Regering voert overleg met vakbonden

18
Regering voert overleg met vakbonden

De president van Suriname tezamen met de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën en Planning ad interim, de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme hebben vrijdag 7, vruchtbaar en uitvoering overleg gevoerd met verschillende vakbonden, die grote delen van de beroepsbevolking vertegenwoordigen.

De regering heeft achtereenvolgens uitgenodigd: de Ravaksur, C-47 en FAL, de Surinaamse Politiebond, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en de Douanebond. Voor iedere vakbond is ruim de tijd genomen om gedachten en inzichten uit te wisselen. Deze betekenisvolle consultaties zijn een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Het regeringsteam Santokhi/Brunswijk is ervan overtuigd om realistisch beleid te kunnen formuleren en een effectieve uitvoering te garanderen, het belangrijk is te luisteren naar de Surinaamse samenleving.

De president heeft uitgesproken dat in de eerste plaats de regering conform de grondwettelijke bepalingen en internationale verdragen, de bijzondere positie van de vakbonden in een democratische rechtsstaat, volledig erkent en de vakbonden beschouwt als volwaardige gesprekspartner. Voorts wenst de regering een gezonde verstandhouding te handhaven met de vakbonden. De problemen die de regering heeft aangetroffen na de transitie, zijn zodanig van aard en omvang, dat deze gezamenlijk dienen te worden opgelost, waarbij de vakbonden een belangrijke rol zullen spelen.

In de gesprekken zijn aan de orde gekomen: de precaire financiële situatie van de staat, een verdere precisering en nuancering van de veelbesproken belastingverhoging, en met name dat de regering de maatregelen die zij genoodzaakt is te nemen, in overleg en dialoog met de vakbonden wenst te nemen. Daarnaast heeft de regering benadrukt dat niet alleen aan belastingmaatregelen wordt gedacht, maar eveneens aan verhoging van de efficiency van de verschillende dienstonderdelen en parastatalen. Het afbouwen van subsidies op water- en electratarieven kan worden gecompenseerd met het verhogen van de efficiency van en het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven. Uiteindelijk mogen de te treffen maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen.

Ook de vakbonden hebben de regering vruchtbare inzichten verstrekt omtrent mogelijke budgettaire maatregelen. De vakbonden hebben hun bereidwilligheid uitgesproken om de ondersteuning te bieden die nodig is, om de economie van Suriname te weer gezond te maken. De regering heeft eveneens toegezegd bijzondere aandacht aan de specifieke aspecten van de vakbonden te besteden. De regering en de vakbonden hebben afgesproken om op korte termijn in meer detail te overleggen, waar in dialoog zal worden getreden en inzichten zullen worden uitgewisseld omtrent met name de korte termijn maatregelen, die ze in de urgentiefase genoodzaakt is te treffen.

Elke ontvangst is zonder uitzondering in vruchtbare en aangename sfeer verlopen, waarbij uniform het uitgangspunt is uitgesproken dat iedere rechtgeaarde Suriname de schouders eronder zal moeten zetten, om de economie weer tot herstel te brengen, meldt de regering.

18 REACTIES

 1. Samenwerken, kan veel kwesties oplossen.
  De regering, dient het volk en niet andersom.
  Laten we deze regering de tijd en ruimte gunnen om haar werk te doen, uiteraard, onder controle van de burgers.


  Maak melding

 2. Nogmaals ik hoor ze niet praten over de Cambio’s en de Casino’s 🎰 in Suriname en die prijzen in de winkels waar zijn al die politieke praatjes gebleven de koers is nog steeds omhoog, die Cambio’s zijn er nog , suribet is er ook nog .
  gemodereerd

 3. Suriname heeft geen andere keus dan overleggen en samenwerken.
  Puinruimen is niet leuk maar het moet gebeuren.
  Netals hoe in vele culturen mensen hun huizen grondig eerst schoonmaken bij eindejaarsfeesten om het verlopen jaar af te sluiten en schoon en fris het nieuwe jaar in te gaan, precies zo zal Suriname eerst grond schoongemaakt moeten worden.

  De regering Santo(khi) / B(runswijk) is voortvarend en democratisch bezig. Het feit dat zij iedereen betrekken bij besluitvoering geeft al aan dat iedereen zeggenschap heeft. En het is logisch dat er uit al die verschillende meningen uiteindelijk in eerste instantie maar 1 oplossing, 1 uitgangsposititie, in genomen kan worden eventueel aangevuld met een plan B. Pas naderhand volgt weer evaluatie en bijsturing.

  Wat eerst moet gebeuren, moet gebeuren pas dan kunnen we naar stap 2.

  ” Pasensi na wan bita bon,
  ma en fruktu switi fu nyan ! ”

  Suriname voorwaarts. Krakti !


  Maak melding

 4. De koers is gestopt met stijgen !

  De koers is al lager dan voor de overwinning van slim-Suriname !

  Niet storen.
  Wij werken aan een beter Suriname. Krakti !


  Maak melding

 5. Santhoki heeft de vakbonden hun steun nodig. Als ze gaan staken is het land onbestuurbaar en de ndp kan dan in 1.5 jaar overnemen. Hou de koers regering en vakbonden.

  Somo, je bent bijna weggevaagd.HVB, NDP en de VHP hebben je mensen opgedeeld. Bedenk een nieuwe stategie.Je hebt nieuwe verse troepen nodig!


  Maak melding

 6. Hooghart zei is normaal als er mensen in dienst treedt van de overheid tijdens verkiezingstijd. Al heeft t land geen geld. Ik zou zeggen Hooghart,,open je eigen zaak bedrijf. Al gaat t niet met je zaak, blijft mensen aannemen. Hoe je gt betalen is dan jouw probleem. . Misschien dat ndp je help met geld.


  Maak melding

 7. De vorige regering wilde ook de subsidies op gas,water en electriciteit afbouwen en andere maatregelen doorvoeren om de druk op de overheidsbegroting te verminderen. Het zijn thans dezelfde coalitiepartijen die voorheen in verzet kwamen die nu deze maatregelen omarmen en willen invoeren. Zo zie je maar weer.

  Ik ben daarom ook benieuwd of het hen zal lukken om de geldverslindende corruptie van ambtenaren en medewerkers van parastatale bedrijven in te dammen. Men is van oordeel dat met de aanpak van deze corruptie het afbouwen van de subsidies op water en energie opgevangen kan worden. Dit is mijn inziens een farce.

  Corruptelingen overleven elke regering of welke minister dan ook. Het zit in bijna alle geledingen van de overheidsdiensten. In combinatie met de solidariteitsheffing en datgene wat de regering wenst in te voeren zal de corruptie juist toenemen en zullen ook de prijzen stijgen. Ze zullen neerkijken op het gewone waar ze geen binding mee hebben. Dit volk had men heeft men gebruikt als stemvee.

  Dit zal ook spanningen oproepen bij leden van de vakbonden die voor het merendeel bevolkt worden door overheidspersoneel. De overheid krijgt vervolgens looneisen op haar dak en zal meer geld moeten uitgeven. Deze gasten kunnen ook niet meer rekenen op de honderden miljoenen Nederlandse ontwikkelingsgelden die zij voorheen tot hun beschikking hadden. Spannende tijden gaan aanbreken.
  gemodereerd

 8. De vakbonden moeten niet accepteren dat de nieuwe regering de sociaal zwakkeren een solidariteitsbijdrage laat betalen! Het is een ordinaire maatregel! Haal die bijdrage bij de rijke mensen in Suriname! Waarom beschermd deze regering de rijke mensen?
  gemodereerd

 9. Goed initiatief van BAAS SCHEIK CHAN en zijn team om de vakbonden bij te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname en ook het opruimen van de paarse rotzooi. Ga zo door CHAN.

  Mpp meervoudige veroordeelde moordenaar gaf de vakbondsmannen steeds op papier hoge staffuncties met een enorm hoge salaris al dan niet in vreemde valuta. Zo probeerde de grootste alcoholist de vakbonden in toom te houden. Maar BAAS CHAN ziet het anders. Deze volkspresident weet precies hoe je het wél moet doen. Geen duistere praktijken, elke transactie moet verantwoord worden, rovers moeten worden opgepakt en vervolg worden, geen dictatoriale gedrag, geen ikke ikke ikke, maar wij etc etc.


  Maak melding

 10. Communiceren! Uitstekend. Niet met allerlei wetten komen aanzetten.
  Overleg met partijen zo hoort het in een democratie. Niet dat onzinnig gelul dat ik hier vaak las: het volk heeft d regering een mandaat gegeven, dus ze mogen doen wat ze willen. Wat een ongelooflijk gezwets

  De vorige regering luisterde totaal niet naar de oppositie. zij hadden de meerderheid en nog komt rob met z’n afgezaagd verhaal – anderen zijn schuldig- wij wilden subsidies afbouwen enz, maar anderen,naar wie TOTAAL niet werd geluisterd, blokkeerden ons.
  GAAP, gaap en ngg eens gaap
  Er heerste gewoon een sfeer van corruptie en hoogmoedswaanzin en natuurlijk stemvee kopen en houden

  Er zal nu sowieso gesaneerd moeten worden, maar hoe.
  Niet door stomweg mensen te ontslaan. Het gevolg zal zijn dat de economie nog een klap zal krijgen, naast de klap van corona EN de door corruptie volledig ontspoorde overheidsfinanciën
  Er moeten banen worden gecreëerd van waaruit doorstroom kan plaatsvinden.
  Ministers moeten hun departement niet zien als een autonoom ministerie.
  Samenwerking
  bijv problemen en daarmee oplossingen met betrekking tot
  veiligheid, banen creëren, verkeer moet gezamenlijk worden opgepakt. De voortdurende ongelukken en drukte op en bij de Wijdenbos brug is geen zaak alleen van het ministerie van verkeer.
  Je moer er wel voor gaan zitten, nadenken en communiceren.
  het communiceren moet niet plaats vinden, verticaal en op het hoogste niveau, maar horizontaal op vele niveaus


  Maak melding

 11. ” …
  Corruptelingen overleven elke regering of welke minister dan ook. Het zit in bijna alle geledingen van de overheidsdiensten. In combinatie met de solidariteitsheffing en datgene wat de regering wenst in te voeren zal de corruptie juist toenemen en zullen ook de prijzen stijgen. Ze zullen neerkijken op het gewone waar ze geen binding mee hebben. Dit volk had men heeft men gebruikt als stemvee.
  … ”

  Dit is een goed voorbeeld van doemdenken en bangmakerij.

  Niet storen.
  Wij werken aan onze Switi Sranang. Krakti !


  Maak melding

 12. ” …
  De voortdurende ongelukken en drukte op en bij de Wijdenbos brug is geen zaak alleen van het ministerie van verkeer.
  Je moer er wel voor gaan zitten, nadenken en communiceren.
  … ”

  Mee eens Pico, op veel meer plekken moet men verder denken dan alleen “asfalt storten”. Bij vele van dit soort projecten is geen of minimaal rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Vooral veiligheid mbt de zwakke verkeersdeelnemers. Het lijkt erop dat verbetering van de verkeersveiligheid geen prioriteit heeft bij het ontwerpen.
  Wat ook vaak wordt overgeslagen is “inlichting”. Veel mensen weten nog steeds niet hoe zij zich moeten gedrag op bijv (meerstrooks-) rotondes.


  Maak melding

 13. De vorige regering heeft nooit overlegd. Overleggen wil zeggen dat je een gelijkwaardige positie in een gesprek inneemt. Een gesprek waarbij je als bond met angst in de benen geïnformeerd wordt over te nemen en uit te voeren besluiten is geen overleg. Wat is deze regering toch een verademing.


  Maak melding

 14. Met de Bond van Armen, Zwervers, Rovers en Inactieven (BAZRI) is helaas geen overleg gevoerd. Ik reken erop dat ook maar hun mening en naar hun medewerking zal worden gevraagd straks.


  Maak melding

 15. @RobG 8 augustus 2020 At 09:50
  “De vorige regering wilde ook de subsidies op gas,water en electriciteit afbouwen en andere maatregelen doorvoeren om de druk op de overheidsbegroting te verminderen.”

  U zwetst weer. Bouterse heeft persoonlijk verklaart als ik doe wat het IMF wil wordt ik niet herkozen. Er is toen ruis gecreëerd er is jaren door Parmessar gerekend aan de tarieven van EBS. ze zijn er nog niet. Het was toen vrij eenvoudig:
  1>> Doe wat DNA breed geeist was. Neem per 01.01.2016 de Brokondo dam over. Dat had 4 maal $ 50.000.000 -/- $ 12.000.000 gescheeld voor Suriname en de productie prijs fors verlaagd.
  2>> Laat de staat betalen voor haar afname (wordt nu via de subsidie verwerkt0 zodat energie besparende maatregelen terug verdiend worden.
  3>> Differentieer de tarieven want nu komt de subsidie terecht bij de groot verbruikers met airco.s en grote huizen etc en niet bij de kleine man met een ijskast, 3 peertjes en een TV.
  Houd de kleinste verbruikers zeg tot 800 KWh voor het huidige tarief.
  Laat de midden gebruikers 800 -1.600 KWh het dubbele betalen
  Laat de particuliere gebruikers betalen wat het kost plus een kleine toeslag zodat zij de subsidie op de klein verbruikers betalen.

  Bouterse had dat kunnen doen en zo SRD 1.000.000.000 aan subsidies kunnen besparen en EBS voor haar geld kunnen laten werken.

  Het voorgaande mes snijd aan alle kanten:
  1>> Het dwingt de staat en groot gebruikers te investeren in besparende maatregelen.
  2>> Het dwingt EBS efficient te worden.
  3>> De breedste schouders dragen de zwaarste lasten en verspilling wordt gestraft.
  4>> Investeringen in net en opwekking kunnen door de besparingen gesaneerd worden.

  Beste RobG
  Bouterse was en is alleen met zich zelf bezig. U praat weer recht wat krom is.

  Dealen met IMF en Wereldbank is niet prettig echter Bouterse heeft in de jaren dat hij een rol speelde in Suriname meer kapot gemaakt dan 300 jaar roofkapitalisme en een 160 koninkrijk der Nederlanden.


  Maak melding

 16. @ RobG

  “Ik ben daarom ook benieuwd of het hen zal lukken om de geldverslindende corruptie van ambtenaren en medewerkers van parastatale bedrijven in te dammen.”

  Het gaat echt te snel voor u.
  OenW als hard van de corrupte roverheden komt nu naar buiten met wat er mis is en wat zij gaat zoeken. Het register van machines en voertuigen is er niet. De betreffende medewerkers dachten slim te zijn. Over het hoofd was gezien dat de betreffende machines en voertuigen verzekerd zijn en kentekens hebben.

  De eerste 2 machines voor het ophalen van trenches etc. zijn reeds bij prive personen gevonden en ingeleverd.
  Wat denkt u dat er met de ambtenaren gebeurd die het register hebben laten verdwijnen of niet goed bij gehouden hebben.

  Er is OenW materieel gebruikt voor de campagne van een politieke partij en verdwenen. Via de verzekeringsmaatstchappij zijn alle kentekens bekend van de voertuigen waar OenW de verzekering betaalde.

  Denk even aan de voorraad nieuw computers etc. die gevonden zijn in een opslag van defensie waar niemand iets van wist.

  RobG maak u niet druk de NDP heeft zoveel medeplichtigen gecreerd binnen haar Roverheid met zodanig beperkte kennis niveau’s dat die zichzelf wel uit schakelen en de overheid reduceren en de corruptie marginaal maken. Als econoom zou u moeten weten dat het volgen van de geldstromen leidt tot het herkennen van de systemen die gebruikt zijn.

  Er is meer in beeld dan u denkt. mevrouw Jesserun is niet voor niets vertrokken,


  Maak melding

 17. Het zijn de vakbonden mede verantwoordelijk voor de economische teloorgang van Su. Ze zijn nooit krachtig opgetreden tegen de corrupte vorige regering. Bij hun draait het allemaal om steeds meer salaris.

  De regering van Santokhi zou het goed aan doen om voor twee jaar alle Surinaamse vakbonden buiten spel te zetten. Anders krijg je een draaideur effect.

  Kijk maar naar de plantages in het verleden. Het zijn de vakbonden geweest die stuk voor stuk om zeep hebben geholpen. Juist hiervan leefden de arme mensen van hun inkomen. EN WEG IS DIE.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.