kuldipsing. Ronnie Brunswijk. Desie Bouterse.

  Mi No Dinkie

  Deze Wetten Gelden Niet Voor De Gene Die Kontakten Hebben Aan De Top In Suriname

  Dit Is Suriname Nanno 2021


  Maak melding

 8. Bezte Mensen

  Gelden Deze Wtten Ook Voor . Dilp Sardjoe.. Kirpalanie.. Desie Bouterse
  kuldipsing. En Ronnie Brunswijk

  Mi No Dinkie

  Deze Wtten Gelden Alleen Maar Voor Mensen Die Geen Kontakten Hebben
  Aan De Top In Suriname

  Dit Is Suriname Anno 2021


  Maak melding

 9. Crimineel geld waarmee spullen worden gekocht noemt men witwassen, en als de structuren er komen dan kan dit zwart geld van drugsdealers inderdaad bij de crimineel op een bankrekening worden gezet, en hij blijft maar kopen omdat hij moet blijven witwassen, daarom kan Su niet overgaan tot het produceren van niets.


  Maak melding

 10. “Ik heb me nooit beziggehouden met gronden in Para. Dit kon ook niet vanwege de structuur, die in het leven was geroepen via ROGB. Dus ik kon mij nooit bezig hebben gehouden met grond,” zegt Vreedzaam in gesprek met Suriname Herald.

  Niet in de persoon van Vreedzaam maar achter de schermen bezig zijn zoals de ex first lady met haar stichting naast Palmentuin

  Waarom er nog steeds geen instelling, zoals in Nederland de FIOD, in het leven wordt geroepen om follow the money en fiscale en financiële fraude op te pakken en vooral onteigening van bezittingen verkregen uit fraude.

  Follow the money bij de zaken aan de Kleine Dwarsstraat o.a. D’Bar en Margaritas pool door je af te vragen wie de “echte” eigenaars zijn en DNA leden en de familie relatie met (denk maar aan bijvoorbeeld Bouva)


  Maak melding

 11. Openbaar Ministerie en Belastingdienst Suriname slaan handen ineen.

  Ik hoop dat het in de PRAKTIJK ook veel RESULTAAT zal opleveren.
  Want niemand mag beschermd worden.
  Er mag ook geen enkel onderscheid in deze worden gemaakt.

  Want vanaf 1980 tot heden hebben CRIMINELEN, BOEVEN en andere SCHURKEN zich enorm verrijkt in Suriname.
  Er zijn reeds enkele namen genoemd in verschillende reacties.

  Ik hoop dat er ook stevige vragen hierover worden gesteld in het DNA.
  De heer Edward Belfort moet steeds vragen hierover stellen in DNA en dienen alle onderzoeken in deze worden bekend gemaakt.

  Ook Mahinder Jogi moet het zelfde doen.
  En niet te vergeten. Ook DNA lid van de NPS mevrouw Etnel.

  Maar de regering moet het ook heel snel in behandeling laten nemen in DNA.
  En ook voortvarend te werk gaan middels een WET.
  Aan pakken die CRIMINELEN en BOEVEN.

  Ik weet niet hoe het precies gesteld is in Suriname over het gesjoemel met de import van Brandstof.
  Volgens mij wordt reeds jaren belasting hierin ontdoken.

  Ik las toevallig een artikel hierover uit Guyana.
  Daar zijn ze aardig bezig bepaalde zaken aan te pakken.
  Bron: (stabroeknews.com) 16-03-2021
  Brandstofbelastingonderzoek: GRA zegt dat Sol $ 3,3 miljard moet betalen.

  De Guyana Revenue Authority (GRA) heeft wat lijkt op een sommatiebrief naar SOL Guyana Inc (Sol) gestuurd met de opdracht om onmiddellijk meer dan $ 3,3 miljard aan accijnzen en rente te betalen na een onderzoek naar belastingvrijstellingen op de invoer van brandstof.

  De bedragen zijn volgens GRA afkomstig van Sol’s vermeende misbruik van het Permits for Immediate Delivery (PID) -systeem door van belasting vrijgestelde brandstof te vermengen met brandstof die niet of gedeeltelijk is vrijgesteld om te voorkomen dat de op de vereiste basis verschuldigde belastingen moeten worden betaald.
  Ze hebben specifiek betrekking op het vermeende misbruik van brieven met belastingvrijstelling die zijn afgegeven aan Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), de dochteronderneming van ExxonMobil die actief is in Guyana

  “SOL Guyana Inc. gebruikte de belastingvrijstellingsbrieven van EEPGL om hoeveelheden gasolie in te voeren en in te voeren … tegen een lager accijnstarief, en slaagde er niet in de volledige bedragen aan [EEPGL] te leveren zoals vereist …

  Deze handeling op zichzelf is een flagrante veronachtzaming van de wetten die worden toegepast en de belastingautoriteit zal het niet goedkeuren en toestaan ​​dat de overheidsinkomsten worden gebruikt als ‘omzet’ of op een dergelijke manier, ”stelt de brief van 9 maart.

  Dus stof tot nadenken m.b.t. de situatie in Suriname.


  Maak melding

 12. In Suriname ontbreekt de kennis omtrent vermogensvergelijkingen. Als deze kennis aanwezig is krijgt Suriname de mogelijkheid om fraude niet te voorkomen , maar effectief te bestrijden en op te heffen. Deze kennis moet wel omgeven zijn door zekerheden. Elke burger die ervan op de hoogte is dat hij door de staat makkelijk gecontroleerd kan worden zal zich zeker enkele keren bedenken alvorens in de fout te gaan.
  Wat heb je nodig om dit controlemiddel (vermogensvergelijking) goed toe te passen.
  Om te beginnen een goede rechtspraak waar men beroep kan instellen want het zal zeker beroepzaken regenen.
  In de tweede plaats goed opgeleide belastinginspecteurs want het werkt zeer storend , zoals in mijn geval, wanneer je tot de conclusie komt dat de gecontroleerde meer kennis in huis heeft dan de controleur.
  Goed functionerende overige belastingwetten waarop de controleur kan terugvallen. Te denken aan: Vermogensbelasting, kansspelbelasting, erfrecht – en schenkingsbelasting. Waarom? Omdat er vermogensexplosies kunnen plaatsvinden , die op deze wetten betrekking hebben.
  Een stabiele Economie met geen galopperende koersen. Het stoort wanneer een pand bv in jaar 1 een ton waard is en in jaar 2 : 1 miljoen en dat deze vermogensstijging is veroorzaakt zuiver en alleen door inflatie. Uniformering van de regels met betrekking tot de waardering van het onroerend goed. Het leidt zeker tot heftige discussies wanneer de ene taxateur een pand waardeert voor 1 miljoen en een andere voor 1 ton. Vele van deze discussies zullen zoals reeds vermeld via de rechter uitgevochten worden en dat siert de belastingdienst niet en de burger zal alleen maar erger geirriteerd raken.
  Na deze inleiding een voorbeeld van een vermogensvergelijking in het kort

  Vermogen jaar 2 volgens belastingaangifte x
  Vermogen jaar 2 idem y

  Vermogenstoename x-y
  Af: vermogensstijgingen, die geen ontvangsten zijn -a
  Bij vermogensdalingen die geen ontvangsten zijn. +b

  Genormaliseerd vermogen x-y-a+b
  Af prive gebruik (genormaliseerd) -p

  Nog te verklaren vermogensstijging. x-y-a+b-p

  Natuurlijk is deze opstelling zeer eenvoudig. Rekening moet nog worden gehouden met
  Ontvangen erfenissen en schenkingen, gewonnen loterijen, gedane giften, niet aftrekbare fiscale posten en niet belaste fiscale inkomsten, waardestijging aandelen en obligaties en aan alle andere zaken die een zuivere vermogensvergelijking kunnen vertroebelen.
  En als de belastingplichtige geen aangifte vermogensbelasting heeft ingediend dan zal de controleur deze zelf moeten opstellen.
  Dus Fraudeurs van Suriname: opgepast!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 13. Lastig met zulke overheden ook in guyana suriname en nl de bakra ’s ook heel erg raken in trance als ze horen dat je veel vermogen of geld hebt. Net als of ze drugs hebben gebruikt netals mij faya pepre buren die drugs gebruiken en intrance zijn altijd zieke gestoorde mensen in nl. Money yank yank money in trance duivels.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.