Suriname acht eigen artsen rijker

38

Acht Surinaamse studenten hebben hun medische studie aan de Latin American School of Medicine (ELAM) op Cuba succesvol afgerond. De Surinaamse afgestudeerden, waaronder 6 dames en 2 heren hebben zeven jaren gestudeerd op Cuba, waarbij een groot deel van de studie buiten de hoofdstad Havana is voltooid, namelijk in de provincies Pinar del Rio en Ciego de Avila.

Tijdens een speciale ceremonie in het Karl Marx-theater in de Cubaanse hoofdstad Havana, hebben de Surinaamse bursalen afgelopen dinsdag samen met nog bijna 458 andere studenten, uit 84 landen hun medische diploma’s in ontvangst mogen nemen.

Een belangrijk aspect van de studie te Cuba is dat de studenten naast hun medische opleiding ook sociaal worden gevormd. Het belangrijkste aspect dat hierbij wordt bijgebracht is het principe van het universeel recht op medische zorg ongeacht ras, sociale klasse en geslacht.

De kersverse Surinaamse artsen worden de komende maand terugverwacht in Suriname. Op kort termijn zullen ze door het ministerie van Volksgezondheid van Suriname, in verschillende delen van het land worden ingezet. Het gaat om de artsen Amatdasim Sue—Ann, Bihari Sharma, Bisphan Romaryl-Lee, Demidof Syreeta, Itieman Pricella, Pavion Anthusia, Hardjopawiro Joey en Menig Sergio, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

38 REACTIES

 1. Dubbel gefeliciteerd.
  1. vanwege het feit dat jullie geslaagd zijn en
  2 vanwege het feit dat, ondanks de gebrekkige geldovermakingen van de staat Suriname jullie dit toch nog hebben gered. Volgens mij moesten familieleden financieel bijspringen. (zie de berichten over Surinaamse studenten in Cuba skeer.

  Succes in uw verder leven.


  Maak melding

 2. Als de banden tussen Nederland en Suriname goed was geweest hadden deze studenten hun diploma in Nederland gehaald. Ze waren beter geschoold en het papiertje zou meer waarde hebben gehad.
  Nederland en Zwitserland leveren goede artsen af en Suriname had daarvan kunnen profiteren. Jammer.


  Maak melding

 3. Een vraagje voor alle mensen die zo enthousiast reageren:

  Zijn deze artsen nou beter opgeleid of even goed als de 50 Cubaanse artsen van de minister van Volksgezondheid Eliaz??

  Gewoon een spiegeltje voorhouden 🙂 🙂


  Maak melding

 4. @ Koos 26 juli 2019 at 09:42
  In Nederland lopen heel veel kneuzen rond.
  Het duurt niet lang meer of de gezondheidszorg in Nederland is gelijk aan die van een ontwikkelingsland.

  Waarom zorg in Nederland juist níét tot de beste hoort
  Gijs van Loef1 mei 2019, 18:04

  Premier Rutte op bezoek bij de GGZ-instelling Zeeuwse Gronden op 24 april. Beeld EPA
  De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren bewust een te ­positief beeld geschetst van de medische gezondheidszorg. ‘Onze zorg behoort tot de beste van Europa’, staat in het Regeerakkoord. Op basis van zelfstandig onderzoek, gevalideerd door deskundigen, stel ik vast dat de kwaliteit van de medische zorg in vergelijking met andere moderne Europese landen sinds 2006 geleidelijk aan ­terrein verliest. Dit is opmerkelijk. Want waarom werd dit onderzoek niet gedaan door een van de kennisinstituten (SCP, CPB, Zorginstituut, Universiteiten)?

  Het medisch zorgstelsel van gereguleerde marktwerking is niet goed doordacht. Er zijn twee ontwerpfouten gemaakt. Ten eerste: een patiënt, die wettelijk verplicht is te betalen voor zijn zorgbehoefte is geen consument van zorg, maar heeft recht op goede zorgverlening op basis van indicatiestelling door een gediplomeerde zorgverlener. Deze moreel-ethische dimensie van de zorg is uit het oog verloren. Ten tweede: landelijke regie van het zorgaanbod, een planning van zorgvoorzieningen op landelijke schaal, is onmogelijk in een stelsel van concurrerende zorgverzekeraars. Dat zorgverzekeraars (overwegend) regionale monopolisten zijn, doet hier niets aan af.

  Beide ontwerpfouten zijn terug te voeren op het probleem dat over de verhouding tussen het publieke en het private niet goed is nagedacht bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.De schizofrenie van het marktgedreven zorgstelsel laat zich ook op een andere manier typeren. De filosofie van marktwerking vraagt om inherent tegengesteld gedrag van de betrokkenen in de zorgverlening: commerciële belangen en concurrentie moeten samengaan met vertrouwen en samenwerking. Wat zorgeconomen ook beweren, deze tegenstelling – in menselijk gedrag en in het stelselontwerp – tart de logica. Het marktdenken in de zorg leidt tot afsplitsing van zorgbedrijfjes die de patiënt benaderen als gefragmenteerd wezen waaraan gesleuteld en verdiend kan worden. Die versplintering van het zorgaanbod leidt tot meer verantwoording, toezicht, dus: bureaucratie. En tot torenhoge indirecte kosten en hybride, complexe zorgmachinerie die nooit af kan zijn, waardoor steeds minder geld beschikbaar is voor de zorg.

  Er zijn te veel private krachten en er is te weinig publieke sturing in het zorgstelsel. Publiek is ondergeschikt gemaakt aan privaat, het moet juist andersom! Dit inzicht begint door te dringen. De gezondheidszorg staat voor een existentiële keuze. Een die direct samenhangt met de vraag of de overheid de regie terugneemt en binnen publieke randvoorwaarden private zorgverlening faciliteert, of de omgekeerde situatie, waarbij private partijen de dienst blijven uitmaken en de publieke taak beperkt wordt tot het corrigeren van de collateral damage van echte marktwerking.

  In het eerste geval staat de patiënt weer centraal, in het andere geval wordt deze een dataverzameling, de zorgverlener een data-analist, wordt Big Tech de baas en zoekt iedereen – laagopgeleiden en complexere gevallen – het verder zelf maar uit .

  Gijs van Loef, Platform betrouwbare zorgcijfers


  Maak melding

 5. Hartelijk gefeliciteerd met jullie succesvolle afronding van de studie.

  Hoop dat jullie bereid zijn om in het binnenland van Suriname te gaan werken.


  Maak melding

 6. Gefeliciteerd allemaal, petje af.🌷🎂. @ Koos njang ka met je Nederlandse bullshit verhaal. In Nederland sterven dagelijks mensen door foutieve diagnoses van die kut artsen. De opleidingen zijn onder de maat. Ga eerst onderzoeken voor je bullshit op schrijft.


  Maak melding

 7. Als jullie niet weten hoe ht zit met de arten opleiding in Cuba zwijg. Vanaf ht 2 jaar loop je mee. Praktijk en theorie lopen samen. Je leert in ht laatste jaar de druk van het werk en afstuderen. Nederlanders komen zelf in Su de opleiding volgen. Een verpleegster van Su is flinker dan die van Nl.


  Maak melding

 8. Mijn felicitaties voor de geslaagden en voor de gezondheidszorg in Suriname. Ik ben ook verheugd met het feit dat de artsen dichtheid, het aantal artsen per 1000 inwoners in Suriname met deze geslaagden zal toenemen. Natuurlijk zullen de gevestigde artsen in Suriname helemaal niet blij zijn met de komst van deze goed opgeleide en sociaal betrokken artsen. Deze artsen stellen de gezondheid van de patient op de eerste plaats en niet het grote geld.

  Ik wil ook een trap na geven aan de regeringen onder Venetiaan. Zij vonden het maar niets dat Surinamers tot arts in Cuba werden opgeleid. Zij wierpen allemaal flut argumenten op om deze ontwikkeling tegen te houden. Zij wilden de kolonisator aan de Noordzee en de Amerikanen pleasen. Deze hebben de regeringen van Venetiaan echter dik laten vallen.

  In Suriname mag men In elk geval blij zijn dat deze artsen in Cuba zijn opgeleid.
  In Nederland worden artsen opgeleid om ziekten te genezen die alleen in Nederland voorkomen. Dit is de reden waarom een groot aantal Nederlandse patiënten hun heil gaat zoeken in België en Duitsland.In Duitsland en België krijgen de artsen een degelijke medische opleiding net als de artsen die in Cuba worden opgeleid.


  Maak melding

 9. Bert v Marwijk, ik kom voor mijn werk oa bij academische ziekenhuizen in Nederland.

  Zie hier een stuk EHCI.

  Het Nederlandse zorg- en ziektekostenstelsel is wederom de beste in heel Europa. Dat blijkt uit de Euro Health Consumer Index (EHCI), een onderzoeksrapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd door het gerenommeerde Health Consumer Powerhouse (HCP) in Zweden. Dit instituut meet ons zorgstelsel op onder andere op gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, patiëntenrecht, behandelingsresultaten, medicijnen en preventie.

  Al een aantal jaar op rij scoort Nederland het beste op deze criteria, en laat daarmee andere West-Europese landen achter zich, zoals Duitsland, Frankrijk en België.

  Top 3

  De best scorende zorgstelsels in 2017 zijn:

  Nederland: 924 punten
  Zwitersland: 898 punten
  Denemarken: 864 punten

  Het maximaal te behalen punten ligt op 1.000. In 2016 scoorde Nederland iets beter, namelijk 927 punten.

  Hieronder een overzicht van de totaalscores in heel Europa (bron: EHCI 2017).

  Bert, ons land loopt voorop op gebied van stamcel therapien, kunstmatige inteligentie en andere vormen van behandelingen. Cuba kan daarvan dromen.


  Maak melding

 10. Wendy en Rob g jullie behoren tot de laagste soort wat mens mag heten. Wat kunnen jullie dom lullen,de ene heeft een uitkering in Holland en de ander zou graag een uitkering willen in Holland. Noem iets wat Ndp heeft bereikt. Rob g is jaloers omdat hij zelf niks heeft bereikt en wendy die woont nog in een boom.


  Maak melding

 11. Koos, jij moet niet zo hoog van de toorn blazen over de positie van de Nederlandse gezondheidszorg. Gij moet leren om een genuanceerd oordeel te geven. Jij neemt alles klakkeloos over zolang het in jouw tunnel past. Zelfs Nederlandse deskundigen trekken de cijfers van dit instituut in twijfel. Heel veel landen stellen om privacy redenen niet alle informatie beschikbaar. Jij prompt met oude roem omdat de Nederlandse gezondheidszorg reeds jaren van haar voetstuk is gevallen.

  Politici en beleidsmakers in Nederland vinden dit soort beweringen mooi omdat zij ervan uitgaan dat zij het beste beleid op dit gebied voeren. De financiering van de Nederlandse gezondheidszorg kan op papier en grafieken mooi overkomen, maar er moeten wel ziekenhuizen hun deuren sluiten door faillissement. Mensen moeten steeds meer betalen voor de gezondheidszorg en het aantal mensen dat de dokter vermijd vanwege de hoge kosten neemt met grote aantallen toe. Het financieelplaatje van de Nederlandse gezondheidszorg kan op papier logisch in elkaar zijn gezet, maar de praktijk is heel anders.

  In sommige regio’s van Nederland is specialistische hulp helemaal niet meer te krijgen en patiënten moeten grote afstanden afleggen om een spoedeisende poli te bezoeken. Er zijn wachttijden in bijna alle ziekenhuizen van wel 2 tot 2 maanden. ook de beschikbaarheid van een aantal medicijnen is een lastig vraagstuk aan het worden. Geen wonder dat duizenden mensen dagelijks de grens overgaan voor medische hulp in België en Duitsland. Het omgekeerde zie ik niet gebeuren. Er komen wel een groot aantal mensen uit de Antillen en eventueel ook uit Suriname voor medische consulten naar Nederland, maar ik zie niet duizenden Belgische en Duitse patiënten de grens naar Nederland oversteken omdat de medische zorg in Nederland veel beter is.


  Maak melding

 12. Robgeit…..Artsen hoor je in eigen land op te leiden zoniet dan is er 0,0 kennis in huis voor nieuwe ontwikkelingen op medisch gebied is het normaal om in het buitenland je kennis up te daten …heb jij je rijbewijs in Cuba behaald. Kom met de 5 punten eerst waarom het zo goed gaat momenteel in su en stop te mekkeren als een geit of moet je eerst naar Cuba om daar de antwoorden te vinden


  Maak melding

 13. RobG jouw Cuba komt niet eens in het lijstje voor ? Wel afgeven op Nederland maar in tussen is Nederland nog een grote investeerder in Suriname. Politie en brandweerkorpen komen graag naar Nederland voor opleiding. Luister Nederland is gewoon booming. We staan op veel lijstjes goed of je het leuk vind of niet. Het Suriname o der leiding van Bouterse is een equivanant van Haiti. Onder Venetiaan hadden de mensen te eten en was de Srd koers stabiel.


  Maak melding

 14. Koos 26 juli 2019 at 11:19
  Bert v Marwijk, ik kom voor mijn werk oa bij academische ziekenhuizen in Nederland.

  Ik kom er niet voor mijn werk maar ik werk al 30 jaar in de gezondheidszorg en volg alle ontwikkelingen met meer dan grote belangstelling.
  Ook de gezondheidszorg van Suriname.

  Feit is dat er ook in een rijk lang dingen fout gaat. We betalen ons de pleuris aan premiekosten maar de kwaliteit van de zorg wordt steeds minder. Het personeel loopt weg omdat ze de werkdruk niet meer aan kunnen en ontevreden zijn over hun beloning.
  Kom je soms bij de directie op de koffie?
  In de geestelijke zorg en de ouderen zorg is het een chaos dus niet steeds op Suriname afgeven.

  Als de gezondheidszorg van Suriname wil vergelijken met een andere land in “ontwikkeling” be my guest.
  Maar een rijk land met een duur ziektekostensysteem met Suriname vergelijken is not done.
  Ook verschillende gezondheidssystemen met elkaar vergelijken (b.v. Verenigd Koninkrijk met haar Nationale gezondheidszorg met het systeem van Nederland) staat gelijk aan appels met peren vergelijken.


  Maak melding

 15. Er zijn al jaren artsen die zijn afgestudeerd in Cuba actief in Suriname en ze doen het goed; de bekendste is ex minister Waterberg. Uit ingewonnen informatie blijkt dat de opleiding op een hoog niveau zit. De opleidingen van Mexico en Brazilie doen ook niet onder. Laten wij deze mensen met open armen terug ontvangen en ze inzetten tbv de samenleving.
  ik vind het vervelend als mensen slecht geinformeerd zijn en een heleboel kolder uitkraaien. Laat je informeren en dan zal je een ander beeld hebben over zaken.


  Maak melding

 16. Deze 8 artsen wil ik van harte feliciteren, dat zij hun opleiding op Cuba hebben mogen afronden
  Het verschil is dat Cuba hun met open armen heeft ontvangen en wat op valt is dat de Cubaanse artsen die nu in Suriname zijn met de nek worden aangekeken. Zij wij geen vriendelijk land meer? Artsen zijn overal hard nodig. Liever teveel dan te weinig. Kennisoverdracht is zeer belangrijk. Er moet echt iets gedaan worden aan de mentaliteit die er nu heerst. Door samen te werken met andere artsen, leren zij veel van elkaar. Werkplekken creeren voor een ieder is altijd lonend. Hoop dat de Cubaanse artsen die nu n ons land zijn met open armen worden ontvangen in plaats van ze te schofferen. Met deze negatieve houding komen wij nergens. Sla je de deur dicht voor deze artsen, zullen er andere deuren voor hun opengaan.


  Maak melding

 17. Ik zou liever een arts kiezen die op eigen bodem dan wel in Europa heeft afgestudeerd. Maar zeker niet die van Cuba.
  Wat ze al van 4-5-6 jaar geleden hadden gestudeerd en geleerd zijn ze allang vergeten. Om hun diploma in bezit te krijgen moesten ze de laatste 6 maanden op de plantage velden moeten werken om ontstane schulden te vereffenen.

  Burgers is uitkijken geblazen. Zullen alleen gratis staatspatiënten te zien krijgen.


  Maak melding

 18. Nou ,nou gezien bouta meer vertrouwen heeft in cubaanse dokters verbaast het ons niet vooral niet na de invasie van de 40 cubanen die hij dokters noemt.Mamapiema bouta,wat de surinamers vragen is dat aanstaande dokters opgeleid worden in Suriname.Wat wij nodig hebben zijn medische docenten die de surinamers op eigen bodem opleiden.Wat heb je aan al die cubaanse dokters wanneer het land een schaarste kent aan medicijnen,apparatuur…?
  In dit alles promoot bouta Cuba .
  Hij vertrouwt de surinamers niet.
  Maar dan soort zoekt soort.bouta de wannebe dictator van Suriname.
  En zijn schoothondjes klappen het hardst en ze weten niet eens waarom
  ..toch @RobG?


  Maak melding

 19. Wat heb je aan een land waar bijna een ieder dokter is maar waar er een schaarste is aan medicijnen,medisch apparatuur.
  kortom er zijn dokters maar niets om de patienten voor te schrijven voor hun kwalen?!
  Er zijn meer dokters dan patienten in Suriname ..


  Maak melding

 20. Boefdraad heeft ook in Cuba gestudeerd en we hebben allemaal kunnen zien hoe ‘geweldig’ hij het heeft gedaan. Ik plaats dan ook grote vraagtekens bij de kwaliteit van de Cubaanse opleidingen. Waarschiinlijk zijn deze in Cuba afgestudeerde ‘artsen’ niets meer dan veredelde verplegers en verpleegsters die goed in staat zijn om paracetemol voor te schrijven en eenvoudige ziektes te behandelen maar verder niet veel kunnen. Persoonlijk vertrouw ik geen enkele in Cuba opgeleide ‘arts’ met mijn gezondheid. Er moet ook goed worden nagegaan of de mensen die in Cuba hebben gestudeerd niet gehersenspoeld zijn geworden met communistische propaganda en teruggekeerd zijn naar SU als agenten/infiltranten van het dictatoriaal Cubaans communistisch regime.


  Maak melding

 21. De gezondheidszorg in Nederland staat op een zeer hoog niveau.
  Alleen voor kleine ingreepjes en sommige medicijnen moet er bij betaald worden.
  Ook omdat er veel meer te genezen is wat alles duurder maakt.

  De ouderdoms leeftijd ligt in Nederland gemiddeld op 90 jaar
  Terwijl in Suriname dat op gemiddeld 70 jaar is

  Ik heb nu 2 jaar in Suriname gewoond.
  Maar de gezondheidszorg laat daar veel te wensen over
  Surinaamse dokters zijn lui en zitten er alleen voor het geld.


  Maak melding

 22. =Een vriend van mij zijn dochter is toen ook afgestudeerd als arts in Cuba. Ik kan wel vertellen dat ze nu bijlessen in Su moet volgen, omdat Cuba wel achter is op vele gebieden en internationaal niet hetzelfde niveau heeft vanwege de ellende in het land.


  Maak melding

 23. Wat onmogelijk leek voor kinderen van arme ouders wordt nu werkelijkheid met de studiemogelijkheden in Cuba. De Surinaamse artsen opleiding was zeer selectief. Via een geselecteerde ballotage commissie werd bepaald wie arts mocht worden. Kinderen afkomstig van uit het stadsproletariaat, kinderen van marrons en inheemsen en kinderen van arme landbouwers werden vakkundig uitgeselecteerd zodat zij de begeerde artsenopleiding niet konden volgen. Cuba biedt echter aan hen de mogelijkheid om o.a. arts of apotheker te worden. Dankzij de goede vriendschapscontacten die de regering Bouterse aan het opbouwen is met o.a. landen in Oost Europa zullen meer Surinamers de mogelijkheid krijgen om hogere opleidingen te volgen. Ik weet nu al dat Suriname heel veel studiebeursen ter beschikking staan in o.a. Rusland, Armenië, Zuid Afrika, Ghana, Nigeria, enz. Kortom de regering Bouterse is hard bezig om het geschoold kader in Suriname uit te breiden.


  Maak melding

 24. waarom lopen de Nederlanders de ziekenhuizen in België plat voor medische behandelingen als het in Nederland zo goed is , ik kreeg ruzie met een paar Nederlanders in Gent toen ik ze vroeg waarom ze zich door die DOMME BELGEN lieten behandelen


  Maak melding

 25. Als je beweert dat de gezondheidszorg in Nederland op zijn gat ligt en dat ziekenhuizen de deuren moeten sluiten dan ben je een verknipt lellebeier. Natuurlijk moet er in de gezondheidszorg flink bezuinigd worden, dit wordt vooral veroorzaakt door de duizenden Afrikaanse gelukzoekers die naar Nederland komen en die dan een beroep op onze gezondheidszorg doen. Asielzoekers die kosteloos een nieuw gebit krijgen, vrouwen die plastische chirurgie krijgen ….ook kosteloos. Ja mijnheertje ik wil dat ze liever naar Suriname gaan maar dat willen ze niet. Want in het luilekkerland Nederland is veel meer mogelijk dan in Suriname vooral op financieel gebied. Dus ga hier niet als een idioot de Nederlandse gezondheidszorg afkraken.


  Maak melding

 26. Maxi fu opo kawna sabiman fu Liba 27 juli 2019 at 03:29 ….. zo zo domme Belgen hè . Je hebt de racistische mentaliteit van de blanken snel overgenomen. Wat nu als een Belg jou voor domme sambo of domme zwarte zou uitmaken ? Niet doen dus !


  Maak melding

 27. @RobG
  Ik weet nu al dat Suriname heel veel studiebeursen ter beschikking staan in o.a. Rusland, Armenië, Zuid Afrika, Ghana, Nigeria, enz. Kortom de regering Bouterse is hard bezig om het geschoold kader in Suriname uit te breiden.

  Je zegt het verkeerd Suriname is hard bezig naar de verdoemenis geholpen te worden.

  Kraai geen onzin. Neem je pillen op tijd in en kruip lekker weer in je hol. Want je weet geen ene moer.


  Maak melding

 28. Waarom lopen zoveel Nederlandse artsen stage/co-schappen in Suriname als de gezondheidszorg in algemene zin zo slecht is.

  Waarom accepteren de geleerden in Nederland de beoordeling van de Surinaamse artsen?

  Komen de Nederlandse artsen van Koos om iets te leren of alleen maar om met Surinamers te experimenteren?
  Het laatste is zeker niet het geval.


  Maak melding

 29. @ RobG zit duidelijk keihard te LIEGEN uit z’n paarse bek door te beweren dat er met names & faces wordt gewerkt bij de toelating tot de medische faculteit in SU. De realiteit is dat studenten met de beste cijfers (objectief criterium) voor de relevante vakken sowiezo worden toegelaten tot de medische faculteit (de eerste 20/30 v.d. beschikbare 60 plekken worden op die manier gevuld) en de rest komt binnen via een loting (dat is eerlijk). Dit wordt gewoon live uitgezonden op T.V. dus iedereen kan het publiekelijk en transparant volgen.
  Juist bij de selectie van studenten om in aanmerking te komen voor buitenlandse medische beurzen is er de mogelijkheid om met names & faces te werken want voor zover ik het weet is dat proces is niet bepaalt transparant te noemen.
  Paarse ratten houden ervan om te liegen maar mij houden ze niet voor de gek.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.