Regering gestart met ordening kleinschalige goudsector in Suriname

26
De commissie Ordening Kleinschalige Goudsector ressorteert onder vice-president Brunswijk en is in nauw contact met het ministerie van NH.

De kleinschalige goudsector vervult volgens de regering Santokhi- Brunswijk een veelzijdige rol in de ontwikkeling van Suriname en kan een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Om deze bijdrage te realiseren is op 4 september 2020, de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector, voor een jaar geïnstalleerd. De installatie werd gedaan door vice-president Ronnie Brunswijk. Bij de installatie was ook de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, aanwezig.

De leiding van de commissie is in handen van Wesley Rozenhout. De commissie bestaat verder uit 13 leden van verschillende disciplines. Volgens de vicepresident is de ordening van de goudsector nu meer dan ooit gewenst. “Niet alleen de inkomsten voor de staat uit deze sector is belangrijk, maar ook de ordening van de activiteiten binnen de sector is van eminent belang”, aldus de vice-president tijdens de installatie.

De gedegen verantwoording die te zien is bij de multinationals ontbreekt volgens de vice-president nog bij de kleinschalige goudsector. Dit terwijl uit de exportcijfers blijkt dat de opbrengsten uit de kleinschalige goudsector bijna even groot zijn bij de multinationals. Volgens de vice-president is het daarom van belang om meer inzage te hebben in deze sector.

Minister Abiamofo was dezelfde mening toegedaan. De natuurlijke hulpbronnen behoren volgens hem de staat toe. “Het is  hoog tijd dat de staat uit deze sector krijgt wat het rechtens toekomt. Er gebeurt nog veel buiten het gezichtsveld van de staat en er is weinig tot geen controle”. 

De commissie – Foto (c) Kabinet van de vice-president van de Republiek Suriname

De commissie heeft ondermeer als doel het beheersen van de risico’s, die betrekking hebben op de kleinschalige goudmijnbouw, waartoe onder andere behoren: de milieuproblematiek, de sociale context voor lokale gemeenschappen en de veiligheidsaspecten inzake conflicten die zich voordoen tussen gemeenschappen en houders van mijnbouwrechten.

Verder zal de commissie ook concrete oplossingsmodellen moeten aandragen tot criminaliteitsbeheersing, reguleren en het indammen van de illegaliteit, de financiële context met betrekking tot het optimaliseren van de staatsinkomsten. Ook de wetgeving waaronder geratificeerde mijnbouw-, milieu-en arbeidsverdragen zullen onder de loep worden genomen. Het is voor de regering noodzakelijk om samen met alle relevante actoren in de kleinschalige goudsector, gericht integraal beleid te ontwikkelen ter verbetering, modernisering en verduurzaming van de sector. 

Aspecten zoals werkgelegenheid, milieu, gemeenschapsontwikkeling, inkomsten voor zowel individu als de staat zullen naast de veiligheidsaspecten bij de voortzetting van de ordening van de kleinschalige goudsector een leidende rol spelen. OGS (Ordening Goud Sector) welke ressorteert onder het ministerie van NH zal zowel institutioneel versterkt worden en ook qua capaciteit. Het management is al vervangen en staat nu onder leiding van kapitein Wilson Balansi.

De commissie Ordening Kleinschalige Goudsector ressorteert onder vice-president Brunswijk en is in nauw contact met het ministerie van NH. In goed samenspraak zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

26 REACTIES

 1. Kosten/baten. De hamvraag is “Dekken de inkomsten de schade die wordt aangericht aan het milieu en alles wat daarmee samenhangt?” Dit betreft de totale goud sector. Wat is er gebeurd met de totale opbrengst uit de goud sector de afgelopen jaren?
  Hoeveel gebergten zijn reeds “vervaagd” cq veranderd in Kraters en is de reliefkaart van Suriname niet aan vervanging toe? Misschien moet de totale sector stil gelegd worden.
  Suriname eindigt altijd als de huilende derde. 😪


  Maak melding

 2. Zie ze nou allemaal mooi op de foto staan, waarbij op een persoon na niemand een mond- en neusbedekking opheeft. Wat ik daar zie is geen 1.5 m afstand tussen de mensen en nog erbij in een gesloten ruimte. Wat is er met het samenscholingsverbod van maximaal 5 personen? Dit moeten onze voorbeeld figuren voorstellen?? Geen wonder dat Surinamers zo koppig zijn en regels negeren.
  gemodereerd

 3. @EDs…volledig met jou eens.
  Alleen is het probleem dat persoonlijke belangen bij deze vraagstukken leidend zijn.
  En zoals bekend doen sommigen alles voor geld.


  Maak melding

 4. Wie houdt wie voor de gek de grootse goud zoeker zit in de commissie en dat is bravo
  Front heeft het geprobeerd bouta heeft het
  Ook geprobeerd en nu deze regering de zelfde front gaat het weer proberen su is een grapig land


  Maak melding

 5. Is er een commissie van veertien {14} personen nodig om de kleinschalige goudmijnbouw te ordenen ? Personen van ” verschillende ” disciplines ??? of zijn het partij gebonden personen die geaccomodeerd moeten worden.

  Mogen wij niet weten wie de dames en heren zijn die de Cie vormen ?
  Over transparantie gesproken.
  Worden de dames en heren ” dik ” betaald of doen ze dat pro deo !!!!!

  Wat mij telkens opvalt: als de Pres. een Cie benoemd is de Vz. van de Cie altijd iemand die op de Pres. lijkt …… idem de Vp.

  De leiding van de VHP en de Abop gedragen zich als … DE EIGENAREN … van de Republiek Suriname.
  gemodereerd

 6. Juist deze sector vervuilt onze rivieren. Deze sector gehoord ook tot Ronny zijn soortgenoten,dus zal het niet stop gezet worden maar uitgebreid. Het wordt tijd dat Ronny inziet dat hij gewoon dom is en het nivo niet aankan. Het is weer eigenbelang en eigen soort eerst.


  Maak melding

 7. Er wordt naar hartelust met commissies gestrooid die hoogst waarschijnlijk ook weer extra betaald worden, terwijl de leden daarvan in feite uit hoofde van hun functies daarin plaats zouden moeten nemen en dus geen extra betaling behoeven. Om maar niet te spreken over de belangenverstrengeling van sommige commissieleden die persoonlijk of indirect al betrokken zijn bij de casus waarvoor een onderzoekscommissie wordt in gesteld. Tja, wie houdt wie voor de gek??
  gemodereerd

 8. De goud sector in SU laat me denken aan de goudkoorst in1849 in Amerika. Duizenden gezinnen trokken er op uit. En er waren toen ook nog geen regels, met alle gevolgen van dien.


  Maak melding

 9. Alvast alle hout en goud concessies, vergunningen van die Chinezen intrekken, de skalians binnen 1x 24 verwijderen of opblazen, want heel veel van die top NDPERS hebben concessies, zo ook die illegale Brazilianen die goud zoeken verwijderen van het binnenland, laat de VP weer een leger jungle commando in het leven roepen om die gasten te verwijderen.


  Maak melding

 10. ordening, voor een jaar en daarna vinden personen dat zij niet genoeg geld verdienen hieraan? wie I love Su? dat is degene die ervoor zorgt dat Su niet vernietigd wordt. en momenteel wordt Su vernietigd. eens met posters hierboven dat de milieu vraagstukken ook heel zwaar moeten wegen bij het uitgeven van gronden voor goudzoeken, niet alleen belasten van de goudopbrengst, dat had sowieso al gemoeten. iedereen dient immers belasting te betalen. voor Su, I love Su, weet je nog wel.
  Su, Su, quo vadis?
  gemodereerd

 11. En er zijn nog steeds geen goede betrouwbare en controleerbaregels. Het is met opzet zo gecreëerd om geen inzicht te hebben en iedereen doet er maar wat. Je kan spreken van boeven praktijken.

  President Santokhi.
  Naast het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een apart commissie van geleerden installeren, die toezicht houdt in het binnenland en dan niet alleen op goud maar dan op alles met betrekking tot ’s lands eigendom. En dat deze commissie met aanbevelingen en oplossingen komt, het ministerie adviseerd hoe je het problematiek gaat aanpakken. Dus bijvoorbeeld de grond en watervergifti g ing bij het winnen van goud of delfstoffen. Bij vernietiging van bomen bos direct ervoor zorgen voor nieuwe aanplant. En dat geldt ook bij bauxietwinning of what effer!! Idem dito bij olieboring en ontginning en houtkap!! Dit is van essentieel belang voor Suriname.

  Ook bij de produktie van verschillende grondstoffen/delfstoffen overheidscontrole ter plaatse.

  Het moet snel gebeuren anders zijn de binnenlandse wateren dusdanig vervuild, dat het gevaar kan leveren op de volksgezondheid. En ook de vissen van de vervuilde omgevingen zijn niet meer geschikt voor comsumptie.
  gemodereerd

 12. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Regering gestart met ordening kleinschalige goudsector in Suriname.

  Ik heb het bovenvermeld artikel gelezen.
  Dus nu een nieuwe Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector in het jaar 2020.

  Maar was er niet eerder een Commissie Ordening Goudsector?
  Een voormalige Korpschef die niet echt goed functioneerde op Aruba van Surinaamse afkomst, kwam vervolgens in Suriname in deze Goud Sector.
  En dan heb ik het over Gerold Dompig.

  Tot heden hebben wij niets meer vernomen over een nader onderzoek over de voormalige Commissie Ordening Goudsector onder leiding van Gerold Dompig.
  Waar zijn alle INKOMSTEN voor de Surinaamse Staat in deze gebleven?

  Een artikel d.d. woensdag 15 oktober 2014 (Bron: Obsession Magazine/Dagblad Suriname)

  Gerold Dompig (Commissie Ordening Goudsector) onder vuur: Dompig zou grote wanbetaler zijn en privé en werk niet weten te scheiden.
  Ondernemer Profijt: ‘Dompig is regeringsadviseur? Hij is een wanbetaler!’
  Gerold Dompig zou ondernemer totaal Srd 250.00 verschuldigd zijn.

  Paramaribo – ‘Gerold Dompig van Commissie Ordening Goudsector (COG) moet mij betalen. Zowel in privé als voor diensten die ik voor de commissie heb uitgevoerd.
  Ik heb zijn woning verbouwd en daar heeft hij mij nog steeds niet voor betaald.
  Hij heeft bij mij een openstaande rekening staan van Srd 130.000.
  Ik ben moe van het vragen naar mijn geld. Ik ben een civiele zaak tegen hem begonnen.
  Ik heb ook het identiteitskaartenproject voor de COG gedaan. Ook daarvoor moet ik betaald worden.
  Die rekening loopt in de Srd 120.000. Ook daar heb ik een civiele rechtszaak over ingediend.’

  Aan het woord is een zeer gebelgde Dennis Profijt in het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 15 oktober 2014, die met zijn bedrijf ‘Projects NV’ diensten heeft geleverd aan de commissie en haar voorzitter Gerold Dompig.

  ‘Ik ben het zat. Al mijn rekeningen staan rood. Ik kan mijn arbeiders niet meer betalen en heb ze bij een ander bedrijf te werk laten stellen. Ik krijg nog steeds projecten van de regering, maar deze mensen betalen de rekeningen niet.’

  Profijt overlegt stukken, waaruit blijkt dat Dompig het perceelland waarop zijn woning staat heeft aangekocht voor het bedrag van Srd 940.316, 24. Wat Profijt stoort, is dat in de desbetreffende notariële akte is opgenomen dat Dompig regeringsadviseur is en dat hij woont aan de Jagernath Lachmonstraat nummer 181. ‘Dat is het kantoorgebouw van de COG’, zegt Profijt. Dit is een valse opgave in een authentieke akte en een strafbaar feit.

  De krant sprak met Melvin Linscheer, directeur Binnenlandse Veiligheid en ook lid van de Commissie Ordening Goudsector, welk laatste niet door de krant wordt vermeld.
  Hij bevestigde dat Dompig geen regeringsadviseur is. Dompig is beleidsadviseur en Linscheer dacht dat deze functie misschien ook als regeringsadviseur kon worden aangemerkt. Dat dit niet zo is, zal simpel uit de salariëring blijken.

  ‘Toen de woning af was, had Dompig geen geld over voor inboedel.
  Ik heb met een bevriende handelaar afgesproken dat hij op afbetaling zijn inboedel kon betrekken.
  Dompig nam heel veel spullen op rekening, maar betaalde de handelaar niet.
  Ik werd steeds hiervoor gebeld en heb toen de handelaar maar betaald.
  Per slot van rekening waren de afspraken via mij gegaan’, zegt Profijt.
  ‘Toen ik de rekening van Srd 47.000 aan Dompig gaf, vroeg hij mij een vals stuk op te maken en te overfactureren, zodat hij mij uit de pot van OGS kon betalen. Gerold daar doe ik niet aan mee, zei ik tegen hem en vanaf die dag ben ik ook klaar met hem.’

  De krant schreef eerder, dat het al geruime tijd rommelt binnen de commissie.
  De COG, die voor drie jaar in het leven was geroepen om de goudsector te ordenen met dien verstande dat na de ordening de Staat belasting kan innen uit deze sector, is nog steeds in uitvoering.
  Vorig jaar werd er nog een begroting van zo’n Srd 20 miljoen ingediend.
  Dat is vreemd, omdat het mandaat van de commissie in het eerste kwartaal van 2014 moest zijn verlopen.
  Hierover zijn vragen gesteld door de Vaste Commissie van Natuurlijke Hulpbronnen in De Nationale Assemblee (DNA).

  Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vraagt zich af wat de commissie al die tijd met alle gelden heeft gedaan. ‘Niet eens 100 kleine goudzoekers zijn geregistreerd.
  Volgens toezegging van de COG zouden 75% van de illegale goudzoekers al geregistreerd moeten zijn.
  Dit is niet eens 1%. De weinige geregistreerden hebben geld betaald voor de registratie, maar hebben tot op heden geen pasje ontvangen. De besteding van de middelen is ook onduidelijk’, stelt Gajadien.

  Ondertussen schijnt het een njang patu te zijn binnen de COG.
  Er zijn heel wat voertuigen aangeschaft, waarvan sommigen klemgereden zijn, omdat er verkeerde brandstof is getankt. Ook heeft de commissie rekeningen lopen bij verschillende leveranciers en blijkt zij niet in staat te zijn deze te betalen.

  Gerold Dompig vaart er ook wel goed bij, want een lokale bank heeft hem onlangs twee privéleningen tot een totaal van 1.3 miljoen verstrekt.
  Het verbaast Gajadien dat iemand die nauwelijks drie jaar in Suriname werkt, in aanmerking kan komen voor zulke grote leningen.

  ‘Dan moet je een geweldig onderpand hebben’, stelt Gajadien, die documenten van deze leningen in handen heeft.
  Ook het DNA-lid Diana Pokie gaf in een eerder vraaggesprek te kennen, dat het beleid van de commissie niet transparant is.
  Wat de COG vertelt en wat in het veld leeft, is heel erg tegenstrijdig met elkaar.
  De commissie had de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa NV, beloofd andere concessies buiten de Rosebel goudmijn te geven. ‘De belofte is bij woorden gebleven, want in de praktijk is er niets van te merken’, zegt Pokie.
  De jongens zijn geregistreerd, maar verdere acties zijn niet meer ondernomen. ‘Er zou ook een beheersorgaan komen, maar daarvan hebben we ook niets vernomen.’

  Noot: Is verder te lezen via de vermelde Bron: van 15-10-2014
  Obsession Magazine/Dagblad Suriname

  Dus dienen nu ook vragen te worden gesteld aan de Regering gestart met ordening kleinschalige goudsector in Suriname.

  Nog een fijne en productieve dag verder na de LOCKDOWN.


  Maak melding

 13. De vice president weet als geen ander wat er speelt in de goudsector. Hij kan de juiste snaar bespelen om de gehele sector als harmonieus geheel te bespelen en te doen klinken. Ronnie doe je best en de toekomst zal blijken wat je ervan gemaakt hebt.
  gemodereerd

 14. Serieuze zaak!
  Als de opbrengst vd kleinproducenten gelijk is aan die vd multinational, valt er veel te halen, vwb afdracht belastingen.
  Het milieu en ook de belangen vd omwonenden, worden meegenomen etc. Uiteraard volgt er na het onderzoek en een gedegen analyse een rapport met aanbevelingen en vooral implementatie, wanneer?
  Ronnie heeft een goede adviseur, wie is dat? Broer?


  Maak melding

 15. Toch is het raar, je bent bang van iemand dus mag die alles wat die vindt houden wat niet van hem is, hoe is het mogelijk dat je stinkend rijk wordt terwijl de bevolking sterf van de armoe, niet te vreten heeft, dat die iemand daar mee weg komt, alleen omdat je bang bent voor zijn korte lontje.
  Als je met je land begaand bent geef je alles terug.
  Dan kan je trots zijn op jezelf, tenzij je een bord voor je kop heb.


  Maak melding

 16. Al meer dan 100 jaren of langer zijn er goudzoekers in Suriname. Ver voordat er multinationals waren vonden ze in het binnenland goud.

  In oude vredesverdragen hebben die Hollanders bovendien de boslandbewoners autonomie over bepaalde gebieden gegeven.
  Waarom denk je dat je toestemming nodig hebt van het gezag om het bos in te gaan, is niet zomaar.
  Zelfs koningin Juliana bracht officiëel bezoek aan de dorpen en het gezag.


  Maak melding

 17. @Ric

  de voorzitter van deze commissie heeft op zijn linkedin profiel staan dat hij ooit kapitein van het Jungle commando was. !!!!!!
  Bravo bakt ze bruin.


  Maak melding

 18. @Fer.E: De zgn. ordening van de goudsector had alleen maar 1 doel. Als alles in kaart was gebracht, wisten de politieke bonzen precies waar het meeste goud zat (en zit). Die lokaties worden dan onderling verdeeld. Wat overbleef, werd dan voor de lokale bewoners overgelaten.

  Ik weet nog in de tijd van wijlen Andre Telting dat alle goudopkopers verplicht waren een deel van het goud te verkopen aan de Centrale Bank van Suriname. Op zo’n manier werd onze goudvoorraad aangevuld. Nu hebben mensen een export vergunning en wordt dat goud verhandeld en de Staat verdient er geen moer aan.


  Maak melding

 19. Belasting ontduiken is een nationale sport in Suriname. Ik zie Brunswijk en de in onmin geraakte Bordo geen adequate administratie bijhouden waardoor de Belastingen in een wip en een zucht de omzet en de omvang van de bedrijfskosten van hun bedrijven kan vaststellen. Read my words. Men gaat de goudsector niet kunnen ordenen. In de gebieden waar Brunswijk het voor het zeggen zal hebben zal een ordening alleen plaats kunnen vinden wanneer Brunswijk mensen persoonlijk gast bedreigen met een pistool of handgranaat.Het gaat alleen maar erger worden.


  Maak melding

 20. Vp Brunswijk heeft met zijn Abop bewust bepaalde Ministeries opgeëist om persoonlijke belangen te behartigen/beschermen.

  De VP en zijn Abop hebben nu de … gelegenheid en power … om het vernietigen van ons
  Binnenland een halt toe te roepen.

  Anders zal … the next government … zonder Abop … ” herstel werkzaamheden ” wat betreft ons Binnenland moeten verrichten. De vernietigers van ons Binnenland {w.o. Brunswijk } moeten dan … KAAL GEPLULKT en VERVOLGD … worden !!!
  gemodereerd

 21. Lees het artikel “gebrek aan transparantie in goud- en bosbouwsector” op starnieuws.

  ———–“De industriële goudwinning in Suriname is in handen van de twee multinationals IAMGOLD (Rosebel) en Newmont, goed voor een derde van de goudproductie. De overige twee derde wordt geproduceerd door ambachtelijke en kleinschalige goudwinning. Daarvan gebeurt een groot deel illegaal. Er vloeit ook nauwelijks iets naar de staatskas. In 2012 waren er tussen de 800 en 1200 illegale goudmijnen, goed voor zo’n 19.000 kg aan goudproductie ter waarde van 750 miljoen US-dollar.

  Het aantal illegale goudmijnen is de afgelopen zeven jaar aanzienlijk toegenomen. Met satellietbeelden is de uitbreiding van goudwinning, en de impact daarvan, in kaart gebracht. Die bleek sinds 2000 met 893 procent te zijn toegenomen. Tussen 2010 en 2014 liep de geschatte ontbossing als gevolg hiervan op van bijna 3.000 naar 5.712 hectare. In die periode steeg de goudprijs naar ongekende recordhoogte.

  Kleinschalige goudwinning vindt goeddeels plaats in het oostelijk deel van het land, waar de Greenstone Belt 24.000 km2 beslaat. Doorgaans wordt bij kleinschalige mijnbouw het bos rigoureus opengekapt; grote bomen worden omgehakt en de rest wordt verbrand. Vrijwel de gehele oostelijk gelegen Greenstone Belt is in concessie uitgegeven voor exploitatie of exploratie. Concessiehouders, noch overheid houden zich aan administratieve, financiële en andere voorwaarden.” ———


  Maak melding

 22. En hoezo is Brunswijk hierbij betrokken, hoeveel goudaders staan op zijn persoonlijke conto genoteerd🙄? Hij zou er goed aan doen deze aan de staat terug te geven.🤔


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.