Renovatie internaat Atjoni en bouw schoolcampus Hanover

12
Renovatie internaat Atjoni en bouw schoolcampus Hanover

In het kader van het Secondary and Technical Education Support (STES) Project in Suriname worden momenteel door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) twee projecten uitgevoerd. Te Atjoni in het district Sipaliwini wordt het internaat gerenoveerd en te Hanover in het district Para worden de voorbereidingen getroffen voor de opzet van een modern schoolcampus.

Het algemene doel van het STES-project is het verhogen van het menselijke kapitaal (human capital) in Suriname in overeenstemming met de doelstellingen van het ontwikkelingsplan op het gebied van onderwijs en training/educatie. Het hoofddoel van het project is de toegang tot VOJ, VOS en Beroepsonderwijs te vergroten alsmede de kwaliteit van het secundair onderwijs (VOJ, VOS en MBO) te verhogen, in het bijzonder voor kinderen in afgelegen gebieden (binnenland). Het project zal naar verwachting 4 jaar in beslag nemen vanaf de datum van effectiviteit (2016 – 2021) en wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB).

Te Atjoni exploiteert de overheid (Minowc) een internaat waar momenteel 30 kinderen uit de naburige dorpen worden ondergebracht. Het internaat stelt zich ten doel om de kinderen van het district in een huiselijke omgeving onderdak te bieden teneinde hen in de gelegenheid te stellen om plaatselijk te Atjoni onderwijs te volgen tot en met VOJ-niveau. Het verhuizen naar de stad kan hierdoor voorkomen of uitgesteld worden. Het internaat is opgedeeld in zes (6) aparte studenten woonaccommodaties met daartussen een eetzaal, een keukenruimte en een berging c.q. opslagruimte. Daarnaast is er op het terrein van het internaat ook een mediatheek c.q. kantoorruimte en een wachtersruimte.

Twee woonaccommodaties zijn al in gebruik genomen. Beide woonaccomodaties zijn dringend aan onderhoud toe. De overige woonaccomodaties zijn nog niet afgebouwd en verkeren in zeer slechte staat. De afbouw en renovatie van de gebouwen moet in grote lijnen een innovatieve, veilige, aangename en aantrekkelijke woon- en werkopmgeving kunnen realiseren, met een duidelijke integratie van de vier functies t.w.: studeren, werken, wonen en recreatie.  De toepassing van tropische architectuur in combinatie met de moderne bouwstijl moeten als uitgangspunt dienen voor het ontwerp. In totaal zijn er 3 woonblokken die afgebouwd moet worden en 7 gebouwen die gerenoveerd moeten worden. Een landscape plan van het gebied is ook vervaardigd om de gebouwen en voorzieningen in goede sfeer bij elkaar te brengen.

De bouw van de schoolcampus te Hanover is de belangrijkste activiteit van het STES-project. Studenten van het binnenland besteden dagelijks minstens 4-6 uur aan transport tussen hun woongebied en de school. Dit is de voornaamste barrière voor deze studenten om onderwijs op secundair niveau te genieten. Met het opzetten van een moderne Surinaamse campus met secundaironderwijsscholen, een technisch opleidingscentrum en een studentenverblijf, hebben studenten ter plekke verblijfmogelijkheden alsmede scholing.

Het realiseren van een modern educatiecentrum te Hannover zal de mogelijkheid bieden voor het goed kunnen opvangen van de leerlingen onder andere uit het binnenland in een voor hun vertrouwde omgeving. Met het ontwerp en controle op de uitvoering is het ontwerpbureau Fairali belast. De uitvoering zal door MTE YAPI, een Turkse aannemingsbedrijf, geschieden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt wordt in de technische uitvoering bijgestaan door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

De moderne schoolcampus welke gebouwd zal worden te Hanover, Para, zal bestaan uit:  1. Schoolgebouwen (gemeubileerd) met in totaal 36 lokalen voor 3 onderwijsniveaus voor in totaal 1140 studenten: Er komt een MULO school (VOJ), een middelbare school (VOS) en een NATIN (MBO) met de studierichtingen Werktuigbouwkunde (voertuigen, werktuigen, lassen), Electro techniek (Informatica, basis electro techniek, programming Logic Control) en Bouwkunde (timmeren, metselen, handvaardigheden);  2. 16 studentenflats (gemeubileerd) met een capaciteit van 576 studenten.


12 REACTIES

 1. Hoe gaan de mensen de studie betalen ?

  Ze moeten eerst de leningen van de NDP aflossen.
  En in de rij staan voor een blikje Morjon en een pot bruine bonen.


  Maak melding

 2. Oke, ete wan power foe haar a boto:

  Aan al die mensen die gek zijn gemaakt door Anansi tories als:
  “revolutie” en “dekolonisatie” ;

  Er wonen meer dan 350.000 1e en 2e graads Surinamers in Nederland,
  Tel hierbij op de Surinamers met een Hollandse partner,
  Tel hierbij op de Nederlandse studenten die stage hebben gelopen in Suriname,
  Tel hierbij op alle Nederlandse medewerkers die in Suriname hebben gewerkt,
  Tel hierbij op alle toko’s en andere bedrijven die zaken doen met Suriname,
  Tel hierbij op alle Nederlanders die van roti, pom en saoto soep houden.

  Beste mensen,
  In Nederland wonen misschien wel meer mensen met een relatie met Suriname dan dat er Surinamers wonen in Suriname zelf.

  Daarom:
  Vergeet de bangmakerij van de NDP.
  En kijk wat onze voorouders voor ons hebben achter gelaten !

  Stem voor “no loslossie no borborrie”.

  Stem voor een oprecht Suriname.

  Stem voor een nieuw Suriname !

  W’o set’en ! Krakti ! Lobi !


  Maak melding

 3. Banaal plan.
  De ontwerpers kunnen nog geen schoenendoos ontwerpen en de Turken komen niet verder dan Bosnië.
  Grootheidswaan van mensen die nooit zo iets zullen kunnen realiseren.


  Maak melding

 4. MOET IK OP DE NDP STEMMEN ?
  WAAROM STEMMEN WIJ OP 25 MEI 2020 WEER OP DE NDP?
  Een kleine greep uit de verworvenheden van de Regering Bouterse/ Adhin.

  1. Aslfaltering Highway
  2. Aanleg D.D. Bouterse Highway.
  3. Rehabilitaite infrastructuur Nickerie
  4. Rehabilitaie weg Ricanaumofo
  5. Rehabilitatie Suralco weg
  6. Bus termial Ondro Bon.
  7. Bouw brug over de Saramacca kanaal nabij Beekhuizen.
  8. Bouw brug over de Saramacca kanaal nabij Saron.
  9. Herstel waterkerende dam te Weg naar Zee.
  10. Herstel Zwartenhovenbrugstraat

  11. Brug Alaparoe
  12. Realisatie Studentenflat
  13. Wakapasi
  14. Ziekenhuis Wageningen
  15. Ziekehuis Wanica
  16. Ziekenhuis Marowijne
  17. Ziekenhuis Atjoni
  18. Renovatie Academisch Ziekenhuis
  19. Opzet Medisch centrum Tapuripa
  20. Geestelijke gezondheidszorg Nickerie, Moengo en Albina

  21. Milagross oogmissies.
  22. B.O.G. Nickerie
  23. Safe City Paramaribo
  24. Safe City Wanica
  25. Solar/ Hidroponics Snesikondre
  26. Rehabilitatie SML rijstfabriek te Wageningen.
  27. Herstel diverse wegen
  28. Upgrading Internet verbinding
  29. O.S. Brokopondo nieuwe lokalen
  30. Eigen vliegtuig Apetina

  31. Zonnepaneel project Pelelu Tepu
  32. Zonnepaneel project Atjoni
  33. Huizenbouw Altona
  34. Huizenbouw Helena Christina
  35. Huizenbouw Gompertstraat
  36. Huizenbouw Weg naar Zee
  37. Huizenbouw Vredenbrug
  38. Woningbouw Zustersproject Jaglust
  39. Woningbouw binnenland voor artsen
  40. Rehabilitatie Krapahoeklaan

  41. E- ID kaart
  42. E-Visa
  43. E-Tourist Card
  44. Asfaltering Mangolaan
  45. Betere wagenpark Brandweer
  46. Verschillende waterinstalaties
  47. Vervanging SWM buizen + watervoorzieningen voor diverse gebieden
  48. Verbrandingsovens in het binnenland
  49. Centraal Apotheek RGD
  50. 1 x 24 uur huis artsen praktijk

  51. Verschillende landbouw projecten in de districten
  52. Militair Academie
  53. Uitbreiding wagen park Nationaal Leger
  54. Uitbreiding Marine vloot
  55. Uitbreiding wagenpark politie
  56. Steenslag Para
  57. Suriname Diplomatic Institute
  58. Zeedijk Nickerie
  59. Renovatie Districtscommisariaat Nickerie.
  60. Aanleg mini kunstgrasvelden in stad en diverse disctricten

  61. Intorductie van GOV TV.
  62. Herstel pompgemaal Wageningen
  63. Rehabilitatie wegstrekking Jenny – Henar
  64. Renovatie Kanton gebouw Nickerie
  65. Verfraaiing marktplaats Domburg.
  66. Voetpad Blinden Instituut
  67. Electrificatie van de dorpen in het binnenland
  68. Opening inVitro plants Grasalco
  69. Distrubutie landbouwpakketten.
  70. ISO certificering PCS

  71. BAZO kaarten en BZV-kaarten
  72. Aanpak moeder- en kindersterfte
  73. Opzet Huisartsen Instituut Suriname
  74. Aanleg kunstgrasveld Wageningen
  75. Aanleg speeltuin en basketbalveld te Beekhuizen
  76. Aanleg minikunstgrasveld te Paranam en Pontbuiten.
  77. Minikunstgrasveld te Marienburg in Commewijne
  78. Aanleg speeltuin Richelieu
  79. Wateraansluiting voor Commewijne
  80. Bouwen van een waterfabriek te Commewijne
  81. Uitvoering scholenbouw programma
  82. Introductie universitaire leraren opleiding
  83. Studiebeurzen China
  84. Studiebeurzen Cuba
  85. Studiebeurzen Servie
  86. Studiebeurzen Rusland
  87. Studiebeurzen India
  88. Studiebeurzen Georgie
  89. Voorbereidingen Farmer Field School
  90. Opzetten van een mediatheek te Donderskamp
  91. Distributie van schoolpakketten
  92. Overname Afobakka dam
  93. Opzet Agrarisch industrieel park
  Etc etc etc!!!


  Maak melding

 5. En dat allemaal voor vele vele miljarden, die Suriname niet heeft.
  Maar daar heb ik schijt aan. Bouterse bewijst dat door met een poepebroekoe te lopen
  waterkant.net/suriname/2020/05/24/president-komt-vanavond-met-verklaring-over-voortgang-verkiezingen/
  Lekkerrrrrrrrr

  Ma alle gekheid op een stok, als deze man z’n poepe niet kan ophouwe moet hij dan niet ophouwe pleesident te wille zijn.


  Maak melding

 6. Wayambo 25 mei 2020 At 14:35

  O ja, gaan de mensen dat eten ?

  Het is duidelijk dat de NDP niet weet wat primair is, wat secundair is en wat tertiair is.

  De primaire sector en de secundaire sector zijn totaal vernietigd door de NDP !

  Wat gaan de mensen eten bakstenen en asfalt ?


  Maak melding

 7. Wayambo@ je bent nog niet klaar. ten eerste klopt jouw info niet geheel ten tweede heb je die 100+ leningen niet genoemd en wil je nog vertellen dat suriname van ettelijke miljarden positieve us dollars naar vele ettelijke miljarden us dollars schuld heeft opgebouwd in 10 jaar, waarvan het grootste deel in de laatste 5 jaar, toen wij iedere dag een nieuwe schuld aan onze broek kregen. als je klaar bent met deze 100+ schulden betalen, zijn wij in ieder geval al enkele tig jaren overleden en zijn onze kleinkinderen nog aan het betalen. pas even aan he. en geef ook aan welke opbrengsten dit allemaal gegenereerd heeft. trouwens, doe het niet als je niet wilt, ik heb al jouw hele uiteenzetting uitgelegd gekregen. dus de leningen dan maar. zelfs de sdr (special drawing rights) zijn opgemaakt. het lijkt alsof er een geldoorlog in suriname heeft gewoed.


  Maak melding

 8. Wat zijn de kosten van deze projecten ,is er al betaald .

  Vele projecten zijn met geleend geld of met Giften uit gevoerd .

  De meeste projecten gaan wij van de Oppositie betalen na de grote overwinning .

  De twee grootste bruggen in Suriname zijn betaald door de Oppositie Vene en Sarjoe .


  Maak melding

 9. Voor de mensen die niet weten way een Campus is:

  Campus
  Naar navigatie springenNaar zoeken springen
  Zie artikel Voor het gelijknamige dorp in de VS, zie Campus (Illinois). Voor het gelijknamige bier, zie Campus (bier).
  Oorspronkelijk uit het Latijn betekent campus eigenlijk letterlijk “open ruimte” of “veld”. In het Nederlands wordt het vooral gebruikt als aanduiding voor een universiteitsterrein waarop woningen en voorzieningen voor zowel docenten als studenten aanwezig zijn.
  Het concept waarbij alle gebouwen die bij een universiteit horen samen op een terrein worden gebouwd, ontstond in wat nu de Verenigde Staten is. Daar werden de nieuwe, particuliere universiteiten meestal op een geschonken stuk grond buiten de stad gebouwd. De term campus werd voor het eerst gebruikt in verband met het terrein van Princeton University in New Jersey in de jaren 1770. Sindsdien hebben alle Amerikaanse universiteiten een campus, sommigen meer dan één. Sommige campussen, die bij de oprichting buiten de stad lagen, zijn nu door de groeiende steden omringd, zoals de campus van Columbia University in New York.
  In het Verenigd Koninkrijk werden na de Tweede Wereldoorlog de nieuwe universiteiten niet langer door de stad heen verspreid gebouwd, maar kregen ze een locatie aangewezen. Op deze locatie werden dan naast de standaard universiteitsgebouwen ook voorzieningen als sportcentra, woningen en bibliotheken gebouwd. Een voorbeeld hiervan is de universiteit van York. In eerste instantie keken de traditionele universiteiten wat neer op deze nieuwe leercentra, maar inmiddels behoort een aantal ervan tot de meest prestigieuze ter wereld


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.