LVV gestart met voorbereiding installatie nieuwe pompgemaal Wageningen

14
voorbereiding pompgemaal Wageningen
Foto: (c) Nationaal Informatie Instituut

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de werkzaamheden voor de installatie van de nieuwe pompgemaal te Wageningen. Er wordt met man en macht gewerkt om in de maand december van dit jaar pomp drie van het pompgemaal in werking te krijgen.

Op dit moment zijn de onderaannemers, Suriname Diving en de Betongroep, druk bezig met de inspectie van de sluisgangen en pompkamer van pomp 3 in het gemaal. De voorlopige sluisdeuren worden vervaardigd waarmee de in- en uitgangen van de pompkamer kunnen worden afgedicht. Dit is nodig om het gemaal droog te leggen voor verdere inspecties, waarna kan worden aangevangen met het freeswerk aan het beton.

Deze werkzaamheden zijn nodig om de nieuwe pomp goed op zijn plaats te krijgen. Op hetzelfde moment wordt ook gewerkt aan het in stelling brengen van de mobiele pomp. Deze zal uitsluitend gebruikt worden voor het uitpompen van het overtollige water uit de loosleiding van het pompgemaal. De waterstand in deze leiding is door de zware regens van de afgelopen weken enigszins gestegen, waardoor het water ook bij een klein deel van de arealen in het omliggende gebied hoog staat.

Pomp 1 en 2 van het pompgemaal zijn in gereedheid gebracht om indien nodig ingezet te worden voor de bevloeiing van de arealen te Wageningen en de Middenstandspolders. Vrijdag hebben de Surinaamse aannemers welke belast zijn met de rehabilitatie werkzaamheden, het aannemingsbedrijf Risugragar NV, het consultantsbureau NV Site, de onderaannemers en de staf van LVV de stand van zaken met betrekking tot de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen besproken en het verdere traject uitgezet.

14 REACTIES

 1. Goed plan nieuw pompgemaal. Alles wat verouderd is opruimen. Wanneer die ook in heel Paramaribo gebeurt zal het veel beter zijn dan het pompgemaal in onze stad te repareren. Er zijn dus toch een handje vol mensen die hun gezond verstand gebruiken. Minister van LVV moet beter zijn hersenen gebruiken. Want dat onze binnenstad bij elk druppel regenwater blank staat wil zeggen dat er geen goed doordacht plan is. Wanneer je een plan A hebt, zal je ook een plan B achter de hand moeten hebben. Bijscholingen is zeer raadzaam om wateroverlast de kop in te drukken.


  Maak melding

 2. OFF TOPIC

  Staatsolie NV is op zoek naar US$ 2 miljard om als een heuse partner deel te nemen aan de komende olie-operaties. Het bedrijf verwacht dat dit jaar nog een grote olievondst wordt gedaan in Surinaamse wateren. Staatsolie wil niet dat Suriname kleine percentages aan de miljarden die zullen worden geïnvesteerd, overhoudt.

  Oei oei, Vraag
  waaraan ontleend Staatsolie haar verwachting?
  Zullen zij de geleende 2 miljard in de verkiezingskas stoppen?
  Zal de 2 miljard, zoals eerder de 337 miljoen USA$ constructie, worden geleend aan de overheid?

  Volgens overloper WAIDOE
  De overheid heeft aangegeven, de USD 337,5 miljoen die zij ontvangen heeft van Staatsolie, te besteden aan onder andere binnen- en buitenlandse schulden. Met de ontwikkelingen van de brandstofprijzen had de regering volgens PL- parlementariër William Waidoe, al lang een indicatie over dit forse bedrag. Hij zegt dat minister Gillmore Hoefdraad elke keer bewezen heeft, dat leningen genomen worden om ander leningen af te lossen. In dit geval is de overheid de enige aandeelhouder van Staatsolie


  Maak melding

 3. @Boeboe,
  Uiteraard is dit een goed plan van de regering om het gemaal te vervangen met pompen die meer capaciteit kunnen verwerken.Ook voor de pompgemalen van groot Pramaribo, ik ga ervan uit dat er meerdere zijn, zou modernisering een uitkomst zijn. Maar aan dit alles hangt een kostenplaatje.Het is niet voor het oprapen om deze vernieuwing te bekostigen. Het is een N+N+N verhaal. Dit vraagstuk moet men integraal aanpakken. Jojo, ziet graag dat NL-se deskundigheid wordt ingeroepen. Jojo droomt nog steeds dat Nederland alles voor gratis doet. Die tijden zijn van vroeger en zijn voorbij. Daarnaast in NL-se deskundigheid ontzettend duur. Er kan ook goedkoper deskundigheid aangetrokken worden.


  Maak melding

 4. Was geregelde controle en onderhoud niet goedkoper??. Maar ja , ik gebruik woorden die niet in he woordenboek van Suriname voorkomen.

  Bigi Sma. professor Caram heeft gezegd dat hij ervan overtuigd is dat er net als Guyana grote olievoorraden te vinden zijn voor de kust van Suriname, maar dat hij hoopt dat deze na regering Bouterse gevonden worden. Ik ben het volkomen met hem eens.

  En die US $ 2 miljard? De regering heeft veel geld nodig om zijn begrotingsbeloftes te realiseren en voor de komende verkiezingen. Ik denk dat ze staatsolie als melkkoe gebruiken. Een heel groot gedeelte van deze lening verdwijnt in de zakken van deze klote regering.


  Maak melding

 5. @ RobG

  “Jojo, ziet graag dat NL-se deskundigheid wordt ingeroepen. Jojo droomt nog steeds dat Nederland alles voor gratis doet. Die tijden zijn van vroeger en zijn voorbij. Daarnaast in NL-se deskundigheid ontzettend duur. Er kan ook goedkoper deskundigheid aangetrokken worden.”

  RobG
  Dit plan is nu voor ongeveer de 10 de keer met veel poeha gestart. de pompen uit India staan er al. het Surinaamse deel was zoals gewoonlijk vergeten. Eerst zou er nieuwe gebouwd worden. Dat is vrijsimpel te doen men krijgt de engineringdata van de pompen en men legt de betonnen infrastructuur aan en stort de ankerbouten in als de pompfundaties aan komen en gesteld kunnen worden.
  Wat zien we nu de nieuwe pompen moeten in de bestaande infrastructuur in gepast worden. als de beschjijving goed gelezen wordt.

  beste RobG ik droom nooit over gratis maar denk in gezonde verdienmodelen. Hier zie je dat amateurs zonder budget rommelen met moderne Indiase pompen.
  Natuurlijk kunnen en willen Nederlanders niet gratis diensten verlenenen en zeker niet aan Suriname omdat stank voor dank de moraal is. Echter het plannen van deze regering qua waterbeheer heeft geleidt tot een permanente verslechtering, Terwijl met adequate processen, een beetje logica en kennis em vooral de adequate funding op de begroting veel ellende en schade voorkomen zou zijn geworden.

  Met een beetje NL kennis (minder dan 1 mio euro’s) kan het land haar hele water beheer zelf op orde kunnen brengen als ze zouden willen luisteren en prioritiet zouden willen geven aan dit onderwerp.
  Het is zaak prioriteit te geven omdat wateroverlast op alle fronten tot ellende leidt:
  1 >> Prive omdat huizen onder beginnen te lopen.
  2>> Gezondheid omdat stilstaande water in de tropen een bron van problemen is. (kennis is er zijn bennen door kwijtgeraakt).
  3>> Aantasting van de infrastructuur door dat weg fundaties verzwakken.
  4>> economie omdat mensen gehinderd worden en bezichgehouden worden en schade moeten herstellen.
  5>> Landbouw

  Er zijn genoeg Nederlandse waterschappen die een steentje willen bijdragen maar deze zullen dat gezien de houding van Bouterse niet doen zolang hij aan de macht zit. Dit omdat ze weten dat elke euro die hij kan besparen door hun bijdrage zal gaan naar zijn herverkiezingsfonds.
  beste RobG Chantokhi zal kunnen rekenen op fondsen en kennis voor herstel is het niet in 2020 danwel in 2025.


  Maak melding

 6. @ John
  Tijdens de vorige verkiezingen antwoorde DOE lid Dodson tijdens een bijeenkomst in Amsterdam (hij was toen manager van staatsolie) dat Staatsolie niet alle reserves met de regering deelde omdat deze dan gehypothekeerd zouden gaan worden resp. belast met leningen (zie de obligatie lening een paar maanden later).
  We zagen toen al dat Newmont alleen maar vertraagde omdat zij eigenlijk ook niet graag met Bouterse zaken deden.
  Reken er maar op dat ook de off shore boringen succesvoller zullen worden zodra Bouterse weg is. Laat heel Suriname bidden dat Bouterse geen geen laatste strohalm vindt in gevonden olie op zee.
  By The Way het duurt sowieso nog jaren voor dat eventuele olie inkomsten echt gaan stromen . terwijl de locale economie door de verzande havens en gebrek aan gekwalificeerde ondernemers voor deze industrie weinig graantjes zullen mee prikken.
  Alles zal vanaf Trinidad en Tobago gaan komen of vanuit service centre georgetown.
  Staatsolie zou een service centre kunnen worden maar dan alleen als er een andere regering aanzit.


  Maak melding

 7. Behalve pompgemalen moeten er ook grote kanalen komen voor opvang en dat heefd dan weer een economisch voordeel (vissery en vaarwater )zoetwateropslag enz . en dan loopt niemandt meer onderwater gezien de klimaatsveranderingen zal men dit in de toekomst toch moeten doen
  er moet dus een kanalen infrastuctuur komen om wateroverlast beheersbaar temaken
  daar hoefd men geen hulp van het buitenland in te roepen we zyn toch niet de domste jongen van de klas veel dingen kunnen wy zelf verwezenlyken .gewoon positief blyven denken op naar de toekomst


  Maak melding

 8. @Jojo
  Op 22 maart – Heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij namens de Staat Suriname een overeenkomst gesloten met Kirloskar Brothers LCC uit India, voor de levering en installatie van drie nieuwe pompen en de daarbij behorende onderdelen voor het Pompgemaal Wageningen. Dat is ongeveer 5 maanden terug toen de overeenkomst werd getekend. De pompen zijn thans in Suriname aangekomen en nu wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de installatie van nieuwe de pompen. De oude pompen van het gemaal in Wageningen waren 60 jaar of ouder.
  M.b.t. de wateroverlast kan ik het volgende zeggen. Als kind heb ik het meerdere keren meegemaakt dat ik door het water moest waden om van school thuis te komen. Overlast door water is een terugkerend probleem. Alleen nu wordt de problematiek erger door opwarming van de aarde. Uw mening dat men met minder dan 1 miljoen water huishouding op orde heeft is onrealistisch. Waarom hebben ze dat onder regeringen van VHP en NPS dan niet gedaan? Alleen de voorstudies om de problematiek in kaart te brengen zal heel veel kosten. Vervolgens moet men bij de uitvoering de infrastructuur aanleggen en dat kost heel veel geld. Alleen de aanschaf van de benodigde pompen voor groot Paramaribo kost miljoenen dollars. Daarnaast zal men ook kanalen met stenen kades moeten aanleggen om het water af te voeren. Ook de bouw van ondergrondse wateropslagplaatsen lijkt me geen luxe.

  @Bigi Sma,
  Het zou toch prachtig zijn als er onder deze regeringsperiode grote voorraden olie voor de kust worden ontdekt. Maar dat geeft niet want na de verkiezingen van 2020 zal de NDP wederom zegevieren en de regeermacht in handen krijgen. Neem van me aan dat VHP en Abop graag met de NDP gaan willen samenwerken. De uitspraken van toppers uit deze partijen om niet met de NDp samen te werken is voor de bühne, podium talk. Het zijn acteurs die een toneelrol spelen. Het verhaal van Caram moeten je afdoen als politieke propaganda voor VHP en NPS. Maar in elk geval de verwachtingen zijn hoopgevend m.b.t. de olievondsten. Er worden putten geslagen en men komt steeds meer aardolie tegen in dat gebied. In Guyana heeft het ook jaren geduurd alvorens men op de grote voorraden ontdekte. Staatsolie begint alvast na te denken over de toekomst wanneer de grote vondsten in het Surinaams zeegebied zullen plaatsvinden.


  Maak melding

 9. beste RobG
  Op 17 februari 2012 werd in DWT al gemeld USD 12 mio zou worden geïnvesteerd in de Wakay pompen. Het geld zou uit een Indiaase Kredietlijn komen . De pompen zouden door India geleverd worden en de pompen zouden in het EERSTE HALFJAAR VAN 2015 operationeel moeten zijn. etc.
  Het was weer zo’n verkiezingsbelofte die niet waar gemaakt werd en de afgelopen jaren steeds problemen veroorzaakt heeft.

  Beste RobG dit bedoel ik nu. Deze regering presenteert elk jaar de zelfde projecten door contracten te teken of LOI’s of MOU. In feb 2015 tekende de minister een contract met Ilaco een adviseur. later tekende ze een contract met de gebroeders Kirloskar (wereld bedrijf) en weer laten met de bouwers. De pompen zijn er allang. Helaas was de regering vergeten dat de Kredietlijn alleen de levering van Kirloskar omvatte en zij zelf ook geld moest inbrengen.
  Ofwel de pompen worden nu in het oude gemaal gehangen, er moet weer geïmproviseerd worden, ondertussen betaalt men rente over iets wat in kratten staat. Indien men een nieuw gemaal gebouwd dan waren de oude pompen nog als standby beschikbaar. Helaas wat in 2015 gereed had zullen zijn zal nu op z’n vroegst eind 2020 gereed zijn omdat er steeds 1 pomp vervangen wordt. Het wordt het komende jaar spannend voor de rijstsector.

  beste RobG de regering vergeet steeds dat bij leningen voor projecten de regering ook zelf zal moeten inkomen. Denk maar eens terug aan het debacle van het AZP (IsDB) of het Wanica ziekenghuis (China) of het Albina Ziekenhuis (Frankrijk)

  Met de euro 1 mio bedoelde ik het primaire denkwerk.. 5 echte ingenieurs een jaar met wat hulp die in een jaar het waterbeheer op orde brengen en met reguliere onderhoudsbudgetten en wat investeringen de prioriteiten oplossen.
  Er is een fors budget opgevoerd echter geen enkele financier zal zonder goede plannen en aanbesteding de gelden voor het baggerwerk beschikbaar stellen. Zie hoe Suriname afging bij IsDB met de plannen voor het AZP, waarna alles over moest en er weer eens miljoenen aan plan kosten verspilt waren en Suriname rente betaald voor het betalen van plannen die niet uitgevoerd gaan worden.

  Laat de Nederlandse waterbouwers duur zijn, de plannen zijn heel efficiënt en wereldwijd gerespecteerd. Wie denkt u dat de plannen maken om Djakarta droog te houden of wie denkt u dat gaten in de US army corps of Engineers plannen voor het droogmaken en droog houden van Houston ontdekt hebben en bij gesteld hebben. Wie hebben de plannen gemaakt om het water in New York onder controle te krijgen.

  Klimaat verandering valt nog steeds in het niet bij slecht beheer en het niet openhouden van lozingen (de bekende plastic flessen),

  Slecht plannen is een belangrijke oorzaak. Toen ik eind 2011 naar Atjoni reed was Dalian de vergeten water-afvoeren aan het maken. De weg (Vene III was verantwoordelijk voor de slechte uitvoering) die net klaar was werd al weer gesloopt omdat zij kreken die in de droge tijd geen water afvoerden afgedamd had. Er stonde aan de hoge kant op allerlei punten naast de weg overal meertjes en swamps die de fundatie van de weg aantasten.
  Je ziet dit soort basale planning fouten vrijwel overal bij Surinaamse wegen en in het water beheer. De weg naar de carolina brug is zo’n voorbeeld. Ook de nieuwe high way Pengel – Paranan heeft geen goede water beheersing.

  Het lijkt mij dus heel verstandig bij het ministerie voor second opinions een botte kaaskop in dienst te nemen die de gaten in de plannen aangeeft en oplossingsstrategieën aan geeft en wat coaching werk gaat doen.


  Maak melding

 10. @jojo,
  Het is geen kwestie van vergeten maar de harde realiteit is dat de overheidsinkomsten door problemen op de wereldmarkt voor grondstofden, goud en aardolie naar een minimum zakten. Dat is de harde economische realiteit. Nu gaat het economisch beter. Men ziet dat de overheid beter in staat is om bepaalde voorgenomen projecten uit te voeren. Ik kijk gewoon naar de feiten om een helder beeld over de situatie te krijgen. Vervolgens is het makkelijk om verbanden te leggen.
  Dat er fouten in de planning worden gemaakt is van alle tijden. Op basis van voortschrijdende inzichten worden beleidsmakers wijzer. Men kijkt vaak naar het groter plaatje en details ziet men over het hoofd. Van fouten moet men leren.


  Maak melding

 11. @RobG
  U vergeet de realiteit. Die is dat Bouterse in 2010 op te grote voet is gaan leven. De begroting verdubbelde, zonder de verdiencapaciteit van het land te vergroten maar te gokken op doorstiijgende goudprijzen.
  By the way de goudprijzen waren vrij stabiel en veel hoger dan die onder Vene en de drop in aardolie was vrij kort en veel minder als onder Venne.
  Venne wist de extremere gevolgen van de Krediet crisisinterventie in 2007-2008 in een jaar te neutraliseren.

  U vergeet ook dat de financiering uit een kredietlijn kwam en de eigen inbreng beperkt zou zijn en ten goede zou kommen aan de agrarische productie capaciteit.


  Maak melding

 12. @jojo,
  De economie is een zeer complexe materie. In de economie kunnen zaken anders verlopen dan men in eerste had verwacht. Op basis van voortschreidende inzichten kan men voor de toekomst het economisch beleid anders aanpakken. Dat is een uitstekende leerschool voor de toekomst om niet in een soortgelijke valkuil terecht te komen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.