Vandaag ‘Dag der Inheemsen’ in Suriname

21
Vandaag 'Dag der Inheemsen' in Suriname
Waterkant.Net archieffoto: een Woord en Gebedsdienst gehouden in de Kathedrale Basiliek gehouden door De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en het RK Bisdom Paramaribo (augustus 2017)

Op 23 december 1994 hebben de Verenigde Naties per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken. In 2006 heeft president Venetiaan de dag in Suriname uitgeroepen tot nationale feestdag en wel de Dag der Inheemsen, ook wel Ingi Dei.

Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. In Suriname staat de dag symbool voor respect voor en erkenning van de inheemse bevolking van het land.

Belangrijk binnen deze levenswijze zijn de landrechten, het onderwijs en de gezondheidszorg. Het doel van deze dag is bij te dragen aan het verbeteren van de positie van de inheemse bevolking van Suriname. Vanwege COVID-19 wordt het geen feestdag zoals dat in het verleden gebeurde.

Volgens de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Theo Jubitana, moeten de Nationale en Internationale Dag der Inheemse Volken van dit jaar, aangegrepen worden voor bezinning en ook niet om te feesten. 

Hij zegt daarover in dit ingezonden stuk in De Ware Tijd: “Want waar staan wij, als Inheemse Volken, na 528 jaar sinds de komst van de Europese kolonisatoren, na bijna 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, na bijna 30 jaar onafgebroken democratische verkiezingen in een rechtsstaat die zegt internationale mensenrechten en verdragen en vonnissen te respecteren?

Sirito-Yana Aloema, voorzitter van de Organisatie voor Inheemsen in Suriname, zegt tegen ABC Online da er vandaag gebeden zal worden voor de slachtoffers van COVID-19 en voor alle inheemsen in de wereld:

21 REACTIES

 1. Ik wens de Surinamers in het algemeen en in het bijzonder de inheemsen in Suriname een prettige herdenkingsdag toe.

  Samen sterker, samen werken, samen delen. Eenheid In Verscheidenheid.


  Maak melding

 2. Diversiteit met behoud van culturele waarde en normen en culturele ambachten maken onze Suriname uniek.
  Acceptatie, respect en bewondering voor elkaar zijn een ode / eerbetoon aan onze voorouders.
  Diversiteit is de schoonheid, de kracht en het succes van onze Switi Sranang.

  Beste landgenoten,
  laten wij trots zijn op wie wij zijn, op elkaar en wat wij hebben. Het gras in ons Suriname is groener dan waar dan ook. Laten wij dit waarderen, koesteren en beschermen.

  God zij met ons Suriname, hoe wij hier ook samen kwamen. Krakti !


  Maak melding

 3. Gefeliciteerd,…. jammer dat ze jullie land ingepikt/gestolen hebben. En allemaal import hebben binnen gebracht. Maar het is niet anders meer.
  gemodereerd

 4. als wy een trotse Surinamer wil zyn moeten wy de status van de INHEEMSEN herzien dit zyn de mensen die de meeste recht hebben en die heel veel onrecht is aan gedaan elke dag nog
  Mati a no di mi no e taki mikie joe moe denki taki mi dong,jullie pluderen het landt ,doen openlyk aan roofbouw, ons leef gebiedt wordt met de dag kleiner doordat de overheidt honderden hectaren aan vrienden ,of Familie, aan politici enz weg geefd concessies weg geefd en de INHEEMSEN gewoon negeerd, elk touw heefd een endt zo ook ons geduld die is niet oneindig


  Maak melding

 5. Het is zeer maar dan ook zeer triest dat Bouterse en Ingrid hun eigen cultuur en voorouders hebben verkocht en verpand.
  Zij hadden 40 jaar de mogelijkheid de inheemsen een betere positie te geven. Zij hadden 40 jaar de tijd om het erfgoed van de inheemsen te beschermen. Maar zij kozen voor bedriegen en plunderen van hun eigen roots.

  Hopelijk ziet de regering Santokhi / Brunswijk hoe belangrijk de inheemsen en hun leefomgeving voor Suriname zijn. Zij vormen de wortels van onze Suriname. De inheemsen hebben een onschatbare waarde aan kennis over onze natuur. De inheemsen verdienen meer aandacht en bescherming. En zij moeten beter vertegenwoordigd zijn in politiek Suriname.

  Wij vormen samen de Surinaamse cultuur. Krakti !


  Maak melding

 6. @rbrown,

  Aan jouw Nederlandse taal kan ik de conclusie trekken dat jij en Brunswijk op dezelfde school hebben gezeten.
  gemodereerd

 7. De Surinaamse Politiek heefd de plicht deze bevolkingsgroep tebeschermen en hun in hun waarde laten ,de tools geven zich te ontplooien en tehelpen in het exploreren van hun gebiedt
  niet dat wy steeds weer een multy national binen halen omgrondtstoffen uit de grondt tehalen ten behoeve van de eenheidt in verscheidenheidt gemeenschap van Paramaribo
  wie houdt wie voor de gek, allemaal politieke monsters uit op kapitaal belang
  terwyl de armsten het niet langer kunnen volhouden
  Het is Menr Ronny Brunswyk dan ook aangeraden deze keer eerst het binenlandt dan de kust streek te bezien zonder aan zien des persoon , een ieder die in armoede leefd moet benaderd worden en geholpen worden daar teken ik voor ,en dat raadt ik u aan


  Maak melding

 8. He bro mister hide , het interecceeerd niemandt wat jij zegt denkdt of schrijfdt al heb je 1000 bijvakken gehadtd , groetjes aan dr jekyll bro.
  Denk je dat iemandtd die niet eens 1 zin behoorlijk kan schrijven door ook maar 1 persoon serieusss wordtdtd genoomen. Een schande voor ns zo geliefde land dat jij bestaat
  In boma zullen ze jullie nemen.
  Neehh geen strafvervolging, nee geen strafvervolging, laten we vooruit kijken
  Ik kijk vooruit en zie dat jullie in Boma in jullie achteruit worden genomen.


  Maak melding

 9. Het gekke is dat de Inheemsen niks hebben wat ze economisch kunnen gebruiken. De marrons hebben nog hun kawina (naast roofoverval) waarmee ze wat kunnen verdienen, de Indianen hebben helemaal niks, echt niks.


  Maak melding

 10. een schoolvoorbeeld van een geslaagde multi-etnische, multireligieuze, en multiculturele samenleving. Dit gegeven moeten wij met ons allen koesteren. Woorden van minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken vanmorgen bij de kranslegging te Sana Budaya ter herdenking van 130 jaar Javaanse Immigratie. De bewindsman, die tijdens de herdenkingsceremonie van de Vereniging Herdenking Javaaanse Immigratie (VHJI) de president van de Republiek Suriname vertegenwoordigde, zei dat wij als natie één gemeenschap vormen. 

  “Het is van belang dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen ons. Echter weten wij allemaal dat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarom heeft de president in zijn inaugurele rede van 16 juli aangegeven dat tot de speerpunten van beleid van de regering zal behoren: het voeren van een cultuurbeleid tot bevordering van bekendheid en respect voor elke groep waarbij de gemeenschappelijke bestemming als natie steeds voorop wordt gesteld. Het gaat hierbij om eenheid in verscheidenheid.” Aan de universiteit zullen bijzondere leerstoelen komen voor onderzoek naar en behoud van het culturele erfgoed van de bevolkingsgroepen.

  Minister Somohardjo zei dat met de komst van de eerste Javanen op 9 augustus 1890 de eerste steen is gelegd voor de vorming van een Surinaams-Javaanse gemeenschap, welke ook mede heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de multi-etnische, -religieuze en -culturele samenleving. Deze dag valt onder de belangrijke nationale herdenkingsdagen die Suriname rijk is waarvan de viering ervan vandaag, vanwege de Covid-19 pandemie, enigszins aangepast plaatsvindt.

  De Javanen werden, na de Chinezen en Hindostanen, als laatste groep naar Suriname gehaald als contractarbeiders. Deze eerste groep Javanen waren na hun contractperiode nog grotendeels vertegenwoordigd in de laagste klasse van de samenleving met slecht betaalde banen en banen waarop werd neergekeken. “Echter, mede dankzij de inzet en offers van onze hardwerkende Javaanse broeders en zusters, behoort deze situatie al tientallen jaren tot het verleden en hebben onze Javaanse broeders en zusters gedurende 130 jaar, vanuit een achterstandspositie, zich kunnen opwerken op de maatschappelijke ladder van waaruit zij hun bijdrage leveren aan de verdere opbouw van ons geliefd Suriname. Ook in politiek opzicht zijn de Javanen niet weg te denken in onze samenleving.

  De minister riep op om deze bijzondere dag goed te benutten om met samenzijn en aandacht voor elkaar te geraken tot een natie die in welvaart en welzijn kan samenwerken voor een beter bestaan voor de generaties die na ons verder moeten gaan. Hij feliciteerde het volk van Suriname, maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters met de herdenking van 130 jaar Javaanse Immigratie, alsook de Surinaamse gemeenschap met de Dag der Inheemsen, die vandaag samen met de herdenking Javaanse Immigratie wordt herdacht. 

  VHJI-voorzitter Elwin Atmodimedjo merkte op dat Javaanse immigranten grote offers hebben gebracht om de generaties na hen hoop te geven op een betere toekomst. “De culturele rijkdommen, normen en waarden, noeste arbeid en saamhorigheid zijn enkele ingrediënten die zij ons hebben meegegeven”, gaf hij aan.  Corona heeft zijn weerslag op onze economie. We staan voor uitdagingen die we niet in de hand hebben. Atmodimedjo riep op tot hard werken om uit de malaise te komen. Hij stelde dat we het samen zullen doen. De waarden die de Javaanse samenleving heeft meegekregen van haar voorouders vormen de ingrediënten om hieruit te komen. Datgene waarvoor de eerste Javaanse immigranten grote offers hebben gebracht en hebben bereikt, mag niet verloren gaan. 

  De Indonesische ambassadeur, Julang Pujianto, feliciteerde de samenleving met de zeer democratische wijze waarop de recente verkiezingen zijn verlopen. Hij gelooft dat de Javaanse gemeenschap daarin een belangrijke bijdrage heeft geleverd en dat de regering het land zal leiden naar welvaart en welzijn. De Javaanse gemeenschap zal daarbij blijven bijdragen aan de harmonie, ontwikkeling en welvaart van Suriname. Immers staat de Javaanse gemeenschap volledig achter waarden zoals vrede en harmonie. De ambassadeur kan zich niet indenken wat de immigranten destijds allemaal hebben moeten doormaken. Zij waren onze mbah yot en siembah en het is nu de taak van hun putu en tjanga om hun nalatenschap in ere te houden en voort te zetten.  

  Hij zei voorts dat beiden landen de culturele en economische relaties met elkaar moeten versterken. De aanwezigheid van de Javaanse gemeenschap in Suriname zal een belangrijke rol spelen hierin. Indonesië wil de relatie met Suriname versterken. Werkend, hand in hand, in gotong royong verband met de Indonesische regering, zal de welvaart en het welzijn van beide landen ter hand worden genomen.

  Dat gelooft dit stuk onbenul zelf, pa’e voir pa’e, somo had ook een benaming of koelie uit de pl kunnen kiezen,i.p.v. dit stuk onbenul van een zoon. Pa’e benoemd ambassadeur in indonesia wie zet hij daar uit, een made, jampanesi meid neemt alleen een jampanesi man als echtgenoot, neemt ze ander volk dan is ze hoer, en heb vele van ze in su.
  Een hindustaanse man neemt liever ook een hindustaanse vrouw.
  Zo kunnen we verder gaan, en dan komt dit onbenul van dit ding ons zeggen dat alles koe en ei is in Suriname. Zonder zijn Javaanse vader was dit ding geen minister geworden.
  gemodereerd

 11. Ik heb in nederland gewoondt maar nimmer een Bounty geworden ,als je myn rubriek lees graag zonder opmerking want je praat my toch geen complex aan so be it
  concentreer je op het onderwerp niet op de taal fouten van een ander vaak is het ook dat de toetsen weigeren maar ik ga van uit dat het mensen die wel kunnen spellen dus dat


  Maak melding

 12. weer zo,n complotn theorie zyn jullie jaloers of zo, want er wordt niet op het onderwerp gereageerd maar op my zogenaamde taal fouten ,ach ik loop gelukkig niet naast myn schoenen


  Maak melding

 13. Ik vind het waardeloos dat men bouterse als indiaan ziet. Deze mensen zijn meestal bekrompen en zullen niet inzien dat Bouterse ook Afrikaanse en Zeeuwse rovers bloed heeft. Suriname is naar de klote geholpen door door domme afrikaantjes,corrupte rode bongkoro nep Afrikanen,en slimme Hindoestanen.


  Maak melding

 14. @redding
  Is een veel gehoorde kreet, pikin ingi boi, is een kreet dat hij zelf verzonnen heeft, alle boutersen zijn van die bonkoro’s, halfbloed ,boeroes gemengd met Blakamang, probeert de indianen achter zich te krijgen ook zijn vrouw wordt genoemd als Indiaan
  ook dit is een grove leugen, is ook een mix Chinees en blakamang, bij haar waren de genen van die Chinees beter dan van de moeder.


  Maak melding

 15. Suriname is vanoudser toch van de Indianen. Wie zijn nu dan de indringers???
  Waarom krijgen zij niet de gelegenheid om zitting in het Kabinet te nemen.
  Wat een onrecht!!!!!
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.