dinsdag, mei 28, 2024
HomeOnderwerpenEconomieCbvS-president van Trikt: 'politieke retoriek gevaar voor stabiliteit financieel systeem'

CbvS-president van Trikt: ‘politieke retoriek gevaar voor stabiliteit financieel systeem’

-

Does Travel - naar Suriname

De president van de Centrale bank van Suriname (CbvS), Robbert van Trikt, voelt steeds meer onbehagen over recente uitspraken die in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar door verschillende personen binnen het politieke partijenbestel worden gedaan en die de geloofwaardigheid van onze bank trachten aan te tasten. Aanleiding voor zijn reactie is onder meer een op maandag 23 december 2019 verschenen artikel in Dagblad Suriname onder de titel: ‘Santokhi: Groot deel 80 miljoen Fed dollars gebruikt voor witwassen corruptiegelden‘.

Volgens van Trikt bestaat een verkeerde opvatting over de noodzakelijke onafhankelijkheid van de centrale bank. Het beleid van deze bank mag niet afhankelijk zijn van de grillen van de verkiezingscyclus. “Het is niet uitgesloten dat de periode van verkiezingsretoriek nog enkele maanden zal voortduren. Zulke verwachtingen baren mij zorgen” stelt van Trikt. Centrale banken hebben maar weinig mogelijkheden om zulke risico’s voor het vertrouwen in het financiële stelsel te beheersen. Ze kunnen politici geen restricties opleggen in hun uitspraken zegt de president.

“Die uitspraken van de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de heer Santokhi zijn een puur voorbeeld van de fervente jacht op electoraal rendement waartegen we als centrale bankiers alleen maar kunnen waarschuwen, waarschuwen en nog eens waarschuwen. We hebben geen mogelijkheden die uitspraken te verbieden maar zullen wij om een rectificatie moeten vragen” aldus van Trikt.

Er wordt volgens de Centrale bank president onterecht gesteld dat er sprake zou zijn van het faciliteren van witwassen. Door de naar nu blijkt onrechtmatige inbeslagname van 19,5 miljoen aan eurobiljetten op 13 april 2018 vonden sindsdien geen geldzendingen naar en van het buitenland plaats, dus ook geen invoer van USD-bankbiljetten. De van de Fed ontvangen cash US-dollars zijn toen onder strikte voorwaarden- als oplossing voor het vastgelopen betalingsverkeer- beschikbaar gesteld ten behoeve van de samenleving.

De suggestie in de media dat de allocatie van die fysieke geldhoeveelheid in dollars wordt bepaald op basis van speculatie door valutahandelaren is niet correct, zegt van Trikt. Er is juist een bandbreedte in de wisselkoers geïntroduceerd om een permanent evenwicht op de valutamarkt (vraag naar valuta = aanbod van valuta) te bevorderen, zodat er ruimte ontstaat voor zelfstandig binnenlands beleid en het ontbreken van de noodzaak tot het aanhouden van een monetaire reserve (interventie is dan niet nodig). Een volstrekt (internationaal) gebruikelijke keuze binnen de huidige economische context.

“Het optreden van de CbvS heeft dus tot doel speculatie terug te dringen, en niet andersom zoals wordt beweerd.” De CbvS doet daarom nadrukkelijk afstand van suggestieve berichten van personen die stellen dat het instituut zou worden gebruikt om wisselkoersen te manipuleren of centrale bankgeld wordt gebruikt om populaire beleidsmaatregelen te financieren. Het institutionele kader voor het monetair beleid beschermt de CbvS voldoende tegen alle soorten politieke beïnvloeding en wij gaan voort met verbeteringen daarvan stelt de Centrale bank president.

De Fed heeft voorafgaand aan het ondertekenen van de service agreement met de Centrale Bank van Suriname strenge eisen gesteld met betrekking tot het tegengaan van witwassen van gelden (Anti Money Laundering, afgekort AML) alsook de financiering van terrorisme (Combating the Financing of Terrorism, afgekort CFT), waaraan de Centrale Bank van Suriname heeft voldaan. Daarnaast heeft de Bank haar functie van toezichthouder op de Financiële sector verstevigd met de implementatie van de afdelingen Compliance en Risk alsook de governance code.

Tegen de achtergrond van het transparante beleid van de CbvS en de prestaties tot nog toe adviseert Van Trikt grote terughoudendheid in uitspraken die gedaan worden louter uit het oogpunt van politiekvoering. “Dit kun je niet zo makkelijk terugdraaien. Mede om die reden was ik sterk gekant tegen politieke interventie met betrekking tot de vorig jaar inbeslaggenomen geldzending, naar nu blijkt terecht. “Als monetair beleid van zichzelf een politieke zaak wordt zullen ook de meningsverschillen daarmee toenemen. Ik denk daarom dat retoriek omtrent het beleid van CbvS ook weinig zin heeft. Hoe langer dat blijft gebeuren, des te krachtiger die negatieve effecten op onze economie zullen zijn. En volgens mij gaat het de politiek om het belang van Suriname en alle Surinamers.”

opening
Fernandes Express
Passion in concert

54 REACTIES
 1. De politieke wanhoop van Santoki. Hij kan niet voor de dag komen met harde, confronterende bewijzen. Samen met zijn handlangers is hij bezig ‘ the good guy ‘ te spelen en ook continu het land te beschadigen. Het zit hen niet lekker dat het Nederlandse O.M. een gevoelige nederlaag heeft geleden. Daar gaat voor hen een propaganda item de mist in. Via de rechter moet men dit soort figuren dwingen om de beschuldigende woorden terug te nemen.


  Maak melding
 2. Van Trigt klets uit zijn nek.Het is begrijpelijk dat hij in de verdediging schiet met een lang
  verhaal om de werkelijkheid te verdoezelen.
  Santhoki weet waarover hij het heeft. Eerder was het geld om China te betalen voor geleverde diensten. Flauwekul dus. Plotseling worden 3 Surinaamse banken in dit verhaal betrokken. Je komt niet geloofwaardig over van Trikt. Je voorganger had veel meer ervaring en wilde niet meegaan in gesjoemel. Jij leent je hiervoor. Gezien je nog niet droog achter je oren bent is dit zeer zeker merkbaar. Was maar in Holland gebleven nu rust er ook een grote smet op jou van Trikt.


  Maak melding
 3. Lang verhaal van van Trikt met heel weinig inhoud. Dus we moeten geloven dat door uitspraken van politici die terecht kritiek hebben op het vaag en zwak beleid van de centrale bank negatieve effecten kunnen hebben op de economie. Ik lach mij stuk , wat een lul verhaal. Deze president van de centrale bank is bezig zondebokken te zoeken voor zijn falend monetair beleid. List en Bedrog daar zijn de autoriteiten in Suriname heel goed in. Nu krijgen politici de schuld dat door hun uitspraken vervelende situaties kunnen ontstaan. Dat is laf en heel laag bij de grond. Van Trikt is zelf een werk instrument van Bouterse en Boefdraad en is het derhalve niet verwonderlijk dat hij de bekende NDP retoriek predikt; het is altijd de schuld van destabiliserende krachten dat het niet goed gaat met het land. De verkiezingen komen er aan dus moeten er zoveel mogelijk “volksvijanden “ gecreëerd worden.


  Maak melding
 4. RobG, Surinaamse banken hebben een solbiniliteits probleem. Hakrin en DSB zijn met man en macht op zoek naar geld. De overheid die banken dwingt om hen een lening te verstrekken terwijl de banken niet in staat zijn om dit te doen. Waarom is de srd koers niet meer gekoppeld is aan de dollar. Waarom hoor ik v. Trikt daar niet over. Gevolg de absurde vraag naar Amerikaanse Dollars. Zelfs mensen slapwn in auto’s voor de Cambio’s. Hij kan lullen over de vastgehouden geld en in Nederland
  Maar zoals Forumlid Henk Molenaar terecht opmerkt, de koers van 1 op 9 liegt niet en oa. v Trikt is daar verantwoordelijk voor. v. Trikt is een NDP marionet.


  Maak melding
 5. Suriname kan de rechtzaak in Nederland gewonnen hebben maar het onderzoek naar witwassen is in volle gang. Als uit het onderzoek naar voren komt dat v Trikt en zijn vrienden meegewerkt hebben aan witwassen dan kan Suriname de stekker uittrekken. Ik heb alle vetrouwen in de opsporingscapaciteiten van de Nederlandse Openbare Ministerie. De criminele activiteiten zullen vakkundig blootgelegd worden. Bepaalde mensen in Paramaribo slapen slecht.


  Maak melding
 6. Zie hier, nog zo een devaluatie meesterzet van deze meneer v Trikt.

  Introductie van een trading fee (7%) door de Centrale Bank van Suriname. Een beetje econoom weet dat dit een verkapte devaluatie is. Als er in de praktijk systematisch meer SRD moet worden betaald voor de vreemde valuta (US$) neemt de waarde van SRD munt af. Indien dat ook door de monetaire autoriteit, de CBvS wordt afgekondigd, spreekt men van devaluatie. De feiten spreken voor zich.


  Maak melding
 7. Het is zeer betreurenswaardig dat politieke partijen zoals de VHP en andere partijen in haar kielzog, zich op deze manier verlagen. Niet voor niets maakt een kat in het nauwe rare sprongen. Dat het echter zover moet gaan om je eigen land en daarbij horende bevolking, instrumenten en instituten internationaal proberen te bekladden, is onvergeeflijk. Zelfs een heroïnehoer die dringend om een shot verlegen is, heeft meer waardigheid. Wat men eigenlijk laat zien is niets anders dan de eigen onbekwaamheid etaleren. Men redt het namelijk niet op eigen kracht. Hoe ga je dan een soevereine staat bestieren?

  De Surinaamse bevolking moet hiervan notitie nemen en op de bewuste dag finaal afrekenen met deze onbekwame lieden. Een belangrijke overwinning is geboekt. Compact blijven is van immens belang. Het OM in Nederland mag naar hartenlust blijven onderzoeken. De waarheid is dat er een patstelling ontstond en van daaruit heeft Suriname de gang naar de rechter gemaakt en gewonnen. Het OM kwam geen millimeter verder met het onderzoek en vertoonde onrechtmatig gebruik van powerplay. Tot de dag van vandaag indien Suriname deze zaak niet aanhangig had gemaakt, zou het OM dit bully gedrag vertonen. Goed dat ze is teruggefloten. Ze moet maar een andere manier zoeken.


  Maak melding
 8. Nederland mag dan de slag hebben verloren maar niet de oorlog. Het onderzoek
  naar witwassen en drugsgeld gaat gewoon door. Door een vormfout is de zaak
  nietig verklaard , maar dat wil niet zeggen dat er geen strafbare zaken gepleegd
  zijn. Nederland zal met nieuwe bewijzen moeten komen. Wordt vervolgd …


  Maak melding
 9. Dan zoek je zelf. Als je zelf geen open kaart wilt spelen gaat men speculeren. Je wilt niet zeggen hoeveel je gekregen hebt van de FED. Je weet niet vanwaar Chotelall aan zijn dollars komt. Wat wil je dan. Paarse massa heeft telkens over de gevolgen en niet wie dit allemaal creëert.


  Maak melding
 10. Praserie

  25 december 2019 At 11:32

  @Koos je komt wanhopig op ons over je klinkt als een vrouw

  ==========================

  Ik kom met feiten. Bewijs het tegendeel maar. Ben benieuwd.


  Maak melding
 11. -Het probleem is nu opgelost, maar de banken zijn gewaarschuwd, omdat men nu strenger gaat controleren en zich zelf beter gaan in dekken.
  De Surinaamse banken zijn daarom ook gewaarschuwd. Nu gaan ze echt leren hoe het moet, omdat het een ZOOITJE is in Suriname bij de instellingen en banken.

  ==De mensen die toen zo hebben afgegeven op de heer Telgt vraag ik mij nu af wat voor commentaar ze hebben en als ze nog blij zijn. Zie hier ook een ZOOITJE hoe men te werk is gegaan. Lees maar het volgende stukje tekst.

  De overwegingen van Hof zijn de raadsman niet bekend. “De bezwaren die door de rechter-commissaris (rc) waren aangedragen om mijn cliënt in bewaring te nemen, waren voor mij niet aanwezig.” Pick zegt dat de ernstige bezwaren niet door de rc zijn meegedeeld aan zijn cliënt. “Ik tast even als u in het duister over de bezwaren.”


  Maak melding
 12. Grote schurk is V Trikt hij stond rood bij zin vorig werkgever SPSB bij overplaatsing naar de Centrale Bank staat hij nu groen en krijg een Surinaamse Paspoort binnen 24 uren .

  Waar andere jaren moeten wachten voor de Surinaamse Paspoort krijg V Trikt het binnen 24 uren .

  Waarom had hij de paspoort niet gelijk omgeruild naar een Surinaamse paspoort kans op te vluchten naar Nederland had hij achter de hand .

  Het bedrag dat terug is gegeven is snoep geld vergeleken met wat R Abrahams mee heeft genomen van de Ministerie ook de Na schoolse onderdrukking 130 miljoen SRD koers was 1srd op 4 euro.

  Wat terug is gegeven is snoep geld voor buurland Guyana met 5 miljard barrels Olie .

  Wat Suriname op Centrale Bank heeft staan 500 miljoen USD is om voedsel en medicijnen te kopen .

  Een land bouw je echt niet met 500 miljoen USD op de centrale bank op .

  Zelf een kleine stad aan de Noordzee heeft meer dan het bedrag van 500 USD staan op de bank .

  Na de verkiezing van mei 2020 krijg V Trikt als eerste ontslag stront oplichter


  Maak melding
 13. =Even nog:: Suriname heeft gelijk gekregen voor de beslaglegging, maar de strafbaar feiten gaan gewoon door en ben ik dan benieuwd naar. De banken en cambio’s blijven verdachten.


  Maak melding
 14. De geloofwaardigheid van de bank is reeds aangetast door je voorganger Leendert Boefdraad (ook ndp), vraag dat maar aan de would be econoom uit Groningen.


  Maak melding
 15. Boefdraad had ook een tussen rekening bij SPSB geopend alleen om het niet bij de Centrale bank te storten zo dat hij het kon stelen .

  Wij van Oppositie zijn alert met deze schurken van Nationale Duikboot Partij .

  De groeten aan Bouterse en de onderdrukten van NDP .


  Maak melding
 16. De oppositie moet de laatste zijn die hun bek.moet open maken. Vraag Chan wie zaken deed vr kuldupsing.
  Chan gaat geen kant op kunnen want Nl en Usa zijn op de hoogte van zijn drugszaken.
  Chan is GEEN Surinamerm nu zie je dat hij echt van India is.
  Lage zaagsel.


  Maak melding
 17. Pakiratigri, NDP 34 zetels het volk wordt zich steeds meer bewuster van de Politieke spelletjes en nepnieuws van de opositie…. alleen maar goed voor de NDP!


  Maak melding
 18. Het is juist Trikt die zich herhaaldelijk schuldig maakt aan verkiezingsretoriek!!
  .
  In zijn verhaal doet hij het voorkomen dat door de beslaglegging de Euro’s niet meer voor USD gewisseld kunnen worden. Wel als dit het geval is dan zouden de reserves van de CBvS in Euro’s en die bij de banken de afgelopen 18 maanden tot grote hoogte gestegen moeten zijn. Dit is echter niet het geval en dus is het hele verhaal van Trikt een onzin verhaal. Anders gezegd: verkiezingsretoriek
  Het OM in NL heeft inmiddels aangeven dat zij gewoon doorgaat met het bestrijden van het wit wassen. En daar ligt het echte probleem. De geldstroom in Euro;s vanuit SR is de laatste jaren enorm gegroeid. Een groei dit niet verklaard kan worden uit de normale activiteiten. De enigste aannemelijke verklaringen zijn witwassen en kapitaalvlucht. Zaken waar Trikt zich ernstig zorgen over moet maken en waarop hij moet handelen. Echter als de CBvS optreed als shipper, verzender, van die gelden dan is ze faciliterend bezig !!
  Moest Trikt soms om die reden aangesteld worden?? Om de kapitaalvlucht van de criminelen die de afgelopen jaren enorme kapitalen aan zwart geld hebben opgebouwd en dit nu veilig willen stellen in aanloop naar de verkiezingen die het politieke landschap, de machtsverhoudingen, met zekerheid zullen omgooien??
  Laten we wel zijn. Als SR en de CBvS gewoon voldoen aan de internationaal overeengekomen afspraken om witwassen en terrorisme te bestrijden dan kan ze gewoon enkel Euro omwisselen voor USD.
  Opvallend is ook dat de audit eerst wordt uitgesteld omdat er onrust zou zijn op de goudvelden en dat Silos nu komt met een verhaal dat de autohandelaren de zaak ophouden. Nogal doorzichtig als we bedenken dat de overheid alle middelen heeft om rust op de goudvelden af te dwingen en ook de autohandelaren kan dwingen.
  De banken moeten gewoon voldoen aan de internationale verdragen die SR ondertekent heeft en zo niet dan riskeert SR uitsluiting van alle financiële diensten!!


  Maak melding
 19. Santokhi moet de waarheid blijven spreken, of het iemand bevalt of niet. Want alleen de waarheid kan het land vooruit helpen. Er zijn er al genoeg in het land die sinds 1982 de waarheid verdoezelen.


  Maak melding
 20. De CBVS manouvreert su op financieel gebied internationaal in een paria positie. Mark my words Dat krijg je met deze dilellanten in de leiding v d monetaire autoriteiten. Nepotisme ten koste v slandsbelang.


  Maak melding
 21. Voor het grootste gedeelte houden de banken zich aan de wetten en regels. Hebzuchtige mensen (het kan zijn directie, het management, cambio’s en de bigi dagu’s) die breken de regels.

  Hebzucht…


  Maak melding
 22. Nu de uitkomst van de rechtszaak in het voordeel van de CBS is uitgevallen, wordt de rechtspraak in Nederland geprezen. Hoe anders zou het zijn als de uitspraak in het nadeel van de CBS was uitgevallen. Dan werd het waarschijnlijk ook een politiek proces genoemd.
  Waarom wordt deze uitspraak van de Nederlandse rechtbank wel geaccepteerd, maar de veroordeling van hooggeplaatsten uit Suriname niet? Het gaat toch om dezelfde rechtbank? Of wordt de rechtspraak alleen gerespecteerd en geaccepteerd als die in jouw voordeel oordeelt?
  Blijkbaar gaat het dus niet om de rechtspraak op zich, maar om het eigen gewin. Of men dat nou bij de Surinaamse rechtbank haalt of bij die van de ex-kolonisator, dat doet er blijkbaar niet toe…


  Maak melding
 23. Zomaar ben je verdere studie gaan doen om terug te komen naar SU om de boel te manipuleren en doen alsof je alles beter weet. Zoals ik al eerder aangaf bij het behalen van zijn diploma meneer de PIRAAT komt terug met een papiertje in zijn hand niet om het land te helpen op te bouwen maar om zijn eigen ZAK TE VULLEN want nu heeft hij papiertje dus hij heeft het recht om meer te verdienen…zakkenvullers zijn ze allemaal en de arme belasting betaler moet daarbij dokken.


  Maak melding
 24. Dat moet hij eerst doen, ja over SPSB vertellen dan was Trict nog Nederlandse Paspoort .

  Bij Nationale Duikboot Partij is als mogelijk stelen en liegen moet je kunnen in NDP.

  Jaren 1980 had je altijd avond klok deze zelfde gasten gingen het Goud uit de kluizen stenen van de Centrale bank van Suriname .

  Daarom had Boefdraad al in de eerste 2 jaren van Bouterse 150 kilo goud verpand hij heeft het nooit meer terug genomen Boefdraad zij dat de rente blijf lopen laat Suriname het goud niet meer terug kopen ,dat was ook de eerste fout van Boefdraad


  Maak melding
 25. Dat is nou net wat ik al heel lang roep. De door hebzucht en machtszucht verblinde VHP is al een hele tijd destructief bezig. Het kan ze geen ene reet schelen dat zij de hele natie beschadigen, alleen maar om te kunnen roepen dat het de schuld van de NDP is, want zelf hebben ze geen boodschap voor het volk., Het roepen dat je zaken gaat corrigeren meneer Santoki, zaken gaat terugdraaien en dat je genoeg geld hebt in de diaspora, daar kopen we niets mee. Toon visie, dat moet je doen! Maar dat lukt je nu al bijkans 10 jaar niet. Het enige dat je doet is Suriname in het buitenland zwart maken en onderuit halen bij je zogenaamde vrienden die als de verkiezingen wint de zaak gaan overnemen. Natuurlijk zijn jou varkens hier net als jou zo geschrokken van de wending in de zaak van de 19,5 miljoen, dat je wild om je heen begint te slaan en de ene na de andere a-nationale uitspraak doet. Jij Santoki laat elke keer weer zien waarom wij niet op de VHP moeten stemmen, want de ware aard van jou partij wordt onder jou leiding steeds duidelijker voor de kiesgerechtigde Surinamer. En weet je, de zogenaamde goedkope dollars worden ingezet door voormalige VHP-financiers die de bui al zien hangen en het zekere voor het onzekere hebben gekozen, want nog 10 jaar op de reservebank zitten zal voor hun een ramp zijn!! En nu de varkens hier…ga maar los!!


  Maak melding
 26. @Bird: Als je Chottelall niet vertrouwd, waarom dienen jou VHP mannetjes in de DNA geen verzoek tot onderzoek in bij het OM?? Tuurlijk niet, ze weten precies hoe het zit, zitten zelf in die handel en zullen hun VHP-PG natuurlijk niet vragen een onderzoek te doen. Het is natuurlijk, denken ze, politiek gezien handig om het zo te laten en telkens te roepen dat er iets niet pluis is. Dit doen ze al jaren en hebben nog steeds niet door dat zij daardoor juist steeds meer kiezers verliezen, omdat het volk ze door heeft en dat geleuter meer dan zat is!


  Maak melding
 27. Het is nu belangrijker dan ooit dat deze criminele organisatie onder leiding van Bouterse wordt opgerold.
  Robert van Trikt moet zich er bewust van zijn dat hij vanaf nu medeplichtig is en dus strafbaar.
  De functies “president van Suriname” en “governor CBvS” worden misbruikt.

  De criminelen Desi B. en Robert van T. maken misbruik van hun “onschendbaarheid” / “immuniteit” .

  Een echte Surinamer kiest voor eer en respect !

  Justitia Pietas Fides !


  Maak melding
 28. Santoki is een geboren anti-politicus die denkt dat hij met zijn politieke retoriek (misleiding) het vertrouwen van de kiezers kan winnen. Maar de kiezers zijn niet dom. Zij weten wat er speelt. santoki zoekt naar politieke macht en in feite hoopt hij met zijn onzin een ander probleem onder het tapijt te vegen. Het sektarisme van zijn VHP tracht hij te verdoezelen.


  Maak melding
 29. De hele natie, is al lang beschadigd. Alleen zijn de meeste surinamers, dom gehouden om het te begrijpen. Of ze zijn zodanig gehersenspoeld, dat ze niet door hebben dat ze bedonderd worden. Ten goede voor het volk, wanneer komt het?

  Surinamers, zijn verlost van Nederland en zijn of willen slaaf worden van onze oa
  van China.

  Geld en schuld is niet gratis!


  Maak melding
 30. Het is juist goed dat er politieke retoriek is. De politieke partijen en de burgers mogen zeggen wat ze willen. Het is de zittende regering die moet uitleggen aan de burgers hoe zij het land besturen.
  Van Trikt probeert met een soort van “reverse psychology” mensen te censureren en monddood te maken. Wat denken deze mensen dat als ze voldoende hard roepen dat anderen het land proberen te destabiliseren dat het volk haar mond gaat houden? Het is aan de regering die verantwoording moet geven aan het volk. Het is aan van Trikt die aan het volk moet uitleggen wat er met die “80 miljoen Fed dollars” is gebeurd. Van Trikt heeft met zijn betoog hier, anders dan een poging tot censuur, niet voldoende kunnen uitleggen wat hier gaande is. Leve de Surinaamse propaganda, alleen de NDP heeft er recht op..hahaha.
  Zo doorzichtig.
  Paniek binnen de NDP…


  Maak melding
 31. Niet te geloven.

  De ene schurk na de andere maakt elkaar zwart.
  Onze belabberde financiele situatie is gewoon te danken aan dit soirt onstabiele mensen die geen weet hebben wat te doen!!
  Ja geld verduisteren en doorspelen aan …..om dat geld te wassen,waar hebben wij surinamers nou geen criminelen!

  Overal in dit land is dr corruptie…zonder strafblad word je in suriname in de regering niet serieus genomen lijkt het wel.

  Zulke figuren als de directeur kunnen wat mij betreft doodvallen en zakken id stront.


  Maak melding
 32. Een ander vraag :

  Is het niet zo dat de CBvS politiek “kleurloos” hoort te zijn ?

  Robert v T. voert duidelijk politiek !

  De NDP bepaalt de regie van de CBvS.


  Maak melding
 33. De NDP/REGERING/BOUTETSE Haters, Balen ervan dat hun NEGATlEVE wensen niet uitkomen .God is met ons land hoeveel zij ook duimen dat het Suriname slecht gaat.
  2020 BOUTA PRESIDENT BAKKA.


  Maak melding
 34. Van iemand die gestudeerd heeft zou ik verwachten dat hij zich boven de partijen zou moeten kunnen plaatsen.
  Maar wat doet deze man, hij mengt zich in het strijdgewoel en kiest partij
  Dit geeft geen pas voor de governor van een instituut dat onafhankelijk dient te zijn.
  Laat het politiek strijdgewoel aan politici over.
  Het is zeer ongepast om politieke partijen bij naam te noemen en helemaal om personen te noemen. (““Die uitspraken van de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de heer Santokhi “).
  Zeer ongepast. Erger schaamteloos

  Daarnaast is hij de mening toegedaan dat Santoki veel macht heeft, getuige hetgeen in de laatste alinea staat namelijk:

  “Ik denk daarom dat retoriek omtrent het beleid van CbvS ook weinig zin heeft. Hoe langer dat blijft gebeuren, des te krachtiger die negatieve effecten op onze economie zullen zijn.

  Is de macht van een politicus, een lid van de oppositie zo groot?
  Groter dan het woord van een governor?
  Groter dan de daden van een governor?
  Dit hoort niet zo te zijn, maar de heer Trikt denkt en zegt van wel

  Macht
  we zullen zien wie meer economische macht heeft
  de centrale bank of partij X (speculant X). De opmerking van de governor

  “Er is juist een bandbreedte in de wisselkoers geïntroduceerd om een permanent evenwicht op de valutamarkt (vraag naar valuta = aanbod van valuta) te bevorderen”

  doet mij hieraan denken; gevoegd bij de verkoop van “goedkope dollars”

  Nog een laatste opmerking
  “Mede om die reden was ik sterk gekant tegen politieke interventie met betrekking tot de vorig jaar inbeslaggenomen geldzending”
  Governor zou je nu dan ook geen namen noemen;
  Ik heb toch in de media gelezen dat de politiek, in de persoon van de minister van Financiën, de stoute schoenen aantrok . Wellicht dat de naam van de politieke partij en de naam van de minister hem ontschoten waren

  Conclusie
  1. Governor je bent wat onafhankelijkheid betreft gezakt
  2. Governor wegens afwezigheid krijg je geen cijfer op je rapport. Je hebt immers geen doelen gesteld waaraan je gehouden kan worden


  Maak melding
 35. de Governor weet ondertussen ook dat zijn verhaal niet klopt:

  Na een jaar kon SU niet bewijzen dat het geld transport geen witwas operatie was.
  Toen vonden echte advocaten een uitweg door de soevereiniteit van de CBvS in het geding te brengen.
  Beetje dom van Boefdraad om dat niet direct te doen en zich eerst een jaar te laten onderzoeken.

  Met deze uitweg weet de hele wereld dat door CNvS aangeboden Euro biljeten met een waarde van meer dan 50 euro hot zijn .
  De heler wereld weet nu dat de CBvS geen betrouwbare en onafhankelijke partner is.

  van Trikt is een politiek geplaatste meneer die alleen maar naar his masters voice mag luisteren.


  Maak melding
 36. Alsjeblief….

  “Herkomst goedkope US Dollars blijft een raadsel…
  De herkomst van de veertig miljoen US dollar die bij City Cambio, in de volksmond Chotelal, tegen een lagere wisselkoers wordt aangeboden aan het publiek, blijft een raadsel. Ook Centrale Bank-governor Robert van Trikt heeft geen pasklaar antwoord. “Die vraag moet u aan de president stellen”, zei hij nadat hem dinsdagmiddag tijdens een persconferentie op de bank nadrukkelijk werd gevraagd naar de herkomst van het geld.”


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES