Ambtenaren Biza krijgen trainingen in opstellen beschikkingen en resoluties

13
ambtenaren biza krijgen training
Foto: (c) Nationaal Informatie Instituut

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname worden bijgeschoold over wettelijke regelingen om beschikkingen en resoluties op te stellen. Vrijdag 16 augustus heeft de kick-off plaatsgevonden van een reeks trainingen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Jeffrey Joemmanbaks , onderdirecteur van de afdeling Juridische Aangelegenheden, vertelt dat deze trainingssessies voortaan op regelmatige basis zullen plaatsvinden. Het gaat om ambtenaren van specifieke afdelingen die belast zijn met het opstellen van resoluties en beschikkingen. “Wij zitten in een transformatie van het directoraat HRM en willen continu bezig zijn met het verbeteren van de kennis van ons personeel. Ook zijn uit de praktijk verbeterpunten gebleken die wij nu oppakken”.

Joemmanbaks zegt ook dat hiermee de dienstverlening door de overheid wordt verbeterd. “Als een stuk in één keer goed is, hoeft het niet telkens worden teruggestuurd en wordt het verkeer van documenten op de ministeries verminderd. Het gaat om rechtspositionele aangelegenheden waarmee wij niet licht moeten omgaan. Die moeten goed, duidelijk en helder worden geformuleerd en het siert de overheid ook om een goed document te produceren”.

Wettelijke regelingen voor het opstellen van de Surinaamse resoluties en beschikkingen zijn opgenomen in Aanwijzingen voor de Regelgevingstechniek en het Besluit Vormgeving Wettelijke regelingen Staats-en Bestuursbesluiten. Vrijdag zijn medewerkers van de afdelingen Personeelsbeheer, Typekamer en Personeelszaken bijgeschoold in deze regels. Aan hen is voorgehouden welke soorten resoluties en beschikkingen er zijn, waaruit die zijn opgebouwd en wat het verschil is tussen de verschillende documenten.

De sessie bestond uit twee onderdelen die zijn gegeven door Joemmanbaks en Shanti Kowlesar, beleidsadviseur. Zij moedigde de aanwezigen aan om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Joemmanbaks drukte hen op het hart om uitstekend te zijn in hun taalvaardigheid en creatief met formuleringen. Farsia Habieb, ook beleidsadviseur, gaf technische ondersteuning.

De ambtenaren hebben de gelegenheid aangegrepen om de theorie te toetsen aan hun ervaringen in de praktijk. Vaststaat dat zij zich houden aan de voorgeschreven regelingen. Zij hebben vragen kunnen stellen waarop de docenten breedvoerig zijn ingegaan.

Het streven is om maandelijks deze sessies te houden met alle ambtenaren die belast zijn met het opstellen van resoluties, met terugkomdagen. De terugkomdagen zijn bedoeld om eventuele onduidelijkheden op te helderen. Het huiswerk aan de participanten is om na te gaan waar er in de praktijk onduidelijkheden zijn en die door te laten geven via hun leidinggevenden. Na onderzoek van de afdeling Juridische Aangelegenheden, worden die behandeld op de terugkomdagen.

Niet alleen op Biza komen resoluties tot stand, maar op alle andere ministeries. De bedoeling is om ook actoren van andere ministeries bij te scholen om uiteindelijk de dienstverlening vanuit het gehele overheidsapparaat te optimaliseren op het gebied van resoluties en beschikkingen.

13 REACTIES

 1. GA ZE BOMEN LEREN PLANTEN, WANT DIE CHINEZEN DRAGEN ALLES WEG.

  BRASILIA – In het Amazoneregenwoud is vanaf januari tot en met augustus een recordaantal aan branden gedetecteerd, blijkt uit nieuwe gegevens van het agentschap voor ruimteonderzoek (INPE). Met behulp van satellietgegevens stuitte het agentschap op 72,843 branden.

  Dat is een stijging van 83 procent ten opzichte van het aantal branden in dezelfde periode in 2018 en het hoogste aantal sinds het agentschap begon met de metingen van bosbranden in 2003. Alleen al sinds donderdag zijn er volgens INPE 9.507 nieuwe bosbranden in het Amazoneregenwoud gedetecteerd.

  Vooral in Brazilië heeft men last van de branden. In de stad Sao Paulo was het dinsdag midden op de dag donker, door de vele rook die uit het Amazonegebied kwam overwaaien. Bosbranden komen veel voor in Brazilië rond deze tijd van het jaar en worden soms opzettelijk gestart in pogingen om illegaal land te ontbossen voor veeteelt.

  De nieuwe onderzoeksresultaten van INPE komen in de maand dat de directeur van het agentschap ontslagen werd door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De president had scherpe kritiek geuit op het agentschap, omdat dat volgens hem foutieve cijfers voorhield over de houtkap in Brazilië.

  In juli maakte het INPE bekend dat er in juni een gebied van 920 vierkante kilometer van het Amazonewoud verloren was gegaan door illegale ontbossing; een toename van 88 procent ten opzichte van diezelfde maand in 2018.

  Het Amazoneregenwoud is het grootste regenwoud op aarde. Het heeft een oppervlakte van meer dan vijf miljoen vierkante kilometer. 60 procent van het woud is gevestigd in Brazilië.


  Maak melding

 2. Hoop dat ze hier wat van opsteken. Deze hele ambtenaren apparaat is al jaren een grote rommel. Van hard werken hebben zij nooit gehoord. Goed Nederlands zowel in woord en geschrift is zero.

  Sarie Torie


  Maak melding

 3. Na succes van deze training, volgt misschien de training ” omgaan met klanten (mensen ) en omgaan met geld van anderen”. Ik hoop dat er geld overblijft, anders is het weer weggegooid geld.

  De groeten,


  Maak melding

 4. Basis training zou moeten zijn voor alle overheidsmensen hoe ze zich als mens moeten gedragen en klantvriendelijk zijn tegenover het volk dat bij instanties komen om hun zaken te regelen. Ze voelen zich altijd geweldig en denken dat ze boven je staan met hun misselijke rotkoppen


  Maak melding

 5. Wat een Site zeg..

  Vrijheid van meningsuiting is een ver van mijn bed show
  Op deze site..

  Hier mag je allen maar vertellen hoe gd NDP is.. als je enigzins kritisch ben word jou mening gewiss….

  Ik kan me niet voorstellen… zo een moderne tyd


  Maak melding

 6. De Puinhooen Van 10 Jaar NDP.

  Ik wil graag net als jou iets positief over NDP uit mokken.. maar heellaas .. kan zijn dat ze een paar dingen gd hbben gedaan.. maar het geen ze niet gd hbbn gedaan overschaduwd het geen ze gd hbbn gedaan.


  Maak melding

 7. Hoeveel trainingen / vergaderingen / conferrenties etc. etc. zijn er in de afgelopen 9 jaar al gehouden ?
  En voor hoeveel trainingen zijn er NDP delegaties naar het buitenland gereisd ?
  En hoeveel adviseurs zijn er ingehuurd voor exorbitant hoge beloningen?

  9 jaar verder en de NDP is nog geen steek wijzer !


  Maak melding

 8. Training, sssssaaaaaaaannnnnggggggg !!!

  Terwijl onze pres in de nachtelijke uren, terwijl iedere
  Srananman slaapt, ook de ambtenaren, een groot
  deel van ONS ZOET WATER, via een drie-regelig
  briefje VERKOOPT aan een persoonlijke vriend,
  een buitenlandse zakenman !

  Ambtenaren, blijven jullie maar lekker trainen !

  PS : Binnenkort zal Rechtsstaat in Sranan HERLEVEN !!!


  Maak melding

 9. Voorbeeld van een training. een oude wet uit 1820. wat waren ze deftig geschreven .Gaan we terug naar af of wordt het nieuw Nederlands toegepast?/

  PARAMARIBO.
  PROCLAMATIE.
  Betreffende den Slavenhandel.
  WIJ MR. CORNELI’S RYNHARD VAILLANT, Ridder van de orde van de Nederlandschen Leeuw, Gouverneur Generaal ad interim der kolonie Suriname, mitsgaders opperbevelhebber over de Land- en Zeemacht in dezelve etc. etc. etc.
  Alle de genen die deze zullen zien of hooren lezen, Salut; doen te weten:
  Dat Wij bij Missive van Zijne Excellentie den Heere Minister voor het Publieke onderwiis, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, de dato 22 April l.l. no. 1 / 29 ontvangen hebben een besluit van Zijne Majesteit gegeven te Brussel den 16e April 1821 No 59, van den navolgende inhoud:
  WIJ WILLEM, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. no 59.
  In aanmerking nemende dat volgens ingekomene berigten er in de kolonie Suriname nu en dan Slaven zouden zijn ingevoerd, uit zodanige vreemde Koloniën alwaar de regtstreeksche Slavenhandel op Afrika nog geoorloofd is.
  Gelet op het Tractaat tusschen de Nederlanden en Groot – Brittannien op den 4e- Meij 1818, gesloten.
  Gelet op de Wet van den 20 e. November 1818 ( Staatsblad No. 39 ) . Gezien de Rapporten van onze Minister van buitenlandsche zaken, van Justitie en voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën. De Raad van State gehoord.
  Hebben goedgevonden en verstaan:
  Den invoer van Slaven in de Kolonien van ons Rijk en speciaal in Suriname uit zoodanige vreemde Koloniën , Alwaar de directe invoer uit Afrika geoorloofd is, te verbieden, zoo als geschied bij deze en zulks op gelijke straffen als tegen den invoer van verboden goederen aldaar bedreigd zijn.
  En is onze Minister voor het Publieks onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën belast met de executie dezes, waaraan kennis zal worden gegeven aan onze Minister van buitenlandsche zaken en van Justitie, als mede aan de Raad van State; zullende voorts deze onze Resolutie in het Staatsblad worden geplaatst.
  Brussel den 16e April 1821
  (: Get. 🙂 WILLEM
  Van wege den Koning-.
  (; Get. )
  J. G. de MEY van STREEFKERK.
  Voor kopij conform.
  De Kommissaris bij het Ministerie voor het Publieke onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën,
  (.- Get 🙂 J. SCHREUDER.
  En op dat niemand hiervan eenige ignorantie zoude pretenderen, zoo gelasten en bevelen Wij dat deze alom za! worden gepubliceert en geaffigeert ter plaatse daar men gewoon is Publicatie en affictie te doen, voorts van Plantage tot Plantage worden gezonden en in het Gouvernements blad worden geinsereerd. Gegeven aan Paramaribo in de Kolonie Suriname den 2e. Julij 1821, het negende Jaar van Zijner Majesteits Regering.
  C. R. VAILLANT.
  Ter Ordonnantie van Heeren Gouverneur Generaal ad – interim.
  J. C. GUICHERIT
  Gouv. Secr.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.