Vandaag toch uitspraken in zaak Decembermoorden

44
decembermoorden Suriname

In Suriname heeft de Krijgsraad, anders dan gedacht werd, vandaag toch een aantal vonissen voorgelezen in de zaak van de Decembermoorden. Zo werden de verdachten Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk vrijgesproken en werd de zaak tegen Arthy Gorré niet ontvankelijk verklaard wegens zijn overlijden.

De in Nederland gevestigde advocaat Aroon Gonesh woonde de zitting van de Krijgsraad bij als adviseur van Frank Truideman die de integraal vrijgesproken Etienne Boereveen verdedigde. Gonesh zegt niet anders verwacht te hebben omdat de advocaten er van overtuigd waren dat Boereveen voor de volle 100 procent onschuldig was voor de hem ten laste gelegde feiten. “Die overtuiging hebben wij met feitelijk en juridisch dichtgetimmerde betogen met succes overgebracht bij de Krijgsraad. Het Recht zegeviert altijd”, aldus de advocaat.

President Desi Bouterse, hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden is vanmiddag door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Lees hieronder meer:


44 REACTIES

 1. C.A.Schipper

  29 november 2019 At 14:02

  ..PRESIDENT..BOUTERSE..ERKEND..
  DE..MILITAIRE..RECHT..BANK..NIET.

  =============================

  Als je geknipt en geschoren wordt moet je stil zitten. Trouwens ken jij een oorlogs misdadiger die wel een rechtbank erkend ?


  Maak melding

 2. De hel is niet in de hemel, maar hier op aarde. Bouta heeft totaal geen geweten en zijn aanhangers nog minder. De advocaten van deze duivel zullen hun straffen niet ontlopen. Biuta denkt onschendbaar te zijn, maar niet voor de Almachtige God. Ik heb vroeger met Cyriel Daal samengewerkt. Hij was een rustige integere man met zijn hersens op de juiste plaats. Dat al deze zonen op een laaghartige manier wreed uit het leven zijn gerukt en hun kinderen zonder vaders moeten opgroeien is verschrikkelijk.
  De families van deze 15 mannen die vermoord zijn, leven al jaren met groot verdriet.
  Niemand wil in deze families hun schoenen staan, ze gaan dagelijks door een hel. Moge de Almachtige God hun bijstaan dit groot verlies te dragen.
  Dat Bouta en zijn discipelen rustig op een oor slapen en ons land verder de vernieling in helpen is dagelijks te merken. De tand des tijds zal niet makkelijk voor hun zijn.


  Maak melding

 3. Moge de Eeuwige Koning der Gerechtigheid,Schepper van het Heelal en alle sterren, van alles wat leeft, boven, op en in de Aarde, de enige Waarachtige Rechtvaardige Rechter, allen die sinds 1980 smachten naar Gerechtigheid, hun wensen om gerechtigheid en vrede,in vervulling brengen. Moge Hij ook, die de duivel op Golgotha heeft overwonnen en de sleutels van het dodenrijk afpakte, ook zorgen dat die revo-duivels van de jaren tachtig, die oerdomme dwazen hebben gekozen om hen verder het paarse dodenrijk in te leiden, voorgoed te stoppen en een einde te maken aan de steeds groter wordende onheil vol van armoede, moorden, drugsdelicten, berovingen, zelfmoorden, diefstallen, geestelijk en moreel verval, vernietiging en verontreinig van land en volk. Dat de oren en ogen van al die dwaze paars verdoemd kwaadaardig bezeten ndper’ s in 2020 eindelijk open zullen gaan en ze nooit meer zullen stemmen op de Nationale Duivelse Partij, en dat RECHT EN WET voor alle mensen in dit land opnieuw mogen gelden. Dat ze nooit meer de criminele misdadig duivels van aard zijnde, en meedogenloze, gewetenloze goddeloze paars elite zullen geloven en vertrouwen. Ndp elite olv de duivelse zoon ddb hebben ondanks alle strafbare feiten die tegen hen zijn, open en bloot, letterlijk en figuurlijk, lak aan alles wat waarheid en gerechtigheid voor staat. Ze beroven en bedriegen op onrechtvaardige wijze, land en volk. Land en volk worden verpandt om er zelfs rijker en machtiger van te worden.

  Psalm 7:1 ter ondersteuning van allen die smachten naar gerechtigheid onder gans het volk.

  Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).
  2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
  U kunt mij redden
  uit de handen van hen die mij opjagen.
  3Laten zij mij niet bespringen,
  zoals een leeuw zou doen,
  en mij verscheuren en wegslepen
  zonder dat iemand mij redt.
  4Het zou iets anders zijn, Here,
  als ik zelf slechte dingen deed,
  5als ik goed met kwaad vergold
  of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
  6Dan zou het terecht zijn
  als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
  mij op de grond smeten
  en mijn leven vertrapten in het stof.
  7Maar zo is het niet, Here!
  Stel uw toorn tegenover
  de woede van mijn vijanden.
  Kom erbij, Here,
  en eis het recht voor mij op!
  8Laat alle mensen voor U aantreden,
  verhef U boven hen en spreek recht.
  9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
  Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
  want ik ben onschuldig.
  10Zorg toch dat er een einde komt
  aan al die slechtheid, Here.
  Zegen allen die U oprecht liefhebben.
  U, de rechtvaardige God, bent de Enige
  die alles doorziet in elk mensenhart.
  U beoordeelt motieven en gedachten.
  11God is mijn schild en mijn verdediging.
  Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
  12God is een rechter
  die altijd eerlijk vonnist.
  Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
  door slechte mensen.
  13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
  tenzij zij zich bekeren.
  Hij spant zijn boog en legt aan.
  14Er liggen dodelijke pijlen op,
  die uit vuur bestaan.
  15De zondaar beraamt een slecht plan,
  werkt het uit tot in alle duistere details
  en zo ontstaan leugen en bedrog.
  16Hij valt zelf in de kuil
  die hij voor een ander groef.
  17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
  zal als een boemerang op hem terugslaan,
  zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
  18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
  omdat Hij goed en rechtvaardig is.
  Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
  Hij is Here, de Allerhoogste.


  Maak melding

 4. Alle medeplichtigen en de overleden samenzweerders moeten als moordenaars herkend worden!!
  Boerenveen werd in Miami opgesloten voor drugshandel.
  In Suriname moet hij terechtstaan voor de moord op 15 surinamers!
  In Suriname is de rechtsgang in de war net als de rest van de bevolking.Het gaat hier om 2 totaal andere misdrijven.
  Amerika maakt geen grappen en Boerenveen werd aangehouden in Amerika en gestraft om begane misdrijven op amerikaanse bodem.
  In Suriname mag hij vrijrondlopen ondanks moord op 15 burgers?!
  Waar is justitie?!


  Maak melding

 5. De krijgsraad wil blijkbaar heel snel een einde maken aan deze hele 8 dec. toneel die het Surinaams volk in gijzeling heeft genomen, dit terwijl de binnenlandse oorlog nog meer schade heeft aangericht en doden telt. Oh ja, de doden van de binnenlandse oorlog waren Marrons en gewone militairen en de aanstichters hebben allemaal amnestie.


  Maak melding

 6. Nogmaals,
  hier gaat het om uitspraken tegen de moordenaars van de Decembermoorden!
  De nabestaanden van deze slachtoffers hebben nooit opgegeven en zijn een strafzaak begonnen en Santokhi heeft de zaak aan rollen gebracht.
  De marrons en Moiwana oorlog,wel Santokhi kan de dorpbewoners onmogenlijk uit hun hutjes sleuren en hun verzoeken een strafzaak te beginnen tegen hun geweldenaars.De dorpbewoners zijn al lang blij met een soort monument neergezet door de geweldenaar die hun leven tot hel heeft gemaakt en waarvan velen als vluchtelingen in Frans guyana hun heil moesten zoeken.Ze zijn bovendien als de eersten om bouta te ontvangen in hun dorpgebieden.Een petitie hier en daar en ze houden zich stil.En de indianen ,die laten van zich horen alleen als het gaat om vragen naar rechten wat betreft grondgebieden.Wel de nabestaanden van de 8 Decmoorden en de rechtgeaarde surinamers die getuige zijn geweest van deze gruwelijke 8 Dec.moorden ,laten dagelijks van zich horen en houden de zaak in leven voor het vragen naar gerechtigheid.
  Waarom de marron bevolking zich zo stil houd alsof hun geen onrecht is gedaan dat is hun doen en niet van de rest.
  Desondanks met een uitspraak van de rechter en een vonnis tegen bouta en zijn bende hopem wij voor gerechtigheid voor de 8 Dec.1982 slachtoffers en de Moiwana slachtoffers .
  Altijd wanneer de rechtgeaarde surinamers roepen om gerechtigheid van de 8 Dec slachtoffers roepen ze gelijk ook voor gerechtigheid van de Moiwana slachtoffers al heeft deze tragedie enkele jaren later plaats gehad na de Dec moorden.
  Justitie is traag in Suriname maar wij hebben alle geloof dat recht zal zegevieren.


  Maak melding

 7. Rutte heeft al een eerste reactie gegeven.
  Hopelijk kunnen hierna de banden met Nederland weer verbeterd worden.
  Kunnen we weer lekker leven en rustig slapen in Suriname.


  Maak melding

 8. De niet ontvankelijkheid van Gorre kan ik begrijpen want hij is dood maar niet de vrijspraak van Boerenveen (zogenaamd vanwege gebrek van bewijs) want hij was een onderdeel van de moordenaarsbende die in de jaren 80 aan de macht was ten tijde v.d. decembermoorden en tegen hem had het O.M. dan ook terecht 20 jaren gevangenisstraf geeist.
  Ik hoop echt dat ik het mis heb maar het begint erop te lijken dat die vrouwtjes v.d. krijgsraad toch slappe knietjes hebben gekregen en voor de easy way out kiezen t.a.v. de berechting v.d. decembermoordenaars.


  Maak melding

 9. Wow, dacht dat Bouterse bij terugkomst gelijk in de kraag op JAP gevat zou worden.
  Rechter gaat eerst iemand die dood is ontvankelijk verklaren hij draait zich om in zijn graf en lacht zich nog verder dood.
  Had zo gehoopt op een arrestatie.


  Maak melding

 10. Robert 29 november 2019 At 15:45
  Ludwig fu abra broke die anderen de dood wenst en alleen maar kan schelden misbruikt Bijbelse teksten. Ik ben een satansgebroed en ken of hebenkele schande, zoals mijn baas de moordenaar , neks no fout lang leve me moordenaarsbaas, didibri.


  Maak melding

 11. Robert 29 november 2019 At 15:50
  De krijgsraad wil blijkbaar heel snel een einde maken aan deze hele 8 dec. toneel die het Surinaams volk in gijzeling heeft genomen, dit terwijl de binnenlandse oorlog nog meer schade heeft aangericht en doden telt. Oh ja, de doden van de binnenlandse oorlog waren Marrons en gewone militairen en de aanstichters hebben allemaal amnestie.

  Paarse dwaze debiele idiote imbecielen als Robert zien deze misdadige brute moorden als toneel, hoe diep moet men moreel niet gevallen zijn om dit als toneel aan te duiden. Anno 2019 is de Krijgsraad niet meer bang voor de sukkelende waggelende moordenaar die denk dat dwaze ndp paria’s voor hem in de bres zullen staan. De binnenlandse oorlog ging om een dispuut om drugs. Baas en lon no beng mang vini deng srefi, alleen idioten geloven de paarse mislukte kolder, zoals oerdomme paarse ezel Robert, baas gogodancer.


  Maak melding

 12. Ai mie boi
  er wordt een apart spelletje gespeeld
  Om de rust in het land te houden en om tweespalt te veroorzaken wordt iedereen minus 1 persoon vrijgesproken.
  Dit is niet zoals het hoort


  Maak melding

 13. Satansgebroed ludwig van abrakroki heeft gereageerd en hoe? Precies zoals we die gek kennen, niets zinnigs, in ieder geval geen bijbelteksten meer van jou hier, yu satan yu.


  Maak melding

 14. Robert 29 november 2019 At 18:35
  Satansgebroed ludwig van abrakroki heeft gereageerd en hoe? Precies zoals we die gek kennen, niets zinnigs, in ieder geval geen bijbelteksten meer van jou hier, yu satan yu.

  Joe baas ddb na satan en joe wang bouta billenlikkende satanaanbidder. Ai mi tjies joe mooi beet, dong moordenaaraanbidder. Het is wel zinnig om op te komen voor gerechtigheid en waarheid en onzinnig zoals jij dwaas, om voor de moordenaar ddb, drugsbaas en staatskasrover op te komen, ndp dagoe. Opa taki, lebi a lawboi Robert, in tongtong verschrompel door zuipen en het veel snuiven van het witte spul dat hij gratis van baas krijgt. Oma taki, ndper’ s zijn ongeloofelijke oerdomme debiele aanhangers van moordenaars, drugsbonzen en rovers. Ze zijn als hun lijder, de baas, zoon en pleegzoon. Djaso na Abra Broki is het dagelijks schering en inslag met hun domme reactie’ s, gedragingen en a- sociale handelingen. Deng go na kerki leki baas e predik na paarse sekte foe Meye, dang Meye nanga Misika taki dati baas, zoon en pleegzoon bekeer, soortoe bekeer aan de vruchten herkend men de boom. Rust, vrede en voorspoed olv baas. kakaka. Opa taki, a boi Robert njang dringi didibri ka vandaar a no mang doe anders dan reageer tapoe so wang dong moro krabita fasi. Oma taki, sari tori, na lawsma. Dat zijn het gros der oerdomme ndp paria’ s, dus neks no fout nanga Robert, is en blijft een paars verworden zombie.


  Maak melding

 15. Zie de ware geaardheid van het gros der dwaze debiele ndp paria’ s zoals Robert go foero. Wat recht is praten ze krom. Ook zo was het in de dagen toen de Farizieers en schriftgeleerden de Rechtvaardige Heerser en rechter, die de Weg, de Waarheid en het leven zijn als satan betitelden, hopend denkend dat Hij die Is, sie was te doen zwijgen. Integendeel ontmaskerde Hij ze. Zo dienen allen die hopen, geloven en vertrouwen op de Waarheid, baas, zijn boevenbende en oerdomme dwazen als Robert ontmaskeren. Het zijn a- Natioanel Duivelse personen die onder het mom van wi egi sani, land en volk sinds 1980 gijzelen, bedriegen, vermoorden, beroven, drogeren, onderdrukken, verarmen. Misdaad op misdaad is wat ze op hun gewten hebben, deze meedogenloze ndplijders en hun idiote debiele imbeciele domme aanhangers, zoals Robert.


  Maak melding

 16. Zie de ware geaardheid van het gros der dwaze debiele ndp paria’ s zoals Robert go foero. Wat recht is praten ndper’ s krom. Ook zo was het in de dagen van Koning Jezus, toen de Farizieers en Schriftgeleerden de Rechtvaardige Heerser en EeuwigeRechter, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, als een satan betitelden, hopend denkend dat Hij die Is, en was te doen zwijgen. Integendeel ontmaskerde Hij ze p0ubliekelijk. Zo dienen allen die hopen, geloven en vertrouwen op de Waarheid, baas der misdadigers, zijn boevenbende en oerdomme dwaze domme blinde aanhangers als Robert te ontmaskeren. Het zijn A- Nationale Duivelse personen die onder het mom van wi egi sani, land en volk sinds 1980 gijzelen, bedriegen, vermoorden, beroven, drogeren, onderdrukken, verarmen en verpanden aan China. Misdaad op misdaad is wat ze op hun geweten hebben, deze meedogenloze ndplijders en hun idiote debiele imbeciele domme aanhangers, zoals Robert. Wie ndp voor wat ze is, voorstaat niet haten in hart en nieren, zijn voor onrecht, bderog, misleiding, armoede, moord, drugs, roof en NOG DOMMER WORDEN, zoals Robert.


  Maak melding

 17. Helaas geen onmiddelijke gevangenneming opgelegd. Hoger beroep mag hij in vrijheid afwachten. De rechters hebben toch voor de easy way out gekozen want hoger beroep zal weer jarenlang duren.


  Maak melding

 18. Arme luti fu abra broki is uitzichtloos, radeloos en bandeloos, die gek ziet het niet meer zitten en elke reactie zie je hem wegkwijnen van de haat. Te yu e njang nanga didibri yu musu njang nanga langaforku, jij satan aanbidder.


  Maak melding

 19. DB veroordeeld tot 20 jaar cel.Het recht heeft gezegevierd!!! Laat hij lekker gaan zitten in
  Santo Boma.En als hij zichzelf gratie verleent dan toont hij echt aan dat hij geen ballen tussen zijn benen heeft.Wij zijn benieuwd wat deze laffe hond gaat doen.


  Maak melding

 20. De kleine man die veroordeelt wordt moet gewoon in de gevangenis zijn hoger beroep afwachten maar politieke figuren mogen lekker vrij rondlopen zonder dat ze zelfs maar een dag in voorarrest hebben doorgebracht. Zelfs iemand die van iets onbenulligs als een kippendiefstal wordt verdacht moet een tijdje in voorarrest doorbrengen terwijl politieke figuren die verdacht werden van massamoord vrij mochten blijven rondlopen.


  Maak melding

 21. Ik snap hier niets van. De hele groep van 16 en enkele burger medestanders waren aanwezig en zijn mede schuldig aan de moorden. Alibux en Krolis behoorden zelfs mede tot de bloedraad volgens de nalatenschap van Horb en Derby “all for one and one for all”.

  Maar goed men zal de rechtspraak maar moeten acepteren en aan de opbouw van het land moeten beginnen.


  Maak melding

 22. Robert 29 november 2019 At 19:35
  Arme ik is uitzichtloos, radeloos en bandeloos, en gek ziet het niet meer zitten en elke reactie zie me wegkwijnen van domheid. Te yu e njang nanga didibri yu musu njang nanga langaforku, jij satan aanbidder. Breaking news, joe didibri baas veroordeel voor maar 20 jaren voor moord. Wat heb je hierop in te brengen, paarse onderdkruipsel?


  Maak melding

 23. Wang loo dong ndp burikie’s no wammi brebi, oof Stef Anus Mejye en Andre Misjiesosoka niet. Ze voorspelden zegenen voor baas, land en volk. Anno 2019 soso vloek.


  Maak melding

 24. Wang loo dong ndp burikie’s no wammi brebi, ook Stef Anus Mejye en Andre Misjiesosoka niet. Ze voorspelden zegenen voor baas, land en volk. Anno 2019 soso vloek.


  Maak melding

 25. De paarse leugen dat de slachtoffers bezig waren met een coup en op de vlucht waren neergeschoten is ook door de krijgsraad ontkracht geworden.
  Dus dat leugenachtig verhaaltje kan de vuilnisbak in net als de rest v.d. paarse rommel.


  Maak melding

 26. Wat een haat in sommige reakties maak je borst maar nat ..er komt nog meer naar boven tijdens het hoger beroep ..en voorlopig decerrste 10 jaar is er niets aan de hand en de haatzaaiers gaan president Bouterse nooit en te nimmer achter de tralies zien …Amen


  Maak melding

 27. Rutte reaktie gegeven? Jullie moeten maar eens de geschiedenis en vanaf het begin goed lezen en laten informeren het is Nederland die Bouterse heeft opgeleid en hem strategisch heeft geholpen aan de macht te komen en…wat Rutte? En Nederland is echt geen land van melk en honing die zijn zo ondemocratisch en dictatorachtig bezig gern samenwerking met bepaalde politieke leiders die democratisch veel zetels hebben gehaald ..Rutte is de pinnokio van Nederland er zijn zoveel mensen in armoede en die bij de voedselbank lopen ..in suriname zijn nog meer auto’s als mensen en de eethuisjes rijzen dan pan uit…chapeau bouterse al die jaren zonder steun van nederland …God heeft het laatste woord!


  Maak melding

 28. Weet je wat rommel is en duivels? Ondemocratisch corrupt de mensen waaronder ik die hun mening geven en die niet tegen Bouterse is en jullie deze niet plaatsen/verwijderen leve suriname leve een leider die in de geest van Bouterse het land de komende 50 jaar weer gaat besturen


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.