Verzoek: 21 september ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’

36

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft op 11 september 2020, een verzoekschrift ingediend bij de president van de Republiek Suriname Z.E. CH. Santokhi, om 21 september, de geboortedag van de legendarische leider Jagernath Lachmon, in te stellen tot de ‘Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid’. Deze dag hoeft niet gelijkgesteld te worden met de zondag. De Internationale Dag van Vrede, valt ook op 21 september.

De partij heeft op 21 september 2019, in het Lalla Rookh-complex de Nationale Conferentie ‘Nationale verbroedering: kansen en uitdagingen’ gehouden. Op deze conferentie zijn inleidingen verzorgd  door een brede vertegenwoordiging van de Surinaamse gemeenschap. Verbroedering heeft zijn nut gehad in het verleden, het is tegelijk vooral essentieel voor een goede toekomst van ons geliefd land Suriname.  

De praktische invulling van verbroedering heeft de meest stabiele perioden in de Surinaamse ontwikkeling opgeleverd. Het begrip verbroedering is verbonden met waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid. Verbroedering is een praktisch, religieus en spiritueel begrip, waarbij een samenleving gebouwd wordt op liefde, begrip en vertrouwen. Het is noodzakelijk om te blijven bouwen aan verbroedering en eenheid. 

Door het instellen van 21 september tot de “Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid”, willen wij als VHP, de verbroederingspolitiek en het nalatenschap van wijlen Mr. Jagernath Lachmon, verduurzamen. Het gaat hierbij ook om de overtuiging dat verbroedering en verbondenheid met elkaar, de enige weg is voor Suriname als een multi-etnische en culturele samenleving, om in eenheid voort te gaan.

36 REACTIES

 1. HOE WIJ HIER TE SAMEN KWAMEN…………
  Ik denk dat we geen keus hebben. Laten we dit land, ONS SURINAME, leefbaar nalaten voor onze kinderen, hun kinderen en hun kinderen. ( citaat uit the blessing)


  Maak melding

 2. Deze regering denkt alleen maar aan show! Waar blijven de activiteiten om de economie op gang te krijgen! Wanneer gaat de koers omlaag. Wanneer gaan de prijzen in de winkels omlaag! Wanneer krijgen de sociaal zwakkeren echt de steun welke ze nodig hebben. Wanneer gaat deze regering echt aan de slag!
  gemodereerd

 3. Goed.Zolang het niet een nationale vrie dag wordt.En inderdaad binnen een democratie hoort geen revo dag.Afschaffen deze revo dag.In een democratie vieren we geen dag van revolutie.We vieren bouta niet.Hij moet gevangen gezet worden voor het plegen van revolutie.Hij moet al een gevangenis van 20 jaar uitzitten.


  Maak melding

 4. Wie denken jullie voor de gek te kunnen houden? Verbroedering? De VHP? Nooit van plan geweest!! Bent u de taferelen rond de onafhankelijkheid vergeten? Wel, ik zal ze weer op FB plaatsen om u de ware aard van de VHP en aanhang te tonen , ze zijn geen drup veranderd!
  gemodereerd

 5. Er lopen al zo veel mengelmoesjes rond in Suriname. Heeft dat nog geen verbroedering gebracht? Dus is kinderen maken met een andere ras waardeloos. Zoals blijkt.


  Maak melding

 6. Pfffff….vraag me af waarom op de dag van wijlen deze meneer. Met alle respect…….hij is niet de enige “ leider”, geweest die verbroedering in Suriname heeft proberen te bewerkstelligen. Neemt niet weg dat hij zijn sporen in de Surinaamse politiek op “ zijn”, manier verdient heeft.


  Maak melding

 7. Steeds maar mensen verheerlijken. Identiek de vorige regering. Suriname en met name de arme bevolking heeft “ vreten”, nodig. Goed onderwijs – Goed medische zorg – Veiligheid en ga zo maar door. Get off of your backsite and do something for Surinam.


  Maak melding

 8. Zolang Bouterse invloed heeft in de Surinaamse gemeenschap of zolang zijn zogenaamde revolutie spook nog dwaalt door Suriname komt er geen verbroedering.

  Bouterse is de vloek voor een harmonieus Suriname.


  Maak melding

 9. @Stanley
  Op de dag van verbroedering wordt geen enkel bijdrage gevraagd van de bevolking.Wel wordt er er naar saamhorigheid,begrip en verdraagzaamheid gevraagd .
  Dit allemaal volgens het model van wijlen J.Lachmon.Heb geduld,met een lege staatskas kan weinig gedaan worden maar de nieuwe regering doet zijn best.
  Je bent 10 jaren te laat met je gestelde eisen.,10 jaren eerder moest je van de criminele ndp regering je eisen kenbaar hebben gemaakt.


  Maak melding

 10. Als je het over echte Broederschap hebt, dan zijn Raam-Lakshman en Raam-Bharat het voorbeeld van Broederschap.
  Dus niet de politicus Lachmon, maar Lakshman, broertje van Bhagvaan Shri Raamchandra en incarnatie van Shesh Naag.


  Maak melding

 11. Suriname is een Republiek en geen Koninkrijk. God vraagt niemand
  om Hem te vereren maar om geestelijk en ontwaken en bewust te zijn
  van eigen scheppingsautoriteit en VERANTWOORDELIJKHEID.

  Wees dus verantwoordelijk voor uw leven en welzijn en zet u in voor
  scholing, gezondheidszorg. STEUN, VOOR ZOVER U NIET HULP BEHOEFTIG BENT,
  ALLEEN OP GODS KRACHT en UW VERSTAND. BID en WERK.


  Maak melding

 12. Kunnen wij aan de reacties verbroedering opmerken?…… Wanneer gaan wij proberen om kritisch de zaken te bekijken zonder de politiek erbij te halen? Wat doen wij als burgers met elkaar, zodat verbroedering te zien is in Suriname? Wij bejegenen elkaar steeds met : Creool, Hindoestaan, Marron….enz. Discriminatie op niveau in Suriname. Dus… Echte verbroedering begint in het hart. En als een ieder dat uitstraalt , hoeven we niemand te eren ervoor, maar dan wordt Suriname erover gewaardeerd.


  Maak melding

 13. Verbroedering kan je niet afdwingen maar kan je proberen te veroorzaken.

  Organiseer bijvoorbeeld multiculturele festivals, belicht multiculturele samenwerkingen zoals bijvoorbeeld muziektalenten, promoot eigen cultuur maar toon ook interesse in andere culturen, maak een multicultureel podium voor theater en comedians, etc.
  Een heel goed instrument voor verbroedering is onze keuken. Kijk eens hoeveel niet-afro’s van bruine bonen houden of van pom en kijk eens hoeveel niet-javanen van saoto soep houden en kijk eens hoeveel niet-hindoestanen van roti houden en kijk eens hoeveel niet-hollanders van stamppot houden, etc.

  Bij verbroedering staat centraal dat men een eigen waarde heeft en de waarde van de andere weet te respecteren.
  We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn maar we kunnen wel de andere in zijn / haar waarde laten.

  Wij leren van elkaar dit is verbroedering. Krakti !


  Maak melding

 14. Wat is de geboortedag van Suriname(ik bedoel niet de onafhankelijkheid). Die datum zou elke burger moeten kennen net als al die immigratie data van de verschillende bevolkingsgroepen die hun dag hebben.
  1Datum 1 centrale plek/park waar elke groep zich thuis voelt en de boel onderhoud zonder winstoogmerk. Noem het dan bv KOEMBADJARI.
  Al die aparte nationale dagen zorgen voor versnippering. Verder ben ik niet een persoon die overledenen vereer hetgeen wel gebeurd met de verering van Staatsmannen/vrouwen die hun voors en tegens hadden. Als ik aan Suriname en de Surinamers denk dan dank ik aan het land met al dr natuurlijke schoonheden en gevaren.
  We moeten vooraleer het land/de grond(waar wij samenkwamen) voorop stellen en dan pas de tig bevolkingsgroepen en overleden staatsmannen. Overleden politici die staatmannen zouden zijn geweest moeten hun standbeelden op het terrein van hun politieke partij hebben en daar vereerd worden op hun geboorte of sterfdag door hun vereerders. De groep/het volk en get land moeten voorop staan niet de individuele mens. Ook niet via een omweg.


  Maak melding

 15. Zolang de politiek zich mengt in het verbroederings proces is het gedoemd te mislukken
  zolang er hier scholen zyn met een bepaalde etniciteits voering zal men niet verbroederen
  Je bent Surinamer of je bent waar je voorouders vandaan komen maar dan moet je de rechten
  als zynde Surinamer niet behouden


  Maak melding

 16. Verbroedering yes het enige kleine woord is respekt naar elkaar toe en verder komt alles goed, wij zijn surinamers, met deze regering komt alles goed sranang mang!!!!


  Maak melding

 17. Als er ieman is die verbroedering heeft gebracht dan is het Anton de Kom en daar heeft hij een zeer hoog prijs voor betaald.
  gemodereerd

 18. We weten met z’n allen dat de VHP de laatste moet zijn die over verbroedering en natievorming kan praten. Zie het racistische verleden en heden van deze partij. Kijk op de verschillende door deze partij aangestuurde sites en mediahuizen, kijk naar de jaren 70 toen zij Suriname wilden opsplitsen in een deel voor de Hindoestanen en een deel voor de rest!! Dat gedachtegoed staat nog steeds centraal in de kern van de VHP! Kijk maar op mijn facebookpagina, dan zullen bij zij die de geschiedenis van deze partij niet kennen de schellen van de ogen vallen!!


  Maak melding

 19. ” …
  Sammy the Queen 12 september 2020 At 00:44

  Wat is de geboortedag van Suriname(ik bedoel niet de onafhankelijkheid). 

  … ”

  Dit zou de dag van de laatste groep contractarbeiders / arbeidsmigranten in Suriname kunnen zijn.
  Want alle (gedwongen en ongedwongen) arbeidsmigranten hadden samen met de inheemsen de basis gelegd voor
  un switi Sranan.

  Gado de wi fesi man. Krakti !


  Maak melding

 20. @Paraexpress: De geboortedag van Suriname kan alleen door de Inheemsen vastgesteld worden en zeker niet door contractanten, die zijn namelijk in een rijdende trein gesprongen en ontlenen daardoor niet het recht zich op te werpen als, zoals jij nu wil doen lijken en ik weet dat je daar naartoe wil, de oprichters van Suriname in zijn huidige vorm. Laat dingen zoals ze zijn! Denk niet dat jullie hier dezelfde scherpe etnische deling als in Guyana gaan teweeg brengen!


  Maak melding

 21. Het is beter om mensen eerst zelfbewust te maken want een opgedragen
  (verbroedering) houdt geen stand of leid tot overheersing en begrenzing.
  God de Almachtige heeft ieder mens een vrije wil gegeven en Hij voert
  geen heerschappij daarover. Verbroedering moet uit vrije wil geschieden.

  Leer kinderen om te delen maar geef ze de ruimte om een eigen keus te maken.


  Maak melding

 22. Wat mij betreft,,,, alle vrije dagen direct affschaffen.. elke weekend ben je vrij.. dat zijn al 104 dagen in het jaar rest nog 254 dagen dat jij je leven inhoud vorm moet geven.. een feest dag is een verloren dag,,, je kan je zelf ook het hele jaar vrij houden , doen wat je zelf wil..,, maaar val een ander niet lastig.. dus eigen verantwoordelijkheid zelf dissepliene.. jij bepaald zelf over je eigen leven..
  gemodereerd

 23. @Jaichand: We wonen niet in India! Om te verbroederen moet je homogene groepen hebben. De Afro-Surinamer is nog niet zo ver. Teveel (bewust) versnipperd en bewust versnipperd gehouden. Daar moeten ze aan werken. Hou eerst van jezelf, van je groep en daarna van de ander. De zwarte gemeenschap heeft een homogeniteitsprobleem en een identiteitsprobleem. Een Hindoestaan, Javaan of Indiaan bijvoorbeeld is overal waar hij komt of woont een Hindoestaan, Javaan of Indiaan. De Blakaman is Stadscreool, Aucaner, Saramakkaner, Matouarier, Kwintie, Ndjuka……etc. Deze versnoippering is bewust gemaakt in het verleden omdat men bang is voor een verenigd zwarte ras…..en nog steeds.


  Maak melding

 24. Ik zie liever een dag van goede educatie en gelijke kansen voor iedereen. Dat gepraat over verbroedering en eenheid lijkt op een Coca Cola marketing stunt.

  Goede educatie en gelijke kansen helpt mensen vooruit. Het land moet af van de klasse discriminatie. Dat is het probleem. We hebben een verkapt sociaal kastenstelsel en mensen weigeren om dat te veranderen. Dat ding van de elite en de gewone man moet veranderen. Dan pas komt het land vooruit.

  Iedereen kan elkaar “broeders” noemen en roepen om eenheid, dat is niks, het gaat om de DADEN.


  Maak melding

 25. Waarom heeft Nederland zo een goed educatie systeem? Omdat iedereen de kans wordt geboden om een goede educatie te volgen. Welliswaar zul je ook moeten inleveren want tegenwoordig moeten de minderbedeelden ook geld lenen, maar je hebt wel de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en verder te ontwikkelen. Ook de arbeidsmarkt en wetgeving laat op het gebied van, vooral klasse, geen discriminatie toe.

  Dat is waar Suriname als land naartoe moet. Praten over verbroedering maar je neemt alleen 1 type persoon aan voor een werk. Is een farçe.


  Maak melding

 26. ” …
  Lucien Karwafodi 12 september 2020 At 10:16

  @Paraexpress: De geboortedag van Suriname kan alleen door de Inheemsen vastgesteld worden 

  … ”

  Niet mee eens.
  De oorspronkelijke bewoners waren er voordat Suriname werd gesticht. Het hedendaagse Suriname is gevormd door alle culturen van de wereld. De Surinaamse cultuur is kleurrijk en de Surinaamse taal is ook een samensmelting.

  Het hedendaagse Suriname werd geboren toen zij allen te samenkwamen.


  Maak melding

 27. Dag van Nationale verbroedering en Eenheid. Opzich een nobel idee.

  Maar wat moet het eigenlijk betekenen, wordt hiermee het doel bereikt ?
  Nationale verbroedering en eenheid kan je niet koppelen aan een geboortedag van een persoon.

  Het proces van Nationale verbroedering en eenheid is al in gang gezet door het volk van Suriname zelf door in eenheid op te treden en in eenheid op te komen voor het nationaal belang. Het resultaat is dat er op 16 juli 2020 een historische regering is geinstalleerd dat een Hercules opdracht moet vervullen. Deze regering bestaat samen met haar team uit alle typen Surinamers.

  “16 JULI” is door het volk bestempeld als de Dag voor Nationale Verbroedering en Eenheid. Het is de dag dat het volk van Suriname, waar ze ook ter wereld zijn, in eenheid heeft gekozen voor een beter Suriname.

  Wi no sa frede, Gado de wi fesi man !

  Krakti !


  Maak melding

 28. Velen van ons zijn geneigd om klakkeloos delen uit de historie te geloven zonder zelf kritisch verbanden te leggen die de juistheid van zaken onderbouwen. Wat hebn Lachmon en Arron voor Suriname btekent??? Z hbn ons uit populisme in n avontuur van onafhankykheid gestort waarvoor w niet ready waren. Z hbn ons door t accepteren van ontwikkelingssteun laten geloven dat met geld w “er al zyn” ipv ons te leren beleid te maken en ons moreel toe te rusten voor een beter leven. Al decennia horen we “verbroedering”. Dat is BS en misleiding van Lachmon en nog stds binnen d vhp. Zogenaamd uit “liefde” ergens decennia terug een dna zetel opgeven door de vhp (Lachmon) is niet oprecht gweest. Z doen nooit iets zonder er niet beter van te worden.
  Lachmon leerde d hindoestanen om n 1heid t vormen onder elkaar n echt niet mt andre volkeren. Leerde hen om zoveel mogelijk grond en onroerendgoed t bezitn. 1 (schynbare) goede daad wordt subtiel teniet gedaan door vele verkeerde daden. Watvo zin hft t vergaren van materiële rijkdom in t leven? Najagen daarvan leidt ongtwyfeld tot nadeel van n ander (dus ook overige rasn). Rykdom gft macht en macht leidt tot onderdrukking….. Is dat verbroedering?

  Velen van ons verbroedering (3x), maar op basis waarvan????

  Sorry maar Lachmon verdient alles behalve een schoonheidsprys. 50 jaar lang DNA voorzitter slechts uit machtlust en zelfverheerlyking. DNA is institutioneel het sterktst veranderd toen mw. J. Simons het leidde.

  Er is niks mis met hindoestanen in zn algemeen, maar wel met de politieke hindoestanen. Want zij zijn net als anderen de grote misleiders.

  Het wordt tijd dat we in termen van “mensen” gaan praten en denken ipv “volkeren” met etniciteit in de onder toon. Gevaarlijke zaak!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.