Stemming over motie die oproept om AOW Surinaamse ouderen aan te vullen

42
Geen excuses van Nederland voor het slavernijverleden
Foto (c) De Tweede Kamer

De Tweede Kamerfractie van de Nederlandse politiek partij ’50plus’ heeft vorige week een motie, ingediend die het kabinet oproept om de AOW van zo’n 30.000 Surinaamse ouderen aan te vullen. Morgen, dinsdag 8 september, wordt over deze motie gestemd.

In de motie, ingediend door 50plus Kamerlid Corrie van Brenk, geeft de partij aan dat de Nederlandse overheid géén wettelijke verplichting heeft het AOW-gat van Surinaams-Nederlandse ouderen te dichten, maar hen uit oogpunt van morele
rechtvaardigheid moet tegemoetkomen.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het basispensioen dat je als Nederlander krijgt als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

In 50 jaar tijd bouw je een volledige uitkering van de AOW op, die je krijgt vanaf het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt (momenteel op je 67e). De maandelijkse uitkering ligt rond de 1200 euro voor een alleenstaande; 800 euro als je getrouwd bent of samenwoont.

Op het moment dat je langer dan een jaar buiten Nederland woont, bouw je minder AOW op, 2 procent per jaar minder om precies te zijn. 

Die regel wordt ook toegepast op Nederlandse ingezetenen van Surinaamse herkomst. Zij begonnen daardoor pas met het opbouwen van AOW op het moment dat ze naar Nederland verhuisden en bouwden helemaal geen AOW op als ze in Suriname bleven. Terwijl het land tot de onafhankelijkheid in 1975 nog onderdeel was van het het Koninkrijk der Nederlanden.

42 REACTIES

 1. Eindelijk een motie. we zulle zien
  We hebben recht op dat geld.
  Het is alleen jammer dat er mensen zijn die misbruik maken, door net te doen alsof ze hier wonen. Soms weten die mensen het geen eens, maar hun kinderen maken misbruik. Zij verpesten het voor de eerlijke Surinamer die r recht op heeft en daar ben ik 1 van
  gemodereerd

 2. Je kan alleen AOW opbouwen als je woont in het land Nederland.Niet het koninkrijk der Nederlanden.De bewoners van de voormalige Antillen bouwen ook geen AOW op terwijl de gebiedsdelen nog steeds behoren tot het koninkrijk der Nederlanden.De Nederlander geboren in Nederland heeft ook een AOW gat als hij een paar jaar of jaren in het buitenland verblijft.En ik ken er velen die daardoor niet het volledige AOW bedrag incasseren.De Surinamers kunnen en mogen een aanvulling aanvragen als ze te weinig AOW krijgen maar velen doen het niet want de aanvulling wordt beschouwd als een bijstandsuitkering en dan kun je niet maanden in Suriname verblijven of daar voorgoed gaan wonen


  Maak melding

 3. Hert wordt vechten tegen de bierkaai, ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen ….
  ”Maar ik ben bang dat ze voor niets gaan debateren over dit onderwerp”

  Sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 4. spannend. gelijkheidsbeginsel. als surinamers dit recht krijgen dan wil het zeggen dat andere nederlanders die tijdelijk buiten nederland gewoond hebben en hun AOW jarenverlies hebben geleden, ook kunnen gaan melden.
  ben benieuwd.


  Maak melding

 5. Volgens de heer Dennis Belfort staat in de AOW WET 1956 dat inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland-Suriname- Nederlandse Antillen)recht hadden op een AOW uitkering.

  Deze Wet is in 1996 gewijzigd. Het woord Koninkrijk der Nederlanden is toen vervangen door het woord NEDERLAND.

  De heer Dennis Belfort is van mening dat Surinamers die in Suriname wonen of hebben gewoond vanaf hun 15e jaar daarom recht hebben op AOW vanaf 1956 tot 1975.

  De heer Dennis Belfort gaat de Staat der Nederlanden voor het gerecht dagen.
  gemodereerd

 6. Ik stel voor om aan de heer Dennis Belfort een machtiging te geven van alle oudjes die in aanmerking komen voor een volledige uitkering, zodat hij hun zaken goed kan behartigen
  gemodereerd

 7. Ik heb dat reeds gedaan en de zaak gaat op 1 October as voor in Utrecht. Ik ontvang graag info om dit goed aan te pakken vooral van juristen die menen dat Surinaamse – Nederlanders te kort wordt gedaangedaan. Ik be n bereikbaar op WhatsApp nr. 0685843001
  gemodereerd

 8. @Dre

  ik vraag me af waar Dhr Belfort die fantasiën vandaan haalt.Bij de ondertekening van het Statuut hebben Nederland.Suriname en de voormalige Antillen een overeenkomst getekend dat ze voor hun eigen Aow/Aov zouden zorg dragen
  gemodereerd

 9. Deze zaak is al meerdere malen door de Tweede Kamer en de Nederlandse rechter behandeld maar steekt om de zoveel jaar weer de kop op. Surinamers die destijds in Suriname woonden hebben inderdaad geen recht op Nederlandse AOW en bouwden toen recht op Surinaams AOV op. Dit was per land geregeld. Alleen op basis van coulance zou men volledig AOW aan deze groep Surinamers kunnen geven. De kans daarop is gering want dan zou Nederland alle andere buitenlanders die pas later naar Nederland zijn gekomen, zoals Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, ook volledig AOW moeten geven. Dat is in strijd met de wet en een kostbare zaak.


  Maak melding

 10. Zolang ik niet meer belasting moet gaan betalen om dit te bekostigen is het prima.
  Anders HELL NO !!
  Ik betaal belasting en wil ook ooit geld kunnen ontvangen.
  Tot voor de onafhankelijkheid ok. Maar daarna jammer dan.
  Denken ze recht op iets te hebben dan een rechtszaak starten en dan kijken of je je gelijk kan krijgen. Niet achterover zitten niets doen en verwachten dat het geld vanzelf naar je komt.
  Tenzij Surinaamse staat die rechten van AOW heeft afgekocht bij de onafhankelijkheid.


  Maak melding

 11. die is gek zo kun je iedereen wel geld geven.zij hebben nergens recht op.eerst onze eigen mensen en niks naar suriname
  gemodereerd

 12. IK WIL GEEN AANVULLING, MAAR EERHERSTEL VAN MIJN 100% AOW ALS NEDERLANDER.
  JE KUNT NIET MIJN KOE STELEN EN MIJ MET EEN SCHAAP WILLEN COMPENSEREN.
  DE RACISTISCHE DISCRIMINERENDE DREES/AOW WET VAN 1957 MOET WORDEN GECORRIGEERD.
  DAN HEB IK RECHT OP BETALING MET TWK(terug werkende kracht )
  gemodereerd

 13. Alle Surinamers in nederland die voor 1985 naar nederland zijn verhuisd zouden gecompenseerd moeten worden. Omdat na de onafhankelijkheid in1975 nog 10 jaar een overgangsregeling gold.


  Maak melding

 14. Ook ik wordt gekort op mn AOW ondanks ik mn levenlang Nederlandse bent.Ik kwam naar Nederland in 1974.
  gemodereerd

 15. Surinamers, Antillianen, zelf Indonesiërs hebben recht op een volledige AOW. Zelf de Surinamers die in Suriname wonen en in 1975 Nederlander waren.

  Deze Wet is in 1996 gewijzigd. Het woord Koninkrijk der Nederlanden is toen vervangen door het woord NEDERLAND.

  Nederland schrok toen ze merkte dat er in de wet stond het Koninkrijk der Nederlander en hebben en hebben het toen aangepast. Hierdoor vielen oa de Surinamers in Suriname af en de Surinaamse Nederlander kregen een gat in hun AOW.

  Zo is het en niet anders.


  Maak melding

 16. Kansloos…………………helaas.
  Wellicht dat Dhr Ramdien en zijn baas “Chan “, dit bespreekbar kan/kunnen maken bij hun eerst volgende bezoek aan Nederland. kennelijk hebben ze een heel andere agenda.
  gemodereerd

 17. Motie is in oktober 2017 ook al aan de orde geweest. Toen ingediend door Denk.
  Uitslag 21 voor 129 tegen.
  Stemmingsuitslag zal dit keer niet veel anders zijn.
  Partijen ,nu dus 50Plus, weten dat ook maar paaien de in Nederland ingezeten
  Surineds met familie in Suriname waar zo’n regeling gunstig voor zou zijn om
  stemmen binnen te halen in verband mer komende verkiezingen ( maart 2021)
  Laat u niet bij de neus nemen.


  Maak melding

 18. En der was een dommeling uit SR die geloofde dat NL en SR een gedeeld verleden hebben…. wel de laasten en geen sprake vd lusten!
  !@#$%&/…. zo als zo vaak en elke keer stappen die die surinamers erin; van visum vrij, handelsmissie tot IT bemoeienis…. tje poti, toch.

  Wat wij surinamers krijgen is 100% controle op schiphol, verdere armoede door wegvallen bijstand omdat men toevallig op de kadaster ingeschreven is als eigennaar ve bouwval of dito erfpachtgrond die nauwelijks economische waarde heeft; soms tegen heug en meug, omdat bijvb ouders iets hebben nagelaten.

  Chan gaat dat nog verder voor de voetlicht gooien….


  Maak melding

 19. Dus eigenlijk moeten de Surineds helemaal niet stemmen op Denk en 50Plus.
  Die partijen nemen je in het ootje.
  ( ik weet nog dat een paar jaar geleden Somohardjo , de vader niet de zoon 😉 , zich een – bij voorbaat tot mislukken gedoemd- reisje naar Nederland verschafte omdat hij aldaar de AOW-kwestie eens stevig aan de orde wilde stellen.. Het reisje is doorgegaan maar over een bespreking inzake die AOW hebben we nooit iets vernomen, laat staan een resultaat.


  Maak melding

 20. Ik weet wel een manier om aan het AOW-geld voor surinamers en antillanen te komen. Laat de autochtone nederlander die in Suriname en op de Antillen verblijft, jaarlijks 10 % van hun inkomen storten in een AOW pot voor oudjes van die landen. En het gat is gedicht. En dit het liefst in de wet vastleggen. Of extra belastingheffing voor deze groep.


  Maak melding

 21. Denk en 50 plus doen dit alleen maar om stemmen te werven voor de komende verkiezingen.Als de Surinamers de Nederlanders een beetje zouden kennen zouden ze dit nooit vragen


  Maak melding

 22. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Stemming over motie die oproept om AOW Surinaamse ouderen aan te vullen.
  Deze werd nu door de grappenmakers van de politiek partij ’50plus’ ingediend.

  Ik laat mij helemaal niet GEK maken door ’50plus’ noch DENK met hun AOW GAT.
  Het wederom een VERKIEZINGSSTUNT van deze politieke partijen.

  @Passant 7 september 2020 At 17:27
  Wanneer werd Indonesië ONAFHANKELIJK van Nederland?
  En wanneer werd de AOW in Nederland bij Wet geregeld?

  Blijven jullie maar LEKKER DROMEN met de heer Dennis Belfort.

  @Wouter 7 september 2020 At 19:33 en om 19:50 uur.
  Je hebt het duidelijk verwoord.


  Maak melding

 23. Voor percival geldt veel van de “de klok – de klepel” uitdrukking.
  Nieteens de naan Belfor weet die over te nemen. percival reafeert van uit zijn gedachte en niet vanuit wat feitelijk is verwoord.
  Inspraak zonder inzicht, levert uitspraak zonder uitzicht.
  De heer BelfoR onderbouwt met dienaangaande wettelijke regelingen

  De wettelijke grond en het kader voor opbouw in Suriname, ten tijde van onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en de (voormalige) Nederlandse Antillen, 15 december 1954 tot en met {voor Suriname 24 november 1975 en voor de Nederlandse Antillen} 15 maart 1990 is er wel en degelijk.
  Nergens in het Statuut of andere daaraan gekoppelde/te koppelen of daaruit afgeleide wettelijke regelingen is aangegeven, dat met “het Rijk” alleen het Europeesdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, dus Nederland is/werd bedoeld.
  Bij ministeriële beschikking (Algemeen Maatregel van Bestuur) in 1990 (afgekondigd in Stb 129 van 15 maart 1990) uitgevaardigd door minister Ernst Hirsch Balin van Justitie, is in artikel 2 van de authentieke AOW van 31 mei 1956 (Stb 281 van 8 juni 1956) de verandering aangebracht, waarbij de woorden ‘het Rijk’ zijn verwijderd en vervangen door het woord ‘Nederland’.
  14 jaren en bijkans 4 maanden nadat Suriname door de Staatkundige Onafhankelijkheid uit het Koninkrijk der Nederlanden is getreden.

  Het wordt teveel gebracht als een gunst, maar het gewoon en duidelijk een wettelijk RECHT!

  Produceer de wet, de memorie van toelichting, het convenant of andere wettische regeling, die (alleen)Nederland aanwijst als het Rijk binnen het Statuut van 1954, of de andere Rijksdelen uitsluit te behoren het KdN, voor de AOW wijziging van 15 maart 1990.

  Overgenomen uit een schrijven van:

  Dennis E. Belfor voorzitter van Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding (HOOB) AOW-gat Surinaamse (en ex) Koninkrijksgenoten.


  Maak melding

 24. En weer lukt het de Surinamer voor lul te zetten.
  Gooi een bonjo en ze vliegen er op af.
  Het doet me denken aan
  willen jullie een nieuw supersonisch vliegveld dat kan wedijveren met de beste ter wereld?
  En de domme massa schreeuwt yeahh, bouta bouta hij belooft ons hij belooft ons
  willen juillie meer AOW,
  yeah belfor belfor, hij belooft ons. Het enige war we moeten doen is €100 storten. Dat risico wil ik wel lopen. Zoveel domheid. Iedere keer trappen ze er weer in.
  Ik hoop dat Brunsie Suriname HELEMAAL leegrooft.
  Brunsie, Brunsie yeah, ik wil Brunsie, yeah.
  Stomme sukkels.


  Maak melding

 25. Heeft iemand van 60jaar en ouder ooit AOW uit Nederland gehad in Suriname
  voor 1975 ????? als het zo is dan hebben de suri wel recht op AOW !
  gemodereerd

 26. Ach, er zal niets veranderen voor de surined oudjes. Hopelijk blijft er nog iets voor ons over als het zover is.

  Mijn advies aan de meisjes, doe je eigen ding, scholing, leuke baan, eigen bankreknr.
  sparen en/of beleggen.
  Want als meneertje ziek, zwak of misselijk wordt, heb je een probleem.
  Dus lekker blijven werken, ook al is je man President.


  Maak melding

 27. @Investigate Patriot

  Droom maar lekker verder.Het gaat gewoon nooit gebeuren Jij en dhr Belfor leven in een fantasiewereld.Waarom hoor ik de bewoners van de voormalige Nederlandse Antillen nooit over een AOW gat klagen? En zij zijn wettelijk gezien nog steeds Nederlanders
  maar worden ook gekort zoals vele anderen.En er zijn zat Nederlanders geboren in Nederland die gekort worden omdat zij een paar jaar buiten Nederland gewoond hebben.Denken de Surinamers dat ze zo bijzonder zijn?


  Maak melding

 28. @ Fer
  Op 17-08-1945 vieren de Indonesiers officieel hun onafhankelijkheidsdag. Op deze dag verklaarden zij zich onafhankelijk van Nederland (Soekarno). Nederland erkende dit niet.

  Onder druk van de USA erkende Nederland op 27 december 1949 de onafhankelijkheid.

  Goed dat is even afzijdig.

  Waarom ik Indonesië erbij betrek, omdat ik over wettelijke zaken beschikt dat Indonesiërs daar ook recht op hebben. Wat voor Suriname geldt geldt ook voor Antillianen.

  @Uric
  Als je personen zoekt die je kunnen helpen, dan kunnen contact opnemen/zoeken met:
  – Paul Somohardjo van de PL,

  Er zijn ook andere zoals ene
  – Dennis Belfort/Hoop

  typ in Google: Reparatiewet AOW, ‘s-Gravenhage 3 december 1985

  en zie AOW in Suriname, Staatsecretaris L de Graaf

  Verder:

  zie in Google:
  Surinaamse Nederlander Over AOWgat: Nederland heeft ons zand in de ogen gestrooid, bron Parool, d.d., 14 augustus 2020
  Iwan Leeuwin, voorzitter vh Overkoepelende Orgaan Bestrijding AOW

  Het blijft een uitdaging en de strijd voor Surinamers in Nederland, wellicht voor die groep in Suriname die voor 25 november 1975 Nederlanders waren en Suriname deel was van het Koninkrijk Der Nederlander en dit ook van toepassing was. Door wijziging van Koninkrijk Der Nederlanden in Nederland is er een gat ontstaan en vielen de Surinamers in Suriname helemaal uit de boot.


  Maak melding

 29. De AOW gat voor Surinamers in Nederland

  Als de Inkomsten van de ingezetenen, oa Surinamers, in Nederland lager is dan het sociaal minimum dan kan een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) bij de SVB worden aangevraagd. Dit kan dan de AOW-gat vullen voor Surinamers in Nederland die geen (niet genoeg) pensioen hebben opgebouwd.

  Surinamers in Nederland met een gat in de AOW, vraagt AIO aan bij de SVB.


  Maak melding

 30. @Passant
  Ze kunnen de AIO aanvragen maar de meesten vertikken het.De AIO wordt nl beschouwd als een bijstandsuitkering waar bepaalde regels aan verbonden zijn.Zo kun je niet ongelimiteerd het land uit.Moet je altijd melden als je op vakantie gaat en hoe lang.En moet je spaarrekening,bezttingen zoals antiek en juwelen,onroerend goed in Nederland of overzee allemaal opgeven.


  Maak melding

 31. Hopelijk blijf er voor ons iets over,wat wordt hier mee bedoeld, dat Surinaamse ouderen geen mensen zijn.
  Waarom jaloers, ze hebben bijna niet te eten zo weinig krijgen, het lijkt wel of bijna iedereen die oudere in een hoek schoppen, omdat ze in Nederland wonen , worden ze daarom uitgespuugd, wat is dat toch.


  Maak melding

 32. Nee, dat bedoel ik niet! @MoeVan.
  Niemand spuugt ze uit en niemand is jaloers. Je kunt er wel lering uittrekken.

  Het AOW-budget is niet alleen bestemd voor surineds. De grootste groep zijn autochtonen die heel oud worden. Straks moeten we tot onze 70jr doorwerken.
  Volgens mijn info worden de surineds veelal lokaal gesteund. Minpunt je kunt niet terug, wel om hulp vragen.


  Maak melding

 33. Deze wet is gekomen , omdat er veel Nederlanders die geëmigreerd waren naar Australië, Zeeland, Amerika enz , als zij 65 werden terug kwamen om hun AOW op te vragen en weer vertrokken . Om dit een haalt toe te roepen is deze wet gekomen . Vandaar dat er toen veel voorstanders voor waren . Achter af blijkt dat zij het voor iedereen geld die buiten Nederland heeft gewoond. En geloof mij als Nederland aan de slavernij geen vergoeding wilt geven dan zal dat hiervoor ook niet komen . 😕
  gemodereerd

 34. Heeft te maken dat ze niet in het thuisland voor lange tijd kunnen verblijven e/o kortingen.

  Bovendien is het de vraag mocht de 100 % worden toegekend, zal dit met terug werkende kracht voor al die jaren dat de mis liepen ook die vergoeding worden uit betaald?

  Gelet dat dit al vele jaren niet een succes verhaal geweest is, zelf niet bij de Hoge Raad, zie ik het gelet op de huidige economische situatie, Coronavirus en de VVD-regering/rechts niet gebeuren.

  Wat rest is dit internationaal aanvechten bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een klacht indienen door Surinamers/Surineds, Antillianen, enz. Waarom het daar sinds dat bekend was dat deze groepen, Surinamers/SuriNeds, Antillianen met hun AOW benadeeld werden het tot nu toe niet is gebeurd, is voor mij een vraag.

  Alle mogelijkheden moeten Surinamers aangrijpen om hun gelijk te halen. Surinamers worden door de ingreep van Rijk alleen voor Nederland benadeeld. Dit is puur discriminatie.


  Maak melding

 35. Alles wat hier wordt geschreven is mooi en waar,maar men vergeet te vermelden dat iemand in NL die in de bijstand zit van alles en nog wat krijg z.a huurtoeslag zorgtoeslag taxibus vrij tram en bus je zorgvezekering wordt betaald stelletje zijkerd allemaal .wat willen mensen nog meer !! en als een baan wordt aangeboden accepteren ze dat ook niet,want raken ze hun luieleven kwijt
  grtjs en een fijnedag


  Maak melding

 36. @Esmerald
  Ze gaan er geen aandacht meer aan besteden want het onderwerp is tot uit den treure behandeld in de Tweede Kamer en de uitkomst is altijd hetzelfde.Wat kan de Nederlandse regering nog doen? De Surinamers weten dat ze AIO dat is aanvulling inkomen ouderen kan aanvragen maar men weet dat niet of men vertikt dat


  Maak melding

 37. Jammer dat ze de regelgeving niet snappen.
  1) AOW is geen Rijksaangelegenheid maar een Nederlandse Wetgeving.
  Vanaf het Koninkrijkstatuut 1954 had Suriname, Antillen en Nederland allen een afzonderlijke regering. Daarnaast hadden deze 3 regeringen (delen van het Koninkrijk) een overkoepelende Koninkrijksregering. Het AOW is door de Nederlandse regering voor het Nederlandse volk ingevoerd en en was de vervanging van de door Willem Drees in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsregeling.

  Op grond waarvan denkt men dat dit discriminatie is?

  2)De AOW is in 1957 ingevoerd.
  Toen hadden de 65+ers gelijk recht op een volledig AOW zonder dat zij eerder AOW premie betaald hadden. De inwoners boven de 15 jaar kregen een overgangsregeling voor de verzekerde jaren vóór 1957.

  Voor deze OVERGANGSREGELING, de jaren vóór 1957 was in de AOW wet een uitzondering gemaakt, dat ook mensen die in andere KONINKRIJKSDELEN gewoond hebben ook aanspraak op deze jaren vóór 1957 konden maken. Voorwaarde was wel dat je de laatste 5 jaren vóór je 65ste in Nederland gewoond moest hebben.

  Bij de overgangsregeling is dan bij herstructurering van alle sociale wetten in Nederland ook in de AOW wet in 1990 de term HET RIJK vervangen door Nederland.

  In 1972 is in het Jaarbeurshal in Suriname een bijeenkomst geweest om een AOW voor Surinamers in te voeren. Was de Surinaamse Regering dan gek als de Surinamers aanspraak op de Nederlandse AOW konden maken?

  Er is een groep die wel aanspraak op de AOW-gat kan maken, maar door de verkeerde aanpak is ook die groep tot nu toe niet geïnitieerd.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.