Regering Suriname wil huursubsidie mogelijk maken

32
Surinaams geld - SRD

De Surinaamse regering is er voorstander van dat, gelet op de stand van zaken van de ontwikkelingen in het land, er een vorm van huursubsidie moet komen als steun voor de lage inkomensgroepen. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut.

In het verleden werd er subsidie toegekend, maar deze vond niet op structurele basis plaats. Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is de mening toegedaan dat dit fundamenteel moet gebeuren door tot naar de begroting te gaan. 

Misiekaba zei in De Nationale Assemblee erop te rekenen dat wanneer de begroting over het dienstjaar 2020 in behandeling wordt genomen, het parlement de mogelijkheden schept om de huursubsidie mogelijk te maken. Hij vroeg de assembleeleden om in het kader van huursubsidie, subjectsubsidie mee te nemen in termen van fiscale voordelen.

Als voorbeeld gaf de minister aan dat indien iemand SRD 2000,- verdient en huur van SRD 1000,- moet betalen, de overheid de mogelijkheid biedt om minder belasting te betalen.

Op het stuk van objectsubsidie als faciliteit voor ondernemers en mensen die bouwen en bereid zijn hun woning te verhuren voor de lagere inkomensklasse, kan de ondernemer ook een subsidie krijgen, zei minister Misiekaba tijdens de behandeling van het wetsontwerp Huurwet Woonruimte.

De vergadering wordt vandaag, donderdag 16 januari 2020 voortgezet.


32 REACTIES

 1. Zuivere verkiezingsretoriek. Opeens spruiten de akties ter ondersteuning v d minstbedeelden. UITSLOVER.Na de verkiezing linea recta naar de prullenmand. Op de stapel.


  Maak melding

 2. Waar ga je het subsidie geld vandaan halen? De mensen die geen huur kunnen betalen betalen geen inkomsten belasting. Loonbelasting en omzet beladting worden automatisch ingehouden. Teruggave loonbelasting van deze groep is niet voldoende om het huurgeld te dupplemrnteren. Op de begroting? Het land heeft de gelden niet. Weer lenen van de chineze kolonisators?


  Maak melding

 3. De vraag is hoe je kunt bewijzen dat de aanvrager zo een laag inkomen heeft dat hij de huur niet kan betalen.
  Dit werkt, indien niet goed opgezet en er geen goede controle aanwezig is, fraude in de hand.
  Suriname kennende zal dit zeker leiden tot heel veel fraude.
  Voorbeeld
  Zeggen dat je alleen met gezin op het adres woont terwijl er nog mee mensen met inkomen daar wonen
  De huur kunstmatig hoog houden bij een inkomen van x SRD
  Hoe kun je meten dat er geen zwart geld binnen komt door te beunen (wieden en onderhoud terreinen) helpen als handlanger in de bouw etc

  Misiekaba ik zou eerst het huiswerk goed doen en dan pas dit tot uitvoering brengen.


  Maak melding

 4. Goed dat de Surinaamse regering de minstbedeelden tegemoetkomt. Het is ook goed dat Suriname zich met andere landen kan vergelijken waarvan het niveau ietsje hoger is en waarvan jij als Suriname zegt; daar wil ik op termijn naartoe. Er is ook een keerzijde van de medaille. Heel veel tegemoetkomingen worden herzien, afgeschaft ,dan wel drastisch verminderd en nog scherpere eisen gesteld. Als je een jong land bent in ontwikkeling, kun je dus zowel van de ervaringen en ook de fouten leren van andere landen. Het spaart tijd. Een subsidieverstrekking in welke vorm dan ook, geeft eigenlijk de tekortkoming van een regering aan. Het geeft de tekortkoming van een vakbond aan die niet in staat is betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Het geeft de hebzucht weer van ondernemers die hun werkers niet naar behoren lonen. Uiteindelijk is het de regering die hiervoor verantwoordelijk is. Het is tot daar dat jij je zakken vult ,maar je moet je taak wel goed verrichten. De subsidieverstrekking wordt verzekerd door de inkomsten die de regering incasseert en vervolgens weer uitdeelt. Dat is dus niet het primaire probleem. Maar goed ,als je subsidie wilt verstrekken, zorg ervoor dat het blijvend is, werk tegelijk aan een verandering in de maatschappij zodat de minstbedeelden ook hun plezier kunnen hebben. Ik kan me voorstellen dat een schoonmaakster in Suriname graag een keertje op vakantie wil naar Belém. Hoe speelt ze het voor elkaar?


  Maak melding

 5. Het prijzen van woningen in vreemde valuta mag in de nieuwe wet niet meer. De huurcommissie geeft voor het vaststellen van de huurprijs richtlijnen. Het plotseling verhogen van het huurbedrag kan ook niet meer. Verhogen van het huurbedrag vanwege enige koersschommeling kan dan ook niet volgens de nieuwe wet.

  Wat een tegenstrijdigheid.
  Verhoging van de huur wegens koersschommeling mag niet.
  Maar dit mag wel bij de benzinebedrijven de winkels de overheid (EBS).
  De overheid discrimineert de huisbezitters. Ik zou als verhuurder altijd opnemen dat de huur in een equivalent van de SRD t.o,v., de dollar wordt bepaald en ingaat de maand volgend op de koerswijziging.


  Maak melding

 6. If moni deh… Dah mi na wang voorstander.. Foe huursubsidie … Moro bitreh.. Foe now na financieel inkomen uit werk.. Alah mang wang rij wagi.. Na wang gunst.. A wegenbelasting srif Eh kiri a mang nanghah a lage inkomen..


  Maak melding

 7. In Suriname krijgen huurders zoveel bescherming dat veel eigenaren hun huis dicht houden en alleen aan buitenlanders verhuren. Als een huurder geen huur betaald duurt het zeker 2 jaar alvorens je deze huurder uit het huis kan zetten. Alles gaat via de rechter en het kost verhuurders duizenden SRDs om een huurder uit hun huis te zetten. Daarbij komt nog dat de eigenaar alle kosten om het huis te herstellen zelf moet betalen. Ik ken 2 gevallen waarbij eigenaren aan een hartaanval zijn overleden, omdat die in grote problemen kwamen. De huurders betaalden 2 jaar geen huur en verhuurden het huis aan 2 gezinnen die er een enorme puinhoop van maakten. De eigenaar mocht niet op het erf komen van de politie. Dit is een heel groot probleem in Suriname en met de nieuwe huurwet is de positie van de huurder niet echt minder op geworden. In Nederland kan je een huurder na 2 maanden huurachterstand al uit hun huis zetten, omdat een kort geding in Nederland geen 2 jaar duurt zoals in Suriname.


  Maak melding

 8. Kondremangs
  Huursubsidie? ???Koopsubsidie. …van Trikt heeft 1.7 miljoen SRD bij de CBS “geleend ” voor een nieuwe auto. ….vandaar dat hij met verplicht verlof is. ..njang mang no lob njang mang. ……denkt Misbaksel dat het gaat werken terwijl Su schulden heeft tot de hemel? ??? verkiezing e doro. …
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 9. Een luchtballon oplaten, dat kan iedereen. Maar waar moet dat geld vandaan komen? Waarom niet eerst een wetsvoorstel hierover de dna laten passeren zodat het bij wet geregeld is? Men probeert men nu onder minder bedeelden kiezers te winnen. Puur kiezersbedrog! Net als die fly-overs en die treinverbinding. Luchtkastelen bouwen, daar is de ndp goed in.


  Maak melding

 10. Waarom bouwt men geen lemen hutten met rieten dak?Dat zie ik vaker in bepaalde landen.14m² is een genoeg voor zo een hut en het materiaal gewoon is de omgeving te vinden.


  Maak melding

 11. Heeft Suriname sociaal woning en betaal Surinamers inkomstenbelasting? Laat Suriname eerst sociaal woning bouwen en afspraken met alle werkgevers dat inkomstenbelasting wordt ingehouden.
  Of worden zogenaamd belofte gedaan of ligt een addertje onder het gras?


  Maak melding

 12. Dengdong
  Het gaat in Suriname niet om wat kan of wat je presteert, maar om wat je belooft.

  @Henry
  ik neem aan dat Misikeba dit ook weet en daarom zal voorstellen het geld van de ene pot over te hevelen naar een andere, hem beter uitkomende, pot over te hevelen


  Maak melding

 13. Ferry,

  Ik vergeet dat Misjiekkakeba een grote olievondst heeft ontdekt. De USD zal straks voor het oprapen zijn in Suriname.

  Deze regering e dieki wan olo fu tapu wan krater.

  Ik heb niks met deze gasten: Ze moeten OPZOUTEN.


  Maak melding

 14. Huursubsidie, klinkt als een donderslag in mijn oren. En als mijn hoornvlies, beschadigd blijkt te zijn, is het mijn eigen schuld.

  Hallo leiders, gaan we teren op de gelokaliseerde olie?
  Mij maak je niet blij met een dooie mus, zoals vakantiekomers, het zeggen.
  Huursubsidie, beloven en niet uitkeren, is bekend hier.

  Het volk blij maken tot 26 mei en op 28 mei bekend maken dat het gereserveerde geld, gestolen is.
  Ons weer voor de gek houden.
  Ik beweeg mij, zonder vlaggetjes, wimpers en tenue, van politieke partijen.
  Mijn omgeving, vindt dat ik een dwaas ben.
  Oké, als je dat van mij vindt, dan is het oké, voor jou.
  Mijn stemgedrag, is mijn enige recht die ik probeer te behouden. En andere rechten te beschermen.
  En mijn verplichtingen, kom ik ook na.

  Beloven, suggereren, verwijten en bedonderen, probeer ik mij niet te laten overkomen.
  De fundering ondanks de , pijn, vernedering, verwoesting, uitbuiting en marteling, van mijn voorouders, door de slavernij en kolonisatie, die gelegd is heb ik het goed. En, ben blij dat ik in Suriname ben geboren en dat wil niet zeggen, dat ik een betere plek zoek om verder te leven.

  Belofte, maakt schuld, is een slagzin, die niet geldt voor de politiek.

  Voor de ingang van het stemlokaal staat de “raad” daar en als ik binnen ben, is de tijd van wantrouwen op de politiek een marteling.
  Toch laat ik me niet leiden, door de beloftes, dat de goudentijd is aan gebroken.

  Zoals mijn buurman, het zei :
  Vraag de man die naast Bouterse staat ” hoelaat het is? Als antwoord krijg je te horen dat het tijd is om weg te gaan, en vraag vervolgens aan Bouterse, hoelaat het is ? hij kijkt op zijn horloge en zegt ” de goudentijd”, is aangebroken”.


  Maak melding

 15. Liever niet want huurbazen kunnen de huren flink omhoog laten schieten.
  Welke idioot ambtenaar bedenkt dat nou alweer?????
  Eénkamer woning bouwen voor jonge net afgestudeerden en ze een lening geven met lage rente dan doen ze iets beters dan subsidies geven..


  Maak melding

 16. IMF advies is minder subsidie verstrekken om het land economische gezocht te maken bv afschaffen van subsidies aan ebs en nu komt de brulaap met het het idee om huur subsidie te. geven wat een verkiezing grap van deze zogenaamde drs titel


  Maak melding

 17. Mi Misselijk Kba rekent in gesprek met L Pinas op uitvoeringsmacht tot 2 mnd na de verkiezingen. Ik weet het niet hoor maar vanaf de verkiezingen moet hij toch onderduiken?


  Maak melding

 18. Subsidie? Dat was toch tegen het beleid van de NDP ? Bouta-lovers hebben met keiharde woorden duidelijk gemaakt dat subsidie afgeschaft moet worden.

  De NDP is duidelijk het spoor bijster !


  Maak melding

 19. Hi mannen en vrouwen, als de Surinaamse regering huursubsidie geeft dan zouden ze eerst sociale huurwoningen moeten bouwen of een woningbouw vereniging aan te kunnen stellen. (een duidelijk huur beleid en huur wetten gemaakt worden) om de lage inkomens aan een woning te helpen anders verdwijn dit soort subsidie in de zakken van een oplichters de voorstel is heel mooi, maar goed beleid is van zeer groot belang om dit te kunnen realiseren.


  Maak melding

 20. Ik wil graag een aanbeveling doen aan de politici.
  1. Kunnen jullie zo snel als het kan, appartementsrechten in orde maken.
  De wetgeving hiervoor kan grotendeels gevonden worden in menig ander land.
  Waarvoor dient deze wetgeving?
  Om gebouwen die uit meerdere woondelen beschikken, kadastraal op te kunnen splitsen.
  Zulke gebouwen moeten natuurlijk aan enkele eisen voldoen.
  Zoals een apparte opgang cq. Ingang per woondeel en nuts regels. Ook vereniging van eigenaars en onderhouds afspraken.

  Het voordeel hiervan is: dat grote panden in delen verkocht kunnen worden.
  Men hoeft minder grond te gebruiken om een bezit te hebben.
  De bouwkosten nemen af.
  Rechtszekerheid voor kinderen.
  Enz.


  Maak melding

 21. @ pakiratigri 16 januari 2020 At 11:12

  “Goed dat de Surinaamse regering de minstbedeelden tegemoetkomt.”

  1>> Het betreffende punt staat niet op de begroting.
  2>> De begroting staat nog niet op de agenda en over een week of 10 is deze zittingsperiode van de DNA voorbij.
  3>> Wil Misiekaba dit vorm geven zal hij elders moeten bezuinigen of consumptief moeten lenen
  4>>Ofwel het is symbool politiek en verkiezingsretoriek.

  Ik ben niet tegen steun beste Pakiratigri. Er is echter een veel eenvoudiger weg die qua inkomens politiek oplosbaar is zonder gevolgen op de begroting.
  1>> Laat de kleine (arme) particuliere elektriciteitsgebruikers heel weinig betalen.
  2>> Laat de groter (rijkere) particuliere elektriciteitsgebruikers de echte prijs betalen. De rijkere afnemers kunnen investeren in besparende maatregelen of hun airco bewuster gebruiken
  3>> Per saldo wordt er evenveel of minder energie gesubsidieerd, wordt er geïnvesteerd in zuiniger apparaten en ontstaat er reserve capaciteit op het net.

  Win/Win/Winst
  helaas is dat niet sexy en vinden de rijkere vrienden dat niet leuk.

  Deze belofte van Misiekaba is een loze belofte zonder effect.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.