Onderwijsproces voor toets- en examenklassen start op 6 juli

2
school-mulo-leerling-onderwijs-suriname

Het fysieke onderwijsproces voor leerlingen van de toets- en examenklassen in Suriname wordt op maandag 6 juli 2020 hervat. Zo liet onderwijsdirecteur Natasia Bennanon op vrijdag 27 juni weten tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie. De vakantie voor het schooljaar 2019/2020 start op 1 augustus 2020 en eindigt op 31 augustus 2020. Het schooljaar 2020/2021 vangt aan op 1 september 2020 en loopt door tot 31 juli 2021. Voor zowel het basisonderwijs (GLO), Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ), Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS) als de HBO-instellingen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname is de datum van herstart 6 juli.

De lestijden zijn in samenspraak met het COVID-19 Managementteam ingekort en zijn als volgt: GLO en VOJ 08:00 uur tot 12:00 uur en VOS van 07:00 uur tot 13:00 uur. De leerlingen zullen constant mond-neusbedekking ophebben. De toets voor de GLO-zesdeklassers wordt afgenomen op 3 en 4 augustus, en wel in slechts vier onderdelen: tekstbegrip, algemene taalkennis, redactie & cijferen en hoofdrekenen. De leervakken, te weten: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs komen niet aan de orde. Voor wat deze vakken betreft zal het gemiddelde van de kwartaalcijfers worden doorgestuurd naar het onderwijsbureau.

De VOJ-examens voor toelating tot het VHN (VWO, Havo, Natin) vervolgonderwijs worden afgenomen op 5, 6 en 7 augustus. De examenkandidaten van de muloscholen zullen examen afleggen in de vakken Nederlands, Engels, Spaans (wiskunde, natuurkunde voor B-klassen) en (boekhouden, rekenen en handelskennis voor de A). Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en tekenen zal het gemiddelde SO-cijfer bepalend zijn voor het eindcijfer. De derdeklassers mogen vrijblijvend aan de VHN-toetsen deelnemen. Directeur Bennanon zei dat vanwege de situatie het niet mogelijk is geweest de derdeklassers voor te bereiden. Echter zal het ministerie deze leerlingen niet uitsluiten van de gelegenheid om het vervolgonderwijs op seniorenniveau in te gaan.

Voor het VOS-onderwijs (VWO en Havo) wordt de volledige lestijd gehanteerd, omdat het bij deze groep gaat om meerdere vakken. Hun examenperiode is gesteld van 23 juli tot en met 6 augustus.

Directeur Bennanon zei dat het ministerie vaak is geconfronteerd met de vraag wat er gedaan wordt om het schooljaar niet als verloren te beschouwen. “Als ministerie kennen we onze verantwoordelijkheid en het heeft ons bijzonder veel inspanning gekost om hierover na te denken en om met een gepaste oplossing te komen. De meningen waren niet altijd gelijkgericht, maar na heel veel sessies zijn we tot de slotsom gekomen dat als je de kwaliteit van het diploma wilt waarborgen, tenminste de Surinaamse examenklassen in de gelegenheid moeten worden gesteld om af te ronden met een examen. In deze is er gekozen voor een aangepast examen vanwege het tijdsbestek waarop de examenklassen van start zullen gaan”, aldus de onderwijsfunctionaris.

De directeur zei verder dat voor wat de lagere leerjaren betreft het ministerie de gemiddelde cijfers zal berekenen op basis van het eerste en het tweede kwartaal. Dat geldt voor het basisonderwijs, VOJ (LBO en Mulo) en VOS (Havo, VWO, Natin, Imeao, PI’s, SMO, Hoofdakte). Ten aanzien van GLO stromen de leerjaren 1 en 2, dat zijn de kleuterklassen, gewoon door. Leerjaar 3 tot en met 7 zullen doorstromen op basis van de kwartaalcijfers. Bij LBO en Mulo geldt ook het gemiddelde van het eerste en tweede kwartaal. Bennanon legde er de nadruk op dat slechts voor dit jaar de bevorderingsnormen eenmalig zijn aangepast. Wanneer een leerling niet zou voldoen aan de aangepaste norm krijgt zo een leerling het volgend jaar wel de gelegenheid om een herkansing te maken. Wanneer een leerling vanwege bijzondere gevallen zoals ziekte, verzuim of zwangerschap langdurig afwezig is geweest, dan is er de mogelijkheid dat de schoolleider in contact treedt met de inspectie en er een besluit wordt genomen.

Directeur Bennanon zei dat er heel wat situaties kunnen zijn waardoor een leerling niet de gelegenheid heeft gehad om te studeren. Ook daarmee zal er rekening gehouden worden. Voor het LBO, dat twee ronden per kwartaal kent, gelden ook aangepaste normen. De eerste ronde is reeds achter de rug, terwijl de LBO-leerlingen zo gauw de school is gestart aanvangen met hun repronde.

Ook bij het VOS gaat het om reprondes bij alle onderwijstypen op dit niveau. Er is reeds besloten dat er online alternatieve toet vormen zullen worden toegepast. De Inspectie is al met de verschillende vaksecties bezig na gaan welke de alternatieve vormen zijn zodat ook de VOS-leerlingen de gelegenheid krijgen het tweede kwartaal adequaat af te ronden. De onderwijsdirecteur merkte op dat er in de gemeenschap ruis was ontstaan omdat er leerkrachten/schoolleiders zijn die de leerlingen contacten om hun inhaalrepetities te maken. Volgens haar is dat correct omdat het gaat om inhaalrepetities. “Daar is niets op tegen. Er hoeft geen ruis te ontstaan. Het is wel gerechtvaardigd de repetitie te maken zo gauw de school is aangevangen”.


2 REACTIES

  1. Begrijpelijk dat het onderwijs weer opgestart wordt zodat de achterstanden niet te groot worden. Volgens deskundigen lopen kinderen heel weinig risico om ernstig ziek te worden v.h coronavirus en zijn ze ook geen grote verspreiders v.h. virus.


    Maak melding

  2. Dus met corona virus houdt bennanon geen rekening,onze kinderen mogen dus ziek worden.is wel een goeie start maar er komen nog steeds meer positieve gevallen derbij.


    Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.