‘Beslag op 19,5 miljoen euro terecht opgeheven wegens staatsimmuniteit’

38
euros

‘Het strafvorderlijk beslag op een geldtransport van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname, is terecht opgeheven wegens staatsimmuniteit’. Dat is de conclusie van advocaat-generaal Spronken in een zaak waarin de rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld over een klaagschrift dat was ingediend door (onder andere) de Centrale Bank van Suriname. 

Het gaat hierbij om een rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad en nog geen uitspraak. De advocaat van de Centrale Bank van Suriname, Aroon Gonesh, laat desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net weten dat de uitspraak van de Hoge Raad voorlopig bepaald is op 23 maart 2021. 

De rechtbank verklaarde het klaagschrift gegrond en gelastte de teruggave van een geldzending uit Suriname die op 17 april 2018 op Schiphol in beslag was genomen en als eindbestemming Hongkong had. Volgens de rechtbank was het beslag in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Dit oordeel is volgens advocaat-generaal (AG) Spronken juist zodat zij de Hoge Raad adviseert het cassatieberoep dat door het openbaar ministerie is ingesteld te verwerpen.

“Deze conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen”, aldus Gonesh. De Advocaat – Generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad en is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het maakt geen deel uit van het Openbaar Ministerie.

Achtergrond van de zaak
Het inbeslaggenomen geld bestond uit contante eurobiljetten van drie Surinaamse handelsbanken. Het werd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname via luchthaven Schiphol verstuurd naar de Bank of China in Hongkong. De achtergrond daarvan is dat meer contant geld Suriname binnenkomt dan dat het land uitgaat en de Centrale Bank van Suriname het overschot dat zo ontstaat omzet in giraal geld. Daarvoor heeft de Centrale Bank van Suriname een overeenkomst gesloten met de Bank of China, die na ontvangst van de contante euro’s deze giraal terugboekt naar de rekening die de Centrale Bank van Suriname aanhoudt bij De Nederlandsche Bank. Vanuit hier worden vervolgens de handelsbanken in Suriname gecrediteerd. Het openbaar ministerie vermoedde dat er sprake was van witwassen en legde daarom op 13 april 2018 beslag op de geldzending. De handelsbanken zijn als verdachten aangemerkt en worden verweten dat zij geen of onvoldoende toezicht hebben gehouden op de daadwerkelijke herkomst van de contante gelden. De Centrale Bank van Suriname is niet als verdachte aangemerkt. Tegen het beslag hebben de handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname vervolgens een klaagschrift ingediend.

Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank beantwoordt in haar beschikking eerst de vraag of de centrale bank belanghebbende is, met andere woorden of de centrale bank zich kan beklagen over het gelegde beslag. Het openbaar ministerie bestrijdt dit omdat het beslag niet onder de centrale bank is gelegd, het geld niet haar eigendom is en de centrale bank de gelden niet zelf vervoerde maar liet vervoeren. De rechtbank oordeelt dat de centrale bank zich wel kan beklagen over het beslag en merkt haar als beslagene aan omdat de bank opdracht heeft gegeven tot het vervoer en de correspondentie over de inbeslagname steeds gericht is geweest aan de bank.

Vervolgens oordeelt de rechtbank dat het geld niet in beslag genomen had mogen worden omdat de Centrale Bank van Suriname een staatsorgaan is dat volgens het internationale recht (volkenrecht) immuniteit geniet. Met de geldzending voerde de centrale bank een wettelijke taak uit, waaronder het verzorgen van de geldsomloop in Suriname en het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer. Daarom geniet zij immuniteit van strafvorderlijk beslag voor zover dat beslag betrekking heeft op voorwerpen die zij onder zich heeft ten behoeve van de uitoefening van haar publieke taak. Dat het geld niet aan de centrale bank in eigendom toebehoort, maakt dat niet anders.

Het cassatieberoep
Tegen de beschikking van de rechtbank heeft het openbaar ministerie beroep ingesteld bij de Hoge Raad. In deze cassatieprocedure wordt voor het eerst van de Hoge Raad een oordeel gevraagd over de aan het volkenrecht ontleende immuniteit van jurisdictie (art. 8d Sr) in relatie tot de bevoegdheid van het openbaar ministerie strafvorderlijk beslag te leggen onder een vreemde staat.

Naar het oordeel van de advocaat-generaal heeft de rechtbank niet zonder meer begrijpelijk geoordeeld dat de centrale bank als beslagene dient te worden aangemerkt. De rechtbank heeft namelijk vastgesteld dat de geldzending in opdracht van de bank door de vliegtuigmaatschappij KLM naar de luchthaven Schiphol in Nederland is gevlogen, waar de zending in beslag is genomen. De feitelijke beschikkingsmacht lag daarmee dus niet meer bij de Centrale Bank van Suriname, maar bij de KLM die de geldzending vervoerde en in zijn kluis had opgeslagen. Tot vernietiging van het oordeel van de rechtbank leidt dit volgens de advocaat-generaal niet, omdat de rechtbank hoe dan ook de bank terecht als belanghebbende heeft aangemerkt. Daarvoor is volgens haar van belang dat de centrale bank namens de handelsbanken, de eigenaren van het geld, optrad en de centrale bank niet alleen krachtens overeenkomst met de Bank of China een belang heeft bij de beschikkingsmacht over de in beslag genomen geldbedragen maar dat ook heeft vanuit haar publieke wettelijke taak als centrale bank.

Daarnaast is de advocaat-generaal van mening dat de rechtbank terecht de positie van klaagster als staatsorgaan van Suriname tot uitgangspunt heeft genomen en kan zij zich ook vinden in het oordeel van de rechtbank dat door het gelegde beslag de centrale bank, als staatsorgaan, niet meer haar publieke taak op het gebied van het monetair beleid van Suriname kan vervullen. Dat is in strijd met het internationaal gewoonterecht dat immuniteit voor strafrechtelijk ingrijpen toekent aan vreemde staten.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad het beroep van het openbaar ministerie te verwerpen.

38 REACTIES

 1. TERUG MET DAT GELD NL , IS OOK NIET VAN JOU.
  GELD STINKT ZEKER NIET HMM
  SURINAME HEEFT DAT GELD HARD NODIG ,POMP HET DESNOODS IN DE SU SAMENLEVING .


  Maak melding

 2. Er bestaan toch eerlijke hollanders ik wist niet dat ze bestonden zonder boevenstreken toch aardig . Ze zijn anders dol op geld maar deze zijn toch anders Suriname kan het goed gebruiken.


  Maak melding

 3. Krijgt Su rente erop?? Daarom moeten jullie nederland niet kletsen. Vreselijke gasten. Mr bepaalde figuren zien blanken als God
  gemodereerd

 4. alsof dat geld terugkomt naar su
  is gewoon een betaling cq omkoping in china
  euro’s zijn niet te krijgen in su?
  dus waarom moeten die het land uit dan?


  Maak melding

 5. Graag ook een procedure opstarten voor het vergoeden van alle schade die Suriname heeft opgelopen naar aanleiding van dit beslag door het nederlandse OM.

  Door dit beslag kon de Centrale Bank van Suriname haar monetaire taken niet uitvoeren waardoor aan geheel Suriname grote financiële schade werd toegebracht.

  En als het nederlandse OM zo stoer wilde doen, waarom legde je dan geen beslag op al het geld van de ING Bank, want daar was aantoonbaar sprake van witwassen.

  Suriname is echt het enige land in de gehele wereld waar Nederland niet bang voor is (vandaar deze actie die volledig indruist tegen elk Internationaal recht).


  Maak melding

 6. alsof een eerlijke surinamer bestaat.
  waarom denk je dat het hele land naar de sodemieter is?
  en maar de maat blijven nemen over die nederlanders…… lachwekkend als je zelf geen fuck weet of kan presteren behalve zeiken over anderen.
  typisch een surinaams en gekleurd eigenschapje

  suriname kan het goed gebruiken? voor wat dan?? ze vreten alles op zonder iets te bereiken.
  huidige president is net zo’n opvreter als de vorige, want hij durft niet eens harde maatregelen te nemen.
  een laffe schijtert dus


  Maak melding

 7. Goed stuk!

  “Het inbeslaggenomen geld bestond uit contante eurobiljetten van drie Surinaamse handelsbanken.”
  De centrale bank heeft de transactie uitgevoerd namens die 3 banken?
  Dus de 3 banken hebben de euro’s v hun cliënten ‘geleend’, of ze hebben de opdracht gekregen om via een truc geld om te wisselen (witwassen).

  “De achtergrond daarvan is dat meer contant geld Suriname binnenkomt dan dat het land uitgaat en de Centrale Bank van Suriname het overschot dat zo ontstaat omzet in giraal geld. Daarvoor heeft de Centrale Bank van Suriname een overeenkomst gesloten met de Bank of China, die na ontvangst van de contante euro’s deze giraal terugboekt naar de rekening die de Centrale Bank van Suriname aanhoudt bij De Nederlandsche Bank.”

  Dus het geld wordt na een lange “reis” door China, gestort op de Nederlandsche bank. 🙄
  Oké, dit stinkt!


  Maak melding

 8. Die euro’s zijn niet van Suriname, maar van cliënten v 3 suri banken.
  De opdracht was storten op de Nederlandsche bank via een omweg (China) en een truc mbv de centrale bank, valt daardoor niet op!


  Maak melding

 9. Benieuwd.

  Ben toch wel benieuwd hoe ver wij komen als de 19,5 Miljoen binnen is.
  en wat er per saldo over blijft om uit te geven?

  Hoop dat mij een paar SRD. wordt toegekend.
  gemodereerd

 10. Dat geld moet terug naar Suriname .Het is niet
  van de Nederlandse staat en daarom hebben ze een
  tik op de vinger gekregen van die geleerde en terecht.


  Maak melding

 11. Gelukkig dat het geld nu binnenkort vrij komt.Anders zou Boefie dat ook onder zijn graaiers verdampen.
  gemodereerd

 12. Hoe wist het OM van de geldzendig, eindbestemming was niet Nederland. Door een tip van een betrouwbare bron uit Suriname, want het OM is heel zeker van hun gelijk.


  Maak melding

 13. directeur zonder bedrijf 2 februari 2021 At 15:38

  alsof een eerlijke surinamer bestaat.
  waarom denk je dat het hele land naar de sodemieter is?
  en maar de maat blijven nemen over die nederlanders…… lachwekkend als je zelf geen fuck weet of kan presteren behalve zeiken over anderen.
  typisch een surinaams en gekleurd eigenschapje

  suriname kan het goed gebruiken? voor wat dan?? ze vreten alles op zonder iets te bereiken.
  huidige president is net zo’n opvreter als de vorige, want hij durft niet eens harde maatregelen te nemen.
  een laffe schijtert dus
  ============================
  Niet ons land is naar de sodemieter, de hele wereld is naar de sodemieter, dank zei de zogenaamde superieur ras zoals jij denkt te zijn. Wat hebben jullie bereikt met jullie hebzucht? Beschadiging van ons ozon? Milieu naar de maan? Vervuiling van alles? Vreten uit een chemisch potje? Globel warming? Digitale slaaf? Leven in een duiven hokje? Is dat allemaal zo geweldig van jullie? Ben je zo trots op jullie kleurloos eigenschapje? Sodemieter toch op met dat geweldig leventje van je in dat koud kikker gat van je!!! Je moeder moest maar haar gleufje dicht naaien om geen kut jong als jij te krijgen. Klootzak!!!!
  gemodereerd

 14. BIG UP CHAN
  BIG UP SU
  LOVE SU

  HET GELD MAG OOK IN USD TERUG NAAR SURINAME.
  DAN WORDT HET 19.5 X KOERS 1.21 USD = USD 23.595.000.

  DE EURO,S MAG NEDERLAND HOUDEN. ZE ZITTEN TOCH MET USD IN HUN MAAG DIE ZE NIET KWIJT KUNNEN.

  HOPELIJK KAN DIT WAT BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN HET PARADIJS OP AARDE NAMELIJK SURINAME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  VERDER: SURINAME MOET 500.000 COVID VACCINS KOPEN. KOST 9 MILJOEN USD. DUS WE HEBBEN HET NODIG.

  OF MISSCHIEN KAN NEDERLAND ONS 500.000 VACCINS GEVEN ALS KADO. ZE HEBBEN TOCH DE GEHELE VOORRAAD GEKOCHT.


  Maak melding

 15. Het feit dat het geld via een omweg weer terugkwam in Ned. en dat de andere 2 handelsbanken niet de herkomst van het geld konden aangeven, maakt dat er idd een luchtje zat aan deze zaak. Nederlanders gaan niet over 1 nachtijs…
  Als geld weer op rekening van de Centrale Bank van Suriname staat, hebben deze 2 banken m.i. nog steeds de verplichting om aan te geven waar het geld vandaan kwam. Als ze dat niet kunnen confisqueren dat geld!
  Destijds maakt het boefdraad niet uit waar het vandaan kwam, maar nu waait er een andere wind.


  Maak melding

 16. Neen Angela dit zie je helemaal verkeerd door die grote go go bril van je. Het zit hem hierin dat de rechters in Nederland de ballen hebben om het OM terug te fluiten terwijl het OM in Suriname het in de djokkiet schijten om de fascist Bouterse op te bergen. Bang dat ze hier zijn om voor represailles. Bovendien was Suriname tot voor kort een dictatuur met een tiran aan het hoofd. Dus je moet wel de juiste feiten aanvoeren en niet zomaar iets rond kwebbelen!


  Maak melding

 17. Allen,

  Paul bedankt goed beschreven.
  Wij Surinamers kijken altijd naar anderen, want wij hebben het “geweldig” gedaan ?
  Laten wij naar ons zelf kijken hier in Suriname, je hoort alleen maar de regering moet ons helpen, wat doen wij voor Suriname ?
  Het is niet meer wat doet Suriname voor ons, maar wat kunnen wij voor Suriname doen ?
  SUCCES


  Maak melding

 18. Met andere woorden het rechtssysteem in Nederland functioneert naar behoren. Hulde
  Nu mag Suriname laten zien dat zij ook een massamoordenaar kunnen berechten in een verzetzaak.


  Maak melding

 19. Als koeien loeien dansen ezels, stel dombo’s hier,. Het geld komt nooit meer terug naar Suriname. Het verdwijnt gelijk,want het is geld van rijke surinamers. En zeer waarschijnlijk zitten er een hoop NDP ratten tussen.


  Maak melding

 20. @ redskin
  ik had hier op waterkant gelezen dat de centrale bank dit verlies had gedekt door de banken het geld te GEVEN. de banken konden zo het geld weer geven aan de rijke surinamers waaronder de ndp ratten. dus zij hebben geen last gehad, maar de centrale bank en wij dus hier


  Maak melding

 21. Achteraf gezien en bezien heeft Nederland een een kraka in het wiel van Boeffie en gelijkgestemden gestoken door beslag op dit geld te leggen. MI is het alleen maar goed nieuws voor Suriname want dit is uit handen van de schurken gebleven. Ik denk nl dat als de truc weer es was gelukt, dat een pakezel in Nederland het geld vanaf de DNB het geld had doen verdwijnen. Ik vraag mij af hoe vaak deze truc al was uitgehaald en uiteindelijk nooit bij de banken in Su is gekomen. Laat men in Hong Kong gaan onderzoeken hoe vaak er geld van Surinaamse banken vanaf de DNB naar Zwitserse banken of andere witwas paradijzen is verdwenen tnv de paarse schurken bende.
  Nederland heeft dit kleingeld niet nodig dus zal het ooit wel bij de echte eigenaren terugkomen.


  Maak melding

 22. Aan al die mensen die nu in koor roepen dat Nederland aansprakelijk gesteld moet worden heb ik een vraag. Waarom gaan jullie niet achter de miljarden die de tiran en fascistische leider Bouterse naar Cuba heeft laten doorsluizen in het Russische vliegtuig? Waarom kijken jullie alleen naar Nederland of zijn wij Surinamers werkelijk zo achterlijk om te denken dat 19,5 miljoen meer is dan 3,4 miljard euros ? Ga daar op Cuba of bij die fascist Bouterse je kwebbel open trekken. Stelletje waardeloze landlopers!


  Maak melding

 23. >>>@<<< Directeur zonder bedrijf.

  Als je goed was of bent dan had je een bedrijf en tevens, ook nog eens directeur gebleven ! En nu ben je geen directeur meer dus, waan je niet dat je een directeur bent. Misschien voor je gezin maar niet anders, ik wil reageren op je inzending( mening ) van vandaag 15:38 uur. Je schreef dat er geen eerlijke Sranan man meer is, dat houdt in dat je ook onbetrouwbaar bent. Je gaat alla Sranan man onder één kam scheren, en dat stuit behoorlijk tegen mijn brede borst moet ik zeggen ! '' Je bent heel goed aan het stigmatiseren moet ik zeggen''.
  Je verwijt de huidige pres dat hij net zo´n opvreter is, schrijft het DNA dan een brief dat jij zijn functie voor een half jaar wil over nemen ! Dan wil ik persoonlijk zien wat je ervan bakt met je grote mond, en als je een goed beleid had, dan had je nu nog een bedrijf. Misschien ondanks de tegenwerking van de regering toen je daar was ! Beschouw dit niet als een monoloog, maar als een dialoog. Ik hou me netjes scheld niet, dat verwacht van jou kant ook niet. Ik schrijf geen sari tori meer, wordt nageaapt !!!!!!

  zielig

  Jacko
  gemodereerd

 24. Inderdaad Paul , al degene die hier roepen , de 19,5 miljoen Euro moet terug naar Suriname , wat denken ze dat het geld bij het volk komt , neen hoor het komt op een of andere manier weer terug bij die zakkenvullers van de ndp , let maar op.
  Het OM in Nederland heeft wel gelijk , waarom moet dat geld eerst naar Hong Kong , en dan wordt het weer gestort op de Nederlandse Bank , en dan weer terug naar Suriname , zit echt een luchtje aan van witwassen.
  Die advocaat-generaal? Spronken zal wel familie zijn van bouta , maar er is nog geen uitspraak , wacht af tot 23 maart 2021 wat de Hoge Raad daar in Nederland uitspreekt.
  Paul jij hebt zeker gelijk wat betreft die torenhoge schuld die bouta heeft achter gelaten , degenen hier op WTK zitten te zeuren over nabij 20 miljoen Euro , die moeten de straat op hier en naar ocer gaan , en eisen dat die paarse ratten uitleggen waar die miljarden US Dollars zijn , want dat geld is van het volk.


  Maak melding

 25. Angela , nu denken we echt dat jij daar illegaal bent daar in Nederland , en jij zei al eens dat je moet oppassen wat je zegt daar , nu moet je nog meer oppassen wat jij hier schrijft , ze houden jou nu nog meer in de gaten, en vandaag of morgen kunnen ze jou oppakken.
  En wie is er niet dol op geld? bouta en boefdraad ken je toch.


  Maak melding

 26. WAT, wat klets je uit je nek, de diaspora regeringscommissie onder voorzitter Ori, heeft aan de regering Santokhi geadviseerd de 19,5 miljoen euro te gebruiken als herstart van de geld transport van en naar Suriname. Je ziet moni ne tingie. Over integriteit gesproken.

  WAT, volg jij de flight/clash
  tussen Nurmohamed en Gajadien, wordt vervolgt.

  WAT, meneer Boesskowtoe vindt dat ik jouw niet meer mag
  vragen Pé a 500.000,00 SRD dé, ik ben dan voorbarig, de zaak is voor onderzoek bij het OM, maar je weet hoe onze PG zijn mensen laat werken, heel traag, té a moni keba. Dus ik ben bang dat het geld verdwenen blijft, jouw mensen noemen zo iets ,een ‘hoeffie’, naar de nog ‘onvindbare’ oud Minister van Financiën.


  Maak melding

 27. Als we het toch hebben over het terughalen van geld…
  Aan Interpol is verzocht om Boefdraad op de internationale opsporingslijst te plaatsen.
  Waarom is er nog steeds geen actie ondernomen om beslag te leggen op alle bezittingen in Suriname en de buitenlandse rekeningen van deze boef?


  Maak melding

 28. Maar het zijn de gasten die nu in coalitie zitten die valse info stuurden. Het zijn geen mensen die om Su geven. Eigen belang. Altijd liegen en bedriegen. Het komt weer terug. Boemerang krijg je met zulk gedrag.
  Nu wisseld deze regering euro’s bij cambio in USA voor $$ . Waar komt dat geld vandaan???
  gemodereerd

 29. Toen dino B. werd afgevoerd door DEA, is er nooit een intern onderzoek geweest.

  Nu weer zo’n geval waarbij intern onderzoek belangrijk is voor de transparency index.
  – wie heeft de suri-China-Ned constructie bedacht?
  – wie heeft de opdracht gegeven
  – wie was de uitvoerder binnen de cbvs
  – wie zijn de cliënten vd 3 handelsbanken.
  – hoe vaak is dit gebeurt.

  Ik snap heel goed, dat handelaren over internationale rekeningen beschikken, maar waarom geen eigen rekg, en via de cbvs.

  Iets met belasting in beide landen.


  Maak melding

 30. ha-ha pony , jij bouta lover , jij bent niet blij he paarse rat dat dat geld niet bij je baasje komt en jij er niet mee van kan profiteren he schijterd .
  w…y schreef en wat is de rente , , kijk domme pony daar in Nederland en Europa hebben ze negatieve rentes , dus mocht het geld naar Suriname komen zal het totaal minder zijn en de gerecht kosten worden er ook van afgehaald , en jij als rekenwonder weet dan wel wat er over blijft .


  Maak melding

 31. @boskopoemang……. en daar komt precies de eigenschap naar boven die ik bedoelde dus
  grote bek en kan niets….. maar wel alles willen.

  als je zoveel te klagen hebt over wat die witmang doet? waarom is je hele leven ingekleurd met alles wat uit de handen is gekomen van die witman?
  waarom zit je op internet dan? om maar een klein voorbeeld te noemen?

  het zijn niet de witte die superieur zijn….. het zijn de negers die inferieur zijn aan het gemiddelde… groot verschil sukkeltje
  en al die domme problemen die je noemt? waarvan de helft sowieso al pure onzin is.
  is gevolg van overbevolking….. en 1x raden wie er hoger staat met het kweken van kindjes dan de witman? en het zelf niet eens kunnen onderhouden.
  zonder de witmang was er niet eens meer een blakamang geweest.
  de natuur had ze wel uitgeroeid of ze hadden het zelf wel gedaan…. kijk maar naar afrika.
  mentaliteit van die groep moet echt veranderen anders worden ze vanzelf wel uitgeroeid door de andere groep die het zat is om een blok aan het been te hebben van die nutteloze groep
  gemodereerd

 32. @ dombo j.zwartmans
  je snapt dus duidelijk niet wat er met mijn naam bedoeld wordt.
  en dan je eigen achterlijke invulling geven… chapeau je bent een volslagen idioot
  ik ben geen surinamer van origine… sla je alweer de plank finaal mis.
  ik heb me eigen niet aangemeld om president te worden, dus waarom zou ik daar iets aan moeten doen dan?
  en weer terugvallen op mijn naam omdat je totaal niets anders kan bedenken…. lachwekkend..maar wel typisch weer.

  wat heb je dus eigenlijk gezegd met je hele post??
  totaal nietsssss… alleen maar onzin en een niet erg intellectuele mening.
  misschien eens wat verstand aankweken, want het is erg triest met je


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.