zondag, april 14, 2024
HomeNieuws uit Suriname'Waarom verkiezingen op 25 Mei onverstandig zijn en de oplossing'

‘Waarom verkiezingen op 25 Mei onverstandig zijn en de oplossing’

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – Op 25 mei 2020 worden de verkiezingen in Suriname gehouden. PVP Politiek Leider drs. Shaif Basier MSc RA, heeft onderstaand uitgebreid opiniestuk geschreven, waarin hij aangeeft dat er op die datum in het belang van de volksgezondheid geen verkiezingen gehouden moeten worden. Hij biedt in zijn stuk ook een oplossingsvoorstel:

Verkiezingen zijn onmogelijk door Corona-Covid-19, doordat internationale waarnemers, het OKB, politieke partijen en kiezers zich niet goed kunnen voorbereiden. Natuurlijk willen velen graag een ordelijke verkiezing en mogelijk verandering van leiderschap. Maar de volksgezondheid loopt enorm gevaar door de internationale pandemie van het Coronavirus en haar gevolgrisico’s. Ook de koerscrisis, bankencrisis en lokale en internationale economische crisis die iedere Surinamer ook keihard raakt, verhoogt de risico’s voor iedere Surinamer. Een recessie dreigt door COVID 19. Verkiezingen houden op 25 Mei 2020 zou nu echter volkomen onverantwoordelijk zijn vanwege het gevaar voor mensenlevens.

Respect voor iedere politieke partij van Suriname die wel op 25 Mei 2020 graag verkiezingen wil zien plaatsvinden en daarom de financiële waarborgsom betaalde. Lijst BASIER is een burgerinitiatief die in 2020 de Progressief Verheffende Partij (PVP) ondersteunt en als stemadvies meegeeft aan alle Surinamers. Lijst BASIER voorman Drs. Shaif Basier MSc RA is tevens de Politiek Leider van de PVP. 

Shaif Basier deelt graag het volgende mee over de verkiezingen en de huidige situatie:

“De PVP betaalde uit principe, verantwoordelijkheidsgevoel en om leiderschap te tonen wegens o.m. het hiernavolgende, de waarborgsom niet. Politiek is belangrijker dan mensen denken. Het is geen doel maar een middel. En het is een taak van een nieuwe generatie integere en eerlijke politici om het goede voorbeeld te geven. En om ons volk te overtuigen van verstandige visies, inzichten en het komen tot een meer technocratisch verantwoord en inclusiever landsbestuur voor de lange termijn.

Over het geheel bezien zijn ordentelijke eerlijke verkiezingen in lijn met onze grondwet en beginselen van behoorlijk bestuur, onmogelijk momenteel. Dit heeft de volgende redenen:

1. Gevaar op import van meer Corona infecties door toelating buitenlandse verkiezingswaarnemers

Noodzakelijke fraudepreventie door waarnemers van de OAS en andere gebruikelijke internationale professionele waarnemers brengt enorme risico’s met zich mee. De OAS en buitenlandse verkiezingswaarnemers dienen de informatie in dit persbericht ook te evalueren. Zij kunnen het land niet in om voorbereidingen te treffen momenteel. Het is bovendien niet verantwoord om de circa minimaal 300 buitenlandse verkiezingswaarnemers onder deze omstandigheden te ontvangen. Er woedt een Corona pandemie in de wereld. Het gevaar op importeren van nog meer Corona-geinfecteerden is te groot.

2. Fraudepreventie tijdens verkiezingen vereist fysiek controlewerk. 

Stembiljetten dienen te worden geteld en soms herteld bij verkiezingen in Suriname. Een Coronavirus kan echter volgens sommige onderzoeken tussen de 4 tot wel 72 uur leven op o.m. kartonmateriaal en vlakke oppervlakten. Het invoeren van electronisch stemmen vergt voorbereiding en daar is nu geen tijd meer voor. Bovendien kent electronisch stemmen weer andere technische frauderisico’s en deze verdienen door ons parlement te worden beoordeeld. Kortom: honderd duizenden mensen laten stemmen middels papieren stembiljetten brengt inherente verhoogde Corona-Covid 19 besmettingsrisico’s met zich mee en is levensgevaarlijk.

3. Corona kent een relatief hoog sterftecijfer.

Paniek is niet de verstandige weg, doch wij dienen te beseffen dat Corona-Covid-19 een nieuw levensgevaarlijk virus is. Hoe hoog het sterftecijfer onder Coronapatienten precies is, is nog niet duidelijk. De WHO cijfers laten tussen Januari en 23 Maart 2020 een sprong van 2.1% naar 4.4% zien maar volgens onderzoekers kan het zelfs nog hoger liggen. Dit omdat enerzijds een deel van het aantal besmette patienten nog zal sterven doch nog niet mee wordt geteld in de cijfers. En anderzijds omdat herbesmettingsgevaar niet is uitgesloten en mensen mogelijk na herstel toch weer ziek kunnen worden. Het Coronavirus is nieuw en hoewel er veel onderzoek gaande is, is veel nog niet bekend.

4. Onvoldoende medische voorzieningen t.b.v. behandeling Coronapatienten

Ons land Suriname, heeft onvoldoende medische (ICU’s) voorzieningen, onvoldoende beademingsapparatuur, is financieel verzwakt en heeft geen ordentelijke uitvoeringscapaciteit voor mitigatieplannen in geval van een bioramp als Corona-Covid-19. Samen met andere Surinamers span ik mij in om extra medische ICU’s (Intensive Care Units) en beademingsapparaten naar Suriname te transporteren. Doch ook in Europa en andere delen van de wereld is er een groot gebrek aan deze middelen. Dit vergt meer samenwerking tussen Surinaamse en internationale organisaties. Ook hebben we een Surinaamse regering nodig die effectief en professioneel internationaal kan en wil coördineren om middels nauwe samenwerking snel succes te boeken. Levens staan op het spel. Er is geen minuut te verliezen!

5. Publiek, pers, parlement en OKB kunen controletaken verkiezingen niet adequaat uitoefenen

De VSB en de ASFA riepen bedrijven deze week op, om de deuren te sluiten. Huisarts Ramadhin riep het parlement op om te stoppen met vergaderen. Het is in alle oprechtheid onverantwoord mensen in de buitenlucht tot activiteiten op te roepen ten behoeve van verkiezingen. Online campagnevoeren kent beperkingen. Niet iedere burger heeft internet. Iedere burger verdient wel te kunnen participeren tijdens de verkiezingen. Het moeten bezoeken van het CBB om formaliteiten in orde maken, of gaan naar de stembus zodat er gestemd kan worden, het brengt allemaal COVID-19 besmettingsgevaar en dus levensgevaar met zich mee. OKB medewerkers die trainingen dienen te volgen en de grote stroom van stemmers moeten begeleiden lopen eveneens verhoogde risico’s op besmetting met Corona en vormen dan tevens een gevaar voor anderen..

Oplossing: Een Nationaal Technisch Zakenkabinet met hart voor de armen

Gewone verkiezingen nu door laten gaan kan niet zonder mensenlevens in gevaar te brengen. Zaken op zijn beloop laten of alleen overlaten aan de NDP regering is ook geen wenselijke optie. In deze dodelijke internationale pandemie is het tijd voor alle Surinamers over de gehele wereld om samen te komen als 1 natie. Willen we een nationale Corona-COVID-19 catastrofe afwenden? Willen we een gelijktijdige nationale economische catastrofe door dreigende recessie afwenden? Willen we de vele doden die kunnen vallen minimaliseren? Dan hebben we iedere Surinamer nu keihard nodig. Dit is geen tijd voor onderling geruzie, dramatiseren of partijpolitiek. Dit is een tijd om ons snel en daadkrachtig over alle verschillen en pijnpunten heen te zetten. En gezamenlijk te focussen op de uitdaging die voor ons ligt. Een uitdaging die we als Surinamers verplicht zijn aan te gaan in het belang van onze weerloze kinderen, ouderen en zieken. 

Hoe? Politiek Presidium & NTZ met hart voor de armen

De Maatschappij is aan zet om initiatief te tonen. Vanuit de burgers, de huidige DNA, Vakbonden, Banken, grote bedrijven, Bedrijvenverenigingen en de Surinaamse Diaspora stel ik voor een tijdelijk Politiek Presidium te formeren van 21 wijze leden.

Dit Politiek Presidium kan via een te benoemen formateur, toezien op en opdrachtgever zijn van een professioneel en deskundig Nationaal Technisch Zakenkabinet (NTZ) met hart voor de armen en een focus op 6 speerpunten:

1. Het effectief bestrijden van de Corona-Covid-19 crisis door (inter)nationale coördinatie 
2. Een ordentelijke transitie vanuit de huidige regering en herstellen van verloren vertrouwen in de SRD
3. Het terugwinnen van de controle over de Surinaamse valutakoers middels o.m. een interventiereserve 
4. Het strategisch herstructureren van de economie d.m.v. een (inter)nationaal Marshall plan
5. Het mobiliseren ter bescherming van de allerzwaksten en weerbaar maken van de samenleving
6. Het zo snel mogelijk organiseren van nieuwe eerlijke verkiezingen, binnen 1 jaar of later indien wenselijk.

CONCLUSIE

Het is diep te betreuren dat op basis van omschreven buitengewone feiten en onvoorziene internationale en nationale omstandigheden, ordentelijke en eerlijke verkiezingen op 25 Mei 2020 niet mogelijk zijn zonder gevaar voor mensenlevens.

Kiezen voor volksgezondheid boven economie is nu echter harde noodzaak voor onze natie.

Doch om de armoedeval door de dreigende economische recessie en verdere afbreuk van rechtsorde en veiligheid het hoofd te bieden, dient het  uitzonderlijke middel van een Nationaal Technisch Zakenkabinet met hart voor de armen zo snel mogelijk te worden ingezet. 

Mensen zullen steeds meer in verdrukking en onder stress komen te verkeren door het wegvallen van inkomens en de beperkte mogelijkheden van deze overheid. Een overheid van wie op meerdere fronten en onder grote druk momenteel hoge prestaties worden gevraagd. We bevinden ons als natie en als wereld op grotendeels onbekend terrein. Want er is ook nog zoveel onbekend over het Coronavirus, het toekomstig verloop er van, en welke mechanismen in te zetten om de combinatie van gezondheids- en economische fricties en risico’s effectief te mitigeren.

Er is geen minuut te verliezen! 

Er dient zo snel mogelijk hiervoor een formateur door de Maatschappij naar voren te worden geschoven die over de juiste technische interdisciplinaire bekwaamheden, (inter)nationale ervaring en verbindende sociale vaardigheden beschikt. Ik solliciteer graag hiervoor bij de maatschappij en alle stakeholders en maak desgevraagd gaarne kenbaar wat de randvoorwaarden zijn voor de hoogste succeskansen.

Anderen die eveneens deze nobelste uitdaging voor iedere gekwalificeerde Surinamer wensen op te pakken, moedig ik van harte hiertoe aan. Laat er eerlijk open debat en discussie zijn, op grond waarvan de maatschappij de beste vrouw of man kan kiezen in de constructieve democratische wedstrijd van ideeën. Eerst het volk, dan de rest. Kenk a systeem!”  

Er is geen minuut te verliezen! Surinaamse levens hangen in de waagschaal.

Namens Shaif Basier op persoonlijke titel.

opening
Fernandes Express
BODO Party

33 REACTIES
 1. Deze papagaai heeft het overgenomen van een arts die er al over geschreven heeft.
  Zelfs een debiel ziet dat je nu niet kan praten over hoe het gaat over 2 weken.
  Iedereen denkt ze moeten : wat er ook gebeurt bij de koek gaan zitten.
  Minister Chang moet een trap in zijn mars want hij laat de chinezen maar misbruik maken.
  Er hoeft geen enkel zaken kabinet. Als er geen geld is dan is er niet.
  Su was nooit een land van melk en honing.
  Als de verkiezingen naar september of zo verschoven moeten worden dan gebeurt dat.
  Chan blijft lekker op zijn plaats
  Dus houd je advies voor jezelf. Nu moeten we covid 19 de baas zijn.


  gemodereerd
 2. Kondremangs
  Ik denk niet dat DiDiBri en zijn boevenbende bovenstaande voorstellen klakkeloos gaan overnemen. ……het enige wat het politburo mee eens zal zijn is dat de verkiezingen op 25 mei as NIET doorgaan. ..maar dat alle macht in handen blijft van de nsdap olv hun veroordeelde lijder moordenaar en drugsdealer DiDiBri. …
  ….want deze corona virus komt als een geschenk van de duivel voor zijn counterpart DiDiBri. …..
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding
 3. Wie maakt uit als iemandt capable genoeg is om de staaf over te nemen, in ware Democratie zou iedere burger daarvoor in aanmerking moeten komen mits de persoon het nastreefd
  als men dus claimt dat daar voor goedt opgeleide personen daarvoor in aanmerking komen dan is men al de verkeerde weg ingeslagen, want het zyn juist die lui die het meest corupt zyn of worden.
  Bovendien wordt een interim regering in het parlement beklonken en niet door het volk
  Een nieuwe LEIDER moet streng maar oprecht zyn,en Hart voor Nationaal Suriname moeten hebben, moet Sociaal bewogen zyn dus zal niet perse’ Liberaal moeten zyn
  Dit is het profiel van de nieuwe SuRINAMSE LEIDER ,ik voel ze al schrikken de ryke middenklasse ,maar dit is suriname niks Badrein of monaco maar een staat met een Sociaal tintje en hart voor armere onder ons, en zo een ieder aan het werk moet zetten om schouder aan schouder dit land op tebouwen


  Maak melding
 4. Ja Rbrown Bouterse gaat niet zomaar een stapje terugdoen of hij moet door buitenlandse inlichtingendienst worden geliquideerd worden. Tegenwoordig kan zo een operatie met een drone worden gedaan. De opvolger zal het altijd beter doen dan Bouterse.


  Maak melding
 5. Niemand zo blij met de virus dan Bouta, stel je voor dat hij verliest, dan kunnen ze hem gelijk laten oppakken omdat hij dan geen onschendbaarheid meer geniet. Hij wil de olievelden alvast verkopen om zijn kapitaal veilig te stellen, zijn helikopter staat al standby om hem het land uit te brengen. Ik hoop dat de bevolking eindelijk zijn oogkleppen laat vallen en gaan protesteren….Geen goud meer voor ons en straks ook geen olie. Hij gaat jullie nog een flinke kater bezorgen met jullie stomme adoratie.


  Maak melding
 6. Corana virus is wereld aan het afnemen, dus verkiezing kan gewoon doorgaan en Suriname heeft in verhouding met andere landen heel weinig corona patiënten


  Maak melding
 7. Elke dag langer na 25 mei met deze moordenaar, betekend alleen nog rampzaliger voor Suriname, het is zoal de waanzin ten top, dat een veroordeelde moordenaar en veroordeelde drugsdealer in een land, nog steeds als president aan blijft zitten.


  Maak melding
 8. @glenn,
  Ik weet niet op welke planeet jij woont, want wat daar neerpent is onzin.
  De piek moet nog komen in su, wanneer geen idee. Laat ik over aan de deskundigen.
  Handig als je de info van het Surinaams covid-team volgt.


  Maak melding
 9. De pikin ingi boi kan zich niet veroorloven om de verkiezing uit te stellen.Met alle soorten van kunst en vliegwerk houdt hij de schijn op dat het goed gaat met de economie.Na de verkiezing dondert alles in elkaar.En in een neerstortende economie gaat de NDP minder dan 0 zetels over houden bij een verkiezing.


  Maak melding
 10. Fabian Emmanuel heeft een ingezonden stuk gezer en deze gast wilt gelijk overnemen en denkt ik heb ook een oplossing. Ga op ht dak zitten. Drs Fabian heeft het prima verwoord. Je oplossing mag je nr Vhp brengen. Als er geen geld is wat willen ze gaan doen???


  gemodereerd
 11. Goed voorstel, moeilijke keuze.
  Ja, de gezondheidssituatie is nijpend, daarnaast is het land bankroet.
  Erger kan het niet worden, ze hebben geen cent te makken. Van een kale kip etc. etc.

  Als Bouterse echt een volkspresident is, dan legt hij zijn functie neer.
  Helaas zie ik dit niet gebeuren. Het zit er niet in. 38jr misbruik, manipulatie, verdeel en heers politiek, verdwijnt niet zomaar.
  Het zit in zijn blauwdruk.
  Ook de belangen vd andere ndp-stromingen staan op het spel.
  De geldschieters, en aanhangers die als bloedzuigers aan Bouterse trekken zullen er alles aan doen om de boel te verstieren.
  De komende periode zal er heel veel veranderden in suri.

  Misschien een referendum houden onder de burgers. Velen hebben al aangegeven dat ze niet gaan stemmen vanwege covid
  Geen idee bij hoeveel % de stemming rechtsgeldig is.


  Maak melding
 12. Beste is natuurlijk dat de verkiezingen doorgang kunnen vinden. Maar terecht moet je je afvragen of het in de huidige situatie mogelijk is. Belang van de gezondheid is wat dat betreft groter. Uitstel ligt voor de hand en zal ook wel gebeuren. Dan prikt men gewoon een andere datum en krijgt de oppositie alsnog klop. Welke datum dat is is lastig te bepalen. We zitten nog niet eens in de eerste golf en dan moet de 2e golf nog komen. Geen idee wat het crisisteam zal gaan doen. Boel op slot houden tot er een vaccin is? Dan zijn we 1,5 jaar verder. Na de 1ste golf de boel opengooien? Riskant want dan heb je helemaal geen controle meer en overleven veel mensen de 2e golf niet. Duivels dillema dus. Ik hoop op veel wijsheid. Vooralsnog lijkt het huidige team het erg goed te doen. Maar eens moeten de grenzen weer open. Ik hou mijn hart vast.


  Maak melding
 13. De huidige regering zit hier helemaal niet op te wachten.
  Niet voor niets is er een noodwet in voorbereiding.
  Zodra de noodwet er onder valse voorwendselen is doorgedrukt zullen de verkiezingen worden uitgesteld. En in dat geval zal uitstel afstel worden.


  Maak melding
 14. “Esmerald 5 april 2020 At 21:38
  De piek moet nog komen in su, wanneer geen idee. Laat ik over aan de deskundigen.
  Handig als je de info van het Surinaams covid-team volgt.”

  -Ja graag. Doe dat dan ook en laat het aan hen over, jij met je, de piek ‘moet’ nog komen. Er moet juist helemaal geen piek komen. Malloot die je bent. Suriname was er al vroeg, of zeg veel vroeger bij met een lockdown, ten opzichte van andere landen.
  Dit alles is een kwestie van tijd dus gaan speculeren is absolute waanzin en bangmakerij.

  Er zal geen piek komen, hoe het er nu voor staat met Suriname. We zijn goed opweg en er komen nauwelijks of zeg liever geen besmettingen bij. Hooguit af en toe zo nu en dan een enkele maar er zijn er ook die al lang weer hersteld zijn.

  In een ander land, Spanje, is een man van 93 genezen. VS heeft nu de hoogste aantal besmettingen. Hopelijk komt er echt geen kip van daar naar hier. Anders zijn we zwaar de klos


  Maak melding
 15. Bouterse zal elk uitstel aangrijpen om de periode Bouterse II gewoon te verlengen. Daarom is dit verhaal kreupel en vreselijk naïef.
  Ook zijn er meerdere aannames en stellingen die aanvechtbaar zijn.

  1- De buitenlandse waarnemers kunnen gewoon in het land van herkomst en nogmaals na aankomst getest worden. Dit genoemde risico is er dus niet.
  2- fysiek controlewerk is veilig uit te voeren als men handschoenen gebruikt. Dus ook dit punt vervalt.
  3- Het sterftecijfer is een voorbeeld van slechte statistiek en halve informatie. Er wordt niet vermeld 2,2 tot 4,4 % van wat. Het is in elk geval niet van de totale bevolking. Deze cijfers lijken vooral om angst aan te jagen en wat ze er mee bedoelen is ook niet duidelijk.
  De opmerking over herbesmetting slaat nergens op. Wie het virus heeft gehad heeft antistoffen en zal hooguit een licht griep krijgen. Deze opmerking is onnodig angst zaaien.
  4- onvoldoende medische (ICU’s) voorzieningen. De ervaring in andere landen laat zien dat de piek, bij goede maatregelen, na ongeveer 4 – 7 weken is. Dat is dan vermoedelijk midden mei. In NL ligt de piek waarschijnlijk ergens bij 1400 – 2000 IC patienten. Door de slechtere zorg en slechter beleid zal de piek in SME waarschijnlijk eerder optreden en omgerekend iets van 500 – 750 IC patienten tellen rond eind april en begin mei. Heel zorgelijk maar waarschijnlijk is de piek ruim voor de verkiezingen en kan de lock down tegen die tijd iets verlicht worden.
  5- campagnevoeren is nog steeds mogelijk via online, bedia als TV en papier. Zelfs een TV debat is nog steeds goed te realiseren. Het enigste wat geraakt wordt zijn de massa meetings maar die waren toc al totaal niet inhoudelijk en eerder een ongewenste uitwas met veel show en giften om stemmen te kopen ipv kiezers te overtuigen.
  — Een Nationaal Technisch Zakenkabinet Het is naief om te denken dat Bouterse, als de verkiezingen worden uitgesteld de macht gaat over dragen. Zijn persoonlijke belangen liggen er in dat hij zo lang mogelijk onschendbaar blijft. Hij zou hooguit kiezen voor het uitroepen van de noodtoestand en blijven zitten. De argumenten, zie boven, houden dan al geen steek, het alternatief dat zou plaats vinden is volstrekt ongewenst. De noodtoestand onder Bouterse waarbij elke controle weg valt.
  — Hoe? Wel wat daar staat is totaal naïef en gaat nooit gebeuren omdat er geen consensus over de 21 leden te vinden zal zijn. Al helemaal niet omdat de afgelopen 10 jaar alle maatschappelijke organen geïnfiltreerd zijn.


  Maak melding
 16. Het probleem is dat je geen enkele politieke partijen hoor praten over uitstel van de verkiezingen nee sorry nps vind wel dat het door moet gaan


  Maak melding
 17. Wijsheid is uitstel.
  Mensen houden zich niet aan de opgestelde regen, maar afstandhouder is al moeilijk voor sommigen.
  Mensen in thuisquarataine lopen met polsband vrolijk anderen te besmetten hoe dom kun je zijn.


  Maak melding
 18. Het volk had Wijdenbos gedwongen vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

  Waar is het volk nu bang voor ?

  Bouterse is heeft meer schade aangericht dan welke regering dan ook !

  O P S T A N D ! !

  Opdonderen met de NDP.

  Tra fas no deh.

  Het is nu of verzuipen !

  Wi no sa frede. Krakti !


  Maak melding
 19. Covid-19 komt niet gelegen. Het is niet anders. De Surinaamse regering kan nu al gaan werken aan een wet die bepaalt dat de aankomende verkiezingen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Er kan immers sprake zijn van een overmachtsituatie. Honderden zitten in isolatie momenteel. Reizigers uit Nederland zijn nog steeds niet terug. Er is sowieso geen duidelijkheid zolang men de verplichte quarantaine van twee weken niet heeft doorlopen. Het wordt op het scherp van de snede. Ook al zou het meevallen, werkt de psychologische impact nog lang door. Ik wil het niet eens hebben over de sociaaleconomische gevolgen. Kiesgerechtigden moeten toch wel met een clear mind naar de stembus gaan. Tevens, vanuit een internationale invalshoek bekeken, moeten het wel eerlijke verkiezingen zijn met onafhankelijke waarnemers.

  Bovendien, niemand kan garanderen dat ondanks het meevallen tot nog toe ,dit virus zich niet blijvend gevestigd heeft. Dit betekent dat er weer een golf kan uitbreken waar men dus in eerste instantie dacht dat het mee zou vallen. Er is reeds vermeld dat gezondheid de eerste prioriteit is. Geen voorstander van het uitstellen, maar gezien de huidige omstandigheden en impact, denk ik dat de verkiezingen uitgesteld moeten worden voor onbepaalde tijd. De huidige regering mag gewoon aan de macht blijven. Dit staat in de Grondwet. Men moet wel redeneren vanuit de Grondwet. Dit wordt dan de zoveelste DNA bijeenkomst .Als het binnen nu en drie weken meevalt, zou het kunnen dat de verkiezingen doorgaan en dan verwijs ik weer terug naar het bovenstaande. Covid-19 heeft roet in het eten gegooid.


  Maak melding
 20. @Wendy, maakt het echt uit wie het zegt en wie het eerder zei? Nee toch? Wees nou niet zo bits en kies de positieve constuctieve weg. Dat is de weg van echte Surinamers.

  For the record: Deze opinie van dhr. Basier was er echter eerder dan die van de arts Fabian Emmanuel die het overigens heel goed verwoordde.

  Dhr. Basier is de enige en eerste politieke leider van Suriname die zich heeft uitgesproken tegen voortzetting van de verkiezingen op 25 Mei en daar een alternatieve oplossing voor biedt. En besef dat dit geen populair standpunt is. Want iedereen wil natuurlijk een verandering en dat geldt ook voor hem. Hiermee toont hij echter aan mensen de impopulaire waarheid te durven vertellen in plaats van gouden bergen te beloven zoals andere politieke leiders dat doen.

  Populariteit en bekendheid is niets in onze ogen. Als je kind ziek is wil je geen medicijn die populair is, maar een medicijn dat geneest.

  In dit stuk van dhr. Basier op Waterkant wordt er bovendien in aanvulling op wat anderen zeggen ook een oplossing geboden voor de andere bestuurlijk-economische aspecten die voor Suriname samenhangen met Covid19-Corona.

  Hieronder enkele relevante extra linkjes voor wie meer wil weten over de oplossingen die worden aangedragen:

  Link naar een eerdere publicatie al op 26 Maart van dit opiniestuk vind je op GFC Nieuws:

  https://www.facebook.com/SU2TNL/posts/2636253819926842?__tn__=K-R

  Het stuk kreeg al honderden likes en werd vele malen gedeeld. Op de SU2TNL FB pagina vind je ook dit videobericht over deze opinie die al meer dan 100.000 keer werd bekeken:

  https://www.facebook.com/SU2TNL/posts/2642038016015089?comment_id=2642321382653419&reply_comment_id=2646655718886652&notif_id=1586032704413585&notif_t=feed_comment


  gemodereerd
 21. pakiratigri 6 april 2020 At 12:49
  Covid-19 komt niet gelegen. Het is niet anders. De Surinaamse regering kan nu al gaan werken aan een wet die bepaalt dat de aankomende verkiezingen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.
  ***********************************
  @@Pakira-tigri … je voelt NATTIGHEID !!! Einde Moorddadige, Boefachtige “dynastie ” … Desire Delano Bouterse … is Nearby. Jij met je GARNALEN verstand denkt dat uitstel van de verkiezingen …MMDDB … zal redden.

  Trouwens heb je gezien hoe die … KLOJO … FLAPDROL … MMDDB … eruit ziet.
  Als die KLOJO een GEWETEN … een JEJE … heeft { ik betwijfel het }… a JEJE e tak’ nanga ing now … ONDERVRAGING {WROEGING} … daarna volgt de UITSPRAAK { JEJE fasi } !!!!

  Misschien kun jij … ” Advocaat van de Duivel ” … de Misdadige Moordenaar Desire Delano Bouterse bijstaan … doe je best … MMDDB rekent op je !!!!!!!


  Maak melding
 22. @dikzak

  Ik weet dat je angstig bent, maar reageer normaal oké.
  De grenzen zitten niet op slot. Suri is een gatenkaas. Of denk je dat buitenlanders alleen via zanderij binnenkomen?
  Trouwens die v de VS zijn al binnen. Ga lezen, 2x Miami vluchten.
  Suri heeft een partiële lockdown, aangepast aan het land; overdag slaapt het virus s’avonds actief.

  #Blijfthuis


  Maak melding
 23. Zonder internationale waarnemers kunnen er sowiezo geen geloofwaardige verkiezingen gehouden worden want deze paars bende is niet te vertrouwen. Als er geen waarnemers zijn zullen ze 100% zeker gaan sjoemelen met de verkiezingsuitslagen. De hoofdstembureau’s zijn al volledig ingevuld door paars (volgens de voorzitter van OKB). Maar het paarse kankergezwel kan ook niet nog langer blijven aan de macht anders zakt SU nog dieper in de shit dus ik zie wel wat in het oplossingsvoorstel van Basier. Het beste zou natuurlijk zijn als de verkiezingen gewoon doorgaan zoals in Frankrijk en een aantal Amerikaanse staten gebeurd is.


  Maak melding
 24. Beste Mul.
  Je hebt het over nattigheid. Weet je dat ik nattigheid alleen bij een bepaald gedeelte van het lichaam van een vrouwelijke persoon constateer. En juist bij het voelen van de nattigheid word ik vooral verzocht om door te gaan. Ik kan en mag dus niet stoppen. Het is gewoon een eis. Heb je het daarover of ben ik weer met mijn garnalen verstand bezig? Nattigheid heb je ook bij politieke partijen die de ernst van de situatie niet inzien. Blijf in je hol MuL. Pakiratigri is nog steeds van plan jij en kornuitjes een allerlaatste trap na te geven. Nog beter dan die van Roberto Carlos. Hooguit mag jij je oranjesnuit vluchtig naar boven steken en even snuffelen en kijken of het wel veilig is uit je hol te kruipen. En dan nog krijg je een schoenmaat 44 ,speciaal voor oranje ratten geconstrueerd, tegen je snuit aangedrukt. No Safe City For You! In je hol ben je wel veilig en blijf daar! Covid-19 zorgt voor vertraging maar uiteindelijk geen uitstel van executie. Pakiratigri gaat rustig door met het voorbereiden van de allerlaatste trap om jullie definitief in het hol te plaatsen.


  Maak melding
 25. “De Tunnel”

  @Jay, geheel eens. Als je dieper nadenkt zul je zien dat er geen enkele andere weg is. Het volk, inclusief alle leiders zit muurvast in een tunnel met muren die steeds dichter naar elkaar insluiten en de enige uitgang is het licht aan het einde van die tunnel die leidt tot 1 ding en 1 ding alleen: Een Nationaal Technisch Zakenkabinet van Eenheid.

  De linkermuur dat is de Muur van ziekte door de Corona pandemie.
  De rechtermuur, dat is de Muur van verdere verarming indien de NDP regering alleen doorregeert na het uitstellen van de verkiezing.
  De achtermuur komt ook op alle burgers en leiders af en dat is de Muur van volledige verwoesting van ons bedrijfsleven.

  Samenwerken is de enige optie. Het duurt even voor iedereen de tunnel ziet. Ma ow kon.


  gemodereerd
 26. @pakiratigri 6 april 2020 At 12:49
  Je verhaal klopt voor geen meter.

  1- De huidige situatie zegt niet over de situatie op 25 mei. Sterker nog, tegen die tijd is de epidemie mogelijk al voorbij.
  2- Je begrijpt duidelijk weinig van virussen. Het virus kan zich nml niet “vestigen” op de manier zoals jij dat probeert voor te stellen. Griepvirussen zoals Corona waren en zijn er altijd, ze zijn echter heel veranderlijk en het kan best dat er over 5 jaar een heel onschuldig corona virus is terwijl er een epidemie van een andere griepvirus is.
  3- Het argument van de sociaaleconomische situatie is juist een reden om te verwachten dat voor 25 mei de lock down al lang weer is opgeheven. Immers als 60% vand e bevolking de besmetting heeft doorgemaakt is een lock down niet meer nodig. Voor de goede orde: veel mensen die besmet zijn hebben gelukkig slechts lichte verschijnselen of merken er soms zelfs niets van.
  4- Waar in de GW staat dan dat de huidige regering “gewoon??!!” mag aan blijven?? Ik vermoed dat jij de GW nooit gelezen hebt en zelf niet zou begrijpen.
  5- Psychologische gevolgen ??!! Waar praat je over?? Overigens bij de hard kern van de NDP is niets meer te beschadigen. Die zijn toch al te ver heen.


  Maak melding
 27. @Klaas de Groot,
  Er is nog geen epidemie uitgebroken in Suriname betreffende het coronavirus. Het was juist zo dat er een uitbraak was van Dengue. Niet het coronavirus. In de Grondwet staat duidelijk vermeld dat bij buitengewone situaties ,verkiezingen mogen worden uitgesteld. De coronacrisis kan dus een buitengewone situatie vormen. Dat is afhankelijk van de situatie. Wanneer verkiezingen uitgesteld worden, is het de huidige regering die aan de macht blijft. Pakiratigri heeft niet gezegd dat de verkiezingen uitgesteld worden. Wel dat gezien de huidige omstandigheden dat dit het beste zou zijn. Verwaarloos niet de psychologische impact en andere factoren. Later moet men niet gaan zeggen dat het de schuld van corona was dat de NDP weer gewonnen heeft.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES