VSB: Gefaseerd uitdiepen Suriname rivier goede eerste stap

8
Bosjebrug in Suriname

[INGEZONDEN] – In januari 2021 heeft het Ministerie van Openbare Werken in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) een aanbesteding gehouden voor baggerwerkzaamheden voor de Suriname rivier. Alhoewel de VSB en in het bijzonder de sector Transport niet direct betrokken is geweest bij de voorbereiding voor deze aanbesteding, heeft zij uiteindelijk wel inzage mogen hebben in de “Scope of Works” voor dit baggerproject.

Op basis van verkregen rapportage, is de “Scope of Works” opgedeeld in twee delen waarbij het belangrijkste doel is het uitdiepen en verbreden van navigatiekanaal(30 km) in de monding van de Suriname rivier tot Braamspunt, terug naar 4.5 meter chartdatum (LWS). Het tweede deel houdt in “Maintenance Dredging” voor het onderhouden van de verplichte baggerniveaus langs de vaargeul – 68km – voor een periode van twee jaar. Eveneens wordt aangegeven dat er een tweede fase wordt beoogd waarin er verdere verdieping van de vaargeul inclusief onderhoud zal plaatsvinden. Er is verder geen informatie verstrekt ten aanzien van deze tweede fase.

Gezien de huidige economische situatie en de afname van de ladingvolumes en de beperkingen voor het scheepvaartverkeer, is de VSB voorstander van een project dat de bestaande import/export volumes op een kostenefficiënte manier kan ondersteunen. De rederijen hebben meerdere malen aangeven dat ze meer diepgang nodig hebben ter maximalisering van de belading van het schip. Met de huidige diepgang is een efficiënte belading en inzet van hun schepen zeer moeilijk. Er kan niet regelmatig lading voor import/export vervoerd worden met als gevolg langere wachttijden in transit havens en verhoogde kosten. De verwachting is dat rederijen met een verbeterde diepgang het aanbod van import/export ladingen efficiënter kunnen verschepen met de op de Suriname route ingezette schepen. De dredging fee welke geïnd zal worden als compensatie voor het bagger project verdient echter nog de nodige aandacht om een te hoge spin off op de consument te mitigeren.

De VSB is zich bewust van de recente ontwikkelingen in de offshore olie-industrie en de behoefte van deze sector voor meer diepgang. De VSB ondersteunt de gefaseerde aanpak waarbij het algemeen economisch belang voorop wordt gesteld en dat deze eerste fase van het Suriname rivier baggerproject (2 jaar) zal dienen als bagger kennis opbouw voor de maritieme autoriteiten zodat de volgende fase “Scope of Works” afgestemd kan worden op de nieuwe economische ontwikkelingen (3-5 jaar). Het gefaseerd uitdiepen van de Surinamerivier, zoals beschreven in de huidige aanbesteding, en het hiermee volgen of aanpassen op de (eventuele) behoefte van de economische ontwikkelingen is een goede eerste stap. Het maakt economische ontwikkeling mogelijk en voorkomt hoge investeringen in projecten die (nog) niet nodig zijn.

De VSB heeft kennis genomen van de trend waarbij de beperkte diepgang wordt aangegeven door dienstverleners aan de offshore industrie om Surinaamse havens niet te kunnen gebruiken. De VSB wil de overheid erop attenderen dat er genoeg voorbeelden zijn in de wereld waar er wordt gewerkt met gelijksoortige diepgang condities, zoals in ons buurland Guyana. Het is met name belangrijk voor deze industrie dat de vaargeul goed onderhouden wordt en met een eerste fase verdieping tot 4.5 meter en aansluitend continue onderhoud en dieptemetingen hieraan voldaan wordt.

Het algemeen belang van Suriname moet voorop gesteld worden. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voldoende mogelijkheden voor lokale bedrijven gecreëerd worden, bij de off shore olie industrie in de toekomst.


8 REACTIES

 1. Een goede zaak, gefaseerd uitdiepen Surinamerivier vanaf de monding tot de haven van Paranam, maar men kan best 10 – 25 km vanaf de monding van de Surinamerivier een eiland opspuiten opspuiten dat gaat dienen als diepzeehaven voor de kust van Suriname.

  Natuurlijk is er een studie hiervoor nodig rekening houden met de Guyanastrooom, Flora en Fauna, enz.

  Men moet niet op een paard gokken als het gaat om de economische betekenis van het water/diepzeehaven voor de kust van Suriname.

  Het is al bewezen dat de schepen die deze eiland/diepzeehaven zullen aandoen er zorg voor gaan dragen dat de kosten terug verdiend zullen worden.

  De hoogste tijd dat men nu de knoop doorhakt. Er is genoeg kennis in huis in Nederland met de aanleg van eilanden voor de kust van landen (inter)nationaal. De betrekkingen tussen Suriname zijn aan het herstellen, de aardolie-gasvoorraden in Guyana en Suriname bieden ook goede vooruitzichten. eveneens als de weg van Manaus naar Guyana-Suriname en voor transport van goederen naar Frans-Guyana over de weg.

  Vertrouwen op eigen kunnen en het ijzer smeden als het heet is.

  Bruggen over de grensrivieren, goede wegen, verbeteren van de Oostwestverbinding, idem weg van Apoera naar Zanderij.
  idem de International JAP-luchthaven op Zanderij upgraden.


  Maak melding

 2. De betrekkingen tussen Suriname en Nederland, Guyana zijn aan het herstellen, de aardolie-gasvoorraden in Guyana en Suriname bieden ook goede vooruitzichten, eveneens als de weg van Manaus naar Guyana-Suriname en voor transport van goederen vanaf de diepzeehaven naar de nieuwe haven met kleine boten en vandaar over de
  Oostwestverbinding naar Frans-Guyana. Heen en terug, voor verdere transport elders.

  De diepzeehaven voor de kust van Suriname is van de drie Guyana’s ( Guyana, Suriname en Frans-Guyana) de meest geschikte plaats voor de aanleg van een diepzeehaven/eiland in Zuid-Amerika naar het Noorden de EU. De korste weg naar de EU en ook de goedkoopste financieel-economisch. Alleen moet Guyana hiervan overtuigd worden en ze over de streep halen de diepzeehaven/diepzee eilandhaven voor de kust van de Surinamerivier in zee aan te leggen.


  Maak melding

 3. @Passant

  Een frans bedrijf heeft het plan voor een offshore service, fishfarm, energie, overslag eiland al gereed.
  Het ging niet door omdat de Total het olie aanbod in hun zeegebied niet interessant genoeg vond.

  Ik ga weer eens zoeken wie het waren. Ze waren bij een seminar van Marin (Wageningen) over drijvende eilanden.


  Maak melding

 4. Daar vreesde ik al voor.

  Er is al een plaats voor dd kust van Paramaribo in zee waar aardolie – en gasvoorraden zijn. Hoe groof is nog afwachten

  De multinationals , ook in Guyana zullen never nooit toestaan dat er in hun blokken waar aardolis en gasvoorraden in grots hoeveelheden voorkomen een diepzee eilanx wordt gespoten. De blokken zijn aan hun afgestaan tot er geen cl aardolie meer in is.

  De veiligheid is erg belangrijk en het risico gaan deze bedrijven nief nemen dat de overheid daar daden in hun beheersgebied komt verrichten.

  Staatolie/ de Surinaamse Overheid moet nagaan of zij in gebieden did al aan olie multinationals zijn afgestaan nog ruimte hebben om daar een diepzeehaven/ eiland te bouwen.

  Het ziet er niet best uit voor de diepzee eilandhaven waar velen over praten en dromen of dit gerealiseerd zal worden.

  De ecomonische waarde/ betekenis van het water/eiland diepzeehaven lijkt een gemiste kans nh al de blokken al in handen zijn vd olis multinationals.

  Suriname heeft dus weer de boot gemist.


  Maak melding

 5. klopt rbrown , was het niet jou baasje bouta die een contract met een chineese stoomschip baggerschuit heeft afgesloten voor veel geld en met een wurgcontract , en nog niets betaald had , en die chinezen hebben ook niets uitgevoerd , wel gaf die baas van jou hout concessies uit aan andere chinezen voor leningen , en deze chinezen vernietigen ons regenwoud en zo wordt de natuur ontwricht met alle gevolgen van dien , maar het zal jou een worst zijn want de laatste twee jaren is toch niets positiefs in Suriname ondernomen , zie de voorbeelden .


  Maak melding

 6. @passant.
  De multi nationals hebben exploratie en exploitatie rechten en hebben geen recht dat zij bepalen wat er daar gebeurd.
  waar de olie nu gevonden word is het dieper dan 1 kilometer dus daar wordt echt geen eiland op gespoten.
  BTW het franse plan stond op de rand van diep en ondiep en moet opgebouwd worden met zogenaamde caissons (betonnen drijvende blokken) die gevuld worden met water en zand zodat ze op de bodem komen te staan en er een klein eindje in zaken. Vacuum anker techniek. Met die blokken vormen kades en en fundaties voor de dingen die men nodig heeft.
  Door dicht bij de rand van diep en ondiep te plannen kunnen ze een energie centrale op zetten die werkt op basis van water uit de diepte. Een dergelijk eiland heeft meerdere functies:
  1>> Afzetten en ophalen van vracht voor de kleinere havens aan de kust. Overslag haven.
  2>> Service haven voor de Olie platforms en FPSO’s (Floating Production Storage Offload voorzieningen (bevoorrading/ boodschappen doen kost dan veel minder tijd om dat de haven aan de wal een dag varen verder weg ligt en niet alles per helikopter gaat (te duur).
  3>> Haven voor de station scheppen (evacuatie) die voor calamiteiten altijd bij een FPSO liggen.
  4>> Fishfarm support haven.
  5>> Veiligheid voor Helicopters (uitwijk locatie).
  6>> Energie fabriek

  Ik ben er van overtuigd dat een dergelijke voorziening Suriname veel kan opleveren aangezien er enorm veel mensen op de FPSO’s werken 24/7 en permanent aan en afgevoerd moeten worden en goed moeten eten en een deel van hun R&R (rest en relief) lokaal zullen gaan genieten voor dat ze elke 3 maanden lang naar huis mogen in de Filipijnen etc.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.