Presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden geïnstalleerd

28
'Geen enkele computer of printer op Kabinet van de President aangetroffen'
Kabinet van de president van Suriname.

De Presidentiële Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden is geïnstalleerd. De taak van deze commissie is het adviseren van de president omtrent het gezond maken van het landsdienarenapparaat in Suriname. Ook de vele indiensttredingen en benoemingen in de recente periode, zullen nader worden bekeken. Deze zaken drukken zwaar op het budget van de overheid en dat kan de Staat zich op dit moment niet permitteren.

Bovendien zorgt dit voor een gevoel van ontevredenheid in de samenleving. Tegelijkertijd speelt ook dat ambtenaren die reeds jaren in dienst zijn van de overheid en zich keihard inzetten, met lede ogen moeten toekijken hoe bepaalde landsdienaren niet reguliere grote bevorderingen hebben gekregen. De commissie zal zich ook buigen over het aspect van dubbele salarissen. De heer S. Lakhisaran is de voorzitter van deze commissie, meldt de regering.

Al deze zaken moeten in de urgentiefase aangepakt worden en in de optimalisatiefase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid. Dit, zodat wij kunnen overgaan naar een herverdeling van de beroepsbevolking zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd. De commissie zal direct aanvang maken met haar werkzaamheden. De commissie heeft ruime bevoegdheden toegekend gekregen om rechtstreeks informatie op te vragen bij alle overheidsinstellingen, parastatalen en alle entiteiten die gerelateerd zijn aan de staat.

De president roept de Surinaamse samenleving op dat indien zaken verkeerd zitten, zij haar volledige medewerking verleend en de nodige informatie doet toekomen aan de commissie. Brieven en stukken kunnen worden bezorgd op het secretariaat van het kabinet van president. Het staatshoofd benadrukt dat indien regeringsautoriteiten in strijd met de wet of met procedures handelen, dit strafbaar kan zijn. Controversiële en/of buitensporige zaken zullen door de commissie met prioriteit worden aangepakt. Ondanks dat de regering nu iets langer dan tien dagen aanzit, merkt zij reeds de druk vanuit de samenleving op, om voormelde buitensporige en onrechtvaardige zaken aan te pakken.

Het eerste besluit van de commissie is dat deze af wenst te zien van enige vergoeding, hoewel deze wel was toegekend, in het kader van haar specifieke taak- en doelstellingen alsmede gelet op de nijpende financieel economische situatie van ons land. Dit is dan ook een signaal naar eenieder, werk voor je land!, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De commissie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit juristen en andere ter zake deskundigen.

De commissie heeft onder meer de volgende taak: een integrale analyse van de personeelsbestanden van de overheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de doelmatigheid en proportionaliteit van de functies en schalen alsook de voorlaatste en laatste bevordering van de landsdienaren. De commissie zal periodiek rapporteren aan de president over de bevindingen met betrekking tot deze analyse alsmede de overige adviezen.

28 REACTIES

 1. Het raadsel van de NDP, wordt pas na 21jaar opgelost, waarbij een stevige doos van pandora wordt geopend van moord, zelfmoord, verdwijning, leugens, jaloezie, misbruik en geweld.


  Maak melding

 2. Het volk heeft nu genoeg van de trailers, nu gaat het film echt beginnen.

  Blijf maar genieten!!!

  Ik geniet mee met me popcorn en ice tea.

  Wat Z.E. beloofd, maakt hij waar.

  Soso leesbare!!!


  Maak melding

 3. Een goede trailer is de fundering van een goede film.
  Ik wacht even met het genieten van mijn oogsten, eerst helpen om een goede en eerlijke trailer te realiseren.
  Gelijk heb je, de tijd van genieten is inderdaad aangebroken.
  Voor iedereen, veel genot en een aangename leven.


  Maak melding

 4. Nu het licht in het donker aangaat, verdwijnen ze als kakkerlakken. Als een normaal mens ga je dan denken van, wie heeft deze schaamteloze wezens allemaal besodemieterd het volk of hen zelf???


  Maak melding

 5. Hopelijk zal deze regering de toon zetten en het voorbeeld geven hoe het zal moeten gaan in de toekomst. Vooral gericht op de toekomstige olie inkomsten en de besteding hiervan zodat de totale bevolking hieruit de voordelen kan genieten.
  Dan bedoel ik geen inkomsten alleen maar meer nog de infrastructuur de woningtekorten de werkgelegenheid het milieu de gezondheid etc zaken waar alle inwoners hiervan de vruchten moeten kunnen plukken


  Maak melding

 6. Paraman, Wayambo, Robles en andere Loyalisten.
  De uitmest commissie staat klaar en hoeft geen vergoeding. Het tempo en de kwaliteit van de acties is veel groter dan u onderkent. De rotte appels beginnen snel te vallen.
  Het Kabinet van de President gaat al functioneren. Boefdraad staat in de kijker. De wandaden komen nu dagelijks in beeld.
  De trap wordt van boven af schoongemaakt op een ordelijke wijze.

  Het NDP huis valt uit elkaar en kan haar inspirator en podiumloper Misiekaba slechts vervangen door een andere podiumloper maar dan een in Bikini.
  De top 3 van de lijst Parmaribo is nu weg.
  nr 4 is een auto heller, nr 5 staat op de lijst voor onderzoek na schoolse opvang etc.
  nr 1 van Wanica is een uilskuiken die maar liefst 6 auto’s geregeld heeft en een groothandel uien en aardappelen begonnen is.

  Het lijkt mij sterk dat mensen als Vreedzaam, Akiemboto, Edwards, Jones, Coutino met die mensen in een NDP fractie kunnen en willen zitten.
  Het zou mij niet verbazen dat Miesikaba zijn zetel behoudt en NDP Hervomingsbeweging of Nieuwestijl begint. Overgaan naar de ABOB is natuurlijk ook een mogelijkheid.

  Gegeven is dat de NDP een enorme aderlating heeft ondergaan en een politiek allicht competente leider is kwijt geraakt.
  De eerste schapen zijn over de dam ; Doekhie, Simons, Misiekaba


  Maak melding

 7. Het is de kracht van het volk.
  Het volk kan erg geduldig zijn, maar als het moment daar is, onderschat de kracht niet. Bouterse had die kracht onderschat.
  Nu, onderleiding van onze president met wereldkennis komt alles goed.


  Maak melding

 8. @JOJO,…je leest selectief; nepotisme waar Bouta werd verdacht, is nu weer ad gang! Hoe kun je jou wederhelft is zon zeer belangrijke commissie zetten??!!

  Denk je dat salaris alles is?! Nepotisme is ook invloed en de schijn tegen; maw onafgankelijkheid is zoek! Dus echt oprecht is sherif niet; en jullie debielen maar ophemelen.

  Ee zullen zien hoe groot de schade is over 5jaar…. en ja komt dan weer een commissie; ik garandeer je perssonlijk op toe te zien dat het bijvk bemand en voorgexeten gaat worden met externe partijen, desnoods uit buitenland! Dat is de nieuwe NDP…


  Maak melding

 9. Als ik dit stuk lees dan moet ik onbewust terugdenken aan mijn schooljaren op de AMS, het vak Algemene Economie, waarvan ik de naam van de Hollandse docent ben vergeten. Ja het onderwijs was toen op een heel hoog niveau ondanks het feit dat wij niet de beschikking hadden over de moderne informatietechnologie zoals internet etc.
  Deze docent heeft ons niet alleen veel geleerd maar ons ook laten ervaren dat in Suriname toen en nog steeds niets bij de overheid economisch toegaat.
  Een wijze les die ik van deze man geleerd heb is “de wet van de verminderende meeropbrengst” van de klassieke econoom David Ricardo. Dus een hele oude wet die in Suriname vrijwel onbekend is. Voor geinteresseerden verwijs ik voor de details van deze wet naar het internet.
  Ik heb deze wet altijd gezien als “penny wise and pound foolisch”, een belazer wet oftewel: je denkt dat je winst maakt, maar je houdt jezelf voor de gek.
  Even en kleine toelichting met cijfers.
  Stel je hebt een hectare grond om een product te maken.
  Met 1 arbeider heb je een productie van 50
  Met 2 arbeiders heb je een productie van 100
  Met 3 arbeiders heb je een productie van 150
  Bij 4 arbeiders heb je een productie van 180. Ondanks het feit dat de productie in absolute zin is toegenomen begint het gemiddelde productie per arbeider achteruit te gaan .
  Bij 5 arbeiders blijkt de productie 200 te zijn. Productie neemt in absolute zin nog steeds toe, maar relatief gesproken is er een afname.
  Verklaring: de optimale productie is bij 3 arbeiders , daarna geen ze zichzelf voor de voeten lopen en elkaar tegenwerken.
  Ja, ik snap uw vraag: wat leert deze wijsheid ons? En kunnen wij dit aan een praktijkvoorbeeld koppelen.
  Het antwoord luidt bevestigend.
  Toen Bouterse overnam waren er op zijn kabinet 65 ambtenaren. Toen Bouterse vertrok waren er 1500 ambtenaren. Los van de huisvestingproblemen voor zoveel ambtenaren rijst de vraag wat de productiviteit van zoveel ambtenaren zal zijn.
  Ik denk dat de meesten de rol van spookambtenaren zullen vervullen om dit probleem te omzeilen en als ze werkwillend zijn krijg je de situatie, die ik in de jaren 60 bij de GMD aan de Limesgracht heb meegemaakt.
  Er waren 6 bodes en elke middag moest er slechts 1 brief worden weggebracht. U begrijpt het : het was elke dag vechten om het voorrecht de brief te mogen bezorgen. Want ja Ambtenaren willen ook frisse lucht.
  Bij NII werken er 85 ambtenaren. U mag uw gedachten de vrije loop laten gaan.
  Laten we hopen dat deze commissie wijze beslissingen mag nemen.


  Maak melding

 10. Beste mensen…, dit is een van de vele raamwerken die de omgevingsfactoren voor verbetering direct aan de nieuwe coalitie kenbaar kan maken… Wat leeft er onder het volk.. Veiligheid van de Surinaamse burger…, veiligheid van salaris-voorzieningen.. Er is een hoop werk te doen voor deze regering.. . Een deel van het ziekenhuis-personeel wacht op uitbetaling..voor juli..2020.. Er zijn heel wat spook-ambtenaren,., duizenden .., de zeven-even groep… Ze moeten een inhaalslag traject ingaan… Een transformatie is nodig…. Er zijn nieuwe olie-vondsten… Suriname kan in de toekomst een moderne land worden… Informatie technologie moet verder uitgebreid worden. Ook bij de Surinaamse banken ..De internet verbinding mag wat sneller.., dat vindt elke Surinamer… Hoefdraad loopt weg uit Suriname… Ex-ndp icoon doekhie heeft hem tegen betaling in guyana laten onderduiken, staat in Guyanese kranten … Tegelijk heeft hij, doekhie hem, Gilmoor H.. verraden…, Typisch Rashied Doekhie… Tussen de broodmagere guyanezen van Springland, de Guyanese kust-streek.. is hoefdraad gemakkelijk te herkennen zegt Doekhie.. Doekhie, geboren in Brits guyana is de roddel-oom van Nieuw Nickerie..De bakana- tori..van clifton Limburg ., komt nu uit Nickerie. De baka-bana tori.. Doekhie weet veel en met enthousiasme vertelt hij over sergeant Abrahams en Eugene van der San, een ex-burocraat.., uit paramaribo .,, Als je niet wilt horen dan ga je maar weg,, zegt doekhie.. .Van der San praat liever niet over de verdwijning van de computers…,, Het is een pijnlijke aangelegenheid voor hem, , zegt doekhie .. Doekhie vertelt buurtbewoners…,, nieuwe regering.., nieuwe computers..,, zo werkt het systeem zegt hij..,, mensen in Suriname, sterkte en succes en vergeet je mondkapje niet..


  Maak melding

 11. Haha John,
  de beroemde wetmatigheid van de toe- en afnemende meeropbrengst.
  Deze ” voor de voeten lopen” ontstond doordat arbeid toenam en de overige productiefactoren niet. (bottle-neck)
  het gaat echter veel verder, dit dien je te transporteren naar arbeidskosten. Het resultaat zal dan uiteindelijk zijn dat de arbeidskosten progressief stijgen.
  Voor een ieder die dit niet begrijpt vergelijk het met de schrijfletter (op de computer ziet het er iets anders uit). Eerst ga je een stuk omlaag daarna schuin omhoog. Zo ook de arbeidskosten.
  Een grote blunder van de ndp.
  Ik begrijp de 1000 economen van ze wel, maar ze moesten niet alleen hoofstuk 1 lezen,
  in volgende hoofdstukken wordt uitgelegd dat de gedachte meer ambtenaren in dienst nemen funest is voor de staatsfinanciën, maar ook voor de marktsector en daarmee voor het gehele land
  Ik laat subjectieve argumenten dus buiten beschouwing. Opmerkingen dat meer ambtenaren meer stemmen betekent. Bouterse wilde misschien oprecht meer ambtenaren, omdat hij dacht – deze mensen hebben een inkomen nodig. Nogmaals, ik begrijp dit, maar het is ongelooflijk korte termijn denkend.
  Het resultaat is bekend


  Maak melding

 12. ik zou niet weten waarom deze regering beter is dan de vorige, ze moeten nog beoordeeld worden op hun daden, vergeet niet dat ze ook een verleden hebben ,en veel van ze zich hebben verrykt in de jaren voorheen ,ach maar Suri,s vergeten snel
  geen van ze heefd een schoon blazoen
  nu maar afwachten wat de komende jaren ons tewachten staat, want ik verwacht ook niet van deze regering koeien met gouden hoorns wat menig van jullie my willen doen geloven


  Maak melding

 13. Deze regering maakt geen grap. Is echt heel serieus bezig. Ze zijn pas twee weken bezig en nu al succesvol. Aan inzet en daadkracht ontbreekt het allerminst!


  Maak melding

 14. De vraag is kan het slechter bro
  Je weet toch wel wat er is gebeurd de afgelopen jaren, ook en vooral op financieel gebied, maar ook op internationaal gebied
  Je weet toch wel dat de politici zelf er de brui aan geven, of zelf wegvluchten
  Als dit je niets zegt dan zegt het iets over jou.


  Maak melding

 15. @ Daga interprise & co
  Ik ben het niet geheel met je eens. Wat je reactie betreft bij het artikel “Erfbewoner overvalt en mishandelt buurman”

  Het kan wel degelijk gestopt worden, maar niet van de een op de andere dag.
  Het begint bij de OPVOEDING van het kleine kind; thuis en op school (geen scheermesjes meer meenemen juf)
  Daarnaast moet de (inkomens)ongelijkheid, minder worden
  Als de inwoners van het binnenland zien hoeveel “luxe” er in de stad is en zij vergelijken het met hun thuissituatie dan grijpt dit hen aan. Dit is in hun ogen onrechtvaardig en ook in de mijne overigens
  Als ze daarnaast zien dat er voor hen geen werk is, dan bekruipt hen een gevoel van onvrede, misschien van haat.
  De gevolgen zijn voorspelbaar.
  Dat is niet allen in Suriname zo, maar overal op de wereld. Ook in Nederland.
  Denk even terug aan de grote onlusten in de voorsteden (banlieues) in België en Frankrijk recentelijk.
  Daarom MOET Suriname iets doen aan deze ongelijkheid. Hopelijk zet Brunswijk zich hier vol voor in /maar ook voor Nickerie en ander achtergebleven gebieden.
  Zo vergroot je de veiligheid en doe hierdoor je iets aan een meer
  GELIJKMATIGE INKOMENSVERDELING.
  Daarnaast ONDERWIJS. Investeer in leerkrachten en leermiddelen (waterkant.net/suriname/2020/07/29/andressa-hunsel-debuteert-met-nieuw-kinderboek-over-sikkelcelziekte). Bewustwording
  Neemt men deze zaken in acht en worden hier middelen voor vrijgemaakt dan gaat Suriname er op vooruit. En niet alleen denken aan meer geld.
  Vanzelfsprekend is meer geld verdienen door export prettig en maakt het dat je gemakkelijker doelen kan verwezenlijken, maar veiligheid en onderwijs mogen niet op een lagere plaats staan.
  Overigens, al heeft Suriname het wat exportproduct betreft het lastig door nieuwe wetgeving in de EU, de WTO (Wereldhandelsorganisatie) kent de “meestbegunstigingsclausule”. Minister probeer hier gebruik van te maken bij onderhandelingen.
  Op deze wijze kan er, al voldoet het exportproduct niet aan de wettelijke eisen van de EU, toch geëxporteerd worden naar de EU
  Als dit lukt, dan heeft u mij overtuigd dat de EU NU meer op Suriname geeft dan voorheen.
  Rambo heeft ooit geschreven dat hij weinig verstand van economie heeft (klopt toch?), ok dat zal dan wel, MAAR vandaag las ik toch het volgende van zijn hand:
  “Beste mensen…, dit is goed nieuws…, IMF,… heeft internationale know how om Suriname snel op de been te brengen..Een werk-traject moet er wel zijn.. Werk dus voor Surinaamse economen en ook de gewone Surinamers kunnen hun inzichten., aanvoeren” .
  Uitstekend
  Met name de zin dat er werkgelegenheid gecreëerd met worden. Het woord -wel-! Top
  Door scholing zorg je voor een toename van de kwaliteit van arbeid. Niet vandaag, maar wel morgen.
  65 man bij Venetiaan, 1500 man bij Bouterse.
  Dit zou door scholing teruggebracht kunnen worden naar misschien wel 30 man.
  Voor de anderen moet er ander werk gecreëerd worden.
  Door scholing zorg je ervoor dat vrouwen meer gaan deelnemen aan het arbeidsproces.
  Dit zal voor hun situatie, die echt niet rooskleurig is, een vooruitgang zijn,
  voor geheel Suriname zal het een vooruitgang zijn. (Nog los van wat mij mannen tot nu toe hebben gepresteerd (eigenlijk niet zoveel))
  De rol van het IMF en hun recept
  Nagenoeg altijd is het recept; minder overheidsuitgaven, betere belastingheffing/inning
  en devaluatie van de valuta.
  Minder uitgaven door vermindering subsidies …..>ja, ben ik het mee eens. Kan ook, werk aan de winkel minister.
  Minder uitgaven door vermindering aantal ambtenaren……> ja, mits en dan kom ik weer terug bij de opmerking van Rambo (en daarom vind ik het zo goed) er moet werk gecreëerd worden. Als dit niet te verwezenlijken is op korte termijn dan moet je, in het belang van deze mensen, maar ook macro-economisch, dus in groter geheel, iets bedenken om de forse vraaguitval die zal ontstaan als deze mensen geen inkomen meer hebben te voorkomen
  Vaak lees ik hier adviezen aan de regering, zonder dat de schrijver aangeeft hoe het goedbedoelde advies moet worden uitgevoerd.
  Bijvoorbeeld
  het geld moet rollen. Hoe dan?
  de productiviteit moet omhoog. Hoe dan?
  Ik wil voorkomen dat ik mezelf hiervan beschuldig en probeer dan ook aan te geven hoe de door mij genoemde zaken moeten worden aangepakt

  Salarissen moeten ten minste 2 keer per maand worden uitbetaald
  en alle ambtenaren die eruit worden gegooid moeten tijdelijk een basisuitkering krijgen.

  Je kreeg geld en deed er niets voor, nu krijg je een stuk minder en je hoeft er in sommige gevallen ook niets voor te doen. In andere gevallen zouden deze mensen kunnen worden ingezet als hulp van de politie op straat. Bij goed presteren kan je politieagent worden of bewaker bij een overheidsinstantie

  Hoeveel en hoe lang,
  dit moet mbv cijfers op ministeries worden uitgezocht
  Hiermee verminder je het bedrag dat de Staat maandelijks uitgeeft en voorkom je vraaguitval en daarmee toename van de werkloosheid en armoede. Dat kan gaan resulteren in criminaliteit.
  Je kan onmogelijk duizenden ontslaan en hen aan hun lot overlaten
  Ik hoop en verwacht zelf dat het IMF met zulke aanbevelingen zal komen
  Hoefdraad heeft nagenoeg het totale bedrag dat Suriname zonder voorwaarde mocht opnemen bij het IMF ook opgenomen. Het totale bedrag opnemen kan nagenoeg niet, omdat je steeds 25% van wat je nog heb mag opnemen, De zogenaamde onvoorwaardelijke trekkingsrechten.
  Twee willekeurige getallen
  op 4 januari 2019 had Suriname aan ONvoorwaardelijke trekkingsrechten SRD 257.425.800
  op 26 juni 2020 had Suriname aan ONvoorwaardelijke trekkingsrechten SRD 9.607.100
  (Bron cbvs.sr/publicaties/weekbalansen-cbvs/balansen/2020)
  Van het IMF moet dus geen geld worden verwacht. Maar kennis. Dit is voor Suriname nog veel belangrijker denk ik
  De vorige regering dacht alleen aan geld en heeft kennis onderschat. Ondanks de 1000 economen waarmee zij schermde.
  Wat deze regering gaat doen. We zullen zien, tot nu toe ziet het er wel bemoedigend uit.
  Ik ben wel benieuwd of er een nieuwe governor zal worden aangesteld
  Hey Bigi Sma
  Ik heb van twee personen hier de zin
  – follow the money – gelezen. Ik dacht Esmerald (een poos geleden) en John (recentelijk)
  Dit lijkt mij een uitstekend klusje voor jou.
  Je kent Suriname, je hebt meer dan voldoende kennis, je bent onafhankelijk. Zowel financieel als ook wat politieke kleur en ambities betreft.
  Je zou ook bij deze groep niet misstaan volgens mij


  Maak melding

 16. @Paraman.

  een fijne reactie waar je wat mee kunt.
  Ik heb directe adviseurs van Bouterse gesproken en zelfs een brief van Bouterse waarhij minister Hok verzoekt goed te kijken naar het voorstel. Een van de Adviseurs speelde dubbel spel met chinezen.
  Ik het Santohki ook gesproken om hem heen is ook veel geglibber van mensen die posities zoeken. Dat is helaas van Alle tijden.

  Dat u het nepotisme noemt dat zijn echtgenote in de toetsingscommissie zit kan ik begrijpen. Het is immers de gewoonte. Ik kijk echter naar het geven dat deze mevrouw de ambitie had om rechter te worden en nu ingeschreven als advocaat. Wellicht beschikt zij over relevante kennis en ervaring en zet Santohki haar wel in als liasson ofwel een soort kortsluiting met deze commissie. Dan is hij direct op de hoogte en kan hij sneller vertrouwd inspelen op wat nog niet in documenten vertaald is.

  Wij zullen zien.

  U wekt de indruk dicht bij het vuur te zitten. Nu iemand die dicht bij het vuur zat beloofde mij wetten te kunnen veranderen maar dan moest daar wel vooraf voor betaald worden. Wij hoefden geen wetswijziging wij wilden een positie die solide was zodat investeringen niet in het water zouden kunnen vallen omdat iemand zou gaan copieren. Deze persoon wist niet dat ons al bekend was dat hij bij Chinezen met ons plan leurde. Geef het een naam maar het weerhield heel grote investeringen.

  U belooft persoonlijke aandacht voor bemensing en voorzitterschap (door typefoutjes kan in niet zien van wat) desnoods met hulp van het buitenland. Laten we het hopen dat er een nieuwe schone NDP kan ontstaan in een eigen kracht.

  Het gegeven dat de voorzitter de regie niet kon houden over de wijze waarop het vertrek van Misiekaba gecommuniceerd zou worden geeft nog veel vraagtekens. Iemand heeft dit misbruikt en de voorzitter voor joker gezet. Dat is nog steeds oude NDP.

  Doe uw best. ik denk zelfs dat Santohki toejuigt dat er een schone en sterke oppositie is. De oppositie houdt de regering eerlijker.


  Maak melding

 17. Sang paraman, ga je als veteraan een coup plegen? “Wacht rustig 5 jr af”, was jou slogan toch. Geldt nu ook voor jou. Ben je geen leeftijdgenote v baas. Doe rustig hoor, geniet vj ouwe dag.

  Handig om de Facebook-pagina v misiekaba te lezen. De jongeren zijn boos op hem. Dat geven ze ook aan. Weinig kans dat ze ndp’er blijven, vooral als hij overloopt naar Abop. De jongeren zullen het zelf oplossen, geen revo-blauwdruk nodig.
  Toedels 😘


  Maak melding

 18. HOE ZAL DEZE COMMISSIE TE WERK GAAN.
  OP HET PUNT VAN DUBBELE SALARISSEN NIET ALLEEN GEKEKEN WORDEN WAT ER NU SPEELT.
  VOORBEELD. SANTHOKI KRIJGT NU PRESIDENTSSALARIS EN DNA VERGOEDING. BRUNSWIJCK OOK IDEM DITO.
  EN DAN ZIJN ER VELE DNA LEDEN OUD EN NIEUW DIE OOK IN DIENST ZIJN ALS AMBTENAAR, DENK AAN AZIZ GAJADIEN, WERKZAAM OP OW KRIJGT SALARIS EN TEVENS DNA VERGOEDING.
  MINISTERS EN GEWEZEN MINISTERS KRIJGEN OOK DUBBEL UUTBETAALD.
  VOORBEELD SOMOHARDJO ,MINISTERS SALARIS EN DNA VERGOEDING.
  WORDEN AL DEZE GASTEN AANGEPAKT. DUS NIET ALLEEN DIE ARME AMBTENAREN DIE LAST MINUTE ZIJN AANGETROKKEN


  Maak melding

 19. JoJo 31 juli 2020 At 09:41

  We zullen zien over 5 jaar hoe groot het ambtenaren apparaat dan is. Nog geen regering heeft zich hier aan durven branden. Verder heeft weglopen bij de NDP natuurlijk niets te maken met acties van de nieuwe regering. Daar is natuurlijk helemaal geen verband. Wie loopt nou weg omdat een brug een andere kleur heeft gekregen. Tot nu toe de enige concrete daad die er is gesteld.
  Maar goed. Ik gun jullie oprecht je feestje zolang het duurt. Misschien dat de slingers aan de Noordzee nog hangen. Hier in Suriname beginnen de eerste morrende geluiden al te klinken onder het volk. Er wordt namelijk nog steeds voornamelijk campagne gevoerd door de huidige regering maar ze werken nog niet.


  Maak melding

 20. Robles…niks nieuws onder de zon. Ik heb er een gewoonte om onder mark en bij de winkel praatjes te maken.

  Men realiseerd grosso modo:
  * koers en prijzen gaan zeker noet noet omlaag
  * alle acties zoals vervolging van bewindslieden zegt hun niks; het brengt salarissen nl niet sneller op hun bank rekening
  * al dat gevecht over posities w.o. bravj van DNA vz naar VP, is nergens voor nodig en kost allen maar tijd.
  * met de afobakka dam overdracht, verwacjte men gelijk verlaging van stroom tarieven….wordt een valse belofte.
  * met IMF in zee; men is SAP van jaren negentig niet vergeten…heeft traumas achtergelaten
  * aanpak corona, behalve vervangen vd mngt team, is men niet gekomen.

  Kortom: brood op de plank! Daar gaat het bij de kiezers om; nu blijkt dat sherif daar geen toverstokje heeft, voelen ze zich langzaam beetgepakt…. wordt vervoldg!


  Maak melding

 21. Paraman 31 juli 2020 At 21:09

  Kortom: brood op de plank! Daar gaat het bij de kiezers om; nu blijkt dat sherif daar geen toverstokje heeft, voelen ze zich langzaam beetgepakt…. wordt vervoldg!

  =========

  Klopt. Maar het merendeel op deze website zit hoog en droog in Nederland en krijgt alleen de regeringspropaganda mee.


  Maak melding

 22. @Robles en Paraman.

  Santohki heeft geen toverstok belooft maar een pijnljke sanering waarvan de 1ste fase 9 maanden gaat vergen en die pas over een jaar of 5 serieus resultaat zal hebben. iedereen die sneller wil begrijpt niet hoe kapot Suriname is en dat als je law en order hanteert je geen dictatoriale macht hebt.

  In 2 weken is er veel gepresteerd heren en is er veel duidelijk geworden. Er is allicht duidelijk dat loyale NDP fractie voorzitter Misiekaba niet verder kan als NDPer/
  Het is ook duidelijk dat Bouterse en Simons kiezersbedrog gepleegd hebben.
  Het zal ook duidelijk worden dat Parmessar en Adhin en Bouva als potentiële fractieleiders aangeschoten wild zijn.

  Gegeven is dat er een plan is om de ambtenarij te reduceren heren.
  Verder is een gegeven dat dubbele inkomens op de agenda van deze commissie staan.
  Onredelijke politieke pensioenen zijn dan een logisch vervolg/
  De ambtenaren die bewezen geroofd hebben kunnen beter hun ontslag zelf nemen want zij komen ook aan de beurt.
  Alle onrechtmatige benoemingen zijn laaghangend fruit. Denk aan van Ommeren en Bouva

  De dure staf van Hoefdraad is zelf al vertrokken en zullen gezien hun valse adviezen met terug werkende kracht zeker aangesproken worden. De Duitse adviseur zit al in Panama. Die heeft minimaal een valse prospectus voor Oppenheimer II ondertekend.

  heren er is heel veel laag hangend fruit.
  Het systeem van de vorige regering beging steeds sneller uit elkaar te vallen


  Maak melding

 23. “Kortom: brood op de plank! Daar gaat het bij de kiezers om; nu blijkt dat sherif daar geen toverstokje heeft, voelen ze zich langzaam beetgepakt…. wordt vervoldg!”
  ======================================================

  Sherif heeft geen toverstokje en heeft nooit belooft dat het volk de volgende dag brood op de plank gaat krijgen. Hij wil wel de economie weer op gang helpen en corruptie uitbannen zodat het volk de ruimte krijgt om zelf weer voor hun eigen brood op de plank te zorgen. Zelf op de markt begrijpen men dat.


  Maak melding

 24. Hi Pico
  Ik voel me vereerd maar zal geen neen zeggen om deze onbezoldigde uitdaging aan te gaan met gegarandeerd resultaat, de Surinaamse wijze van frauderen “na mi na basi no wang sma kan doe mi wan sani., omdat de bazen en de daarbij betrokkenen (ondergeschikten) het idee hebben van onaantastbaarheid waardoor veel boven tafel plaatsvond en heel weinig onder tafel en grote bedragen makkelijk te volgen zijn.
  Maar nogmaals ik voel vereerd. En iedere fraudeur is een streepje op de kroon van het werk


  Maak melding

 25. @Robles en Paraman

  De koersen stijgen ten minste niet meer.
  De bodem zou wel eens bereikt kunnen zijn.
  Praatjes op de markt veranderen de economie niet vertrouwen op de markt veranderd.

  Helaas vertrouwen komt te voet en gaat te paard.


  Maak melding

 26. Jojo…je geloofd jezelf nog steeds; ooit gehoord van stoelendans? De facto, niemamd ontslagen alleen vervangen….erger nog, de rij spook ambtemaren wordt alleen maar groter.

  Let ook op Bravo… die gaat nu ook zgn zijn marton broeders voortrekken, onder de mom van participatie en emancipatie. Niks mis mee, alleen het moet ergens van betaald worden…..

  De ‘gewone man’ gaat weer klem zitten tussen handelaren en revange takers!

  Tot slot, ik beoordeel sherif niet op toverstok maar zijn verkiezingsprogram en propaganda. Een ding neem ik hem kwalijk: grote mond over terugdraaien alcoa deal!

  Ben benieuwd of Oppenheimer nu ineens korting pp rente gaat geven…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.