Politiek volwassen (door Curtis Hofwijks)

16
'Geen stembussen met reeds ingevulde stembiljetten verstrekt voor binnenland'

[INGEZONDEN] – Nog drie maanden te gaan. Dan zijn de verkiezingen er.  De mobilisatie is volop aan de gang.  Maar op basis waarvan moet de kiezer straks zijn stem uitbrengen?  Is dat enkel op grond van beloften die vooraanstaande politici doen?   Die horen we elke vijf jaren opnieuw.  Toch voelt de kleine man – zoals minister Hoefdraad ze recentelijk benoemde – het wel in zijn portemonnee.  Ondanks alle mooie beloften…   Hoe kan je als kiezer onderscheid maken tussen politieke volwassenheid en een partijpolitiek die zich voornamelijk richt op het verrijken van de partijtop?

Weldenkende volwassenen vinden het heel normaal dat, als iemand iets verkeerd doet, zij de persoon daarop aanspreken om de ander  te bewegen tot inzicht te komen en zijn handelingen, voornemens, of houding bij te sturen.  Dat is in elke gezonde cultuur overal ter wereld het geval. Als dat niet zou gebeuren, of niet langer wordt geaccepteerd, is er natuurlijk ook geen enkele manier om bij te sturen en ontstaat er wildgroei en delinquentie. Letterlijk: de-linked of afgescheidenheid.

Een bedrijf  bijvoorbeeld waar er geen bijsturing van de productie, marketing en verkoopprocessen plaatsvindt, gaat onvermijdelijk failliet. Bijsturing kan natuurlijk alleen als we naar elkaar luisteren en niet elke vorm van kritiek als vijandig gaan beschouwen en zo snel mogelijk willen uitroeien.  Elke mens, elke organisatie of bedrijf, elke samenleving heeft behoefte aan bijsturing.

Politieke volwassenheid kenmerkt zich dus alvast door het vermogen om te kunnen luisteren, kritiek en nieuwe informatie te kunnen integreren en, na grondige objectieve analyses, bij te sturen indien dit noodzakelijk of gerechtigd is.

Daaruit volgt dat politieke volwassenheid het voeren van een beleid is dat een samenleving duurzame ontwikkeling brengt en elke mogelijke volgende regering in staat stelt dat duurzame beleid te continueren.  Helaas merken we vandaag aan de dag dat het gevoerde beleid zich slechts richt op populariteit en het winnen van verkiezingen. Waardoor wij elke vijf jaren opnieuw moeten beginnen en de cyclus van opbouw en afbraak van goede lopende projecten maar doorgaat en zich herhaalt en daardoor veel van onze belastinggelden worden verspild.

Politieke volwassenheid vergt ook het vermogen om onderscheid te maken tussen de eigen partij en de staat ofwel de overheid. De indruk wekken alsof verrichtingen van de staat verrichtingen van een partij zijn,  is, behalve misleidend, laag bij de grond en getuigt slechts van eigenbelang en zelfverheerlijking.

Politieke volwassenheid vereist daarom het afleggen van verantwoording in DNA.  Het vereist het dragen van de verantwoordelijkheid voor zaken die verkeerd gaan en het verbinden van consequenties aan verkeerde handelingen.

Dat maakt dat partijdiscipline, waarbij partijtoppers door dik en dun ongenuanceerd worden verdedigd, getuigt van onvolwassenheid. Het corrigeren van fouten, ook binnen de eigen partij, is pas politieke volwassenheid. Politieke volwassenheid is het accepteren van kritiek en daar goed naar luisteren en bijsturen waar nodig. Nu zien we vooral het verwerpen van kritiek en het bestempelen van critici als te zijn a-nationalisten.

Politieke volwassenheid is daarom evenzo de verantwoordelijkheid die rust op elke individuele burger. Het is namelijk heel gemakkelijk om te stellen dat je niet met politiek bemoeit. Daar hoeft inderdaad niets  mis mee te zijn indien je de actieve politiek bedoelt. Immers heeft niet een ieder daar interesse voor. Wat niet wegneemt dat elke volwassen burger een verantwoordelijkheid heeft om geïnformeerd te blijven omtrent de politieke ontwikkeling en besluiten die invloed hebben op hun dagelijks leven en toekomstige leefomstandigheden.  En, als dat nodig is, ook de ander daar op durft aan te spreken.   Het is een grondwettelijk recht en in wezen de plicht van elke volwassene.

Tot slot is politieke volwassenheid het besef dat geen enkele persoon, noch partij, hoger verheven mag zijn dan de staat Suriname en de belangen van haar burgers en toekomstige generaties.

Curtis Hofwijks


16 REACTIES

 1. @Curtis Hofwijks: ik ben het helemaal met je eens. Het doet me deugd om te lezen dat er nog Surinamers zijn die hun land en volk lief hebben en de durf hebben om feedback te leveren op de huidige gang van zaken in het land. Er is nog hoop!


  Maak melding

 2. Ook de journalist Mijnals, die bij de coup in 1980 deel heeft uitgemaakt van de coupplegers, heeft in De Ware Tijd een uitstekend stuk geschreven over het instaan van de ingreep en de ontwikkeling van het land Suriname daarna. Zijn conclusie is dat het land geen moer vooruit is gekomen en dat het land failliet is. Wat hij ook heeft aangekaart is dat landen als China en India , ondanks de enorme inwoneraantallen, een behoorlijke vooruitgang gemaakt hebben. Beide landen kijken naar de toekomst en laten het verleden rusten , aldus Mijnals. Suriname blijft maar stagneren in het verleden en komt geen moer vooruit. Ik wil daar nog aan toevoegen dat er geen land is dat door een zwarte geleid wordt vooruitgang heeft gekend. Ik benoem het zoals het is en liever de geiten benoemen dan koekwaus onzin uitkrammen.


  Maak melding

 3. jij zegt: “Beide landen kijken naar de toekomst en laten het verleden rusten , aldus Mijnals. Suriname blijft maar stagneren in het verleden en komt geen moer vooruit. ”
  ik zeg: onderscheid maken is goed maar discrimineren is niet altijd goed. welke zwarte heeft de dood van miljoenen mensen op zijn of haar geweten, eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, slavernij noem maar op. iedereen begaat zijn eigen zonden.
  wat het kijken naar het verleden betreft: misschien moeten wij dat niet zo selectief doen. wanneer het de slavernij betreft, dan doen wij dit graag. zelf zijn wij er ook niet bij geweest. wanneer het de monsterdaden van deze ouden van dagen betreft, dan waren wij nog niet geboren. terwijl wij tijdens de slavernij ook niet geboren waren, hebben wij daar een mooie grote zondebok voor die wij maar al te graag en al te vaak inzetten.
  en verder: wij moeten ons zorgen maken om het volgende: hoe kan het dat een vrouw van 39 jaar of ouder of jonger, (zie bericht man kapt zoon dood), zo slecht spreekt, terwijl de verlichting al binnen Suriname was in de tijd waarin zij geboren werd. en wij moeten ons ook zorgen maken over haar kinderen die niet naar school gaan! zo zijn er velen gevangen in deze onderwijsloze fuik. als wij nog zo een generatie moeten laten opgroeien, wij moeten iets doen en dat is minder op de man stemmen en meer op de plannen stemmen.
  ik wens suriname echt het allerbeste toe en ik kan me niet indenken dat het allerbeste wat suriname kan krijgen deze uitgerangeerde groep is die zowel breincapaciteit als fitheid ontbeert, maar wel een overschot heeft van zelfoverschatting en graaikracht.


  Maak melding

 4. Ik las een artijel van Henk de Koning.
  Nu weet ik waarom iedereen vecht om aan de macht te komen.
  Met de nieuwe bereken methode is Suriname 1 van de rijkste landen.
  Wij moeten gaan opbouwen en werken. Heleboel willen rijkdom hebben zonder te werken.
  gemodereerd

 5. @Bumblegum
  Mijnals is geen journalist, maar een ex-militair (groep 16), die net als velen aan het begin van de revolutie(of laten we zeggen ingreep) stond. Deze man heeft zich nu opgewerkt als jurist en is echt gaan nadenken hoe het verder moet met Suriname. Velen waren het in de jaren 80 eens met deze coup. Maar zoals Mijnals zegt, als mensen eenmaal de macht geproefd hebben willen ze daar niet van afwijken.
  Gelukkig heeft Mijnals die groep verlaten en is zelf verder gegaan om zich daadwerkelijk te ontwikkelen. Daar heb ik heel veel respect voor. Hij is niet staan wachten en heeft ook niet zijn hand open gehouden. Velen kunnen daar lering uit halen. Ik ken hem niet zo goed. Begin jaren 80 heb ik hem in het ziekenhuis als patiënt gehad voor onderzoek . Ik zag dat hij een boek over Cuba las en hij mij zei dat hij zich daarin wil verdiepen. Ik had min twijfels, maar nu merk ik dat ik het mis had. Het is goed als je je wilt ontplooien , door boeken te lezen.
  Meneer Mijnals heeft dus zeer goede bedoelingen gehad en is niet te vergelijken miet die dictator en zijn aanhang. Dat hij het systeem van Cuba bestudeert , kan ik nu wel begrijpen. Ben zelf 3 jaar geleden in Cuba geweest met een groepsreis van Foxreizen en heb gezien hoe het daar aan toe gaat.
  Niet mis mee.
  Curtist Hofwijk ga zo door met je actie en blijf je ding doen.
  gemodereerd

 6. In Suriname is er nooit sprake geweest van politieke volwassenheid. Partijen en bevolkingsgroepen hebben sinds de jaren 60 en 70 lijnrecht tegenover elkaar gestaan. voorstellen van zowel de oppositie als de coalitie zullen nooit door de andere kant ondersteund worden. Hoe goed betreffend voorstel ook mag zijn. Politici in Suriname vooral parlementariërs zijn over het algemeen laag opgeleid en spreken uitsluitend de politieke wartaal van hun partij leiders aan wie zij meestal een verkiesbare plaats te danken hebben. Oppositie en coalitie bestrijden elkaar te vuur en te zwaard zonder inhoudelijke argumenten. Polderen zoals dat in de Nederlandse politiek gebeurd is in Suriname wereldvreemd. Er zal nog veel heel veel moeten gebeuren om de mentaliteit om te buigen in een constructieve houding naar elkaar toe. Hierbij zullen persoonlijke-en partijbelangen ondergeschikt moeten zijn aan het landsbelang. Suriname heeft daarin nog een verdomd lange weg af te leggen.


  Maak melding

 7. De sleutelwoord is communicatie.

  De NDP weet d.m.v. communicatie (verbaal, non verbaal en gebruik maken van communicatie middelen) het publiek voor te blijven liegen. Zij verkopen apekool als zoete broodjes. En ik moet toegeven niemand, geen enkel ander politieke partij, past communicatie technieken beter toe dan de NDP. Vandaar dat zij zo succesvol zijn. De marketing afdeling van de NDP draait op volle toeren en heeft telkens weer een nieuw BullShit verhaal die zij zeer geloofwaardig weet over te brengen.
  De NDP maakt m.b.v. allerlei communicatiemiddelen misbruik van de goed gelovige en onderontwikkelde Surinamers.

  Let maar op de sensatie, het optreden op de podium, het maken van show en vertier die de NDP toepast om de aandacht te krijgen van het publiek. Is eenmaal het genot toegenomen dan is apekool zoete koek. En heeft de NDP weer een portie onzin verkocht.

  Fair Play waar de NPS op zit te wachten is niet interessant en bevat te weinig sensatie.

  Communicatie is dus het sleutelwoord.
  Blijf het publiek betrekken en voorlichten met de waarheid.
  Blijf het publiek motiveren en inspireren om ook politiek geinteresseerd te zijn.
  Blijf het publiek betrekken bij nationale besluiten. Dus ga naar het publiek luister naar hun en neem ze serieus.
  Geef het publiek iets om trots op te zijn, geef ze vertrouwen. Dit is helemaal zoek geraakt.
  Het publiek wilt resultaten zien. En hier weet de NDP ook flink misbruik van te maken met hun showprojecten.

  Er is nog veel (veld) werk te doen ! Veel meelopers hebben tegen beter weten in zich aangesloten bij de NDP. Dan heb je de twijfelaars . En nog zeker 50 % die zwaar telleurgesteld en ontmoedigd zijn. Communiceer met deze groepen, ga naar ze toe. Verbreed hun kennis en inzichten. En geef ze de vrijheid om naar hun eigen geweten en gezond verstand te handelen. Maar laat vooral het publiek zien dat het beter kan, wees het goede voorbeeld.

  Of zoals Mahatma Gandhi zei:
  ” Be the change ” .

  Praatjes vullen geen gaatjes. Het publiek wilt nu eerst zien dan geloven.

  Het publiek wacht en zal de beste belonen !

  Suriname is van het volk !

  Succes. Krakti !


  Maak melding

 8. Ja, maar wanneer ndp geen kadootjes zou geven zouden zij ook ook om fair play vragen. Onder kadootjes versta ik ook gratis bussen naar de plaats van plezier. Gratis eten en gratis drinken. Wie doet dat?
  Publiek moet de bananen uit de ogen verwijderen en desnoods in de oren stoppen.


  Maak melding

 9. …en misschien wil Curtis vaker op een vrii medium zijn gedachten laten gaan zodat meer mensen kunnen reageren. Sommige mensen hebben geen facebook of haten facebook, namelijk.


  Maak melding

 10. moer vooruit. ”
  ik zeg: onderscheid maken is goed maar discrimineren is niet altijd goed. welke zwarte heeft de dood van miljoenen mensen op zijn of haar geweten, eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, slavernij noem maar op. iedereen begaat zijn eigen zonden.

  Idi Amin ? Bokassa ? Mobuto ? De burgeroorlog en genocide in Rwanda heeft aan ruim 1,5 miljoen mensen het leven gekost. Moet ik nog doorgaan ? Je bent de feiten vergeten zie ik.


  Maak melding

 11. WIE VOOR DE NATIONALE DEVALUATIE PARTIJ STEMT ZAL KIEZEN VOOR BITTERE ARMOEDE.

  IK GARANDEER DWZE AANHANGERS VAN DE NATIONALE DEVALUATIE PARTIJ DAT BITTERE ARMOEDE HUN DEEL GAAT ZIJN.

  DE SCHAPPEN IN DE WINKELS GAAN LEGER EN LEGER WORDEN.

  DE PRIJZEN ZULLEN SKY HIGH WORDEN. DEVALUATIE OP DEVALUATIE O GO VOLG.

  SRANAN GEBRUIK YU VERSTANG.


  Maak melding

 12. REVOLUTIE geschied door een VOLK, niet door een van de politieke
  partijen ! Of door enkele zich verrijkende militaire figuren !

  REVOLUTIE betekent, vooral, NIET STELEN van Land en Volk !

  REVOLUTIE betekent NIET ROVEN van Banktegoeden die jouw niet
  toebehoren !

  REVOLUTIE betekent GEEN tjuku’s bij bouw bruggen !

  REVOLUTIE betekent recht en wet handhaven, geen Amnestie-rommel
  of verruiming leningenplafond !

  REVOLUTIE betekent AFBLIJVEN van BURGERS en hen niet DODEN,
  om daarna te BABBELEN over GEBEURTENISSEN !

  REVOLUTIE betekent dat SENIELE OUDE MANNEN, moeten wijken uit
  het Landsbestuur, voor JONGEREN !

  REVOLUTIE betekent dat je geen DUBBELE RESOLUTIES SLAAT voor
  aankoop van Politie-auto’s en motorfietsen !

  REVOLUTIE betekent dat je ALLE CORRUPTIE/CORRUPTE BOEVEN,
  STRAFRECHTELIJK VERVOLGD en dat UITROEIT !
  ALLE CORRUPTE TOPPERS WEGWEZEN !!!
  gemodereerd

 13. Alle macht in een democratische rechtsstaat berust bij het volk van een land.

  Het Surinaamse Volk Dat Voor De Tiran/pikin Ingi boi Zwicht Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  Op 25 mei 2020 moet het Surinaamse Volk door middel van massaal te stemmen voor de huidige oppositie partijen in de DNA van Suriname en andere nog in beeld zijnde nieuwe politieke partijen stemmen de ddb en huidige ndp wegstemmen. Dat moet de revolutie van het Surinaamse Volk zijn op ddb en ndp.

  Het Surinaamse huidige oppositiepartijen moeten niet zoals Napi/Napoleon of Hitler een twee frontenstrijd aangaan, maar de strijd tegen ddb en de ndp. De huidige oppositie politieke partijen ea moeten lijstverbindingen aangaan bij de verkiezingen van 25 mei 2020.

  Weg met ddb, ndp de vervloekte paarse kakkerlakken.

  Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het speelkwartier van ddb, ndp, paarse kakkerlakken moet afgelopen zijn. Het Surinaamse Volk heeft niets aan poppenkast: tra la la, la din din din die long long time. van ddb.

  Zie landen als Venzuela, Cuba, Noord-Korea, Equatoriaal Guinee. Zie de armoede van het volk, monddood, geen valuta, zeer grote armoede, sranan skeer. zie hoe ddb, famile en innercirkel leven en zie hoe u het volk in heel grote armoede leeft.

  Time4change!

  Alle macht berust bij het Surinaamse Volk

  Op 25 mei 2020 moet het arme en hongerige uitgebuite Surinaamse Volk door middel van massaal ddb, ndp bij de Algemene en geheime Verkiezingen voor de DNA van Suriname wegstemmen. 25 mei 2020 moet de uitslag zijn de overwinning van het Surinaamse Volk, democratische rechtsstaat. Alle macht berust bij het Surinaamse Volk. 25 mei 2020 moet de dag worden van Justitia, Pietas, Fides (Gerechtigheid, Vroomheid, Vertrouwen) Vrijheid, Verbondenheid, Mensenrechten, Koers omhoog, andere koers, Vrijheid, Broederschap, Geen Zand Meer Strooien In De Ogen Van Het Surinaamse Volk.

  Fri, Fri, Free, Thank God Mighty We Are Free At Last, Sranan Sa Fri, Sranansma Sa Wini, Freedom De Kon op 25 mei 2020


  Maak melding

 14. Ik begon te lezen, maar gaandeweg ben ik gestopt want hoe verder je gaat, des te meer nemen de racistische varkens van dit forum het over. Alle hoop dat jullie je eens als mensen gaan gedragen liujkt vervlogen. Wat een trieste, waardeloze mensen zijn jullie toch!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.