NDP feliciteert winnaars verkiezingen en nieuwe coalitie

33
leiders VHP ABOP NPS PL
Archieffoto

De Nationale Democratische Partij (NDP) feliciteert de politieke partijen die zetels hebben behaald bij de verkiezingen. De NDP doet welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) die zoals eerder geproclameerd, respectievelijk de coalitie alsmede de regering van de Republiek Suriname zullen vormen. 

Hieronder de verklaring van de NDP Op 25 mei 2020 heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) tezamen met u deelgenomen aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen. De wil van het electoraat heeft bepaald dat u haar mag vertegenwoordigen in de diverse grondwettelijke organen, te weten de Nationale Assemblee, de diverse Districtsraden alsmede de diverse Ressortraden. De NDP feliciteert u van harte met de behaalde zetelwinst op de diverse aangehaalde niveau’s. 

In navolging van deze felicitatie benadrukt de NDP dat u op de gekozen niveau’s te allen tijden uw krachten geeft ten behoeve van de uitvoer van de wil van het volk. Door dit feit zal uitermate kracht worden gegeven aan deze felicitatie en komt deze volledig tot zijn recht.  Tot slot gaat gepaard met deze felicitatie de zegen van de Allerhoogste van de diverse Surinamers die daadwerkelijk invulling zullen geven aan de oproep van het electoraat. 

Felicitaties nieuwe coalitie In navolging van de eerdere felicitatie doet de Nationale Democratische Partij  welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) die zoals eerder geproclameerd, respectievelijk de coalitie alsmede de regering van de Republiek Suriname zullen vormen.  

Wij wensen u voorspoed, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen toe in het nastreven van het Surinaams doel welke ons allemaal heilig is, namelijk Suriname op elk gewenst niveau naar grotere hoogten te stuwen. Soevereiniteit in denken, doen en handelen zijn hierbij de basis ingrediënten welke zullen bijdragen aan het succesvol nastreven van het gesteld doel. Onthoud u, het pad van succes is niet een van rozen. Wees u dus ook voorbereid op eventualiteiten en drempels. Als wij allen één zijn, deze gedachte ademen tot het hiernamaalse, kan het niet anders uitpakken dat als bekroning van deze felicitatie aan uw adres, zal maken dat het vereeuwigd kan worden. 

Tot slot wenst de NDP aan elke Surinamer van deze coalitie partijen die de regering zullen vormen, de zegen van de Allerhoogste van de religie welke u belijdt, toe. 


33 REACTIES

 1. Het zijn geen welgemeende felicitaties van dit clubje: De veroordeelde Drugscrimineel tevens meervoudige MOORDENAAR is heel erg ONSPORTIEF.

  DIE KAN TOTAAL NIET TEGEN ZIJN VERLIES.


  Maak melding

 2. Henry helemaal eens !!!!! En zo laf dat hij is, al is het corona, hij durft niet eens zijn gezicht te laten zien, tjepotie! Fa I kang fadong!


  Maak melding

 3. Als wij allen één zijn, deze gedachte ademen tot het hiernamaalse,

  Ineens de kreet “als wij allen één zijn”. Waar komt deze kreet vandaan vraag ik mij af.
  Waarom nu ineens.
  Was het niet de NDP die tijdens de afgelopen 5 jaar de oppositie niet serieus nam?
  Was het niet de NDP die steeds luidop schreeuwde met Bouva voorop in de DNA “maar het volk heeft ons democratisch gekozen, wij hebben 26 zetels” en hierdoor iedere onzinnige wet heeft doorgedrukt alsook benoemingen en verdedigen van de boeven en schurken.

  En nu zijn het zogenaamde monniken die vragen om éénheid.
  Ik zou zeggen “ga heen en kijk om u heen en zie wat u allemaal heeft aangericht”. Caesar zijn uitspraak “ik kwam ik zag ik overwon” heeft de NDP anders ingevuld “wij kamen wij zagen wij vernietigden”


  Maak melding

 4. Nog ff geduld mensen, na 12 augustus is het over en uit met de paarse analfabeten poppenkast.
  Het volk heeft eerst geduldig aangekeken daarna flink afgerekend met de paarse niets nutters.
  Ze willen niet geloven dat het volk hun zo erg toegetakeld hebben.

  Ndp is vergeten of niet door had dat het volk houd van show maar als het komt dat ze geen brood op tafel hebben dan wijzen ze de nieuwe asfaltweg en beloofde Dubai netjes af in de stemhok.

  Goed gedaan Kondremang!!!


  Maak melding

 5. @wayambo alias waldo,

  Je doet schijnheilig sportief snap je niet dat je een gore azijn pisser ben???!!!

  Na 12 augustus gaat je baas bouta zitten te staren naar het presidentiële paleis en janken ” O MY GOD WHY ME “😭😭😭😭


  Maak melding

 6. WayamBOLUS,

  de ALLERGROOTSTE VERLIEZER is de corrupte, criminele maffia-bende NDP 🥊🥊🥊🥊

  MIN 10 🥳🥳🥳🥳….lees goed lulhannes MIN 10.

  Geen enkele partij heeft zo een afstraffing gehad.
  🤣🤣🤣🤣

  Dus rot maar weer op, terug onder je steen, kakkerlak. 👋👋👋👋


  Maak melding

 7. Een pluspunt: over voor jaar is jet weer mij tien voor ndp gezien de manier waarop ze. U tekeer gaan met de laatste nieuw geperste srd verbeuren. Mensen Onthouden mijlpalen. Dus 26-16-6-0: Bye Felicia!


  Maak melding

 8. Bouta is een lafaard. Hij moet de ndp niet gebruiken om te feliciteren. Hij moet uithoofde van zijn naam live de nieuwe regering feliciteren. Ik Desi Bouterse feliciteer VHP, ABOP, NPS, PL uit de grond van mijn hart met het winnen van de verkiezingen. Hij verschuilt zich achter de ndp met zijn felicitaties. Wat een lafbek.


  Maak melding

 9. De drugscrimineel tevens moordenaar mag de felicitaties van de ndp in zijn reet stoppen…
  Fucking loser….
  De hele ndp clan moet langzaam en diep in het zwavelzuur zakken…


  Maak melding

 10. 2020
  Het jaar dat de moordenaar tevens drugscrimineel tevens grootste boef van su nooit zal vergeten…
  20 jaar eis
  Koers 20
  20 zetels VHP


  Maak melding

 11. Beste mensen,
  na 4 jaar komt NDPoep weer aan de macht, want jammer genoeg gaat dit op de volgende manieren gebeuren.
  1. Vanaf de start van de nieuwe regering gaat de NDP de nieuwe regering op allerlei destructieve manieren provoceren. Wederom is een telefoon coup niet uitgesloten!!!!

  2. Beste nieuwe regering als je denkt dat je de oorlog heb gewonnen, dan heb je de recente Surinaamse geschiedenis nooit begrepen. Suriname heeft een constructieve en oprechte, capabele regering nodig en geen politieke uitbuiters.

  2. Druga baas is de koningin van de termieten, symbolisch gesproken, je ziet prachtige en standvastige Mahony bomen, maar van binnen zijn ze vernietigd door de termieten. En op de termieten manier functioneren de top leden van NDP.
  De top van deze partij heeft keer op keer bewezen dat ze op de dominee, priester, padit en iman lijken die het volgende zeggen: “Neem mijn woorden ter harte mensen, maar kijk niet naar mijn daden”. Natuurlijk de goeden vormen een uitzondering op deze regel.

  Van de verhalen van Ba Anansi, kon/kan je nog wat lering trekken, maar van de tralala verhalen van druga….. zeg het maar….. waardeloze woorden, verhalen etc.

  Gado de wi fesi mang, Adios.


  Maak melding

 12. WAT HEEFT BOUTA EIGENLIJK MET DE GESTOLEN 200.000.000 USD VAN HET VOLK GEDAAN???
  VIND HET NOG STEEDS EEN GROOT RAADSEL.
  STEL CHOTELAAL 10 MILJOEN.
  STEL ALOE UIEN 3 MILJOEN
  WAAR IS DAN DIE 183 MILJOEN USD????????


  Maak melding

 13. Dagblad Suriname, zaterdag 20 juni 2020.
  Persbericht: Regering gaat in op achterstallige betaling aan regeringsfunctionarissen.
  Paramaribo,
  De Regering van de Republiek Suriname wenst de samenleving naar aanleiding van ongeverifieerde berichtgeving het volgende mede te delen. De geldelijke voorzieningen voor de president, de vice president, de ministers en onderministers zijn overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen van de Grondwet bij wet geregeld. De Regering informeert verder dat zij heeft besloten, conform Resolutie van 28 September 2018, no. 10.451/18., SB No.89, houdende vaststelling nieuwe Bezoldigingsreeks, te rekenen van 1 januari 2017, voor landsdienaren en met hen gelijkgestelden, de over 1 januari 2017 t/m Augustus 2018 te betalen TWK alsook de achterstallige verhoging van 25%, alsnog toe te kennen en alszodanig uit te betalen.

  De President van de Republiek Suriname had op de leden van de Regering het beroep gedaan om de financiële voorzieningen vooralsnog niet te effectueren, ondanks het bestaan van de aanspraak op aanpassing van het inkomen op de voet van de betrekkelijke regelgeving. De Regering heeft onder de omstandigheden van het moment toen meegewerkt aan de verhoging van de bezoldiging van de Rechtelijke Macht, de Rekenkamer, de Nationale Assemblee en andere Staatsorganen.

  Vastgesteld moet worden dat de Regering in niet ondergeschikte positie figureert in ons democratisch bestel, waarbij de relatie tussen de in de Grondwet genoemde machten wordt beheerst door de trias politica. Een relatie die ook tot uitdrukking komt door op verschillende punten overeenkomende financiële voorzieningen. Deze relatie is onder druk komen te verkeren door de achterstand in het inkomen van de uitvoerende macht in vergelijking met de inkomensstructuur bij de Rechterlijke Macht en de Nationale Assemblee. Dit verschil werd door de Regering zo lang als mogelijk aanvaard, doch het was onvermijdelijk dat zonder wetswijziging terzake er op een gegeven moment uitvoering moest worden gegeven aan de wetten m.b.t. de financiële voorzieningen t.b.v. de leden van de Regering.

  De overwegingen die hebben geleid tot dit besluit zijn o.a.:

  1. De wettelijke regelingen i.c.
  – Wet Financiële Voorzieningen President en Vice-President S.B. 1988 no. 55, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 79.

  – Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no.78.

  2.In de afgelopen periode zijn evenwel voor diverse Staatsorganen alsook het Hoge College van Staat de bezoldiging en toelagen wel aangepast.

  3. Dat de punten 1 en 2 doorslaggevend zijn geweest bij het alsnog wettelijk doen toekennen van de rechtens daarop aanspraak makende Financiële voorzieningen voor Regeringslieden.

  Ten overvloede wordt benadrukt dat betrokkenen rechtens aanspraak maken op de eerder toegekende verhoging, vide eerder genoemde wetgeving, welke zonder enige wettelijke grondslag tot op heden niet is uitbetaald.

  Ook wenst de Regering verder te benadrukken dat de in de media verschenen bedragen niet volkomen juiste berekeningen betreffen, en dus door leden van het kabinet voor het eerst onder ogen zijn gezien. De afhandeling van deze aangelegenheid dient verder te geschieden over de relevante periode, conform alle geldende wettelijke, administratieve en comptabele procedures en regelingen. Zoals verder het geval is bij de uitbetaling van de schadeloosstelling, zal ook hier de belasting premie van toepassing zijn. Alle opzettelijke verspreiding , overigens strafbare handelingen, van tendentieuze en misleidende informatie betreurt de Regering.

  Tegen de achtergrond van transparantie gaat de Regering met dit bericht over tot de orde van de dag en roept alle Surinamers op, als een waardig volk verder te bouwen aan de ontwikkeling van onze Republiek.
  Paramaribo, 20 juni 2020. KABINET van de VICEPRESIDENT.

  NB: Dit gelezen hebbende, vraag ik mij af, hoe deze of gelijk ook welke regering, nu in staat zou zijn om het toegezegde te kunnen realiseren. Dit is een erg populistische toegift en riekt naar stemmingmakerij. Elk NORMAAL denkend mens zal dit nooit goed keuren. Het zinkend schip wordt nu nog sneller tot zinken gedwongen. Wat een liefde heeft deze man voor Suriname zeg!


  Maak melding

 14. @Harm

  ze kunnen proberen destructief gedrag te plannen. zie de benoemingen die nu komen en de salaris verbeteringen die gegeven worden aan de toppers in de ministeries. Zie hoeveel geld aan pensioenen etc. zij krijgen die niet terug komen.

  Echter we zien ook dat Bouterse als president niet de lef heeft om de verkiezing winnaars te feliciteren. hij laat het aan de partij over.
  We zien dat Simons zich wel verkiesbaar gesteld heeft maar niet de lef heeft haar zetel in te nemen en dus haar 2.352 kiezers bedriegt. Tjang met 276 stemmen of later Moestadja met 184 stemmen kom in de plaats.
  Bouterse zal ook niet terug komen of lang blijven. Waarna Misiekaba, Bouva en Parmessar mogen strijden om de resten van de NDP omdat de oude mannen helemaal op afstand staan.

  Bouterse was president van 550.000 Surinamers. Chan erkend/ziet 1.000.000 Surinamers die kunnen helpen het land / hun land er weer boven op te helpen. De 450.000 elders (niet alleen NL) worden weer gezien door de regering en niet gekleineerd.

  Vooral als Chan snel kans ziet met Oppenheimer en NL diaspora tot deals te komen.
  Dat laatste is niet zo moeilijk aangezien een deel van de Oppenheimer Obligaties al in de boekenstaan voor 46% van de oorspronkelijke waarde. Stel dat de Diaspora Oppenheimer overneemt voor 50% en dan tevreden is met 5% rente (veel meer dan vastgoed in NL of de bankrekeningen al daar) . die de eerste jaren bij geschreven wordt. Directe besparing $ 50.000.000/ jaar.

  Een deal met concessionaire partijen is al aangekondigd. Zal een soort moratorium worden om te kunnen saneren.
  China zal eieren voor haar geld moeten kiezen omdat de band met NL beter gaat werken en veel directer is.
  Met een beter werkend land (veiligheid en gezondheid) kunnen er meer pensionado’s een goed leven gaan leiden in Suriname.

  Ofwel Harm de NDP valt alt al uit elkaar. Dat zal alleen erger worden als duidelijk wordt wat de prijs van 10 jaar NDP is en hoeveel beter het geweest was als de voorzichtige lijn Venetiaan door gezet was.
  Als justitie ook nog eens begint af te rekenen met de fraude dossiers die er al liggen en nog bij gaan komen is de kans dat in de NDP buurten er weinig mensen meer zullen zijn die de Affonsoewa’s, Bouva’s , Misiekaba’s, Abdoelen , Coutino’s etc nog zullen willen kennen. laat staan Tarnardi en Wielzen.


  Maak melding

 15. NDP Gefeliciteerd met de beste verkiezing van Suriname

  Henk Aron en Pa Lachmon moest men met zware wapens onnodig weg halen .

  Zonder een schot uit een vuurwapen zijn de lafaards van NDP verdreven van 1980 .

  Verloedering laat NDP achter na 40 jaren ,bevolking zonder eten mis dat de revolutie .

  En maar roepen oude politiek heeft niets gedaan ,honger laat NDP achter voor jongeren en ouderen .


  Maak melding

 16. Gefeliciteerd Wayambo met de overwinning van de schurken van NDP .

  Dit rotzooi laat NDP na 40 jaren achter ,stelletje landrovers .

  NDP jullie kunnen Centrale Bank Van Suriname ook mee nemen ,Boefdraad en de rest van NDP hebben 95% van CBVS onder de grond gestopt .


  Maak melding

 17. Wayambo word directeur van Centrale Bank Van Suriname .

  Wayambo ga maar over de Boeroes lezen, je was toch niet op de hoogte van wat de Boeroes gedaan hebben in Suriname .

  Wayambo vraag je vrienden Gummels en Stolk zij zullen je de geschiedenis leren .


  Maak melding

 18. Wayambo bij deze geeft ik aan dat ik past 12 augustus 2020 terug komt op water kant .

  Waterkant is om onderdrukkers te bestrijden van de mensheid .

  NDP komt noooooooooooooooit meer zolang je leeft Wayambo stront zak .


  Maak melding

 19. Voor dat je geboren ben zijn dat de doelstelling van de zwarte strijders om vrij te worden van de Blanken .

  Wanneer zijn ze vrij geworden in zuid Africa met Mandela .

  Zelf jou geschiedenis ken je niet .

  Het zijn de hoogste doelstelling van landen om naar vrijheid te streven .

  Hollanders hebben dat ook ondersteund .

  En nu maar lullen over Nederlanders .

  Ga lekker over de Boeroes lezen dan komt je zeker bij wat vrijheid .

  Vraag ANC van zuid Africa wat vrijheid is .

  TOT 12 augustus 2020 Wayambo doe je best met schijven .


  Maak melding

 20. Daarom ben gevlucht uit Suriname nu leef je tussen blanken Nedelanders .

  Hopend dat je toch begrijp wat men bedoeld met vrijheid .

  Lees ook de boeken van Anton De Kom .

  Lees ook de nep boek van revolutie van NDP schurken .

  Lees ook meer over ANC Zuid africa .


  Maak melding

 21. Ruim 3 weken nadat allang duidelijk was wie de winnaars v.d. verkiezingen (VHP, ABOP, NPS) waren komt de paarse boevenbende pas met hun felicitaties richting de winnaars. Dat is rijkelijk LAAT.


  Maak melding

 22. Lang verwachte gerechtigheid kan beginnen. Het volk wil gerechtigheid zien, daarom is mpp bouta grandioos afgestraft.

  Yes we Chan! Chan for pres!


  Maak melding

 23. Duidelijk weer. Hij doet zelden wat hij zegt te doen. Heeft BaraBaas als eerste de telefoon gepakt en gebeld om zijn aartsvijanden te feliciteren voor hun overwinning? Dit had hij beweerd in de studio van Limbo toen de weggedragen apparaten nog daar waren. Dat is niet zijn aard! Ik was niet zo, maar de laatste jaren is er een hekel bij mij ontstaan voor Bouta. Vroeger was mijn kijk naar hem: iedereen maakt fouten. Maar nu bezie ik hem als met gelijkenissen van de duivel over wie de bijbel spreekt. En juist hij citeert soms uit de bijbel. Maar ik weet dat er ook zoveel mensen zijn bij wie zo’n attitudeverandering is ontstaan m.b.t. Barabaas. Vandaar zijn nederlaag. Ik condeleer zijn volgelingen in Apoera die hem als God bezien en ook de paarsen in Coronie. Want in deze 2 plaatsen hebben ze te vroeg gejuicht.


  Maak melding

 24. @ Wayambo,

  Ik ben ook niet blij met Brunswijk als VP: Brunswijk is een eerzuchtig mannetje. In 2010 wilde hij ook al VP worden. Venetiaan heeft toen duidelijk gemaakt dat dat te hoog gegrepen was voor Ronny.

  Dit was de reden voor Bravo om met de NATIONALE DEVALUATIE PARTIJ aan te pappen. Het 1 eerste kabinet van de veroordeelde Drugscrimineel tevens meervoudige MOORDENAAR was een feit.

  Ik baal er echt stevig van dat de NPS te weinig zetels heeft behaald.

  Gregory Rusland was de perfect match voor Santhoki geweest.

  Jammer jammer dat niet Gregory Rusland de VP is geworden!!


  Maak melding

 25. “De regering bevestigt dat achterstallige gelden alsnog zullen worden getoucheerd. De regering laat weten dat zij heeft besloten, conform resolutie van 28 september 2018, over vaststelling nieuwe bezoldigingsreeks, te rekenen van 1 januari 2017, voor landsdienaren en met hen gelijkgestelden, de over 1 januari 2017 t/m augustus 2018 te betalen TWK alsook de achterstallige verhoging van 25%, alsnog toe te kennen en als zodanig uit te betalen.

  In september 2018 had president Desi Bouterse meegedeeld dat de verhoging bevroren zou worden. Er zou een wet worden voorbereid opdat de gelden niet zouden worden uitbetaald. Hier is echter geen werk van gemaakt. Bouterse zei dat de regering solidair moest zijn met de werkers” bron: starnieuws vandaag.

  Ze hadden gezegd dat ze zouden afzien v.d. verhoging en het zou bevroren worden. Wel nu wordt het in alle haast ontdooit zodat ze flink kunnen cashen. Dat in een tijd waar er sprake is van een zware crisis. Een crisis die hoogstwaarschijnlijk zwaarder zal zijn dan die van 2015/2016. Je kan zien dat ze het niet menen met het volk en dat hun woord geen waarde heeft.


  Maak melding

 26. Mpp veroordeelde moordenaar wilde met abod de coalitie vormen. Zelfs president en meer dan de helft van de minister is aan Brunswijk aangeboden. Dus bouta zag wel iets in Brunswijk of toch in eigen belang. Maar Brunswijk zei terecht dat bouta grandioos is afgewezen door het volk. Losers moeten we niet hebben. Mpp moordenaar hoort in Santo Boma thuis. Whahahah.., brullen.


  Maak melding

 27. @Wayambo

  Nu zet u in om Rusland en de NPS tot verliezers te benoemen. U vergeet dat er 33.000 mensen op de NPS gestemd hebben. Dat is nu de helft van wat er op de NDP gestemd hebben echter als je Kensenhuis en Drente als overgelopen NPSers ziet met een eigen achterban dan komt men al heel anders in beeld.

  Vergeet verder niet dat dat ABOB aardig geprofiteerd heeft van haar samen werking met PL en dat PL stevig geleden heeft onder de wig die Bouterse middels de HVB gecreëerd heeft.

  Denk ook eens aan dat de NPS niet zover afwas van een zetel in Coronie.
  Best knap voor iemand met het charisma van een natte krant maar een prima bestuurder.

  beste Wayambo voor de verkiezingen werd de etnische bal op de VHP gespeeld door de NDP omdat men vreesde voor het weg lopen van haar hindoestaanse keizers. Die vrees was correct.
  Nu wordt de NPS gevreesd. Terecht want Telligt wordt gezuiverd. De splinters zullen wel eens ingaan zien dat ze geen bestaansrecht hebben. De NPS is een veilige haven voor Curtis Hofwijks, DOE, SPA, etc.
  Etnel zal de NDP achterban gaan opzoeken via empowerment en onderwijs, Drente en Kensenhuisen komen wel terug. Ofwel bij de volgende verkiezingen wordt de NDP opgevreten aangezien de NDP binnen een jaar uit elkaar spat door haantjes gedrag en door justitie dat nu kan gaan aantonen hoe het volk bestolen is voor wat pakketten. Het zal duidelijk worden wie het hardst geprofiteerd hebben van de ellende van haar kiezers.

  Aan de ander kant gaat PL haar basis terug halen bij HVB en NDP.


  Maak melding

 28. “Wij wensen u voorspoed, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen toe in het nastreven van het Surinaams doel welke ons allemaal heilig is, namelijk Suriname op elk gewenst niveau naar grotere hoogten te stuwen. Soevereiniteit in denken, doen en handelen zijn hierbij de basis ingrediënten welke zullen bijdragen aan het succesvol nastreven van het gesteld doel. Onthoud u, het pad van succes is niet een van rozen. Wees u dus ook voorbereid op eventualiteiten en drempels. Als wij allen één zijn, deze gedachte ademen tot het hiernamaalse, kan het niet anders uitpakken dat als bekroning van deze felicitatie aan uw adres, zal maken dat het vereeuwigd kan worden.”

  Prachtige woorden van een demissionaire regering, die helaas niets van haar eigen woorden heeft kunnen waarmaken. Bij deze regering was het vooralsnog links lullen en rechts hun zakken vullen. Nu na tien jaar regeren hebben ze alleen maar rommel achtergelaten en zo verknipt als ze zijn proberen ze met dit soort tekstberichten het volk weer angst aan te praten.


  Maak melding

 29. Wayambo 21 juni 2020 At 12:48
  Dit probeer ik op een andere manier te zeggen!

  Ik zou alleen de winnaars VHP en ABOP feliciteren! De NPS en PL zijn grote losers van de afgelopen verkiezingen!

  Alle ellende in Suriname is begonnen met de NPS en Henck Arron ! De NPS ging na de onafhankelijkheid zich als halfgoden gedragen! Arron wilde naar niemand meer luisteren dan naar zich zelf alleen! Daarom zal deze partij altijd afgestraft worden!
  ======================================================

  Wayambha,

  Onderkruipsel, paarse rioolrat je moet niet zo slap blijven ouwehoeren. Je hebt ergens de klokken horen luiden maar weet nog steeds niet waar die klepel hangt.
  De ellende is niet begonnen met de NPS, daar had het volk binnen een maand mee kunnen afrekenen door bij de verkiezingen op Democratische wijze af te rekenen met de NPS. Helaas meenden een stelletje ongeregelde sergeanten puur op basis van een ideologie van eigen gewin, want iets anders hadden ze op dat moment niet, het land naar de verdoemenis te helpen. Het is niet de NPS die heeft gezorgd voor de ellende, maar eerder de coup van 25 februari 1980 door Desiré Delano Bouterse en zijn kornuiten. Zie daar je basis voor ellende.
  Be a man en neem je verantwoordelijkheden, of zit ik weer te vloeken. De NDP heeft dat niet zo met verantwoordelijkheden. Als ze maar hun zakken kunnen vullen en het volk voedsel pakketten met vervallen producten kunnen toedienen.
  Je zit ook te lullen over mensen zoals Brunswijk. Ook hij is een product van die rommel die Desiré Delano Bouterse is gestart op 25 februari 1980.
  Als je wat te vertellen hebt, moet je wel je huiswerk doen en de feiten op een rij hebben yo koe.
  De NPS komt groter terug dan je ooit in je stommiteit had mogen dromen en ik heb niet eens een band met enige politieke partij in Suriname. Ik ben een ras echte democraat.


  Maak melding

 30. Sabaku 22 juni 2020 At 02:00

  Wayambo 21 juni 2020 At 12:48
  Dit probeer ik op een andere manier te zeggen!

  Ik zou alleen de winnaars VHP en ABOP feliciteren! De NPS en PL zijn grote losers van de afgelopen verkiezingen!

  Alle ellende in Suriname is begonnen met de NPS en Henck Arron ! De NPS ging na de onafhankelijkheid zich als halfgoden gedragen! Arron wilde naar niemand meer luisteren dan naar zich zelf alleen! Daarom zal deze partij altijd afgestraft worden!
  ======================================================

  Wayambha,

  Onderkruipsel, paarse rioolrat je moet niet zo slap blijven ouwehoeren.
  ===============
  Saba KOE, Tingiefowroe, jij kraait alleen maar nonsens uit je SabaKoe bek!!!! Ik sta 100% achter mijn bewering/mening!


  Maak melding

 31. Wayambo 22 juni 2020 At 07:57
  ===================================================

  Ja dat snap ik wel dat je 100% achter die rommel van je staat. Het zou natuurlijk ook heel stom van je zijn om nu je eigen stommiteit te verloochenen.
  Whahahahaha…….


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.