Aangehouden stomdronken politie-inspecteur ging al eerder in de fout

47
Aangehouden stomdronken politie-inspecteur ging al eerder in de fout
In augustus vorig jaar werd de inspecteur ook al staande gehouden toen hij onder invloed reed.

Op social media verschenen afgelopen nacht bizarre beelden van een stomdronken inspecteur van politie, die door collega’s werd aangehouden aan de Kwattaweg toen hij deelnam aan het verkeer. De man werd door agenten meegenomen en in een cel geplaatst. Het geval is waarschijnlijk door een politieagent gefilmd, waarna de beelden (die ook hieronder te zien zijn) verspreidt zijn via social media in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het niet de eerste keer is dat deze inspecteur ladderzat deelneemt aan het verkeer. Een bron vertelde vanmorgen aan onze redactie dat dezelfde agent in augustus vorig jaar om 04.00u in de ochtend eigendommen van een burger vernielde met een auto.

Deze burger belde meteen de politie en zette de achtervolging in, waarbij hij de bestuurder die in een oude type benz reed (foto) klem reed. In een gesprek dat volgde merkte de burger meteen dat de bestuurder stomdronken was. Deze bestuurder gaf aan dat hij onder-inspecteur van politie S. is van station Munder en dat niemand hem wat moet komen uitleggen.

De politie die inmiddels was gearriveerd nam de onder-inspecteur mee. Of zij hem toen hebben aangehouden en ingesloten of alleen hebben laten ontnuchteren, is niet bekend. De burger werd toen door de Surinaamse politie geadviseerd om geen aangifte te doen.

De beelden die gisteravond gemaakt werden en hieronder te zien zijn, gingen snel rond. Ze zijn vermoedelijk gemaakt door een agent die filmde hoe de inspecteur werd meegnomen en hoe hij in een cel werd geplaatst. Een woordvoerder van de Surinaamse politie heeft onze nieuwsdienst laten weten dat er een onderzoek komt naar het opnemen en verspreiden van de filmpjes:

Bekijk ook:


47 REACTIES

 1. Deze politie, heeft heel veel aan de samenleving te vertellen en de monden van de samenleving, is niet gemuilkorfd, de samenleving mag en kan veel aan deze alcoholgenieter vertellen, ons veiligheid is óók in zijn handen.
  Het lijkt mij goed dat deze heer op staande voet , wordt ontslagen.


  Maak melding

 2. Echt,zijn het deze schoften die zich politie inspecteurs noemen en de surinamers moeten beschermen en veilig houden?!Wie gaat Suriname dan veilig houden tegen deze politie inspecteurs die zelfs in de fout gaan en zich niet houden aan regels en wetten!.


  Maak melding

 3. Deze agent moet ontslagen worden, dat is duidelijk. Maar de manier waarop zijn collegas, die hem arresteren, niet uit het oog verliezen dat hij een medemens is, die op een menswaardige wijze bejegend moet worden, is het mooie van Suriname, waar veel andere politiecorpsen, elders in de wereld, een voorbeeld aan mogen nemen.


  Maak melding

 4. Hmmm. Dus dit is vaker voorgekomen en geen enkele consequenties voor de onderinspecteur.

  Failed state is nog zacht uitgedrukt als ik zulke taferelen zie…


  Maak melding

 5. Heeft Raoul Hellings hier ook het een en ander over te zeggen. Meneer Hellings denkt dat hij mag zeggen wat5 hij wil. Dat de SPB niet of geen verant5woording schuldig is aan het bevoegd gezag. Ik denk dat bij deze hr.Hellings een of meer steekjes behoorlijk los zitten. Starks gaat hij nog rondbazuinen dat de politiebond opdrachten van de minister kan/mag weigeren. Hij moet wel beseffen, dat Suriname geen politiestaat is. Lees onderstaand artikel uit GFC-Nieuws met beweringen van hr. Hellings, en hij noemt zichzelf Ds. (Doctorandus van wat?)

  SPB: Geen enkele bond is ondergeschikt aan bevoegd gezag

  GFC NIEUWS- In het programma 90 seconden heeft de president enkele zaken aangehaald met betrekking tot de politie, die niet stroken met de waarheid.
  Zo citeerde hij artikel 178 lid 3 van de Grondwet om een verhouding superieur-ondergeschikte tussen de regering en de Surinaamse Politiebond (SPB) post te laten vatten bij de samenleving. De uitspraken dienen gecorrigeerd te worden teneinde verwarring en fricties te voorkomen. Dat zal ik middels deze post doen.

  Artikel 178 Grondwet:
  1. Politie heeft tot taak:
  a. De handhaving van de openbare orde en de inwendige veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen;
  b. De opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op overtreding waarvan straf is gesteld.
  2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan de politie belast worden met bijzondere taken bij wet te regelen.
  3. De politie oefent haar taak uit onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen.
  Artikel 178 lid 3 heeft onmiskenbaar betrekking op de individuele politieambtenaar zijn positie bij het uitoefenen van zijn politietaak zoals weergeven in lid 1 en 2.
  Aangezien de werknemersvertegenwoordiging SPB geen afdeling of ander onderdeel van het KPS is, bestaat er geen enkele gezagsverhouding tussen het bevoegd en(het bestuur van) de vakbond.

  Het bevoegde gezag over de politie omvat:
  De president
  De minister
  De korpschef
  De procureur-generaal
  De districtscommissarissen
  Bovendien geeft de laatste volzin in artikel 3 dat die ondergeschiktheid niet absoluut is. Immers, het vrije handelen van de overheid wordt niet in gering mate beperkt door de algemene rechtsbeginselen, waarvan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een zeer belangrijk onderdeel vormen.
  Zaken als “befehl ist befehl” en willekeur van de overheid worden niet gedekt door die ondergeschiktheid en hoeven dus door de individuele politieambtenaar noch de vakvereniging te worden geaccepteerd.
  Om zijn ware bedoelingen enigszins te verhullen doet de President zogenaamd een handreiking naar de politie, door aan te geven dat de regering de vakbond erkend. Deze stroman is echter gauw doorgeprikt. De cliché uitspraak van de president wordt immers ontkracht door diezelfde grondwet waarmee hij (tezamen met zijn intonatie) trachtte het publiek te imponeren.
  Voor de duidelijkheid artikel 30 e.v. van onze grondwet:

  Vijfde Afdeling
  VAKVERENIGINGSVRIJHEID
  Artikel 30
  1. Werknemers zijn vrij om vakverenigingen op te richten voor de behartiging van hun rechten en belangen.
  2. Bij de uitoefening van vakverenigingsrechten worden zonder onderscheid de volgende vrijheden gewaarborgd:
  a. vrijheid om al dan niet lid te zijn van een vakvereniging;
  b. het recht om deel te nemen aan vakverenigingsactiviteiten.
  3. Vakverenigingen zullen worden beheerst door de beginselen van democratische organisatie en bestuur, gebaseerd op regelmatige verkiezingen van hun besturen middels geheime stemming.

  Zesde Afdeling A
  RECHTEN VAN VAKVERENIGINGEN EN COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN
  Artikel 31
  1. De vakverenigingen zijn bevoegd om de rechten en belangen van de werknemers die zij vertegenwoordigen te verdedigen en voor hen op te komen.
  2. Vakverenigingen worden betrokken bij:
  a. de voorbereiding van arbeidswetgeving;
  b. de instelling van instituten van sociale zekerheid en andere instituten die gericht zijn op het dienen van de belangen van werknemers;
  c. de voorbereiding van en het toezicht op de uitvoering van economische en sociale plannen.
  3. Vakverenigingen hebben het recht om collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.
  De regels betreffende de bevoegdheid tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en de werkingssfeer van hun bepalingen worden vastgesteld bij wet.
  Kort:
  1. Er bestaat geen enkele gezagsverhouding tussen bevoegd gezag en de vakbond. Ze zijn gelijke partners met hun eigen verantwoordelijkheid.
  2. De vakbond heeft geen erkenning van een toevallige regering om te kunnen opereren in de werkomgeving
  3. De Surinaamse Politiebond is een autonome organisatie die geen behoefte heeft aan bevoogding van de werkgever, en die indachtig haar taken, de belangen van haar leden met alle beschikbare rechtsmiddelen zal beschermen.

  Drs. Raoul Hellings
  Voorzitter Surinaamse Politiebond

  Deze mneneer waant zich heel wat en is ook gelijk een zeer groot gevaar voor de Surinaamse samenleving en de regering in het bijzonder. De enige gepaste reactie is :
  “ONTSLAG UIT DE POLITIEDIENST”


  Maak melding

 6. hij moet gestraft worden door de functie van inspecteur in te trekken, moet verder gaan als aspirant politie. Rijbewijs moet ook ingetrokken worden voor 5 jaar, want hij is gevaar voor de gemeenschap


  Maak melding

 7. En dit gedrag vertonen als politie inspecteur!!! Schandalig!! En dit soort figuren moeten de burgers de goede voorbeeld geven en beschermen..wat een schande!!!!


  Maak melding

 8. Er hoeft geen onderzoekt te komen wie deze film gemaakt heeft.De politie wil dit ook in de doofpot stoppen.Het is juist goed dat de burger ziet hoeveel rotte appels bij de politie zitten.
  Meneer Hellings is gewaarschuwd .Geen rotte rekruten toelaten op de politie opleiding.
  Meer dan 50% van de politie korps is corrupt en foute boel.


  Maak melding

 9. ladderzat schuttingtaal niet in staat om een rechte lijn te lopen. Tigri Barba wat vindt jij van dit geval? Is het fout gegaan bij de door jou zo geprezen werving en selectie?


  Maak melding

 10. Mica 28 december 2020 At 16:21
  Deze man moest vluchten, volgens papiritingi en robless is vluchten het beste want je krijgt geen eerlijk proces. stelletje mongolen
  ====================

  Stinkmuil houden jij.


  Maak melding

 11. Het staat op Video hij kan niet ontkennen dat hij niet Dronken was zijn Collega’s herkenden hem als een Politie inspecteur maar of hij een strafbaar feit heeft gedaan is maar de vraag en aangezien hij blijkbaar een Grote liefhebber is van Alcohol die mede met zijn beroep niet echt valt te combineren is een Alcohol verslaving behandeling het beste wat hij kan gaan volgen ik hoop dat als hij weer Nuchter is zelf zal inzien dat hij zichzelve Belachelijk aan het maken is


  Maak melding

 12. Dit is het niveau van een gemiddelde agent in Su.
  Vorige week nog 3 agenten van Post Derdeweg (Kwatta) die een gezin hebben toegetakeld op hun woonerf.
  Hebben hun eigen uniform zelf gescheurd zodat de suggestie opgewekt kan worden dat de bewoner(s) eerst de agenten hebben aangevallen.


  Maak melding

 13. Nauw..nauw…Wanneer een alcoholist begint te drinken kan hij/zij niet meer stoppen en dat is gebeurt bij deze politie inspecteur. Maar even serieus… Deze man heeft niet alleen zitten drinken. Hij heeft blijkbaar met paar zgn vrienden gedronken, was er niemand aanwezig om hem op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

  Als het een MARRONS was had KALI MADJOE alle MARRONS de schuld gegeven en uitgescholden.


  Maak melding

 14. Wat een helden om een weerbaar persoon te filmen, walgelijke actie.

  De korpschef heeft onlangs de opdracht gekregen om de criminaliteit onder controle te krijgen. Het is nu tijd om op te stappen.


  Maak melding

 15. @djogoman
  Als die bondsman deze grap hier had uitgehaald, dan was hij op staande voet ontslagen, bondsman of niet, de minister is eindverantwoordelijk voor het korps.

  Wat een farce, hij spoort duidelijk niet.
  De bond betaald en beslist niet, het is aan de minister. Dit gaat allang veel te ver.


  Maak melding

 16. Waarom zegt de publiciteitsdienst niet eerst dat er corrigerend zal worden opgetreden tegen de OI in kwestie en daarna zullen we kijken wie privacy heeft geschonden.
  Politie let op je prioriteiten


  Maak melding

 17. Deze Lummel die zich zelf Inspecteur van politie noemt moet met onmiddellijke ingang ontslagen worden. Geen voorbeeld voor Inspecteurs in opleiding en aspirant politie agenten.
  Weg ermee er zijn toch teveel van dit soort. Er zijn nog stands onder de markt vrij. Dus…WEGO…


  Maak melding

 18. Een paar mnd geleden werd er te Munder een vermoorde dame ontdekt er waren van de overledene ook beelden gemaakt hoogstwaarschijnlijk ook door een diender. Hoe is dat onderzoek afgelopen?
  Deze zuipschuit die in coronatijd als firstlinner een heel hoog voorbeeldgehalte heeft, mag van mij best in dienst blijven ivm zijn evt gezin die het beslist niet makkelijk gehad zal hebben met een draaideur zuipschuit die gezien zijn gedrag best link uit de hooek kan komen.
  Erger zou het zijn als dezelappenpop ook nog achter het stuur was gekropen van een auto of op een 2wieler naar huis was gegaan dies moffo jari…


  Maak melding

 19. Zand er over. Over een week hoor je niets meer, en hij is gewoon aan het werk.
  Bij de politie beschermt een ieder zijn eigen soort.
  Dit gebeurt al jaren bij de politie.


  Maak melding

 20. Dit is wat we nu plukken van wat toen gezaaid is. Dit is het resultaat van de geweldige wervings- en selectie commissie van het KPS. Allemaal een stel criminelen die nu zgn. bewakers van wet en recht komen spelen. Wat een gespuis allemaal. Moeten we voor dit soort figuren respect opbrengen? Moeten we voor het instituut van KPS respect opbrengen? Het moreel verval is ver doorgedrongen in SU; in alle lagen, op alle niveaus.
  Ik heb het al eens hier gezegd, de tijd van wijlen inspecteur Peneux komt niet meer terug.


  Maak melding

 21. Hoogstwaarschijnlijk is hij ook nog vuurwapen gevaarlijk want de agent in functie bleef vragen naar zijn gong. heeft hij er soms mee lopen zwaaien? Of deed hij dat bij eerdere aanhoudingen?
  Ik wil een reactie horen van Belfort.


  Maak melding

 22. Deze kaka zogenaamde inspecteur is in werkelijkheid inspecteur vn zijn toilet n keuken thuis.
  Het kn niet anders dan dat hij n behoorlijke celstraf opgelegd moet worden.


  Maak melding

 23. Zand erover!! Hij blijft buiten schot!! Wel een onderzoek naar de filmer… Corruptie ten top!! Maar ja, .. wat verwacht je in een bananen republiek, een Failed state??


  Maak melding

 24. Deze inspect wordt Disiplinair bestrafd en daar mee is de kous af, weer constateer ik het krabbe mentaliteit by jullie. agenten zyn ook mensen die de samenleving dienen en beschermen.
  deze man zal ook een gezin ergens thuis hebben ,en ook zyn sociale tekortkomingen
  vraag is worden deze mensen wel goedt opgevangen of begeleidt want dat moet anders schiet de overheidt tekort en dat zal my niet verbazen


  Maak melding

 25. hé browny met y , , had jou paarse boeven regering , hem vorig jaar , toen hij ook ladderzat was hem toch opstaande voet moeten ontslaan , maar nee , dat baasje van jou , vond het belangrijk dat deze persoon blijft zitten waar hij zit , zie je paarse galbalk , dat jou baasje toen al bezig was met mensen op posten te zetten , , want als jou klote baasje weer een coupe wil plegen , , maar paarse droplul het zal je baasje niet lukken , , en deze zuiplap wordt in het gevang gegooid , en eervol ontslagen zonder salaris , , en mocht deze drankschuit een gezin hebben zal deze regering best wel voor het gezin gaan zorgen , , maar jij kleurenblinde zal dit alles wel niet snappen , en je beschermd jou baasje hé paarse rat.


  Maak melding

 26. Ik ben zelf geen Surinamer, wel getrouwd met een Surinaamse en we hebben vier kinderen
  maar zo bruin als rbrown ze bakt heb ik nog niet eerder meegemaakt. Hij zet jullie voor schut. Ik ken geen Surinamer en ik ken er heel heel veel, die zo laaggeschoold is en dan nog een grote mond heeft dat hij anderen de les wil lezen. Ik vraag me af of deze man ooit op school heeft gezeten of hij ooit een boek heeft gelezen of zelf heeft gezien
  Wat een gene


  Maak melding

 27. Ik vind het zeer triest wat deze politieman overkomt. Je kan duidelijk zien dat er een onderliggende oorzaak ten grondslag ligt aan zijn drankgebruik. Deze man heeft problemen die hem over het hoofd zijn gegroeid. . Hij kan de problemen zelf niet oplossen en heeft hulp nodig. Het is ook heel jammer dat een op sensatie beluste collega filmopnamen maakt van de arrestatie van een collega. Hiermee ondermijnt deze collega zijn eigen nest. Dit soort agenten moeten verwijderd worden uit de pitiedienst. Mijn inziens moet je als politieagent solidair zijn met een collega die aan de drank is geraakt.


  Maak melding

 28. solidair en dan doen alsof er niets aan de hand is?
  de wet geldt voor iedereen idioot.
  en deze agu heeft nog een leidingevende voorbeeldfunctie ook?
  hoe kan je mensen onder je in het gareel houden als je zelf een achterlijke kwaadaardige zuiplap bent?
  je vindt het zeer triest??
  klopt.. zeer triest dat deze randdebiel na vorig jaar nog enige functie heeft binnen het politie apparaat…. zegt gelijk al genoeg over het apparaat zelf….
  zwaar kapot en niet werkend.
  enige onderliggende kwestie waardoor deze agu is gaan zuipen? is niet het probleem van de gemeenschap die hij behoort te beschermen.
  iedereen heeft problemen.. alleen de zwakkeren beginnen te zuipen omdat ze te dom zijn om hun eigen problemen op te lossen.
  jij vindt dat de filmer verwijderd behoort te worden? waarom dan? bij andere incidenten wordt er ook altijd gefilmt… wat maakt deze agu anders dat hij privileges zou moeten krijgen?
  je bent een goed voorbeeld van iemand met een IQ ver onder de 80… een randdebiel dus


  Maak melding

 29. robje g , , paarse schijtluis , het probleem van die man is dat hij het niet kan verkroppen , dat zijn en jou baasje de verkiezingen hebben verloren , want hij was toch ook ladderzat in augustus vorig jaar , en werd niet bestraft , toen zij jij niets hé robje g , , een soort genoot (in jullie geval paarse ratten ) laten elkaar niet vallen , en duiken nog liever dieper in de stront , , dus robje g , ga toch weer in je sprookjesboeken lezen , en geef geen reacties , hier op WTK , jou inbreng heeft totaal geen waarde .


  Maak melding

 30. @wat Wim
  wat is er fout aan myn opmerking?ik weet niet wat myn school opleiding mee temaken .
  Agenten die over schreef gaan worden disiplinair bestrafd ,wat is daar fout aan oetlul.


  Maak melding

 31. jij een schoolopleiding rbro , , Wim heeft gelijk , jij hebt alleen maar de paarse kleuterschool bezocht , en verder mocht niet , want zoals iedere paarse ratjes werden ze dom gehouden , , dus een echte school hebt jij nooit gezien , en die dronken agent zat zeker bij jou in die kleuterklas , dus beiden zijn jullie niet bekwaam .


  Maak melding

 32. De functionering van het politieapparaat is niet gebonden aan een enkel individu. De politie is de legitieme handhaver van het gezag. Als gevolg daarvan, luidt onverbiddelijk dat de politie mede een voorbeeldfunctie bekleedt. Het psychologische gedeelte leert wel dat de politieman of vrouw, ook maar gewoon een mens is, derhalve mag men niet raar staan opkijken wanneer een individuele agent zich af en toe vergrijpt. Het betekent dus niet dat het totale politieapparaat niet functioneert.
  Omdat het een strafbaar feit is, kan bekeken worden wat de consequenties kunnen zijn voor het gedrag van deze politieagent. Binnen het politieorgaan zijn er ook voldoende (tucht)maatregelen te treffen. Met een beetje geluk had men deze zaak kunnen camoufleren. Camoufleren dus in de zin van interne maatregelen. Het gebeurt overal ter wereld dat men elkaar behoedt.

  In dit geval zijn er duidelijke voorbeelden aan de hand van dit filmpje. Het wordt erg lastig voor de leiding. Tot en met de minister van Justitie. Als er niets meer te camoufleren valt ,moet men wel een voorbeeld stellen. Dan gaat die individuele agent maar eraan opdat de burger het geloof in de handhavers van het gezag, kan blijven behouden. Benne benieuwd. Het feit dat er gefilmd is door (waarschijnlijk) een collega (dat is voor mij niet duidelijk, maar alles wijst erop ,want tot in de cel is er gefilmd), roept wel vraagtekens op. De geloofwaardigheid van de politie moet wel behouden blijven. Anders kunnen burgers zich gaan afzetten. Er moet dus wel zeker opgetreden worden. Het zaakje in de doofpot stoppen gaat niet werken. Anyway, we laten we over aan de bevoegde instanties.


  Maak melding

 33. @Wim
  ik ken gevallen waar nederlandse angenten elkaar achtervolgd hebben en openlyk op de snelweg voor de camera stondt een angent een ander agent te lequideren.
  Dus dat er zo een agent dronken wordt gesnapt ,so be it ,hy heefd niemandt vermoordt dus lykt my een disiplinair straf op zn plaats ,en myn opleiding doen niet terzake
  waar zinspeel jy dan op, omdat je een surinaamse aan de haak heb geslagen?
  zegd my niks hoor ik reageer op het nieuws niet op jouw krabbe mentaliteit.


  Maak melding

 34. Er moet een mentaliteitsverandering bij Surinamers komen. Laatst kanape, daarvoor Neus, nu een onder inspecteur in bezopen toestand. Het probleem in su is, als men wat macht heeft, denkt men alles te kunnen doen en boven de wet te staan. De vraag is alleen hoe zo een mentaliteitsverandering die diep geworteld zit in de cultuur, tot stand moet worden gebracht.
  Wie het weet mag het zeggen.


  Maak melding

 35. @Denki: In dit geval, volkomen misplaatste tekst. Daarmee praat je alles goed wat een ander fout heeft gedaan. Als deze dronkelap niet van de weg was gehaald en iemand dood had gereden, zou je deze tekst naar de nabestaanden moeten sturen.


  Maak melding

 36. Er zou snelrecht moeten worden toegepast, zodat dit soort overtreders snel veroordeeld kunnen worden. Immers, het verkeersstrafrecht stelt straf op bepaald verkeersgedrag.
  Daartoe zou binnen het OM een speciale tak moeten moeten worden opgericht die zich bezig houd met dit soort zaken. Zolang dat niet gebeurd is, is het water naar zee dragen want, alles komt nu op een grote hoop bij het OM en het duurt jaren voordat er vervolging plaatsvindt.


  Maak melding

 37. In dit geval heeft robg gelijk.
  Dat de inspecteur dronken was klopt. Maar in dit artikel staat niet beschreven dat deze man stilstond langs de weg. Groot verschil.

  De inspecteur slaapt zijn roes uit, enkele zogenaamd overijverige rekruten vinden de auto verdacht, stappen uit en randen de halfslapende man aan, nemen foto’s en plaatsen dit op Facebook.

  Elke advocaat pleit deze man vrij.


  Maak melding

 38. VUL NIET JE LEEGTE MET DE PROBLEMEN VAN ANDEREN.
  NEEM LIEVER EEN OUDJAARS DUIK en HERSTELT je ZIELS
  VERBONDENHEID MET DE AARDE, VOOR EEN VERNIEUWD LEVEN.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.