COVID-19 maatregelen Suriname iets versoepeld

10
Lockdown-controle in Suriname
Archieffoto: controle door de politie.

De Surinaamse regering heeft vandaag besloten om de COVID-19 maatregelen iets te versoepelen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei dat tijdens een persconferentie. De maatregelen zien er vanaf vandaag als volgt uit:

Maatregel 1
Het uitgaansverbod is vanaf woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 februari 2021 ingesteld van; 
• Maandag tot en met donderdag van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. 
• Vrijdag, zaterdag en zondag van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. 
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan tien (10) personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!) Illegale feesten zullen aanzienlijk beboet worden.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dertig (30) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid-19 maatregelen. 

Maatregel 4
Alle NON-Contactsporten (met inbegrip van individuele sportactiviteiten) zijn toegestaan onder strikte naleving protocollen. Contactsporten zijn niet toegestaan.    

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
In de periode van woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 februari 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:
De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek
a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; van maandag tot donderdag is afhalen mogelijk tot 8 uur pm en levering tot 10 uur pm. Vrijdag, zaterdag en zondag is afhalen mogelijk tot 6 uur pm en levering tot 10 uur pm
b. nachtclubs, dancings, discotheken indoor dining en dergelijke;
c. bordelen;
d. bars;
De navolgende sectoren zijn open voor het publiek
a. casino’s;
b. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
c. kansspelkantoren;
d. recreatieoorden;
e. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
f. kappers, kapsalons en barbershops.

Maatregel 7
De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID19 varianten, een gevaar vormt. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten. 
De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
a) Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
b) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10
Alle overheidskantoren zijn in de periode van woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 februari 2021 opengesteld op basis van minimale bezetting. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA)

Maatregel 11
Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12
Het is eenieder, verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden. 

Maatregel 13
Er mag per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken

Maatregel 14
GLO scholen zullen wederom opstarten vanaf maandag 15 februari 2021 onder strikte naleving van de geldende Covid-19 protocollen voor het onderwijs. Afhankelijk van de trend zal over 1 a 2 weken besloten worden het vervolgonderwijs op te starten. 

Maatregel 15
Markten mogen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van de marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie. 

Maatregel 16
Alle winkels dienen minstens 1 uur voor de aanvang van de avondklok hun deuren te sluiten voor het publiek.

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:
1. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.
2. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden
3. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden.

Opmerking
In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat, bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend, nog stringentere maatregelen zullen volgen. De trend m.b.t. de infecties zal bepalend zijn. 
De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is. 


10 REACTIES

 1. Beste mensen mijn commentaar begint na het lezen van enkele artikelen op een differse Surinaamse nieuws platforms.
  Ik zal op elk van de artikelen ingaan die mijn aandacht hebben getrokken in de afgelopen tijd.
  1. In het kader van “Transparantie en Anti-Corruptie” zijn er de afgelopen maanden heel wat ontdekkingen dedaan & heel wat gasten op het matje geroepen door niet alleen het CLAD maar ook andere instanties.
  Hierdoor heeft de Procereur Generaal heel wat werk voor zich liggen.
  Ik hoop wel dat we niet de main focus gaan richten op het bogvenstaand maar ook zelfsprekend een firm grip gaan hebben op de sittuatie in het land en de COVID-19 pandemie. “Good Job. Credit is given where it’s due.”

  2. DC instaat dispensatie te verlenen.
  Heb ik soms de memo gemist of wordt dispensatie in het algemeen nogsteed verleend door NCMT. (in samen spraak met het DNV en Ministerie JUSTPOL)
  Tijdens de Total Lockdown in het weekend zijn er toch winkels open want het is simpel weg nodig. Maar waar zijn die DC’s dan?
  Of zijn die hun taak omschrijving soms vergeten?

  “Een districtscommissaris (dc) is in Suriname een bestuursambtenaar en het administratieve hoofd van een district. De belangrijkste taak die de dc reglementair heeft, is de handhaving van de openbare orde en rust.
  Hij of zij ontvangt de richtlijnen van de minister bevoegd over de districten en/of decentralisatie.
  Onder eindtoezicht van de procureur-generaal is de dc belast met de rechtelijke en administratieve politie en de verstrekking van vergunningen. Voor bezwaren ten aanzien van verleende vergunningen is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk. Daarnaast initieert een dc projecten die het ter financiering voorlegt aan de minister van Binnenlandse Zaken.
  Een dc valt onder de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Hij heeft autonome bevoegdheden die hij moet uitvoeren op grond van de Surinaamse wetgeving en heeft de leiding over het districtscommissariaat. Als bestuursorgaan vertegenwoordigt hij alle ministeries in het district. Hij is hoofd van het stembureau, hulpofficier van justitie, ambtenaar van de burgerlijke stand, raadsvoorzitter en leidt het bestuur. Hij wordt ook wel een burgervader genoemd, vanwege zijn rol om te waken over de belangen van de inwoners. Dit zou hij ongeacht politieke, religieuze en etnische geaardheid moeten doen.” – bron: Wikipedia
  3. Kunnen wij nagaan wat voor “baccove winkel” het is bij het B.O.G.
  In totaal zijn er 42 beveiligings bedrijven voor quarantine bewaking geselecteerd.
  – Worden deze bedrijven van te voren gescreened?
  – Is het beveiligings personeel “gaurds” hierin opgeleidt?
  – Worden de juiste procedures gehanteerd door het gaurds?
  – Zijn die procedures er ook zwart op wit?
  Of bouwt men op het “Protocol” dat 1 bladzijde lang is.

  Kortom het wordt een gaos waarbij een ieder die belang heeft wat centen te verdienen een “security bedrijf” opricht en morgen ook quarantine bewaking levert aan de buitenlander / repatriant.
  3. Corruptie binnen het NCCR hadden we moeten verwachten.
  – Wordt onze goede Kolonel ook klaar gestoomd voor de PG?
  – Is er eninge documentatie gepubliceerd over het kapitaal. Jaarverslag?
  – Hoe staat het met de Helicopter die ingezet werdt?
  – Waarom is er nog geen overzicht van die boete’s die geeind worden bij overtredingen? Moet men die nupas gaan registreren en verwerken?
  4. De kwestie Akiemboto en NV. SurFin moeten ons niet afleiden van het pad. Ongeacht hebben wij nogsteeds te maken met een pandemie.
  8. De economie ligt plat momenteel.
  Gooi het open. Geef meer voorlichting en voer meer controle uit.
  De CDS zal hierbij zijn diensten moeten uitbreiden en zijn personeel operationeel in het veld zichtbaar laten zijn.
  Wij kunnen als samenleving niet alleen bouwen op een persconverentie.
  Er heerst nu een rage van informatie delen die niet berust op de waarheid.
  – Hoe paken wij als land dat aan?
  – Gaan wij de handelingen van onze buurlanden simpel weg nabootsen?

  5. Men verandert van PFizer naar AstraZeneca.
  Wordt er wel nagegaan als de
  “Wij willen elke optie benuttigen om aan een vaccine te komen”
  Keyword: EEN VACCINE – wat als de studie strax bewijst dat het AstraZeneca niet geheel effectief is? – Gaan wij dan weer roullete spelen ?
  Worden de gelden uit het COVID nood fonds afgetrokken?
  – Wat is het exact bedrag voor de 108.300 vaccines ?
  – Worden die gratis aangeboden aan de surinaamse samenleving?
  – Heeft men door dat Israel ook een alternatief gevonden heeft?
  – SLOT –
  In quarantine zitten doet men in gesloten ruimte en niet open lucht dekzeil kamertjes van 2×2 op KKF Terein.
  Wij overtreden hierbij onze eigen procedure als het gaat om samenkomsten.

  Ik verwijs hierbij naar de ervaring gedeeld door enkele COVID-19 patienten die genezen verklaard zijn binnen 7 / 14 dagen.
  Ano moro bun mi ta oso dan neem ik geen Vaccine?
  Vooral als het gaat om al die effecten die het met zich meebrengt.
  Of heeft men dat niet door? #proefkonijn.
  gemodereerd

 2. Vermakelijksheidgelegenheden. Wat verstaat men daaronder?????
  Wat vr idioterie is het dat bepaalde dagen 7 tot 5 is????
  gemodereerd

 3. Sommigen zijn besmet met coronavirus en toch gaan ze de straat op om boodschappen te doen. Vreselijke toestanden.
  gemodereerd

 4. Gisteren was het aantal besmettingen na weken aardig omlaag. Van de 195 testen die uitgevoerd zijn het afgelopen etmaal, zijn 29 positief. Dit is bijkans 15%, veel hoger dan gisteren, waarbij 8.3% was genoteerd. Was te vroeg om te juichen. Laten we hopen, dat het weer omlaag gaat. Helaas vandaag weer 1 dode. 10 februari,10 mensen overleden sinds begin van het jaar gemiddeld 1 persoon per dag. Niet mooi. Sterkte aan de familie.


  Maak melding

 5. Selectief beleid. Een persoon per gezin naar de supermarkt, terrassen gesloten. Casino’s echter en markten niet…..was het virus (volgens de officiële lezing) niet ontstaan op een markt. We weten inmiddels ook dat besmettingen voornamelijk in gesloten ruimte plaats vindt. Markten en casino’s dus dicht en openluchtterassen open. Dit is geen corona maar een economische maatregel


  Maak melding

 6. @Malang, rekenen is niet mijn sterkste kant, maar als er volgens jou sinds begin van het jaar elke dag 1 Corona dode zou vallen, dan had de teller op 41 moeten staan. En niet op 10 zoals jij beweerd.
  @Luciën, je zou nog wel eens gelijk kunnen hebben met die bewering. Sommige dingens zijn zo voorspelbaar. Dat geldt ook voor de mensen die na de vaccinatie komen te overlijden. Oorzaak: onderliggende klachten, yeah right.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.