Regering Suriname betaalt begrafenissen van door brand omgekomen kinderen

31
Regering Suriname betaald begrafenissen van door brand omgekomen kinderen

Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft tijdens een persconferentie aangegeven, dat de regering gelijk nadat het nieuws van de recente woningbranden waarbij 5 kinderen het leven hebben gelaten, hulp heeft geboden. Als eerst is deskundige hulp verleend door een psycholoog, psychiater en een huisarts ten behoeve van de getroffenen waaronder de klasgenoten van de overleden pupillen. Die begeleiding gaat nog door. De minister zal er alles aan doen om een permanente fonds in het leven te roepen om bij dergelijke situaties meteen hulp te kunnen bieden. 

President Desiré Bouterse heeft in hoogst eigen persoon initieel een financiële bijdrage geleverd aan de families om de noodzakelijke goederen aan te schaffen. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is ook ingekomen door de wegen in het gebied waar de familie wonen, aan te pakken. De bewindsman verduidelijkt, dat bij de woningbranden drie huizen verloren zijn gegaan. Het gaat om een woning te Pont Buiten en twee op Latour. Naast de woning waar de vier kinderen verbleven woont buurman Ansoe wiens huis ook in vlammen is opgegaan.

De twee families waar de kinderen het leven hebben gelaten, hebben voor een onderkomen gezorgd terwijl in het geval van de heer Ansoe het ministerie voor een noodopvang heeft gezorgd. De minister ging ook in op donaties in natura vanuit de samenleving aan de familie waarbij hij vroeg dat die via zijn ministerie aan de Waterkant te laten geschieden zodat zaken gecoördineerd kunnen verlopen. Degenen die een financiële ondersteuning wensen te geven kunnen dat ook via een bankrekening die speciaal voor dit doel is geopend bij de Hakrinbank. Het SRD gironummer is 20 965 28 68 en heeft als procuratiehouder de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Ten aanzien van de begrafenis zei minister Misiekaba dat de beide families nog wachten op het moment dat de procureur generaal de ontzielde lichamen afstaat. De regering zal de volledige kosten horende bij de begrafenissen, voor haar rekening nemen. De bewindsman ging ook in op het feit waarom er veel aandacht gegeven aan deze kwestie is gegeven. Volgens hem gaat het hier om een grote tragedie waarbij in 1 klap, 5 kinderen het leven hebben gelaten. Minister Misiekaba zegt een voorstel te willen bespreken met president Bouterse om een fonds in te stellen om bij calamiteiten van deze omvang gelijk iets te kunnen doen voor de getroffenen.


31 REACTIES

 1. Ai baja, misikaba volgt de rituelen van zijn baas. Wat een lafaard. Zelfs over lijken gaan ze hun hachje halen. Schaam je !!! Zorg maar eerst dat iedereen in een verzekering en veilig kan wonen. Volk van su worden eens wakker.


  Maak melding

 2. De verkiezing is in aantocht dus moet de regering iets doen om te winnen en dan komen ze met zulke steun.Het volk is al jaren belazerd en beroofd van al zijn tegoeden bij de centrale bank van Suriname en failliet.


  Maak melding

 3. Wat een boeven bende. Dus min van Sociale Zaken gaat nu bij de burgers de hand ophouden. En reken maar dat de helft van het geld vedwijnt in de zakken van de procuratiehouder. Dus mensen niet doen. Geef het persoonlijk aan de families in welke vorm dan ook. Sociale zaken is nu zelf aan het bedelen.

  Als een fatsoenlijke regering hoor je zelf daarvoor zorg te dragen voor de totale opvang en begeleiding van de getroffen families.
  Ik zou mij kunnen verenigen met de actie van S.Z. wanneer er sprake zou zijn van een volksramp. Maar hier is de kunst alles bij elkaar vergaren en jatten. De kosten van de prociratie houder zullen in dit geval hoger zijn dan de donaties.


  Maak melding

 4. Vooropgesteld; ik ben geen boutist en in de verste verte geen NDP’er. Maar hoe dan ook; verkiezingsstunt of niet, ik ben erg blij voor de getroffen familie’s dat deze geste hun ten deel valt in deze moeilijke en voor hun droevige tijd.
  Sommige reacties hier vind ik als een tang op een varken slaan.


  Maak melding

 5. “Degenen die een financiële ondersteuning wensen te geven kunnen dat ook via een bankrekening die speciaal voor dit doel is geopend bij de Hakrinbank. Het SRD gironummer is 20 965 28 68 en heeft als procuratiehouder de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.”

  Het optreden van de minister lijkt beleefd maar is een sneer naar de VHP die vanaf dag 1 actieve hulp heeft beloofd! Terwijl de minister naar belastingcenten zoekt om de kosten te dekken.

  Mijn advies is dat geen enkele minister noch hun ministerie of directeur van de ministerie betrouwbaar zijn.
  Dus mensen geef lekker aan de organisatie die je het beste vertrouwd en die heel betrouwbaar zijn.
  Belangrijk is dat de nabestaanden geholpen worden. Kijk met wie de geld inzamelaars gaan samenwerken om het project te realiseren. (twee voor twaalf??) En houd in uw achterhoofd dat men met de verkiezing in zicht politieke partijen naast hun medemenselijkheid uit is op een politieke stunt.

  Over het algemeen verlopen hulpacties via burgerinitiatieven/particulieren veel beter dan door de overheid “gecoördineerde” acties.


  Maak melding

 6. @ P. Elshot 9 juli 2019 at 08:57

  Toont aan dat men weinig vertrouwen heeft in de regering en de politiek die het leed van de mensen voor politieke doeleinden probeert uit te buiten.

  De president ging ook berekend als hij is in zijn Paarse overhemd naar de familie om ze te troosten.


  Maak melding

 7. @Bert,
  Ik weet natuurlijk niet of jij ooit in dezelfde situatie hebt verkeerd als die waarin de getroffen families zich nu bevinden.
  Reken maar dat elke vorm van troost en medeleven van wie – met welke politieke kleur dan ook – een positieve werking kan hebben op de verwerking van het vreselijke leed dat de nabestaanden ondergaan.
  De rest is voor mij bijzaak; ook al probeert men er munt uit te slaan.


  Maak melding

 8. @Elshot, ik deel elke letter van uw reactie. Al de anderen die een andere mening zijn toegedaan: Geouwehoor allemaal. Wanneer het niet aan je deur staat, LUL je anders. Het gaat nu precair om de “ Zieltjes” die ons prachtig land zullen moeten missen en de opvang en nazorg van de nabestaanden. Hoop dat minister Misikaba idd werk ervan maakt om een noodfonds op te richten voor dit soort gebeurtenissen en het niet alleen bij woorden laat. In dat geval zou het veel hebben van een verkiezingsstunt. Dus excellentie doe wat u zegt en zeg wat u doet. En iedereen die een steentje heeft bijgedragen op welke manier of vorm dan ook. Inclusief president Bouterse:,Big Up. En heel veel sterkte gewenst aan de familie want wat jullie op 1 dag en in 1 keer zijn kwijt geraakt ben ik de afgelopen 57 kwijt geraakt. Hetzelfde aantal en nog doet het pijn. Sterkte


  Maak melding

 9. @ P. Elshot 9 juli 2019 at 09:35; Frank 9 juli 2019 at 10:09,

  De aanleiding van het onderwerp is veel te triest om hierover in discussie tussen over het gelijk van wie Lult en of ouwehoert of wat bijzaak is.
  Feit is dat een ieder recht heeft op een eigen mening.
  Wellicht volgen zijn de Surinaamse politiek en gebeurtenis in Suriname beter.
  Feit is dat er vaker branden zijn voorgekomen het afgelopen jaar waarbij ook meerdere kinderen zijn overleden en de regering niet thuis gaf en dank zij particulier initiatief de familieleden en bijdragen van de Surinaamse gemeenschap en niet te vergeten hun leven weer op de rails hebben gekregen.
  Dat dit de vraag oproept waarom nu wel lijkt mij dus een terechte vraag.

  Bovendien zijn de positieve reactie van steun en medeleven zijn bij het eerste bericht uitvoerig gedeeld!!


  Maak melding

 10. Is een schande de ene wel de andere niet is willekeur of vanaf vandaag alle doden betalen maar dat gaat niet gebeuren dit is reclame maken over de rug van overledenen echt een schande en ieder die aan meewerkt god ziet alles en je neemt niks mee als we dood zijn alleen je geweten


  Maak melding

 11. Een noodfonds oprichten, is een goede bijkomstigheid.

  Dit soort tragedies zijn vaker voorgekomen. Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar die in hun huis levend werd verbrand door kortsluiting van een kapotte stroomkabel op straat.

  Het is voor iedereen die zoiets meemaakt met een dierbare een zwaar te verwerken tegenslag.

  Het is goed dat deze families steun krijgen. Maar hoe consequent is deze regering in het bijstaan van dergelijke slachtoffers ?

  En wat doet deze regering om de oorzaken te achterhalen zodat er gewerkt wordt aan een betere veiligheid ?

  Hoe veilig is het verkeer in Suriname vandaag de dag ? Zoveel dodelijke slachtoffers.

  Hoe veilig zijn de bovengrondse electra netwerken ? Etc.

  Een noodfonds is een troost in nood .

  Met goede voorzorgsmaatregelen kan je noodsituaties beperken of zelfs voorkomen !


  Maak melding

 12. @@@Bert van Marwijk
  Ben met je eens.
  Is een trieste gebeurtenis.

  Ook zonder meneer Bouterse en Misiekaba zou met deze families goed zijn gekomen. Directe hulp voor de getroffen families is efficiënter en beter voor het lenigen van de nood. En zij kunnen zelf beter beoordelen in welke volgorde het geld wordt uitgegeven. En hebben directe inzicht en controle over de ontvangen goederen.

  Maar nee, in plaats van een bankrekening te openen op namen van de diverse families gaat Misekaba een bankrekening openen op als slachtoffer hulp en persoonlijk het beheer hiervan. Ik ben van mening dat hoe in Sur wordt omgegaan met gemeenschapsgelden, voordat de getroffenen iets ontvangen, het geld al op is aan allerlei interne kosten. Dus liever NIET!
  Ik schrijf ,,interne kosten,, is een geheim taal.

  Ook vraagt Misekaba om goederen centraal te leveren bij Sociale Zaken, terwijl de getroffenen honger hebben en onderdak geven met het bijbehorende meubilair. Ga je dan eerst opslaan die goederen, is dan de hoger hiermee gestild en waar blijft het bed en de matras?
  Ik denk voordat de goederen kunnen worden geinventariseerd ze al duizenden handen en voeten hebben gekregen.


  Maak melding

 13. @@@Para Express
  Na de verkiezingen in mei 2020 bestaat er geen noodfonds meer.
  Een noodfonds wordt opgericht door de Staat voor allerlei calamiteiten. Dat betekent dat er geld door de overheid wordt gestort op deze bankrekening. Maar nee Misekaba gaat de hand ophouden bij de burgers. Wat een lamzak.


  Maak melding

 14. Huizen daken vliegen weg.Huizen branden af met doden tot gevolg.Maar van wie we niets horen is Slijngaard terwijl hij het hoofd is van het calamiteiten team.Heeft de pikin ingi boi hem intussen de laan uitgestuurd?Of heeft één van de chinese vissers boten hem aan boord genomen om te laten zien dat ze niet vissen.De patrouille boten kunnen dat niet controleren omdat ze alle 3 in dok liggen.


  Maak melding

 15. Er zal eerst een tragedie moeten plaatsvinden, voordat deze doorzichtige paarse boevenbende beseft, dat het noodzakelijk is, om een noodfonds in te stellen, niet dat andere regeringen ook in gebreke zijn gebleven, maar juist bij deze paarse criminelen die het land zo goed als leeggeroofd hebben, komt dit over als een zogenaamde tegemoetkoming, om het volk de indruk te geven, dat ze zo meeleven, want uiteindelijk draait dit volk op voor dit noodfonds, en deze volksverlakker van een Missikonju met zijn criminele voorzitter, die ook een duit in het zakje heeft gedaan, wat gestolen geld is, mooi weer spelen, omdat ze zogenaamd zo sociaal zijn.


  Maak melding

 16. Ik zie geen enkele regering ter wereld die huisjes in de fik steekt, waardoor er onschuldige kinderen helaas komen te overlijden, om vervolgens een verkiezingsstunt van te maken. Welke regering zal dat doen? Het past gewoon dat het ministerie van SoZaVo een verantwoordelijkheid op zich neemt. Tevens heeft the president himself geïnitieerd. En zo ook andere actoren in de vorm van particulieren etc. Bij dit soort tragediën is het beter samen te werken en niet steeds het politieke kaartje naar voren te halen. Het gaat om de jammerlijke dood van jonge kinderen. Hebben die soms de regering gevraagd een politieke stunt van te maken? Sterkte aan de nabestaanden. Een ondraaglijk leed is dat.


  Maak melding

 17. Waarom betaalt de regering ook niet de begrafenissen van alle verkeersslachtoffers, moorden tijdens berovingen?

  Er zullen.een paar.zijn die zullen schreeuwen. Maar de overheid is verantwoordelijk voor al het leed in het verkeer met de dood als gevolg.

  Slechte wegen, verlichting, straatmeubilair, geen of nauwelijks een voetpad, fietspad
  Over berovingen ben ik van mening dat de overheid dat steunt. Want die neemt als maar toe. ( Vindt niet gek dat de grootste rovers het land regeren)


  Maak melding

 18. Triest van dit alles is dat een van hoofd propagandisten van de NDP zijn voorgangers die vaak geld “kwijt was” nu met het idee van een noodfonds op te starten. Let wel het ministerie van Sociale Zaken die vooral als doel heeft de Sociaal Zwakkeren in de samenleving te steunen. Doen ze dat????

  Het zijn de mensen die geld dat op hun eigen begroting stond niet kunnen verantwoorden wanneer ze dat moeten die vragen dat de bevolking de coördinatie van geld en goederen voor Sociaal Zwakkeren toe te vertrouwen. Wat een schande!!

  Hoe kan de bevolking dit vertrouwen, waarom dit niet overdragen aan Particulier Organisatie, die in het verleden hebben bewezen en vertrouwen van de bevolking genieten?

  Ik denk hierbij aan 2 voor 12, een organisatie die veel doet voor sociaal zwakkeren en mensen die het breed hebben kunnen motiveren om goede doelen te steunen!!


  Maak melding

 19. In dit geval is Betaald met een t, dus de staat betaalt. Dat is het minste wat ze konden doen, na al die corruptie. Bovendien vind ik het niet nodig dat ze dat zeggen. Enkele maanden geleden heeft de directeur van SWM ook laten weten dat hij de kosten voor een begrafenis had betaald. Je hoeft als persoon geen schouderklop daarvoor te krijgen. Het is medemenselijkheid. Je bent niet meer mens als een goede daad hebt verricht, maar die bescheidenheid past di idioten niet. Doe en houd je bek.


  Maak melding

 20. tap a dek, heeft de complete waarheid gezegd. Hij / zij weet precies wat er gaande is en wat de bedoeling is van de zittende regering.

  Groeten en veel gezondheid en vrede.


  Maak melding

 21. Deze Paarse clown gaat over lijken. Nadat hij zijn god de rug had toegekeerd, nam hij opnieuw een sprong in de diepe. Baas heeft niet lang meer om te leven. Als die vos komt te overlijden? waar staat NDP dan?


  Maak melding

 22. Hebben jullie zelf iets gedoneerd aan deze mensen of iets voor hun gedaan?? Nee maar wel een grote mond hebben als de regering het doet,hypocriete mensen. Zelf niks geven maar wel zeuren als anderen dat doen.


  Maak melding

 23. Bert probeert het vuurtje op te stoken en daarna vindt hij het ineens een trieste zaak. Bert je moet niet zo dom lullen en ik zal je 1 feit vertellen nu jij het over feiten hebt. Jij lult over de ndp terwijl het hier om hulp gaat. Maakt niet uit vanuit welke hoek als er maar hulp wordt geboden. Je bent (denk ik) te dom om dit te begrijpen ,helaas voor jou.


  Maak melding

 24. Dus je vindt dat daar jouw belastinggeld niet naar toe niet gaan?
  Heb jij alles wel op een rijtje en mist er geen schroefje ergens bajaa?? Je brokko mi ati bra/sa.


  Maak melding

 25. Regering Suriname betaalt begrafenissen van door brand omgekomen kinderen, is prima graag onderzoeken hoe dit kan gebeuren, en wat de maatregelen zijn voor in de toekomst om dit te voorkomen, regelgeving e.d. aanpassen, brandweer inspectie`s aan het werk zetten, of daadwerkelijk woningen brand veilig zijn.
  NDP actie is vereist, en geen lapmiddelen toepassen.


  Maak melding

 26. Er is zo vaak geld verdwenen bij het ministerie van Sociale Zaken dat je wel gek of stom moet zijn om te doneren op een rekening van die boevenbende. De helft van het gedoneerde geld en goederen zal verdwijnen in de zakken van corrupte ambtenaren. Wie wat wilt geven doet er verstandig aan om dat maar rechtstreeks aan de familie te doen en niet aan tussenpersonen zoals het ministerie van Sociale Zaken.


  Maak melding

 27. Sterkte aan de twee families toegewenst. En alle andere nabestaanden ook veel sterkte toegewenst. Het is goed dat er een noodfonds/rampenfonds wordt opgericht om dergelijke calamiteiten te ondervangen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.