Tweede traject grondpapieren Coronie afgerond

12
Tweede traject grondpapieren Coronie afgerond

Het deel van de gemeenschap van Coronie, dat in november 2019 haar bereidsverklaring voor een stuk perceel in ontvangst heeft genomen, is op vrijdag 14 februari in de gelegenheid gesteld om de stukken ter aanvaarding in het district in te dienen.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gemeend de gemeenschap van het cocosdistrict tegemoet te komen en doet de afhandeling van het tweede traject (de aanvaarding) in het district zelf. Hiermee wordt ook het landmeters project afgerond.

Coronie is het district geweest waar het landmetersproject als pilot in Suriname is uitgevoerd. Degenen die in aanmerking zijn gekomen reageren zeer positief over de handelingen en de werkwijze van het ministerie tot nu toe. “Je hoeft niet meer vroeg op te staan om naar de stad af te reizen en verblijf te zoeken”, zegt districtbewoonster Wijntuin. Ze bedankt het ministerie hartelijk voor de wijze waarop zij nu te werk gaat.

Volgens Aurellio Mac-Intosh beleidsadviseur op RGB, zal het ministerie in maart de beschikkingen uitreiken aan de belanghebbenden. Het gaat om 88 stukken die afgerond en uitgereikt zullen worden aan de Surinaamse bewoners.


12 REACTIES

 1. Verkiezing e doro en in Coronie wonen 2000 stemgerechtigden goed voor 2 zetels. Makkelijk om te kopen. Even kijken hoe lang het duurt voordat je officieel eigenaar van het perceel bent? Na 25 mei of indien Bouterse de verkiezingen verliest nooit? Let dus goed op. Zekerheid voor alles dus moet het perceel voor 25 mei in jouw bezit zijn ter voorkoming dat je achteraf door anderen wordt uitgelachen..


  Maak melding

 2. Nu nog een paar zinkplaten stelen en wat hout kunnen zij een krotwoning opzetten.
  Verder aardappelen en uien planten en oogsten naast de kokosnoten. Nog een paar paarse vlaggetjes om de boel op te fleuren en klaar. Na de verkiezingen gaan ze straatstenen eten of andere hardwerkenden beroven. Wat je ook van deze vervloekte regering krijgt niet op stemmen. Goedkope hebberige zieltjes kun je omkopen met een blikje bruinebonen. Trieste misleidende smerige zaakjes.

  Sarie Torie.


  Maak melding

 3. Voor de Gelukkige Coronianen die een perceel hebben gekregen. Weet waar u aan moet voldoen en welke kosten u nog moet maken. Er is sprake van 6 maanden en dan is Bouterse al lang van het tonaal verdwenen.
  U wordt kennelijk blij gemaakt met een dooie mus.
  GRONDAANVRAAG
  Voordat u een stuk grond gaat aanvragen wilt u misschien eerst het één en ander weten over de perceelkaarten, het wegennet, de lozingen, de infrastructuur en nog meer zaken die van belang zijn bij de aanvraag van een stuk grond.
  Het GLIS (het Grondregistratie en Landinformatiesysteem) kan u hierbij heel goed van dienst zijn. Bezoek de website, klik hier voor een overzicht van de verschillende diensten van het GLIS.

  Wie kan een stuk grond aanvragen?
  Een ieder met de Surinaamse nationaliteit heeft het recht om een domeingrond aan te vragen.

  Waar moet ik zijn voor de aanvraag van een domeingrond ?
  De aanvraag voor een domeingrond kunt u doen bij het Domeinkantoor.
  Adres : Kerkplein no 1, Paramaribo

  Hoe doe ik de aanvraag voor een stuk domeingrond?
  U doet de aanvraag voor een stuk domeingrond door een verzoekschrift te richten aan de minister van RGB. Daarnaast moet u ook een aantal andere documenten indienen.

  Waar moet het verzoekschrift aan voldoen?
  In het verzoekschrift moet staan:
  de naam van de aanvrager,
  de omschrijving van het aangevraagd perceel, het doel van het aangevraagd perceel en een plakzegel, met daarop uw handtekening

  Wat moet ook ingediend worden samen met het verzoekschrift?
  Samen met het verzoekschrift dient u ook in ;
  Een nationaliteitsverklaring in waaruit blijkt dat u de Surinaamse nationaliteit bezit.
  Een kopie van de ID-kaart van de aanvrager

  Een figuratieve kaart van het aangevraagd perceel.
  Indien het perceel nog geen nummer heeft, moet u eerst een figuratieve kaart laten vervaardigen door een Landmeter, zodat het betreffend perceel een nummer krijgt.

  Wat ontvang ik nadat ik de aanvraag voor een domeingrond heb gedaan?
  Nadat u uw aanvraag op de juiste wijze heeft gedaan ontvangt u een strookje. Op het strookje staat een LAD No dat staat voor ’s Lands Administratie no., de naam van de aanvrager en de datum van indiening.

  Waarom is dit strookje heel belangrijk?
  Dit strookje dient u goed te bewaren omdat het LAD nummer bij alle correspondentie steeds wordt gevraagd.

  Wat is de procedure na indiening van het verzoekschrift voor een aanvraag domeingrond?
  Nadat u uw verzoekschrift heeft ingediend gaat de Dienst der Domeinen, afhankelijk van het doel, adviezen inwinnen bij;
  De Districtscommissaris van het district waar de grond gelegen is, De Dienst Grondinspectie, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het Ministerie van Openbare Werken, het Ministerie van Handel en Industrie.

  Wat gebeurt er nadat die Dienst der Domeinen de adviezen heeft ingewonnen?
  Afhankelijk van de binnengekomen adviezen, wordt er een conceptbeschikking opgemaakt.
  Zijn de adviezen gunstig, dan wordt er een concept Bereidverklaring opgemaakt. De conceptbeschikking wordt dan opgestuurd naar de Minister voor goedkeuring.
  Indien de Minister het eens is met de inhoud van de conceptbeschikking, tekent hij de Bereidverklaring.
  De conceptbeschikking wordt dan teruggestuurd naar de Dienst der Domeinen die dan een afschrift van de Bereidverklaring aan de aanvrager moet verstrekken.
  Wat staat er in de bereidverklaring?
  In de bereidverklaring staat vermeld dat de Staat bereid is aan belanghebbenden met in achtneming van het bepaalde in artikel 1 punt 11 onder lid 4 van het “Decreet Uitgifte Domeingrond” (SB 1982 NO.11) en onder bepaalde voorwaarden vermeld in de beschikking hem/ haar het recht van grondhuur, ter bebouwing en bewoning of ter uitoefening van de tuinbouw of andere doeleinde te verlenen op de aangevraagde grond.

  Wat moet ik doen nadat ik de Bereidverklaring heb ontvangen?
  In de Bereidverklaring staan een aantal verplichtingen genoemd waar u aan moet voldoen.

  Deze verplichtingen zijn;

  Het betalen van ontsluitingkosten
  Het betalen van de verschuldigde leges en zegelrechten.
  De grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter.
  Het laten maken van een uitmetingskaart in viervoud.
  Hoe kom ik aan een uitmetingskaart?
  U dient een erkende landmeter in de hand te nemen die op instructies van de Staatslandmeter een door de Staat goedgekeurde uitmetingskaart in viervoud voor u moet vervaardigen.

  Binnen welke termijn moet ik aan deze verplichtingen voldoen?
  U krijgt 6 maanden de tijd om aan de verplichtingen die genoemd zijn in de bereidverklaring te voldoen.

  Heb ik met een Bereidverklaring ook een recht op grondhuur?
  Het hebben van een bereidverklaring betekent niet dat je het recht van grondhuur hebt verkregen. Vele mensen maken de vergissing om te denken dat ze rechten kunnen ontlenen op het stukje grond, omdat ze reeds een bereidverklaring hebben.

  Wat gebeurt er na de termijn van 6 maanden als ik niet aan de voorwaarden heb voldaan.
  Is binnen de gestelde termijn van zes maanden niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt deze bereidverklaring van rechtswege.

  Wat gebeurt er na de termijn van 6 maanden als ik wel aan de voorwaarden heb voldaan?
  Heeft u aan alle voorwaarden voldaan, die opgenomen zijn in de Bereidverklaring, dan gaat u terug naar de Dienst der Domeinen om de voorwaarden officieel te aanvaarden.

  Wat neem ik mee naar de Dienst der Domeinen om de voorwaarden officieel te aanvaarden?
  U neemt al uw kwitanties mee van de betalingen die u heeft gedaan en de uitmetingskaarten in viervoud.
  Bij de balie van het Domeinkantoor geeft u aan dat u gaat ‘aanvaarden’

  Hierbij krijgt u weer een strookje mee met een LAD no. Op dit strookje staat nu ook vermeld welke bedragen u gestort heeft. Hieruit blijkt dat u heeft aanvaard.

  Waarom is het heel belangrijk dat ik moet aanvaarden?
  Uw bent verplicht te aanvaarden nadat u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Als u niet aanvaardt komt uw Bereidverklaring te vervallen, ook al heeft u betaald en aan alle andere voorwaarden voldaan. Let dus op dat u in persoon bij het Domeinkantoor aangeeft dat u komt aanvaarden en dat u erop toeziet dat er werkelijk wordt ‘aanvaard’

  Wat is de procedure na aanvaarding?
  Na de ‘aanvaarding’ wordt er een concept toewijzingsbeschikking opgemaakt. Deze wordt dan opgestuurd naar de Minister die de toewijzingsbeschikking ondertekent. Tenslotte wordt het terug gestuurd naar de Dienst der Domeinen. Daar wordt er een afschrift opgemaakt voor de belanghebbenden en de diverse instanties.

  Wat moet ik doen nadat ik de toewijzingsbeschikking heb ontvangen?
  De toewijzingsbeschikking moet binnen 4 maanden na dagtekening worden aangeboden bij het Hypotheekkantoor voor overschrijving in het daarvoor bestemde register.

  Waarom moet de toewijzingsbeschikking worden aangeboden bij het Hypotheekkantoor?
  Indien u de toewijzingsbeschikking niet aanbiedt bij het Hypotheekkantoor, betekent dit dat er geen overschrijving heeft plaatsgehad en vervalt de toewijzingsbeschikking van rechtswege.

  Wanneer heb ik werkelijk een recht van grondhuur op een stuk perceel?
  Nadat de overschrijving in het daartoe bestemde register van het Hypotheekkantoor heeft plaatsgehad heeft u het recht van grondhuur verkregen op het stuk perceel.
  Het is belangrijk dat u erop toeziet dat de toewijzingsbeschikking wordt overgeschreven op het Hypotheekkantoor.

  Wat ontvang ik na overschrijving op het Hypotheekkantoor?
  Na de overschrijving ontvangt belanghebbende de toewijzingsbeschikking via het Domeinkantoor (afdeling expeditie).

  Waar kan ik terecht voor meer informatie?
  Kijk voor meer informatie over grondaanvraag bij het Ministerie van RGB.


  Maak melding

 4. Ja mang , teki ing en goed controleren in verband met mogelijke 2de of 3de eigenaars . EN denk erom : de uitspraak van Bouterse in 1987 in burnside tijdens een kleine massa meting “kijk kijk die waardeloos landgenoten “.
  Aan mijn gebroeders slagveer en slori en ook familie Eind. Denk a tori boeng . Krakti 💪🏿


  Maak melding

 5. Coronianen laat je niet ontmoedigen en misleiden door vals gepraat en geschrijf.
  Een grondbeschikking is een bewijs dat je recht heb op een stuk land om desnoods
  een (KROT) te bouwen. Coronie is voor de Coroniaan.


  Maak melding

 6. Op één van de gronden een logeer gebouw neerzetten.Lijkt mij toch leuk om een keertje in Coronie te overnachten.Het staats logeer gebouw is wel opgeknapt maar wordt niet gebruikt als zodanig.


  Maak melding

 7. En deze populistische handelingen van de regering noemt men vooruitgang. Zieltjes winnen van de NDP. Het is ze gegund, maar wat kunnen die mensen daadwerkelijk met de gronden. En wat gaan ze daarna eten, gron?
  De toekomst ziet er in ieder geval niet rooskleurig uit onder deze regering.


  Maak melding

 8. Wat schiet je op met de grondverdeling als je niet weet hoe je je handen vuil moet maken.
  En planten is ver van m’n bed show!!!
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.