[INGEZONDEN] De solidariteitsheffing daadwerkelijk solidair?

18
Surinaams geld srd Suriname

Onlangs heeft de nieuwe regering aangekondigd een solidariteitsheffing in te voeren om de zeer precaire staat waarin de financiële huishouding van Suriname verkeerd, enigszins op te vangen. Het doel van deze solidariteitsheffing is om de problemen met de betrekking tot de financiering van het begrotingstekort onder controle te krijgen. Aangezien de overheid onder andere afhankelijk is van inkomsten uit belastingen, is ervoor gekozen om middels een solidariteitsheffing inkomsten van de staat te verhogen voor een bepaalde periode. Het idee is dat de hogere inkomens extra belastingen betalen voor de periode van 1 september 2020 tot 1 januari 2022.

In de solidariteitsheffing worden, onder andere, de loontrekkers die in de hoogste twee belastingschijven vallen voor genoemde periode extra belast en wel met 10% per loonbelastingschijf. Daarnaast zullen lichamen ook voor deze periode 10% extra aan inkomstenbelasting betalen.

Maar is de perceptie van hogere inkomens betalen de zwaarste lasten met deze solidariteitsheffing wel correct?

Momenteel valt een werknemer met een bruto maandsalaris van circa SRD 2.000 reeds in de derde loonbelastingschijf, de schijf van met een belastingtarief van 28%. Door invoering van de solidariteitsheffing zal deze groep werknemers in de derde loonbelastingschijf dus 38% loonbelasting gaan betalen tijdens de genoemde periode. Maar niet alleen werknemers, maar ook eenmanszaken en kleine ondernemers zullen de solidariteitsheffing meebetalen. Zo zullen tevens kleine rechtspersonen/lichamen, die in de huidige situatie het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, in plaats van het vast tarief van 36% aan inkomstenbelasting, een vast tarief van 46% gaan betalen. Is het rechtvaardig dat deze belastingplichtigen onder de groep van hoge inkomens worden geschaard?

In de Ontwerpwet zullen meerdere zaken meegenomen moeten worden en kan mijns inziens niet slechts volstaan worden met het oprekken van de belastingtarieven.

Om te voorkomen dat lage inkomens tevens de solidariteitsheffing moeten gaan betalen, zal bijvoorbeeld:

1. Een inflatiecorrectie op de belastingschijven moeten plaatsvinden. De laatste inflatiecorrectie op de loon- en inkomstenbelastingschijven dateert uit het jaar 2011. Het doel hiervan moet zijn om de lage inkomens buiten de solidariteitsheffing te houden, waardoor daadwerkelijk de hoge inkomens de zwaarste lasten betalen;

2. Aan de andere kant kan ook gekeken worden naar de mogelijkheid om desnoods de belastingvrije som, die momenteel SRD 220,50 per maand bedraagt, op te rekken naar een belastingvrije som die minimaal gelijk is aan het minimum uurloon (SRD 8,40 per uur). Dit zou betekenen dat een belastingplichtige die per maand bruto SRD 1.450 verdient, geen belasting hoeft te betalen;

3. Daarnaast kan de overheid de belastingplichtigen die doorgaans aan hun belastingverplichting voldoen, ook tegemoetkomen door op de diverse persoonlijke aftrekposten die de Wet Inkomstenbelasting 1922 biedt, een eventuele inflatiecorrectie toe te passen.
Voorbeeld: Momenteel kan hypotheekrente voor een eigen woning van maximaal SRD 125.000 in aftrek worden gebracht. In de huidige economische situatie is het niet haalbaar om voor een bedrag SRD 125.000 een degelijke eigen woning te bouwen. Deze bedragen zijn achterhaald;

4. Ook dient mijns inziens een verder onderscheid te worden gemaakt in belastingplichtige lichamen. Welke lichamen worden als klein beschouwd en hoeven niet de solidariteitsheffing te betalen?

Een solidariteitsheffing is een hele goede optie, indien daadwerkelijk de hogere inkomens de zwaarste lasten betalen. Echter, op basis van de huidige wetgeving en de Ontwerpwet voor de invoering van de solidariteitsheffing, zullen niet slechts de hogere inkomens de zwaarste lasten betalen, maar zal iedere belastingplichtige de solidariteitsheffing betalen.

Namens,
Farousha I. Rellum MSc. CTA
Chartered Tax Adviser/ Managing Director Rellum & Partners N.V.

18 REACTIES

 1. Vhp kan geen beleid maken maar grabbelen. Vissen in troebel water kunnen ze.
  Valuta’s moest niet komen want dat bracht de koers omlaag en hun vriendjes werden boos.
  Goed voor de gasten die liever een aap worden genoemd dan dat ze reageren en tegen racisten stemmen.


  Maak melding

 2. Wendy….

  de verpletterende verkiezingsnederlaag van de Bouta-maffia en de degradatie van al die corrupte, criminele paarse coalitieratren tot POLITIEKE KUIKENTJES, doet jou nogal pijn hè.

  Straks gaat ook nog het demente fossiel DDB,
  20 JAAR BAJES uitzitten voor massamoord.

  Wen er maar aan…..kansloze Waterkantpauper.


  Maak melding

 3. Rekenen, berekenen, voorruit kijken, plannen, oplossingen zoeken, mogelijkheden bekijken, toekomstgericht zijn etc. Damn, deze regering is masterclass! Petje af hoor.


  Maak melding

 4. Allemaal mooi. Maar ook terugblikken, wat hebben de Javanen in Suriname in de afgelopen 130 jaar hebben kunnen bereiken? Politiek, economisch allemaal achteruitgegaan tot verval. Cultuur behoud is mooi maar dat brengt je niet vooruit. Meer gaan concentreren op de ontwikkelingen van de wereld van vandaag. Breder gaan denken !
  Niet alleen maar denken aan feestvieren op het leed van de voorouders maar bezinnen. Ook de Indonesische ambassade in Suriname moet niet alleen cultuur en reizen promoten.


  Maak melding

 5. @Wendy
  Je kan het gewoon niet verkroppen dat de NDP niet meer aan het roer staat.Ondanks de grote
  puinzooi die ze achtergelaten hebben,het volk verarmd en zichzelf verrijkt.En toch blijf je op ze geilen!!! Hoe ziek kan een mens zijn!!!


  Maak melding

 6. Misschien is het ook een idee om beslag te leggen op alle onroerende en roerende zaken van NDP ex gezagsdragers en door deze clan benoemde hoge ambtenaren.
  Uiteraard met het oog op de aanstaande of lopende justitiële onderzoeken naar hun handelingen tijdens hun “jang patoe legie” bewind.
  Ik denk dat ook die opbrengsten niet zouden misstaan in de staatskas.


  Maak melding

 7. Alle NDP Criminele leden die het land in de aflopen 10 jaar leeg heeft geroofd moet nu 100% belasting betalen, bv Abraham, Neerkust, Abdoel, Adin, Dhilip Sardjoe, Chotelall ect. het is teveel om het te benoemen.


  Maak melding

 8. Beste mensen…, abdoel ndp econoom kreeg bij de laatste verkiezingen minder dan 100 stemmen… Abdoel wetten zijn dus letterlijk weggestemd.. Er is een streep door de valuta wetten getrokken door het volk van Suriname… Abdoel is nu weer vrachtwagen chauffeur ..Hij heeft zijn oude beroep weer opgepakt… Zijn broer juicht het toe dat abdoel wat rechtmatiger aan inkomen komt… De coalitie.. vhp… Abop en Co…, is bezig met puin ruimen.. Dat zal gefaseerd gebeuren heb ik in de ware tijd gelezen… Een overschot aan ambtenaren is er… Aan de andere kant is er een tekort aan goed opgeleide politie-personeel . .Werk genoeg voor de coalitiepartijen.. Nu.., wat anders.. Andre Misiekaba zegt dat het 10 jaar geduurd heeft voor zijn ogen open gingen.. Hij zag de misstanden binnen de ndp te laat zegt hij.. . Bij een pasgeboren baby-slang zijn de ogen al na 5 minuten open.. Bij Misiekaba zijn de ogen nog niet helemaal open… . Maar Misiekaba is belangrijk… Andre Misiekaba heeft veel interne informatie over de ndp.. Vooral over hoe besluiten tot stand zijn gekomen.. Waarom moest er onnodig veel geld geleend worden bij dubieuze Amerikaanse fondsen .. Waarom moest er in korte tijd draconische valuta-wetten aangenomen worden.. Misiekaba heeft al aardig wat uit de doeken gedaan.. De affaire van Trikt vraagt om een verdere onderzoek.. . De interne strubbelingen binnen de ndp.., zijn heftig ..,, De ndp is al in 3 fracties uiteengevallen., zegt Misiekaba .. Coronie ndp werkt min of meer als een zelfstandige nps vriendelijke.. groep.,. Anderen bij de ndp noemen hun verraders.. . De verschillende ndp kampen vechten letterlijk.., met de vuist.. Misiekaba noemt de situatie binnen de ndp..,, uitzichtloos, gevaarlijk en eenzijdig.,, Ja,.., mensen.. Surinamers moeten leren verder te denken dan olie en gas ..Suriname heeft ook andere potenties die benut moeten worden… De export van landbouw-producten moeten worden beschermd en gestimuleerd… Palmolie kan een andere sterke pijler van de economie worden.. Toerisme ook… De goudprijs is goed…, een volwaardige ziekenhuis kan in Oost Suriname bekostigd worden, uit goud inkomsten … Covid-19 raast als een stier door de porcelijnen economieën van Afrika, Azië en Zuid-Amerika.. Met kunst en vliegwerk probeert met de schade te beperken… Ook Nickerie als tweede stad verdient meer aandacht.. Decentralisatie van bepaalde structuren is op lange termijn noodzakelijk.. Voor nu mensen.., sterkte en kracht daar in Suriname en vergeet je mondkapje niet…


  Maak melding

 9. Iedereen is weer lekker aan het bekvechten maar geen van allen gaat in op het artikel. Het heeft mij ook verbaasd dat er geen inflatiecorrectie toegepast wordt. Nu gaat vrijwel iedereen meebetalen en de mensen hebben al door de enorme inflatie bijna niks te makken.


  Maak melding

 10. @Robles, precies dus dat. Nu zie eindelijk in wat voor puinzooi Bouterse heeft achtergelaten. En ja iedere burger moet ervoor bloeden. Keiharde realiteit.


  Maak melding

 11. =Bouterse heeft het land in een grote puinhoop gebracht met zijn geweldig beleid en een ander mag het gaan oplossen. Hij heeft over die heffing gesproken, maar er is nooit wat van gekomen.
  Vele corupte NDP’ers zijn het land al gevlucht inclusief schoonzoon van Bouterse.

  Een ding is een feit, naast deze president kan Bouterse niet staan, omdat er alleen rotzooi uit zijn mond kwam.
  “””We gaan die koers naar beneden brengen”””” het volk wacht nog steeds.


  Maak melding

 12. Wendy

  3 augustus 2020 At 16:4
  Vhp kan geen beleid maken maar grabbelen. Vissen in troebel water kunnen ze.
  Valuta’s moest niet komen want dat bracht de koers omlaag en hun vriendjes werden boos.
  Goed voor de gasten die liever een aap worden genoemd dan dat ze reageren en tegen racisten stemmen.

  =============================

  Maar de Valuta wet van Abdoel was zeker een succes. Helaas hoor ik niet uit je bek wie deze rotzooi heeft veroorzaakt. De NDP heeft 10 jaar aan de knoppen mogen zitten. 1 grote kolerezooi hebben ze ervan gemaakt. Jullie paarsepaupers kunnen beter een pas op de plaats maken. Ook nederigheid siert de mens.


  Maak melding

 13. Volgens het ingezonden artikel komt het er dus op neer dat niet alleen de “breedste schouders” de last zullen dragen maar ook een groot deel van de “smallere schouders” van de bevolking.

  De regering heeft zich alleen gerich op de Wet inkomstenbelasting en de Wet loonbelasting terwijl er nog andere belastingen herzien en gewijzigd kunnen worden o.a.:
  Wet Huurwaardebelasting 1955 en Wet Vermogensbelasting 1944, de Invorderingswet (Het Koninklijk Besluit van 3 april 1869) en het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  Bij de Indirecte Belastingen zijn het onder andere de volgende wetten: Wet Tarief Invoerrechten 1996, Wet Accijns op alcoholhoudende dranken, Wet Accijns tabaksproducten, Wet Accijns op alcoholvrije dranken, Wet Accijns op bier, Wet Verbruiksbelasting en Wet op Statistiekrecht.


  Maak melding

 14. Ik ben het niet helemaal eens met hetgeen de schrijver van dit stuk probeert te zeggen
  1. Eenmanszaken en andere gelijkgestelde rechtspersonen zoals de eenmanszaak hebben nog altijd de mogelijkheid om hun looninkomen dusdanig vast te stellen dat zij niet in een hogere schijf terecht komen. Immers, niet uitgekeerde winst wordt niet belast. Hierdoor blijven ze hetzelfde betalen als voorheen. De belastingdruk blijft gelijk
  2. Tweede maatregel, de zin begint met – “aan de andere kant” wordt hiermee bedoelt
  bovendien, of wordt dit aangedragen als een tweede optie
  Ik ga er vanuit dat – tweede optie- wordt bedoelt. Dit kan niet, omdat je hiermee voorbij gaat aan het doel, namelijk meer belastingontvangsten
  3. Ook hier gaat de schrijver voorbij aan het doel, namelijk meer belastingontvangsten
  Hij of zij heeft het doel niet begrepen, dan wel haalt er iets anders bij
  4. Vreemde opmerking.
  Misschien is de wetgeving in Suriname anders dan in Nederland. De eenmanszaak en de Vennootschap onder Firma (VoF) worden gelijkgesteld. De NV en BV worden gelijk gesteld, althans zodra de BV rechtspersoonlijkheid draagt
  Voor stichtingen en verenigingen gelden weer andere regels. Wat de vereniging betreft hangt het ook van het doel van de Vereniging af.
  Maar wat mij meer verwonderd is dat de schrijver het volgende schrijft:
  “Maar niet alleen werknemers, maar ook eenmanszaken en kleine ondernemers zullen de solidariteitsheffing meebetalen. Zo zullen tevens kleine rechtspersonen/lichamen, die in de huidige situatie het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, in plaats van het vast tarief van 36% aan inkomstenbelasting, een vast tarief van 46% gaan betalen
  En vervolgens zich afvraagt welke lichamen/rechtspersonen onder de regeling vallen

  Het idee van een solidariteitsheffing is bij uitstek geschikt om inkomensverhoudingen te verkleinen en tevens meer belastingopbrengsten te verkrijgen. Er moet zeker niet gewerkt worden met uitzonderingen, omdat je hierdoor extra geld kwijt zal zijn aan onderzoek en controle.
  Dit is in strijd met het doelmatigheidsbeginsel.

  Ik zou ook niet kiezen voor verhoging van de btw, zoals een ander forumlid bij een ander artikel heeft geopperd.
  Je kan niet beide maatregelen invoeren, omdat je hierdoor de koopkracht teveel aantast.
  Meer belasting op inkomen en bezit en eventueel MINDER belasting op consumptie. Zeker niet meer. Gelet op de precaire financiële erfenis van deze regering is minder belasting ONMOGELIJK

  Wat ook kan en moet plaatsvinden, is aanpassing van de tarieven van Electra.
  Op welke wijze is afhankelijk van het nu geldende systeem
  Bijvoorbeeld een hogere heffing op gebruik boven een bepaald aantal kwh.

  Inflatiecorrectie,
  Ik zie dat dit begrip niet bij ieder bekend is of misschien wel de omschrijving kennen, maar niet wat het precies betekent. Ik waag een poging

  Het idee van inflatiecorrectie staat HELEMAAL los van de solidariteitsheffing.
  Bovendien snappen mensen, zoals de schrijver van dit stuk niet waar het om gaat.
  Het gaat NIET om koopkracht handhaving als gevolg van loonstijging, exacter als gevolg van prijscompensatie.

  Stel dat de prijzen stijgen met X%. Als er nu wordt afgesproken dat de lonen ook met X% stijgen om ervoor te zorgen dat de koopkracht gelijk blijft, dan LIJKT het alsof je er niet op achteruit, noch vooruit bent gegaan. Maar, je verdient dus X% meer. (je hoeft dus niet in een hoge belastingschijf te komen) en dan moet je meer belasting betalen. Waardoor je dus per saldo er op achteruit bent gegaan. Om dit te voorkomen kan de overheid er voor kiezen om de tarieven aan te passen, zodanig dat je over het MEER verdiende dat GEEN koopkrachtstijging is (slechts compensatie), geen belasting hoeft te betalen
  Terug naar de realiteit
  1. Er vindt geen loonstijging plaats, dus logisch geen inflatiecorrectie. De afgelopen tien jaar heeft er ook geen inflatiecorrectie plaatsgevonden
  2. Het doel , dit heb ik hierboven meerdere malen aangegeven, is MEER belastingontvangsten, nevendoel inkomensongelijkheid verkleinen.
  Persoonlijk, dus subjectief, vind ik dit uitstekend, omdat je hier mee ook de onvrede bij het volk verminderd en wellicht de veiligheid vergroot


  Maak melding

 15. Voor solidariteitsheffing moet je vooral zijn bij Newmont Iamgold exporterende houtbedrijven

  Bok veel andere bedrijven zal de opbrengst tegenvallen
  door covid

  Eerste actie moet zijn:
  Afschaffing privileges (ex)bewindvoerders
  2.geen dubbel salaris uit de Overheidspot za.DNA-lid..tevens ambtenaar

  ..danpas ben je geloofwaardig..doewet


  Maak melding

 16. Ik vind het juist terecht dat de solidariteitsheffing op een ieder die inkomsten heeft wordt geheven. Immers 10% over SRD 2.000 is naar evenredigheid ten opzichte van iemand die 10% over SRD 20.000 moet betalen nog steeds heel erg redelijk. Dat is ook het doel van de solidariteitsheffing, zoveel mogelijk belasting gelden binnen halen om zo het begrotingstekort een beetje bij te stellen of wel de staatsinkomsten te vergroten..
  Een inflatie correctie zal haar doel missen en zal hoogstwaarschijnlijk weer andere negatieve neveneffecten hebben.
  Je zou als overheid in het ergste geval wellicht wat subsidie kunnen verstrekken op elementaire zaken zoals water, elektra en gas aan de aller armsten, om zo de allerhoogste noden te verzachten.


  Maak melding

 17. De solidariteitsheffing moet tijdelijk zijn. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan onroerend goed belasting en vermogensbelasting. Dan heb je het principe van zwaarste schouders. Als het laatste in werking gaat;kan je de solidariteitsheffing afschaffen. Wo set eng.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.