Tashana Lösche zal André Misiekaba vervangen in DNA

39
Tashana Lösche NDP
Tashana Lösche (c) LS Photography

Tashana Lösche zal André Misiekaba van de Nationale Democratische Partij (NDP) vervangen in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname. In een verklaring meldt de partij dat haar gewaardeerd lid en ondervoorzitter, André Misiekaba, de partijvoorzitter woensdag geïnformeerd heeft over zijn besluit om zijn lidmaatschap van de partij en daarmede al zijn functies uit hoofden van de partij, op te zeggen.

“Wij betreuren het dat dit nieuws naar buiten is gekomen, alvorens de voorzitter de gelegenheid had om de partijstructuren te informeren. Inmiddels is het hoofdbestuur op de hoogte gesteld,” laat het hoofdbestuur van de NDP weten.

“Als Nationale Democratische Partij willen wij André Misiekaba bedanken voor de bijdrage die hij de afgelopen jaren op verschillende niveaus heeft geleverd. Wij wensen hem succes toe in zijn verdere politieke loopbaan. De NDP-fractie in DNA zal worden aangevuld met de eerstvolgende persoon op de kandidatenlijst”, aldus het bestuur. De volgende persoon op de lijst in Paramaribo is Tashana Lösche.

39 REACTIES

 1. Schat, ik hoop dat jij je zwemvest aan heb.
  Want God had deze piratenschip in 2010 definitief verlaten. Dit omdat sinds de jaren tachtig alleen maar demonen aanboord waren.


  Maak melding

 2. Beste mensen,
  zie hier weer een voorbeeld van een man zonder balen die het gebroken stokje doorgeeft aan iemand anders. Er zijn altijd mensen die niet kunnen zien en accepteren dat de NDP een waardeloze en criminele organisatie is. Het zit in de NDP roots!!!!

  Gado de wi fesi mang


  Maak melding

 3. Tashana Losche en andere sympatisanten moeten zelf goed evalueren en nadenken wat voor een partij de NDP is. Vanaf de oprichting tot het aftreden in 2020. Wie een eerlijk balans opmaakt zal zien dat de zogenaamde goede daden (lees: showprojecten) totaal niet opwegen tegen de schade en schande die de NDP telkens weer veroorzaakt.
  En zij moeten zichzelf afvragen of ze zo een partij (criminele organisatie) wel willen steunen.

  Het feit dat iemand als Missiekabaa vertrekt zegt al heel veel !
  En dan is er hiernaast een serie aan corruptie schandalen en oplichting door kopstukken van de NDP.

  Suriname gaat nu een metamorfose aan en zal met een nieuw tijdperk beginnen.

  Dus verzint / bezint eer je begint !

  Wij werken aan een beter Suriname.
  Jij doet toch ook mee. Krakti !


  Maak melding

 4. De NDP loyalisten verdedigden de afgelopen 10 jaar hun regeringen met hand en tand. Nu is het plotseling “Het kaf wordt van het koren gescheiden”. Hoe hypocriet kan je zijn.
  Ik zou aan alle jongeren die met de NDP in zee willen gaan mee willen geven: bezin eer gij begint. De NDP is vanaf de oprichting geen betrouwbare partij gebleken, integendeel zelfs worden nu NDP partij bonzen met rechtszaken geconfronteerd in verband met malversaties zoals fraude e.d.
  Zoek als jongere je heil bij andere partijen en ga niet je naam te grabbel gooien in een partij die geen toekomst biedt en voor de rest van haar bestaan gebrandmerkt zal zijn als criminele organisatie. Alle retoriek van nationalisme en weet ik veel allemaal van de NDP zijn loze woorden en kan je bij andere partijen ook vinden of zelf introduceren. De NDP heeft zoveel ideologieën, maar weet zelf ook niet meer welke ze voorstaan.
  Nogmaals aan de jongeren, stop ermee voor het te laat is!


  Maak melding

 5. Zij die angst hebben voor verandering, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  zullen ondergeschikt blijven aan hen die zelfbewust hun doelen nastreven.


  Maak melding

 6. pakiratigri
  hetgeen je in jou posting aangeeft daar is geen spelt tussen te krijgen. Vooral het laatste deel van jou betoog daar wens ik de NDP veel veel sterkte toe in hun verandering.
  “Er wordt wel vereist oprechte ideologische cohesie te kunnen uitdragen. Anders krijgen we van die Misiekaba-toestanden. Miserabel zeg. André Misiekaba, yu missie kba. Succes, wijsheid en volharding toegewenst aan deze jongedame.”

  pakiratigri
  Het zou m.i. nog veel beter zijn indien de NDP afscheid neemt en afstand neemt van al die zogenaamde die-hards die de partij heel veel schade hebben berokkend met hun gulzigheid naar meer.
  Hopelijk zijn de jongeren van nu niet hetzelfde als de jongeren van toen (Bouva Abdoel Misiekaba en vele anderen). De nieuwe jonge generatie die een inborst moet hebben waarvan de NDP achterban hen herkennen als oprecht betrouwbaar en integer en respect

  NDP heel veel succes met de zet naar een nieuwe ingang


  Maak melding

 7. Ene onbenul eruit en een ander onbenul erin.

  Misikeba strijkt maandelijks zijn ministerssalaris en dna vergoeding op, hoop dat deze worden stop gezet en ook bij alle anderen ,bv Aziz gajadien, en het stuk onbenul dat ze nu plaatsen komt erin alleen maar voor de dna vergoeding, domheid straalt van haar gezicht.


  Maak melding

 8. @ pakiritigri
  De NDP heeft dankzij de aanwezigheid van Bouterse de afgelopen jaren de politiek in Suriname gedomineerd. Hij is een oude man geworden. We worden allemaal ouder, maar niemand wil oud zijn, toch zal je er mee moeten leren leven, ook hij. In militair kostuum verschijnen kan dan ook echt niet meer. Je wordt uitgelachen
  Als deze regering het vijf jaar volhoudt zal Bouterse niet meer in staat zijn, denk ik, om de partij te leiden, als hij dit al zou willen.
  Ik laat allerlei rechtszaken buiten beschouwing. Anderen, advocaten en rechters, moeten zich hier maar over buigen
  Naast het verlies van de topman, vertrekt ook de tweede man en de derde man (Misiekaba en Hoefdraad in willekeurige volgorde), San te wispelturig en te oud, Abdoel? Nee dat wordt een grote grap.
  De ndp heeft de verkiezingen verloren door haar falend beleid en hoogmoedswaanzin.
  Teveel werd gedacht; ach Bouterse pakt de bevolking wel in en we regeren verder. Kijk hoeveel mensen naar zanderij zijn gekomen, kijk hoeveel naar het plein.
  Van een oude Chinese mevrouw heb ik onthouden:
  Hoogmoedswaanzin is de ergste ziekte, niet te genezen. (Deze mevrouw woonde in Suriname tegenover meneer Ellis, die ik niet persoonlijk ken, voor de initimi)
  oftewel de hele ndp zal op de schop moeten, de vraag is of zij sterk genoeg voor de dag kan komen. Nieuwe partijen hebben, helaas, niets gepresteerd. Dit lot kan de ndp ook beschoren zijn
  De trein zal dan een fyra trein zijn.
  Ik ben een groot voorstander van een sterke oppositie, zij kunnen hopelijk tegenwicht bieden aan de regeringspartijen.
  John Kenneth Galbraith schreef tal van boeken waaronder
  Affluent Society een aanrader voor Surinaamse politici
  Ook interessant is countervailing power (tegenwicht scheppende krachten)

  De economie, maar ook de rest van de wereld is aan grote veranderingen onderhevig. De oude hap ontbeert de kennis en is bang voor veranderingen. Zij laten het liefst alles bij het oude. Dat kan, maar daarmee zet je jezelf buitenspel


  Maak melding

 9. @ Daga interprise & co
  Ik ben het niet geheel met je eens, wat je reactie betreft bij het artikel “Erfbewoner overvalt en mishandelt buurman”

  Het kan wel degelijk gestopt worden, maar niet van de een op de andere dag.
  Het begint bij de OPVOEDING van het kleine kind; thuis en op school (geen scheermesjes meer meenemen juf)
  Daarnaast moet de (inkomens)ongelijkheid, minder worden
  Als de inwoners van het binnenland zien hoeveel “luxe” er in de stad is en zij vergelijken het met hun thuissituatie dan grijpt dit hen aan. Dit is in hun ogen onrechtvaardig en ook in de mijne overigens
  Als ze daarnaast zien dat er voor hen geen werk is, dan bekruipt hen een gevoel van onvrede, misschien van haat.
  De gevolgen zijn voorspelbaar.
  Dat is niet allen in Suriname zo, maar overal op de wereld. Ook in Nederland.
  Denk even terug aan de grote onlusten in de voorsteden (banlieues) in België en Frankrijk recentelijk.
  Daarom MOET Suriname iets doen aan deze ongelijkheid. Hopelijk zet Brunswijk zich hier vol voor in /maar ook voor Nickerie en ander achtergebleven gebieden.
  Zo vergroot je de veiligheid en doe hierdoor je iets aan een meer
  GELIJKMATIGE INKOMENSVERDELING.
  Daarnaast ONDERWIJS. Investeer in leerkrachten en leermiddelen (waterkant.net/suriname/2020/07/29/andressa-hunsel-debuteert-met-nieuw-kinderboek-over-sikkelcelziekte). Bewustwording
  Neemt men deze zaken in acht en worden hier middelen voor vrijgemaakt dan gaat Suriname er op vooruit. En niet alleen denken aan meer geld.
  Vanzelfsprekend is meer geld verdienen door export prettig en maakt het dat je gemakkelijker doelen kan verwezenlijken, maar veiligheid en onderwijs mogen niet op een lagere plaats staan.
  Overigens, al heeft Suriname het wat exportproduct betreft het lastig door nieuwe wetgeving in de EU, de WTO (Wereldhandelsorganisatie) kent de “meestbegunstigingsclausule”. Minister probeer hier gebruik van te maken bij onderhandelingen.
  Op deze wijze kan er, al voldoet het exportproduct niet aan de wettelijke eisen van de EU, toch geëxporteerd worden naar de EU
  Als dit lukt, dan heeft u mij overtuigd dat de EU , NU meer om Suriname geeft dan voorheen.
  Rambo heeft ooit geschreven dat hij weinig verstand van economie heeft (klopt toch?), ok dat zal dan wel, MAAR recentelijk las ik toch het volgende van zijn hand:
  “Beste mensen…, dit is goed nieuws…, IMF,… heeft internationale know how om Suriname snel op de been te brengen..Een werk-traject moet er wel zijn.. Werk dus voor Surinaamse economen en ook de gewone Surinamers kunnen hun inzichten., aanvoeren” .
  Uitstekend
  Met name de zin dat er werkgelegenheid gecreëerd met worden. Het woord -wel-! Top
  Door scholing zorg je voor een toename van de kwaliteit van arbeid. Niet vandaag, maar wel morgen.
  65 man bij Venetiaan, 1500 man bij Bouterse.
  Dit zou door scholing teruggebracht kunnen worden naar misschien wel 30 man.
  Voor de anderen moet er ander werk gecreëerd worden.
  Door scholing zorg je ervoor dat vrouwen meer gaan deelnemen aan het arbeidsproces.
  Dit zal voor hun situatie, die echt niet rooskleurig is, een vooruitgang zijn,
  voor geheel Suriname zal het een vooruitgang zijn. (Nog los van wat mij mannen tot nu toe hebben gepresteerd (eigenlijk niet zoveel))
  De rol van het IMF en hun recept
  Nagenoeg altijd is het recept; minder overheidsuitgaven, betere belastingheffing/inning
  en devaluatie van de valuta.
  Minder uitgaven door vermindering subsidies …..>ja, ben ik het mee eens. Kan ook, werk aan de winkel minister.
  Minder uitgaven door vermindering aantal ambtenaren……> ja, mits en dan kom ik weer terug bij de opmerking van Rambo (en daarom vind ik het zo goed) er moet werk gecreëerd worden. Als dit niet te verwezenlijken is op korte termijn dan moet je, in het belang van deze mensen, maar ook macro-economisch, dus in groter geheel, iets bedenken om de forse vraaguitval die zal ontstaan als deze mensen geen inkomen meer hebben te voorkomen
  Vaak lees ik hier adviezen aan de regering, zonder dat de schrijver aangeeft hoe het goedbedoelde advies moet worden uitgevoerd.
  Bijvoorbeeld
  het geld moet rollen. Hoe dan?
  de productiviteit moet omhoog. Hoe dan?
  Ik wil voorkomen dat ik mezelf hiervan beschuldig en probeer dan ook aan te geven hoe de door mij genoemde zaken moeten worden aangepakt

  Salarissen moeten ten minste 2 keer per maand worden uitbetaald
  en alle ambtenaren die eruit worden gegooid moeten tijdelijk een basisuitkering krijgen.

  Je kreeg geld en deed er niets voor, nu krijg je een stuk minder en je hoeft er in sommige gevallen ook niets voor te doen. In andere gevallen zouden deze mensen kunnen worden ingezet als hulp van de politie op straat. Bij goed presteren kan je politieagent worden of bewaker bij een overheidsinstantie

  Hoeveel en hoe lang,
  dit moet mbv cijfers op ministeries worden uitgezocht
  Hiermee verminder je het bedrag dat de Staat maandelijks uitgeeft en voorkom je vraaguitval en daarmee toename van de werkloosheid en armoede. Dat kan gaan resulteren in criminaliteit.
  Je kan onmogelijk duizenden ontslaan en hen aan hun lot overlaten
  Ik hoop en verwacht zelf dat het IMF met zulke aanbevelingen zal komen
  Hoefdraad heeft nagenoeg het totale bedrag dat Suriname zonder voorwaarde mocht opnemen bij het IMF ook opgenomen. Het totale bedrag opnemen kan nagenoeg niet, omdat je steeds 25% van wat je nog heb mag opnemen, De zogenaamde onvoorwaardelijke trekkingsrechten.
  Twee willekeurige getallen
  op 4 januari 2019 had Suriname aan ONvoorwaardelijke trekkingsrechten SRD 257.425.800
  op 26 juni 2020 had Suriname aan ONvoorwaardelijke trekkingsrechten SRD 9.607.100
  (Bron cbvs.sr/publicaties/weekbalansen-cbvs/balansen/2020)
  Van het IMF moet dus geen geld worden verwacht. Maar kennis. Dit is voor Suriname nog veel belangrijker denk ik
  De vorige regering dacht alleen aan geld en heeft kennis onderschat. Ondanks de 1000 economen waarmee zij schermde.
  Wat deze regering gaat doen. We zullen zien, tot nu toe ziet het er wel bemoedigend uit.
  Ik ben wel benieuwd of er een nieuwe governor zal worden aangesteld
  Hey Bigi Sma
  Ik heb van twee personen hier de zin
  – follow the money – gelezen. Ik dacht Esmerald (een poos geleden) en John (recentelijk)
  Dit lijkt mij een uitstekend klusje voor jou.
  Je kent Suriname, je hebt meer dan voldoende kennis, je bent onafhankelijk. Zowel financieel als ook wat politieke kleur en ambities betreft.
  Je zou ook bij deze groep niet misstaan volgens mij


  Maak melding

 10. ik heb het bovenstaande eerst in word geschreven en toen geknipt, maar bij het verkeerde artikel geplakt.
  Ik plak het daarom nogmaals bij het juiste artikel.
  Helaas kan ik het hier niet verwijderen. Wellicht dat de moderator dit kan doen


  Maak melding

 11. =Deze mevrouw had toen alles goed gepraat wat de NDP gedaan had voor het land en zij verdedigde ook alle corrupte zaken. Ze zal niet veel jongeren achter zich krijgen.
  Ik ben benieuwd.

  Misiekaba heeft net als Doekhie met weinig woorden aangegeven dat intern bij de NDP een grote puinhoop is.


  Maak melding

 12. @Paraman.

  Zie hoe er op Pakiratigri gereageerd wordt.
  Mensen zijn niet tegen de NDP maar hoe de NDP een middel werd om een oude man uit de problemen te houden en andere intimi te laten graaien.

  Laten we hopen dat er een gezonde oppositie ontstaat zoals Misiekaba die aankondigde.

  laat de volks NDP mee werken aan een de grote schoonmaak van Suriname.


  Maak melding

 13. dont jugde book by the cover, met je vooroordelings drang,daar onderscheidt deze regering zich al in, en over domheidt gesproken heb je deze regering wel goedt bekeken
  sommigen van jullie wordt door Haat gedreven, en dat is al gif in dit coalitie
  het probleem is dat jullie de hele Natie de stront in dryven met jullie Pull down mentaliteit
  verandering hoor by het leven, maar wie zich anders voeld dan Surinamer moet maar naar het land van afkomst want in Suriname wonen Surinamers en geen Africaan of Aziaat
  mi na SRANGNANG MANG
  gemodereerd

 14. Pico
  Ai boi lange tijd niet van je gehoord.

  Hoogmoedswaanzin is de ergste ziekte, niet te genezen. (Deze mevrouw woonde in Suriname tegenover meneer Ellis, die ik niet persoonlijk ken, voor de initimi)
  Deze zin geeft (wai wai wai wai) watra kong na mi ai (max Woski)
  Maar die mevrouw tegenover meneer Ellis woonde is in 1991 heengegaan.
  Pico van haar heb ik ook heel veel mogen leren. Haar wijsheden kun je nog steeds horen galmen door mijn huis en kinderen en kleinkinderen.
  Door steeds te zeggen “er was eens een vrouw had ze gelijk zelfs anno 2020”
  Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken 😁😁


  Maak melding

 15. Pico
  Een regering zonder een sterke en oprechte oppositie is als een rivier zonder water.
  Ik spreek de wens uit dat de oppositie, niet alleen de NDP, een oppositie zal voeren die de regering naar grotere hoogte zal tillen dan zij zich had voorgesteld.
  Niets gaat boven eerlijk integer betrouwbaar en transparant oppositie voeren.
  ook als het komt om zaken die de oude regering regardeert om deze aan de kaak te stellen.
  Ja dan hebben ze mijn zegen


  Maak melding

 16. “Als Nationale Democratische Partij willen wij André Misiekaba bedanken voor de bijdrage die hij de afgelopen jaren op verschillende niveaus heeft geleverd.

  hahahahahahahahahahahahahahaha,

  ik zou me schamen om dit rond te bazuinen.


  Maak melding

 17. Hi Pico

  Hey Bigi Sma
  Ik heb van twee personen hier de zin
  – follow the money – gelezen. Ik dacht Esmerald (een poos geleden) en John (recentelijk)
  Dit lijkt mij een uitstekend klusje voor jou.
  Je kent Suriname, je hebt meer dan voldoende kennis, je bent onafhankelijk. Zowel financieel als ook wat politieke kleur en ambities betreft.
  Je zou ook bij deze groep niet misstaan volgens mij

  Pico
  Ik heb enkele weken geleden iemand die deelneemt in de huidige regering aangegeven dat ik kosteloos wil meehelpen, ja meehelpen want het is geen klus die iemand alleen kan, om de fraudeurs en profiteurs op te sporen en met bewijzen aan te geven en in kaart te brengen
  – waar het over gaat
  – wanneer de gebeurtenissen zijn uitgevoerd
  – hoe vaak en hoeveel ermee gemoeid is
  – wanneer er vermoeden is van samenspel
  – wie zijn bevoordeeld
  etc.
  Ik heb deze persoon toen aangegeven dat er een money trail is achtergelaten welke stopt bij de contante opname van het geld.
  Er is altijd een geboorte moment (opname en of overmakingsdatum)
  een geboorteplaats (plek van de totstandkoming van het ongeoorloofde)
  een overlijdensmoment (datum van cash opname)
  een plaats van overlijden (amortisatie, plaats / plek van de contante opname)
  Indien niet opgenomen dan is dit te vinden op een rekening of ergens in de pijplijn om nog door te sluizen (stromannen en bedrijven die samenspannen)
  Er altijd sprake is van
  interne bewijzen (soft)
  externe bewijzen (harde)

  Pico het enige dat ik zou willen is
  Mijn ticket en verblijfkosten te betalen
  De fraudeurs aanpakken en terugeisen
  De fiscus het behaald voordeel fiscaal belasten

  Werken in een werkgroep waarbij
  – prioriteitstelling waar te beginnen
  – plan van aanpak
  – door wie
  – eenduidige rapportage
  – verdeling zoekgebieden en benadering alsook de wijze van
  – alles in detail benaderen
  – niets geen materialiteit, dus wat erboven ligt want dan ben je niet met fraude onderzoek bezig

  Dit is een kleine opsomming maar er zijn dus nog lego aanknopingspunten om iets te benaderen en vast te stellen

  Enige wat je kunt doen is je kennis en ervaring aanbieden en samenwerken om de speerpunten en doelstelling te realiseren


  Maak melding

 18. In typisch Dwingeloo van gisteravond op NPO2 heeft de oude kroegbaas het over ddb ddie er vaak kwam drinken en soms wel 3xper week naar de hoeren aan de overkant ging


  Maak melding

 19. @ Bigi Sma, Pico en anderen,

  Er is ook een leuke serie (docu’s) op Netflix: Dirty Money. In één van deze docu’s ook de ex-president van Maleisië.


  Maak melding

 20. misiekaba kiest eieren voor zijn geld, valt niets meer te halen bij de ndp
  dan zijn er nog mensen die hem een goed politicus noemen?
  als hij echt die kwaliteiten zou hebben? zou hij nooit bij de ndp gebleven zijn met al die wantoestanden
  dus blijkt het gewoon een opvreter net als de rest te zijn
  enige dat de ndp ooit nog wat kan worden? is als de gehele oude waardeloze garde eruit geflikkerd wordt, en de jongere generatie het overneemt.
  de schade van de oude garde is dusdanig groot, dat als er diverse in de ndp blijven zitten?
  niemand ooit vertrouwen zal krijgen in de ndp.


  Maak melding

 21. Er is ook een leuke serie (docu’s) op Netflix
  ================
  Deze twee series op Netflix zijn het leukst!
  @ De laatste Sabakoe Tingi Fowroe !
  @ De grootste (Bigi) opschepper ooit!
  🤣😭😂


  Maak melding

 22. Er is ook een leuke serie (docu’s) op Netflix
  ================
  Deze twee series op Netflix zijn het leukst!
  @ De laatste Sabakoe Tingi Fowroe !
  @ De grootste (Bigi) opschepper ooit!
  🤣😭😂
  Veel kijkplezier en goed weekend!


  Maak melding

 23. @ Bigi Sma,
  de kosten die je noemt hebben ze er zo weer uit. Ik ben benieuwd of het wat wordt

  @ Sabaku
  Bedankt. Ik zal eens kijken

  @ Rbrown
  De kwaliteit van een persoon is niet aan zijn of haar uiterlijk te zien. Bovendien smaken verschillen. Velen hebben Afonsoewa hier voor lelijkerd uitgemaakt. Ik vind haar best wel knap, maar of ze een goed bestuurder is betwijfel ik, omdat je je niet kan laten gaan op de wijze waarop zij deed. Ach, misschien was het een domme fout. Ze is ook een mens
  Ik heb mooiere benen en voeten dan Messi.
  Garincha, wie kent hem niet . Snap je ‘em


  Maak melding

 24. @ Wyamboo
  Bigi Sma is geen opschepper. Ik heb een tijd geleden al aangegeven hoe ik er achter kwam wie achter deze nickname schuil gaat. Hij is accountant en was zeer geliefd bij zijn personeel.
  Op een feestje vele jaren geleden zongen een aantal Hollandse meisjes of ze hielden een speech voor hem. Een en al lof.
  In zijn familie zitten nogal wat personen die het ver geschopt hebben. Waarschijnlijk zijn ze gezegend met wat extra hersenen

  Ik weet niet wat er tussen jou en Sabaku speelt, maar als je zijn reacties leest dan moet je wel de conclusie trekken dat hij geen domme jongen in
  Zo zijn er hier veel meer personen die echt wel wat in hun mars (NEDERLANDSE mars) hebben, Pakiritigri, we zijn het vaak oneens, maar ze is niet dom, verre van dat. Een van de weinigen die een andere mening heeft als ik, maar met wie je wel kan discussiëren.
  Esmerald zelfde laken en pak. Jojo, maar dat is en inkoppertje, Mokro, Tjallie enz enz

  Laat het gescheld toch zitten. Dit geldt voor jullie beiden


  Maak melding

 25. Het is geen snor ,maar haar lippen, zielig als je alleen maar op andere kan afgeven terwijl je zelf geen knappert bent, mischien is dat het enige wat je kan.


  Maak melding

 26. Pico en vele andere forummers
  Om een plas troebel water helder te krijgen moet je heel heel lang wachten eer all vuiligheid bezinkt waardoor je een betere kijk krijgt in het water.
  Welnu
  Laten wij wat geduld betrachten met Wayambo want het zal wel even duren eer al het troebel geworden grijze massa een heldere blik zal toelaten.
  iedere keer dat Wayambo even in de bezinking zal roeren zal de troebelheid weer toenemen.

  Niks aan te doen denk ik zo want de gedachte “in troebel water is het beter vissen” zal wayambo beter staan om zijn mening te geven welke niet word ondersteund door enige logica en of enige bewijzen

  Dus losing time let it go mede forummers want met schelden bereik je nagenoeg niets

  Pico thanks voor je bijdrage
  Hoe is het met het broeden van de eieren? Ik zoek een gele bek heb je die


  Maak melding

 27. Aldus heeft de Bigi opschepper gesproken. Vanaf vanmorgen vroeg tot avonds laat als een zwerver reageren op alle artikelen. Probeer thuis gelukkig te zijn! Hier kan je nog altijd kunnen opscheppen voor een paar mensen!


  Maak melding

 28. Sabaku 31 juli 2020 At 17:23
  @ Bigi Sma, Pico en anderen,

  Er is ook een leuke serie (docu’s) op Netflix: Dirty Money. In één van deze docu’s ook de ex-president van Maleisië.
  ==================================================

  Is aan te raden, moeten jullie zeker doen. Er zit veel referentie of zo je wilt herkenning in naar de periode Bouterse in Suriname…

  @Pico,

  Wat Wayambo betreft, ach ja dat is een beetje dubbel op. Het stoort dat iemand die pretendeert onderwijs gevolgd en een goed betaalde baan bij de Nederlandse Overheid te hebben, in zo een belangrijke functie die met onze rijksbegroting te maken heeft, zoveel onzin hier kan neerpennen. Een NDP regering die overduidelijk het land de vernieling in heeft geholpen door niet alleen wanbeheer maar ook nog eens door simpel weg diefstal goed te praten, geeft weinig respect. Ik vind dat je dan je mede forum lezers bewust op het verkeerde been probeert te zetten. En dan zal er altijd één zijn die tegen dit soort rotzooi zal ageren en wellicht paradoxaal genoeg zit mee te genieten van de inhoudsloze reacties die daarop volgen.
  Dat hebbende gezegd, heb je gelijk en zou je zo iemand in de regel moeten beschijten en in het vervolg geen podium meer moeten geven om zoveel rotzooi neer te kramen.
  Goed weekend allemaal.


  Maak melding

 29. Iedereen hier heeft recht op vrije meningsuiting! We leven immers in een democratie! De beoordeling moet je overlaten aan de beheerders van WKN en niet de schijterige tingie fowroe of wie dan ook! Acht deze tingie fowroe zich dan zo dom dat ie zich op de verkeerde been laat zetten door een comment van een andere!

  De comments moeten betrekking hebben op de desbetreffende artikelen en niet op iemands privé leven om te komen opscheppen! Doe dat liever via privé contacten, want niet iedereen is daarin geïnteresseerd!

  Leve de vrije meningsuiting en de democratie!
  Een fijne weekend aan een ieder!


  Maak melding

 30. Weer een vernietiger. En niet vergeten dat André Misbaksel voorstander was/is van het verhogen van het leenplafond, met leningen tegen abnormaal hoge rente (vernietiging dus). Niet vergeten, het zijn géén Democraten; – Radio-/TV station zonder vergunning – Erfgoed als eigendom beschouwen – Veroordeelde zoon een functie geven zodat hij met de Gehestebolla kan dealen – etc. etc. etc ….,
  Volk van Suriname wees en blijf waakzaam!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.