VIDEO: Coalitie partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

43
Coalitie partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Zojuist vond in het Lalla Rookhgebouw in Suriname de proclamatie plaats van de samenwerking tussen de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, voor de vorming van de regeercoalitie 2020-2025 in Suriname. De coalitie heeft daarbij ook overeenstemming bereikt over het verdelen van de ‘key functies’.

De functie van president gaat naar de VHP, de vice-president en het voorzitterschap van DNA naar de ABOP en het vice-voorzitterschap van DNA naar de VHP.

Wat de ministeries betreft gaan Financiën & Planning, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Internationale Samenwerking, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Defensie, Arbeid, Handel & Industrie, Volksgezondheid & Milieu, Sport & Jeugdzaken, Openbare Werken en de Onderminister Justitie & Politie alsook de Onderminister Onderwijs & Technologische Ontwikkeling naar de VHP.

De ministeries Ruimtelijke Ordening & Grondbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie & Toerisme, Regionale Ontwikkeling en Justitie & Politie gaan naar de ABOP. PL krijgt Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken & Volkshuisvesting.

Tot slot krijgt NPS het ministerie van Onderwijs & Technologische Ontwikkelingen plus het nieuwe ministerie Olie & Gas.

https://www.facebook.com/Apintie/videos/2619861824949392/


43 REACTIES

 1. Wel een hoog tempo.
  Schaduw regering staat snel klaar.
  Dat is een goede zaak. Het buitenland weet met wie ze zaken moet gaan doen en met wie ze kan gaan voorbereiden voor herstel.


  Maak melding

 2. Hopelijk dat ze genoeg psychologen achter de hand hebben die hen in hun werk vol stress kunnen begeleiden.

  ddb had zijn Broko Bakka waar hij zich terug trok, soms met zijn team om de gestelde doelen nader onder de loep te nemen en te ontspannen.

  CS en anderen van de politiek partijen zullen in Brokopondo ook hun eigen plek te gaan maken om zich terug te trekken. Het Surinaamse Amazone Oerwoud heeft bakroes, maar als je die met rus laat biedt deze natuur en blakka watras enorme rust.

  Gaan jullie je plaatsen maken en inrichten in Brokopondo, want jullie gaan het nodig hebben.


  Maak melding

 3. “Jacobus 30 mei 2020 At 21:54
  Het is niet de ideale combinatie maar toch veel beter dan NDP.
  Suriname gefeliciteerd!”

  De verkiezingsuitslagen geven weinig ruimte voor een andere optie, dus hier zal ons land het mee moeten doen. Tot nu toe hoor ik alle partijen de gebruikelijke politieke en diplomatieke antwoorden geven aan de journalisten.
  Pas als er een nieuwe regering is dan zien we hoe ze werkelijk te werk gaan.
  In ieder geval, het moet beter zijn dan paars van de afgelopen 10 jaren.


  Maak melding

 4. Genoeg tijd verspilt aan geneuzel. Deze coalitie straalt daadkracht uit. En zo hoort het ook. Op naar een beter Suriname. En ja hervormen en saneren gaat pijn doen. Maar het is een bittere noodzaak.

  1) OKB moet nu uitslag bekend maken
  2) Bouterse moet zijn verlies erkennen.

  Niet meer niet minder.


  Maak melding

 5. Bigi Bravo voorzitter DNA….a nai woko…sorry. Hij kaat kooien met die hamer. En iedereen die boort skoppen. Dus oppositie opgepast


  Maak melding

 6. Beste mensen, natuurlijk geven we deze regering in Spe het voordeel van de twijfel.

  Als deze gekozen mensen het met Suriname menen komt het vast goed met Suriname, maar gaan ze allerlei idiote en abanie zaken regelen, nepotisme etc. dan wo cry baka.

  Dus lonie en andere onfrisse figuren loop Drug delano niet achterna!!!!!!!!!!! En natuurlijk er zitten ook andere onfrisse figuren van verschillende etnische achtergronden in de witte poeder handel.

  Sranang be bless, Gado de wi fesi mang!


  Maak melding

 7. Ik zie graag tigri barba op justitie. Kan hij zijn woorden omzetten in daden door het geld op te sporen en terug te vorderen alsook Hoefdraad voor het gerecht slepen.
  Tigri Barba weet wie hij moet hebben em misschien wilt Doekhi hem informatie verstrekken want die kan de coordinator van Nickerie wel opvreten alsook de grote geldverstrekker van de Nickerie waarvan Doekhi wel zijn bloed kan drinken als een azema


  Maak melding

 8. Prachtige live beelden van Apintie TV. Het was een heel leuke persconferentie. Ik heb ook heel veel genoten van Ronny, leuke antwoorden gegeven! Chan heeft goed gesproken! Het zag er allemaal heel goed uit!


  Maak melding

 9. Beste leden van de positie partij waterkant

  Laten wij met zijn allen achter deze nieuwe regering staan. We steunen die 100 % maar we gaan ze ook Kritisch volgen..


  Maak melding

 10. Ik lees net op starnieuws dat Somohardjo minister word van Binnenlandse Zaken. Zijn er geen andere geschikte (jongere) kandidaten binnen zijn partij!?


  Maak melding

 11. 5 en 10 jaar geleden heeft het volk deze mensen ook afgewezen. De NPS had gesteld, dat ze niet meer met PL zou werken. De ministers van Abop hebben het geen van allen goed gedaan. Nu gaan ze weer met elkaar in zee. We gaan spannende tijden tegemoet in SU. GOD ZIJ MET SURINAME !!!


  Maak melding

 12. Natuurlijk moeten we deze regering kritisch volgen: Ik ben niet van het type: MI LOBI A MANG.

  Ik heb sowieso al mijn twijfels over Brunswijk en Somohardjo.
  Beide heren gaan het tegendeel moeten bewijzen.

  Chan Santhoki zal achter de gestolen gelden moeten gaan.


  Maak melding

 13. Somo wordt mini ster. Gaat ze grijpen.
  Met voorzitter Brunsie wordt het lachen in DNA.
  Tigri barba op juspol en Mathoera als onder minister voor controle.


  Maak melding

 14. Moni Hond……minister van financiën….had hij met wat srdtjes kunnen strooien. Grappig…..een binnen enkele dagen een regering un elkaar geritseld. Benne benieuwd. Komende dagen worden spannend. Poppenkast…..alleen in Suriname kan dit, terwijl er nog geen officiële uitslag is van het hoogste orgaan die dat moet bevestigen.


  Maak melding

 15. Tigri Barba is geen geschikte kandidaat voor minister Juspol. Hij was er al tijdens bouta 1 regering. Heeft niets gebakken dan onheil stichten binnen de gewapende diensten van Juspol. Was waardeloos als minister. Chan geef hen arbeid of defensie en neem Juspol onder de VHP of nps.


  Maak melding

 16. Marinus Bee van abop zou een goede voorzitter v.h. parlement kunnen zijn i.p.v. Brunsje. Bee is iemand die deskundig is en een rustige uitstraling heeft.


  Maak melding

 17. Jong Suriname.

  Na dat ik deze coalities heb bestudeerd voorspeld dit weinig goed.. geen gelukkige huwelijk.. grond beheer gaat naar Abop.. in combinatie met somohardjo op binnenlandse zaken… vhp defentie.. onder minister van justitie VHP .. dit alles speelt de ndp alleen maar in de kaart ..

  Somohardjo is niet te vertrouwen en dat meen ik…. Somohardjo is niet te vertrouwen beste mensen.

  Grond zaken gaat naar Abop.. en de Abop is een verleng stuk van somohardjo.. voor mijn rest er maar 1 ding

  De Puinhopen Van santokie… hou dit vast jong Suriname wordt vervolgd


  Maak melding

 18. Beste mensen

  Ik ben van mening dat geen enkel regering aan de macht komt zonder de stem van de creolen.. en als ik naar die minister posten kijk zijn wij de creolen bijna nergens vertegen woordig..

  Mijn advies..dit verspelt weinig goed.. met deze regering speelt mijn de ndp in de kaart.. Ik ben bang dat de NDP binnen 2 jaar weer aan de macht komt

  Wij creolen of blakka mangs zijn op de minderen minister posten vertegen woordig… wordt wakker he slapen Julie niet.. ok


  Maak melding

 19. Om fraude effectief te bestrijde, moet de grootschalige fraude va de NDP-regering niet onbestraft blijven.
  Want t moet op zn minst als afschrikking gelden.


  Maak melding

 20. De pui hopen Van het begin van change santokie

  Beste mensen.. ga maar eens rustig die minister posten bestuderen zal jij tot de ontdekking komen dat wij blaka mangs ..op de lage minister posten vertegen woordig zijn… dit speelt de NDP alleen maar in de kaart..

  Met deze coalities voorspel ik dat binnen 2 of 3 jaar de ndp weer aan de macht komt


  Maak melding

 21. Beste mensen

  De minister posten als volgt

  Defentie VHP.. .. justitie en politie Abop.. onder minster van justitie VHP. Binnenlandse zaken somohardjo.. delen van grond zaken Abop.. financiën VHP.. OW en V gaat naar de VHP … wij creolen NPS hebben onderwijs en olie en gas … is dr het… fawaka .. worden Julie wakker he.. ok


  Maak melding

 22. Ivanoff jij lult gewoonweg uit je vette nek.
  Jij zaait gewoon haat en tweedracht onder het volk. En dat is wat wij helemaal niet nodig hebben in dit land.
  Als wij naar de winkel gaan voelen wij allemaal hetzelfde. Van hoog naar laag voelen het.
  Want de prijzen maakt geen onderscheid.
  Wie de meeste stemmen heeft die bepaald, wat is daar zo verkeerd aan.
  Jij moet gewoon leren om te gaan met de harde realiteit op basis van de behaalde stemmen die men heeft bereikt en overeenkomsten tussen partijen die zijn getekend.
  Gun die anderen gewoon, en laten we zien en hopen dat het velemalen beter wordt dan nu het geval is met Suriname.

  Een tijdje terug was het vene, kon heel goed sparen en financieel waren we sterk, maar qua daadkracht om dingen gedaan te krijgen was het onvoldoende.

  En zo hebben we vene weggestemd en dan komt die kleine indiaan in beeld, en begon met behoorlijk wat paki in kast en ging 10 jaren te flink stoeien met geld, waardoor niet alleen qua financieel maar ook qua moreel, ethiek, principe, integriteit en rating helemaal naar de afgrond zijn gedenderd.
  Want voor het eerst in de Surinaamse gezin komt het gezin van de president van bouta tot kleinzoon al dan niet terecht in een rechtszaak verwikkeld.
  Voor het eerst in de geschiedenis komt een president in zijn eigen pers conferentie met een tralala verhaal.
  Voor het eerst in de geschiedenis pleegd de regering een kasreserve roof nota bene bij de centrale bank.
  Voor het eerst in de geschiedenis loopt de president weg tijdens DNA vergadering. En dies te meer.

  Dus nu is het de beurt aan een hindoestaan en kijken wat hij van ons geliefd land Suriname kan maken.
  En wij moeten ophouden mensen te vooroordelen.
  We moeten mensen oordelen op basis van zijn handel en wandel. En deze man heeft geen toverstok dat hij alles binnen een mum van tijd dingen kan realiseren.
  Want om op te bouwen moet je eerst opruimen en herstellen en dat kost tijd.

  And by the way, ik ben geen hindoestaan, creool, javaan, chinees, indiaan of what ever.
  MAAR EEN SURINAMER EN DAT STAAT OP MIJN PASPOORT!!

  Aan de nieuwe regering wenst ik heel veel tact, wijsheid en kunde toe, RED SU!!!


  Maak melding

 23. Naar myn mening zal deze verkiezing niet geldig verklaard worden en hoop ik op een on partydig regering voor tenminste drie jaar en een nieuw groep asemble leden, want deze groep dit nu de dienst uitmaakt zyn min of meer coruptief bevonden
  als men momenteel door gaat met de huidige assemble leden dan wordt het moeilyk corutie te bestryden door de STAAT dus een NATIONAAL regering die in drie jaar de boel moet SANEREN


  Maak melding

 24. geen parlementariers meer die al hebben deel genomen de afgelopen 40 jaar maar nieuwe gezichten met een schone lei, die in staat moeten zyn het staats apparaat te saneren


  Maak melding

 25. Ik denk dat niemand helemaal tevreden gaat zijn als Ronny en Somo straks een belangrijke post in de DNA en Regering gaat krijgen. Ik ook niet. Maar het kan op dit moment niet anders. ABOP/PL hebben samen 10 zetels en moeten tevreden gehouden worden! Hun achterban heeft betere kandidaten en zouden deze heren eventueel gewoon als fractieleider in de DNA kunnen funtioneren!
  ========================
  Wat de verdeling van de ministerposten betreft, heeft Rusland heel slecht onderhandeld of had hij geen keus, take it or leave it! De NPS heeft 2 ministeries gekregen, waarvan 1 (olie en aardgas) op dit moment weinig voorstelt. Op die ander ministerie krijgt ze een hijgende VHPer als onderminister achter hun nek!
  ========================
  De VHP heeft de meeste ministeries/onder ministeries (12) en op belangrijke posten. Daarmee zullen zij de touwtjes strak in handen hebben! Het Regeerprogramma gaat een uitstraling zijn van het verkiezingsprogramma van de VHP met wat aanvulling van de overige partijen!
  =======================
  Een aantal mensen op dit forum denken dat de VHP ministers alleen maar uit Hindoestanen zal bestaan, maar dat zal zeker niet zo zijn. Het zal een Multi-etnische uitstraling moeten zijn! Althans dat is steeds tijdens de campagne gezegd!
  =======================
  Tot slot:
  Het volk heeft op 25 mei gekozen en iedereen moet dat respecteren. Aan de andere kant is het verstandig om hun handelingen ook kritisch te blijven volgen. Je moet wel redelijk zijn en niet binnen en paar maanden al wonderen verwachten!

  Je moet een nieuwe regering uiteindelijk oordelen op hun daden en niet op hun samenstelling!


  Maak melding

 26. Ik ben van mening dat de heer Rusland niet kan onderhandelen.. de heer Rusland lijk mij een slappe lul… bij voorbaat zeg ik dit… somohardjo i s niet te vertrouwen..

  Ik kan me nog heugen,, tijdens regering venitiaan somohardjo heer venitiaan onder de duim had.. somohardjo was op zijn eigen missie en dat was om heelveel gronden voor zich zelf en familie te vergaren en dat gaat hij nu weer doen.. 2 posten die corruptie gevoelig zijn zijn die van O.W.en V.. en die waar ze gronden uitdelen.. Ik had graag gezien dat die naar NPS gingen..

  Ik vertrouw somohardjo niet… …

  Somohardjo is niet te vertrouwen.. hij is een wolf in schaapskleren kleren


  Maak melding

 27. De Heer Rusland Van De NPS Moet Per Direct Zijn Functie Als Partij Voorzitter Van De NPS Neer Leggen.. Hij Heeft Er Voor Gezorgd Dat De NPS 3 Zetels Heeft Gehaald.. De Vorige Verkiezing Was Het Ook 3 Zetels.

  Verder is Gebleken Dat Hij Helemaal Niet Kan Onderhandelen. De minister posten die de NPS gekregen heeft verklap alles.

  Patricia Etnel Lijk mij Een betere Stemmen Trekker Dan De Heer Rusland


  Maak melding

 28. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de ABOP en de PL om geen blunders te begaan. Velen vinden deze 2 partijen niet erg betrouwbaar vange hun verleden, en het is te hopen dat deze 2 partijen beseffen dat ze deskundige mensen moeten voordragen. Wij weten dat de NPS en VHP voldoende capabele mensen hebben om de functies te vervullen. De ketting is net zo sterk als de zwakste schakel.


  Maak melding

 29. Het is te hopen dat de VHP met een ministersploeg komt dat een afspiegeling is van de Surinaamse samenleving, dus ook man / vrouw verhouding. Uiteraard op basis van deskundigheid.


  Maak melding

 30. @Ivanoff Limburg, ik ben het bijna nooit eens met je, maar wat Rusland betreft kan ik jouw zienswijze delen. Predicaat TOTAAL ONGESCHIKT,


  Maak melding

 31. Behalve dat met deze verkiezingen is afgerekend met paars, hebben ze ook alle todobere partijen opgeruimd, inclusief SPA. Ze waren altijd een sta-inde-weg voor het besluitvormingsproces. Bovendien moet er nu een ethische code worden afgesproken ten aanzien van dubbele vertegenwoordigingen. Je kan geen voorzitter van een partij zijn en in de regering of het parlement zitten. Evenmin kan je vakbondsleider zijn en zitting hebben in het parlement.


  Maak melding

 32. Kondremangs,

  Mevrouw Doewet heeft haar grote kappa geopend tov de persconferentie van de toekomstige coalitie, dat men de covid afstandregels niet in acht heeft genomen; evenals de pers …….daar heeft ze een punt…………..maar wat mij hindert is dat ze met 2 maten meet; waarom heeft ze haar smoel niet geopend, toen DiDiBri zich op flora niet aan de regels hield; tijdens de opening van de deadway; de illegale meetings van de nsdap; de markt op Nieuwe Grond; de verkiezingsdag,etc……….enne; wanneer komt ze nou eens met een verklaring over de illegale actie van haar dienst bij rodney cairo??????
  Haar positie is niet meer veilig…..haar oom DiDiBri heeft verloren en is nog steeds laf om zijn nederlaag toe te geven……..dus zulke figuren zouden zich nu in acht moeten houden; want hun tijd is voorbij….afgewezen…afgeserveerd….alles wordt NU getraineerd en opgehouden onder het mom van covid, terwijl de bende van DiDiBri onze gezondheidszorg kapot heeft gemaakt…..dus hush puppy………
  TIME WILL TELL!!!
  NOBRUYA


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.