VHP: Jagernath Lachmon, Suriname’s markantste politicus

23
Jagernath Lachmon

De VHP herdenkt vandaag, 21 september, de 104e geboortedag van haar legendarische leider mr. Jagernath Lachmon. Vanaf de oprichting van de VHP in 1949 is hij onafgebroken de onbetwiste voorzitter geweest van de partij.

Meer dan een halve eeuw is hij bepalend geweest in de politieke ontwikkeling van Suriname en was hij de stabiliserende factor in de Surinaamse politiek. De legendarische politicus wordt herdacht als Suriname’s markantste politicus, die met zijn aanhoudende drang naar democratie en zijn verbroederingspolitiek meer dan vijftig jaar de Surinaamse politiek heeft gedomineerd.

Naast de ontwikkeling van de verbroederingspolitiek heeft wijlen mr. Lachmon zich ook ingezet voor het met succes beargumenteren en verkrijgen van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in Suriname in 1949.

Bij verkrijging van de staatkundige onafhankelijkheid rond 1975 pleitte Lachmon voor een geplande onafhankelijkheid met belangrijke voorwaarden zoals: een goed doordachte onafhankelijkheid, het benadrukken van economische onafhankelijkheid, een democratische functionering van de gewapende macht, rechtstreekse verkiezing van de President, een rechtvaardig kiesstelsel en verkiezingen en zekerheid omtrent de grenzen van het soevereine Suriname. Na bijna 45 jaar zijn deze zaken nog even actueel als ten tijde van de onafhankelijkheid.

Bij de totstandkoming van de grondwet tijdens de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft Lachmon gewezen op de verschillende waarborgen die opgenomen dienden te worden. Consequent heeft hij gevochten voor democratische staatsstructuren. Hij had herhaaldelijk erop gewezen dat Suriname een rechtsstaat dient te zijn en op een parlementair democratische manier geregeerd dient te worden. Lachmon was ook de langstzittende parlementariër ter wereld waarvoor hij in juni 1999 in het Guinness Book of Records werd opgenomen.

Zonder af te wijken van zijn pad bleef hij zijn idealen uitdragen van verbroedering en vreedzaam samen leven. Lachmon had het al vroeg ingezien: je kunt niet werken aan een natie door slechts de eigen etnische groep voor te trekken en deze te bevoordelen. Je moet je natie ontwikkelen door ook de belangen van andere etnische groepen te bevorderen. Dat is het beleid van verbroederingspolitiek.

Zeer bijzonder is het samenvallen van de geboortedag van Lachmon, de grondlegger van de verbroederingspolitiek, met de Internationale Dag van de Vrede. De Internationale Dag van de Vrede (International Day of Peace) is door de Verenigde Naties ingesteld in 1981, en wordt elk jaar op 21 september herdacht. De bedoeling van deze dag is om internationaal en nationaal de idealen van vrede te bevorderen.

Verbroederingspolitiek leidt naar Vrede. Daarom is het meer dan betamend om het politieke gedachtegoed van verbroedering duurzaam te erkennen en recht te doen toekomen. Tegen deze achtergrond had de VHP vorig jaar op 21 september een nationale conferentie georganiseerd met als thema: ‘Verbroederingspolitiek: kansen en bedreigingen voor Suriname’.

Het was de eerste keer dat Suriname de verjaardag van de grondlegger van de VHP en de vader van de verbroederingspolitiek op een nationale wijze heeft herdacht.
Het politiek model van eenheid in verscheidenheid, verbroedering en vreedzaam leven is ook een voorbeeld voor vele landen. Vreedzaam naast en met elkaar leven, met respect en acceptatie van elkanders gewoonten, cultuuruitingen en voorkeuren, kan een samenleving alleen maar verrijken.

Door stil te staan bij de betekenis van de verbroederingspolitiek en de invloed daarvan op ons land, de regio en internationaal, wordt gevolg gegeven aan de oproep van de conferentie om de geboortedag van Lachmon, de grondlegger van de verbroederingspolitiek, uit te roepen tot een Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Met deze daad wordt het gedachtegoed van Verbroedering en Eenheid van Papa Lach – zoals hij liefkozend door alle Surinamers werd genoemd – onsterfelijk gemaakt.

23 REACTIES

 1. Wat een briljante ideaal had deze man, Jammer dat hij er niet meer is, een mens leef niet lang, maar de kans die hij krijgt is alleen stelen liegen bedriegen? En we hebben een kankergezwel partij in de parlement grootste nationale dieven partij ndp, zins het intrede van deze partij is het nooit meer goedgekomen in Suriname, jagi ding foe sranang oplichters zijn het?


  Maak melding

 2. Ik heb respect voor Lachmon als politicus, maar verbroedering ben ik niet eens. Politiek voering in Suriname, was toen gebaseerd merendeel ras en geloof. Je mag alles zeggen van NDP is een echte Nationale partij dwars door ras en geloof. Je. kan me niet wijs maken door samen te werken met een partij dan praat je over verbroedering, toen der tijd van NPS VHP en KTPI, dat. is geen verbroedering is een strategie om aan de macht. te komen. en te blijven. Bij Santhoki kan ik praten over verbroedering hij moest heel veel berg verzetten om de deuren van de VHP open te gooien voor iedereen. Santhoki is de man van verbroedering binnen de VHP de eerste!!???


  Maak melding

 3. Ric 21 september 2020 At 11:10
  Wat voor verbroedering dag hebben we ooit elkaar hersenpan in elkaar geslagen deze regering weet van ellende niet wat ze moeten doen heeft jopi pingel hier in ook niet z,n bijdrage geleverd ik hoop dat de bevolking op straat kom het zal niet zo lang meer duren hoop ik
  ======================
  Zomaar weh djompo djompo toch, lees a artikel boeng noh mi mang. De VHP herdenkt vandaag, 21 september, de 104e geboortedag van haar legendarische leider mr. Jagernath Lachmon. Het gaat hier om meneer Lachman van de VHP en niemand anders. Maar als jij op straat wil gaan en eer voor meneer Pengel wil, begin dan eerst goed met zijn naam noh, law mang.


  Maak melding

 4. I Su 21 september 2020 At 11:47

  Ik heb respect voor Lachmon als politicus, maar verbroedering ben ik niet eens. Politiek voering in Suriname, was toen gebaseerd merendeel ras en geloof. Je mag alles zeggen van NDP is een echte Nationale partij dwars door ras en geloof. Je. kan me niet wijs maken door samen te werken met een partij dan praat je over verbroedering, toen der tijd van NPS VHP en KTPI, dat. is geen verbroedering is een strategie om aan de macht. te komen. en te blijven. Bij Santhoki kan ik praten over verbroedering hij moest heel veel berg verzetten om de deuren van de VHP open te gooien voor iedereen. Santhoki is de man van verbroedering binnen de VHP de eerste!!???
  ====================
  Waarover heb jij het mi mang, kijk maar hier onder ontstaan en begin jaren politieke partijen, waarvan de vhp niet de 1ste was als etnisch partij.

  Ontstaan en beginjaren:

  In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werden in Suriname meerdere politieke partijen opgericht zoals de katholieke PSV, de creoolse NPS en de javaanse KTPI omdat in 1948 het census-en capaciteitskiesrecht voor mannen werd vervangen door een algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen.

  De Verenigde Hindostaanse Partij (afgekort VHP) kwam in januari 1949[3] tot stand door een fusie van de in 1946 opgerichte Moeslim Partij met als voorzitter het statenlid en notarisklerk Asgar Karamat Ali.
  De in 1947 opgerichte Hindostaans-Javaanse Politieke Partij (HJPP) met als voorzitter de praktizijn Jagernath Lachmon.
  De in 1947 opgerichte Surinaamse Hindoe Partij met als voorzitter de hoofdonderwijzer dr. Jagesar Persad Kaulesar Sukul.

  Dus er word wel geschreeuwd vhp hindustaanse partij, ze discrimineren, maar ze zijn echt niet als eerst mee begonnen hoor. Ken je geschiedenis brada.


  Maak melding

 5. Dit heeft niks met racisme te maken !
  Het gaat niet om de religie, de cultuur of de afkomst maar om de persoon die het initiatief nam om verbroedering als basisgedachte / basisbeginsel voor de opbouw van een samenleving onder de aandacht heeft gebracht.
  Het is daarom zeer bekrompen, jaloers en afgunstig om te verwijzen naar de achtergrond van de initiatiefnemer.

  Waarschijnlijk worden hierom Hindoegoden vaak blauw afgebeeld, omdat er dan geen onderscheid gemaakt kan worden tussen rassen.

  Probeer het idee van verbroedering te begrijpen en vooral toe te passen en kijk niet naar de achtergrond van de boodschapper !

  Een pessimist ziet overal iets negatiefs in !

  Lobi makandra. Krakti !


  Maak melding

 6. ik weet niet of ik dit wel geheel juist bedacht vind. ik weet niet of je een persoon op deze manier eruit kunt halen en zeggen dat hij de beste is geweest. van mij hoeft Pengel ook niet als verbroederaar genoemd worden, ik herinner me nog zijn dictatoriale neigingen. laat ons even de oude koeien in de sloot laten en ons voorbereiden op de toekomst. laat het verleden over aan de historici, vind ik op dit moment. maak van alle bijzondere vrije dagen een bijzondere vrije dag. (Amerika heeft ook zoveel bijzondere vrije dagen gehad, maar die hebben ze kunnen bundelen. heeft Pompeo het hier niet over gehad?)


  Maak melding

 7. Veel eer aan Lachmon. Omschreven zijn als de meest markante politicus van Suriname is te zwaar. Het is de tong van de VHP die spreekt. Papa Lach heeft wel mooie voorbeelden gegeven. Pakiratigri kan even terug in de tijd en refereren naar zijn Hindoestaanse broeders en zusters. Die hebben feilloos Lachmon opgevolgd. Automatisch. Veel dank aan hen. Echte bloedbroeders waren dat .Ere aan Lachmon en de bloedbroeders en zusters. Het kan wel hoor.


  Maak melding

 8. Do you remember the 21st night of September?
  Love was changin’ the minds of pretenders,
  while chasin’ the clouds away.
  Our hearts were ringin’ in the key that our souls were singin’,
  As we danced in the night, remember
  How the stars stole the night away, oh yeah.

  Hey, hey, hey!
  Ba-dee-ya, say, do you remember?
  Ba-dee-ya, dancin’ in September
  Ba-dee-ya, never was a cloudy day.


  Maak melding

 9. Wat voor stronterij nu weer. Ze hebben het samen gedaan Lachmon en Jopie Pengel voor verbroedering heb je 2 mensen of meer nodig..dus niet alleen hindustaanse verbroedering hierop Waterkant komen promoten.. Hou op met dit racistische gedonder Santhoki.


  Maak melding

 10. Sommige kaka hersenen zijn niet instaat om respect met elkaar om te gaan
  Eén ieder heeft met deze heugelijke dag om toch iets leuks te maken
  Dan begint het het, wie na alla sranang mang
  Dat sa lachman e bedoel dong kaw


  Maak melding

 11. Lachmon zal bijzonder droevig toekijken hoe hij de hemel in wordt geprezen, omdat het niet past bij zijn manier van persoonsverheerlijking. Als hij over verbroedering sprak noemde hij altijd de naam van Johan Adolf Pengel. Om zijn pacificatie politiek te kunnen realiseren had hij ook de steun van Iding Soemita. Dus het gaat om 3 personen die samen hebben gewerkt aan het consensus model: Lachmon Pengel en Soemita!
  Ik heb zeer veel respect voor Lachmon en de wijze waarop hij getracht heeft Suriname door moeilijke tijden heen te loodsen. Ik ben bang dat de huidige VHP voorbij gaat aan gevoeligheden in de Surinaamse samenleving. Etnocentrisme past niet in de filosofie van papa Lach!


  Maak melding

 12. Is het niet zo dat Lachmon in de jaren 50 zijn eigen kandidaat had terug getrokken ten gunste van J. A. Pengel ?
  Hier is dan toch duidelijk dat Lachmon de voortouw nam en niet afgunstig was.

  Een ander punt is dat ik niemand hoor klagen dat Zanderij is vernoemd naar J. A. Pengel.

  Hypocriet of niet ?


  Maak melding

 13. Maripa ko,
  Waarom begin je dan niet bij je zelf, grote verbroeder, gedraag je dan ook naar,
  jouw stukjes gaan alleen maar over scheldpartijen tegen Afro Suri’s.
  Hetzelfde heb je met je component hier zoals Ray .
  Wat jullie hier ten beste geven is alleen maar haatzaaierij, papa lach draait zich om van schaamte.
  Je gaat je zelf nog geloven ook.

  Kijken of jullie weer los gaan!!!!!


  Maak melding

 14. Heel opmerkelijk dat de nieuwere generaties wel de nodige scholing hebben maar niet meer dezelfde denkwijze en visie erop nahouden.

  In principe is de nalatenschap van Lachmon vervaagd. Mensen zijn egoïstisch geworden en denken minder aan welvaart en welzijn voor het land.
  Lachmon zou denk ik wel diep teleurgesteld zijn met de politieke ontwikkelingen in het land. Ik weet dat hij ook een felle tegenstander was van “Maharadja” Rudisa, dat schoof hij nooit onder tafels of stoelen…

  Ik denk dat er ook geen politici meer zullen komen van het kaliber Pengel en Lachmon. Die tijd is voorbij. Mensen hebben nu een heel andere mentaliteit en een ander niveau dan de “oude stempel”.


  Maak melding

 15. Verbroederingsdag 21 september ( jaardag Papa Lach), een gewone werkdag/niet gelijk gesteld aan de zondag.

  Maak 20 januari ook tot een verbroederingsdag ( jaardag Pin Pin), een gewone werkdag/niet gelijk gesteld aan de zondag.

  Elke/Iedere dag moet een verbroederingsdag zijn, helaas is dat niet zo. Gelet op de vele uitdagingen, armoede, hoge prijzen in de wereld, COVID – 19 virus, oorlog, moord, diefstal, verdriet, ruzie, honger, geen dak boven het hoofd, rampen, enz. is dat niet zo.

  De verbroederingsdag biedt geen garantie voor deze zaken/

  Een doekje voor het bloeden.


  Maak melding

 16. Ook nu zie je hoe goed de Surinamer haar geschiedenis kent. Ik ben geen Hindoestaan, maar nog een keer voor de idioten hier. Het is de eer aan papa Lach die zich heeft groot gemaakt voor de verbroederingspolitiek. Het komt uit zijn koker en van niemand anders. Hoe etnisch de politiek in die tijd ook was, het is Lachmon die met zijn verbroederingspolitiek Pengel en ook de periode na Pengel door verbroedering het volk bij elkaar hield.
  Waarom denken jullie anders dat de geschiedenis de verbroederingspolitiek aan Lachmon koppelt?


  Maak melding

 17. @Paraexpress: Zoals altijd probeer jij de waarheid geweld aan te doen. Waar was deze in de haast ingevoerde eenzijdig bedachte dag voor nodig? Voor de verdere polarisatie van de samenleving? Lachman was echt niet de markantste politicus ooit. Waar blijft in deze den bijdrage van Jopie Pengel en Soemita? Waren zij geen grote politieke zonen des land? Wat maakte Lach zo markant?? Het meebuigen als een rietstengel? Het varen op de olifant naar de Noordzee? Het verketteren van Hindorie die met zijn stem de doorslag gaf voor onze onafhankelijkheid? Ey, geven jullie me een grote break!!! Net zoals jullie Brunswijk niet de tijd en ruimte gaven om na te denken na de verkiezingen, hebben jullie dit verfoeilijke besluit ook binnen de kortste keren door onze strot gedouwd! Maar rest asure, this will bounce back in your ugly racist face!!


  Maak melding

 18. Paraexpress jo idioot, een luchthaven en een dag zijn niet met elkaar te vergelijken. Een da herdenk je jaarlijks en luchthaven alleen bij bijzondere gelegenheden, bv als het een bigi jari betreft, ezel!


  Maak melding

 19. @ Lucien Karwafodi 21 september 2020 At 21:04

  Elke hypocriet als jij heeft moeite met de waarheid. Alleen wat jou uitkomt wil begrijpen.
  Lees goed alle comments wie komen er constant klagen en janken over racisme? Het zijn die idioten als jij !
  En als je die 2 hersencellen in je kokosnoot dichter bij elkaar kan brengen zal je overeenkomsten en verschillen beter begrijpen, yo ezel !


  Maak melding

 20. Waarom deze dag weleens terecht zou kunnen zijn ?

  Een leuke samenvatting, gewoon op wiki:

  ” …
  Lachmon vertrok op 13-jarige leeftijd naar Paramaribo, en haalde daar zijn Mulodiploma. Op aanraden van een van zijn leraren besloot hij praktizijn (advocaat) te worden. In die tijd kon men dit vak in Suriname alleen in de praktijk leren. Na lang zoeken vond hij de creoolse advocaat Julius Caesar de Miranda bereid als leermeester te fungeren. Dat een creool bereid was een hindoestaan op te leiden maakte grote indruk op de jonge Lachmon en legde de basis voor zijn streven naar verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen dat voor de rest van zijn leven leidraad zou zijn.

  In 1940 begon hij zijn eigen praktijk als praktizijn, en in 1943 richtte hij met andere hindoestanen de vereniging Djagaran op (Ontwaakt!). In 1947 was Lachmon een der oprichters van de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij (HJPP); een voorloper van de Vooruitstrevende Hindoestaanse Partij (VHP). VHP werd de grootste hindoestaanse politieke partij van Suriname (later omgedoopt in Vooruitstrevende Hervormings Partij). Lachmon werd daarvan de voorzitter, en behield die functie tot zijn dood. Bij de algemene verkiezingen van 1949 won Lachmon een zetel in de Staten van Suriname, maar de NPS haalde 13 van de 21 zetels en kon dus een regering vormen. In 1955 verloor de NPS fors, en trok Lachmon een van de eigen kandidaten terug om Jopie Pengel, die net als Lachmon het proletariaat vertegenwoordigde, een tweede kans te geven. Van 1964 tot 1967 was Lachmon voorzitter van de Staten van Suriname. In 1969, na de val van Pengel, won Lachmons VHP de vervroegde verkiezingen, en hij werd kabinetsformateur. Als coalitiepartner koos hij voor de veel kleinere PNP. Om raciale spanningen te vermijden schoof hij de Creool Jules Sedney naar voren als minister-president[1] .
  … “


  Maak melding

 21. Tell it to them Para Express,
  Want ik krijg vaak het gevoel dat er meningen/kritiek worden gegeven, zonder dat men weet hoe de vork in de steel zit, of men heeft ooit de klok horen luiden maar weten nog steeds niet waar de klepel hangt toch.

  Verbroedering is goed, waar zeurt men over, laat alle politieke partijen dan aansluiten aan deze dag, waarom moet de vhp perse alles gaan regelen. Laat dit een goed begin voor een ieder zijn.


  Maak melding

 22. Begin jaren zestig heb ik mijn prille jeugd gehad in Suriname en eind jaren zestig/begin zeventig was ik een jong tienertje dat al politiek bewust probeerde te zijn. Ik volgde het nieuws en soms de Staten vergadering waarbij ik regelmatig onder de indruk was van Hindorie. Tevens was ik mij al van bewust dat elke bevolkingsgroep zijn eigen politieke partij had. Dat vond ik vreemd. Maar blijkbaar is het mij, ondanks mijn politieke interesse, toch ontgaan dat dhr Lachmon intensief aan verbroederingspolitiek deed.

  Op basis van de informatie van Para Express, die ongetwijfeld uit formele bron komt, lijkt het mij logisch dat de heer Lachmon meer dan terecht
  deze eer toekomt.

  Ik ben geen Hindoestaan!
  Misschien overbodig om te melden maar ik doe het toch. al zou het alleen maar zijn om het werk van dhr lachmon op mijn eigen nederige manier hier op WK voort te zetten. Een kleine bijdrage door dit nieuwsbericht niet meteen etnisch te benaderen is volgens mij niet te veel gevraagd.
  ✌️


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.