Tientallen illegale goudzoekers Royal Hill verdreven door politie en leger

19
royal-hill-consessie-iamgold-suriname

Veertig illegale goudzoekers die de Royal Hill-put plunderen zijn woensdag verdreven uit het gebied door de Surinaamse politie en het leger. Daarnaast is één persoon aangehouden en in verzekering gesteld. Hoofdinspecteur Ulrich Tjin Liep Shie, regiocommandant Midden-Suriname bevestigd het resultaat van de actie tegenover Waterkant.Net.

De politie van Regio Midden is momenteel met een groot aantal politieleden van verschillende eenheden en manschappen van het Nationaal Leger in het gebied om de rust terug te brengen. Tjin Liep Shie laat weten dat gisteren (donderdag) het gebied weer rustig was.

De actie volgt nadat Rosebel Gold Mines/Iamgold op 2 oktober uit veiligheidsredenen wederom de Royal Hill operaties heeft stopgezet. Dit nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf was binnengedrongen, ondanks het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.

Rosebel heeft de zuidelijke mijnen tot nader orde gesloten en alle personeel en materieel uit het gebied weggehaald. De mijnactiviteiten waren 28 juli ook al stopgezet, nadat ernstige rellen waren uitgebroken waarbij een illegale goudzoeker werd doodgeschoten door de politie.

19 REACTIES

 1. Zolang de overheid deze oersonen met handschoenen aanpakken zullen ze blijven komen want ze hoeven nergens voor bang te zijn.
  Dit noem ik “overheidssteun geven bij het moedwillig stelen en misbruik maken van andermans haven en goed”.
  Zelfs materieel in beslag nemen is er niet bij zodat dit materieel weer kan worden gebruikt bij de volgende overval op werkplekken van IAM Gold.
  Zo werk je wetteloosheid en anarchie in de hand


  Maak melding

 2. Dankzij de Marrons uit het verleden bestaat er een SU waar de blanke zich tijdens de strijd met Marrons in het verleden aan heeft moeten ONDERWERPEN. Snappen jullie negatievelingen dat?

  Sam uit Latour.


  Maak melding

 3. Net zoals het westen hun vrijheid heeft te danken aan het bauxiet dat ooit uit Suriname naar USA ging om gevechts vliegtuigen te maken om de Duitsers te verslaan.

  Surinamers wees trots op wie je bent, we zijn niet zomaar op deze aarde, heden ten dage zit dhr. Trumph onderscheid te maken dat Syiere geen hulp krijgt omdat ze niet hebben mee gevochten bij Normandie!

  Wat is ooit de wedergutmagung geweest voor dat Suriname heeft bij gedragen aan de bevrijding van EU?

  Daar moeten jullie doemdenkers over denken.

  Sam uit Latour.


  Maak melding

 4. @Sam…het is waar op de tijdslijn kijk je? Zonder de Trio’s, Arowaken, etc…had je ook geen Suriname….zonder de VOC, had je ook geen Marrons; nog recenter, zonder de Hindoestanen, Javannen, etc….heb je geen Sur.

  Dat is allemaal deel van onze geschiedenis. Waar het nu erop aankomt: wat gaan we gezamenlijk doen, in orde en volgens het recht, om Sur verder te ontwikkelen?

  Ieg niet door bedrijfsactiviteiten te plunderen en goederen te vernietigen! Daar hebben we alleem maar verliezers van.

  Als de lokale bewoners vindt dat het systeem onrechtmatig is, stap dan jaar de rechter; anderzijds, verwissel de regering door bij de eerstvolgende verkiezing de juiste keuze te maken.

  Ik blijf erbij, andermans goed vernietigen om jou gelijk te halen is niet de juiste weg.


  Maak melding

 5. @ Sam: Volgens mij heeft het westen de vrijheid te danken aan de honderdduizenden jonge mannen die hun leven hebben gegeven in de strijd tegen de Duitsers en de Japanners. Voor de bauxiet is bovendien betaald, dus wat zeur je.


  Maak melding

 6. Het ziet ernaar uit dat er de-escalerend wordt opgetreden hetgeen wenselijk is.
  Er is immers een dag na morgen. Binnenkort zal het grondenrechten vraagstuk een wettelijk gehalte krijgen. Via de staatsraad gaat het naar de DNA alwaar het behandeld wordt. Het is niet met zekerheid vast te stellen of het concept honderd procent overgenomen wordt zoals het thans is opgesteld. Echter, zeker voor een negentig procent verwacht ik dat het doorgedrukt wordt. De demarcatie is o.a. belangrijk omdat mogelijk zal blijken dat multinationals zich binnen het gebied van de Inheemsen en Marrons bevinden. Het contract blijft van kracht, doch zullen er onderhandelingen moeten plaatsvinden met de lokale gemeenschappen.

  Het betekent dat zij mits er goed onderhandeld wordt ,een groter deel van de taart krijgen dan nu het
  geval is. Denk aan werkgelegenheid ,voorzieningen etc. Het betekent ook dat toekomstige investeerders in het binnenland binnen de demarcatielijnen, niet alleen met de staat Suriname deals maken, maar ook genoodzaakt zijn een contract met de binnenlandse bewoners af te sluiten. Al met al moet men geduld betrachten omdat het uiteindelijk na de gang naar de DNA een wettelijk kader krijgt. En wie niets te zoeken heeft in dat gebied (mensen van buiten) moet gewoon wegblijven en anders met harde hand verwijderd worden.


  Maak melding

 7. Sranan is EEN staat !

  Niemand kan Sranan opdelen in vele mini-staatjes !

  Dat is niet alleen ongewenst, het zou het begin zijn van
  opheffing van de multi-culturele Staat Sranan !

  Er bestaat EENDUIDIGHEID over grond- en delfstoffen,
  ook die zich in leefgebieden van Srananmans zouden
  bevinden !
  En dat blijft zo, ook met een aangenomen wet mbt tot
  grondenrechten van bewonersgroepen !

  SRANAN KONDRE NAFU ALLA SRANAN-SMA !


  Maak melding

 8. Dit is niet de eerste maar zeker ook niet de laatste actie van de overheid tegen deze zogenaamde “illegale goudzoekers.”

  Aangezien de overheid slechts een hamer als gereedschap heeft benaderen ze alle problemen als een spijker.
  Wegslaan met je hamer en het probleem is over denkt men.

  Helaas is dit kortzichtig en dom beleid. Als je problemen hebben zoals zich nu voordoet met de gouddelvers en het onderwijs dan moet je met alle partijen om de tafel gaan zitten en bindende afspraken maken.
  Een groep uitsluiten en/of voortrekken zal altijd tot gevolg hebben dat het probleem blijft doorzieken en weer de kop op zal steken.

  De overheid weet ook dat deze “illegale gouddelvers” recht hebben op hun deel van de koek anders gaat men niet men niet met ze onderhandelen maar keihard optreden.

  De mensen die op de Marrons afgeven wil ik eraan herinneren dat de Creoolse bevolking dank zij de marrons nu vrij in Suriname rondlopen. De Stadsslaven dachten altijd dat ze beter waren dan de marrons en waren blij dat ze als bijzit (buitenvrouw) van hun slavenmeester in Paramaribo een beter leven leidde of het met lichte huishoudelijke taken makkelijker vanaf brachten.
  Dit is goed te merken aan de manier waarop ze nog steeds hun masters voice vertegenwoordigen.
  Ga je goed in de situatie verdiepen en spreek elkaar niet na alles een kip zonder kop.


  Maak melding

 9. De overheid moet definitief een daad stellen zodat deze illegalen weten dat men niet kan blijven sollen met de belangen van het bedrijf, de belangen overheid en het volk van Suriname. Hier zijn voor ons essentiele waarden in het geding. Bepaalde figuren onder deze groep komen continu in conflict met de gevestigde samenleving. Ik weet dat velen van hen anders kijken of denken over privebezit en alles wat ze op hun weg tegenkomen als ‘buit’ beschouwen.


  Maak melding

 10. Pakiratigri
  Vanuit jou perceptie heb ik als rechtgeaarde Surinamer, mi koemba téé beri ini Sranang, heb ik ook recht op een contract want Suriname is ook een deel van mij en omgekeerd.

  Hoor je en zie jezelf welgoed?


  Maak melding

 11. Sam 11 oktober 2019 at 07:31
  Net zoals het westen hun vrijheid heeft te danken aan het bauxiet dat ooit uit Suriname naar USA ging om gevechts vliegtuigen te maken om de Duitsers te verslaan.

  Wat een kletskoek van het vreemdste soort zeg. Waarom zou het westen zijn vrijheid aan bauxiet te danken hebben ? Je moet een ding goed weten. De Russen hebben de meeste offers gebracht om het Westen te bevrijden en daar heeft het Sovjet Unie geen vliegtuig bij gebruikt. Wel zijn naar schatting bijna 20 miljoen Russen omgekomen. Ga eerst eens de geschiedenis goed bestuderen en laat de misplaatste trots over Suriname voor wat het is.


  Maak melding

 12. zoooooo 40 illegale goudzoekers?????????????????? en 1 gearresteerd??????? Dat is vreemd. Die zijn op een of andere manier daar gekomen met al hun reutemeteu, ze komen terug want zijn niets anders gewend.


  Maak melding

 13. De regering heeft de afgelopen maanden verschillende leningen gesloten bij buitenlandse banken en financiële instellingen. Maar ook bij verschillende lokale banken zijn dit jaar forse bedragen geleend. Het Bureau voor de Staatsschuld registreerde tot en met juni drie grote leningen met een totaalbedrag van afgerond 98,1 miljoen US dollar.
  Bij de Hakrinbank werd in april een bedrag van veertig miljoen euro geleend. De leenovereenkomst werd op 26 april getekend.

  Wat gaan die paarse ndp paria’ s en hun komende generatie paars schijten en pissen, deze megaschulden af te lossen. Ook China krijgt een groot deel van het land in bezit, veel paarse paria’ s gaan in loondienst bij de chinezen voor een bordje rijst met bbb met hondenvlees. Zo dom zijn ndper’ s voor het dogen en vereren van deze vervloekte regering waar letterlijk en figuurlijk criminelen de macht is gegeven.


  Maak melding

 14. Psalm 94
  1 God, kom alstublieft rechtspreken.
  Kom in uw blinkende licht.
  2 Kom, Rechter van de aarde,
  en geef de mensen die denken dat ze kunnen doen wat ze willen,
  hun verdiende loon.
  3 Hoelang zullen de slechte mensen nog denken
  dat ze het voor het zeggen hebben?
  4 Hoelang zullen ze nog trots lopen opscheppen?
  Hoelang hebben ze nog het hoogste woord?
  5 Ze vertrappen uw volk, Heer,
  uw eigen volk verdrukken zij.
  6 Ze doden weduwen en vreemdelingen.
  Ze vermoorden weeskinderen.
  7 Ze zeggen: “De Heer ziet het toch niet.
  De God van Jakob merkt het niet.”

  8 Denk na, dwazen!
  Wanneer worden jullie eens verstandig?
  9 Zou Hij die het oor heeft gemaakt, Zelf niets horen?
  Zou Hij die het oog heeft gemaakt, Zelf niets zien?
  10 Zou Hij die de volken straft, jullie niet straffen?
  Zou Hij die de mensen kennis geeft, Zelf niet weten wat zij doen?
  11 De Heer kent al hun gedachten.
  Hij weet dat die niets te betekenen hebben.

  12 Het is goed voor je als de Heer je opvoedt.
  Het is heerlijk voor je als Hij je leert hoe je leven moet.
  13 Want in moeilijke tijden zal Hij je rust geven,
  totdat Hij afgerekend heeft met de mensen
  die zich niets van Hem aantrekken.
  14 De Heer zal zijn volk niet verlaten.
  Zijn eigen volk laat Hij niet in de steek.
  15 Hij zal ervoor zorgen dat er weer eerlijk wordt rechtgesproken.
  De mensen die leven zoals God het wil, zullen daar blij over zijn.
  16 Wie komt voor mij op tegen mijn vijanden?
  Wie komt mij helpen tegen de slechte mensen?
  17 Als de Heer mij niet had geholpen,
  zou ik al lang dood zijn geweest.
  18 Maar steeds als ik dacht: “Nu ga ik vallen,”
  hield U me overeind met uw liefde, Heer.
  19 Steeds als ik wanhopig was,
  troostte U mij en gaf U mij weer hoop.
  20 Zou U ook maar íets te maken hebben met die onrechtvaardige rechters,
  die doen alsof ze eerlijk zijn, maar intussen het recht buigen?
  21 Ze jagen op het leven van eerlijke mensen.
  Onschuldige mensen veroordelen ze ter dood.

  22 Maar de Heer is mijn burcht waar ik veilig ben.
  Mijn God is de rots waarop ik stevig sta.
  23 Hij zal hen straffen voor hun slechtheid.
  Onze Heer God zal hen vernietigen.

  Voor de dieharde oerdomme debiele dwaze idiote van Nature Delirium Personen, aanhangers van de allergrootste aanbeden onberechte misdadiger sinds 1980, zegt bovenstaande Psalm ze neks, integendeel krijsen ze des te harder vol dwaasheid, bezeten, didibri is onze enige god.


  Maak melding

 15. als de marrons vanuit het binnenland naar de stad mogen komen (en zelfs in de stad occuperen) dan mag de stadbewoner ook naar het binnenland gaan en daar een stuk grond in beslag nemen. Suriname heeft maar 1 bevolking en 1 nationaliteit. de surinaamse. grondenrechten is mooi en waar, maar is natuurlijk onzin als het resultaat straks kleine staten in staten zijn. dan mogen we straks toegang betalen als we een marrondorp binnen willen. zover gaat het nooit komen. dat gebieden afgebakend worden betekent nog niet dat alles wat daar in de grond zit plotseling van de marrons is en ze dan hun eigen concessies daar kunnen gaan uitgeven. grondenrechten betekent dat de staat rekening moet houden met de lokale bewoners en niet a la dol concessies gaat uitgeven. in de stad kun je ook niet een concessie uitgeven terwijl er mensen wonen. lijkt mij allemaal logisch maar in de praktiojk gaat in het binnenland veel fout. onbehoorlijk bestuur maar ook machtsmisbruik.


  Maak melding

 16. bart van marwijk. hebben de marrons suriname bevrijdt ? dan weet jij ook niet veel van de historie. marrons zijn van de plantages weggelopen en hebben zich verzet tegen de blanke, maar uiteindelijk hebben ze verdragen gesloten en hangt de foto van de koning(in) der nederlanden nog in hun hut. er zijn ook heel wat weglopers uitgeleverd aan de blanke. er was zelfs een heel leger van redimoesoes. vergeleken met andere landen in de regio hebben de voormalige slaven de blanken niet overwonnen in suriname. er is nooit een revolutie geweest. dat verklaart juist waarom alles zo slap aan toe gaat in suriname. eeuwig overleg net als die nederlanders. nou dat model werkt niet hoor. helemaal niemand zou naar goud mogen zoeken in su. net als in frans guyana zorgt het leger ervoor dat alle cowboys worden opgedonderd. alleen degenen/bedrijven die aan strenge mileueisen etc kunnen voldoen die krijgen een vergunning. waarom zou iemand die de boel vervuilt naar goud mogen zoeken? is toch waanzin. maar ja juist de waanszinnigen en degene die profijt trekken van het goudzoeken hebben het voor het zeggen. dat verklaart dus alles.


  Maak melding

 17. @ oliedom 11 oktober 2019 at 19:10
  Je doet je naam eer aan; ik heb nergens geschreven dat de marrons Suriname hebben bevrijd/

  Als die paar zinnen van mij niet begrijp, kan ik me voorstellen de “de historie” voor jou nog moeilijker te bevatten is.

  Adviesje: Goed lezen wat er staat!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.