Huurwet bijdrage regering aan oplossen huisvestingsprobleem in Suriname

16
huizen-suriname

De regering hoopt met de Huurwet Woonruimte een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsprobleem in Suriname. De wet is op dinsdag 21 januari met algemene 29 stemmen door het parlement aangenomen. Met deze wet wordt volgens minister Soewarto Moestadja, als regeringscoördinator in De Nationale Assemblee (DNA), een verdere stap gezet in het verbreden van de wettelijke infrastructuur ter zake huisvesting in Suriname.

Volgens de Surinaamse regeringscoördinator hebben opeenvolgende regeringen – ook die waar hij minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is geweest – geprobeerd het huisvestingsprobleem aan te pakken, echter meer met ad hoc besluiten dan door middel van wetgeving. De oorspronkelijke ontwerpwet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet Woonruimte), is ingediend door de parlementariërs Jennifer Geerlings-Simons en Rosseli Cotino.

De aangenomen Huurwet Woonruimte vervangt de Huurbeschermingswet van 1949, die niet meer bij de tijd bleek. De nieuwe wet biedt aan zowel huurders, als verhuurders bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de grillen van verhuurders, die exorbitante bedragen (in valuta) vragen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden dat de verhuurder niet meer machteloos staat wanneer hij zijn huis terug wil. De assembleevoorzitter merkte wel op dat de huurprijzen alleen maar omlaag kunnen gaan, door meer huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Volgens haar werkt de regering hieraan.

De ABOP-fractie onthield zich van stemming, terwijl de PL- en NPS-fractie aangaven dat onder voorbehoud te doen. Bee gaf aan dat zijn partij er niet van overtuigd is dat de nieuwe wet voor ordening gaat zorgen in de sector. “Wij menen dat er sociale eruptie kan plaatsvinden”, sprak de parlementariër. Zijn collega Ingrid Karta-Bink van de PL-fractie sprak de hoop uit dat de wet de werkelijke oplossing brengt in de huisvestingsproblematiek. “Mocht de wet manco’s vertonen dan zullen we na 25 mei 2020 veranderingen plegen, zodat de sector geordend wordt”, stelde ze.

NPS-parlementariër Patrica Etnel meent dat de wet voor alleenstaande moeders, noch sociaal zwakkeren een oplossing brengt. Hoewel ze vond dat het armoedevraagstuk hiermee niet wordt opgelost, hoopt ze dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. Amzad Abdoel (NDP) benadrukte dat regulering van de huisvestingsector zeer belangrijk is. Volgens hem is het van belang dat door middel van wet- en regelgeving, zowel huurder als verhuurder wordt beschermd.

Mahinder Jogi zei namens de VHP-fractie, die voorstemde, dat de wet niet zaligmakend is en niet die bijdrage zal leveren om de balans tussen het aantal beschikbare woningen en zij die een woning nodig hebben, in evenwicht brengen. Volgens hem zijn er meer zaken nodig.

Carl Breeveld (DOE) acht het belangrijk dat er ordening komt in de sector. Gewerkt moet worden aan actualisering van zaken in geval “we met een oude Huurbeschermingswet te maken hebben gehad”. Hij onderstreepte dat er voortvarend gewerkt moet worden aan instelling van de Huurcommissie, een garantie die eerder door minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd gegeven. De DOE-parlementariër ziet ook graag een huisvestingsautoriteit komen.


16 REACTIES

 1. De zoveelste papieren tijger. Vroeger kon je een mooi huis bouwen met sf 10.000 en voor sf 50 verhuren. Nu zijn het andere tijden die je met een simpele wet niet kan oplossen. Het probleem zit veel dieper.


  Maak melding

 2. Hoe dronken moet je zijn te denken, dat een stukje papier als een huurwet waarin niets over huurwaarde etc geregeld is en waar een verhuurder erg eenzijdig kan uitzetten, de woningnood kan oplossen.

  Volledig zotten werk.


  Maak melding

 3. Misikaka beloofd huursubsidie aan huurders maar doelgroepen vragen huizen.

  Misikaka en Adboel zijn bezig met Amnestie geven aan Kabouterse ,ze leven in een droom wereld bij NDP.

  95% die gisteren wandelmars zijn gaan lopen voor NDP waren werklozen .

  Hoefdraad lieg dat hij niets weet van de zaken van Trikt de tovenaar wist ,er is nu reactie uit Belgie over de zaken CBVS .


  Maak melding

 4. Er is ruimte zat. Aan huizen en appartementen is er ook geen gebrek. De verhuurders hebben liever buitenlanders/ vakantiegangers die harde valuta betalen.

  De mensen die helemaal geen onroerend goed bezitten moeten ze tenminste een betaalbaar huurhuis kunnen aanbieden.

  Daarvoor moet je sociale huurwoning verenigingen in het leven roepen, joint ventures beginnen die ook eerst de betaalbare huurwoningen beginnen te bouwen.

  De mensen die al die gronden voor koek en ei hebben gekregen die verkavelen maar om geld uit anderen hun zakken te kloppen.

  Met al die dubieuze gronduitgiftes, innames en verkavelingen gaat een kleine groep altijd hun hele hand in de pap blijven houden.


  Maak melding

 5. Als de regering de woningnood wil aanpakken dan moeten de duizenden woningen die al 10 jaar worden beloofd ook daadwerkelijk worden gebouwd. Met praatjes en beloftes los je de woningnood niet op.
  Bouwen voor de lagere inkomensgroepen is een taak van de overheid en niet particulieren.
  De woningnood is voor een groot deel verroorzaakt door de sterke daling van de srd in de laatste 9 jaar waardoor het reele inkomen huurders sterk is gedaald en ze de huur niet meer kunnen opbrengen. De bouw en verhuur door particulieren is door de waardedaling van de srd ook tot stilstand gekomen.
  Veel van de huurhuizen die eerst voor de middenklasse beschikbaar waren, worden nu voor de vakantieverhuur ingezet en verhuur aan buitenlanders die de huur in usd kunnen voldoen.
  De druk op de onderkant van de huurmarkt is sterk toegenomen omdat ook voormalige middenstanders nu in dat segment een woning zoeken.
  Een nieuwe huurwet en de beloftes van huursubsidie , huren in srd, goedkope leningen zijn allemaal vrijblijvende maatregelen die de woningnood niet zullen verzachten en naar mijn mening zijn deze maatregelen ook verkiezingspropaganda ,niet bedoeld zijn om uitgevoerd of gehandhaafd te worden.


  Maak melding

 6. Huurhuizen geweldig maar wel betalen met SRD en ook niet duur. De gemiddelde Surinamer kan en moet naar inkomen betalen. Gezinnen in armoede,wel hoe lossen jullie dit op, een huursubsidie lost toch niets op het helpt zeker maar niet een gezin zonder inkomen. Zorg er voor dat ze niet verder wegzakken in armoede. Want geen huur kunnen betalen betekent ook een last erbij.


  Maak melding

 7. @jojo, u loopt uw schoenen voorbij.Waarom hebben V.H.P en N.P.S. in hun periode niet aan een soortgelijke wet h ewerkt? Op basis van voortschreidende inzichten uit praktijk zal de wet t.z.t aangepast worden. Zo werkt dat…..!


  Maak melding

 8. Zijn ze dit probleem nog aan het oplossen tot zij met z’n allen in rook opgaan. Deze regering zal dit probleem nooit kunnen oplossen. Er zijn mensen die al jaren ingeschreven staan bij volkshuisvesting en nooit meer wat horen. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Alleen de sekte van de ndp krijgen grond of een woning. De rest mag gaan huren bij huisjesmelkers die tegen enorme hoge prijzen een kamertje voor 900 SRD huren
  Of een kleine 3 kamerwoning voor 1800 SRD of in Euro of USD. Volk licht eigen volk op. Oplichterij aan de orde van de dag.


  Maak melding

 9. Beste RobG
  U wijst met 3 vingers naar u zelf.
  1>> prioriteiten lagen anders Schade van 12 jaar Bouterse resp 4 jaar Wijdenbosch moest herstelt worden.
  2>> Probleem was minder ( minder mensen, betere koopkracht, harde munt, succesvol LISP).
  3>> De ellende is nu door Bouterse ontstaan door niet realiseren belofte die de groei van de bevolking bij houdt, vernietiging koopkracht.

  Ik ben geen econoom, u claimt dat wel te zijn


  Maak melding

 10. De huurders weten niet wat een waarde is van een huis.
  Onderhoud van de buitenkant is voor de verhuurder en binnenkant voor huurder.
  Huurders vernietigen alles omdat ze denken dat ze huur betalen hebben geen idee wat de waarde is van een huis.
  Als die woning aan één gezin wordt verhuurd zit er binnen de kortste keren tig gezinnen in.
  Daarom verhuren ze liever aan buitenlandse gasten in valuta’s dan verdien je je geld terug.


  Maak melding

 11. Even gegoogeld. Conclusie: dit gebeurt met lage huren en wanbetalende huurders van zulke lage huren.Ik begrijp die Surinamers niet. Willen ze alles in het leven gratis hebben??? De verhuurorganisatie gaat uiteindelijk kapot. Het probleem van huurwoningen zit dieper dan men denkt en is met de hantering van verschillende koersen en het niet kunnen verhogen van de huren in beginsel onoplosbaar. Srd 60 per maand voor een huis oftewel 6 euro per maand no e tja moesje go na Parijs. De verhuurder moet ook het recht krijgen om via de deurwaarder wanbetalende huurders eruit te gooien.
  Ik schrok toen ik dit bericht las.
  Conclusie: niet alleen onze geweldige regering brengt ons land naar de knoppen, maar ook onze bloedeigen Surinamers. Gedenk: alleen voor niets komt de zon op. Voor al het andere hoort een behoorlijke prijs betaald te worden. In het leven is vrijwel niets gratis

  WONINGBELEID STICHTING VOLKSHUISVESTING MOET OP OPERATIETAFEL

  On Nov 17, 2019
  Share
  Get real time updates directly on you device, subscribe now.

  Subscribe
  De Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) beschikt over 1650 woningen die voor niet meer dan SRD 60 per maand worden verhuurd.

  Ondanks de tarieven achterhaald zijn, blijken veel huurders zich toch niet aan hun betalingsverplichting te houden. Ook verkeren de woningen in zeer deplorabele staat, omdat de huurders uit zichzelf het niet nodig vinden die te renoveren; formeel zijn zij niet de eigenaren van de huizen, en is het dus de verantwoordelijkheid van SVS om dit te doen. Met de achterhaalde tarieven en schaarse middelen is SVS daartoe niet in staat.

  Nog minder kan er gewerkt worden aan de bouw van nog meer huizen om de woningnood te verkleinen en de inkomsten van SVS te verhogen. Het is volgens minister Andre Misiekaba van Volkshuisvesting (SoZaVo) vrij duidelijk wat er zal moeten gebeuren. Echter gaat het om een politiek besluit dat in breder verband moet worden besproken. De minister is er in ieder geval niet over te spreken dat huurders zich niet houden aan hun betalingsverplichting.

  “Bijna moet ik zeggen dat ze asociaal zijn, omdat mensen SRD 60 per maand moeten betalen voor die huurwoningen van de stichting en toch niet betalen. Dat is de realiteit”, zegt de minister.

  Er zijn wat opties om het beleid weer gezond te maken, zoals de woningen verkopen voor de huurders, maar ook dit ligt op het bord van de politiek. Het ministerie beschikt over de expertise om SVS marktconform te laten opereren en de concurrentieslag aan te gaan met woningbouwcorporaties. “Als de politiek vindt, en de politiek mag dat vinden, dat we landelijk al de huizen die onder beheer staan van SVS verkopen, dan moet de politiek begrijpen dat de consequentie is dat we eigenlijk zeggen: SVS moeten we sluiten. Of dan zeggen we: we geven een andere rol aan de SVS. Ik wacht op die definitie van de politiek over welke andere rol ze willen geven aan SVS”, aldus Misiekaba.

  UNITEDNEWS


  Maak melding

 12. Die domme clowns in het parlement schijnen maar niet te begrijpen dat wanneer een verhuurder z’n onroerend goed (iets wat redelijk waardevast is) verhuurt hij als huuropbrengst ook een redelijk waardevaste munteenheid wilt krijgen. Dat zijn U$ dollars en euro’s en beslist niet de surinaamse munt welke hard op weg is om waardeloze monopoly money te worden.

  Het parlement wilt met deze wet het geldontwaardingsverlies bij koersstijgingen nu neerleggen bij de verhuurders i.p.v. hun werk te doen en de regering zodanig te controleren dat men geen beleid uitvoert welke lijdt tot koersstijgingen en geldontwaarding.

  Autoverhuur vindt trouwens plaats in valuta. De prijs van uit eten gaan bij Marriot en andere dure restaurants vindt plaats in valuta. Vliegticketverkoop vindt plaats in valuta. Dat alles wordt niet verboden maar verhuur van woningen in valuta kan men wel verbieden. Wel dat is discriminerend en onrechtvaardig. Mensen als Ghandi, Mandela, MLK hebben aangetoond dat onrechtvaardige wetten niet gehoorzaamd hoeven te worden.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.