Surinaamse regering leent 89 miljoen euro bij lokale banken

39
euro

De regering heeft dit jaar weer geld geleend bij de verschillende lokale banken. Dit keer gaat het om totaal bedrag van iets meer dan 89 miljoen euro dat geleend is tussen april en juni. De leningen zijn te lezen op de website van het bureau voor de staatsschuld.

De eerste lening voor dit jaar is in april genomen bij de Hakrinbank. Een bedrag van 40 miljoen euro is geleend. Als doel van lening wordt op de website aangegeven te helpen bij de financiering van de begrotingsuitgaven van de overheid. De looptijd is gesteld op 6 maanden met een rente van 1 procent per jaar. Op 26 april heeft de regering de leenovereenkomst getekend.

De tweede lening is nauwlijks een maand later, op 29 mei aangegaan met de Volkscredietbank (VCB). Bij de VCB heeft de regering ook een bedrag geleend van 40 miljoen euro. Als doel van de lening is ook aangegeven financiering van de overheidsuitsgaven. De lening is afgesloten onder de zelde condities als de Hakrinkbank.

De derde lening is aagegaan met de Republic Bank op 11 juni. Bij deze bank is er een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollars gelernd. Doel van deze lening is aanschaffen van voertuigen voor de gewapende machten en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Een deel van het geld is ook bestemd voor de bouw van het nieuw gebouw van de douane in Suriname en financiering van de ICT-hard- en software infrastructuur van de dienst. Deze lening heeft een looptijd van 7 jaar met een rente van 6 procent per jaar.

39 REACTIES

 1. Psalm 94
  1 God, kom alstublieft rechtspreken.
  Kom in uw blinkende licht.
  2 Kom, Rechter van de aarde,
  en geef de mensen die denken dat ze kunnen doen wat ze willen,
  hun verdiende loon.
  3 Hoelang zullen de slechte mensen nog denken
  dat ze het voor het zeggen hebben?
  4 Hoelang zullen ze nog trots lopen opscheppen?
  Hoelang hebben ze nog het hoogste woord?
  5 Ze vertrappen uw volk, Heer,
  uw eigen volk verdrukken zij.
  6 Ze doden weduwen en vreemdelingen.
  Ze vermoorden weeskinderen.
  7 Ze zeggen: “De Heer ziet het toch niet.
  De God van Jakob merkt het niet.”

  8 Denk na, dwazen!
  Wanneer worden jullie eens verstandig?
  9 Zou Hij die het oor heeft gemaakt, Zelf niets horen?
  Zou Hij die het oog heeft gemaakt, Zelf niets zien?
  10 Zou Hij die de volken straft, jullie niet straffen?
  Zou Hij die de mensen kennis geeft, Zelf niet weten wat zij doen?
  11 De Heer kent al hun gedachten.
  Hij weet dat die niets te betekenen hebben.

  12 Het is goed voor je als de Heer je opvoedt.
  Het is heerlijk voor je als Hij je leert hoe je leven moet.
  13 Want in moeilijke tijden zal Hij je rust geven,
  totdat Hij afgerekend heeft met de mensen
  die zich niets van Hem aantrekken.
  14 De Heer zal zijn volk niet verlaten.
  Zijn eigen volk laat Hij niet in de steek.
  15 Hij zal ervoor zorgen dat er weer eerlijk wordt rechtgesproken.
  De mensen die leven zoals God het wil, zullen daar blij over zijn.
  16 Wie komt voor mij op tegen mijn vijanden?
  Wie komt mij helpen tegen de slechte mensen?
  17 Als de Heer mij niet had geholpen,
  zou ik al lang dood zijn geweest.
  18 Maar steeds als ik dacht: “Nu ga ik vallen,”
  hield U me overeind met uw liefde, Heer.
  19 Steeds als ik wanhopig was,
  troostte U mij en gaf U mij weer hoop.
  20 Zou U ook maar íets te maken hebben met die onrechtvaardige rechters,
  die doen alsof ze eerlijk zijn, maar intussen het recht buigen?
  21 Ze jagen op het leven van eerlijke mensen.
  Onschuldige mensen veroordelen ze ter dood.

  22 Maar de Heer is mijn burcht waar ik veilig ben.
  Mijn God is de rots waarop ik stevig sta.
  23 Hij zal hen straffen voor hun slechtheid.
  Onze Heer God zal hen vernietigen.

  Voor de dieharde oerdomme debiele dwaze idiote van Nature Delirium Personen, aanhangers van de allergrootste aanbeden onberechte misdadiger sinds 1980, zegt bovenstaande Psalm ze neks, integendeel krijsen ze des te harder vol dwaasheid, bezeten, didibri is onze enige god.


  Maak melding

 2. De totale schuld is al opgelopen naar SRD 20.400.000.000 waarvan 77% afgesloten is in vreemde valuta ofwel bij een volgende devaluatie knalt de schuld om hoog als een raket.
  De schuld is volgens het bureau staatschuld bijn 89% van net BNP . Het is een belangrijke vraag hoe Hoedraas zijn BNP berekend want dat is steving hoger dan de SRD 22.5 miljard die bureau voor staatsschuld hanteert en dat is veel hoger dan want het BNP zou kunnen zijn op basis van de groei cijfers die Hoefdraad hanteert.

  Er is echter een groot geluk Veel van deze financiering is verbonden aan projecten etc. en de leners zullen harde voorwaarden verbinden aan de uitvoering en de partijen die uitgaan voeren.
  De kans is dusa groot dat er weinig tot niets uitbetaald zal gaan worden omdat Suriname niet zal voldoen aan de leningsvoorwaarden. denk eventerug aan de nieuwbouw academisch zielkenhuis waar de IsDB haar lening introk.


  Maak melding

 3. Kortlopende leningen bij het bankwezen is monetaire financiering.
  Hoe je het ook wendt of keert.
  Ik ben benieuwd of de minister dit ontkend. Ik ben ook benieuwd wat de VES met name de heer Ramautarsing nu zegt.
  De laatste keer verschool hij zich achter andere economen van de VES en kwam hij met Tulder aanzetten.
  Daarna is hij er NIET meer op teruggekomen. Zeer zwak

  Of de lening nu echt noodzakelijk is of dat alles moet worden leeg getrokken, wat wereldwijd nu volop gebeurt is een leuke subvraag.
  Als de lening echt noodzaak is dan ziet het er wel heel beroerd uit.
  Te vergelijken met een gezin dat zijn boodschappen niet kan doen.
  De malloten die met een bordje bij KLM liepen, kunnen nu ook met een bord op het onafhankeijkheidsplein gaan lopen, maar nu met een bord om wat eten te vragen


  Maak melding

 4. Beste mensen,

  Ik vind ’t erg en gewoon triest, dat er aladol geleend wordt, waar en bij wie dan ook. Welke projecten zijn zo ineens zo belangrijk geworden, dat er dringend geleend moet worden! Kijk maar naar de aantal leningen sinds begin van deze regering; er wordt nieteens gecommuniceerd, waar de gelden gaan. Terwijl, je kon lenen om de produktie te verhogen, waarbij je op zijn minst tweemaal terug kan verdienen. Saar tori yereh. Waar is ’t geld van de voertuigen belasting! Waar gaan de royalties van Iamgold en Newmont! Waar zijn de gelden die Staatsolie heeft afgedragen aan belastingen! Waar is ’t controle apparaat!
  Niemand zegt wat! Heeft Suriname wel een leider, die het land op grotere hoogtes kan brengen. Ik denk van niet!


  Maak melding

 5. Als men geld zou lenen t.b.v. de directe vergroting van de productie en verdiencapaciteit dan zou ik daar geen probleem mee hebben want dan kunnen al die leningen redelijk makkelijk afgelost worden uit de verhoogde inkomsten.

  Maar ik zie dat echter niet/in onvoldoende mate gebeuren met de vele leningen genomen door deze regering.
  Heel wat leningen worden consumptief aangewend om o.a. ambtenarensalarissen te kunnen betalen en voedselpaketten te kunnen verstrekken.

  Dat is het STOMSTE wat je kunt doen en een typisch voorbeeld van een afrikaanse mentaliteit (meer geld uitgeven dan er zelf verdient wordt en het verschil compenseren door leningen te nemen).
  Daarom gaat SU nooit structureel vooruitkomen zolang het land opgezadelt zit met machthebbers die bovengenoemde mentaliteit bezitten.

  Deze klote paarse regering kan alleen maar lenen en stelen, liegen en misleiden.


  Maak melding

 6. Waar gaat dit land naar toe?
  – Het verkeer is een teken aan de wand, chaotisch, veel files, rotondes als poelepantje kom je bijna niet langs, bruggen zijn onberijdbaar, door drukte, trottoirs zijn vies en onverhard, abrabroki, van Dijk, tourtonne, flora en vele andere buurten verpauperen.
  Drempels zonder kleur.

  – Geld diefstallen bij banken, niemand onderzoekt iets, geen straf maatregelen. Diefstallen bij Sociale zaken.
  Moorden en vermissingen.
  Landingsbanen en duikboten.
  Lijkt alsof EEN KARTEL AAN DE MACHT IS??????
  RARA ZAL EEN KARTEL MOORDEN OPLOSSEN EN DIEFSTALLEN.?
  ZAL EEN KARTEL DRUGS TEGENGAAN???
  DAT IS DAT DING MEER NIET
  IE NO KANG LIEB POESPOESIE LOEKOE MERKI

  – plotseling puisante rijkelui. Die eens arm waren.
  Schoonzoon pres , die een security bedrijf opzet met een wagen park en motor park. Hoe komt hij aan het geld?
  Anderen zijn multimiljonair binnen een jaar. HET GEBOUW VAN IAM GOLD IS VAN 1 VAN DIE PLOTSELINGE RIJKE LUI. DIE HELICOPTERS EN BOTEN HEEFT

  Wat gebeurt er nou?

  – Landbouw door buitenlanders is prima. Veeteelt ook.
  Maar geef ze grond en incentives maar geen geld.
  Waarom?
  Iedereen hier weet dat bij het aangaan van deze deals er geld aan de politiek betaald wordt.
  Dat heet corruptie.

  – Studentenflats worden 10 keer duurder gemaakt. Waka pasis idem dito

  – Let wel de partijen die in de oppositie zitten hebben ook dezelfde daden verricht.
  Zij hebben ook familieleden rijk gemaakt en bevoordeeld.
  Zij waren ook arrogant.
  Kijk maar naar Sardjoe van Ravenswaay, Rusland enz.
  Allen hebben hun fm gestimuleerd

  – Daarom kan God alleen Suriname helpen.

  God zij met ons Suriname!!!!

  Wie hore hore!


  Maak melding

 7. Juli 1999. Iwan koopt een broodje ei en een stroop in plastiek zakje met een rietje bij Aloi. Hoemeni Aloi, ai koste tide? Aloi taki, haa disi koels voe vantaag eeh mi lokoe na 1US moesoe pai sf. 3.800,-. Haa brede na sfl.15.000 nanga a stloop sfl 4,000, ie sabi now. Waht teh Fuk, Aloi, fa joe foefoeroe opo a prijs so dirie. Haaa Iwan, Haaa no hati blong, na ome Jul Wijlenbos meki alla sani kong so diri, I sabi tog. 1996 verrader wijlen Mungla loop over tog BVD nanga fatoe bille Malijke Djwaperslad, koes beng de voo 1US moesoe pai fosie in 1996 tog sfl. 300. Anno 2019, Iwan plege zelfmoord zodat a verzekering pai uit sa a pai vijftien jare, alleen foe meki bank no serie eng oso. A offer eng srefi op, en Aloi nanga eng pikien gwe na Amerika, libie deng soso dong sma sa tang stem Na Dagoepoepe Partij na bakka in 2016.
  Na 2020 zullen de schulden torenhoog zijn alsook de inflatie. Alleen oerdomme dwaze idiote van Nature Delirum Personen gaan in 2020 wederom voor vijf, mi ka foe pai te mi dede bouta schulden af, nanga ooktie mi gran pikien e ka, kosi wi dong dong dong ndp pa nanga ma waarom heb je voor een derde maal gestemd op de paarse misdadigers groep en misdaadvloek, waaro pa en ma, waarom?? Houden jullie meer van ddb en niet van jezelf, kinderen, kleinkinderen en je komende generaties? Stem maar ndp voor nog meer moord, drugs, roof, onrecht en armoedevloek.


  Maak melding

 8. Lets Make Surinam Great Again

  Wir Shaffen Das)

  Geachte lezers

  Hoefdraad was jaren werkzaam bij de IMF als loop jongen of post boden daardoor is het hem geluk om heel veel kontakten te vergaren . Nu Hoefdraad in dienst is van Bouterse stuurd men hoefdraad op pad om overal leningen af te sluiten tegen een beloning van 500.000 $$ per 5 milioen $$ met ander woorden op elk 5 milioen krijgt hoefdraad 5 ton us dollar

  De rest is geschiedenis

  Dat is de reden waarom Hoefdraad als een ongeleid projectiel te werk gaat


  Maak melding

 9. Pffff en dat figuren als RobG en consorten deze regering te vuur en te zwaard verdedigen is heel kwalijk. Er wordt maar oplos geleend met heel vage doelstellingen . Het parlement zou toch moeten eisen dat elke euro verantwoord wordt. Dat krijg als je te doen heb met parlementariërs die er zitten voor hun eigen belang en het niveau hebben van nog niet eens een mavo student . Wanneer Bouterse eindelijk eens opgerot is zullen de Surinamers erachter komen wat voor financiële catastrofe deze man en zijn bende achtergelaten zullen hebben


  Maak melding

 10. Wat en welke projecten zijn met die €89 miljoen euro gerealiseerd in al die jaren?

  Valt wel op dat 2 keer €40 miljoen tegen 1% rente per jaar is geleend met een looptijd van 6 maanden En $10 miljoen voor 7 jaar tegen 6% rente per jaar.


  Maak melding

 11. De leningen van de Hakrinbank en VCB zouden na 6 maanden zijn afgelost. Inmiddels is gebleken dat dit niet haalbaar is en dat terugbetaling ook lang niet zeker is.
  E.e.a.als gevolg van de onderschepping van 2,5 ton cocaïne bij de Azoren in juni en die van 1,5 ton in containers met boomstammen in haven van Rotterdam afgelopen augustus.


  Maak melding

 12. Jammer, BEVOLKING SA PAI DEN SLAG !

  De LENINGSLAVEN, Boutje en HOEFFI, PLUKKEN
  het VOLK wreed !

  Een man in NOOD, met een strafvonnis om zijn nek van 11 jaar,
  die de Bajes vreest is tot alles in staat !

  Bovendien komt er een nieuw vonnis aan, wegens de
  December-massa-slachting op ONGEWAPENDE en ONSCHULDIGE
  KONDREMANS ! TWINTIG JAAR CEL EXTRA !

  DUS IS LANDSBELANG OPZIJ GEZET, TBV HET PRIVE-BELANG, HOE
  MOET IK BUITEN DE BAJES BLIJVEN !
  DEN SRANANMAN SA PAI EDE !!!

  PS : VEROORDELING VOOR UITMOORDEN DORPELINGEN VAN
  MOIWANA, KOMT ER OOK AAN !

  TOTALE PARANOIA BINNEN NDP !!!


  Maak melding

 13. Wie o wie gaat mij m’n deel betalen waar ik nog recht op heb. Mijn (zakenpartner) heeft me laten weten dat we nog 1,8miljoen srd moeten krijgen van de overheid. Ik zal tot de bodem laten uitzoeken wie me heeft opgelicht. Als ik in Suriname ben gaan alle kranten hierover schrijven……..security heeft zijn geld van 2014 tot 2016 niet ontvangen. Alle oplichters moeten bekend worden!


  Maak melding

 14. Feestvieren en op los consumeren met leningen zolang het nog kan is het devies van Hoeffie. Poptjie skoro ikkenoom Hoefdraad stort Su de afgrond in met zijn leenzucht en de coalitie vindt het goed(zo niet, dan breekt Abrahams hun mars voor ze)
  Griekse toestanden. Terugbetalen schier onmogelijk, default des te waarschijnlijker
  Rest straks niets anders dan een fors structureel aanpassingsprogramma met flinke bezuinigingen en een helemaal uitgekleed volk. Na de verkiezingen van mei 2020 is niet uit met de pret en komt de ontnuchtering. Dan zullen al die dwaze NDPers ontdekken in welke rotzooi ze zich bevinden.


  Maak melding

 15. Het is normaal dat overheden in de wereld continu geld lenen omdat zij meer moeten uitgeven dan er hoofdzakelijk via belastingen binnenkomt. Zo ontstaan er begrotingstekorten. De doemverhalen van de amateur economen dat het lenen door de overheid ontzettend veel rente kost moet men niet serieus nemen. Zowel op de binnenlandse kapitaalmarkt als op de buitenlandse kapitaalmarkt zijn de rentes ontzettend laag. Banken en andere geldverschaffers willen graag renderen maar door de lage rente lijden zij in feite verlies. Zij moeten genoegen nemen met de lage rendementen. Het lenen daarentegen kan voor de overheden op termijn winst/geld opleveren. Dit is een ingewikkeld verhaal dat boven het verstand stijgt van de amateur economen wiens oordeel men met een korreltje zout moet innemen om er smaak aan te geven. Deze amateurs economen van de ‘ andere kant ‘willen heilige koeien die geen melk produceren aan ons verkopen.Ze worden letterlijk afgestraft.


  Maak melding

 16. De Trinidadse bank is niet gek. Lenen? Dan tegen 6 procent voor 7 jaren. De andere banken zijn foetoe Bois van bouterse.
  Ondertussen het plunderen gaat
  door Met elke project is er nyang. Meerderheid knikt ja. Wat doen we zonder de grote zwarte lijder?


  Maak melding

 17. Als 51 percent van de beroepsbevolking betaald wordt door de overheid. Krijg je dit. De inkomsten zullen nooit genoeg zijn om deze last te dragen. De overheid zal moeten ook inkrimpen. Er is geen andere weg. Dat vereist wel moed en eerlijkheid.


  Maak melding

 18. We gaan nog voor 5 en daarna nog voor vele jaren, op naar de top ’25 mei 2020 NDP wint de verkiezingen met een overweldigende meerderheid. Lang leve de revolutie hiep hiep hoera!


  Maak melding

 19. Indien de Nationale Dommen Partij in 2020 de verkiezingen, middels fraude wint, dan kan men van uitgaan dat ook het aantal domme mensen, de ndp paria’ s, sinds 2010 zijn toegenomen, naast de vele moorden, drugsdelicten, berovingen en vele andere misdaden. Lang leve de domme dwaze debiele idiote ndper’ s.


  Maak melding

 20. @Janmohal,

  Heel goed verwoord !

  De overheidsdienst moet ten minste met
  DE HELFT worden verkleind !

  De regeringsclan VERBERGT oa dit feit en VERGROOT
  het enorme niet efficient werkende overheidsapparaat !

  Men gebruikt “landsdienaren” als STEMVEE !

  PS : Het Overheidsapparaat moet en zal gesaneerd dienen
  te worden wil Sranan uit de financiele crisis en financiele
  chaos geraken !


  Maak melding

 21. De lening van 500 miljoen bij Oppenheimer komt er aan.
  Nog een laatste grote financiele orgie en mogelijkheden om een grote njan te maken voor de verkiezingen.

  De volgende regering wordt opgezadeld met grote niet terug te betalen schulden en zal het overheidsapparaat drastisch moeten saneren , subsidies terugschroeven en buitenlandse banken moeten vragen om herstructurering van schulden.
  Nog even doen alsof alles goed gaat want na de verkiezingen van mei 2020 krijgt het Surinaamse volk de rekening gepresenteerd van 10 jaar NDP aan de macht. Reken maar dat de rekening hoog zal zijn en dat Su de komende 20 jaar nodig zal hebben om te herstellen van deze rampzalige periode


  Maak melding

 22. Suriname is hopeloos verloren.
  Het is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar dat er nog burgers zijn die geld sparen op de bank.
  Komen de jaren ” 80 terug?
  Nee dat niet. Dat niet.
  Het wordt 1000 maal erger.
  Toen had Suriname
  geen immens grote buitenlandse.schuld en had Suriname bezittingen die in de toekomst inkomsten konden opleveren.
  Bovendien zijn er nu veel te veel mensen wat hun inkomen betreft afhankelijk van de overheid.
  Deze kan echter straks de salarissen niet betalen.
  En dan?
  Dan zal de criminaliteit door omstandigheden gedwongen? toenemen.
  Ik zie nu al hoe grote groepen mensen hun toevlucht zullen nemen tot verhuizing naar het buitenland.
  Een trieste bedoening

  .


  Maak melding

 23. Het is juist niet normaal dat een overheid geld leent bij een bank andersom kant het wel. Een overheid moet geld verdienen met economische inkomsten. Maar onze google econoom probeert weer krom,recht te praten.


  Maak melding

 24. @ Rob
  In je eerste zin ga je al de mist in en geef je precies aan hoe er wordt gedacht door zij die de materie niet begrijpen.
  Ik heb me in tegenstelling tot velen alhier nooit uitgelaten over je bewering dat je econoom bent.
  Echter, ik heb reeds vele malen kunnen constateren dat je zo ongelooflijk de plank misslaat dat dit onmogelijk door een econoom kan zijn gezegd noch gedacht. ONMOGELIJK
  Je weet toch wat je geleerd hebt ; hoe meer je leert, hoe meer je erachter komt dat je weinig weet

  Het is NIET normaal, integendeel het is abnormaal en er moet een eind aan komen. Maar zodra je het als normaal gaat beschouwen zal je de ingeslagen weg blijven volgen.
  Als je schoen een gat heeft is het normaal dat je sokken nat worden (er vanuit gaande dat je sokken draagt). Nu kan je zeggen: maar het is normaal en je gaat weer naar buiten.
  Je kan ook besluiten naar een schoenmaker te gaan of nieuwe schoenen te gaan kopen.
  Praten we over de staatshuishouding , dan is het in jouw ogen en die van de beleidsbepalers in SU normaal dat ze dan gaan lenen.
  Je kan ook advies gaan vragen aan derden (IMF bijv, de schoenmaker) of de handdoek te gooien (nieuwe beleidsbepalers)
  Tot zover je eerste zin.

  Je derde zin (een zin die Jan en alleman kan en mag gebruiken, maar een econoom? Nee, die niet!
  “ Doemverhalen….laag”
  Ken je en begrijp je het verschil tussen geldmarkt en kapitaalmarkt. Kennen is simple oom Google vragen, maar begrijpen gaat iets verder.
  Het is je toch wel duidelijk dat d minister op de geldmarkt aan het lenen is .
  Je weet toch ook dat lenen op deze markt duurder is
  Je weet toch ook wat de implicaties hiervan zijn voor de interne waarde van de munt, voor de rente op kortlopende leningen voor bedrijven in Suriname en voor het publiek?
  Ik wilde schrijven, ik vergeef het je en laten we verder kijken maar dat doe ik niet, je bezoedelt de kennis en waardigheid van de econoom. Economen zijn het niet altijd eens; het is geen exacte wetenschap (ik ben het totaal niet eens met wat Draghi nu bijvoorbeeld doet), maar een gedragswetenschap. Maar onzin kraaien ze niet uit. Oneens zijn is iets anders

  Je vierde zin
  “Zowel op de binnenlandse kapitaalmarkt als op de buitenlandse kapitaalmarkt zijn de rentes ontzettend laag.
  Vertel me eens wie zijn de kapitaalverschaffers op de kapitaalmarkt in Suriname en hoe vaak heeft de Staat tegen welk percentage geleend?
  Ik doe een gok. Nul keren?
  Lage rentes.
  Voor wie is de rente laag? Tegen welk percentage leent de minister van financiën. Je weet toch hoe de rente voor de lener wordt bepaald. Niet elk land leent tegen hetzelfde percentage. Nederland bijv leent tegen
  -0,5 % Dus je leent €1000 uit en je krijgt dan over bijv 10 jaar €950 terug.
  Ja, je leest het goed.
  Suriname heeft, wat ik me kan herinneren geleend tegen 9%.
  In 1990 was de rente hier ook 9%.

  Je vijfde zin
  “Banken en andere geldverschaffers willen graag renderen maar door de lage rente lijden zij in feite verlies.
  Leg eens uit. In feite, daar ben ik benieuwd naar, of ga je gebruik maken van mijn gegevens hierboven?

  Je zevende zin
  “Het lenen daarentegen kan voor de overheden op termijn winst/geld opleveren..
  Leg eens uit, hoe Suriname dat doet. Alvorens je dit doet, wil ik je wijzen op de bijdrage van Janmohal
  Alles kan, ik heb eens de zin gehoord
  Koffiekan, toekan, Marokkan, maar nog nooit dat als je leent en dit consumptief aanwendt het je winst kan opleveren.

  Waarom druk ik je nu ineens met je neus op de feiten, terwijl ik voorheen dit aan mij voorbij liet gaan.
  Welnu,
  Je verwijt de andere kant gebruik te maken van “amateureconomen”, maar als je zelf je kennis alleen ontleent aan het journaal en wat dagbladen dan zou je zulks niet mogen noch moeten doen.
  WAK

  Bigi Sma,
  ik geef nog antwoord, maar ga nu vis kopen en andere boodschappen doen. Weet je gelijk wat ik vanavond zal eten


  Maak melding

 25. Pico
  Brada wat een mooie uiteenzetting ik kan bijna zeggen “een econoom waardig” maar omdat jij in tegenstelling tot RobG nooit beweerd hebt econoom te zijn zal ik het niet bezigen.
  Ik Bigi Sma ben al enkele maanden, langer dan 1 jaar, bezig RobG een pseudo econoom te noemen omdat RobG zelf heeft aangegeven dat hij economie heeft gestudeerd en zelfs economie doceerde aan een MBD en HBO opleidingsinstituur.

  RobG kan zelfs, gezien zijn weergave, niet hebben ingezien of gedacht dat de Nederlandse Staat geld verdient bij het plaatsen van obligatieleningen.
  RobG denkt dus dat de overheid op termijn winst gaat maken, maar hij bedoelde dit in de zin van onder de streep wat overhouden, en terecht maar hij gokte dus met zijn reactie en had het goed “ongewild”.
  Voor RobG de uitleg
  De overheid zet een obligatielening uit van nominaal € 1.000. De belegger belegt in zulke overheidsobligaties wetende dat hij dus investeert in de zekerheid die de overheid geeft.
  Voor deze zekerheid betaald hij, bijvoorbeeld 0,5% rente, omdat de obligatielening wordt gesloten tegen -0,5% rente.
  Dus de overheid verdient geld op een obligatielening ,aar de echte winst van de overheid ligt in de investeringen die het pleegt met deze lening zodat deze de economie draaiende houdt in mindere tijden.

  Ai RobG
  Mi brada Pico heeft je ontmaskert evenals Jojo en vele anderen. Ik moet je echt dit meegeven.
  Als je geschoren wordt zit dan stil want als je niet stil zit zal je gesneden worden.
  M.a.w. If yu no sabi neks shut the fuck up met al je pleidooien en lees de reactie van de vele “amateur economen”

  Pico ik hoor nog van je en laat je vis smaken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.