zondag, mei 26, 2024
HomeNieuws uit SurinameBEP niet te spreken over bejegening DNA fractie door voorzitter Marinus Bee

BEP niet te spreken over bejegening DNA fractie door voorzitter Marinus Bee

-

Does Travel - naar Suriname

De Surinaamse politieke partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) keurt met de meest ferme bewoordingen de bejegening van de BEP-fractie door voorzitter Marinus Bee af om de fractie het woord te onthouden tijdens de huishoudelijke vergadering van 2 februari 2021. Dat zegt de partij in een persbericht:

De kwestie over het lidmaatschap van het DNA lid Sergio Akiemboto, die blijkens de informatie die voorhanden is voor de BEP geen case is, lag onder de hamer. 

Voorzitter Bee gaf alle fracties tot 2 maal toe de ruimte het woord te voeren met uitzondering van de BEP-fractie, die ondanks herhaaldelijk aandringen door de fractieleider Ronnie Asabina straal is genegeerd door de dhr. Bee. Dit tot grote verbazing van zowel de oppositie als coalitie leden.

De Bep fractieleider heeft gebruikmakend van de ruimte die hij tijdens een ander agendapunt dat aan de orde was, kreeg getracht te weten te komen, waaraan het heeft gelegen dat zijn fractie het woord ondanks herhaaldelijk verzoek en aandringen is geweigerd. De DNA-voorzitter gaf als reactie daarop in heel duidelijke bewoordingen aan dat hij het woord geeft aan wie hij wilt. 

Deze handeling van de DNA-voorzitter Bee, die de eerste onder de gelijke 51 DNA-leden is, kan niet anders gekwalificeerd worden dan “detournement de pouvoir” zegt de partij in een persbericht.

De BEP wenst te benadrukken dat zij geen deel of onderdeel wenst te zijn van mogelijke politieke spanningen binnen de huidige coalitie. In dit kader valt het ons ook op dat partijen in de coalitie steeds meer en meer ervoor kiezen om een eigen politieke richting op te gaan, een ontwikkeling die op gespannen voet leeft met de belofte en toezegging van eenheid in leiding en bestuur.

Overigens wordt ook van de voorzitter van het parlement verwacht dat hij zich op gepaste en verantwoorde wijze inspant om de uitdagingen en crisis die zich op velerlei gebieden manifesteren en met de dag ondragelijker worden te overwinnen. Onder meer gaat het volk gebukt onder de sociaaleconomische situatie in het land, vooral de haast onbetaalbare prijzen van basisbehoeften. Wij denken hierbij aan sociaal-zwakkeren en of kwetsbare groepen als laagopgeleiden, eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge gezinnen last but not least de middenklasse als de kurk waarop elke gezonde economie drijft

Verder zou het de DNA-voorzitter beter sieren om zich in te spannen bij het wegwerken van hiaten in onze wetgevingsproducten zodat het parlement beter kan functioneren in belang van land en volk.

Naar aanleiding van de bejegening van de BEP-fractie in DNA door de Voorzitter van het parlement, de heer Marinus Bee, is het dagelijks bestuur van de partij in een spoedberaad bijeengekomen. 

opening
Fernandes Express
Passion in concert

30 REACTIES
 1. Marinus Bee is het spoor bijster. Hij heeft het nu erg hoog in zijn bol. Bee probeert mensen.monddood te maken door te zeggen ik laat iemand aan het woord wie ik wil. Moet niet kunnen. Het komt over als machtsmisbruik in functie. Had Bee hoger in geschat.

  Sari Tori


  gemodereerd
 2. Bee heeft dictatoriale trekjes. Dit siert zijn voorzitterschap niet. Als leidinggevende dien je onpartijdig te zijn en elk lid met respect te behandelen. DNA leden vertegenwoordigen de kiezers die op ze gestemd hebben. Met dit autoritair gedrag, a meneer de voorzitter Bee lassing jere. En kwalificeert hij zichzelf als ongeschikt om de hamer te mogen hanteren.


  gemodereerd
 3. Hahaha.. passant yu kir mi djaso jere.
  Is niet dat ik eens ben met jouw.
  Ik stel me voor ik lees een stuk over DNA en eerste wat in me op komt is over krutu oso en graman.
  Dit is pas uit de box denken maal wel heel veer uit de box.
  Mi Lafu jere


  Maak melding
 4. Marinus Bee is vandaag op ABC radio uitgebreid ingegaan op alle kritiek. Hij heeft aangegeven dat de vergadering 2.5 uur heeft geduurd en dat iedereen het woord heeft gehad. Akiemboto heeft conform art.68 lid 1 zijn ontslag ingediend en daar is uitvoerig over gesproken. Dat Akiemboto terug wil komen op zijn besluit heeft allemaal te maken met partij politieke motieven.


  Maak melding
 5. Het is net het praathuis, van de kinder tv programma ” Fabeeltje krant ” in NL.

  zielig

  Jacko


  gemodereerd
 6. Deze meneer begint dictatoriale gedrag te vertonen, ontpop zich tot een goede leerling van de vorige Voorzitter. Hoe kun je als voorzitter van een Parlement een gekozen volksvertegenwoordiger, die niet tegen de huishoudelijke regels heeft gezondigd, het woord ontzeggen, met de opmerking, ‘ik bepaal wanneer je mag spreken’. Is toch van de zotte, zelfs de fractie voorzitter van zijn coalitie vindt het niet kunnen.

  Sukru sani, het is geen uitglijder van Passant ,zo’n reactie komt van binnen, het zit diep in deze gasten dat zij het zelf niet in de gaten hebben.

  Paul nu mag jij je weer afvragen waar deze Bee zijn opleiding heeft genoten.haha


  Maak melding
 7. Konsensi
  Je hebt volkomen gelijk dat de voorzitter onpartijdig te zijn en elk lid met respect te behandelen.
  Maar waar ik mij aan stoor is dat ten tijde van de NDP periode de voorzitter van de DNA, een zekere Simons. wel zo vaak zich niet als voorzitter van de DNA opstelde doch eerder als ondervoorzitter van de NDP.
  Toen hoorde je Asabina niet klagen.
  Maar je hebt gelijk v.w.b. onpartijdig en respect
  Ook de voorzitter van de VHP en ABOP hebben geen respect naar hun achterban gelet op het stil zwijgen na gesprekken gevoerd met Bouterse te Leonsberg.
  Ze zouden naar het volk toe moeten vertellen wat de belangrijke besprekingspunten zijn geweest en waarover en hoe overeenstemming is bereikt, nu moet het volk in ongewisse lopen gissen met alle gevolgen van dien


  Maak melding
 8. Het blijft een merkwaardig fenomeen het Surinaams politiek spelletje. Wat is met Bouterse bekokstoofd tussen de leiders van de VHP en de ABOP? Waarom mag het Surinaamse volk niet weten wat er afgesproken is. Toch niet dat Bouterse een vrijbrief krijgt dat hij niet strafrechtelijk veroordeeld zal worden en dat hij de miljarden die hij gestolen heeft nooit meer terug hoeft te geven? Ik begin Santokhi en Brunswijk behoorlijk te wantrouwen want ik sluit niet uit dat beiden in eigen belang hebben gehandeld.


  Maak melding
 9. Volgens Gaiadin:
  Formeel heeft de Assembleevoorzitter volgens de Kiesregeling pas op 22 januari vernomen van de president dat er twee brieven zijn geschreven.

  Inderdaad juist Gajadin. Maar ook formeel gezien heeft Akiemboto bedankt als DNA lid ook al is de brief gedateerd 5 januari.
  De datum van de brief is niet veelzeggend in zoverre dat de ontvangstdatum de datum van de brief is.
  Want stel dat je een brief dateert op 20 juli en deze 5 januari afgeeft dan kun je ook zeggen “ik benm vergeten de datum aan te passen” neen Akiemboto heeft zijn ontslag i gediend punt uit.


  Maak melding
 10. Go fenie wan tra boto. Akieboto heeft zelf zijn ontslag ingediend, als hij daarop terug wilt komen moet hij zich eerst op PCS melden voor een vrijwillige evaluatie.


  Maak melding
 11. Waarmee is deze Marinus Bee bezig?
  Hij heeft niets te bepalen en er bestaat geen enkel voorkeurs behandeling in de DNA.Een ieder mag zijn zegje doen en niemand mag overgeslagen worden.
  Marinus Bee ,verbeter je gedrag of donder op!


  Maak melding
 12. Koekje van eigen deeg? Zie maar de handelingen van de vorige parlements voorzitter Mevr. NDP Simons. Toen was partijpolitiek en machtsmisbruik van de voorzitter geen probleem binnen de gelederen van de BEP.
  Verder valt op te merken dat de oppositie er alles aan doet om de boel te saboteren en zogenaamd aan te tonen als zouden er mogelijke politieke spanningen zijn binnen de huidige coalitie. Als je dit hard en vaak genoeg gaat roepen zal het volk dit op een gegeven moment ook gaan geloven. Althans dat denkt men binnen de huidige oppositie. Hoe anders kan het verlopen als het volk op dit moment zich er terdege van bewust is in wat voor een ellende de vorige regering onder leiding van de NDP en BEP Suriname heeft achtergelaten.
  Ze hebben tien jaar regeermacht gehad en willen nu dat anderen hun puinhoop binnen een jaar opruimt. Ze hebben tien jaar aan gelegenheidswetgeving gedaan. Zie maar de uitspraak “Verder zou het de DNA-voorzitter beter sieren om zich in te spannen bij het wegwerken van hiaten in onze wetgevingsproducten zodat het parlement beter kan functioneren in belang van land en volk.”
  De mens kan zich natuurlijk hierbij afvragen waarom zij zelf niet de hiaten hebben weggewerkt in het belang van het volk, anders dan in de njan patoe te geraken van het volk.


  Maak melding
 13. “Aan wie hij wilt.” Sinds wanneer is het (hij wilt) met stam plus T? “Hij wil”; dat is correct Nederlands. Anyway ,ben nooit voorstander geweest van Bee als voorzitter. Ik vind hem niet kundig genoeg als voorzitter van de DNA. Hij laat duidelijk blijken het overrulen te prevaleren in plaats van het logisch redeneren. Bee is iemand die bij tij en ontij , per se op zijn streepjes moet staan. Ik zou zeggen ;”maak de gang naar de rechter.” De DNA is een te belangrijk orgaan om grove fouten te maken. Bij onduidelijkheid ,onenigheid, verschil van inzichten en interpretaties waarbij men elkaar niet kan vinden, moet de rechter het maar beslissen. Bee heeft niet de bevoegdheid om in zo een netelige kwestie een blijvende beslissing te nemen.


  Maak melding
 14. Ik ben niet te spreken ovet de gelden die men per dag krijgt voor inzetten zn eigen auto. Binnen 1 jaar kopen ze 3 erbij. Boeven bende


  gemodereerd
 15. Hoogmoed komt voor de val.
  Motie van wantrouwen indienen en afzetten die handel!
  Sorry hoor!
  Het is geen tijd voor willekeur.
  U dient uw werk te doen.
  En niet u wilt, maar wat het huishoudelijk reglement voorschrijft.
  Als u dictator wilt spelen, moet u dat maar thuis gaan doen.
  BEE!


  Maak melding
 16. in de regel is het zo, dat wanneer je ,,,, ontslag brief ,,, hebt geschreven en genomen weggegaan bent,, heb je volgens mij geen rechten meer om terug te komen.. tenzij de baas , het bedrijf dus , jou niet laat gaan graag wil houden..
  maar deze meneer Akimboto heeft vrijwillig ontslag genomen en weg gegaan, dagen later heeft hij zo spijt en wil koste wat kost terug kome op zijn vergvallen plaats..
  ik zou die meneer nooit toelaten, in het poppenkast huis.. ,,weg is weg..
  zo zijn er vele gevallen in sme die opgehelderd moeten worden..

  in het vervolg, een vertrouwens gesprek vooraf voeren op betrouwbaarheid van de persoon juridisch vastleggen voor dat met de m/vr in zee wordt gegaan..

  geen enkel surinamer is tegenwoordig te vertrouwen, ze lopen zo weg..


  Maak melding
 17. Marinus Bee heeft ons er weer aan herinnerd van welke stam hij is! De stam der verraders! Keer op keer weer laten deze mensen hun aard zien! Ze zijn sinds de slavernij niet veranderd! Toen hebben zij hun broeders en zusters verraden middels het tekenen van het traktaat van 10 oktober, daarna zijn ze een oorlog begonnen waarbij het weer de zwarte bevolking het hardtst is getroffen. In de politiek hebben ze steeds weer de BEP en andere partijen die niet Aucaans van oorsprong of aard zijn, verraden! Nu weer, in deze coalitie, verkopen ze hun broeders en zusters weer voor een bord linzensoep, titels, aanzien, macht en geld! Na so dem Aucanisie suma de, na so dem o tang! Verraders!! Voor zij die mijn relaas niet snappen, en dat zijn er wellicht velen onder jullie, lees het boek Een Zwarte Vrijstaat In Suriname!


  Maak melding
 18. Wendy, doe geen moeite, hierover zal je op dit medium niet de niity-griitty lezen en al helemaal niets daarover horen van de VHPtrollen hier! Ik snap overigens de angst bij de VHP en ABOP om Akiemboto, die ze bijna allemaal intellectueel in zijn zak stopt, uit alle macht zullen weren! Maar recht is recht, hij hoort wedertoegelaten te worden.


  gemodereerd
 19. Moderator, ik ben benieuwd hoe lang je nog mijn opmerkingen moet controleren en wanneer mijn opmerkingen die er wel door zijn, zullen worden verwijderd!


  Maak melding
 20. Lucien lulhannes, denk je nou echt dat een mannetje hier de boel aan het lezen is?
  Nee dombo, de site is zo gebouwd dat als je met meerdere namen vanaf hetzelfde ipadres reageert dit moet worden gecontroleerd en worden verwerkt
  Dus zwakzinnige weer weer weer verraad je jezelf. Hoe stom kan je zijn??????
  Nou zo stom als jij 😂😂😂😂😂


  gemodereerd
 21. Nicole van Leerwijk, weer zo een fake! Ga je leven op orde zetten en kom hier niet onder fakenamen je onzin spuien. Jou relaas slaat als een tang op een mager varken, iemand in jouw directe omgeving. Je weet zelf wel hoeveel drollen hier met meerdere fakenamen hun onzin uiten, want je bent er zelf ook een van. Een inhoudelijke reactie op mijn relaas hoeven wij natuurlijk niet te verwachten van de weinige functionele hersencellen die je hebt. Is het leuteren op internet voor jou een therapie tegen eenzaamheid, depressie of sociale isolement of moet het jou leven weer enige zin geven? Ga en laat je helpen want het gaat duidelijk mis!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES