Belangrijke waterwegen Livorno opgeschoond op verzoek van bewoners

29
waterwegen Livorno opgeschoond
Foto: (c) Nationaal Informatie Instituut

Enkele belangrijke waterwegen in het ressort Livorno zijn opgeschoond. Dit nadat de bewoners een dringend beroep op LVV-minister Parmessar gedaan hebben voor het opschonen van de waterwegen. Het beroep is voorgelegd aan de Surinaamse presidentiele commissie en zij heeft daarmee meteen ingestemd voor de uitvoering.

De opdracht is gegeven aan het staatsbedrijf Surzwam N.V. Surzwam onder leiding van directeur Perdiepkoemar Khedoe, is woensdag gestart met het werk. Khedoe geeft aan dat het bedrijf speciaal in het leven is geroepen om de infrastructurele werken vallende onder het ministerie van LVV aan te pakken. Daarnaast verricht het bedrijf ook werk voor het Kabinet van de president.

Behalve de waterwegen is het kanaal aan de Sujafiweg ook opgehaald. Dit belangrijke verbindingskanaal zorgt ervoor dat het water wordt geloosd naar de Surinamerivier. Bhagwandin Chanderbhan meer bekend als Manna, geeft aan dat hij enorm last heeft ondervonden tijdens de grote regenval. Hij is daarom zeer ingenomen met de acute hulp geboden door minister Parmessar.

Manna die reeds 28 jaar in de agrarische sector zit, zegt voor het eerst zoveel wateroverlast gehad te hebben op zijn areaal, hij heeft als gevolg daarvan veel schade geleden. Voor hem is dit een enorme opluchting dat het kanaal na 4 jaren wordt opgeschoond.

Minister Parmessar: “Ik leef mee met de gevoelens van de bewoners van dit ressortgebied. Als minister van LVV heb ik geen ander keus dan meteen in te spelen op het verzoek en ik ben blij dat de presidentiële commissie gelijk heeft ingestemd om deze hulp aan te bieden aan de bewoners”, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

29 REACTIES

 1. Dit moet niet op aanvraag van de bewoners gebeuren.
  De staat heeft de verantwoordelijkheid om alle waterwegen te onderhouden en dan voorkomt men dat er overstromingen zijn na regenval.
  Goede afvoer van water , dus ook goede rioollering.


  Maak melding

 2. Bewoners trap niet in. Dit is éénmalig in het zicht van de aanstaande verkiezing. Hierna komen ze toch niet meer terug.
  Vervolgens vraag ik mij af waarom het vuile slib niet is afgevoerd, maar gewoon op de berm gedeponeerd. Wanneer het volgende keer hard gaat regenen dan verdwijnt de slib weer in de goot of zie ik dat verkeerd.

  Waar was de vorige minister al die 4 jaren gebleven. Was hij aan het slapen geweest, terwijl de bewoners al diverse keren aan de bel hebben getrokken.


  Maak melding

 3. Helemaal mee eens Countryman. Maar vergeet niet dat Suriname een dictatoriaal regime kent. In theorie schijnt het een democratisch rechtsstaat te zijn maar in de praktijk is het een dictatoriaal regime.


  Maak melding

 4. @ countryman
  Volledig met je eens dat de bewoners niet hierom moeten verzoeken alsof de staat ze nu een dienst bewijst.
  Dit zijn provisorische oplossingen die maar tijdelijk stand houden. Suriname heeft een structureel plan van aanpak nodig om het probleem van wateroverlast en verstoppingen tegen te gaan. Maar die deskundigheid ontbreekt er bij deze regering. Belachelijk dat zo een simpele handeling voorgelegd moet worden aan een presidentiële commissie. Een heel rare manier van regeren.


  Maak melding

 5. Wat is het toch een gunst dat je de overheid nu vlak voor de verkiezingen aan het werk krijgt. Eerst moet je oogst verloren gaan en dan moet je dankbaar zijn dat de overheid uit zijn luie stoel komt en op de maandag avond meeting aan de raad van ministers moet vragen of je een jarenlange fout mag verhelpen. Ongetwijfeld zal vanuit de raad gevraagd zijn of de ondernemer schade heeft gelden en bij een bevestiging zal het antwoord zijn dat er hulp geboden mag worden want dan is de bevolking dankbaar.
  Waar een klein land nog kleinzieliger kan zijn om het uithalen van 50 meter sloot als nieuws te melden. Ook de media zit blijkbaar om ieder nieuwtje verlegen dat dit al gemeld wordt of komt dit vanuit het kabinet en moet het worden doorgespeeld?


  Maak melding

 6. Overstroming in Bangladesh ,overstroming in Frankrijk, in Texas en Florida en Suriname. LVV mag wel meer ritme en frequentie laten zien in de aanpak van waterwegen en overige infrastructuur.
  Ad hoc reageren is voorbehouden aan uitzonderingssituaties. Te vaak zie je bewoners van sommige achtergestelde wijken steen en been klagen over bepaalde toestanden zoals slechte wegen ,wateroverlast enz. LVV en andere actoren moeten toch weten waar de schoen wringt? We praten niet meer over kiezelsteentjes ,maar keiharde keistenen in de schoenen. De achterstand op achterstallig onderhoud bedraagt lichtjaren. Je kunt helemaal terug gaan naar de jaren zeventig. Voor mijn part plaatst het ministerie een graafmachine en ander equipment bij elke volkswijk ,geeft een aantal bewoners instructies hoe om te gaan met de machines en kunnen ze het zelf doen in plaats van te moeten wachten op lanti. Want lanti meestal no de fu si te yu abi den fanowdu.Ini na okasi disi den man abi koloku tak’ lanti yepi den her’esi nanga gawgaw. Verwacht wel dat met Parmessar aan het roer, het geleidelijk aan beter zal gaan.


  Maak melding

 7. Mensen van instanties rijden dagelijks door su maar kunnen door de geblindeerde ruiten helaas nooit zien wat zich in su afspeelt wordt tijd dat ministers en andere asskissers een cabriolet krijgen zodat ze een probleem tijdig kunnen waarnemen en actie kunnen ondernemen i.p.v. op de achterbank zitten te rukken


  Maak melding

 8. De mini ster leeft mee met de gevoelens van bewoners in dat ressortgebied.

  Begrijp ik heel goed mini ster. Je krijgt waarschijnlijk een stijve van. Je zou je moeten schamen dat het op verzoek van de bewoners moet gebeuren. En nog schaamteloos is het presidentiële commissie.

  Ik zeg zeggen, zak lekker jullie allemaal lekker in je eigen stront ipv de bewoners hiermee op te zadelen.
  Vuile stemmengraaiers allemaal


  Maak melding

 9. Ik leef mee met de gevoelens van de bewoners, al dus die gladde paarse rat van Parmessar alsof deze gladde paarse rat, samen met die andere paarse ratten die in het machtscentrum zitten, die het land kapot hebben gemaakt, gevoelens hebben, deze schaamteloze misleidende honden, zijn zo doorzichtig zo vlak voor de verkiezingen, bovendien is het hun plicht, om de wateroverlast aan te pakken.


  Maak melding

 10. Het is toch te gek dat pas actie wordt ondernomen als buurtbewoners klagen.
  En dan moet eerst ook nog eens worden gewacht op goedkeuring/toestemming van een presidentiële commissie. Stel dat deze commissie geen goedkeuring had verleend; was er dan niks gebeurd?!
  Het verantwoordelijke ministerie moet mijns inziens een schema hebben waarin de werkzaamheden worden gepland. Het is toch niet zo moeilijk om volgens schema periodiek controle uit te voeren en zonodig tot actie over te gaan?


  Maak melding

 11. Hiermee is wederom het bewijs geleverd dat het aan visie ontbreekt.
  Men gaat pas te werk nadat het voorval heeft plaatsgevonden.
  Anticiperen, beleid maken is er niet bij.
  Dit doortrekkend naar de bancaire sector.
  Wat voor vernieuwende maatregelen zijn er genomen door de nieuwe governor?
  De enige maatregel was al voor zijn aantreden hier besproken.
  Niets nieuw onder de zon.
  men gaat dus verder op de oude voet
  Welnu laat me de goed man helpen.
  USD zijn uit de markt genomen (gekocht door de CB) en betaalt met euro’s.
  Wat nu moet gebeuren is
  de rente op een USD rekening verhogen (met aanvullende maatregel!!) en tegelijkertijd de rente op een spaarrekening en depositorekening luidende in SRD verlagen.
  Het effect kan tweeledig zijn
  1. Men gaat zijn SRD’s omzetten in een USD rekening. (bijzaak)
  2. USD die bepaalde groepen burgers in hun bezit hebben worden aangeboden (om te profiteren van een hogere rente)
  Op deze wijze verkrijgt de Centrale Bank de benodigde USD.

  3. Betalingen boven een bepaald bedrag moeten via de bank plaatsvinden
  (welk bedrag? Dit vereist enige studie, maar over de gegevens is vrij eenvoudig te beschikken).
  Dus koop je bijvoorbeeld een auto van meer dan SRD 3000 dan mag dit niet met bankbiljetten. Maar moet giraal.
  4. Stortingen op bankrekeningen boven een bepaald bedrag (dit moet redelijk hoog zijn, om ervoor te zorgen dat je alleen bepaalde figuren pakt en niet de grote massa) wordt lastig gemaakt door te stellen dat je minder ontvangt dan je stort.
  Een voorbeeld.
  Kirpalani (willekeurig) stort SRD 100.000 op zijn rekening. Er wordt geen SRD 100.000 bijgeschreven maar SRD 95.000.

  Ach, nadenken om de ontwikkelingen voor te zijn is teveel gevraagd. Of is het een gebrek aan kennis


  Maak melding

 12. @RobG
  God Job zou het zijn als men elk jaar goed onderhoud pleegde. hier was de zaal 4 jaar lang dicht gegroeid en wordt er pas iets gedaan als iedereen wanhopig is geworden en een presidentiele commissie ingrijpt.

  de minister kan sowieso naar huis want die doet pas iets als het kabinet van de president uit haar m=iddag dutje wakker geworden is.
  De burger mag op planmatig onderhoud rekenen dat elk jaar standaard op de begroting staat en voor jaren gecontracteerd kan worden. Helaas een heel slechte job want nu moet er veel meer werk verzet worden en was er enorme overlast en schade. Een trench zonder begroeiing voert veel snelller water ad en is dus veel effectiever,

  Het is het bewijs van integraal FALEN.


  Maak melding

 13. er moeten waterwegen gecre,eerd worden zoals de saramacadoorsteek enhet moeten meerdere zyn,deels om regen (zoetwater) zolang mogelyk optevangen en ook heefd het zo z,n voordelen vis ,garnalen en vervoer overwater en voor bodem onderzoek en werkgelegenheidt .maar dan zyn we af van het eeuwige onderwaterlopen van hele gebieden, en hoefd men ook niet meer tewachten tot het water in de rivier laag is


  Maak melding

 14. Onderhoud moet regelmatig gedaan worden en niet alleen wanneer de verkiezingen in aantocht zijn. Verder is het geen gunst van de overheid om het te doen maar een plicht en dat schijnen bepaalde domme apen maar niet te vegrijpen.


  Maak melding

 15. Hoera hoera hoera Suriname is in staat om een gotro zonder hulp van het buitenland schoon te maken. Deze regering van uitbuiters, onderdrukkers, corrupte misdadigers en machtwellustigen moeten zich diep schamen om pas in actie komen als de bewoners daar om vragen.


  Maak melding

 16. @jojo,
  Men moet in Suriname afstand nemen van het dorpse gedoe. Op Openbare Werken zijn er mensen werkzaam die meer dan 30 dienstjaren onder hun schoenzool daar op het ministerie lopen. Vele stoelen hebben ze daar versleten en toch zijn ze incompetent. Er zullen onder hen toch controleurs zijn aangesteld die toezicht houden op de wegen, kanalen,bruggen, pompgemalen,enz. Deze personen incasseren elke maand een goed salaris. Ze zijn mijn inziens het salaris niet waard.


  Maak melding

 17. Ik moest goedkeuring voor het leggen van duikers. Kom op OW zitten ze als sardine in blik.
  1persoon met een computer en de rest hangt en kijkt mee. 1 bureau en de rest met stoel. Iemand kon komen kijken maar ik moest hem halen. Hij heeft 2 seconde gekeken en ik kon hem terug brengen. Gelukkig had ik mensen die weet hadden van het werk. Nooit een controle.
  Ik vind niet eens dat het ophalen van lozingen nieuws is.
  Ga filmen en kijk of de buurtbewoners geen troep dumpen in de goten


  Maak melding

 18. @wendy
  Over het troep dumpen gesproken, is nog steeds aan de orde. Oude koelkasten, gasfornuizen, tv’s, stoelen, tafels.dus alles wat met grofvuil te maken heeft wordt overal gedumpt. Zelfs op blote kavels dumpt men zijn grofvuil. Vaak zijn het de mensen zelfs die in de straat wonen, die hun omgeving aan het vervuilen is. Mensen weten zich geen raad of zijn te dom om te informeren of een overheidsinstantie die hiermee belast is te bellen voor hulp. Het is geen wonder dat Suriname aan het verzuipen is, met inhoudt. Anno 2019 weet het grootste gedeelte van onze bevolking niet dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor deze situatie. Bewustwording moet hun nog bijgebracht worden. Deze hele f>ck regering heeft een chronisch gebrek aan bewustwording. De situatie ziet er somber uit. Om zieltjes te winnen gaat de NDP alles uit de kast trekken om het volk zoet te houden. Geef ze dan een lollipop.


  Maak melding

 19. Wat een onzin verhaal.
  Er hoort gewoon een goed onderhoudsplan te liggen voor het opschonen. Daarnaast inspecteurs die regelmatig controleren of er incidenteel een actie nodig is. Dit toont weer eens dat deze regering niet geschikt is voor haar taak en dat ook de verantwoordelijke ambtenaren ongeschikt zijn.


  Maak melding

 20. RoBG
  helemaal mee eens, echter hoe komt het dat de controleurs en toezichthouders geen daden kunnen laten stellen en er pas iets veel te laat gebeurd als er iemand van het kabinet van de president iets doet.

  By the way men hoeft geem deskundige te zijn om vast te stellen dat er iets moet gebeuren, Het zal ook niet zp zijn dat er geen aandacht voor is. Echter men kan niet zoveel als er er geen BUDGET op de begroting of onvoldoende budget is opgevoerd


  Maak melding

 21. Ja dat is helemaal waar. Heel suriname gooit zijn troep overal heen. In goten, trenzen, rivieren, zwampen, op ongebouwde andermans percelen. Bedenk het maar.
  Maar belangrijk is, welke rol speelt de overheid of de district bestuurders. Naar mijn inziens is de taak van de overheid om zorg te dragen dat de burgers hun oude huisraad of troep ergens kwijt kunnen. Of een inlever/verzamelingsplek ingericht door de overheid of districtsbestuur waar de burgers hun spullen kunnen deponeren.
  Dit zou ook goed zijn wegens milieu aspecten om op een verantwoorde manier te vernietigen.

  Hierna kun je spreken van handhaving met zware boetes. Maar gelet dat de overheid totaal faalt in zijn beleid kun je moeilijk verwachten dat de burgers het zelf kunnen doen. Dit is volledig de taak van de overheid dit te regelen, anderzijds biedt deze dezelfde overheid de mogelijkheid om allerlei produkten te importeren maar faalt dit nader te organiseren voor vernietiging.

  Het dumpen zorgt ook voor milieu ververvuiling met alle gevolgen van dien.
  Te denken valt aan cfk’s, zuren, plastics, oliën, chemicaliën, kabels etcetera.


  Maak melding

 22. Burgers, buurtbewoners, zijn de ogen van de Staat. De regering ziet niet alles wat er in de woonwijken mis gaat. Daarom is het goed als de bewoners zelf aan de bel trekken. Inderdaad is het een plicht van de overheid om onderhoud aan de grachten en straten en openbaar groen, openbare verlichting en zo te plegen. Als iedereen alert is, kan er actie worden ondernomen en blijft alles goed en schoon onderhouden.


  Maak melding

 23. VOORUIT DENKEN IS REGEREN.
  Maar helaas is dit niet het geval en lijkt wel op als de kalf verdronken is dan dempt men de put.

  Ik ben het eens met @ Jay , @ RoBG , @ Boeboe bit Sjorie

  Dat heb ik al in het begin gezegd het is een taak van de overheid voor het aanleggen , onderhouden
  verbeteren enz enz .
  Dit heeft met BELEID te maken in alle sectoren , maar als de Beleidsmakers incompetent zijn
  dan is het einde zoek.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.